Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма»



Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2017
Розмір0,58 Mb.
ТипУрок
  1   2   3

Автор: учитель української мови, української та зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Прелеснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської територіальної об’єднаної громади Слов’янського району Донецької області Панченко Ірина Вікторівна.
Урок української літератури у 8 класі

з теми «Національна драма»

Тема. Трагікомедія «Сто тисяч» ‒ класичний взірець українського театру корифеїв.

Мета: формувати цілісне сприйняття твору через проекцію змісту твору на мовний та життєвий досвід учнів; розвивати навички аналізу драматичного твору, самоосвітньої діяльності учнів; виховувати патріотичні почуття, працелюбність, толерантне ставлення до думки та діяльності кожної людини, свідоме та відповідальне ставлення до виконуваної роботи, почуття ненависті до будь-якого шахрайства.

Тип уроку: інтегрований урок контекстуального аналізу художнього твору.

Міжпредметні зв’язки: українська література, українська мова, зарубіжна література, літературознавство.

Форми навчання: колективна, у групах, індивідуальна, у парі.

Методи та прийоми навчання: самостійна діяльність учнів на уроках та в позаурочний час, рольова гра (інсценізація «Сто тисяч»), практичне застосування знань у різних ситуаціях, поєднання інтерактивних прийомів «Мікрофон» та «Незакінчене речення».

Обладнання: на дошці портрет І. Карпенка-Карого, обрамлений рушником; карта України, карта говорів України, текст твору, виставка книг драматурга, матеріали самоосвітньої діяльності учнів, ілюстрації з теми «І. Карпенко-Карий», ілюстрації з теми «Старосві́тська або наро́дна банду́ра», комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, фільм за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», аудіоп’єса, реквізити п’єси, українська народна пісня «Ой був у Січі Старий Козак на прізвище Чалий», додаткова література (1. Панченко І.В. Матеріали для роботи з діалектною лексикою : навчальний посібник / І.В. Панченко, Л.М.Тищенко. – Словʼянськ : мінідрукарня «Папірус», 2015. – 284 с.; 2. Панченко І.В. Методичний посібник. Вивчення фразеології в загальноосвітній школі. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. – 63с.; 3. Панченко І.В. Діалектологія. // Авторська програма. – Донецьк: Витоки, 2010. ‒ С.33-48.).
«…Він був великим драматургом, якому рівного не має наша література»

І. Франко
І. Організаційно-мотиваційний етап

Перебіг уроку

І. Організаційний момент. Вітання, перевірка присутніх. Пояснення ходу уроку. Безпека життєдіяльності.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Робота над епіграфом уроку.



Учитель. Згадаємо вислів, який часто виголошував І. Карпенко-Карий і саме ним, цими захопливими словами, визначав основне спрямування свого життя, своє творче покликання. Це вислів Віссаріона Бєлінського: «Театр!...Чи любите ви театр так, як я люблю його, тобто всіма силами душі вашої, зі всім ентузіазмом, зі всією нестриманістю, на яку тільки здатна палка молодість, жадібна і пристрасна до вражень вишуканого? Або, краще, сказати, чи можете ви не любити театр більше всього на світі, крім добра й істини?»

Учитель. Завдання нашого уроку довести, що трагікомедія «Сто тисяч» ‒ є класичним взірцем українського театру корифеїв. Будемо вчитися читати за особами, інсценізувати; інтонацією передавати почуття й переживання героїв; аналізувати драматичний твір, характеризувати персонажів, працювати з текстом. Здобуті на уроці знання допоможуть вам обрати в житті істинні цінності, бути чесними, справедливими, духовно багатими та порядними людьми.

ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

ІV. Актуалізація опорних знань. Підготовка до сприйняття навчальної теми. Перевірка домашнього завдання.

Учитель. На минулому уроці ми розпочали вивчення творчої і сценічної діяльності видатного драматурга, основоположника реалістичного театру Івана Карпенка-Карого. Удома ви повинні були прочитати п’єсу «Сто тисяч». Клас ми об’єднали в групи, пари; вони отримали завдання для самостійної роботи.

(Перевірка самоосвітньої діяльності учнів)

 1. Репрезентація міні-підручника «Цікаві факти з життя Івана Карпенка-Карого». Додаток А.

 2. Робота з картою України. Додаток Б.

 3. Огляд ілюстрацій із теми: «І. Карпенко-Карий».Додаток В.

 4. Думки видатних людей про І. Карпенка-Карого.Додаток Г.

 5. Розвиток українського театру ХІХ століття. Додаток Ґ.

 6. Інформація про «Театр корифеїв». Додаток Д.

 7. Репрезентація словника літературних та театральних термінів, жанрів комедії. Додаток Е.

 8. Літературна спадщина драматурга (виставка книг).

Висновок.

 • Яку нову інформацію ви отримали про життєвий та творчий шлях драматурга? Яким був І. Карпенко-Карий?

 • Які слова стали життєвим гаслом драматурга?

 • Хто був учасником «Театру корифеїв»?

 • Назвіть жанри комедії. Назвіть засоби сатиричного змалювання.

 • Чому сміються люди? Як їх усмішка впливає на оточуючих?

Учитель. У листі до Саксаганського І. Карпенко-Карий писав: «Ради України, нам дорогої, ради скривдженого народу, не маючого навіть і порозуміння об нашій праці, – ми зробимо, що в наших силах!», – ці слова стали життєвим гаслом драматурга.

V. Контекстуальний аналіз художнього твору.

Учитель. Вивчаючи творчість Івана Карпенка-Карого, ми знайомимось із розвитком української драматургії й театру другої половини XIX століття. Величезним творчим досягненням Карпенка-Карого є п’єса-комедія «Сто тисяч». П'єса була написана 1889 року. Жанр п'єси «Сто тисяч» визначають як сатиричну трагікомедію характерів, бо у творі висміюється надмірна жадоба до збагачення. П'єса написана на реальних фактах.

(Перевірка самоосвітньої діяльності учнів)

 1. Робота зі словником літературних та театральних термінів, жанрів комедії. Додаток Е.

Учитель. Драматичні твори діляться на жанри за характером конфлікту: трагедії, драми та комедії.

Трагікомедія відповідно поєднує риси трагедії та комедії.



 1. Історія написання. Додаток Є.

 2. Історична довідка «Цікаве про гроші». Додаток Ж.

Учитель.

 • Що вам відомо про виникнення грошей?

 • Назвіть грошову одиницю Київської Русі.

 • Яка грошова одиниця сьогодення?

Висновок.

 • Яку назву мала перша редакція трагікомедії? («Гроші»).

 • Чому саме «Гроші»?

 1. Учитель (учень) читає монолог Калитки: «Ох, земелько, свята земелько божа ти донечко!» Додаток З.

 • Хто головний герой п’єси? (Багатий селянин Герасим Никодимович Калитка).

 • З якою інтонацією звучать слова Калитки? озчулено).

 • Що означає літературний термін «монолог»? ловник літературних та театральних термінів, жанрів комедії. Додаток Е.

 • Яке найбільше бажання Герасима Калитки? (Найбільше бажання Герасима Калитки збагачення, купити землю, життя в його розумінні складається з двох понять грошей і землі, всі думки його та мрії, розмови та вчинки базуються на них).

 • Які слова повторює Калитка декілька разів? (Грошi, грошi, грошi).

 • Для чого драматург застосовує художній засіб – повторення?

 • На що спрямовані всі його вчинки? сі його вчинки спрямовані на здобуття грошей).

 • Чому присвятив Калитка своє життя заради грошей? (Заради цього він недосипає і недоїдає, сам тяжко працює і своїм рідним не дає спуску).

 • Що є провiдною рушiйною силою подiй, зображених у комедiї «Сто тисяч»? (Гонитва за багатством).

 • Що було сенсом життя Герасима Никодимовича Калитки? енсом життя Калитки було придбання землi: Калитка скуповував землю за будь-якої нагоди. Вiн купував її в селян, що розорилися. Не гребував i землею тих помiщикiв, якi не пристосувалися до нових умов, «промоталися» i змушенi були продавати свої маєтки. Герасим закоханий у землю).

 • Чи можна назвати ці події – правдивими?

Висновок. Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв? (Завдяки правдивому зображенню подій та персонажів).

 1. Робота з текстом. Додаток З.

 • Знайти та зачитати фрагменти твору, в яких ідеться мова про те, як кожен із героїв ставиться до грошей.

 • Що ви можете сказати про Герасима Никодимовича Калитку? (Герасим Калитка – головний герой трагікомедії «Сто тисяч», заможний селянин, який вже має двісті десятин землі, проте всі свої сили покладає на те, щоб збільшити свої володіння).

 • Прочитайте про що мріє Герасим Калитка?

 • Що ним керує? Яким він став? Якими стали герої трагікомедії?

Висновок.

Учитель. Гроші, якщо тільки вони керують людиною, – це основна причина всіх людських вад. Саме вони зробили Калитку крутієм, деспотом, лицеміром і стяжателем. Жадоба до грошей призводить до духовної деградації людини. Саме гроші стають для нього найвищим авторитетом, а так би мовити, людське ставлення до людини натомість повністю знецінюється. У гонитві за грошима Калитка раз у раз потрапляв у смішні обставини, а згодом і зовсім потрапив у катастрофічне становище.

Висновок.

 • Чи є актуальною тема трагікомедії?

(І сьогодні гроші породжують у суспільстві негативні явища: заздрість, жагу до збагачення, накопичення капіталу незаконним шляхом, згасання моральних якостей людини).

 • Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв? (Актуальність зображених подій).

 • Учитель. Понад століття п'єси Івана Карпенка-Карого мають незмінний успіх. Проблеми, які порушив автор, актуальні сьогодні. Від комічного до трагічного ‒ один крок. Адже тема грошей ‒ одвічна тема. І стоятиме вона гостро у контексті людських стосунків, допоки існуватимуть грошові відносини.)

 1. Перегляд фрагмента фільму за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». Додаток П.

 • Назвати персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».

 1. Гра «Відгадай». Додаток И.

Робота в парах. Одні читають цитатні характеристики до образів, а інші називають персонажів п’єси.

Висновок.

 • Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв?

Учитель. П’єса Iвана Карпенка-Карого «Сто тисяч» слушно вважається однiєю з найкращих сатиричних комедiй в українськiй драматургiї. Письменник iз презирством i огидою завжди ставився до зажерливостi нових сiльських хазяїв, яких породили соцiальнi змiни на Українi у 80-90-х роках минулого столiття. Тому з такою силою талановитого сатирика, із таким сарказмом i гнiвом змальовує Карпенко-Карий хижакiв нового типу – Пузиря й Калитку, їхню нищiвну, жадібну та примiтивну суть. I хоч сюжет комедiї побудований на фактi невдалого придбання нiбито фальшивих грошей, та, на мою думку, головним є показ руйнування людської особистостi, її єства пiд впливом грошей. Жахливо дивитися, як людина перетворюється в суцiльне прагнення збагачення.

 1. Інсценізація уривка з п’єси Iвана Карпенка-Карого «Сто тисяч». Родинні стосунки в сімї Герасима Калитки.

Аналізуємо :

 • Чи майстерно грали актори?

 • Чи вдалося нашим акторам показати ті чи ті риси героїв?

 • Чи змогли наші артисти передати якими були родинні стосунки в сім’ї Герасима Калитки?

 1. Робота зі словником-довідником. Додаток Е.

 • Що означає термін «ремарки»?

 • Що означає термін «репліки»?

 • Що означає термін «реквізити»?

 1. Аналіз п’єси. Додаток К.

Учитель. Аналіз твору передбачає визначення теми, ідеї, проблематики, жанру, особливостей композиції та сюжету.

11. Гра «Відгадай». Про кого говорить Герасим Калитка ці слова:

 • "робітники та собаки надворі повинні буть";

 • "ні світ, ні зоря вже й жереш!";

 • "бери і в свого, і в чужого";

 • "Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, та смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять... Мені треба невістку з приданим, з грішми".

 • "Скотина гроші коштує, вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, що мала б відпочить, гони в церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи";

 • "Бий, бодай тобі руки посохли! І замолоду з синяків не виходила, бий і на старість! У! Харциз ‒ коняку жаліє, а жінку бить збирається...".

 • Якими ж були родинні стосунки в сім’ї Герасима Калитки?

Висновок.

Учитель. Прагнення стати багатим потребує наявності грошей, заради яких Калитка стає на злочинний шлях і переступає через загальнолюдські моральні принципи: забуває про порядність, чесність, у нього притупляються родинні почуття. Він грубо поводиться з наймитами, не раз перепадало від нього й дружині. Перед нами – деспот. Він засліплений метою наживи. Його не цікавлять почуття сина Романа до Мотрі.

 • Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв?

 1. Аудіоп’єса. Уривок «Втрата духовних цінностей». Додаток Р.

Завдання. Вибрати фразеологізми.

 1. Робота з додатковою літературою. Додаток Л.

Повідомлення «Фразеологія». Структурні види фразеологічних одиниць.

 • Якою додатковою літературою ви користувались?

(Методичний посібник. Вивчення фразеології в загальноосвітній школі. // Укладач Панченко І.В. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. 87с.) (С.47-48).

- Як у мовознавстві називається розділ науки про стійкі мовні звороти?



Учитель. Джерела своїх творів Іван Карпенко-Карий брав із життя. Пам’ять народу зберегла для нас чудові перлини народної мудрості, які з глибини віків дійшли до нас і служать нам далі.

 • Із якою метою Iван Карпенко-Карий уживав у п’єсі перлини народної мудрості?

 • Якими художніми засобами він послуговувався?

 1. Завдання учням. З’єднати художні засоби з їх визначенням

Прислів’я та приказки («Запас біди не чинить», «Береженого Бог береже», «Що з воза впало, те пропало», «Обіцянка – цяцянка, а дурневі радість», «Не такий чорт страшний, як його малюють».

Фразеологічні звороти («цапом скакати», «зайці в голові», «лизати руки», «землі під собою не чув», «на глум піднімаєте», «у чорта очі на лоба повилазять», «не з полохливого десятка», «не покладаючи рук»).

Окличні речення (Прямо, як іржа, точить мене ця думка! Оце вони! Добре, їду! Заживем!).

Лайливі вислови (Ні світ, ні зоря вже й жереш…).

Діалектизми, просторічні слова (Ах ти ж погань! Мужва репана! Празник, тьопаться, іменно так).

Порівняння (Як сизі голуби).

Прокльони (Бий, бодай тобі руки посохли! Бодай ти пропав, харциз).

Гіпербола (Робітники їдять, як сарана. Калитку розіпре грошвою).

Пестливо-зменшувальні слова (умиваннячко, узуваннячко, цілісінький).

Повторення («Грошi, грошi, грошi!»).



- Якою є мова твору? (Мова твору високохудожня).

Учитель. Вороги української мови, отже і українського народу, з давніх часів стверджували, що вона низька, некультурна, оскільки цією мовою ніхто, крім неписьменних селян, не послуговується. З погляду полонізаторів нею розмовляють «поп і хлоп», це «мужицька, колхозна» мова [2, с.39]. Iван Карпенко-Карий дуже любив рідну українську мову й зробив усе, щоб довести, яка багата й милозвучна наша мова.

Висновок.Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв?

 1. Метод компаративного аналізу. Робота з додатковою літературою (Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня в прозі»).

 • Чи існують в зарубіжній літературі образи схожі на образ Герасима Калитки?

Репрезентація порівняльної таблиці двох образів: Калитки в трагікомедії І Карпенка-Карого «Сто тисяч» і Скруджа в повісті «Різдвяна пісня в прозі» Ч. Діккенса (робота в парі). Додаток М.

Висновок.

 • Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв?

Учитель. Отже, у п'єсі «Сто тисяч» І. Карпенко-Карий, як і Ч. Діккенс у повісті «Різдвяна пісня в прозі», утверджує ідею духовності як основи людського життя. Буде доречним навести слова Ісуса Христа: «Не збирайте скарбів на землі». Адже душа ‒ дорожче.

 • Як герої твору втрачають духовні цінності?

Учитель. Людина, позбавлена духовних цінностей, ‒ аморальна. Калитка ‒ саме такий тип. Він нехтує християнськими заповідями. Благає Бога допомогти йому здійснити злий намір. Про себе він говорить, що хоч кого може обвести кругом пальця, тобто обдурити.

 • Як він хотів обдурити досвідченого шахрая? (Він хотів обдурити навіть досвідченого шахрая: заплатив йому замість п'яти тисяч карбованців тільки три, а в результаті сам стає жертвою хитрішого за нього махінатора).

Учитель. Згадаємо кульмінаційний епізод. Боячись, що Параска дізнається про таємницю, Герасим кричить: «Я тобі покажу... я... тебе уб'ю». І Калитка справді може це зробити. Бо він ‒ бездушна людина, душу продав нечистому. Ідеться про проблему втрати духовних цінностей.

 1. Читання в особах. Тема: «Злочинність». Робота з додатковою літературою. Додаток І.

 • Прочитайте уривок із трагікомедії «Сто тисяч». (Панченко І.В. Матеріали для роботи з діалектною лексикою : навчальний посібник / І.В. Панченко, Л.М. Тищенко. – Словʼянськ : мінідрукарня «Папірус», 2015. – 289 с. (С.154)

 • Знайдіть діалектизми та розкрийте їх значення.

 • Чому драматург послуговувався діалектною лексикою?

 • Як треба відноситись до мови своїх батьків, до рідної мови?

 • Чим ви послуговувались, щоб дати правильну відповідь?

 • Чому Калитка сам не поїхав до банку? (Калитка сам боявся піти в банк з фальшивими асигнаціями)

 • Кого він умовив це зробити? ( Калитка вмовляє зробити це свого кума)

 • Чому Калитка хотів одружити сина на дочці Пузиря? (Такі люди ладні продати все на світі, навіть щастя власних дітей, аби тільки збільшувати маєтки).

 • Прочитайте, як Пузир відноситься до сина Калитки? (Для Пузиря Калитка «голяк мастi, чирва свiтить»).

 • Як на ці слова реагує Калитка? (Він вибухає обуренням: «Ах ти ж погань! Мужва репана! Давно лизала панам руки, за верству шапку скидала, а тепер розжилася, кумпанiю з панами водить i зараз морду пиндючить перед своїм братом!»).

 • Що означає термін «діалог»? Додаток Е.

 • Які риси характеру Калитки розкриваються у діалозі?

 • Як ставиться Калитка до інших персонажів (сина Романа, кума Савки)?

 • Яким способом Калитка хоче розбагатіти?

 • Як Калитка висловлюється про науку і як це характеризує його?

 • Продовжте перелік рис характеру Герасима: скупість… (жорстокість, грубість, прагнення загрібати жар чужими руками, власницька любов до землі, зажерливість, пристрасть до грошей, обмеженість, взаємини з рідними, знайомими, наймитами, шахрайські звички….)

 • Аналізуємо: чи вдалося нашим читцям показати ті чи інші риси героїв?

Висновок.

Учитель. Щоб стати багатим, Калитці потрібна земля. Це його мета. А гроші – його засіб. Тому всі вчинки Калитки спрямовані на здобуття грошей. Заради цього Калитка стає на шлях злочину.

 1. Переказ твору. Розкажіть чим закінчилось шахрайство Калитки.

Висновок.

 • Чому літературознавці назвали трагікомедію «Сто тисяч» класичним взірцем українського театру корифеїв?

 1. Репрезентація словника-довідника з теми «Діалектологія». Додаток Й.

 • Де народився Іван Карпович Тобілевич?

 • Покажіть на мапі говорів (діалектів) української мови. Додаток Ї.

 • Лексеми яких діалектів представлено в трагікомедії «Сто тисяч»?

(представлено лексеми південно-східних діалектів)

 • Якою додатковою літературою ви послуговувались, щоб відповісти на це питання? (Панченко І.В. Матеріали для роботи з діалектною лексикою : навчальний посібник / І.В.Панченко, Л.М.Тищенко. – Словʼянськ : мінідрукарня «Папірус»,2015. – 289 с. (С.136))

 • Яка галузь мовознавства займається вивченням діалектів?

Учитель. Мова повинна єднати українців. Для мене українська мова – це велика річка, а говірки – це її потічки, які впадають до неї, поповнюють її словами-діалектами. І треба однаково любити, як літературну українську мову, так і її говірки, бо це мова наших батьків, односельчан; вона нам рідна, ми її любимо, як батька, як матір, як рідну Україну. І не можна насміхатися з говірок, їх необхідно вивчати, досліджувати.

 1. Робота з додатковими джерелами.

Учитель. Карпенко-Карий не уявляв театр без української народної пісні. Про українську народну пісню він говорив: «Душа нашого народу відчувається в кожній зрошеній працею зернині, у глибині й шанобі родинних взаємин, у звеличенності жіночої гідності, у лицарському захисті честі людини, у заповітній дружбі й побратимстві. Прислухайтесь до нашої пісні – у ній звучить голос душі народу. Кожна зернина, дарована теплом сонця й працею трудових рук, ховає в собі щедроти тієї душі. Нам, служителям прекрасного, треба відтворювати ті щедроти».

 • Яка улюблена українська народна пісня І. Карпенка-Карого?

Звучить українська народна пісня «Ой був у Січі Старий Козак на прізвище Чалий». Додаток О.

 • Який твір присвятив Карпенко-Карий цьому національному героєві? (П’єсу «Сава Чалий»).

 • На якому музичному інструменті здійснюється акомпанування?

 1. Каталог: doc -> files -> news -> 537
  news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
  news -> Я це хтось інший…
  news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
  news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
  news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
  news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
  news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
  news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
  537 -> На вічнім шляху до Шевченка


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок математики та української літератури у 8 класі
Розробка інтегрованого уроку з математики та української літератури у 8 класі «Знаходження квадратного кореня. Стежками нашої землячки...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок був проведений в рамках Шевченківських днів. Він відповідає чинній програмі та календарному плануванню з української літератури у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів в межах теми «Життя та творчість Т. Г. Шевченка»
Урок був проведений в рамках Шевченківських днів. Він відповідає чинній програмі та календарному плануванню з української літератури...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» icon11 класі смт. Рокитне 2010 Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі
Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі: На допомогу вчителю зарубіжної літератури/ укладач Е. А....
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconНавчальна мета
Фрагмент з календарно-тематичного планування з української літератури в 11 класі з теми «Іван Багряний»
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок української літератури в 9 класі «І. П. Котляревський зачинатель нової української літератури»
...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок української літератури за технологією розвитку критичного мислення в 10 класі з теми
Матеріали: аудіозапис «Інтермеццо» І. Брамса, аркуші оцінювання зі стікерами різного кольору зі споду, відеоряд картин природи, відеоряд...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок з української літератури у 7 класі Підготувала: вчитель української мови І літератури
Тема. Ліна Костенко. Життєвий І творчий шлях письменниці. Поезії «Чайка на крижині», «Крила»(диптих). Духовне багатство – найбільший...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок української літератури в 11 класі Підготувала: Денисенко Людмила Василівна, вчитель української мови та літератури
Остапа Вишні, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів та літератури про творчість письменника та його житття;...
Урок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма» iconУрок з української літератури в 5 класі з використанням мультимедійних технологій. Позакласне читання



База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка