В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014Сторінка1/9
Дата конвертації02.05.2017
Розмір1,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Українська та зарубіжна література постмодерної епохи


Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Миколаїв 2014

УДК 016:82

ББК 91.9:83.3

У-45


Упорядник:

Гордєй С.С., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського
Науковий консультант:

Підопригора С.В., кандидат філологічних наук, викладач кафедри української літератури та методики навчання МНУ імені В.О. Сухомлинського
Науковий редактор:

Сімоненко Н.Є., директор Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського
Технічний редактор:

Степчук В.В., бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського

У-45

Українська та зарубіжна література постмодерної епохи: наук.-допом.

бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека МНУ імені В.О. Сухомлинського; укл. Гордєй С.С. - Миколаїв, 2014. - 86 с.
В науково-допоміжному бібліографічному покажчику зібрано й систематизовано актуальні для сучасного словесника публікації, які ґрунтовно висвітлюють питання аналізу поезії та прози української та зарубіжної літератури доби постмодернізму.

Покажчик розрахований на студентів, аспірантів, викладачів-словесників, бібліотечних працівників.

Зміст


Від упорядника ………………………………………………….…….……..

4

Розділ 1. Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ – початку ХХI ст. ……………………………………………………………...

6

Розділ 2. Українська література постмодерного періоду …………….…..

10

Розділ 3. Постмодернізм в зарубіжній літературі ………………………...

52

Науково-допоміжний апарат …………………………………………….….

79

Іменний покажчик ……………………………………………………….…..

79

Алфафітний покажчик назв художніх творів ……………………….……..

80

Від упорядника
Постмодернізм виник в останній третині ХХ ст. Термін уперше запроваджений у теорії архітектури, застовується для опису явищ літератури, малярства, музики, театру, філософії, теорії літератури, яким притаманні такі характерні риси, як фрагментарність, іронічність, принцип вільного поєднання жанрів та стилів, відсутність самозаглибленості, карнавалізація, принцип творчої співпраці читача і глядача.

Постмодернізм - продукт післяіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування суперсистем - світоглядно-філософських, економічних, політичних. Естетичну природу цього мистецького явища повязують із плюралізмом - поєднанням і органічним співіснуванням різних художніх систем.

Постмодерний дискурс синтезує мистецтво й антимистецтво, елітарну й масову культуру, карнавальне, іронічно-сміхове та серйозне ставлення до дійсності. Це руйнування будь-яких цінностей, зокрема й естетичних, будь-яких канонів, будь яких критеріїв.

Постмодерністському мисленню притаманні еклектизм, відсутність послідовності, фрагментарність опису, брак єдиної позиції та єдиної концептуальної мови. Автор часто ховається за абсурдною гротескною маскою, або ж намагається зовсім зникнути з тексту, однак демонструє перед нами не історично-обєктивний світ, як це роблять реалісти, а наскрізь умовний, абсурдний або фантастично-натуралістичний.

З метою сприяння поглибленному вивченню тенденцій розвитку новітньої української та зарубіжної літератури ХХ початку ХХI ст., постмодернізму як основного мистецького напряму, наукова бібліотека МНУ ім. В. О. Сухомлинського підготувала науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Українська та зарубіжна література постмодерної епохи »

Бібліографічне видання сприятиме глибокій та ґрунтовній літературній підготовці студентів, стане орієнтиром серед величезної кількості спеціальної літератури, яку мають вони простудіювати, вивчаючи українську та зарубіжну літературу постмодерної доби. Виходячи з читацького призначення покажчика, основним принципом підбору матеріалу є навчальна програма з української та зарубіжної літератури для студентів філологічного факультету.

Складається бібліографічне видання з трьох розділів:

Розділ 1 «Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ- початку ХХI ст.» вміщує бібліографічні описи документів, які розкривають загальні питання такого явища в культурному житті суспільства, як постмодернізм.

Розділ 2 «Українська література постмодерного періоду» знайомить читача з широким колом представників сучасного літературного процесу, складовими якого є неопозитивізм, неомодернізм, постмодернізм, феміністична література, неоавангардизм.

В розділі 3 «Постмодернізм в зарубіжній літературі» представлено інформацію щодо аналізу творчості знакових постатей зарубіжного письменства доби постмодернізму, та їх творчим доробком.

Видання налічує 1162 позицій бібліографічних записів, що мають суцільну нумерацію. В рамках розділу 2, розділу 3 - персоналії письменників представлені в абетковому порядку. У межах розділів документи розміщені за зведеним українсько-російським алфавітом прізвищ авторів або назв праць.

При підготовці покажчика було використано фонд наукової бібліотеки МНУ ім. В. О. Сухомлинського та електронні ресурси. Бібліографічний опис матеріалів здійснено за чинним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Для зручності користування покажчиком розроблено допоміжний апарат: • іменний покажчик

 • алфафітний покажчик назв художніх творів

Покажчик адресовано студентам, аспірантам, викладачам, бібліотечним працівникам, усім хто вивчає, кого цікавить постмодерний період в українській та зарубіжній літературі.

Розділ 1. Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ-початку ХХI ст.


 1. Андреев, Л. Художественный синтез и постмодернизм / Л. Андреев // Вопросы литературы. - 2001. - №1. - С.18-32.

 2. Андрухович, Ю. Постмодернізм - не напрям, не течія, не мода / Ю. Андрухович // Слово і час. - 1999. - №3. – С.56-66.

 3. Баран, Е. В одній літературній шерензі…(Літературні рушення 90-х та модернізм, постмодернізм, авангард, молодь, сучасна й колишня, etc.) / Е. Баран // Слово і час. - 1996. - №7. - С.30-32.

 4. Баран, Е. Обрій літературного 2000-го / Е. Баран // Кур’єр Кривбасу. – 1999. - №.118. - С.175-178.

 5. Бербенець, Л. Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець // Проблеми жанрової динаміки української літератури: навчальний посібник. – К., 2011. - С.109-117.

 6. Бетко, І. Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі / І. Бетко // Слово і час. - 2013. - №2. - С.44-52.

 7. Бигун, Б. Феномен постмодернизма / Б. Бигун // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2002. - №3. - С.3-8.

 8. Бондаренко, В. Жреци русского постмодернизма / В. Бондаренко // Литературная газета. – 2012. - №36. – С. 4.

 9. Бульвінська, О. Національні особливості європейських постмодерністських літератур: На прикладі французьких, англійських та шведських романів / О. Бульвінська // Зарубіжна література в школах України. – 2005. - №4. - С.10-14.

 10. Гладишев, В. Як розгадати сни людства?: До вивчення поняття «постмодернізм» / В.Гладишев // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - №5-6. – С.11-18.

 11. Головченко, Н. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - №11. - С.17-22.

 12. Гузь, О. Постмодернізм як спосіб мислення, науково-філософська концепція та метод утворення текстів художньої літератури / О. Гузь // Зарубіжна література. - 2011. – №21-22. – С.6-14.

 13. Гундорова, Т. Ностальгія та реванш: Український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності / Т. Гундорова // Кур’єр Кривбасу. – 2001. - №144. – С.165-172.

 14. Денисова, Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири / Т. Денисов // Слово і час. – 1995. - №2. – С. 18-28.

 15. Дискурс модерного і постмодерного літературознавства на межі ХХ-ХХI століття // Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.К. Наєнко. – К., 2010. – С. 412-501.

 16. Затонский, Д. Закономерно ли возникновение постмодернизма?: К вопросу о цикличности развития искусства / Д. Затонский // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - №5-6. - С. 7-9.

 17. Затонский, Д. Постмодернизм в историческом интерьере / Д. Затонский // Вопросы литературы. - 1996. - №3. - С.182-205.

 18. Заярна, І. «Духовне мандрівництво» в російській поезії постмодернізму як модифікація однієї з універсалій культури бароко / І. Заярна // Слово і час. - 2002. - №6. – С.22-27.

 19. Зборовська, Н. Літературний процес і завдання критики / Н. Зборовська // Слово і час. – 2004. - №4. – С. 3-7.

 20. Іванишин, П. Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - №6-7. – С. 6-12.

 21. Ігнатенко, М. Постмодерний Homo ludens / М. Ігнатенко // Слово і час. - 2002. - №6. – С.16-22

 22. Ильин, И. Общая характеристика постмодернизма / И. Ильин // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - №5-6. - С.9-10.

 23. Карымова, М.Г. Гипертекст и сетелитература в контексте культуры постмодернизма [Електронный ресурс] / Карымова М.Г. // Постмодернизм: pro et contra: материалы международной конференции «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на рубеже тысячелетий» - Тюмень: Вектор-Бук, 2002. - С.63-68. - Режим доступа: www.tmnlib.ru/DbFileHandler. axd?706

 24. Карпов, А.С. Русский постмодернизм в отечественной науке о литературе / А.С. Карпов // Филологические науки. - 2002. - №1. - С. 12-21.

 25. Киченко, О. Європейський постмодернізм: витоки і сучасна літературна традиція / О. Киченко // Всесвіт. – 2004. - №5-6. – С. 162-165.

 26. Киченко, О. Постмодернізм і роман: метаморфози традиційного жанру / О. Киченко // Всесвіт. - 2004. - №11-12. – 176-179.

 27. Ковбасенко, Ю. Література постмодернізму: по той бік різних боків / Ю. Ковбасенко // Тема. - 2002. - №1. – С. 2-21.

 28. Когут, О. Риси психологізму в постмодерній драмі / О. Когут // Слово і час. - 2010. - №4. – С. 94-103.

 29. Колет, С.П. Литература Франции второй половины ХХ в. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http:www.gabrielle-colette.ru // francuzskaya-literatura 20-3/htm/-24/08/2011

 30. Колощук, Н. Модернізм, екзистенціалізм, постмодернізм / Н. Колощук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2002. - №4. – С. 36-45.

 31. Корсак, К. Постмодернізм в Україні - надія чи загроза?/ К. Корсак // Шлях освіти. - 2004. - №4. – С.16-19.

 32. Культура постмодернізму // Меднікова Р.С. Українська і зарубіжна культура. – К., 2002. – С.119-132.

 33. Лавринович, Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? / Л. Лавринович // Слово і час. – 2001. - № 1. – С. 39-47.

 34. Лімборський, І. Просвітництво і постмодернізм – два витки однієї спіралі / І. Лімборський // Всесвіт. – 2004. - №7-8. – С. 178-184.

 35. Літературні рушення 90-х та модернізм, постмодернізм, авангард, молодь сучасна й колишня // Слово і час. - 1999. - №7. - С.19-24.

 36. Логвиненко, Ю. Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології / Ю. Логвиненко // Слово і час. - 2008. - № 6. – С. 57-62.

 37. Логвиненко, Ю. Трансформація античних міфів у творчості поетів-постмодерністів / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2011. - №6. – С. 54-60.

 38. Мережанская, А. Постмодернизм расчищает дорогу для поисков. Идеологический миф в современной прозе: отвергнуто все и старое и «новое» // Русская словесность в школах Украины. – 2000. - №1. – С.1-6.

 39. Мережанская, А. Постмодернизм расчищает дорогу для поисков. Мифологизация «своего» и «чужого» в русской прозе 80-90-х годов (продолжение) / А. Мережанская // Русская словесность в школах Украины. - 2000. - №2. – С.1-5.

 40. Мохова, К. Модернізм та постмодернізм у ХХ ст.: Проблеми взаємовпливу і взаємозалежності / К. Мохова // Зарубіжна література. - 2002. - №14. – С.1-2.

 41. Наєнко, М. Типи творчості в епоху постмодернізму / М. Наєнко // Слово і час. – 2002. - №4. – С. 59-60.

 42. Національна своєрідність українського постмодернізму // Бібліотечка «Дивослова». - 2012. - №5-6. – С.4-5.

 43. Ніколенко, О. Постмодернізм - один з найвагоміших мистецьких напрямів ХХ ст. / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - №4. - С. 48-51.

 44. Павлишин, В. Українська культура з погляду постмодернізму / В. Павлишин // Сучасність. - 1993. - №12. – С.52-62.

 45. Панова, О. От модернизма к постмодернизму и художественному синтезу / О. Панова // Современная Европа. - 2004. - №1. - С. 103-119.

 46. Пахаренко, В. Модернізм, авангардизм, постмодернізм / В.Пахаренко // Українська мова та література. - 2007. - №2-4.

 47. Пахаренко, В. Постмодерн / В. Пахаренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - №5-6. – С. 3-7.

 48. Пікун, Л. Дзеркальна гра набутками культури як явище літературного постмодернізму / Л. Пікун // Слово і час. – 2005. - №11. – С.40-47.

 49. Пирогов, Л. Мальчик был, есть и хочет есть. Дискуссия «Постмодернизм»: 20 лет спустя / Л. Пирогов // Литературная газета. - 2002. - №6. – С.5

 50. Поспішил, І. Російська постмодерна проза в славянському контексті / І. Поспішил //Науковий вісник Ужгородського університету.Сер.: Філологічні науки: зб. наук. праць. – Ужгород. - Вип.20. - С.114-116.

 51. Постмодерний текст і його читач // Бібліотечка «Дивослова». - 2012. - №5-6. – С. 5-10

 52. Постмодернизм / В.В. Бычков Эстетика. - М., 2005. – С.452-469.

 53. Постмодернизм // Тема. - 2004. - №1. – С.120.

 54. Постмодернізм в українській літературі // Бібліотечка «Дивослова». - 2012. - №5-6. – С.18-24.

 55. Постмодернизм и культура: материалы круглого стола // Вопросы философии. – 1993. - №3. - С.3-17.

 56. Постмодернізм: синхронність історії // Український літературний постмо-дерн. – К., 2005. - С.31-37.

 57. Постмодернізм як мистецько – культурний феномен кінця ХХ – початку ХХІ століття // Бібліотечка «Дивослова». – 2012. - №5-6. – С.3-4.

 58. Присяжнюк, В. Постмодернізм-провідний мистецький напрям кінця ХХ -початку ХХІ ст. / В. Присяжнюк // Українська мова та література. – 2008. -Ч. 13-16. - С.17-20.

 59. Романенко, О.В. Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури / О.В. Романенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2013. – Вип.4.11. - С. 224-228.

 60. Самарин, А. Постмодернисткие произведения в современной драматургии рубежа ХХ-ХХІ ст. Место и роль в осознании и преодолении культурного кризиса / А. Самарин // Зарубіжна література. – 2012. - №7-8. – С.74-78.

 61. Семків, Р. Постмодернізм та іронія (типологізація нетипового) / Р.Семків // Слово і час. – 2000. - №6. – С. 6-13.

 62. Сокол, Л. Гіпертекст і постмодерністський роман / Л. Сокол // Слово і час. - 2002. - №11. – С.76-80.

 63. Український постмодернізм: історична рамка // Український літературний постмодерн. – К., 2005. - С. 37-43.

 64. Фесенко, В. Постмодернізм у літературі (французька література)/ В. Фесенко // Алхімія живого слова. – К., 2005. – С.272-274.

 65. Характерні риси сучасної літератури. Український варіант постмодернізму // Підопригора С.В. Сучасний літературний процес: навчальний посібник / С.В. Підопригора. – Миколаїв, 2014. - С.12-17.

 66. Харчук, Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період / Р. Харчук: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - К.: Академія, 2008. - 247с.

 67. Шкаруба, Л.М. От авангарда к модернизму и постмодернизму, или от картины всмятку к ироническим путешествиям в прошлое / Л.М. Шкаруба // Всесвітня література та культура. - 2014. - №2. – С. 2-6.

 68. Шкаруба, Л.М. От модернизма к постмодернизму: вибрация души - вибрация форм. Кубистический парадокс / Л.М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - №6. - С.58-64.

 69. Шкаруба, Л.М. От модернизма к постмодернизму / Л.М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - №10. – С.55-64.

 70. Шпильова, Н. Портрет американського письменника в інтер’єрі постмо-дернізму / Н. Шпильова // Слово і час. - 2006. - №10. – С. 61-68.


Розділ 2. Українська література постмодерного періоду
.Андрухович Ю.


 1. Баліна, К.Н. «Гамлет» у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича / К.Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - №6. – С.14-16.

 2. Баліна, К.Н. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в естетиці Ю. Андруховича / К.Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2011. - №6. – С.55-58.

 3. Баліна, К.Н. Мінливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича / К.Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2008. - №5. – С.8-11.

 4. Баліна, К.Н. Мінливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича / К.Н. Баліна (закінчення) // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - №6. – С.34-38.

 5. Баліна, К.Н. Постмодерністська естетика Юрія Андруховича / К.Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2007. - №9. – С.40-44.

 6. Баліна, К.Н. Постмодерний дискурс Юрія Андруховича / К.Н. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №11. - С.14-19.

 7. Баріхашвілі, Е.Т. Деякі аспекти функціонування займенників у поезії Ю. Андруховича / Е.Т. Баріхашвілі // Матеріали студентської науково-методичної конференції. 25 квітня 2008р. - Миколаїв: МДУ, 2008. – С.7-14.

 8. Белей, Н. У силовому полі світової літератури: мистецький код Юрія Андруховича. Літературознавче есе / Н.Белей // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - №9. - С.23-32.

 9. Бербенець, Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича / Л.Бербенець // Слово і час. – 2007. - №2. – С.49-50.

 10. Бетко, І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.). / І.Бетко // Слово і час. – 2009. - №3 – С.54-64.

 11. Бетко, І. Релігійна постава суб’єкта в українській прозі нової хвилі (на прикладі вибраних творів Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Юрія Іздрика) / І.Бетко // Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. І. Набитовича. – Lublin: Ingwarr, 2008. - C.329-345.

 12. Бійчук, Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича «Екзотичні птахи і рослини» / Г.Бійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. - №12. – С.22-25.

 13. Бірсенко, М. Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича «Московіада» / М.Бірсенко // Дивослово. - 2011. - №5. – С.14-18.

 14. Бойчук, Б. «Перелом» Юрія Андруховича / Б. Бойчук // Кур’єр Кривбасу. -2003. - №169. – С.169-172.

 15. Борисюк, І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича / І. Борисюк // Слово і час. - 2012. - №10. – С.47-51.

 16. Будін, П. Кінець імперії: роман Ю. Андруховича «Московіада» / П. Будін // Слово і час. - 2007. - №5. – С.62-64.

 17. Будін, П. Пер-Арне. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича «Моско-віада» / П. Будін // Слово і час. – 2007. - №5. - С.62-66.

 18. Вегеш, А. Літературно-художні антропоніми в романах Ю. Андруховича / А.Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Філологія: зб. наук. праць. - Ужгород, 2007. – Вип.15. – С.80-85.

 19. Вегеш, А. Таємничі літературно-художні антропоніми в романі Ю. Андруховича «Таємниця»/ А.Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Філологія: зб. наук. праць. – Ужгород, 2009. - Вип.20. - С.3-7.

 20. Вонга, М. Карнавальне необароко Юрія Андруховича / М. Вонга // Освіта, - 2005. - 16-23 березня.

 21. Гаврилюк, Н. Поліметричний вірш періоду постмодернізму («Індія» Юрія Андруховича) // Слово і час. - 2007. - №11. – С.42-48.

 22. Галич, А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ ст. / А. Галич // Слово і час. – 2008. - №8. - С.48-55.

 23. Голобородько, Я. Деміфологеми Ю. Андруховича / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2008. – Ч.38. – С. 18-21.

 24. Голобородько, Я. Нова естетика Юрія Андруховича (Рефлексії над збіркою «Пісні для мертвого півня») / Я. Голобородько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах . - 2006. - №9 -10. – С. 112-124.

 25. Голобородько, Я. Реформатор поетичного стилю (Нова збірка Ю. Андруховича «Пісні для мертвого півня») / Я.Голобородько // Літературна Україна. – 2005. - 17 березня.

 26. Деркачова, О. Особливості суїцидальної поведінки ліричного героя (на матеріалі творів Ю. Андруховича, С. Вишенського, С. Процюка) / О. Деркачова // Слово і час. – 2005. - №4. - С.43-49.

 27. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича «Екзотичні птахи і рослини». Художні особливості поезій // Бібліотечка «Дивослова». – 2012. - №5-6. - С.24-28.

 28. Завершальний карнавал Ю. Андруховича // Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницький. –Львів, 1999. – С.90-99.

 29. Запорожченко, Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю.Андрухович, А. Стасюк) / Ю. Запорожченко // Слово і час. - 2009. - №7. - С.11-19.

 30. Іванова, Т. Абсолютна Вседозволеність чи творче переосмислення дійсності крізь призму постмодернізму (на матеріалі оповідання Ю. Андруховича «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака»/ Т.Іванова // Матеріали Всеукр. студент. конференції «Українська філологія: погляд із сьогодення»: зб. наук. праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – Т.1. – С.79-84.

 31. Купріян, О. Відкривати чи не відкривати «Таємницю»? Ось у чім питання (Андрухович Ю.) / О. Купріян // Бібліотечка «Дивослова». - 2012. - №1. - С.22-24.

 32. Левків, К. «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака». Іронія як стильова домінанта письма Ю. Андруховича / К. Левків // Українська мова та література в школі. - 2011. - №1. – С.50-54.

 33. Масенко, Л. Мовна гра в літературі Андруховича «Дванадцять обручів» / Л. Масенко // Урок Української. - 2007. - №6. - С.18-21.

 34. Осипенко, С. «Я не навчу вас жити на землі» (Ю. Андрухович) / С. Осипенко // Українська мова та література. - 2001. – Ч.48. - С.5-6.

 35. Павлишин, М. «Дванадцять обручів» Юрія Андруховича / М. Павлишин // Сучасність. - 2004. - №7-8. – С.69-86.

 36. Патріарх «Бу-Ба-Бу» Юрій Андрухович. Осягнення // Бібліотечка «Дивослова». – 2012. - №5-6. – С.37-51.

 37. Постмодерний наратив роману «Рекреації» Юрія Андруховича // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. - Тернопіль. – Медобори, 2007. - С. 402-425.

 38. Постмодернізм Ю. Андруховича у дзеркалі футуризму М. Семенюка // Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Львів, 1999. – С.99-109.

 39. Рубан, Ю. Злам стереотипних поглядів на творчість поета як суспільного феномена (за романом Ю. Андруховича «Рекреації») / Ю.Рубан // Матеріали Всеукр. студент. конференції «Українська філологія: погляд із сьогодення»: зб. наук. праць. - Миколаїв: МДУ. - 2009. - С.141-144.

 40. Русанівський, В.М. Український гумор і його мова (Ю.Андрухович) / В.М. Русанівський // Мовознавство. – 2005. – №2. – С.3-18.

 41. Севрук, О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / О. Севрук // Слово і час. – 2010. - №3. – С.70-81.

 42. Сокол, Л.П. Український постмодерністський роман: реалії та критика ( на прикладі роману Ю. Андруховича «Перверзія» / Л.П. Сокол // Наукові записки. – К., 2003. – Т.21. – С.36-41.

 43. Соловей, О. Криве дзеркало української літератури, деякі міркування про роман Ю. Андруховича «Дванадцять обручів» / О. Соловей // Літературна Україна. - 2009. - 9 квітня.

 44. Харчук, Р. Юрій Андрухович не для дітей? / Р.Харчук // Дивослово. - 2006. – №12. – С. 27-30.

 45. Шептицька, Т. Європейський дискурс творчості Ю. Андруховича / Т. Шептицький // Сучасність. - 2005. – №9. – С.128-135.

 46. Шерех-Шевельов, Ю. Про прозу Юрія Андруховича із приводу / Ю. Шерех-Шевельов // Сучасність. – 1996. – №10.

 47. Шоу деміфологем Юрія Андруховича // Голобородько, Я. Артеграунд: український літературний істеблішмент. – К.: Факт, 2006. – С.7-32.

 48. Юрій Андрухович // Усі українські письменники /упор. Ю.І. Хізова, В.В. Щогольова. – Харків: Торсінг плюс, 2008. - С. 338-339.

 49. Юрій Андрухович – «Орфей хронічний» // Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Академія, 2008. – С.127-154.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconОбласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Бібліотечна практика: різноманітність І дієвість. Вип. 21 / Миколаїв обл універс наук б-ка ім. О. Гмирьова; упоряд. А. Грабарь; ред....
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconРівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років: Науково-допоміжний покажчик / Уклад.: П.І. Демчук; Н. М. Кожан; Наук ред.:...
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconОдеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
Бібліографічний покажчик "Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького" є першою спробою докладно й всебічно висвітлити...
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconНаукова бібліотека
Сухомлинського. Покажчик складається із 7-ми розділів. До складу покажчика увійшли відомості про історію університету з 2003 по 2013...
В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014 iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова (пам’ятні дати Миколаївщини на 2016 рік) Методико-бібліографічний покажчик Миколаїв
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка