В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні наукиСторінка1/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Розділ 1 / List 1

Видання Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну /

V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange
В Фізико-математичні науки


  1. А. П. Александров та українська наука = А. П. Александров и украинская наука : до 110-річчя від дня народж. вчен. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 376, [68] с.


Ж Техніка і технічні науки в цілому


  1. Віктор Іванович Трефілов : академік НАН України, РАН, Міжнародної інженерної академії, Міжнародної академії кераміки, Інституту металів Великої Британії, Інституту спечення Югославії, академій інженерних наук України та Росії / НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: О. М. Василенко, Л. М. Грищишина, В. В. Картузов ; відп. ред. О. С. Онищенко ; авт. вступ. ст.: Ю. В. Мільман, Л. М. Грищишина. – Київ : НБУВ, 2005. – 211 с.


С Суспільні науки в цілому


  1. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 1998–2003 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; підгот.: В. Ю. Омельчук [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2003. – 754 с.

  2. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; підгот.: В. Ю. Омельчук [та ін.] ; редкол.: В. М. Литвин (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – 568 c.

  3. Новий курс: реформи в Україні, 2010–2015 : нац. доп. / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; за заг. ред.: В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук. – Київ : НБУВ, 2010. – 232 с.

  4. Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України, 1999–2003 / І. Ф. Курас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко, І. М. Дзюба ; НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2003. – 208 с.

7. Слов’янські обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2006– .

Вип. 1. – 2006. – 586 с.

Вип. 2. – 2008. – 896 с.

Вип. 3. – 2010. – 228 с.

Вип. 4. – 2012. – 354 с.

Вип. 5. – 2013. – 273 с.

Вип. 7. – 2013. – 98 с.

Вип. 8. – 2013. – 123 с.

8. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 258 с.

9. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доп. / О. І. Амоша [та ін.] ; заг. ред.: В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук. – Київ : НБУВ, 2009. – 687 с.

10. Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України, 2004–2008 : звіт Секції суспіл. і гуманіт. наук НАН України до 90-річчя Нац. акад. наук України / НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. М. Литвин (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с.


Т Історія. Історичні науки
11. Бодак О. П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Бодак ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : ‎НБУВ, 2007. – 410 с.

12. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : [колект. монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; В. І. Попик (кер. проекту) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 272 с.

13. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVIXVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2011. – 558 с.

14. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліогр. (середина XIX–XX ст.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; авт.-уклад.: Т. В. Куриленко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2004. – 367 с. – (Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 1).

15. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліогр. (2001–2003 рр.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; авт.-уклад.: Н. І. Мельник-Любовець [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2006. – 204 с. – (Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 2).

16. Матеріали до українського біографічного словника : корот. біогр. довідки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. біогр. т-во ; відп. ред.: В. С. Чишко, В. І. Попик. – Київ : НБУВ, 2006– .

Вип. 1 : А. – 2006. – 259 с.

17. Петро Тимофійович Тронько / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Л. І. Тіманова ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) [та ін.] ; авт. перед. сл. В. А. Смолій – Київ : НБУВ, 2005. – 192 с.

18. Половинчак Ю. М. Газета «Киевлянин» і українство: досвід національної самоідентифікації : монографія / Ю. М. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с.

19. Реєстр імен українського біографічного словника : літери А–Б / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во ; О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ : НБУВ, 2008. – 158 с.

20. Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.) [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 377, [1] с.

21. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (кер.) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ ; Ін-т історії України НАН України, 2016. – 944 с.

22. Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 1996– .

Вип. 3. – 2005. – 374 с.

Вип. 4. – 2008. – 554 с.

Вип. 5. – 2009. – 296 с.

Вип. 6. – 2010. – 336 с.

Вип. 7. – 2010. – 412 с.

Вип. 8. – 2011. – 340 с.

Вип. 9. – 2012. – 456 с.

Вип. 10. – 2013. – 532 с.

Вип. 11. – 2014. – 416 c.Вип. 12. – 2015. – 496 c.

Вип. 13. – 2016. – 336 c.

23. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: А. Л. Панова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2001. – 808 с.

24. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки : кат. кн.-інформ. виставки з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. П. Бондар [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2005. – 109 с.

25. Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI–XVI століть : [монографія] / М. Філіпович ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 202 с.

26. Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 470 с.


У Економіка. Економічні науки
27. Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Л. С. Боденчук ; наук. ред.: О. С. Онищенко, В. А. Вергунов. – Київ : НБУВ, 2009. – 149 с.

28. Економіка. Економічні науки : покажч. бібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2012. – 139 с.

29. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 549, [1] с.

30. Україна в глобалізованому світі : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. Г. Білорус (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2007. – 176 c.


Ф Політика. Політичні науки
31. Закіров М. Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2016. – 564 с.
Х Держава і право. Юридичні науки
32. Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991–2012 рр.) : формування та взаємодія : монографія / Л. Галаган ; наук. ред. Т. Ю. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 174 с.

33. Держава і право. Бібліографічні посібники : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ; наук. ред. і авт. передм. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2010. – 292 с.

34. Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 386 с.

35. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 226 с.

36. Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / О. Онищенко (кер. проекту) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 294, [1] с.
Ч Культура. Наука. Освіта
37. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 415 с.

38. Академії наук країн Європи : у 2 кн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2012.

Кн. 1 / Г. В. Індиченко. – 646 с.

Кн. 2 / О. С. Онищенко, О. М. Березовський, Т. В. Варава [та ін.]. – 1138 с.

39. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад.: О. П. Бодак [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 325, [1] с.

40. Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2008. – 448 с.

41. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадського, Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; пред. редкол. А. С. Онищенко. – Киев : НБУВ, 2000– .

Вып. 3. – 2005. – 363 с.

Вып. 4. – 2006. – 438 с.Вып. 6. – 2008. – 477 с.

Вып. 7. – 2009. – 380 с.

Вып. 8. – 2010. – 376 с.

Вып. 9. – 2011. – 302 с.

Вып. 10. – 2012. – 360 с.

Вып. 11. – 2013. – 322 с.

Вып. 12. – 2014. – 370 с.

Вып. 13. – 2016. – 245 с.

Вып. 14. – 2017. – 244 с.

42. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015.

Ч. 2. – 303 с.

43. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 640 с.

44. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол.: Т. Ю. Гранчак, В. І. Бондаренко, С. В. Горова [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 324 с.

45. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ ст.», 9–10 жовт. 2012 р., Київ : дод. до зб. наук. пр. «Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2012. – 183 с.

46. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941–1943) : дослідж., анот. покажч., публікації документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; уклад. : Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2004. – 814 с.

47. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. ст. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2007. – 252 с.

48. Бібліотечні парадокси : бібліотекознав. твір 1736 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; пер. з латин. Р. Є. Кисельов ; наук. ред. О. С. Онищенко; авт. передм. Г. І. Ковальчук. – Київ : НБУВ, 2006. – 41 с.

49. Біленький Є. А. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2011. – 252 с. : іл.

50. Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідж., попримірник. опис / Н. П. Бондар ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2012. – 311 с.

51. Булатова С. О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2006. – 334 с. : іл.

52. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського : у 10 т. / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : НБУВ, 2011– .

Т. 1, кн. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / авт. вступ. ст.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; авт.-уклад. : О. С. Онищенко [та ін.]. – 2011. – 699 с.

Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський і Україна : вибр. пр. / авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.]. – 2011. – 584 с.

Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1 : Листування : А–Г / авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.]. – 2011. – 824 с.Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2 : Листування : Д–Я. Ч. 1 : Д–Н / авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін]. – 2012. – 742 с.

Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2 : Листування : Д-Я. Ч. 2 : О–Я / авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.]. – 2012. – 692 с.

Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917–1921) / уклад.: С. М. Кіржаєв [та ін.]. – 2011. – 660 с.

Т. 10 : Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.]. – 2012. – 604 с.

53. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2004. – 178 с.

54. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [1] с.

55. Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [1] с.

56. Газети України 1930-1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук’янчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2004.Ч. 1. – 853 с.

Ч. 2. – 986 с.

57. Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: О. А. Вакульчук [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2012.Ч. 1. – 570 с.

Ч. 2. – 662 с.

58. Газети України 1941-1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна, Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с.

59. Газети України 19461950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (голова), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2012. – 409 с.

60. Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 496 с.

61. Гальченко О. М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні : історія, структура, опис / О. М. Гальченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2005. – 376 с. : іл.

62. Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодикол.-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 154 с.

63. Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодикол.-орфограф. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 266 с.

64. Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2003. – 185 с. + [дод.].

65. Горєва В. В. Документознавчі дослідження Української філії Науково- дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986) : [монографія] / В. В. Горєва ; відп. ред. С. Г. Кулешов ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 159 с.

66. Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 205 с.

67. Горовий ВМ. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 332 с.

68. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 297 с.

69. Горовий В. М Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. М. Горовий ; наук. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 356 с.

70. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : [монографія] / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 182 с.

71. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; наук. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 481 с.

72. Дениско Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 134 с.

73. Дениско ЛМ. Бібліотека Київської духовної академії (1819–1919) / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006. – 224 с.

74. Дениско ЛМ. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького : монографія / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 476 с.

75. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Т. В. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 374 с.

76. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2011. – 262 с.

77. Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965–1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 373 с.

78. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247 с.

79. Зубкова Н. М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І.. Вернадського) / Н. М. Зубкова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 178 с. : іл.

80. «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд., наук. ред. Н. В. Стрішенець. – Київ : НБУВ, 2013. – 120 с.

81. Іванова О. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791 с. : іл.

82. Іващук Л. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918–1934 рр.) : монографія / Л. Іващук ; наук. ред. В. М. Удовик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 352 с.

83. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 222 с.

84. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / Онищенко О. С. [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 203, [1] с.

85. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / О. С. Онищенко [та ін.] ; бібліогр. ред. І. П. Антонечко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 253 с.

86. Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; В. Горовий (кер. проекту) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 202 с.

87. Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2013. – 142 с.

88. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування / О. О. Ісаєнко ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 157 с.

89. Історія Національної академії наук України, 1918–1933 : наук.-довід. апарат / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд.: О. О. Колобов [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2002. – 448 с.

90. Історія Національної академії наук України, 1938–1941 : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: В. А. Кучмаренко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2003. – 920 с.

91. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2007.

Ч. 1 : Документи і матеріали. – 808 с.Каталог: sites -> default -> files -> basicpage files -> 201707 basicpage files mat
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
201707 basicpage files mat -> Розділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconСклад спеціалізованих вчених рад фізико-математичні науки

В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconСписок здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи»
Степанчиков Дмитро Михайлович, 01. 04. 10 «Фізика напівпровідників І діелектриків»
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Президента України від 4 жовтня 2013 р. №316/2013-рп. Серед отримувачів грантів кандидат фізико-математичних наук, докторант Сумду...
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconУрок-змагання. Тема: Die Ukraine. Die Städte der Ukraine. Мета: активізувати вивчену лексику та навчити вживати її у мові

В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconПередмова 5 abbreviations and specialist registers used in the book 11 howto use this book 12 guide to spelling traditions 16 guide to pronounciation (ipa standards) 22 basic approaches to translation and interpretation 28 unit 1
Звернення Президента України Віктора Андрійовича Ющенка до українського народу на Майдані Незалежності 23 січня 2005 р
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Академік В. І. Вернадський І світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр студ наук практ конф. / Комісія нан україни з розробки...
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconПрограма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія
Лекційний курс побудований за проблемним І історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило,...
В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange в фізико-математичні науки iconДо 180 річниці з дня народження Мендєлєєва
Також прекрасний педагог І популяризатор науки, член ряду європейських академій наук, один із засновників Російського фізико-хімічного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка