Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинамиСкачати 331,46 Kb.
Дата конвертації20.09.2017
Розмір331,46 Kb.
ТипУрок


Розробки уроків з теми «Безсполучникове

складне речення»

(із застосуванням мультимедійних технологій)

Урок №1

Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами.

Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення; ознайомити з основними ознаками, смисловими відношеннями між частинами безсполучникових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях, аналізувати будову безсполучникових складних речень, смислові відношення в них; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги й любові до усної народної творчості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручники.

Соціокультурна тема: Усна народна творчість.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Метод «Гронування»

Запишіть посередині слово «Речення», до нього запишіть ті поняття і терміни, що пов’язані з ним. Встановіть зв’язки між поняттями. Виділіть з «грона» відоме. Чого ще не знаємо?Слайд №2ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Слайд № 3

1. Робота з епіграфом методом «Мікрофон»:

Фольклор - це скарбниця української культури. 1. пояснити зміст твердження;

 2. які види усної народної творчості ви знаєте?

Доповнення вчителя.

Скарбниця - це нагромадження чогось дуже цінного, це багатство. Що таке багатство? Це численність матеріальних цінностей, приміром грошей. Але є і багатство духовне, наприклад прислів’я, приказки, легенди, казки. Народжені серед народу, вони передаються з вуст у вуста. При цьому вони змінюються за формою і змістом. Це - духовна праця народу. Ось чому плоди такої праці мають назву «фольклор», тобто те, що належить до словесної народної творчості. Багатства душі кожної творчої людини втілені у фольклорі. Ось чому, коли кажуть про фольклор, то неодмінно вживають і слово «скарбниця» . До цієї скарбниці належить усна народна творчість, яку ще називають фольклором. Отже, фольклор - це скарбниця української культури. У всіх народів є така духовна скарбниця.

Усна народна творчість багата та різноманітна. Існує декілька видів усної народної творчості. Це казки, прислів'я, приказки, пісні, загадки, байки, народні балади, думи, народні романси, анекдоти.

2. Проблемне питання (Слайд №4)

Чи можливе об’єднання простих речень у складне, якщо між простими реченнями в складному не буде сполучників та сполучних слів. Як можна назвати такий тип складного речення.

3. Дослідження-спостереження на основі висловлювання

Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Що виражає заголовок — тему чи основну думку? Проаналізувати синтаксичну будову тексту. Дослідити, які складні речення є у ньому.Прислів’я і приказки

Прислів’я і приказки — один із видів народної поетичної творчості.Це стислі художні вислови народу, які побутували ще в сиву давнину й дійшли аж до нашого часу, про різні життєві явища. Народна поетична творчість є багатим джерелом для творчості письменників: художники слова з давніх часів використовували її для збагачення своєї мови. Народ висловив свою мудрість у численних прислів’ях та приказках, і Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка високо цінували їх.Слайд №5ІV. Оголошення теми, мети уроку.

Учні оголошують свої очікування від уроку, починаючи фразою «Я очікую…»V. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу

Слайд №61. Мовний аналіз

Порівняйте речення. Зробіть висновок

Коли про землю піклуєшся, золотим зерном милуєшся.

Урожай не земля родить – його людські руки творять.

Бджола мала, а й та працює.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Хочеш їсти калачі - не сиди на печі. 

Додаткові запитання:

- Про що йдеться в цій групі прислів’їв?

- Які ще приказки і прислів’я про працьовитість ви знаєте?2. Порівняти власні висновки з теоретичним матеріалом підручника (§22, с. 118). Колективна побудова опорної схеми.

Слайди №6-7
VІ. Виконання системи вправ на закріплення вивченого

1. Робота у групах.

Завдання: опрацювати статтю підручника і побудувати усне висловлювання про смислові відношення у БСР, наводячи власні приклади.1-ша група – про смислові відношення у БСР з однорідними частинами.

2-га група – про смислові відношення у БСР з неоднорідними частинами.

Слайд 8

Результати роботи груп, корекція.2. Пояснювальний диктант Слайд № 10

Прочитати прислів’я та приказки. Пояснити їх зміст. Визначити, які смислові відношення виражають частини безсполучникових складних речень. Списати речення, накреслити їхні схеми.

1. Обізвався грибом — лізь у кіш. 2. Робиш добро — кайся, робиш зло — зла сподівайся. 3. Кішки гризуться — мишам привілля.

4. Люди як люди: були б ми добрі. 5. Усе минається, одна правда лишається. 6. Книгу прочитав — на крилах політав. 7. Учись змолоду: пригодиться на старість. 8. Зайця ноги носять, вовка зуби годують.

9. Життя прожити — не навколо хати обійти. 10. Бережи час: його й за гроші не купиш (Нар. творчість).

3. Вибіркова робота

Слайд № 11

Випишіть БСР речення. Накресліть схему. Вкажіть смисловий зв'язок БСР.

Своїм мовним багатством і змістовним розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі сторони життя людини: її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні взаємини, побут тощо. Люди кажуть: «Посієш вчасно – збереш рясно.» І жодного слова звідси не викинеш: тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

4. Самостійна робота

Слайди № 12-13

Установіть відповідність між смисловими відношеннями та БСРСмислові відношення

1.Одночасність подій

2.Послідовність подій

3.Зіставно- протиставні

4. Наслідкові

5. Умовні

6. Часові

7. Причинові

8. Пояснювальні


Речення

А Місяць на небі, зіроньки сяють.

Б Щастя має ноги, біда – роги.

В Любов не полова: займеться – не загасиш.

Г Посієш вчинок – виросте звичка.

Ґ Друга шукай, знайдеш – тримай.

Д Зійде сонце – ліс усміхнеться.

Е Доглядатимеш сад – матимеш плоди.

Є Сон – найбільший злодій: він краде у нас півжиття.


1 А 2 Ґ 3 Б 4 Г 5Е 6Д 7Є 8 В

VІI. Рефлексія, підбиття підсумків, оцінювання.

Метод «Мікрофон»

- Чому приказки та прислів’я називають золотими зернами народної мудрості?Метод «Незакінчене речення»

- Опрацювавши тему, я дізнався(лась) про …

- Свої знання я оцінив би (оцінила б) … , тому що ….

VІІІ. Домашнє завдання ( Слайд №14)

Вивчити § 22.

«6 б.» - Виписати 5–6 народних висловів у формі безсполучникових

складних речень. Визначити смислові відношення, накреслити схеми.

«9 б.» - вправа 227.

«12 б.» - Напишіть невеликий твір-роздум, розкривши зміст одного з прислів’їв(ввівши у нього декілька безсполучникових складних речень)Урок №2

Тема. Особливості інтонації безсполучникових складних речень

Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами; ознайомити з основними видами інтонації безсполучникових складних речень; розвити вміння правильно інтонувати ці синтаксичні конструкції,

визначати взаємозалежність інтонації і смислових відношень між частинами безсполучникових складних речень; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги

й любові до українського фольклору.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: мультимедійна презентація.

Соціокультурна тема: Усна народна творчість.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Ознайомлення девятикласників з темою, метою, завданнями уроку

Метод «Мікрофон»

- Які завдання ви ставите перед собою?ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Гра «Так чи ні?» (Слайд № 2)
Твердження

Відповідь

Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, в якому прості речення об’єднані змішаним зв’язком

Безсполучникові складні речення можуть бути лише з однорідними простими реченнями, які є синтаксично рівноправними

Між однорідними простими реченнями у безсполучниковому складному реченні можуть бути різні смислові відношення

У безсполучникових складних реченнях між простими реченнями завжди ставиться кома


2. Домашні вправи.

IV. Мотивація навчання.

Робота з епіграфом.

1. Слайд №3

Епіграф:

Поміж гори і долини, через тихі води,

На край світу тебе поведуть мерехтливі зорі,

Сонце в небі прокладе стежку веселкову,

А росою місяць змиє дрімоту ранкову,

Вітер радісно зустріне з дальніх країв пташку,

І прошелестить на вушко українську казку.Слово вчителя.

Як ви знаєте, народний епос, крім казок, включає в себе загадки, прислів’я та приказки, анекдоти, байки, легенди, перекази тощо. Це великий пласт нашого фольклору, нашої традиції. Вони відображають, з одного боку, погляд на світ, в котрому ми жиємо, з іншого боку, з тої його сторони, з якої в повсякденному своєму житті ми на нього не дивимось. Ми живемо в світі, де панує логіка і все, з чим маємо справу, підпорядковуємо її законам, або ж відкидаємо як неможливе. Але логіка не здатна охопити всієї навколишньої багатогранності, а описує лиш певну сторону. І хоч як нам це може бути складно уявити, але люди не завжди дивились на світ виключно з логічного боку і прикладом цього може бути багатющий арсенал прозової спадщини, залишений нам у спадок нашими пращурами.

2. Рольовий розподіл (Слайд № 4)

Для більш результативного проведення нашого уроку у мене буде декілька помічників:

«Лексикограф» - допомагає пояснити незрозуміле слово, використовуючи при цьому словник на парті;

«Підсумок» - той, хто слідкує за ходом уроку і готується зробити підсумок певного етапу, всього заняття; він визначає, яка думка була головною, що було найбільш важливим;

«Спонсор Знань» - відмінник, до якого звертається учень, який пропустив попередні заняття через хворобу і тепер відчуває труднощі з виконанням завдань;

«Чомусик» - готує серію питань для фронтального опитування, сам здійснює це опитування;

«Охоронець Часу» - слідкує за тим, щоб відповіді не затягувались, не затягувалось виконання вправи, пояснення матеріалу тощо, нагадує про кількість хвилин до кінця уроку;

«Зв’язківець» - бере слово наприкінці або на початку уроку: його роль – визначити зв’язок сьогоднішньої теми з попередніми.

V. Підготовка до вивчення нового матеріалу

1. Творче спостереження з елементами аналізу (Слайд № 5)

Виразно прочитати висловлювання. Звернути увагу на інтонацію безсполучникових складних речень. Довести або спростувати твердження, що цьому текстові характерне багатство інтонаційних переходів.

Народження приказки

Якось знайомий сказав: «Ніяк не второпаю, що означає таке прислів’я: вгатив, як сокирою в мед? Хіба ж мед коли-небудь рубали сокирою?» На перший погляд і справді щось тут не-узгоджене. Але дослідникам бортництва достеменно відомо: у давнину пасічники, відшуковуючи в лісі гнізда диких комах, добували стільники шляхом розрубування дупел. Як тільки сокира досягала в’язкого меду, її одразу заклинювало. Звідси й народилося прислів’я. (за В. Скуратівським).

• Слово «Лексикографу».Бортництво - бджільництво, що прийшло на зміну примітивному видиранню меду диких бджіл із цілковитим знищенням роїв; спершу бортники віднаходили диких бджіл у дуплах дерев і видовбували в стовбурі дупла для оселення роїв; із середини XIV ст. почали видовбувати порожнечі у зрубаних колодах і підвішувати ці штучні борті (колоди, вулики, дуплянки) на деревах;

Стільники - бджолині будівлі з воскових комірок, призначені для вирощування потомства, розміщення кормових запасів і бджіл.

- Доведіть, що основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка не тільки об’єднує частини складного речення, а й виражає різні смислові відношення.

2. Дослідження-відновлення (Слайд №6)

Відновити відомі вам прислів’я і крилаті вирази. Простежити, як впливає інтонація речень на розділові знаки. Умовними позначками зобразити інтонацію кожного речення.

1. Вік живи, ... .

2. Любіть книгу: ... .

3. З вовком жити — ... .

3. Слово вчителя

Умовні позначки ( Слайд №7)

- позначає підвищення голосу;

- позначає зниження голосу;

/ позначає середню паузу в середині речення;

// позначає тривалу паузу в середині або в кінці речення.

4. Слово «Підсумку»

Завдання: Сформулювати висновок про співвіднесеність інтонації і смислових відношень.

Якщо для безсполучникового складного речення характерна інтонація переліку, то між його частинами ставиться або кома, або крапка з комою; якщо характерне зниження голосу (тону) в кінці першої частини, то ставиться двокрапка; якщо характерне підвищення голосу (тону) в кінці першої частини, то ставиться тире.

VІ. Вивчення нового матеріалу

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу (робота з таблицею) (Слайд №8)
Інтонація в безсполучниковому складному реченні


Вид інтонації

Особливості інтонації

Приклади

Інтонація переліку


Незначна пауза між частинами, які вимовляються з посиленням голосу і невеликим спадом перед паузою. Виражає логічну

однорідність (одночасність, послідовність) і використовується здебільшого в безсполучни-

кових реченнях, співвідносних із складносурядними


Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю один за водою.


Інтонація

зіставлення


Характеризується виразною паузою між частинами, перша з яких вимовляється підвищеним тоном, а друга — зниженим. Однаковий логічний наголос робиться на зіставлюваних словах


Зрубав дерево – посади два.


Пояснювальна інтонація


Виражає причинові, з’ясувальні, пояснювальні відношення. Вона характеризується зниженням

голосу й виразною паузою перед тією частиною, що пояснюється. Друга частина вимовляється швидким темпом


Усяк розумний по-своєму:

один — спершу, а другий — потім.
VІІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота в групах (Слайд №9)

Прочитайте тексти. Зробити лінгвістичний аналіз текстів (з’ясувати тему і основну думку, тип і стиль мовлення). Знайти БСР і визначити вид інтонації. Дослідіть, яку роль відіграють такі речення у текстах.

Текст №1

Український народ належить до сім’ї індоєвропейських народів. Його міфологія виявляється в обрядах, звичаях, колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, весняних іграх, приказках тощо. Основа давньої української міфології схожа з арійською: то були найбільш вражаючі фантазію небесні явища і зміни клімату.

Чорні снігові хмари, страшні холодні вітри здавались народові лихими силами; ясне сонце, тепло, грім і блискавка здавались добрими, світлими силами, створеними для боротьби зі своїми темними лихими ворогами. Добрі сили переважували темні сили, воскресали перед людськими очима, розливаючи життя на землю (За І. Нечуєм-Левицьким).

Текст №2


Фразеологізм — це усталений зворот, стійке поєднання слів, властиве тій чи іншій мові, він виступає як неподільний за значенням вислів. Фразеологічні вислови склалися протягом віків; вони містять у собі яскраві вияви поглядів людини на різні явища життя або становлять дотепні, влучні вислови.

Розділ мовознавства, що вивчає ці вислови, називається фразеологією. Знання фразеології, вміле її вживання є невід’ємною складовою частиною високої мовної культури людини. Фразеологія — це окраса мови і разом з тим могутній стилістичний засіб влучної

і дохідливої передачі думки. Тому-то необхідно вивчати фразеологію, вироблювати навички вмілого користування нею в повсякденній мовній практиці ( За Ф. Медведєвим).

2. Проблемне питання: яка стилістична функція безсполучникових складних речень.

Коментар учителя. Безсполучникові складні речення вживаються в усіх стилях мовлення, але майже не характерні для наукового, якому властива чітка логічність, підкреслена сполучниками сурядності й підрядності. Вони широко вживаються у стилі художньої літератури, публіцистичному стилі та розмовній мові, де важливу роль відіграє інтонація — один з основних засобів оформлення їх.

3. Слово «Підсумку»

4. Самостійна робота
Вибірково-розподільне завдання (Слайд № 10)

Заповнити таблицю, використовуючи відомості про смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Записати номери речень у відповідні колонки таблиці.Інтонація

Переліку

Пояснення

Зіставлення

Смислові

відношенняНомери

речень


Легенда про червону руту

1. Давним-давно в одному з набігів в Україну чу­жинці забрали в полон на галеру подільського хлоп­ця. 2. Багато сліз виплакала його кохана 3. Вона знала: з галери ніхто не повертається. 4. У каторжній роботі невіль­ники забували Україну, матір, кохану. 5. Такі безпа­м'ятні раби ніколи не тікали, їх навіть не заковували в кайдани.

6. Але не могла забути дівчина свого коханого. 7. Попросила вона відлітаючих у вирій журавлів відшукати у морі галеру і передати хлопцеві стебельце червоної рути. 8. Юнак, побачивши ту квітку, згадав свій край, рідних, кохану - сталося чудо. 9. Бранці напали на охорону, захопили судно; полетіли вони до рід­ного берега, мов на крилах. 10. А на щоглі їхнього ко­рабля тріпотіла рятівна квітка червоної рути. (З жур­налу.)VІІI. Узагальнення теоретичних положень з теми

Питання склав «Чомусик»

1. Які складні речення називають безсполучниковими? Навести

приклади.

2. До яких складних речень безсполучникові складні речення

синонімічні? Довести це на прикладах.

3. Які смислові відношення характерні безсполучниковим склад-

ним реченням?

4. У чому особливість інтонування безсполучникових складних

речень? Від чого залежить інтонація в цих синтаксичних конструкціях?

«Зв’язківець» - визначає зв’язок сьогоднішньої теми з попередньою.

IХ. Домашнє завдання

(Слайд 11)

§22

«6 б.» - Випишіть шість прислів’їв, виражених безсполучниковими складними реченнями.

«9 б.» - вправа 220

«12 б.» - Скласти твір у художньому стилі на тему «Чарівний дивосвіт народного епосу», використовуючи безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями.Уроки № 3

Тема. Розділові знаки між частинами БСР

Мета:сприяти формуванню умінь та навичок постановки розділових знаків між частинами БСР; удосконалювати навички аналізу;уміння працювати в групі, презентувати результати своєї діяльності; формувати уміння планувати навчальну діяльність; сприяти розвитку критичного мислення; виховувати мовленнєву культуру, навички співпраці, толерантність; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу збагатити знання учнів відомостями про українську народну пісню.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, картки різного кольору; смужки картону, з одного кінця червоні, з іншого – зелені.

Соціокультурна тема: Усна народна творчість.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчання.

1. Прослухування пісні «Пісня на добро» у виконанні А.Кудлай

(1-й куплет і приспів)(Слайд №2)2. Розповідь учителя під музику Шопена(Слайд №3)

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею

Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність i красу, угорці — любов до господарювання, німці — дисципліну i порядок, росіяни — владність, поляки — здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики... Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону i раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини.

— Хто ти? Чого плачеш? — запитав Господь.

— Я — Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів та сиріт, у своїй хаті немає правди й волі.

— Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі?

Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її.

— Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це — пісня.

Узяла дівчина — Україна дарунок i міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому i з ясним обличчям i вірою понесла пісню в народ.

І саме українська пісня допоможе нам сьогодні у вивченні нової теми.

IV. Ознайомлення дев’ятикласників із темою, метою, завданнями уроку.

Учні висловлюють свої очікування від уроку, які цілі вони перед собою ставлять.V. Актуалізація опорних знань учнів.

Творче спостереження з елементами аналізу (Слайд № 4)

Прочитати виразно текст. Яку роль у ньому відіграють безсполучникові складні речення? Які смислові відношення вони передають?Українська пісня

Українська пісня!.. Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання буги красивим і ніжним, сильним і хоробрим. Який митець не був натхненний її багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою її барв, її чарівною силою: вона вміє викликати в душі людській найскладніші, найтонші, найглибші асоціації, почуття, думки й прагнення, підносячи її до вершин людської гідності, до людяності, до творчості!

Яка мати не співала цих легких, як сон, пісень над колискою дорогих дітей своїх, яка дівоча весна не приносила кохання на її крилах!

Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу. Це історія українського народу, народу-трудівника, народу-воїна; він цілі віки бився, як лев, за свою свободу, цілі віки витрачав усю свою силу, свою кров, своє життя, як казав великий Шевченко, "без золота, без каменю, без хитрої мови" на виковування у боротьбі свободи, на виявлення в житті всіх своїх здібностей. (за О.Довженком)

- Доберіть синоніми до виділених слів. Знайдіть і випишіть із тексту емоційно забарвлені та синонімічні слова. З якою метою використовує їх автор?

- Чи існує залежність між інтонацією і розділовими знаками в складних реченнях?VI. Вивчення нового матеріалу

1. «Ажурна пилка» (Слайд №5)

Всі ви маєте карточки різного кольору. Зараз прошу вас об’єднатися за кольором в групи і виконати завдання.

Завдання:

кожна група опрацьовує матеріал підручника(§ 23-25) про певний розділовий знак і занотовує його до таблиці:
Розділові знаки

Смислові відношення

Інтонація

Сполучники, які можна підставити

Синонімічні сполучникові складні речення
А тепер зверніть увагу на зворотній бік картки. На ній стоїть номер. Для подальшої роботи прошу вас об’єднатися за їх номерами, тобто в так звані „експертні групи” і обмінятися інформацією, отриманою в попередній групі (учні обмінюються інформацією).

2. Об’єднання отриманої інформації в опорну таблицю(Слайд №6)VII. Закріплення вивченого матеріалу

1.Слово вчителя

Як ви знаєте, українські народні пісні поділяються на багато

різноманітних жанрів, яким притаманні певні ознаки. Календарно-

обрядові - веснянки, щедрівки, гаївки, колядки, купальські,

обжинкова та інші. Родинно-побутові - весільні, жартівливі,

танцювальні (у тому числі коломийки), частівки, колискові,

поховальні, голосіння тощо. Соціально-побутові - чумацькі,

наймитські, бурлацькі і т. д. Історичні пісні.2. Пунктуаційний аналіз ( Слайд №7)

Прочитати вислови про українську пісню. Знайти БСР. Пояснити розділові знаки.

1. Пісня — це душа. З усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба, на крилах сонце сяйво їй лиша. Глибша пісня - ясніш душа. (І. Драч)

2. Відрадо душі і сонце благовісне! Благословенна будь, українська пісне! Зроджена з розкоші, окроплена сльозами, моя ти муко, мій ти раю, пісне! Ти — наше найбільше багатство, у тобі - наше найбільше щастя... (З кн. "Українська душа")

3. Віками народ витворював нашу мову, одну з найбагатших мов слов'янства. Триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, вона дала світові геніальних поетів, явила пісенні шедеври незрівнянної краси. Зажило українське слово шани й визнання серед народів близьких і далеких.(О.Гончар)

4. Пісня і дума становлять на Україні народну святиню, краще добро українського народу: в них горить любов до батьківщини. (М.Добролюбов)

3. Творче завдання (Слайд №8)

Складіть речення за схемами:

1. [ ]: [причина].

2.[ ] — [ ] — протиставлення.

3.[ умова ] — [ ].

4.[ ] : [ пояснення ].

Замініть, де можливо безсполучникове складне речення на складне сполучникове

Пояснення вчителя

У сучасній вітчизняній синтаксичній науці широкого визнання набув поділ безсполучникових складних речень на співвідносні з сполучниковими конструкціями і не співвідносні з ними. Іноді їх співвідносність і не співвідносність кваліфікують як вияв синонімічності і несинонімічності безсполучникових складних речень. В основу названого розмежування безсполучникових утворень покладено можливість/неможливість заміни складних конструкцій одного типу іншим, яка грунтується на можливості/неможливості введення сполучника чи сполучного слова між безсполучниково поєднаними частинами. Цей критерій розрізнення безсполучникових одиниць лежить в основі поділу їх на синонімічні й несинонімічні та при групуванні їх за ознаками співвідносності/неспіввідносності.4. Робота в парах.

Вправа 241. Текст «Пісня, що завоювала Європу».

Прочитати текст. З’ясувати тип, стиль мовлення. Що виражає заголовок(тему чи основну думку)? Виписати БСР, розставляючи розділові знаки. Простежити, як БСР допомагають розкрити тему та основну думку тексту.

5. Самостійна робота (Слайд №9)

Установити відповідність між уривком з української пісні та пропущеним розділовим знаком.1.Ой там криниця під перелазом (?)

Вийдемо, серденько, обоє разом.

2.Хилилися густі лози та й на землю пали(?)

Дивилися карі очі та й плакати стали.

3.Ой нема козаченька (?)

Поїхав за Десну.

4.Нема мого миленького(?)

Плачуть карі очки.

5.А у нас все гаразд(?)

Сама піч хліб пече,

Віник хату мете.

6.Веселися мати, утішайся зятем(?)

Славний Морозенко на всю Україну

Ізнайшов у тебе у хаті дружину.

7.Ой вийду я на вулицю (?) улиця гуляє.

8.Подивлюся я по вулицях (?) милого немає.

9.Усі кури на сідалі(?)півень на порозі.

10.Усі хлопці на вулиці (?)мій – у дорозі.А. ,

Б. ;


В. :

Г. ―


Взаємоперевірка.

Відповіді : 1В 2А 3Г 4Б 5В 6В 7Г 8Г 9Г 10 ГVIII. Підсумок уроку

1. Прийом «Світлофор»

Перед учнями смужка картону, з одного кінця червона, з іншого – зелена. При опитуванні учні підіймають «світлофор» червоним або зеленим кінцем угору, тим самим сигналізуючи, знають вони відповідь чи ні. • Що таке БСР?

 • На які 2 основні групи поділяються БСР?

 • Які смислові відношення можуть виражати БСР з однорідними простими реченнями?

 • Які смислові відношення можуть виражати БСР з неоднорідними простими реченнями?

 • Коли ставиться кома у БСР?

 • Коли ставиться крапка з комою у БСР?

 • Коли ставиться двокрапка у БСР?

 • Коли ставиться тире у БСР?

 • В яких стилях вживаються БСР?

(БСР вживається в усіх стилях мовлення, але майже не характерні для наукового, якому властива чітка логічність, підкреслена сполучниками підрядності і сурядності)

 • Чи можна перебудувати складне сполучникове речення на БСР?

 • Яким жанром художньої літератури властиві БСР?

(БСР поширені як у прозі, так і в поезії)

2. Самооцінювання учнями своєї роботи на уроці. Оцінювання навчальних досягнень учнів учителем.

ІХ. Домашнє задання (Слайд № 10)

§ 23-25.


«6 б.» - виписати з народних пісень 6 уривків, що становлять складні безсполучникові речення. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

«9 б.» - записати текст, розставляючи розділові знаки. Накреслити схеми усіх складних речень.

Колискова пісня

Колискова пісня. Скільки їх створив народний геній! Цей особливий фольклорний жанр позначений високим поетичним світосприйняттям, глибиною мелодійного звучання, багатством образів. Лагідний материн наспів засівав дитячу душу любов'ю до людей, до природи, до усього живого під спів неньчиної пісні виростали поети і композитори, хлібороби і захисники рідної землі, філософи та мудреці, просто люди. Якби не мамина пісня, сказав якось один древній історик, яким убогим було б наше життя. Спить натруджене село, тільки у нашій хаті допізна поблимкує вогник. Чітка не по літах неньчина пам'ять дбайливо розсновує золоті ниті народної поезії і дзвенять вони струнами бандури, живою мовою поколінь. (В.Скуратівський)

«12 б» - скласти невеличкий твір «Народна пісня – душа народу», використовуючи сполучникові і безсполучникові складні речення.


Урок № 4

Тема. Узагальнення і систематизація знань з теми «Безсполучникове складне речення»

Мета: узагальнити знання учнів про безсполучникове складне речення, засоби зв’язку між простими реченнями у безсполучниковому складному реченні, домогтися усвідомлення їх та розпізнавання у тексті; навчити учнів використовувати БСР у зв’язному мовленні; формувати естетичну, комунікативну та інформаційну компетенції школярів; розвивати творчі здібності, навички пошуково-дослідницької роботи, роботи в групах, удосконалювати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до духовної культури наших предків.

Обладнання: мультимедійна презентація, картки самоаналізу з теми, залікові картки,

Тип уроку: урок систематизації знань.

Соціокультурна тема: Усна народна творчість.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Заповніть картки самоаналізу з даної теми. Виявіть, які питання викликають труднощі.Картка самоаналізу знань з теми «БСР»

Знання та умінняЗнаю

Не знаю

Умію добре

Не вмію

Не все виходить

Що таке БСР, чим воно відрізняється від ССР, СПР?
Смислові відношення, які можуть бути у БСР.
Дві основні групи БСР
Правила вживання коми та крапки з комою у БСР.
Правила вживання двокрапки у БСР.
Правила вживання тире у БСР.
Складати схеми БСР.
Перебудувати складне сполучникове речення на БСР
Створювати висловлювання, використовуючи БСР.
ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Учні озвучують свої завдання, які вони ставляють перед собою.V. Мотивація навчання.

Перегляд відеоролику «Українська мова» (Слайд №2)

https://www.youtube.com/watch?v=Ku_xJQ3xwjk

Учні відповідають на питання, яке звучить у ньому.Слово вчителя.

Із малечку в словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя. Мова — це безцінний скарб народу, надбаний тисячоліттями. У ній відбито його характер, історію, звичай, побут. Людина може покинути Батьківщину і не чути більше рідної мови, але у підсвідомості залишаться колискові, які виспівувала мати, перші враження, добуті тільки цією, єдиною і неповторною, мовою. Мовою, якою говорили діди й прадіди, з любов'ю до якої дитина з'являється на світ.

Люди, які забувають і зневажають рідну мову, гідні тільки жалю. Самі не розуміючи, що коять, вони зазнають непоправної втрати, стають на шлях найбільшого злочину проти культури всього людства, бо народ може відбудувати все: господарство, добробут, — але мову відновити не може.

Зречення рідної мови, неповага до неї є рівноцінним до неповаги батька й матері, це веде до найбільшої кари — духовного каліцтва.

Людина, яка не цінує культуру та мову свого народу, не може бути повноцінним членом суспільства.

VІ. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на систематизацію та узагальнення виченої теми.

1. Повторення основних відомостей за опорною таблицею, складеною на попередньому уроці

Кожен учень отримує Залікову картку, куди виставляє бали за виконані завдання.

Назва   виду роботи

Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Клоуз -тест

12
1

Робота з текстом

12
2

Лінгводвобій

12
3

Творче завдання

12
3

Графічний диктант

12
5

Самодиктант

12(Слайд №3
2. «Клоуз-тест»(Слайд № 4) Продовжити речення одним словом.

1. Якщо частини БСР вказують на часову послідовність, то між ними ставиться ....

2. Якщо у другій частині вказано на причину того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....

3. Якщо друга частина вказує на наслідок того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....

4. Якщо частини БСР вказують одночасність або часову послідовність, то між ними ставиться ....

5. Якщо  частини  БСР  менш  пов'язані  за змістом, дуже поширені, то між ними ставиться ....

6. Якщо друга частина БСР розкриває зміст першої, то між ними ставиться ....

7. Якщо в першій частині вказується на час того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....

8. Якщо зміст обох частин БСР протиставляється, то між ними ставиться ....

9. Якщо друга частина виражає висновок з того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....

10. Якщо друга частина доповнює зміст першої, то між ними ставиться ....

11. Якщо в першій частині вказується на умову того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....

12. Якщо зміст обох частин зіставляється, то між ними ставиться ....
Ви самі   перевірите свої завдання. Кожна правильна відповідь – 1бал. Свої оцінки запишіть у залікові картки.

3. Слово вчителя

Українська мова багата на крилаті вислови. Ними, як і прислів’ями та приказками, можна користуватися не в одній, а в багатьох ситуаціях, надаючи їм різних відтінків значень. Є вислови, що виникли на власному ґрунті, і є вислови, запозичені з різних мов у різні часи. Так, в українській мові значна частина крилатих слів походить з творів Степана Руданського, Леоніда Глібова, Івана Франка, Лесі Українки, Олеся Гончара та багатьох-багатьох інших письменників. Найбільше серед них «пішло в народ» з Шевченкового «Кобзаря». Це — «на сторожі коло їх поставлю слово», «караюсь, мучусь... але не каюсь», «раби німі», «від молдаванина до фінна» тощо.

Зараз ми познайомимось з історією походження двох крилатих

висловів.4.Робота за варіантами

Завдання: прочитати текст, з’ясувати тип, стиль мовлення. Визначити його тему. Знайти безсполучникової складні речення, указати на смислові відношення між їхніми частинами речень.


(Слайд №5)

«Розібрати по кісточках»

Колись у давнину після урочистого спалення тіла покійного на поховальному вогні «розбирали» його кості. Це робилося благоговійно, з великим старанням: зібрані кістки обмивали вином і молоком або запашними маслами, потім їх обережно складали в урну і ховали, вихваляючи діла покійного і кращі риси його

характеру. Таким був звичай.

Як і багато культових звичаїв, цей виконувався лише про людське око. Благоговіння «розбирання» і обливання кісток переходило у щось абсолютно протилежне. Так склалися вживані сьогодні іронічні вислови «розбирати по кісточках» або «перемивати кісточки». Це означає: розпускати плітки про когось, перелічувати людські вади (З газети).

«Зелена вулиця»

Це словосполучення років сто п’ятдесят тому викликало в усіх

страх. «Зеленою вулицею» називали тоді дві шеренги солдатів.

Кожний солдат був озброєний зеленого кольору палицею — точніше гнучким прутом, шпіцрутеном. Такою «вулицею» проганяли засуджених. На них з обох боків сипалися жорстокі удари, нерідко в кінці цієї страшної «вулиці» людина помирала. Отже, не дивно, що в ті далекі дні згадка про «зелену вулицю» викликала жах. Сьогодні вислів цей набув зовсім іншого значення: «зелена вулиця» — це пряма, вільна, широка дорога (З газети).

5.«Лінгвістичний двобій»

Учні обирають собі «супротивника» і, виконують синтаксичний розбір речень. Взаємоперевірка та виставлення балів у залікову картку.

Опорні схеми – слайд №66. Слово вчителя.

Українська мова є однією з розвинених мов світу. Про це говорить її багатий словниковий запас, велика кількість. синонімів, антонімів, омонімів тощо. Але найбільшим її багатством є фразеологія, оскільки в ній найкраще виявляється національна специфіка мови. Уміло використання стійких мовних зворотів, а також прислів'їв, приказок, примовок, каламбурів, афоризмів тощо збагачує наше мовлення, робить його оригінальним, неповторним.7. Творче завдання (Слайд №7)

Складіть речення, використовуючи фразеологізми, за схемами.

1. [ ]: [ доповнення ].

2.[ умова ] — [ наслідок]

3.[ час ] , [ ]. Одночасність

Кожне речення оцінюється чотирма балами.8.Графічний диктант. Необхідно схематично зобразити почуте речення. Хто піде до дошки? Працюєш на закритій дошці.

 1. Розіб'єш дружбу — пізніше не складеш.

 2. Затям: доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

 3. Поспішайте творити добро на землі, щиру шану знаходить людська доброта.

 4. Людям давно відома одна чудова істина: тільки велика мета породжує велику енергію

 5. Щастя в повітрі не в'ється, воно в боротьбі дістається.

 6. Не вмієш керувати собою — безглуздо керувати іншими.

А тепер поміняйтесь зошитами і перевірте роботи. Кожна правильна схема оцінюється двома балами. Результати запишіть у залікові картки.

9. Самодиктант (Слайди № 8-9)


Підказка: у тексті пропущено 12 розділових знаків.

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть Посієш вчасно збереш рясно. І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

Перевірити написане з ключем. Запис результатів до картки.VІІ. Оцінювання.

Загальна оцінка роботи класу на уроці вчителем. Підрахунок

результатів власної навчальної діяльності кожним учнем.

VІІІ. Підсумок уроку

Слово вчителя.

Важливими характеристиками культури мовлення є правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, барвистість, чистота, емоційність. Це необхідні елементи мовної культури сучасної людини. Досягти високого рівня культури мовлення неможливо без високої любові до мови, постійної потреби аналізувати, удосконалювати, шліфувати власне мовлення. Необхідно вдумливо читати твори майстрів різних стилів, добре оволодіти мовними нормами, стежити за їх змінами, критично ставитися до написаного і мовленого слова, не йти за "модними” тенденціями у вживанні іншомовних слів, жаргонізмів.

То ж успіхів вам на шляху до збагачення свого мовлення.

ІХ. Домашнє завдання( Слайд № 10)

Повторити § 22-26Підготуватися до контрольної роботи, виконати тести з вправи 272.
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами icon1 Ознайомитись та виконати завдання Безсполучникове складне речення Безсполучниковим
Безсполучниковим (рос бессоюзным) складним реченням називається таке речення, частини якого об'єднані в одне змістове й синтаксичне...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconУрок №1 Тема. Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку у ньому
...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconЗавдання Вчитель
Опрацювати матеріал з теми «Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у безсполучниковому реченні»
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconСкладносурядне речення
...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconЛегенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею
Прочитати виразно текст. Яку роль у ньому відіграють безсполучникові складні речення? Які смислові відношення вони передають?
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconУкраїнська мова 9 клас т е м а: Складне речення з різними видами зв'язку
К. Білокур; прищеплювати мистецький смак, відчуття прекрасного; навчати сприймати красу українського мистецтва та усвідомлювати його...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconУрок духовності "Любіть Україну " Тема уроку. Складне речення з різними видами зв’язку. Мета уроку
...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconБезсполучникове
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля...
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconЗнайди до кажного прислів'я речення, яке виражає його думку. Знайди до кажного прислів'я речення, яке виражає його думку
Придумай для тексту таку назву, щоб в ній відбилася головна думка, використовуй приказку або прислів'я
Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами iconУрок зарубіжної літератури у 10 класі Тема уроку: «Життя, присвячене красі…» Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея». Від тексту до контексту…
Сьогоднішній урок у нас, діти, буде таким, яким ви його самі створите. Зазвичай сценарій до кожного уроку пише вчитель. А ви, як...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка