В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка20/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

Пономарьова К. Розвиток мовленнєвотворчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Катерина Пономарьова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 259–262. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Прасол Н. Індивідуалізація як основа професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання / Надія Прасол // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 280–283. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Прибора Т. Проблема індивідуалізації виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Тетяна Прибора // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 263–266. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Примакова В. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело професійного розвитку вчителя початкових класів / Віталія Примакова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 267–270. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Примакова В. В. Погляди В. О. Сухомлинського на здоров’язбережувальний напрям діяльності вчителя початкових класів / Примакова В. В. // Тавр. вісн. освіти. – 2013. – № 2. – С. 10–14. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Примакова В. В. Роль педагогічної системи В. О. Сухомлинського в розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів / В. В. Примакова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 48–50. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Прокофєва М. Підготовка вчителя початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу у контексті ідей В. Сухомлинського / Марина Прокоф’єва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 270–275. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Пустовойт С. С. Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці / С. С. Пустовойт // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 70–73. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Радул В. Розвиток ідеї В. Сухомлинського щодо формування творчої особистості в умовах вищого навчального закладу / Валерій Радул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 84–89. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Радул І. Розвиток креативності в молодшому шкільному віці засобами фасилітаційного впливу / Ірина Радул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 283–287. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Радул О. Елементи народної педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ольга Радул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 288–291. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Радул С. Ідеї В. О. Сухомлинського щодо розвитку міжкультурної компетентності вчителя іноземних мов / Сергій Радул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 291–296. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Растригіна А. Духовна свобода – ціннісна константа виховної системи В. Сухомлинського / Алла Растригіна, Оксана Яненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 89–93. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Рацул А. Мотивація навчальної діяльності учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Анатолій Рацул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 275–279.

 • Рибалка І. В. Виховання справжнього громадянина через педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського на заняттях інтелектуального гуртка / І. В. Рибалка // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 77–78.

 • Ржепецький Л. Всесвіт Сухомлинського / Леонід Ржепецький // Освітянське слово : [дод. до газ. «Кіровогр. правда»]. – 2013. – Квіт. – С. 1.

 • Романовська Д. Д. Практика шкільної психологічної допомоги у працях В. О. Сухомлинського / Д. Д. Романовська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 51–53. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Романовська Н. І. Проблема духовності в творчості В. О. Сухомлинського / Н. І. Романовська, О. М. Ратушна // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 91–95. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Ружанська Т. В. Творча співпраця шкільного колективу та шкільної бібліотеки у процесі формування ціннісного ставлення учнів до природи в контексті громадянського виховання / Т. В. Ружанська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 74–76. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Савченко Н. Василь Сухомлинський і Казимир Денек про утвердження системи світоглядно-естетичних цінностей як вищого сенсу освітньо-виховної діяльності учителя / Наталія Савченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 296–299. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Савченко О. Розвиток особистості школяра стрижнева проблема творчості Василя Сухомлинського / Олександра Савченко // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 6–7.

 • Савченко О. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / Олександра Савченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 7–11. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Савченко О. Я. Школа культури – діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 30–35. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Савченко О. Сучасна університетська освіта в умовах глобалізаційних процесів / Олена Савченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 300–303. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Садовий М. Діяльнісний та системний підхід у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Микола Садовий // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 304–308.

 • Сараєва О. Ідея формування творчої особистості в дитячому колективі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Олена Сараєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 280–283. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Селуянова М. Виховання організаційності молодшого школяра як умова розвитку творчої особистості / Марина Селуянова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 308–311. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Семез А. В. О. Сухомлинський про взаємодію школи та сім’ї у вихованні моральних цінностей школярів / Андрій Семез, Людмила Семез // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 312–316. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Семенюк О. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність / Олег Семенюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 3–5.

 • Середа І. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів / Ірина Середа // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 283–286. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Сібіберт О. Є. Василь Сухомлинський про розвиток творчого мислення учнів початкових класів / О. Є. Сібіберт // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 139–141. – Бібліогр.: 18 назв.

 • Сіданіч І. Ідеї духовно-морального виховання дітей у поглядах сучасних учених на педагогіку В. О. Сухомлинського / Ірина Сіданіч // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 287–292. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Сіренко М. В. О. Сухомлинський про концепт материнства як провідної сфери людської життєдіяльності / Марина Сіренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 316–320. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Січко І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Ірина Січко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 292–295. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Скалько С. За заповітами великого вчителя / Світлана Скалько // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 296–298 ; // Освітян. слово. – 2013. – Берез. – С. 1, 3.

 • Скуренко С. Л. Ідеї родинного виховання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / С. Л. Скуренко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 130–132. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Сметанський М. І. Педагогічна альтернатива В. О. Сухомлинського / М. І. Сметанський // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 23–30. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Соколовська О. Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Олександра Соколовська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 298–303. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Стадніченко С. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського про розвиток творчої особистості школярів / Світлана Стадніченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 320–324. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Стинська В. «Батьківська педагогіка» Василя Сухомлинського / Вікторія Стинська // Почат. освіта. – 2013. – Жовт. (№ 38/39). – С. 25–28.

 • Стратан-Артишкова Т. Гуманістичні цінності мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Тетяна Стратан-Артишкова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 324–327. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Супрун М. Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти / Микола Супрун, Мар’яна Мельниченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 328–332. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Суховірська Л. Основи ресурсно-диференційованого підходу в працях Василя Олександровича Сухомлинського / Людмила Суховірська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 332–335. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Сухомлинська О. Архітектор дитячих сердець : [інтерв’ю з акад. НАПН України О. В. Сухомлинською] / Ольга Сухомлинська ; [інтерв’ю провела] Соломія Буй ; фото надані Ольгою Сухомлинською // День. – 2013. – 25–26 жовт. (№ 194/195). – Кольор. вкладка : Маршрут № 1. Мій учитель. – С. 28–30 : фотогр.

 • Сухомлинська О. В. Василь Олександрович Сухомлинський – наукова біографія / О. В. Сухомлинська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 17–21. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Сухомлинська О. Школа Сухомлинського як педагогічний проект / Ольга Сухомлинська // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 6–7.

 • Тавстуха О. Использование арт-технологий как средство организации творческой деятельности учащихся / Ольга Тавстуха, Анжелика Муратова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 336–340. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Таран І. М. Використання ідей В. О. Сухомлинського щодо патріотичного виховання в процесі формування моральної свідомості молодших школярів у сучасному полікультурному середовищі / І. М. Таран // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 91–92. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Тарапака Н. Погляди Сухомлинського на проблему взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини / Наталія Тарапака, Аліна Мартін // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 304–308. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Тарасова С. Батьківська педагогіка у спадщині В. О. Сухомлинського / Світлана Тарасова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 308–310. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Тищенко Є. Культуровідповідне виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Єгор Тищенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 341–344. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Тоцька Т. Вплив філософських ідей літературних творів В. О. Сухомлинського на становлення особистості педагога і дитини (з досвіду роботи ДНЗ «Ялинка» Броварської міської ради) / Тетяна Тоцька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 344–347.

 • Третяк О. Інноваційні форми і методи виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів на засадах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / Ольга Третяк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 347–352. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Трифонова О. Сучасна концепція всебічно-розвиненої особистості й В. О. Сухомлинського / Олена Трифонова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 352–356. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Трубіна В. Реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей В. О. Сухомлинського / Валентина Трубіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 356–358.

 • Турчак А. Методи переконання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та їх використання у професійній підготовці майбутнього вчителя / Анатолій Турчак, Наталія Токар // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 311–315.

 • Уйсімбаєва Н. Ідеї В. О. Сухомлинського у світлі вирішення проблеми розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога / Наталія Уйсімбаєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 315–318. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Федяєва В. Павлиська школа В. Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня / Валентина Федяєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 93–96. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Філімонова Т. Педагогічна система В. Сухомлинського: погляд у майбутнє / Тетяна Філімонова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 319–322. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Філоненко О. Саморозвиток учителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Оксана Філоненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 322–325. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Хан Н. Трансформация идей В. А. Сухомлинского об умственном воспитании в сфере высшей педагогической школы / Наталья Хан // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 97–99. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Хитра В. Проблема відповідальності особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Вікторія Хитра // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 359–362. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Хомич Л. О. Родинне виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Л. Хомич, Н. Комашко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2013. – № 6. – С. 128–130.

 • Худенко О. Стимулювання особистісного й професійного саморозвитку вчителів у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / Ольга Худенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 362–365. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Цимбалюк В. В. Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / В. В. Цимбалюк // Тавр. вісн. освіти. – 2013. – № 4. – С. 18–23. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Чеботарьова О. Трудове виховання як провідний напрям особистісного розвитку дошкільників із розумовою відсталістю / Олена Чеботарьова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 366–369. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Черкасов В. Виховання гуманізму в процесі інтерпретації творів музичного мистецтва / Володимир Черкасов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 100–103. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Чернецька Т. Творчість молодших школярів у контексті формування складових дослідницької позиції (на основі аналізу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) / Тетяна Чернецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 326–330.

 • Черникова Л. Г. В. А. Сухомлинский о значении культуры семейных отношений для воспитания детей и реальности современной Украины / Л. Г. Черникова, В. А. Палкин // Пед. скарбниця Донеччини. – 2013. – № 2. – С. 104–109. – Библиогр.: 17 назв.

 • Черній В. Гігієнічне навчання й виховання учнів у досвіді роботи Павлиської середньої школи / Валентина Черній // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 369–373. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Чоповський В. Василь Сухомлинський про вивчення сім’ї і дітей на етапі підготовки до навчання в школі / Василь Чоповський // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 31–32.

 • Шахірєва Н. Інтелектуально-моральний розвиток студентів засобами музейно-освітнього середовища / Наталя Шахірєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 373–376. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Шевченко А. Зміст педагогічних компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності / Анастасія Шевченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 376–379. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Шевченко І. Формування творчої особистості майбутнього педагога-музиканта / Інга Шевченко, Геннадій Бродський // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 380–384. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Шевчук Л. Пропедевтика самостійної творчої діяльності школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Лариса Шевчук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 330–334. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Шмалєй С. Проблема педагогічної творчості в історичному контексті / Світлана Шмалєй, Тетяна Щербина // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 335–340. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Шулешко Г. Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра / Ганна Шулешко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2.  – С. 384–388. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Шульга О. Духовна культура в розвитку творчої особистості / Ольга Шульга // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 388–391. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Щербина В. Вплив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини / Віталій Щербина // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 391–394. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Юрченко Н. Идеи В. А. Сухомлинского в профессионально-педагогической подготовке учителя начальных классов в условиях педагогического колледжа / Надежда Юрченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2.  – С. 394–399. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка