«Український національний рух на території ПольщіСкачати 121,7 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір121,7 Kb.
ТипУрок

Курс: «Новітня історія України», 10-й клас.

Тема уроку: «Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

  • дати визначення понять «центристський рух» (УНДО), «ліворадикальний рух» (КПЗУ), «праворадикальний рух» (УВО, ОУН);

  • оцінювати діяльність історичних осіб (Д. Донцов, Є. Коновалець) з позиції загальнолюдських цінностей; розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;

  • отримати первісні знання з етнопсихології, уявлення про український національний характер;

  • зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань; брати участь у дискусії.

Учні отримують можливість виховувати в себе такі ціннісні установки:

  • усвідомлення доброти як закону життя суспільства, що забезпечує захист кожній людині; свідоме відмовлення від насильницьких дій у спілкуванні з людьми; толерантне ставлення до представників інших етносів, що мешкають на теренах України.

Обладнання уроку. Література:

І.Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в

школі. - Запоріжжя: Просвіта, 2003. - 160 с.

2.Довідник з історії України: Посібн. для серед, загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136 с.

3.Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст.Л. Войцехівська (кер.авт.кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

4.Касьянов Г. В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз //Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - С.29-42.

5.Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). - Т. 11. - К.: Видавничий дім „Альтернативи", 1999. - 336 с.

6.Нартов В. В. Історія України. 10 клас: Плани-конспекти уроків. - Харків: Веста: Видавництво „Ранок", 2004. - 352 с.

7.Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1996. - 800 с.

8.Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины. Часть первая. 1914-1939: Учебн. для 10-го кл. общеобразоват. учебн. завед. - К.: Генеза, 2004. - 368 с.Наочність:1.Електронна презентація.

2. Технологічна карта.Структура уроку:

І. Організаційний момент (3 хв.).

ІІ. Актуалізація опорних знань (передбачення) (7 хв.)

ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (2 хв.)

ІV.Вивчення нового матеріалу(побудова знань):

4.1.Метод «Припущення» на основі лекції учителя про ідейні погляди Д.Донцова

4.1. Захист групою № 3 (праворадикальний рух, діяльність УВО, ОУН) попереднього домашнього завдання (15 хв.)

V. Дискусія (етап афішування) (13 хв.).

Vi. Етап розриву (розповідь учителя). Домашнє завдання (5 хв.)

План проведення уроку

1.Організаційний момент

2. Актуалізація (передбачення).

Метод «Припущення на основі запропонованих слів»

Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова, ідеолога право радикального руху.

Учитель. Сьогодні ви почуєте історію, що відбувалася у першій половині ХХ ст. Але мова в ній піде про історичну постать, ідеї якої досі істотно позначаються на житті сучасної України. Можливо, ідеї, висунуті цим історичним діячем, правильні, а можливо, й ні. Як би то не було, у цих дій обов’язково є наслідки. Можливо, у цій історії містяться поради для нас, як нам поводитися, щоб домогтися такого ж результату або уникнути його.Я напишу на дошці п’ять слів та словосполучень. Усі вони з’являться в історії, яку я вам зараз розповім. Ось ці висловлювання.

Росіянин. Студент Петербурзького УСДРП. УНР. Соціальна справедливість. Співробітництво. Поразка. Що далі?Учитель. Я пропоную попрацювати у парах. Ви мусите спробувати придумати свою власну історію життя і діяльності громадського діяча, в якій були б усі ці п’ять елементів. Ще одним завданням є знайти відповідь на запитання: «Які події світової та вітчизняної історії могли спричинити зміни у світогляді цього історичного діяча, який, будучи росіянином за походженням, перетворився на українського націоналіста?» Дайте попрацювати своїй уяві та придумайте історію. У вас на це є три хвилини.

Через три хвилини вчитель пропонує парам розповісти придумані ними історії (не більш 3-х пар за бажанням учнів). Учитель вислуховує пари із похвалою, але не каже, схожі вони чи ні на те, що має бути почути.

Учитель просить учнів уважно слухати виступ учня – ерудита з повідомленням про Дмитра Донцова, з біографії якого були взяті п’ять словосполучень, і пропонує учням порівняти оповідання з тим, що вони щойно придумали.

Дмитро Донцов

1 факт. Народився 29.8.1883 р. у м. Мелітополі. Росіянин за походженням.

2 факт. Студіював право у Петербурзькому (1900-1907) та Віденському (1909-1911) університетах. В 1917 р. у Львові здобув ступінь доктора юриспруденції.

Про ставлення передової російської інтелігенції до українського питання (друга половина ХІХ ст.): «Если после всех наших рассуждений, Украина, помнящая все притеснения москалей, и крепостное сословие, и поборы, и бедствия, и грабеж, и кнут, с одной стороны, и не забыла, с другой, каково ей было и за Речью Посполитой с жолнерами, панами и коронными чиновниками, не захочет быть ни польской, ни русской? По-моему, вопрос разрешается очень просто: Украину следует в таком случае признать свободной и независимой страной» (Зі статті О. Герцена «Росія та Польща»)

3 факт. Був членом РУП, УСДРП. В 1905 і 1907 рр. арештовувався царською владою.З програми Української соціал-демократичної робітничої партії:

«…. Украинская с.-д. партия требует:

1)передачи всех земель – казенных, удельных, кабинетских, монастырских и крупных частных землевладельцев краевым автономным единицам;

2) уничтожения всех пережитков крепостничества в аграрных отношениях.

В целях охраны труда партия добивается:

1) максимального рабочего 8-часового дня для всех взрослых наемных рабочих и работниц»

У 1908 р. переїхав до Львова. Друкувався в журналах „Дзвін", „Украинская жизнь". У 1914 р. очолив Союз визволення України. В період гетьманату - голова Українського Телеграфного Агентства в Києві.

4 факт. Протягом 1919-1921 р. – шеф Українського пресового бюро при посольстві УНР в Берні (Швейцарія). Розчарувався у керівництві УНРД. Донцов про причини поразки попередніх поколінь борців за визволення України - ,,А в моменти переломові, коли особливо від провідництва вимагалося великих якостей, великої сили думки й волі, отже суворого відбору здібніших, інтелігенція ця знала лише засаду патологічного об'єднання: „забути все, що роз'єднувало"... і об'єднати руки, серця та сили для праці й боротьби, хоч би деякі з тих рук були нечисті, деякі з тих сердець тру сливі і підлі, а деякі з тих сил - на службі ворожих сил... Без амбіції панування і провідництва, хитливі, трусливі і зрадливі, не підлягаючі закону випробування й селекції, подібні провідники або падали жертвами обману спритної чужої сили або ставали попихачами большевизму, як Грушевський, Винниченко, Ю. Коцюбинський" [7, с.520]

5 факт. З 1922 р. - у Львові, редагував журнал „Літературно-науковий вісник" (1922-1939). В працях „Націоналізм" (1927), „Де шукати наших традицій" (1938) та ін. Обстоював ідею виховання української нації в дусі сильних народів-володарів.Дмитро Донцов про філософський принцип доктрини: „Головний момент, який обіймає цілу ідеологію чинного націоналізму, це момент панування, влади, активності..." [7, с. 493].

Д. Донцов про українську національну ідею: „Такою ідеєю може стати в нас не всесвітянська, ані соціальна, лише тільки національна... Через те, що нація є вічна, що її воля не ідентична з сумою поодиноких Воль, але щось самостійне; що її цілі осягаються цілими поколінням... Через це, що несамодержавна нація не є нацією, ідея власновладства повинна бути над всіми іншими" [7, с. 497].

У 1939 р. емігрував за кордон. У 1948-1953 рр. викладав українську літературу в Монреальському університеті (Канада).3. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Учитель: Після вивчення теми ви зможете дати визначення поняттям:

- праворадикальний рух (встановити його особливості у порівнянні з центристським та ліворадикальним рухами);

-акція «паціфікації», політика «нормалізації».Зверніть увагу! З бесіди про Дмитра Донцова, чиї ідеї істотно вплинули на діячів УВО, ОУН, ми почали розмову про ідеологію «інтегрального націоналізму» . Вона стала ідеологічною базою право радикального руху на теренах Західної України у міжвоєнний період.

Поняття «Інтегральний націоналізм» застосовувалось спочатку щодо французького радикального монархічного націоналізму початку XX ст. (ідеї Шарля Мора та Моріса Бареза). Потім у західній науковій літературі під цим терміном почали об'єднувати всі європейські право-радикальні, тоталітаристські рухи першої третини XX ст. Поняття „інтегральний націоналізм" є усталеним терміном для окреслення ідеології та політичної практики ОУН 1930-х років. За автором праці про ОУН Дж. Армстронгом, ознаками „інтегрального націоналізму" є:

1)віра в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути підпорядковані всі інші;

2)апеляція до містичної ідеї єдності всіх особистостей, які складають націю, основаної на припущенні, що в одне органічне ціле їх об'єднують біологічні характеристики або незворотні наслідки спільного історичного розвитку;

3)підпорядкування раціональної думки „інтуїтивно правильним" емоціям;

4)наявність харизматичного лідера чи еліти націоналістів-ентузіастів, які вважають себе уособленням „волі нації";

5)культ дії, війни та насильства, які вважаються вираженням вищої біологічної життєздатності нації [4, с. 31].

4. Побудова знань.

З метою організації вивчення нового матеріалу та його осмислення використовується метод «Спрямоване слухання та обмірковування». Виконуючи завдання учителя, учні слухають його розповідь, і роблять припущення стосовно того, про що буде йти мова в тексті далі. Учитель просить їх звіряти свої припущення з інформацією тексту.

У книзі «Націоналізм» (1926 р.) Дмитро Донцов аналізував причини невдачі національних змагань українців у 1917-1920 рр. Він знайшов їх у національному характері українців.

Ідеалом духовної краси українець вважає щире чуття, безмежну доброту, любов до світу й людини.ПЕРША ЗУПИНКА.

Учитель. Чи може безмежна доброта негативно позначитися на житті людини, цілою нації?

Учитель пропонує учням зробити якомога конкретніші припущення, про висновки, зроблені Д. Донцовим про причини поразки національних змагань 1917-1920 рр. на основі аналізу українського національного характеру. . Після того, як припущення висловлені, учитель просить учнів вирішити, яке припущення, на їхню думку, виявиться найбільш правильним. Потім учитель просить учнів уважно слухати та довідатись, які висновки насправді зробив Д.Донцов.Продовження розповіді: Д. Донцов підкреслює, що світогляду українців далекий Христос із днів Страшного Суду. Бог українців – м’який та лагідний. Тому у хвилини війни українець питається в тривозі, де є Бог, що того всього не бачить, не припиняє ворожнечу. Національному характеру українців притаманні не агресивність, ворожість до війни, пацифізм.

ДРУГА ЗУПИНКА

Учитель. Українці зазнали політичної поразки, позбавилися власної державності через такі риси національного характеру, як безмежна доброта, сентименталізм, пацифізм. Що ж потрібно для виправлення становища? Зробіть припущення, які риси характеру пропонує виховувати в українців Д.Донцов.

Учитель пропонує учням зробити припущення. Після того, як припущення висловлені, учитель просить учнів вирішити, яке припущення, на їхню думку, виявиться найбільш правильним. Потім учитель просить учнів довідатись з його розповіді, що насправді запропонував ідеолог інтегрального націоналізму Д. Донцов.Продовження розповіді: Дмитро Донцов вважав, що «тільки повна перебудова, тільки народини цілком нового духа можуть нам допомогти». Нові покоління українців повинні були подолати брак вольовості; відчувати потяг до влади, бажання панувати світом. Д. Донцов висловлювався про патріотизм так: „Прив'язання до свого мусить доповнювати воля... Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку народу -володаря" [7, с. 493].

ТРЕТЯ ЗУПИНКА.

Учитель: Як ви вважаєте, чи підтримував Д. Донцов діяльність центристських (УНДО) та ліворадикальних (КПЗУ) організацій Західної України? Чому? Які організаційні засади повинна була мати організація, щоб виховати бажаючих панувати світом?

Після того, як припущення учнів будуть висловлені, учитель просить їх довідатись про ОУН, яка взяла на озброєння ідеологію «інтегрального націоналізму».4.2.Правоцентристський рух: діяльність УВО, ОУН.

Метод: Захист випереджального домашнього завдання.

Учні захищають випереджальне домашнє завдання: скласти таблицю «Праворадикальний рух на західноукраїнських землях у складі Польщі»

◘Електронна презентація. (підготовлена упорядниками підсумкового документу – членами групи № 3).
Назва політичної організації

Військова організація (згодом - Українська військова організація).

Організація українських націоналістів.Дата створення

1920 р. - створення УВО.

1929 р. – створення ОУН.Керівники організації

Командант (командир) УВО, голова проводу ОУН - Є. Коновалець.

Заступник голови проводу - М. Сціборський.Мета діяльності

Національна революція (за власну національну самостійну і соборну державу)

Відродження незалежної України як етнократичної держави на чолі з верховним провідником.

Відмова від демократичних ідеалів, як прикриття політичного лицемірства та насильства.

Пробудження в українців „волі до влади" (гасло -„Українці - для України!")Засоби діяльності

-акти саботажу (восени 1930 р. на території Східної Галичини - 2200 актів саботажу);

-напади на маєтки польських поміщиків і осадників, державні об'єкти;

-терор (за 1921-1939 рр. - 63 замахи) . Найбільш відомими бойовими акціями стали вбивства начальника східного відділу МЗС Польщі Тадеуша Голувка (29 серпня 1931 р. в Трускавці, здійснили В. Білас, Д. Данилишин), польського міністра внутрішніх справ, генерала Броніслава Перацького (15 червня 1934 р. у Варшаві. Здійснив Г. Мацейко), директора української академічної гімназії у Львові Івана Бабія (1934 р., за заборону учням вступати в ОУН).


Підсумки діяльності

1.Репресивно-відплатні акції польського уряду:

-пацифікація (вересень-листопад 1930 р.), під час якої на українських селян накладалася контрибуція, спалювалися хати та ін.;

-створення концентраційного табору в Березі

Картузькій (1934 р.).

2.Популяризація ОУН серед української молоді

внаслідок процесів у Варшаві та Львові (1935-1936 рр.)

над учасниками замаху на Б. Перацького й членами

крайової екзекутиви ОУН .5.Консолідація знань.

Метод: «Павутинка дискусії».

Учитель пропонує для обговорення бінарне питання, тобто питання, яке має тільки дві відповіді: «так» чи «ні».

Учитель дає завдання парам учнів підготувати таблицю «Павутинка дискусії»
Чи потрібно перевиховувати українців за напрямком, визначеним Д. Донцовим?Я згодний (згодна)!

(Український національний характер потрібно змінювати, адже йому бракує потягу до влади)Я не згодний (не згодна)!

(Український національний характер не потрібно змінювати, адже в ньому є багато позитивних рис)
Висновки

Матеріали до дискусії:

Прислів’я та приказки по «інстинкт боротьби», притаманний українському народові:

-«На войну йдучи по чужу голову, й свою неси».

-«Як не дасть Бог смерті, то чорти не візьмуть».

-«І ухом не веде!» («І в ус не дме!»)

-«Не такі сосни ми рубали (не таких бороли)»

-«Не такий чорт страшний, як його малюють».

-«Не бий мене в ніс, бо я сам біс».

-«Де відвага, там щастя».

-«Думка п’є воду, а відвага мед».

-«Ідної смерті не минеш, другої не буде» та ін.Прислів’я та приказки про «безмежну доброту», притаманну українському народові:

-«Доброму всюди добре».

-«Будь людям добрим угоден, будеш і Богу надобен».

-«Доброму добра й пам’ять»

-«Покрасіти чоловік не покрасіє, а подобріти, як схоче, подобріє»

-«Не жаль з доброго коня і впасти».

-«Раз добром налите серце – ввік не прохолоне».

-«Чоловік гордий, яка пузир водний».

-«Не бийся чорта, а лихого чоловіка».

Історичні факти про «інстинкт боротьби», притаманний українському народові (за етнопсихологом В. Яновим):


  • Войовничість Святослава, великого князя київського (964-972 рр.)

  • Хмельниччина (1648-1657 рр.)

  • Гайдамаччина (ХVIII ст.)

Історичні факти про «безмежну доброту», притаманну українському народові (за етнопсихологом В. Яновим):

  • Благодійницька діяльність Володимира Великого після прийняття християнства (з 988 р.)

  • «Повчання дітям» Володимира Мономаха (початок ХІІ ст.)

Пари учнів підбирають по 3 аргументи на підтримку обох дискусійних питань. Потім кожна пара об’єднується з іншою. Вони аналізують підібрані аргументи, обговорюють, які з них є найбільш обґрунтованими і приходять до певного висновку.

Вчитель пропонує четвіркам учнів виступити зі зробленими висновками (вибірково).5. Підведення підсумків уроку (етап розриву, усвідомлення учнями неповноти власних знань, необхідності продовження вивчення теми).

Учитель: Чи може нанести шкоду надмірна любов до свого народу? Психологи свідчать, все надмірне – нездорове. Надмірна любов – це вже захворювання, манія. Я хочу зачитати вислів М. Сціборського, члена проводу ОУН, про фашизм: „Сам фашизм, це насамперед націоналізм любов до власної батьківщини й патріотичне почування, доведені до ...культу жертвенного фанатизму Джерелом його народження є національний інстинкт, національний дух і національна свідомість. Диктатура для фашизму не є переходовим етапом. Вона ... випливає з певних рис ідеології, що творить культ сильної одиниці - вождя, і провідної меншості, при одночасовому недовірі до будуючої ролі народніх мас" [7, с. 679].Фрагменти з праці М. Сціборського „Націократія" (1935 р.)

Домашнє завдання: провести історичну розвідку про історичну подію – розкол ОУН і зовнішньополітичну орієнтацію діячів ОУН-Б, ОУН-М.
Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Український національний рух на території Польщі iconСоціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років
До них належать опозиційні рухи – передусім український національний рух. Попри ті очевидні зміни, які внесла у розвиток цього руху...
«Український національний рух на території Польщі iconРозділ Політичне становище та національно-визвольний рух у Польщі в кінці xix-на початку ХХ сторіччя

«Український національний рух на території Польщі iconТема суспільно-політичний та національний рух в наддніпрянській україні у 50-60-х рр. ХІХ ст

«Український національний рух на території Польщі iconСоціально-політичний розвиток І національний рух в українських землях в першиій половині XIX ст
Криза феодально-кріпосницької системи І особливості соціально-економічного процесу в Україні
«Український національний рух на території Польщі icon"Соціально-політичний розвиток І національний рух в українських землях в першиій половині XIX ст."
Криза феодально-кріпосницької системи І особливості соціально-економічного процесу в Україні
«Український національний рух на території Польщі icon2010/№4 Засновники
Український виховний ідеал І національний характер
«Український національний рух на території Польщі iconПрограма «Український музичний салон у Москві»
Національний культурний центр України в Москві продовжує відзначати ювілейну річницю Тараса Григоровича. Цього разу в рамках святкувань...
«Український національний рух на території Польщі iconУкраїнський національний біографічний архів як перспективний проект наукових досліджень в бібліотеках вузів

«Український національний рух на території Польщі iconФормула Ейлера біографія Внесок вченого в науку Виведення формули 9 Похідні формули 10
Тому вивчати довільний криволінійний рух треба починати від простішого: вивчення рівномірного руху по колу. Прикладами рівномірного...
«Український національний рух на території Польщі iconУстима якимовича кармалюка
Кармалюк Устим Якимович (1787–1835) — український національний герой, видатний керівник повстанського руху на Поділлі проти національного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка