В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка7/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Копилець Є. В. Сенситивність підлітків до виховання екологічних ціннісних орієнтацій : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Є. В. Копилець // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 177–181. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Короденко М. Педагогічні апокрифи Василя Сухомлинського / М. Короденко // Освіта України. – 2009. – 20 жовт. (№ 78). – С. 2.

 • Корольова І. І. Естетичне виховання дітей засобами культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / І. І. Корольова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 225–230.

 • Котлик С. Роль казки у вихованні і навчанні дітей в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / С. Котлик // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 12–14.

 • Кочерга О. М. Формування соціальної відповідальності як важливої риси вчителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / О. М. Кочерга // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 367–375. – Бібліогр.: 16 назв.

 • Кочубей Т. Д. Духовно-моральний розвиток особистості в дитинстві : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Т. Д. Кочубей // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 182–185. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кравченко Т. В. Ціннісні підходи до шлюбних стосунків: стереотипи та реальність : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Т. В. Кравченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 414–417. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кривошия А. Алан Коккерілл: «Австралія – країна щастя» / Анастасія Кривошия // Придніпров’я. – 2009. – 31 жовт. (№ 43).

 • Крылова Н. Школа человечности : пед. взгляды Василия Сухомлинского / Н. Крылова // Кл. руководство и воспитание школьников. – 2009. – 1–28 февр. (№ 4). – С. 2–6.

 • Кудас Л. Б. Професійне становлення вчителя як складова педагогічної системи В. О. Сухомлинського / Л. Б. Кудас // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 322–324.

 • Кузь В. Г. В. Сухомлинський: лонгітюдне дослідження / В. Г. Кузь // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 27–32. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Кузьменко В. В. В. Сухомлинський про формування в учнів світоглядних уявлень / В. В. Кузьменко // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 24–29.

  Те саме // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 97–101. – Бібліогр.: 6 назв.

  1. Кузьо І. Ідеї Василя Сухомлинського в етичному вихованні майбутніх журналістів / І. Кузьо // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 30–32.

  2. Куліш Р. В. Психолого-педагогічні погляди В. О. Сухомлинського про роль самовиховання у професійній діяльності педагога / Р. В. Куліш // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 375–380. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Куценко Т. В. О. Сухомлинський про трудове виховання школярів / Т. Куценко // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 4. – С. 17–20.

  4. Лавров С. О. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в роботі вчителя фізичної культури / С. О. Лавров // Фіз. виховання у шк. України. – 2009. – № 4. – С. 16–17.

  5. Литвиненко С. А. Сім’я як цінність у виховній спадщині В. О. Сухомлинського / С. А. Литвиненко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 139–143.

  6. Лісовська Т. А. Вплив музики на духовно-моральний розвиток особистості у спадщині В. О. Сухомлинського / Т. А. Лісовська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 230–234. – Бібліогр.: 6 назв.

  7. Лопухівська А. В. Проблема соціального становлення учнів сільської школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. В. Лопухівська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 417–421. – Бібліогр.: 6 назв.

  8. Лопушинський І. П. Рідна мова в українській школі: роздуми Василя Сухомлинського і реальність / І. П. Лопушинський, О. І. Ковнір // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 102–105. – Бібліогр.: 6 назв.

  9. Лужкова О. О. Формування морально-естетичного ідеалу молоді в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. О. Лужкова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 234–240. – Бібліогр.: 10 назв.

  10. Луцюк Н. С. Використання досвіду В. О. Сухомлинського у проведенні педагогічної ради школи / Н. С. Луцюк // Пед. пошук. – 2009. – № 1. – С. 7–9.

  11. Малиновська О. О. До проблеми формування в учнівської молоді готовності до вибору майбутньої робітничої професії (з досвіду Павлиської школи) / О. О. Малиновська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 190–194. – Бібліогр.: 7 назв.

  12. Марченко Г. В. Книга як джерело особистісного і професійного становлення майбутнього вчителя : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Г. В. Марченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 328–337.

  13. Матвєєва К. С. В. О. Сухомлинський про значення формування навичок в учнів і педагогів / К. С. Матвєєва // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 41–44. – Бібліогр.: 14 назв.

  14. Мацевко-Бекерська Л. В. Горизонти інтерактивного навчання у контексті ідей Василя Сухомлинського / Л. В. Мацевко-Бекерська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 106–110. – Бібліогр.: 6 назв.

  15. Медведєва О. Р. Видатний педагог В. О. Сухомлинський та його книга «Духовний світ школяра» / О. Р. Медведєва // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 75–79. – Бібліогр.: 6 назв.

  16. Мелешко В. В. Професійні якості вчителя сільської школи у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / В. В. Мелешко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 380–384. – Бібліогр.: 5 назв.

  17. Мельничук С. Г. До питання про еволюцію суспільно-політичних та педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського / С. Г. Мельничук, А. Б. Іванко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 12–19. – Бібліогр.: 34 назви.

  18. Мешко Г. М. Збереження і зміцнення емоційного здоров’я учнів та вчителів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Г. М. Мешко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 199–203. – Бібліогр.: 9 назв.

  19. Миколайчук Н. Особистісно зорієнтоване виховання в системі позакласної роботи з літератури : [з досвіду роботи В. О. Сухомлинського] / Ніна Миколайчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2009. – № 6. – С. 59–64.

  20. Милехина З. П. Проблема развития воображения в научно-исследовательской деятельности студентов-олигофренопедагогов в свете педагогических воззрений В. А. Сухомлинского / З. П. Милехина, А. В. Москвина // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 326–330. – Бібліогр.: 13 назв.

  21. Мирончук Н. М. Морально-духовний розвиток особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Н. М. Мирончук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 240–244. – Бібліогр.: 6 назв.

  22. Міняйлова А. В. Гуманістичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в контексті української національної освіти ХХ ст. / А. В. Міняйлова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 45–49. – Бібліогр.: 7 назв.

  23. Моїсеєв С. О. Гуманістична спадщина В. Сухомлинського в контексті побудови особистості орієнтованого підходу до фізичного виховання школярів / С. О. Моїсеєв // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 245–250. – Бібліогр.: 5 назв.

  24. Москвина А. В. В. А. Сухомлинский: от обучения к научному творчеству / А. В. Москвина // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 85–89. – Бібліогр.: 9 назв.

  25. Мукомел С. А. Духовність особистості: історико-семантичний аналіз : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / С. А. Мукомел // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 49–53. – Бібліогр.: 14 назв.

  26. Мунтян С. В. Робота над текстом у процесі розвитку діалогічного мовлення учнів на уроках української мови : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / С. В. Мунтян // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 73–77. – Бібліогр.: 6 назв.

  27. Наточій А. М. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в умовах загальноосвітньої школи-інтернату : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / А. М. Наточій // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 203–208. – Бібліогр.: 5 назв.

  28. Науменко Н. М. Воспитание культуры педагогической деятельности современного учителя в свете идеи В. А. Сухомлинского / Н. М. Науменко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 385–389.

  29. Наумов Б. Н. В. А. Сухомлинский о проблемах воспитания всесторонне развитой личности и современное значение гуманистического возрождения / Наумов Б. Н. // Пути, средства, возможности модернизации образовательной системы : материалы науч.-практ. конф., 24–25 апр. 2009. – М., 2009. – Ч. 1. – С. 463–467.

  30. Несін Ю. М. Праксеологічні настанови Василя Сухомлинського / Ю. М. Несін // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 390–394. – Бібліогр.: 5 назв.

  31. Ніколаєску І. О. Емоційно-почуттєве саморозкриття особистості соціального педагога як засіб створення професійного іміджу : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / І. О. Ніколаєску // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 407–411. – Бібліогр.: 8 назв.

  32. Олексенко В. П. Жанрово-стильові особливості педагогічного дискурсу Василя Сухомлинського / В. П. Олексенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 19–23.

  33. Омельчук В. Василь Олександрович Сухомлинський – провісник педагогіки добра, людяності і любові / В. Омельчук // Нова пед. думка. – 2009. – № 4. – С. 122–124.

  34. Осадча М. В. Аналіз рівня гуманності студентів різних спеціальностей вищого навчального закладу : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / М. В. Осадча // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 344–348. – Бібліогр.: 8 назв.

  35. Осадча О. Ю. Валеопедагогічні ідеї виховання та навчання в творчості Василя Олександровича Сухомлинського / О. Ю. Осадча // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 208–211. – Бібліогр.: 7 назв.

  36. Петренко О. Б. Роль казки у формуванні орієнтації дитини на цінності своєї статі (на матеріалі спадщини Василя Сухомлинського) / О. Б. Петренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 421–429. – Бібліогр.: 19 назв.

  37. Петренчук В. В. Формування самоствердження підлітків шляхом соціалізації особистості у світлі ідей Василя Сухомлинського / В. В. Петренчук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 411–418. – Бібліогр.: 18 назв.

  38. Петрик О. І. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію вивчення основ здоров’я у початковій школі / О. І. Петрик, Р. О. Валецька // Пед. пошук. – 2009. – № 3. – С. 67–69.

  39. Підлипняк І. Ю. Міжособистісне спілкування дітей у різновіковій групі дошкільного закладу : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / І. Ю. Підлипняк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 211–216. – Бібліогр.: 9 назв.

  40. Побірченко Н. С. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: діалог через роки і відстані / Н. С. Побірченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 33–40. – Бібліогр.: 7 назв.

  41. Полєвікова О. Б. Лексична компетенція дитини старшого дошкільного віку в контексті сухомлиністики / О. Б. Полєвікова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 110–113. – Бібліогр.: 5 назв.

  42. Полєвікова О. Б. Сухомлиністика: лінгводидактичний аспект підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. Б. Полєвікова // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 9–11.

  43. Поливода Т. Школа радості та добра: формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Т. Поливода // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 170–171.

  44. Попиченко С. С. Співзвучність образу сучасного педагога-вихователя дошкільного закладу ідеям В. О. Сухомлинського / С. С. Попиченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 352–356. – Бібліогр.: 5 назв.

  45. Попович І. С. Соціально-психологічні очікування як складова самосвідомості особистості : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / І. С. Попович // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 419–424. – Бібліогр.: 14 назв.

  46. Постовий В. Г. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського доби авторитаризму / В. Г. Постовий // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 250–256. – Бібліогр.: 5 назв.

  47. Примакова В. В. Погляди В. Сухомлинського на проблему формування наукової картини світу молодших школярів / В. В. Примакова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 114–117. – Бібліогр.: 6 назв.

  48. Раєвська І. М. В. О. Сухомлинський про формування дослідницької функції вчителя / І. М. Раєвська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 356–359. – Бібліогр.: 6 назв.

  49. Рацул А. Б. В. О. Сухомлинський про мотивацію навчальної діяльності учнів початкової школи / А. Б. Рацул // Пед. вісн. – Кіровоград, 2009. – № 3/4. – С. 119–123.

  50. Ревнюк Н. І. В. О. Сухомлинський про виховні основи формування особистості / Н. І. Ревнюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 216–219. – Бібліогр.: 8 назв.

  51. Реус Н. В. В. О. Сухомлинський про роль математики у вихованні особистості школяра / Н. В. Реус // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 77–79.

  52. Родчанин Є. Г. Феномен Василя Сухомлинського / Є. Г. Родчанин, І. А. Зязюн // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – К. ; Житомир, 2009. – С. 253–263.

  53. Романько Т. І. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в сучасну систему екологічного виховання учнів загальноосвітньої школи / Т. І. Романько // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 256–259. – Бібліогр.: 7 назв.

  54. Ромашева Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського / Н. В. Ромашева // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 371–376. – Бібліогр.: 7 назв.

  55. Руденко Н. В. Формування міжособистісних взаємин у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Н. В. Руденко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 220–223. – Бібліогр.: 5 назв.

  56. Рындак В. Г. Педагогическая система нравственного воспитания В. А. Сухомлинского – методологическая основа ценностных ориентаций будущего учителя / В. Г. Рындак // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 331–335. – Бібліогр.: 6 назв.

  57. Рындак В. Г. Творческое саморазвитие старшеклассника как ценностная составляющая креативного образования / В. Г. Рындак, Е. В. Кожевникова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 144–147. – Бібліогр.: 9 назв.

  58. Савінова Н. В. В. О. Сухомлинський про формування духовного світогляду дитини в процесі підготовки до навчання в школі / Н. В. Савінова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 118–122. – Бібліогр.: 10 назв.

  59. Савченко Н. С. Концепція особистості вчителя у педагогічних системах В. Сухомлинського і К. Денека / Н. С. Савченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2009. – Вип. 148. – С. 101–105. – Бібліогр.: 6 назв.

  60. Салдан С. Музично-естетичний розвиток учнів у педагогічній концепції Р. Штайнера та В. Сухомлинського / С. Салдан // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 56–60.

  61. Салікова А. О. Деякі аспекти використання педагогічного спадку В. О. Сухомлинського у формуванні особистості учня / А. О. Салікова // Студентська практика – ключ до майбутньої професії : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. – Ялта, 2009. – С. 117–119.

  62. Сараєва О. В. Виховання моральних цінностей школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. В. Сараєва // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 260–263. – Бібліогр.: 8 назв.

  63. Сараєва О. В. Наукові школи в сухомлиністиці / О. В. Сараєва // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 5–6.

  64. Семеновська Л. А. Трудове виховання й політехнічна освіта школярів у світлі педагогічних ідей В. Сухомлинського / Л. А. Семеновська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 263–269.

  65. Сергієчко К. П. Використання ідей В. О. Сухомлинського з формування творчої особистості при вивченні іноземної мови / К. П. Сергієчко // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 3. – С. 303–306. – Бібліогр.: 9 назв.

  66. Січко І. О. Формування у школярів емоційно-ціннісного ставлення до природи в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / І. О. Січко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 224–228. – Бібліогр.: 5 назв.

  67. Скрипник Н. І. Педагогіка гуманізму В. О. Сухомлинського / Н. І. Скрипник // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 270–273. – Бібліогр.: 8 назв.

  68. Слюсаренко Н. В. Перші кроки трудової політехнічної школи Василя Сухомлинського / Н. В. Слюсаренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 273–276. – Бібліогр.: 6 назв.

  69. Слюсаренко Н. В. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського щодо трудового та морального виховання молоді у виховному процесі вищого навчального закладу / Н. В. Слюсаренко // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 21–23.

  70. Сметанський М. І. Ціннісні орієнтації сучасних концепцій виховання : [використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / М. І. Сметанський // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 40–46. – Бібліогр.: 5 назв.

  71. Сніцаренко Н. Я. Василь Сухомлинський і становлення професійної майстерності вчителя національної школи / Н. Я. Сніцаренко // Юрид. психологія та педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 48–53.

  72. Соколова Л. Б. Педагогический дискурс учителя как феномен деятельности В. А. Сухомлинского / Л. Б. Соколова, Т. В. Єжова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 46–48.

  73. Соколовська О. С. В. О. Сухомлинський про духовну культуру вихователя та шляхи її формування / О. С. Соколовська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 394–398. – Бібліогр.: 7 назв.

  74. Соляник І. В. Роль сім’ї у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. В. Соляник // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2009. – С. 36–39.

  75. Сорокіна Г. О. Екологічне виховання школярів у процесі туристських подорожей як найважливіша умова формування ціннісного ставлення до природного середовища : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Г. О. Сорокіна // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 229–233. – Бібліогр.: 6 назв.

  76. Софроній З. В. Формування виконавської уваги майбутніх учителів музики у мотиваційно-емоційному вимірі : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / З. В. Софроній // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 376–380. – Бібліогр.: 8 назв.

  77. Сподіна Ю. М. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в розвитку професійної культури педагога / Ю. М. Сподіна // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 54–59.

  78. Стельмах Н. В. Педагогічна творчість як фактор формування творчої особистості учня : [використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Н. В. Стельмах // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 399–402. – Бібліогр.: 9 назв.

  79. Степанюк А. В. Концептуальні засади формування в школярів природничо-наукової картини світу : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / А. В. Степанюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 106–110. – Бібліогр.: 10 назв.

  80. Стешенко В. Д. Гуманістичні принципи В. О. Сухомлинського як основа реалізації ідей андрагогіки в сучасних умовах / В. Д. Стешенко // Пед. жизнь Крыма. – 2009. – № 4/6. – С. 22–24. – Бібліогр.: 5 назв.

  81. Стражнікова І. В. Аспекти родинного виховання у контексті наукового доробку В. О. Сухомлинського та І. В. Петрів / І. В. Стражнікова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 54–58. – Бібліогр.: 5 назв.

  82. Сяо Су. Распространение и влияние педагогических ідей В. А. Сухомлинского в Китае / Сяо Су // Іст.-пед. альм. – 2009. – № 1. – С. 64–69.

  83. Сяо Су. В. О. Сухомлинський у Китаї / Сяо Су // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 18–22.

  84. Тавстуха О. Г. Реализация идей В. А. Сухомлинского в современном экологическом образовании / О. Г. Тавстуха, М. Н. Гринько // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 49–53. – Бібліогр.: 7 назв.

  85. Танасійчук О. Немає пророка у своїй вітчизні? Чому система Сухомлинського працює в Китаї, а не в нас / Ольга Танасійчук // Демократ. Україна. – 2009. – 11 груд. (№ 49). – С. 15.

  86. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка