Урок №31 Дата ГрупаСкачати 140,67 Kb.
Дата конвертації29.07.2017
Розмір140,67 Kb.
ТипУрок

Методична мета: Використання інтерактивних методів для формування історичного мислення учнів

Урок № 31

Дата

Група


Тема уроку: Громадсько – політичне життя в Україні у 30 – ті роки

Мета: визначити основні ознаки суспільно-політичного розвитку України у 30-х рр. XX ст., формувати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати, порівнювати, робити висновки та узагальнення та розкрити антилюдяну сутність тоталітарного режиму; розвивати вміння формулювати свої думки; виховувати почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: комбінований урок.

Вид уроку: дослідницький.

Методи проведення: робота з підручником, робота з таблицею, візуальні джерела, «словесна дуель», бесіда, проблемний виклад, відео метод, робота в групах, інтерактивні вправи: «занурення в документи», обговорення в загальному колі», «обличчя епохи».

Міжпредметні зв’язки: українська література, географія.

КМЗ: підручник «Новітня історія України» 10 кл., атлас, комп’ютер, проектор, екран, документальний фільм, презентація «Громадсько – політичне життя в Україні у 30 – ті роки», «Сталін, як особа», джерела (фото,документи), таблиця «Чисельність населення України», документи «Конституція (Основний Закон) УРСР (30 січня 1937 р.)», « Ф. Раскольников «відкритий лист Сталіну» 17.08.1939 р.», «вислови визначних людей ІХ – ХХ ст.».

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

Перевірка наявності учнів на уроці та готовності їх до роботи.ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Оголошення теми уроку «Громадсько – політичне життя в Україні у 30 – ті роки»

План уроку


 1. Зміни в соціальному складі населення.

 2. Конституція УРСР 1937р.

 3. Масові репресії та їх жертви в Україні.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач. Сьогодні ми з вами на уроці проаналізуємо 30 - ті рр. ХХ ст. для того, щоб ви знали про соціально – економічні умови життя ваших попередників, про цей суперечливий і неоднозначний період нашої історії та створимо суспільно – політичний портрет України 30 – х рр. Адже М. Грушевський сказав: «Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього».

На нашому уроці, поміркуйте, над таким проблемним питанням: «30-ті роки називали по-різному: «епохою терору», «епохою утвердження соціалізму», «епохою Сталіна». А як би назвали цей період ви?»

ІV. Актуалізація навчальної діяльності учнів та перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування: 1. Перехід до суцільної колективізації?

 2. Розкуркулення . Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств?

 3. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні?

 4. Назвіть дату початку стаханівського руху?

 5. Як називається процес прискореного розвитку промисловості?

 6. За рахунок чого проводилась форсована індустріалізація?

Інтерактивна вправа:

 1. На календарі 1927 рік. Чим уславився цей рік для країни?

 2. На календарі 1928 рік. Чим уславився цей рік для країни?

 3. На календарі 1929 рік. Чим уславився цей рік для країни?

 4. На календарі 1930 рік. Чим уславився цей рік для країни?

 5. На календарі 1931 рік. Чим уславився цей рік для країни?

 6. На календарі 1932 - 1933 рр. Чим уславився цей рік для країни?

V. Засвоєння нового навчального матеріалу.

1. Зміни в соціальному складі населення.

Розповідь викладача. Громадсько-політичне життя України наприкінці 20-х - у 30-ті роки розвивалося під впливом суперечливих факторів. Соціальний склад населення змінився. Зникли приватні торговці, власники підприємств, збільшилася кількість робітників.

Робота з таблицею. Чисельність населення України.
Запитання:

 1. Як змінився склад населення?

 2. Як впливала форсована індустріалізація на кількісний склад робітничого класу?

 3. Назвіть джерела поповнення робітничого класу?

 4. Що штовхало селян кидати рідні домівки?

 5. А чому найбільше селян вливалось у вугільну промисловість? Робота з підручником ст. 292 (робота з документом).

Запитання. Що особливого було в положенні людей, що потрапили до номенклатури?

Розповідь викладача. А тим часом сталінська Конституція проголошувала: «СРСР є соціалістичною державою робітників і селян», а ст. 3 запевняла все людство, що «влада в СРСР належить трудящим міста і села»

Введена система паспортів закріпила селян за колгоспами (селянам паспорти не видавали).2.Конституція УРСР 1937 р.

Розповідь викладача. Наступним кроком на шляху до створення тоталітарної моделі суспільства було прийняття нової Конституції СРСР, яку в народі назвали «сталінською». Надзвичайний VIII з'їзд Рад 5 грудня 1936 р. затвердив  нову Конституцію СРСР. У ній проголошувалося, що в СРСР в основному побудоване соціалістичне суспільство. Надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд Рад 30 січня 1937 р. затвердив нову конституцію республіки, яка офіційно тепер називалась Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР).

Інтерактивна вправа: Занурення в документ (Робота з документом 1)

Запитання:

 1. Переглянути статті Конституції УРСР, прийнятої 30 січня 1937 р., і визначити, наскільки демократичною була ця Конституція.

 2. Які з положень Конституції свідчать про це?

 3. Як це співвідносилося з реальним життям?


Перегляд документального фільму «СРСР у 20-30 рр. ХХ ст.»(обговорення)

Інтерактивна вправа: «Обговорення в загальному колі»

Перед вами – плакати 30-х рр. Запитання. Ким був Сталін для радянського народу? Яку основну думку прагнули донести ці плакати? 3.Масові репресії та їх жертви в Україні.

Розповідь викладача.

Презентація досліджень учнів «Сталін, як особа».

Розповідь викладача. На об'єднаному Пленумі ЦК у січні 1933 року Сталін заявив «Сильна і могутня диктатура пролетаріату — ось що нам потрібно для того щоб зітерти в порох останні рештки вимираючих класів і розбити їхні злодійські махінації».

І хвиля репресій (1928-1931 рр.)Робота з візуальними джерелами. Які почуття у радянських громадян мала викликати ця карикатура?

ІІ хвиля репресій (1932-1935 рр.)

Ви отримали випереджувальне завдання : взяти інтерв'ю у бабусі та дідусів про їх враження про ті часи.

ІІІ хвиля репресій (1936-1938 рр.)Перегляд документального фільму «Сталінські репресії»(обговорення)

Робота з картою: назвати діячів, яких було репресовано у 1930 рр. радянським режимом?

Розповідь викладача.

Робота в групах. «Словесна дуель» (Завдання для груп полягає в захисті позиції своєї групи. Дискусію розпочинають представники «радянського керівництва», наводячи факти, які підтверджують, що «жити стало краще , жити стало веселіше». Представники другої групи «історики-аналітики» висловлюють свою точку зору, щодо подій та рівня життя радянських людей в СРСР у 30-х роках.)

Робота з документом (див. додаток 3-4)

І група. Ф. Раскольников «відкритий лист Сталіну» 17.08.1939 р.Запитання. Наскільки правдиво він його зображує?

ІІ група. Прочитайте вислови визначних людей ІХ – ХХ ст. і спробуйте відтворити образ людини 30 – х рр. Якою вона була і чому такою стала?Запитання. Чому Сталін зміг опинитися на вершині соціальної піраміди Радянського Союзу?

Отже, спробуємо підбити перші підсумки і визначити основні ознаки суспільно-політичного життя. України 30-х років. Інтерактивна вправа: «Обличчя епохи» ( заповнення таблиці одним словом)VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.

 1. Проблемне питання.

«30-ті роки називали по-різному: «епохою терору», «епохою утвердження соціалізму», «епохою Сталіна». А як би назвали цей період ви?»

 1. Назвіть три хвилі репресій?

 2. Як називається третя хвиля репресій?


VІІ. Підсумок уроку.

Кожен хоче жити красиво. То що таке життя?

Життя це…

Викладач. Життя таке чудове – не марнуйте його. Це ваше життя. Бороніть його. Цей заповіт належить маленькій тендітній жінці - матері Терезі, яка несла любов людям і не занепадала духом.
Вольтер писав: «Праця звільняє нас від трьох великих бід: нестатків, пороку і нудьги».

Сподіваюсь, ми не змарнували час, відкрили для себе нову сторінку історії Батьківщини.


VІ. Домашнє завдання.
1. & 58-59 (автор Ф. Г. Турченко);

2. Підготувати повідомлення про одного з представників «розстріляного відродження»;3. Підготуватися до самостійної роботи.

Робота з таблицею

Чисельність населення України

Рік

Населення (млн.чол.)

У т. ч. у % до населення у містах на селі

1913

35,2

19

81

1922

26,2

20

80

1939

40,5

34

66

Запитання

 1. Як змінився склад населення?

 2. Як змінився склад населення?

 3. Як впливала форсована індустріалізація на кількісний склад робітничого класу?

 4. Назвіть джерела поповнення робітничого класу?

 5. Що штовхало селян кидати рідні домівки?

 6. А чому найбільше селян вливалось у вугільну промисловість?

Додаток 1

Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки (30 січня 1937 р.)

Ст. 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка є держава робітників і селян.

Ст. 2. Політичну основу Української РСР становлять Ради депутатів трудящих.

Ст. 3. Вся влада в Української РСР належать трудящим міста й села в особі Рад депутатів трудящих.

Ст. 4. Економічну основу Української РСР становлять соціалістична система господарства і соціалістична власність на знаряддя та особи виробництва,… скасування приватної власності на знаряддя та засоби виробництва і знищення експлуатації людини людиною.

Ст. 12. Праця в Українській РСР є обов’язком і справою честі кожного здатного до праці громадянина за принципом: «Хто не працює, той не їсть». В Українській РСР здійснюється принцип соціалізму: «Від кожного зі здібностями, кожному – за його працею».

Ст. 20. Найвищим органом державної влади в УРСР є Верховна Рада Української РСР.

Ст. 23. Верховна Рада Української РСР є єдиним законодавчим органом Української РСР.

Ст. 54. Органами державної влади в областях, районах, містах, селищах і селах є Ради депутатів трудящих.

Ст. 84. Правосуддя в Українській РСР здійснюється Верховним Судом Української РСР, обласними судами, спеціальними судами СРСР, народними судами.

Ст. 98. Громадяни Української РСР мають право на працю.

Ст. 99. Громадяни Української РСР мають право на відпочинок.

Ст. 100. Громадяни Української РСР мають право на матеріальне забезпечення в старості, а також в разі хвороби і втрати працездатності.

Ст. 101. Громадяни Української РСР мають право на освіту.

Ст. 103. Рівноправність громадян Української РСР забезпечується незалежно від їх національності і рас.

Ст. 105. Згідно з інтересами трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу громадянам Української РСР гарантується законом:

а) свобода слова;

б) свободу друку;

в) свобода зборів і мітингів;

г) свобода вуличних походів і демонстрацій.

Ст. 106. …громадянам…забезпечується право об’єднання в громадські організації.

Ст. 107. Громадянам…забезпечується недоторканість особи. Ніхто не може бути заарештований, інакше як за постановою суду або санкції прокурора.

Ст. 111. Кожний громадянин…зобов’язаний берегти і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність як священну і недоторканну основу радянського ладу…Особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну власність, - вороги народу.

Запитання

 1. Переглянути статті Конституції УРСР, прийнятої 30 січня 1937 р., і визначити, наскільки демократичною була ця Конституція.

 2. Які з положень Конституції свідчать про це?

 3. Як це співвідносилося з реальним життям?

Додаток 2

Ф. Роскольников «Відкритий лист Сталіну» 17.08.1939 р.

«Ваш «соціалізм», за торжество якого будівничим знайшлося місце лише за гратами в’язниці, такий же далекий від справжнього соціалізму, як свавілля вашої особистостої диктатури немає нічого спільного з диктатурою пролетаріату.

ви розтоптали конституцію як клаптик паперу,а вибори перетворили на жалюгідний фарс голосування за одну-єдину кандидатуру, а сесії ВР наповнилися акафістами й оваціями на честь самого себе. У проміжках між сесіями ви безшумно знищуєте… депутатів , насміхаючись над їхньою недоторканістю і нагадуючи, що господар землі радянської не Верховна Рада, а ви. Ви зробили все, щоб дискредитувати радянську демократію, радянський соціалізм… Поступово замінивши диктатуру пролетаріату режимом вашої особистої диктатури, ви відкрили новий етап, який в історію нашої революції увійде під іменем «епохи терору».

Ніхто в Радянському Союзі не відчуває себе у безпеці. Ніхто, лягаючи спати, не знає, чи вдасться йому уникнути нічного арешту . Нікому немає пощади. Правий і винний, герой Жовтня і ворог революції, старий більшовик і безпартійний , колгоспний селянин і повноправний представник, нарком і робітник, інтелігент і Маршал Радянського Союзу – всі однаково піддані ударам вашого батога ,всі крутяться в кривавій каруселі.

Ви скували країну страхітливим жахом терору, навіть сміливець не може кинути вам в очі правду.

напередодні війни Ви руйнуєте Червону армію, любов і гордість країни.

Ви безгрішні, як папа! Ви ніколи не помиляєтесь!У брехливій історії партії, написаній під вашим керівництвом, ви обікрали мертвих,убитих і зганьблених вами людей і присвоїли собі їх подвиги і заслуги.

Ви забрали у колгоспних селян будь-який стимул до праці, …ви знищили присадибні ділянки, щоб примусити селян працювати на колгоспних полях…Ви організатор голоду…

Ви позбавляєте мінімуму внутрішньої свободи на працю вченого, письменника, живописця…

Ваша божевільна діяльність не може тривати довго».(Открывая новые страницы…международные вопросы: события и люди\Сост. Н. В. Попов. – М.: Политиздат, 1989)

Завдання. Ознайомитися з листом дипломата Ф. Раскольникова до Сталіна, датованого 1939 роком, коли в СРСР уже 3 роки жили за новою Конституцією. Наскільки правдиво він його зображує?

Додаток 3

«Людина – це гвинтик у єдиному суспільному механізмі».

(Й. Сталін)

«30-ті роки…були і роками небаченого ентузіазму, подвижництва, масового трудового героїзму. Нам зараз часом важко уявити, як мільйони людей, часто маючи мінімум необхідного для нормального життя, вірили, що вони справді творці комуністичного майбутнього, що від їхньої самовідданості залежать не тільки їхні долі, а й долі світового пролетаріату».

(Д. Волкогонов «Тріумф і трагедія»)

«Жодній людині у світі іще не вдавалося і ніколи, певно, не вдасться здійснити, здавалося б, потойбічне: знищити мільйони співвітчизників і одержати натомість сліпу любов ще багатьох мільйонів громадян».

(Д. Волкогонов)

«Сталінський соціалістичний СРСР – то є суцільний концтабір поневолених людей – людей безправних, стероризованих, заляканих, голодних, вбогих».

( І. Багряний, полівязень )

Сьогодні в нас, здавалось би,

І сумніватись ні в чому!

Живи, твори і знай собі –

Хвали вождів і партію…»

( В. Симоненко )

« Коли я все пригадую, всі думки збираю докупи, то мені хочеться кожного разу сказати одне й те ж: спасибі товаришу Сталіну! Тов. Сталін так підняв мене, рядового робітника, що про це я не міг і думати ніколи»

( О. Стаханов )

«Уся країна знала, що Сталін, піклуючись про неї, працює вночі, але ніхто, окрім його оточення, не знав, що він спить до обіду».

( Л. Гозман, А. Еткінд )

«Що ж хорошого було пов’язане для нас, для мене зокрема, з іменем Сталіна в ті роки? А дуже багато, майже все, хоча б тому, що на той час майже все в нашій уяві йшло від нього і покривалося його іменем». ( К. Симонов )

«У своїх виступах Сталін був безапеляційним, але простим. З людьми – це ми іноді бачили в кінохроніці – тримався просто. Одягався просто, однаково. У ньому не відчувалося нічого позірного, ніяких зовнішніх претензій на велич чи обраність. І це відповідало нашим уявленням про те, якою повинна бути людина, що очолює партію».(К. Симонов)

«Сталін вирішував, як бути. Вирішував сам. Він міг радитися, цікавитися думкою інших, запитувати дані… Знаю одне: він на той час забезпечив собі таке становище в партії і в державі, що якщо він твердо вирішив щось, то на прямий опір йому не доводилось розрахувати. Відстоювати свою позицію йому не було перед ким, він від самого початку був правий, оскільки він приймав рішення… Сталін встиг поставити себе в таке становище, коли збирати голоси на підтримку свого рішення йому не доводилось». (К. Симонов)

«Паралельно з винищенням опозиції відбувалось його особисте обожнювання. Відбувалася перебудова його біографії, йому приписувалися риси, яких він не мав, якості, якими він не володів, подвиги, яких він не здійснював». (Л. Троцький)

«Нас виростив Сталін – на вірність народу,

Натхнення на труд і на подвиги дав».

(З Гімну СРСР)

Завдання: прочитайте вислови визначних людей ст. і спробуйте відтворити образ людини 30-х рр. Якою вона була і чому такою стала?
Каталог: attachments -> article -> 2245
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема
2245 -> Іі. Конституція урср 1937 р. ІІІ. Масові репресії та їх жертви в Україні проблемне питання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок №31 Дата Група iconУроку № Група: Дата Курс навчання: Викладач: Афтеньєва Лілія Григорівна
Тема уроку: Т. Г. Шевченко та М. В. Лисенко корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва
Урок №31 Дата Група iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
Урок №31 Дата Група iconУрок № Дата Тема : Урок позакласного читання. Пауль Маар. «Що не день, то І субота» Мета
Суботика, його віру в силу думки й фантазії; виявити елементи фольклору (казки) та їхнє значення для розкриття головної ідеї реалізації...
Урок №31 Дата Група iconУрок № Дата проведення
Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття
Урок №31 Дата Група iconКонкурс проводиться у трьох вікових категоріях: Молодша група до 16 років Середня група до 24 років
До участі в конкурсі запрошуються молоді виконавці всіх національностей. Відбір учасників проводиться Дирекцією конкурсу згідно наданих...
Урок №31 Дата Група iconДата народження: Дата народження
Народився Г. Сковорода 22 листопада 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в бідній козацькій родині
Урок №31 Дата Група iconУрок №22. Дата 24. 11. 14. Клас Світова література
Тема. Джон Кітс «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка