Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської технікиСторінка1/20
Дата конвертації22.10.2017
Розмір1,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА


Л.С.Піхтовнікова, І.В.Морозов, Т.М.Зембінська, Л.О.Семененко, Т.Г.Богуцька
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
ТЕРМІНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ


UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY


OF AGRICULTURAL MACHINERY TERMS

ХАРКІВ 2008


ББК 81.2 Англ
Піхтовнікова Л.С., Морозов І.В., Зембінська Т.М., Семененко Л.О., Богуцька Т.Г. Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки. Ukrainian – English Dictionary of Agricultural Machinery Terms. – Харків: Колегіум, 2008.– с.182.

ISBN 978-966-8604-38-6Рецензенти:
Пасинок В.Г., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна
Лєбєдєв А.Т., Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри трактовів і автомобілів Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
Герман Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківського Національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
У словнику представлено найбільш уживані сучасні терміни з сільськогосподарської техніки українською мовою та їх англійські відповідники. Для викладачів, студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Словник налічує близько 3000 термінів та термінологічних словосполучень.


Затверджено: на засіданні кафедри іноземних мов ХНТУСГ ім. Петра Василенка,
протокол № 8 від 21 квітня 2008р.
ISBN 978-966-8604-38-6 © Піхтовнікова Л.С., Морозов І.В., Зембінська Т.М., Семененко Л.О.,
Богуцька Т.Г., 2008
Передмова
Не бійтесь заглядати у словник -

Це пишний яр, а не сумне провалля.

Плекайте, як дбайливий садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.


М.Т. Рильський
1. Характер і завдання Словника
“Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки” охоплює терміни відповідних сфер наукової та практичної діяльності людини, які відтворюють мовотворні процеси в сучасних українській та англійській мовах.

Нагальна потреба в такому словнику виникла давно, а тепер відчувається ще гостріше через те, що термінологічні системи поновлюються лексичними одиницями, які відтворюють сучасний стан сільськогосподарської техніки.

Словник повинен задовольнити потреби перекладу англійською мовою значної кількості спеціальних слів й словосполучень української та іншомовної (переважно інтернаціональної) термінології. Він сприятиме вивченню термінів сільськогосподарської науки, подальшому розвитку української літературної мови, нормалізації та упорядкуванню національної термінології, правильному використанню термінів у професійному спілкуванні.

Словник зорієнтовано на нормативну наукову термінологію. В ньому відсутні новоутворення, які недостатньо апробовані спеціалістами. Цей Словник є нормативним перекладним словником наукової термінології сільськогосподарської техніки.

В Словнику застосована система спеціальних позначок.

Словник містить усталені терміни ґрунтообробної, посівної, садильної, меліоративної, землерийної, тваринницької та іншої сільськогосподарської техніки, назви процесів сільськогосподарського виробництва, що виконуються сільськогосподарськими машинами і апаратами.

До Словника додаються стислий граматичний довідник у таблицях і зразках, який дає можливість повторити основні граматичні теми та правила перекладу типових граматичних конструкцій, таблиця переводу англо-американських одиниць вимірювання в метричну систему, а також правила відтворення українських власних назв засобами англійської мови.

2. Побудова Словника
Основна частина Словника – це словникові статті, розташовані за абеткою.

Структурно словникова стаття починається з заголовного українського слова, яке виділяється жирним шрифтом; далі вказується його граматична характеристика, набрана курсивом; дається стисла дефініція (колонка зліва); переклад англійською мовою подано у колонці справа.

Заголовні українські слова представлені в початковій формі: іменники – у називному відмінку однини, прикметники – у називному відмінку однини чоловічого роду. У називному відмінку множини наведені іменники, які не вживаються в однині (напр. граблі).

У Словник поряд із загальновживаними термінами включено певну кількість їх синонімічних відповідників. Вони розміщені за абеткою й описані кожен на своєму місці з посиланням до найуживаніших.

В україномовну частину Словника включено словникові статті трьох типів: базові, похідні, відсилкові.

Як заголовні одиниці базових словникових статей використовуються термінологічні домінанти, тобто найбільш важливі терміни даного підвиду мови.

У ролі заголовних одиниць похідних статей виступають термінологічні одиниці, які служать видовими позначеннями стосовно термінологічних домінант.

Заголовні одиниці відсилкових словникових статей – це термінологічні одиниці, які є синонімами стосовно термінів, що очолюють базові та похідні статті.

Базова словникова стаття складається з таких частин: а) заголовне слово і його граматична характеристика; б) дефініція поняття, позначеного заголовним словом; в) опис сполучення заголовного слова, г) переклад англійською.

Похідна стаття складаєтся з таких частин: а) заголовне слово і його граматична характеристика; б) дефініція поняття, позначеного заголовним словом; в) відсилання до базової словникової статті, г) переклад англійською.

У відсилкових словникових статтях заголовні слова супроводжуються граматичними характеристиками й
посиланнями.

Як заголовні слова у Словнику виступають однословні й неоднословні терміни – словосполучення. У разі, коли заголовне слово є словосполученням, граматичну характеристику має тільки опорне слово. Змінювана частина заголовного слова відділяється від незмінюваної вертикальною рискою ( | ), наприклад: оранк|а.

Терміни-композити, які складаються із визначального слова і компонентів, які його визначають, слід шукати по визначальному слову. Наприклад, термін ваговий дозатор, або дозатор добавок до кормів слід шукати в гнізді дозатор. Інколи, з міркувань доцільності, цей принцип не враховується.

Кожний лексико-семантичний варіант багатозначного (у межах даного підвиду мови) терміна пронумеровано арабською цифрою й описано за схемою, яка включає в себе дефініцію й відображення поєднувальних можливостей, наприклад:вісь

1) лінія в просторі, відносно якої розташовуються робочі


органи чи машини (далі подається сполучення терміна в
цьому значенні)

2) деталь, на якій розміщуються інші деталі робочого


органу, агрегату або машини (далі подається сполучення
терміна в цьому значенні).

В англомовній частині заголовне слово, або словосполучення, при подальшому згадуванні в тексті словникової статті пишеться не повністю, а тільки його перша літера. Так, замість жатка пишеться ж., замість картоплезбиральний комбайнк. к.

Синонімічні еквіваленти даються через кому. Наприклад:


напівначіпна косарка

semi-integral mower,

semimounted mower

В англомовній частині словникової статті пояснення до термінів, які несуть додаткову інформацію, розкривають значення заголовного слова, допомагають диференціювати основне значення заголовного слова, приводиться в круглих дужках курсивом. Наприклад:
культиватор – рослинопідживлювач

cultivator-sidedresser

(з внесенням добрив збоку рядка)

Факультативна частина терміну англійською мовою дається в круглих дужках прямим шрифтом. Так chain(-bucket) excavator слід читати chain-bucket excavator або chain excavator.


Враховуючи процес становлення української термінології, укладачі розуміють, що видання цього Словника – це тільки перший крок в створенні єдиної галузевої термінологічної системи для сільськогосподарської промисловості, а тому будуть вдячні читачам за зауваження і конструктивні пропозиції.
3. Умовні скорочення
амер. – американський варіант

англ. – англійський варіант

ч. – чоловічій рід

ж. – жіночий рід

с.р. – середній рід

одн. - однина

мн. – множина

син. – синонімКаталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconТема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр
Обладнання : словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А. Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconБєліков, О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. – Х. Прапор, 2011. – 320 с

Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconМ. Голянич, Р. Стефурак, І. Бабій Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія Івано-Франківськ 2011

Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconЕ. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький
Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету І програмування
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconСловник літературних термінів Авангардизм
Авангардизм — течії в європейському мистецтві XX ст., які, відкидаючи закостенілі художні традиції, хотіли вивести мистецтво на нові...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconЛуганської облдержадміністрації, навчально-методичний центр профтехосвіти у луганській області
Обладнання: портрет Дж. Джойса, виставка його творів, тексти есе, аудіозапис, мультимедійна система (презентація), словник літературознавчих...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconСловник понять І термінів з всесвітньої історії (10-11 кл.)
Виконавча влада – одна з трьох гілок державної влади, яка спрямовує й організовує внутрішню І зовнішню діяльність держави, забезпечує...
Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»
Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка