Уолт Уїтмен. Збірка Листя травиСкачати 164,68 Kb.
Дата конвертації08.10.2017
Розмір164,68 Kb.
ТипПлан-конспект


ГРУШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

КУП'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЛАН-КОНСПЕКТ ВІДКРИТОГО УРОКУ

ІЗ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 10 КЛАСІ НА ТЕМУ:

«Уолт Уїтмен. Збірка «Листя трави»,

її провідні теми й мотиви.

«Пісня про себе» - програмовий твір поета.

Звернення до вільного вірша (верлібру)»

Підготувала

Клименко В.В.,

вчитель російської мови та світової літератури, спеціаліст вищої категорії


2015Тема. Уолт Уїтмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)

Мета: засвоїти провідні теми й мотиви збірки Уїтмена, дослідити втілення у ній світобачення поета стосовно Людини, Природи, Демократії, з’ясувати сутність новаторського характеру його поезії;

формувати літературну компетентність учнів, яка передбачає розвиток критичного мислення, вдосконалення навичок компаративного аналізу; комунікативну компетентність учнів, уміння висловлювати власні судження;

виховувати громадянські якості старшокласників, прагнення пізнати світ й себе в ньому, осмислювати своє призначення, вміти робити свідомий вибір життєвого шляху, планувати своє майбутнє.

Методична тема уроку: використання елементів технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури.

Обладнання. Портрет У.Уїтмена, Т.Г.Шевченка, електронна презентація по темі «Збірка «Листя трави»Уолта Уїтмена».

Зміст уроку.

Я поет Тіла і я – поет Душі… У.Уїтмен

Бачити, чути, відчувати – це чудеса, і кожна моя волосинка –

це чудо.


Я божественний усередині й зовні, я освячую все,

що торкаю сам і що торкає мене.

У.Уїтмен

І. Мотивація навчальної діяльності.

У.Уїтмен – оригінальний мислитель, який вірив в ідею єднання людей різних рас, континентів. Він оспівав вільну душею і красиву тілом людину, підняв її з колін рабства і приниження. Він проголосив Демократію. Головна праця його життя - збірка «Листя трави», - це книга про Людину у її найкращому й найповнішому втіленні. Здається, немає в людському житті нічого, що не увійшло б до вітменівського космосу: «душа» і «тіло», молодість і старість, сумніви і безмежна віра, любов, страждання, щастя, пошук, праця - все це увібрала головна книга поета.

2. Етап визначення мети. Інтерактивний прийом „Мікрофон”

Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Засвоїти провідні теми й мотиви збірки Уїтмена;

зрозуміти, якою бачить поет Людину, Природу, Демократію;

з’ясувати, чим повчальна для нашої молодої незалежної української нації і для кожного з нас збірка У.Уїтмена «Листя трави»;

визначити, що єднає книгу українського поета-пророка «Кобзар» із збіркою У.Уїтмена «Листя трави»;

узагальнити, які уроки двох великих поетів нам слід засвоїти.Вчитель. Сподіваюся, що сьогодні на уроці справдяться ваші очікування, адже його мета – засвоїти провідні теми й мотиви збірки Уїтмена, дослідити втілення у ній світобачення поета стосовно Людини, Природи, Демократії, з’ясувати сутність новаторського характеру його поезії; а також розвиток критичного мислення, вдосконалення навичок компаративного аналізу, уміння висловлювати власні судження. Епіграфами нашого уроку стали слова У.Уїтмена. які розкривають сутність ідейного змісту збірка «Листя трави» Запишіть в зошити тему та епіграфи уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.Інтерактивна вправа «Акваріум». Група з 3 учнів сідає в «Акваріум».

Питання для обговорення:

У чому сутність теорії трансценденталізму?

Яка творча історія збірки «Листя трави»?

Що таке верлібр та чим вмотивовував Уїтмен вибір саме цього розміру?

Учень 1. Важко зрозуміти творчість У. Уїтмена, не усвідомивши його оригінальної філософії. У ставленні до життя поет був гуманістом. Відомо, що з дитинства май-

бутній письменник захоплювався читанням Біблії. Можливо, саме із цієї Книги

Книг і беруть початок такі ідеї митця, як віра у братерство народів, думки про рівноправність усіх людей. На світогляд і творчість У.Уїтмена значний вплив мала філософія трансценденталізму. Америка вже була державою, незалежною в світі та економіці, проте духовна залежність від традиційної Європи ще була помітна. Інтелектуальні сили Нового Світу збунтувалися проти занадто тривалої культурної опіки Старого Світу. Нова демократія вимагала нової духовної, моральної думки, якою і став трансценденталізм( від лат. «той, що виходить за межі») — філософсько-літературна течія в США в 1830-1860 р р., основні ідеї якої висловив Емерсон в есе «Про довіру до себе» та у першому трактаті «Природа». Найзначущішими для У. Уїтмена були трансценденталістські ідеї «довіри до себе», духовної незалежності, божественності людського «Я», природної рівності людей, заперечення всілякого насильства, близькості до первісної природи, любові до батьківщини.

Учень 2. Збірка «Листя трави» була вперше надрукована в 1855 р. і складалася з 12 поезій, які не мали назв. Він власноручно набирав текст у друкарні, художньо оформив видання. На зеленій обкладинці зображені стебла трави і відтиснута назва — «Leaves of Grass». Про ім'я автора читач дізнавався з віршів, оскільки замість імені й прізвища Вітмен помістив на титульному аркуші гравюру зі свого портрета. За життя поета книжка перевидавалася дев'ять разів, в останній редакції міститься вже 400 різних за жанрами поезій: від невеличких віршів до значних за обсягом поем, таких як «Пісня про себе», «Пісня відкритого шляху», «Пісня про сокиру» та ін. Про назву збірки написано немало. Слова, вжиті в її заголовку, в англійській мові є багатозначними. Так, слово «grass», яке означає «трава, пасовисько», неодноразово обігрується в тексті («О, нарешті я усвідомив: трава промовляє незліченними язиками»). 

Слово «leaves» англійською мовою означає «листки», «паростки», а ще — «стулки дверей» і навіть «аркуші паперу». Існує версія, що це також сучасний Вітменові друкарський термін — «аркуші рукопису, сторінки набору книжки». Адже не забуваймо, що він працював у друкарні та брав участь у наборі своєї книжки.Учень 3. Уолт Уїтмен стверджував, що «нові люди, нові переспективи потребують нової мови», тому й почав розробляти свою власну індивідуально-авторську стилістику. Він рішуче відмовився від традиційних поетичних розмірів і рими, оскільки, на його думку, вони занадто штучні, тому сковують творчу індивідуальність поета. Вважаючи, що його вірш має бути природним, як дихання людини, поет відкинув традиційні поетичні форми й заклав основи пової поетики, що набула надзвичайно інтенсивного розвитку у XX ст., особливо в англомовних країнах. Як істинний поет, Уїтмен примушує слова співати, танцювати, цілуватися, - робить усе, що можуть робити люди чи стихії. Слово стає посередником між людиною, її душею і навколишнім світом. Поет поєднує різні стилістичні пласти, не боячись контрастів. Мова для Вітмена - живий організм, який розвивається. «Так писати, як пишу я, можна лише тоді, коли у вухах звучить мелодія. Кожна душа має свою мову»,- підкреслює поет. Улюблена форма поезій Уїтмена — верлібр, вільний вірш без рими, з рядками різної довжини.

ІІІ. Засвоєння нових знань.

План уроку.


  1. Символіка образу трави у збірці У.Уїтмена «Листя трави».

  2. Новаторство поезії Уїтмена.

  3. «Пісня про себе» - програмовий твір Уїтмена.

  4. Провідні теми та мотиви збірки «Листя трави».

  5. «Кобзар» Т.Г.Шевченка та збірка У.Уїтмена «Листя трави» - діалог культур, діалог ідей.

Ключові поняття уроку: трансценденталізм. верлібр, «уїтменівський каталог», анафора та епіфора.

1.Слово вчителя. З чим асоціюється слово «листя»?(З деревом, кущем). Чому таке поєднання – «листя трави»? Щоб відповісти на це запитання, звернемося до думки літературознавця Ж.В.Клименко, яка поєднує символіку образу трави з фактами американської дійсності. Справа у тому. що американський народ є порівняно новою культурною спільнотою. У 60 роки 19 століття континент поїхали освоювати тисячі переселенців з різних країн Європи, і тому Америка стала для багатьох із них другою батьківщиною. Саме трава, у якої немає ані розлогого коріння,ані пишної крони, але є листя, асоціюється зі швидкими темпами освоєння континенту переселенцями. Розлоге коріння родоводу тих, хто приїхав до Америки, залишилося в інших землях. Тут, на незнайомій частині суші, вони проростають, мов посіяна кимось трава. Трава, яка гнеться від буревіїв,але яку неможливо зламати. З’ясуємо, що ж символізує трава у збірці Уїтмена.

Прийом розвитку критичного мислення - «Щоденник подвійних нотаток».

В основі прийому лежить коментування тексту. Він сприяє формуванню вміння інтерпретувати інформацію, знаходити асоціації,пропускаючи інформацію через особистий досвід.Учень читає уривок: глава 6. 
Спитала дитина: "Що таке трава?" - і повні пригорщі мені простягла. 
Що відповісти дитині? Не більше за неї я знаю, що таке трава, 
Може, це вдачі моєї прапор, із зеленої - барви надії - тканини зітканий. 
А може, це хустинка від Бога, 
Запашна, умисно нам зронена у подарунок, на згадку, 
Десь у куточку й вензель власника, - щоб помітили ми, звернули увагу, запитали - чия? 
А може, трава - така ж дитина, зрощене зелене немовля. 
А може, це ієрогліф такий самий, 
Що означає: "Росту, де багато землі й де мало, 
Між чорними та білими людьми; 
Хай то буде канадець, вірджинець, конґресмен чи негр, - 
всім даю я одне і однаково всіх приймаю". 
«Мої міркування». Саме дитина звертається до ліричного героя збірки «Листя трави», тому що, на мою думку, дитина – це символ зародження життя, символ безпосередності та наївного сприйняття світу та людей, символ нової американської нації. Трава також – символ оптимізму, надії: «вдачі моєї прапор, із зеленої - барви надії - тканини зітканий». А ще вона є символом подарованої Богом нової батьківщини: «хустинка від Бога, Запашна, умисно нам зронена у подарунок, на згадку». Трава – це і символ рівності, Демократії: «Росту, де багато землі й де мало, Між чорними та білими людьми.»

2.Слово вчителя. Ми вже наголосили, що улюблена форма поезій Вітмена — верлібр, вільний вірш без рими, з рядками різної довжини. Водночас можна говорити про справді новаторський стиль Уїтмена. Він використовував такі основні художні засоби: (див. електронну презентацію):

- оформлення рядка як закінченої думки, речення;

- діалог із читачем або собою;

- постійні повтори початку віршового рядка (анафора) чи його закінчення (епіфора);

- синтаксичний паралелізм (однотипні речення);

- тяжіння до метафори та символу;

- інтенсивне вживання антитези, контрасту;

- ораторські прийоми (звернення, риторичні запитання, наказовий спосіб мовлення);

- детальний перелік предметів і явищ, названий «вітменівським каталогом».Слово вчителя. Наступний етап нашої діяльності – аналітична робота з текстом поезій збірки «Листя трави», у процесі якої ми дослідимо провідні теми та мотиви збірки.

Прийом розвитку критичного мислення - «Щоденник подвійних нотаток».

Учень читає уривок і висловлює свої міркування з приводу прочитаного.

Вірш «Себе я оспівую» відображає всі головні теми й поняття лірики Вітмена: особистість, демократія, людський загал (єдність, спільнота):

Себе я прославляю, себе я оспівую, 
I те, що приймаю я, приймете й ви, 
Бо кожен атом, котрий належить мені, 
       так само належить вам. 
Я тиняюся, шукаючи свою душу, 
На дозвіллі тиняюся влітку, нахиляюся 
       й розглядаю стебло травинки. 
Мій язик, кожен атом моєї крові складається з 
       цього ґрунту, з цього повітря; 
Народжений тут від батьків, зароджених тут 
       батьками, котрі так 
       само тут народилися, 
Я, тридцятисемирічний, 
без жодної хворості, нині розпочинаю 
I сподіваюся не урватися аж до смерті. 
Мої міркування. На думку Вітмена, який народився і виріс у США («Народжений тут від батьків, народжених тут батьками, котрі так само тут народилися»), справжній американець не допустить жодної запопадливості, чиношанування чи натяків на зігнуту в підлабузницькому поклоні спину ані перед керівництвом, ані перед губернатором, ані перед президентом, ані перед будь-яким високопосадовцем. Навпаки, він щохвилини може спитати урядовця будь-якого рангу: «А хто ти?» Оце і є суто американське розуміння демократії, народовладдя, яке так цінує Америка й сьогодні: « Ви залишили позаду інших? Ви - президент? 
То пусте: вони не лише наздоженуть вас, а й підуть далі,» 

Слово вчителя. Тематика збірки «Листя трави» така ж розмаїта, як і американська дійсність «як вона є». Розповідь ведеться від імені «простої людини», одного з «галереї простих американців» — робітників, докерів, фермерів, скотарів. Автор ніби стирає індивідуальні риси, зображуючи «Людський загал».

Слово «Демократія» Вітмен завжди писав з великої літери, і це промовистий факт. Американці, які постійно наголошують на своєму шанобливому ставленні до особистої свободи й прав людини, дуже пишаються своїм способом життя і потребували свого, американського, «епічного оспівувача» цінностей демократичного суспільства. Ним став Уолт Уїтмен.Уривок №3

Чую — співає Америка, різні пісні я чую,


Співають робітники, кожен співає свою гучну і радісну пісню,
Тесля співає, вимірюючи дошку чи брус,
Каменяр співає, готуючись до роботи чи закінчуючи роботу,
Човняр на човні своєму співає, матроси палубні — на чардаку пароплава,

Швець співає, сидячи на ослінчику, шапкар наспівує стоячи,


Лісоруб співає, співає ратай, рушаючи зранку в поле,
опівдні відпочиваючи, скінчивши надвечір роботу,
Чудова пісня матері, чи молодої дружини за працею, або дівчини

за шитвом чи пранням,

Кожен співає своє, те, що йому або їй тільки належиться,
Вдень — що належиться дневі, а надвечір міцні, здружені хлопці гуртом

Співають на повен голос гучних, мелодійних пісень.( Переклад М. Стріхи)

Учні роблять висновок про уславлення Уїтменом людини праці.

Слово вчителя. Уолт Уїтмен — один із перших поетів , який створив образ великого сучасного міста. Чудеса техніки, тріумф «індустрії» викликали в поета захоплення. А, наприклад, локомотив, цей «горластий красень», що на величезній швидкості мчить крізь дику прерію, здавався Вітмену символом суто американського невпинного поступу, адже безмежний простір і шалена швидкість — це ж так «по-американськи».

Ліричний герой збірки Вітмена — це узагальнений портрет «ідеального» американця, якому притаманні гранична демократичність поглядів, незатьмарений оптимізм, здатність налагоджувати дружні стосунки з усіма людьми, які трапляються на його шляху, зберігати любов до життя в усіх його деталях. У його поезіях часто йдеться не про одну особу, а про вже згаданий «узагальнений портрет» молодої американської нації, про мільйони американців і американок, людей різних професій.Учень читає напамять уривок гл. 24

Уолт Уїтмен, космос, Манхеттена син,

Буйний, дорідний, чуттєвий, їсть, п’є і народжує,

Не сентиментальний, не ставить себе над чоловіками

Чи жінками, чи осторонь їх,

Однаково сором’язливий та безсоромний.

Геть замки з дверей!

Геть з одвірків і двері самі!

Хто зневажає іншого, той зневажає мене,

І все, що зроблено і мовлено, повертається до мене,

Крізь натхнення, наростаючи, рине бурхливо,

Крізь мене – потік одкровення.

Я називаю пароль одвічний, я даю знак: Демократія,

Клянусь, я не прийму нічого, що порівну всім не припало б!«Мої міркування». У збірці «Листя трави» Уїтмен втілює утопічну мрію про нове світове суспільство без класової, майнової та расової нерівності, бідності, експлуатації, «де товариші любитимуть один одного». Демократія — це рівність усіх без винятку: білого й чорного, багача й жебрака, чоловіка й жінки. Водночас поет стверджує думку. що демократія як рівність не заперечує типово американської філософії \індивідуалізму. Кожний гідний любові та шани.

Слово вчителя. Слово Демократія Уїтмен завжди вживає з великої букви.

Яким постає у поезії, яку ви зараз прослухаєте, ідеал країни?

Чим відрізняється уїтменівське трактування Демократії від традиційного?

Назвіть приклади уїтменівського каталогу.Уривок №6

Для тебе, о Демократіє

Ось я зроблю континент неподільним,

Я засную найліпшу расу, якої ще не бачило сонце,

Я сотворю божественно привабливі краї,

Де товариші любитимуть один одного,

Де все життя товариші любитимуть один одного.

Я рясно насаджу товариські чуття, немов дерева над річками

Америки, і по берегах Великих Озер, і скрізь по преріях.

Я сотворю нерозлучні міста, що покладуть свої руки одне одному на плечі,

Міста, повні любов’ю товаришів,

Повні мужньою любов’ю товаришів.

Для тебе все це від мене, о Демократіє, я слугую тобі,

дружино моя!

Для тебе, для тебе співаю я ці пісні. (Переклад В.Коптілова)

Слово вчителя. Поезія Вітмена - втілення найбільш революційних прагнень епохи. Поет бачив своє завдання у тому, щоб створити справжній національний епос, який містив би повну картину дійсності, передавав відчуття причетності до всього, що відбувається під американським небом і більше того - у Всесвіті.

Поетичне слово, космічність мислення, вміння бути «я» - людиною серед людського загалу, «почуття безмежної широти всесвіту» стало об’єднуючим мотивом загальнолюдської значущості уїтменівського слова.Слово вчителя. А зараз заслухаємо звіт творчої групи, яка провела компаративний аналіз збірки Уїтмена «Листя трави» та «Кобзаря» Т.Г.Шевченка. При проведенні цього аналізу використана технологія розвитку критичного мислення «Зведена таблиця», у якій лінії порівняння, тобто характеристики, за якими порівнюються різні явища, об’єкти та інше, формулюють самі учні. Категорії порівняння можна виділяти як до читання тексту, так і після його прочитання.

Зведена таблиця

Збірка Уїтмена «Листя трави»

Лінії порівняння

«Кобзар»Т.Г.Шевченка

Це розповідь про духовну еволюцію поета протягом усього його життя. Ліричний герой — сам Поет, син Людства, Землі та Всесвіту. Це роздуми про сенс людського буття, мотиви божественності людського «Я», нерозривного зв'язку душі й тіла, рівності всіх живих істот на Землі.


Тема

У «Кобзарі» поет висловив насамперед самого себе, свою особистість, свої почуття. Тут – думки, ним вистраждані, кривди – ним пережиті, тут картини саме його, Тарасового, дитинства

Уолт Уїтмен оспівує американську Демократію. У його збірці втілені ідеї братерства, природної рівності всіх людей і органічного злиття індивідуального буття з космосом

Ідея

У «Кобзарі» Т.Шевченко втілює свою головну ідею - ідею любові до України:

Я так її , я так люблю

Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,

За неї душу погублю!

Ідея волелюбності, спів свободі. Протест,бунтарство, антикріпаччина.У його поезіях часто йдеться не про одну особу, а про вже згаданий «узагальнений портрет» молодої американської нації, про мільйони американців і американок, людей різних професій:

робітники, тесля, човняр, каменяр, швець, лісоворуб, хдібопашець.Система образів

Муза Шевченка – в кріпацькій одежі;…вперше ввела в літературу натовпи покривджених людей, що населяють «Кобзар», всіх отих вдів, сиріт, варнаків, покриток, отих занапащених кріпацьких мадон….Улюблений герой віршів – витязь народний, повстанець-гайдамака, козак-запороржець, титан Прометей. Поет спрямовує свою їдку сатиру проти царів та їхніх сатрапів-посіпак, проти поміщика-душителя і запроданця.

Волт Вітмен захоплюється людиною, природою й життям. Він розчиняється в людстві й водночас є його уособленням, усвідомлюючи себе частиною природи і Всесвіту. «Пісня про себе» пронизана життєствердним оптимізмом і любов'ю до всього живого.


Авторська позиція

…Возвеличу

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

Поставлю слово.»

«…І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…»

Шевченко постає у «Кобзарі» поетом-борцем, поетом-бунтарем.


Висновок. Ми з’ясували, що у збірках поетів-пророків свого народу більше спільних рис, аніж відмінностей.Слово вчителя. Чим збірка У.Уїтмена може бути близькою нам, українцям, нашій молодій незалежній українській державі?

Які факти з української історії заслуговують на те, щоб увійти в Пісню про себе українця?

Який флористичний символ може бути покладений в основу твору? Чому?

Виступи учнів : Пісня українця про себе
Домашнє завдання. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ш.Бодлера та підготувати розповідь про нього.
Список використаних джерел
Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл.– К.: Видавничий Дім «Світ знань», 2004. – с.365 – 375

Ж.В.Клименко. Дзеркало Америки (Використання етнокультурогічного шляху аналізу твору при вивченні збірки В.Вітмена «Листя трави»)// Зарубіжна література в школі. – 2009. - № 2(98). – с. 2 – 6.Зарубіжна література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл./ За заг. ред. проф. В.Я.Звиняцьковського. – К.: Освіта, 2004. – с.186 – 194.

Зарубіжна література ХІХ століття: хрестоматія. – Навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт.шк./ Упоряд., автор дидакт. Матеріалу О.В.Пронкевич. – 2-е вид. - К.: Пед. преса, 2003. – с.287 – 313.
Каталог: files -> docs -> 2015
2015 -> Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2015 -> Презентація присвячена 60-річчю правління королеви Великобританії Єлизавети ІІ
2015 -> Урок 11. Дата Тема: Нідерланди
2015 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconРеферат на тему: Уолт Уїтмен "Листя трави" (біографія) Великий поет-новатор Уолт (Уолтер) Уітмен (1819-1892) народився в Лонг-Айленді, неподалік
В ці роки складається його світогляд, перейнятий демократичним духом, повагою до простого народу, вірою в його великі можливості....
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconУрок світової літератури в 10 класі Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»
Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconВ. Кравець Тема. Волт Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» програмовий твір поета. Мета уроку
Обладнання : електронна презентація творчості письменника, підручник, роздатковий матеріал, тексти віршів В. Вітмена, ілюстрації...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconТема. Збірка І. Франка «Зів'яле листя». Світ інтимних переживань ліричного героя. Мета
Обладнання: повість-есе Р. Горака «Тричі мені являлася любов», листи Івана Франка, спогади сучасників поета, збірка «Зів'яле листя»,...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconУолт Дісней (1901- 1966) План
Уолт Дісней відомий американський кінорежисер, казкар, художник, який прославився своїми мальованими фільмами про веселі пригоди...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconВолт Вітмен (1819 1892): особливості творчого розвитку поета. В. Вітмен – американський поет-новатор. Зв’язок його лірики з контекстом американської літератури. Поняття про верлібр. Збірка «Листя трави» національний характер поезії
Волт Вітмен (1819 1892): особливості творчого розвитку поета. В. Вітмен – американський поет-новатор. Зв’язок його лірики з контекстом...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconІнтимна лірика І. Франка. Збірка «Зів’яле листя»
...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconІван Франко. Поетична збірка «Зів’яле листя». Любовна тема у творчості поета, автобіографічність
Допомогти учням відчути красу, художню довершеність любовної лірики поета; розкрити світ почуттів І пристрастей, створений поетичним...
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconЛірика збірки Івана Франка «Зів’яле листя»
Навчальна: дати учням загальне уявлення про передісторію та композицію збірки «Зів’яле листя»
Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави iconГ. Сковорода. Життя І творчість. Збірка поетичних творів «Сад божественних пісень». Збірка байок «Байки харківські»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка