Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числаСкачати 118,5 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір118,5 Kb.
ТипУрок

УКРАЇНСЬКА МОВА 11 клас

Учитель Будаєва К.О.

Урок №5.

ТЕМА №5 .Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

Теоретичний матеріал: (Складіть самостійно конспект (схематично)у зошиті ).

Поняття про рід іменника.

Рід – це граматична категолія іменника, яка виражається в трьох граматичних значеннях: чоловічого, жіночого і середнього роду.

Іменники мають рід, а не змінюються за родами. Тому рід називають класифікаційною категорією, за якою іменники розподіляються на три групи. Напр., Іван, музей, екіпаж, відмінок – чоловічого роду; Оксана, мати, калина, пісня – жіночого роду; море, життя, село, явище – середнього.

Значення роду необхідно іменнику для правильного його граматичного зв’язку з прикметниками (синє небо, синя стрічка), займенниками (наш народ, наше місто) та дієсловами (Степан говорив, Галя говорила). Приклади неправильного зв’язку за родом: мій сестра, пісня лунав, наше мова, Ольга писав. Хоча іменники за родами не змінюються, рід впливає на відмінювання іменників: від роду залежить вибір закінчення.

Рід – обов’язкова для іменника граматична ознака. Лише іменники множинні ознаки роду не мають (окуляри, канікули, гроші), оскільки рід встановлюється за формою однини.

Рід іменника можна визначити, співвідносячи його із займенниками він, вона, воно; цей, ця, це. Однак це можливо для тих, хто знає якоюсь мірою українську мову.

Значення роду має й формальне вираження:

• а) у закінченнях самого іменника;

• б) у закінченнях прикметника;

• в) у закінченнях дієслова в минулому часі (писав, писала, писало);

• г) у суфіксах (студентка, українець, поетеса).

Ці формальні показники достатні для розпізнавання роду навіть комп’ютером. Закінчення самого іменника (а) виражають значення роду з більшою або меншою вірогідністю, тобто неоднозначно. Так, в Наз. в. однини на -а (я) закінчуються переважно іменники жін. роду, на -0 – переважно чол.роду, на -о, -е – середнього роду. Однак якщо закінчення Наз. в. неоднозначно виражає рід (пор. ткач-Ø – чол. р., ніч-Ø – жін. р.; вол-я – ж. р., житт-я – сер. р.; батьк-о – чол. р., слов-о – сер. р.), то в закінченнях усіх інших відмінків рід іменників розрізняється послідовно і чітко. Пор. :

Н. ткач-Ø ніч-Ø

Р. ткач-а ноч-і

Д. ткач-у/еві ноч-і

Закінчення ж прикметників (б) та дієслів минулого часу (в) однозначно інформують про рід іменників.

Пор.: біл-ий сніг – ч. р. батько сказав-Ø – ч. р.

біл-а ромашка – ж. р. мати сказал-а – ж. р.

біл-е волосся – с. р. дитя сказал-о – с. р.

В українській мові є спеціальні суфікси для утворення іменників – назв істот жіночого роду від назв істот чоловічого роду (г):

-к-: учитель — учитель+к-а, гусак —гус+к-а

-ес-: поет — поет+ес-а

-их-: коваль — ковал+их-а (розм.), заєць — зайч+их-а

-ш-: лікар — лікар+ш-а (розм.)

-иц-: вовк — вовч+иц-я

Є суфікси, які характерні тільки для іменників чоловічого роду:

-тель: вихова+тель-Ø

-ець: україн+ець –Ø

-іст: цимбал+іст-Ø

-ар: кобз+ар-Ø та ін.

Від деяких іменників чоловічого роду назви жіночого роду не утворюються через неоднозначність суфіксів. Так, пілотка – це головний убор; машиністка – жінка, яка друкує на машинці; рахівниця – прилад для лічіння. Причиною відсутності назви жіночого роду може бути й реальна відсутність такої професії для жінок (танкіст, артилерист, боксер).

Деякі іменники (переважно на позначення істот) можуть мати значення спільного роду:

• а) чол. та жін. (він/вона): писака, читака, задавака, Франко, Шура;

• б) чол. та сер. (він/воно): густий басище - густе басище;

• в) жін. та сер. (вона/воно): огрядна бабище - огрядне бабище.

В іменниках спільного роду треба розрізняти одне, конкретно виявлене в реченні родове значення. Інакше це призведе до помилок у сполучуваності слів. Напр.: Суддя оголосив (оголосила) справу. Зінчук (Іван) склав іспит. Зінчук (Олена) склала іспит.

Значення спільного чол./жін. роду характерно для іменників, що є назвами:

• професій: суддя, листоноша, *математик, *лікар;

• просто людей: сирота, каліка;

• людей з певними, як правило, негативними рисами: роззява, нероба, нехлюя, п’яниця, лівша;

• чоловічих і жіночих прізвищ на –енко (ко), -а(я) та приголосний: Шевченко, Франко, Зозуля, Кривда, Левчук.

Іменники, типу лікар, хімік, біолог, доцент і под., традиційно називали чоловічі професії і, відповідно, мали значення чол. роду. В сучасній мові у зв’язку з тим, що ці професії стали також і “жіночими”, ці іменники виявляють тенденцію до спільного роду – чол./жін. роду. Однак сполучення їх з прикметниками і дієсловами минулого часу послідовно виражає лише чол. рід і непослідовно жіночий. Пор.:

Чол. рід: Районний хірург зробив операцію. Український фізик виступив на конгресі.

Жін. рід: (# Районна) хірург зробила операцію. (# Українська) фізик виступила на конгресі.

Значення чол./сер. та жін./сер. роду характерно для іменників із суфіксом -ищ- що виражає значення згрубілості. Напр.: цей/це: вітрище, дубище, кулачище – чол./сер. роду; ці іменники утворилися від іменників чол. роду (вітер — вітр+ищ-е), ця/це: бабище, ножище, вербище – жін./сер. роду (баба — баб+ищ-е).

Визначення роду для незмінюваних іменників а) іншомовного походженнята б) абревіатур має свою специфіку.

Для іменників іншомовних (а) треба насамперед встановити лексико-граматичний розряд, а саме, чи є іменник назвою загальною / власною; істоти / неістоти. Після цього рід встановлюється за такими логіко-семантичними правилами:

• назви істот-осіб мають рід відповідно до статі: (ця) леді, (цей) містер Кеннеді, (ця) місіс Кеннеді, (цей) атташе, (ця) атташе, (цей) кюре;

• назви істот-тварин вживаються переважно в чол. роді. Якщо необхідно вказати на самку, іменник вживається в жін. роді: (цей) поні, (ця) поні, самка поні; (цей) кенгуру, какаду, колібрі, орангутанг, шимпанзе;

• назви загальні, неістот вживаються в середньому роді: (це) алібі, журі, меню, пюре, кашне і под.;

• назви власні, неістот мають рід відповідно до роду загальної назви:

цей Хонсю (острів)ця Монако (країна)

це Токіо (місто)

Кракатау (вулкан)

Міссісіпі (річка)

Тбілісі (місто)

Борнео (острів)

Кіліманджаро (гора)

Онтаріо (озеро)

Незмінювані іменники – абревіатури (б) мають рід відповідно до роду іменника в Наз. відмінку у мотивуючому абревіатуру словосполученні. Напр.: (це) МЗС – міністерство закордонних справ; (цей) НБУ – національний банк України; (ця) ВРУ – Верховна рада України.

Тварини, переважно свійські, мають окремі родові назви для самця, самиці і малят. Напр.:

Чол. рід: кабан, бик (віл), жеребець, баран, півень

Жін. рід: свиня, корова , кобила, вівця, курка,

Сер. рід: порося, теля, лоша, ягня, курча

Родова назва іменника є специфічною для кожної мови. При запозиченні іменників з іншої мови значення роду може змінитися. Так, у близькоспоріднених мовах, скажімо, українській і російській, іменники на позначення того самого поняття, з подібним коренем, можуть мати різне значення роду. Пор., звертаючи увагу на закінчення прикметників:

Укр. мова: гострий біль, суворий Сибір, мій рукопис, широкий степ, злий собака, смачна картопля, якісне вугілля, струнка тополя

Рос. мова: острая боль, суровая Сибирь, моя рукопись, широкая степь, злая собака, вкусный картофель, качественный уголь, стройный тополь

Іменник необхідно засвоювати з його значенням роду в українській мові. Нехтування родом може призвести до помилок у конструюванні речень й у відмінюванні іменників.

В українській мові є спеціальні суфікси для утворення назв осіб чоловічої та жіночої статі за національністю, належністю до країни, території. Напр. :

-ин : Київ — киянин — киянка

-ит : Одеса — одесит —одеситка

-ець : Німеччина — німець — німкеня

Ø : Білорусія — білорусØ — білоруска

-ал : Камчатка — камчадал — камчадалка

-ак : Сибір — сибіряк — сибірячка

-вар : Косово — косовар — косоварка

Строгих правил утворення цих назв не існує, тому необхідно при потребі звертатися до орфографічних словників. Від деяких іменників - назв міст, країн, територій - іменники - назви осіб чоловічої та жіночої статі за допомогою суфіксів не утворюються, а записуються так: Ташкент - житель(ка) Ташкента.

Деякі іменники в українській мові мають подвійні форми роду: глибина/глибінь (жін. р.), птаха – птах (жін./ чол.), зала – зал (жін./чол.), цебер – цебро (чол./сер.), довіра – довір’я (жін./сер.).

Оскільки від ознаки роду залежить характер відмінювання іменників, необхідно послідовно орієнтуватися на те чи інше родове значення іменника. Пор. відмінкові закінчення:

Н.: довір-а, довір’-я

Р.: довір-и, довір’-я

Д.: довір-і, довір’-ю

Назви малих істот, дрібних предметів в українській мові традиційно мають сер. рід.: (воно) курча, ноженя, ведмежа, левеня, коліща, чаєня, бровеня, пастуша, дитинча, хлоп’я, дівча і под.

Трирядна система категорії роду не охоплює всіх іменників мови. За її межами залишилися іменники, що мають форму тільки множини: ножиці, ворота, двері, вершки, канікули, іменини, Суми, Ромни, Альпи, Карпати та ін. Вони не мають засобів вияву категорії роду.

Резюме для самоперевірки:

• рід – обов’язкова, постійна ознака іменника, яка впливає на сполучуваність слів у реченні, також на відмінювання іменників;

• тільки іменникам множинним, які не мають форми однини, невластива ознака роду;

• рід визначається на основі співвіднесення іменника із займенниками він – вона – воно, цей – ця – це;

• рід має також формальні показники: це – закінчення самого іменника, а також сполучених з іменником прикметників і дієслів минулого часу; які однозначно виражають родові значення:

o ий – а – е (у прикм.)

o Ø – а – о (у дієсл.)

• суфікси: к, ес, их, ш, иц, ун, ух, тель, ець, іст, ар та ін. служать для творення родових форм;

• деякі іменники – назви істот (переважно) можуть виражати по два значення роду – вони називаються іменниками спільного роду;

• іменники спільного чол./жін. роду є назвами осіб за професією, за рисами характеру. Це також різні типи українських прізвищ;

• тенденцією до спільного роду виявляють назви колишніх чоловічих професій, які послідовно демонструють спільний рід лише у сполученні з дієсловами минулого часу і не стали такими у сполученні з прикметниками;

• іменники із суфіксом -ищ- (‘згрубілість’) набули спільного чол./сер. та жін./сер. роду за родом мотивуючого слова, а також за типовим для середнього роду закінченням –е;

• рід незмінюваних іменників іншомовного походження визначається за логіко-семантичними критеріями: співвіднесеністю з реальними (статтєвими) ознаками особи; за родо-видовою співвіднесеністю;

• рід змінюваних іменників іншомовного походження визначається за аналогією до родових ознак питомих українських іменників;

• рід незмінюваних іменників-абревіатур встановлюється за родом іменника у Наз. відмінку в мотивуючому абревіатуру словосполученні. Рід змінюваних іменників-абревіатур визначається аналогічно до роду звичайних, неабревіальних іменників;

• родову ознаку іменника слід розрізнавати точно, не плутаючи її з родом іменників у близо-споріднених мовах, напр., у російській;

• слід також запам’ятати, якими суфіксами можна утворювати назви осіб чоловічої та жіночої статі за національною і територіальною приналежністю;

• слід запам’ятати іменники з подвійними формами роду – оскільки вони по-різному відмінюються;

• в українській мові назви малих істот і предметів традиційно оформляються як іменники середнього роду.

5. Переклад.Перекласти українською мовою, у дужках вказати рід

Зразок: песчаная насыпь ( ж. р ) - піщаний насип ( ч. р ).

Широкая степь, памятная запись, осенняя ярмарка, высокий тополь, новый филиал. (Зіставте рід іменників і зробіть висновок)

6. Лексичне дослідження.Утворити словосполучення, дібравши до поданих іменників прикметники. Значення іншомовних слів з’ясувати за допомогою словника.

Болеро; кюре; ватерполо; Боржомі; ему; Гобі; Капрі; Палермо; Сухумі;) жалюзі; мадам; мосьє; морзе; сироко; конфеті; івасі; кабаре.

Теоретичний матеріал: (Складіть самостійно конспект (схематично)у словник )

Категорія числа

Число - одна з визначальних граматичних категорій, що виражає кількісний вияв того, що позначається іменником. Значення числа виражається у співвідносних формах однини і множини:учень -учні, ріка - ріки, стіл - столи.

Усі іменники за здатністю утворювати форми однини/множини переділяються на три групи:

o іменники, що вживаються в однині й множині (сестра - сестри, зошит - зошити, палець - пальці);

o іменники, що вживаються тільки в однині (одиничні іменники) (розквіт, мужність, фосфор, гречка, сіль);

o іменники, що вживаються лише у множині (ворота, вершки, гроші, жнива, мандри, радощі).

Форми однини і множини утворюються від іменників на означення обчислюваних предметів: жінка - жінки, дошка - дошки, птах - птахи. Тільки у формі однини вживаються:

^ іменники з абстрактним значенням (вічність, здоров % демократизм);

^ збірні іменники (молодь, учительство, черва);

^ іменники з речовинним значенням (сало, малина, пшоно, пісок). Як уже зазначалося, такі іменники набувають множинної форми, якщо означають різні сорти певної речовини: хліба - злакові рослини, хліби - випечений продукт.

^ власні назви (Євген, Микола, Ганна, Світлана, Лук'яненко, Харків, Київ);

Іменники, що вживаються лише у множині, є назвами:

^ предметів, що складаються з двох частин (окуляри, сани, ножиці);

*Ґ речовин, матеріалу (дріжджі, дрова, вершки);

^ станів, процесів і дій (проводи, дебати, посиденьки, сутінки);

^ почуттів, емоцій (гордощі, веселощі, прикрощі);

^ відрізків часу, свят і традиційно-побутових обрядів (канікули,

заручини, родини, зажинки); ^ залишків речовини (кошти, фінанси, гроші);

Окремі іменники - власні назви можуть мати тільки форму множини (Суми, Карпати, Прилуки, Афіни, Альпи).

Категорія числа як іменникова словозмінна категорія формально виражається у закінченнях: словник -словника; словники - словників.

Заповнити самостійно таблицю (у зошиті) по 5-7 прикладів.

Іменники у однині й множині Іменники (тільки однина) Іменники (тільки множина).Завдання 1.Запишіть речення. Поясніть правопис -н- і -нн- у прикметниках і прислівниках.

І. 1. Марево, мов у дзеркалі, відбивалося в тихих заводях сонної річки (А. Шиян). 2. Осінній ночі — туманній і мрячній, надходив кінець (Ю. Смолич). 3. Холодний солоний вітер дмихнув зі сходу (Ю. Яновський). 4. Ліс шумить, красою повен, навіває птицям сни. І гойдається, мов човен, верх столітньої сосни (П. Дорошко). 5. Незліченні скарби століттями лежали незаймані в глибинах землі.

ІІ. 1. Треба хороші справи робити не на замовлення, а щоденно «все життя» (О. Донченко). 2. Поволі, але невпинно підіймалася вгору світла завіса ранку. (П. Колесник). 3. Річка непомітно переходила в озеро (В. Василевська). 4. Море було тихе, безмежне і несказанно красиве.

Завдання 2.Перекладіть українською мовою. Поясніть правопис -н- і -нн- в дієприкметниках в українській і російській мовах. Утворіть і запишіть словосполучення дієприкметників з іменниками.

Разработанный, прочитанные, построенная, созданное, услышанные, сказанное, написанный.Завдання 3. Прочитайте виразно текст. Визначте самостійно тему та основну думку.

Доля звела Соломію Крушельницьку з видатним Композитором Джакомо Пуччіні, Аби відкрити нову сторінку у світовому оперному Мистецтві.

«За чудовим збігом обставин саме цій оригінальній співачці з далеКої й майже невідомої країни судилося представити для захоплення Всього світу один з музичних шедеврів Джакомо Пуччіні», — Так оцінює заслугу С. Крушельницької Антонелла Черретіні В статті «Чистий образ над морем Віареджо: Біографія Соломії КрушельницьКог».

1891 року, коли Соломія тільки починає вчитися в консерватоРії, Пуччіні переїжджає в містечко Торре-дель-Лаго, що поблизу Віареджо. В Особняку на березі озера Массачукколі маестро Шукає Тишу й спокій, щоб присвятити весь свій час музиці. У Торре-дель-Лаго Створює оперу «МанонЛєско», прем ‘єра якої відбулася 1 лютого 1893 року в Турині в театрі «Реджо».

Перше, заочне, знайомство молодої співачки зДж. Пуччіні Відбулося наприкінці 1894 року —У Львові Соломія співала в опері «Манон Лєско».

Тим часом Дою. Пуччіні Наполегливо працює над новими творами. 17лютого 1904року в Мілані на сцені театру «Ла Скала» — Прем ‘єра «Мадам Батерфляй» з Р. Сторкіо В головній ролі. І там стається Непередбачуване: прем ‘єра закінчується повним Фіаско. Маестро, Не дочекавшись закінчення вистави, залишає театр і пригнічений поверТається в Торре-дель-Лаго, Щоб на самоті розібратися в причинах Цієї невдачі.

Диригент Артуро Тосканіні Бачить спасіння твору в Крушель-ницькій, яка мала виконати роль Батерфляй. Але Соломія вагається. Вона — Висока, сильна, вольова, і раптом — Маленький барвистий метелик, Батерфляй, Японська гейша, слабка й беззахисна. Але музика зачаровує, і Крушельницькаризикнула. Співачка майже три місяці (поки йшла підготовка до нової постановки) навіть після репетиції не знімала одягу, який носила на сцені, щоб ще більше увійти в образ японської гейші Чіо-Чіо-сан.

Нарешті настав день 28 травня 1904 року. За Кулісами Театру «Гранде» в Брешії Тремтить від очікування Пуччіні, Хвилюється Соломія, але сповнена рішучості вкласти всю себе в Мадам Батерфляй. Результат відомий: повний тріумф. 17разів Крушельницьку викликали на «біс».

Її поява в незвичному Амплуа Вразила меломанів, а голос заворожив.

Партія Батерфляй Стала однією з найбільш вишуканих у світовому Оперному мистецтві.

Завдання до тексту.

1. Визначте рід будь-яких 20 іменників,увівши їх у словосполучення «прикметник + іменник», укажіть рід.

3. Усно виберіть із тексту 5 іменників, яким властива форма й однини, і множини; 5 іменників, яким властива форма лише однини.

Спробуйте пригадати когось із згаданих осіб, рід їх діяльності (усно).

Довідка.Айседора Дункан— американська танцівниця, основоположниця вільного танцю, використовувала давньогрецьку пластику, хітон замість бального костюма, танцювала босоніж.

Вольфганг Амадей Моцарт — австрійський композитор, інструменталіст, диригент, скрипаль-віртуоз, клавесиніст, органіст.

Франц Петер Шуберт — австрійський композитор, один із засновників романтизму в музиці.

Роберт Шуман — німецький композитор, диригент, музичний критик, педагог.

Йоганнес Брамс -— німецький композитор, один з головних представників періоду романтизму.

Равель Моріс Жозеф — французький композитор, почесний доктор музики Оксфордського університету.

Ріхард Штраус — німецький композитор епохи пізнього романтизму, особливо уславився завдяки своїм симфонічним поемам та операм.

Модест Омелянович Менцинський — український оперний співак-тенор кінця XIX — початку XX ст..

Олександр Модестович Носалевич — український артист опери (бас-баритон) і концертний співак.

Клим Андрійович Чічка-Андрієнко—український оперний співак (тенор), педагог.

Їра Маланюк — українська оперна та концертно-камерна співачка (мецо-сопрано).

Домашнє завдання .Виписати 10 речень з худ.літератури , в яких зустрічаються слова з -н- і -нн- у прикметниках і іменниках.

Термін виконання:19 вересня.

Бажаю успіхів!
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconФахових вступних випробувань
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconГ. М. Багнюк, В. О. Плиненко, Л. В. Тульчак збірник лексико-граматичних вправ та текстів англійською мовою для студентів І курсу інаексу
Збірник лексико-граматичних вправ та текстів англійською мовою для студентів І курсу
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconПрограма фахових вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconПрограма вступного іспиту з німецької мови щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconЛітня Школа з англійської мови Університету Центрального Ланкаширу
Мовні курси розроблені для вдосконалення у студентів розмовних навичок, слухових, словникових, граматичних, читання та письма використовуючи...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів з теми «Фіксація та забарвлення мазків»
У методичних рекомендаціях викладено техніку приготування, фіксації та забарвлення мазків крові, сечі тощо, наведені основні барвники...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа icon№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел у межах 000. Розрядний склад числа. Задачі на дії,...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconУрок тема уроку. Українська література 1920 1930 р р. Урок 1
Вступ. Складні суспільно історичні умови розвитку української літератури ХХ ст. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття...
Урок №5. Тема №5. Стилістичне забарвлення граматичних понять І граматичних форм. Поняття роду, числа iconКозацькому роду – нема переводу Мета
Мета: Донести до дітей поняття козацької етики та моралі, виховувати повагу до народних традицій, моральних цінностей та правової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка