В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка19/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

Коваленко О. «… Незримі ниточки, що об’єднують серця» (В. Сухомлинський та С. Русова про розвиток творчої особистості) / Олена Коваленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 153–157. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Ковальчук І. П. Шляхи формування громадянської компетентності молодшого школяра в сучасній освіті крізь призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / І. П. Ковальчук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 108–111.

 • Кокерилл А. Сухомлинський і ХХІ століття / Алан Кокерилл // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 5–15. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Коляда Н. «Піонерська романтика» у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Наталія Коляда // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 157–162. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Кондратенко Н. П. В. О. Сухомлинський про розвиток творчої особистості школярів: індивідуальний і диференційований підходи / Н. П. Кондратенко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 100–102. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Кондрашова Л. Використання ідей В. Сухомлинського щодо забезпечення емоційного фактору у процесі підвищення якості шкільної освіти / Лідія Кондрашова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 60–64. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Коноваленко О. Довга дорога до правди : [розмова з Ольгою Сухомлинською про перевид. кн. В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям»] / Ольга Коноваленко // Освіта. – 2013. – 23–30 січ. – С. 4–5.

 • Корецька Л. Системний підхід до формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах інноваційного розвитку післядипломної освіти / Людмила Корецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 163–166.

 • Корольова І. Аспекти методики естетичного виховання дітей у процесі культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Ірина Корольова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 166–169. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Костишена Ю. Проблеми навчання та розумового розвитку молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Юлія Костишена ; наук. кер. Л. М. Дровозюк // Вісн. наук.-метод. дослідж. Вінниц. гуманіт.-пед. коледжу. – 2013. – Вип. 1. – С. 99–102. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Кочерга О. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки / Ольга Кочерга // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 177–181. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Кравець Н. Творчий розвиток розумово відсталих учнів на уроках літературного читання / Ніна Кравець // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 169–174. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Кравицька Н. Творча спадщина В. Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової школи / Наталія Кравицька // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 24–217. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Кравцов В. Умови розвитку методологічної культури майбутнього вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського / Віталій Кравцов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 182–186. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Кравцова Т. Організація природовідповідного виховання учнів у педагогіці Василя Сухомлинського / Тетяна Кравцова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 187–190. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Кравченко Ю. Трансформація ідей розумового виховання В. О. Сухомлинського у педагогічній спадщині А. Б. Резніка / Юлія Кравченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 174–177. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Кравченко Ю. С. Філософія освіти Василя Сухомлинського як духовний маніфест педагогам / Ю. С. Кравченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 226–231. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Краснощок І. Особистість вчителя-вихователя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ірина Краснощок // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 177–181. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Кремень В. Г. Діалог із сучасністю: абсолютне звучання / Василь Кремень // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 5.

 • Кремень В. Г. Василь Олександрович Сухомлинський і сучасна педагогічна наука / В. Г. Кремень // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 14–16.

 • Кривохижа І. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки / Ірина Кривохижа // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 181–186. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Кривошей Т. Є. Використання ідей В. О. Сухомлинського в системі підготовки вчителя до інноваційної діяльності / Т. Є. Кривошей // Труд. навчання в шк. – 2013. – № 19. – C. 9–12. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Крулікевич І. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні моральних якостей дітей дошкільного віку / Ірина Крулікевич // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 32–34. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Кудрик Л. Про оздоровчу функцію освіти в контексті сьогодення : [використ. досвіду В. О. Сухомлинського] / Ліліана Кудрик, Юрій Сурмяк // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 15–24. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Кузьменко В. Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня / Василь Кузьменко, Ніна Слюсаренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 64–67. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Кузьменко Ю. Педагоги-класики про проблеми формування культури праці дітей / Юлія Кузьменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 191–195. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Кузьмінський А. Гуманісти потрібні людству / Анатолій Кузьмінський, Людмила Прокопенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 186–189. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Кузьо І. Можливості навчального кіно у вихованні творчої особистості (на основі ідей В. О. Сухомлинського) / Ірина Кузьо // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 190–193. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Куліш Р. Чинники розвитку творчої особистості старшого дошкільника в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного навчального закладу / Раїса Куліш // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 195–199. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Курудз О. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів крізь призму спадщини В. О. Сухомлинського / Олеся Курудз // Пед. думка. – 2013. – № 3. – С. 29–31.

 • Кучеренко І. Витоки розвитку комунікативної компетентності учнів у лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського / Ірина Кучеренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 199–203.

 • Кушнір В. Досвід організації диференційованої виробничої праці у Павлиській середній школі протягом 50–70 років ХХ століття / Валентина Кушнір // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 204–208. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Кушнір В. Основні риси вчителя-особистості / Василь Кушнір, Наталя Рожкова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 193–198. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Ликов В. Креативна педагогіка В. О. Сухомлинського в підготовці майбутніх учителів / Василь Ликов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 208–212. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Лисиціна Г. О. Втілення гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського в практику діяльності учителя / Г. О. Лисиціна // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 93–94. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Лопухівська А. Розвиток культури спілкування учнів сільської школи у педагогічній системі В. Сухомлинського / Алла Лопухівська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 213–217. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Лукомец Н. Воспитание человека-творца в контексте идей В. А. Сухомлинского / Николай Лукомец // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 205–207. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Луцюк А. Педагогічна майстерність: історичний аспект і внесок Василя Сухомлинського / Анатолій Луцюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 217–221. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Максимович О. Василь Сухомлинський – про професію вчителя. За працею «Сто порад учителеві» / Ольга Максимович // Почат. освіта. – 2013. – Жовт. (№ 38/39). – С. 12–16.

 • Маленко І. Особистість підлітка та роль спілкування в умовах учнівського колективу за В. О. Сухомлинським / Ірина Маленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 207–210. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Мамчур Л. Розвиток національно-мовної особистості у лінгво-методиці В. Сухомлинського і сучасній рідномовній освіті / Лідія Мамчур // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 68–71. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Мандрико Т. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні курсу «Психологія» майбутніми учителями початкових класів / Тамара Мандрико // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 211–214. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Марусинець М. Рефлексивні акценти в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Мар’яна Марусинець, Тетяна Гнаткович // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 214–217.

 • Марущак І. В. О. Сухомлинський про формування у дітей старшого дошкільного віку інтересу до літератури / Інна Марущак // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 35–38.

 • Марченко І. А. Основні вимоги до професійної компетентності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. А. Марченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 142–146. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Мацько Н. Вплив системи формування творчої особистості Василя Сухомлинського на тенденції освіти в Україні / Наталія Мацько // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 222–226. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Мащак І. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі початкової школи / Ірина Мащак // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 27–30.

 • Мелешко В. Розвиток особистості в сільській мало чисельній школі у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Віра Мелешко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 226–229. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Мельник О. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів / Оксана Мельник, Любов Масоха // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 217–221. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Мельник Ю. Формування наукового світогляду особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Юрій Мельник // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 230–233. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Мельничук С. Проблема удосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. Мельничук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 72–75. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Менлибекова Г. К изучению проблем интелектуального потенциала личности в наследии В. А. Сухомлинского / Гульбахыт Менлибекова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 221–224. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Миколайчук Н. Духовне осягнення спадщини Василя Сухомлинського в контексті освітньої практики / Ніна Миколайчук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 225–228.

 • Михайлова Г. І. Здоров’я як джерело формування особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. І. Михайлова // Пед. майстерня. – 2013. – № 4. – С. 32–36. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Міхно О. Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня / Олександр Міхно // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 234–238. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Міцай Ю. Здоров’язбережувальний аспект педагогіки В. О. Сухомлинського в контексті розвитку творчої особистості / Юлія Міцай // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 229–233. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Молчанова О. М. Проблема виховної роботи з учнями ПТНЗ крізь призму гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського / О. М. Молчанова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 222–225. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Мудрий І. Сучасники В. О. Сухомлинського / Іван Мудрий // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 233–235.

 • Набока Б. Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь / Борис Набока // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 239–243. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Найянь Ж. Идея самовоспитания в педагогическом наследии В. Сухомлинского / Жан Найянь // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 235–237.

 • Наумов Б. В. О. Сухомлинський та людиноцентристська педагогіка / Борис Наумов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 243–247. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Небеленчук І. О. Читання художніх творів як засіб формування естетичних смаків, складова морального виховання та духовного збагачення школярів : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / І. О. Небеленчук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 59–64. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Нікітіна О. Формування творчої особистості молодшого школяра в контексті повноцінної навчальної діяльності / Олена Нікітіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 238–240. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Нор К. Вивчення спадщини В. О. Сухомлинського у системі безперервної освіти / Катерина Нор // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 247–250. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Огир Т. Розвиток творчого потенціалу педагога / Тетяна Огир // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 246–249. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Озерна Н. Виховний потенціал літератури / Наталія Озерна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 250–253. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Тетяна Окольнича // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 254–257. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Олексієнко Н. Розвиток творчої в умовах дитячого оздоровчого табору / Наталія Олексієнко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 257–259. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка гуманізму / Володимир Омельчук // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 28–30. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Пархета Л. Система письмових робіт з української літератури в педагогічній практиці Василя Сухомлинського / Любов Пархета // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 265–270. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Пахолівецька М. Творча спадщина В. О. Сухомлинського як джерело розвитку професійної майстерності педагогів у системі методичної роботи / Марцеліна Пахолівецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 271–275. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Пахолівецька М. Як стати майстром педагогічної справи: творча спадщина В. О. Сухомлинського як джерело розвитку професійної майстерності педагогів у системі методичної роботи / Марцеліна Пахолівецька // Методист. – 2013. – № 10. – С. 44–28. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Пентій О. В. Соціально-педагогічні аспекти обдарованої дитини у спадщині В. О. сухомлинського / О. В. Пентій, Т. А. Денисенко // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2013. – № 7. – С. 83–87. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Петренко О. Роль шкільного середовища Павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського у розвитку креативності учнів / Оксана Петренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 76–80. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Петренко С. Творча особистість майбутнього вчителя початкової школи: особливості її формування в контексті ідей В. О. Сухомлинського / Сергій Петренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 276–279. – Бібліогр.: 17 назв.

 • Пєхота О. Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів: з досвіду роботи інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського / Оксана Пєхота, Оксана Адаменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 81–84. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Пироженко Л. Формування творчої особистості дитини в освітньому середовищі Павлиської школи / Лідія Пироженко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 251–254. – Бібліогр.: 18 назв.

 • Пич Л. П. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва у поглядах В. О. Сухомлинського / Л. П. Пич // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 213–217. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Побірченко Н. Уроки для вчителя ХХІ століття: [досвід роботи на базі наук. лаб. «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» Уман. держ. пед. ун-ті ім. П. Тичини] / Наталія Побірченко // Освіта. – 2013. – 25 верес. – 2 жовт. (№ 42). – С. 6.

 • Позінкевич Р. В. О. Сухомлинський про методи навчання / Ростислав Позінкевич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Пед. науки. – 2013. – № 8. – С. 14–20. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Поліщук В. П. Становлення громадянина-патріота : [В. О. Сухомлинський про громадян. виховання як голов. пед. проблеми] / В. П. Поліщук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 112–114.

 • Половенко О. В. Розвиток творчості вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. В. Половенко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 56–58. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Поніманська Т. Вихователь і дитина у концепції гуманістичного виховання В. Сухомлинського / Тамара Поніманська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 255–258. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка