Видатний державний діяч, вчений, патріотСторінка1/7
Дата конвертації02.07.2017
Розмір1,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Головне Управління освіти і науки


Донецької обласної державної адміністрації

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти

Донецьке відділення наукового товариства ім.Шевченка

Український культурологічний центр

Донецька обласна наукова бібліотека

Донецький інститут соціальної освітиМИКИТА ШАПОВАЛ 


видатний державний діяч, вчений, патріот

Матеріали науково-практичної конференції

з нагоди 125-річчя від дня народження,

5 квітня 2007 року, м. Донецьк

Донецьк, 2007

Український культурологічний центр

Східний видавничий дім

Засновано в 2001 р.Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.19 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 132 с.
Вісник містить матеріали конференції “Микита Шаповал - видатний державний діяч, вчений, патріот”, присвяченої 125-річчю від дня народження Микити Шаповала, яка відбулася 5 квітня 2007 року у м. Донецьку

Редакційна колегія:


Володимир Білецький

- доктор технічних наук, професор Донецького націо­нального технічного університету, дійсний член Ака­демії економічних наук України та Наукового товариства ім. Шевченка, шеф-редактор аналітично-інформаційного журналу “Схід”

Василь Терещенко

- заслужений учитель України, почесний доцент Слов’янського державного педагогічного універ­ситету, краєзнавець

Ігор Пасько

- кандидат філософських наук, професор, завідувач Донецької філії Центру гуманітарної освіти НАН України

Галина Сімченко

- редактор аналітично-інформаційного журналу “Схід”

Тетяна Єщенко

- кандидат філологічних наук, проректор з наукової роботи Донецького інституту соціальної освіти

Олена Башун

- кандидат педагогічних наук, заступник директора Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки

Збірник статей

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т.19)

Донецьке відділення НТШ, 2007


Український культурологічний центр, 2007

ЗМІСТ
«ПЛЕКАЧ ЗЕРЕН ДУХОВНИХ» …………………………….…… 4

Ігор Пасько. МИКИТА ШАПОВАЛ –

ФІЛОСОФ І СОЦІОЛОГ …………………………….…………….. 5Василь Терещенко.

ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ МИКИТА ШАПОВАЛ …………………… 7Тетяна Єщенко. ІДІОСТИЛЬ МИКИТИ ШАПОВАЛА

В АСПЕКТІ ПСИХОПОЕТИКИ

(з нагоди 125 - річчя письменника) ……………………………… 27

Віра Просалова. АВАНҐАРДИСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ

У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М.ШАПОВАЛА ………………….… 39


Віталій Білецький. Постать Микити Юхимовича

Шаповала в українській соціології ………………… 46

Надія Миронець. МИКИТА ШАПОВАЛ

ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ДЕРЖАВНІСТЬ .... 50Олена Бікла. УСВІДОМЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

І СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД МИКИТИ ШАПОВАЛА …………… 62

Надія Григор’єва.

МИКИТА ШАПОВАЛ І ГАЗЕТА «РАДА» …………………...… 74Валерій Романько. ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЗДОБУТКИ

МИКИТИ ШАПОВАЛА ………………………………………..… 77Інна Старовойтенко. МИКИТА ШАПОВАЛ

І ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО: ПЕРЕХРЕСТЯ ЖИТТЄВИХ ДОРІГ … 80Алексей Чернышев. ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШАПОВАЛА …………… 89Феня Пустова. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ

ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МИКИТИ ШАПОВАЛА ………..… 93Любов Смажнова. ПІСНІ ЛІСУ М. ШАПОВАЛА ………...…. 103

Надія Миронець. ДО ІСТОРІЇ ВІРША ЮРІЯ ДАРАГАНА,

ПРИСВЯЧЕНОГО МИКИТІ ШАПОВАЛУ …………………… 110Анатолій Кременчуцький.

МИКИТА ШАПОВАЛ І КРЕМІНЩИНА ……………………… 118Василь Терещенко. МИКИТА ШАПОВАЛ –

ВИДАТНИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ І ПЕДАГОГ ……………..……. 122Володимир Білецький. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У ПОДЄБРАДАХ

(з чеських нотаток) ……………………………………………..... 129

«ПЛЕКАЧ ЗЕРЕН ДУХОВНИХ»
5 квітня 2007 р. в приміщенні обласної наукової бібліотеки відбувалася наукова конференція «Микита Шаповал – видатний державний діяч, вчений, патріот» з нагоди 125-річчя від дня його народження і присвяченої 75-річчю заснування Донецької області. Конференцію на честь славетного земляка підготували Донецьке обласне відділення Наукового товариства імені Шевченка, Обласна наукова бібліотека, Головне управління освіти і науки, інститути післядипломної педагогічної та соціальної освіти.

Пленарні доповіді торкалися різних напрямків діяльності видатного діяча і науковця: «Микита Шаповал – філософ і соціолог» (професор Ігор Пасько); «Парадокси творчості М. Шаповала» (професор Віра Просалова); «Своєрідність ідіостилю Микити Шаповала» (доцент Тетяна Єщенко). Дослідження молодих науковців Віталія Білецького («Постать М. Шаповала в історії української соціологічної науки») та Олени Бікли («Микита Шаповал і національна ідея») відзначалися глибоким розумінням, перспективності впровадження наукової спадщини Шаповала при вивченні спецдисциплін у вищих навчальних закладах.

Матеріали відомих донецьких краєзнавців доцента Валерія Романька і Василя Терещенка розкрили творчу діяльність видатного донбасівця як журналіста і державотворця. Не обій­дена увагою особлива пісенність поезії Микити Юхимовича у виступі вчителя-методиста української мови та літератури з Артемівська Любові Смажнової. Начальник районного управління освіти м. Кремінна (Луганська область) Анатолій Кременчуцький познайомив присутніх із системою навчально-виховної роботи в освітніх закладах з використанням творчої спадщини колишнього вихованця лісової школи. Змістовні повідомлення Олени Башун і Людмили Мочалової розкрили джерела для подальшого вивчення творчості та життя М. Шаповала, які є в науковій бібліотеці. Підготовлена ними спеціальна виставка літератури за темою конференції слугувала наочним посібником для присутніх. Досвідчений краєзнавець і невтомний пошуковець доцент Вадим Оліфіренко підготував підбірку віртуальних матеріалів «Микита Шаповал на сторінках Інтернету». Гостями-учасниками конференції були студенти вузів Донецька, вчителі початкових класів та української мови області, керівники освітніх закладів Донецька та Луганської області. Приємною увертюрою конференції стали краєзнавчі подарунки від редакції часопису «Схід». Редактор Галина Сімченко кожному учаснику конференції подарувала різні номери журналу, в яких вміщена та чи інша інформація про життя і творчість Микити Шаповала.

Крім тематичної виставки літератури та краєзнавчих подарунків художньою прикрасою конференції був майстерно і колоритно виконаний портрет Микити Шаповала. Відомий донецький митець Андрій Василенко точно пензлем передав рядки поезії Юрія Дарагана, одного з учнів Микити Юхимовича:

«Та чорний вус над усміхом скептичним

Та пасмо чорного волосся з сивиною

На мармуровому чолі. І жваві очі»

Учасники конференції аплодисментами вшанували присутність ветерана-митця, який протягом декількох десятиліть плідно співпрацює з краєзнавцями області і країни.

Шаповалівська конференція стала гідним духовним продовженням масштабної роботи в області з відновлення забутих сторінок історії нашої держави та своєрідним вшануванням духовно багатих людей Донеччини.
Оргкомітет конференції
ББК 72.3 (4 Укр)

Ігор Пасько,

кандидат філософських наук, професор,

завідувач Донецької філії Центру гуманітарної

освіти НАН України
МИКИТА ШАПОВАЛ  ФІЛОСОФ І СОЦІОЛОГ
Микита Шаповал – особистість яскрава, непересічна. Досить недовгий хронотоп його життя від села Сріблянка Бахмутського повіту до Праги – укладається в 50 років. Той хронотоп пройшов крізь буремні роки, коли від людини, якщо вона претендувала на це високе звання, вимагалося одночасне володіння пером і багнетом, словом і ділом, високим раціо і широкою ерудицією, незламною волею і вибуховою експресією. То був час, коли історія покликала велетів і вони поставали. Одним з них був Микита Шаповал.

Людина, що не отримала академічної освіти, розкрила себе в розбудові української культури в царині журналістики і політики, організації освіти і формування підвалин української соціології. Свою публічну громадянську діяльність він починав саме як журналіст. У 1909 році стає одним із співзасновників і редакторів літературно-громадського наукового журналу “Українська хата”. Під псевдо М.Сріблянський він постав як талановитий публіцист, поет та літературний критик. Цілий шерег його друкованих розвідок були покладені в основу методологічних основ так званого “хатянства” – досить радикального напряму української суспільно-політичної мистецької думки. Від цього моменту він провадить наскрізну ідею орієнтації розвою національної культури до модерних взірців світової цивілізації.

Варто додати, що перо активного публіциста М.Шаповал не полишав до останніх днів. Він був засновником, редактором і постійним автором чи не найвідомішого у 20-ті роки українського емігрантського часопису “Нова Україна”.

Починаючи з 1917 року справою його життя став політичний дискурс. З березня 1917 року він – член Центральної Ради, член Малої Ради, перший редактор газети “Вісті з Української Центральної Ради”. Його стилю було докладено до текстів історичних Універсалів Центральної Ради.

Він виконує обов’язки Генерального секретаря, згодом міністра пошт і телеграфів в уряді В.Винниченка. Отут розкривається його воля, експресія, патріотизм.

Не обійшлось без розчарувань, зневіри до інтелектуальних колег, але не до України, не до її справи. “Доки народ в неволі, - пише він у своїй розвідці “Боротьба за націю”, – доки Україна розтоптана, ображена, знищена, доти не може бути в українця, коли він насправді людина і громадянин, іншого заняття, іншого ідеалу, як ідеал боротьби за визволення України”.

На еміграції в Чехословаччині його праксеологічний хист допомагає організовувати Українську Господарську Академію. Педагогічний інститут ім. М.Драгоманова, українську реальну гімназію. Настає час і політик-революціонер перетворюється на Просвітника, на організатора освіти і науки. Але він повністю зберігає візію цілісності своєї доби і свого життя. Українському народові нагально необхідна науково-обґрунтована програма національного і соціального визволення. Відтоді створення такої програми стає єдиною метою його життя.

Заради цього він оволодіває європейськими мовами, студіює модерну філософію і соціальну науку. Другим, після М.Драгоманова, він стає на позиції філософського позитивізму, першим в Україні він стає високим фаховим соціологом-патріархом української соціологічної думки.

Росіяни дуже пишаються великим американським соціологом Пітиримом Сорокіним. В свій час Микита Шаповал і Пітирим Сорокін мали дружні стосунки, фахово контактували і листувалися. Але П.Сорокіну поталанило більше – він довше жив і творив. Його пам’ятають і читають. Повернімо і ми пам’ять про Микиту Шаповала – він того вартий, того варті його наукові твори.
ББК 63.3 (4 Укр 6-8)

Василь ТЕРЕЩЕНКО,

заслужений учитель України, почесний доцент

Слов’янського державного педагогічного

університету, краєзнавець
ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ МИКИТА ШАПОВАЛ
Не плакати, не сміятися, а діяти

Спіноза
Становлення третьої державності України весною 1917 року відбувалося занадто складно через відсутність основоположних постулатів державотворчих дій. Державотворча спадщина України на той час була де в чому позитивною, але в більшості негативною. Не зважаючи на обставини, час вимагав дій, висував діячів нового складу, нових підходів в державотворенні. [1, 7]

На березень 1917 року Микита Шаповал був офіцером царської армії у званні штабс-капітана і керував лісотехнічними підрозділами Київського військового округу. Відповідно до закону від 7 листопада 1850 року військовослужбовцям заборонялося брати участь в політичному житті країни і вступати до будь-якої партії. Цей закон був пролонгований після революційних подій 16 грудня 1905 року.

Навіть фактичний військовий стан не зупиняє патріотично налаштованого Микиту Шаповала від активної участі в українському державотворенні. Державна діяльність Шаповала була багатогранною, різноплановою, результативною і тривала з 17 березня 1917 року по травень 1920 року з деякими об’єктивними перервами.

Наводимо перелік державних посад і обов’язків Микити Шаповала за цей період.Обрання його депутатом Центральної Ради відбувалося 4 рази:

17 березня 1917 року від партії-засновниці УПСР (Українська партія соціал-революціонерів);

17 – 21 квітня від Київської губернії на Всеукраїнському Національному Конгресі;

10 – 16 червня І Всеукраїнським селянським з’їздом;

18 – 23 червня ІІ Всеукраїнським Військовим з’їздом;

18 березня призначений комісаром Київського повіту, за­ступником голови повітової управи та членом Виконавчого комі­тету Київської губернії;

29 березня обраний членом правління Всеукраїнського союзу сільськогосподарських кооперативів «Централь» деле­гатами з’їзду кооператорів;

31 березня обраний головою Всеукраїнської Лісової спілки, незабаром призначений завідувачем лісотехнічного економічного відділу і згодом директором Лісового департаменту;

1 квітня призначений першим редактором газети Центральної Ради «Вісті з Української Центральної Ради»;

21 квітня обраний членом Малої Ради (виконавчий комітет) Центральної Ради;

травень - член-співробітник Українського наукового това­риства;

18 – 23 травня обраний членом військового комітету Центральної Ради;

25 – 27 травня голова української делегації на переговорах з Тимчасовим урядом в Петрограді;

17 – 18 червня як співголова Київського губернського з’їзду домігся прийняття резолюції-протесту проти Інструкції Тим­часового уряду Генеральному секретаріатові Центральної Ради і підтримки її в «боротьбі за проведення широкої автономії України»;

11 – 13 липня – член української делегації на переговорах з делегацією Тимчасового уряду в Києві

22 – 28 липня приймає участь в роботі комісії з розробки Статуту Вищого Управління України, який затверджено Малою Радою ЦР 29 липня;

21 – 28 вересня делегат від України на з’їзді народів Росії в Києві. Підтримував фракцію делегатів за вільне самовизначення народів Росії;

16 – 20 жовтня делегат Всеукраїнського з’їзду Вільного Козацтва в Чигирині. Обраний делегатом від України до Передпарламенту в Петрограді;

1 – 13 листопада – делегат ІІІ Всеукраїнського з’їзду (конгресу) військових;

8 листопада обраний членом Крайового комітету для охорони революції в Україні.

2 грудня 1917 р. (16 січня 1918 р.) – Генеральний секретар Ради Міністрів (керуючий справами);

10 – 12 грудня 1917 р. обраний делегатом від України до Всеросійських Установчих Зборів;

9 січня 1918 р. обраний делегатом до Всеукраїнських Установчих Зборів від Київської губернії;

17 січня – 23 березня 1918 р. – Міністр пошти та телеграфу;

20 – 22 січня 1918 р. бере участь у підготовці змісту IV Універсала УНР;

24 січня 1918 р. проголошення самостійної і незалежної Української Народної Республіки на засіданні Малої Ради Центральної Ради, членом якої був Микита Шаповал.

23 березня 1918 р. виходить з уряду В. Голубовича з групою міністрів;

травень 1918 р. – організатор нелегального з’їзду УПСР. Вихід з партії;

травень 1918 р. – організатор Українського Національного Державного Союзу – опозиція проти гетьманського уряду;

травень – листопад ц. р. – Один з провідних керівників Українського Національного союзу;

листопад – грудень ц. р. – Координатор антигетьманського повстання;

26 грудня 1918 р. (12 лютого 1919 р.) – міністр земельних справ Директорії УНР;

26 лютого (10 квітня) – Директор лісового департаменту, відряджений до Галичини;

15 квітня – жовтень – відрядження до Угорщини секретарем дипломатичної місії;

жовтень 1919 р. – відрядження до Чехії радником посла з культурно-просвітних справ (травень 1920 р.) [3, 5, 9, 14].

Послужний список державного службовця М. Шаповала вражає, тільки за переліком вистачило би на декількох осіб, а це все виконував один. В той період був гострий брак національних кадрів у всіх сферах молодої держави. З великими труднощами доводилося комплектувати кожен департамент і відомство: банківська справа, освітянська система, збройні сили, міліція. Бракувало людей освічених, просто добре дисциплінованих, фахових професіоналів, політично зрілих. До влади залучалися і люди безвідповідальні, слабкі духом, інертні.

Як згадувала українська письменниця Галина Журба, надмірні навантаження були під силу Шаповалу:

«Микита Шаповал – одна з найяскравіших індивіду­альностей свого часу, людина великих здібностей, темпераменту та амбіцій у кращім розумінні. Особистість Шаповала настільки яскраво виділялася серед нашого загалу і навіть провідної інтелігенції скристалізованістю політичного світогляду, своїм філософсько-суспільним спрямуванням та й самим характером люди­ни вольової, нової у нас формації, створеної для проводу; людини, яка знає чого хоче, та вміє це хотіння втілювати в чин, – тож не дивно, що притягував він все активне, живе, творче…» [8].

Першим живим і творчим проявом комісара Київського повіту була організована ним у Києві 1 квітня перша всенародна маніфестація «Свято свободи». В маніфестації брали участь селяни Київського повіту, робітники, студенти, урядовці, полк імені Богдана Хмельницького, духовенство. Вперше публічно перед маніфестантами виступив М. Грушевський. Він закликав прийняти резолюції маніфестації, в якій передбачити складання присяги перед портретом Т. Шевченка, підтримку Тимчасового Уряду в Росії; скликання Всеукраїнського Конгресу.

Київський повіт був не тільки найбільш розвинутим промислово, але і найбільш складним в соціально-економічному відношенні. До праці на заводах Києва ставали тисячі чоловіків з навколишніх сіл. У повіті була велика кількість алкогольних закладів, куди несли заробітну платню більшість робітників.


У заводських та фабричних селищах дні масового сп’яніння – видача зарплати – закінчувалися масовими бійками на вулиці і у сім’ях.

В Києві діяла повітова лікарня на 50 ліжок, в усіх волосних селах працювали лікарні на 10-15 ліжок, у великих і волосних селах працювали приходські школи та училища.

У повіті активно діють осередки партії есерів (одним з лідерів Київського осередку був М. Шаповал) їхня орієнтація на середняка, ліберально-демократичні гуртки і українське національне просвітительство приваблювали людей. Здобутки селян в рослинництві та тваринництві сприяли роботі переробної промисловості. Війна спричинила погіршення в забезпеченні міста і армії продуктами харчування.

Повітом мандрували десятки тисяч здеморалізованих вояків, українських і російських, які нещадно грабували вже не раз пограбоване населення. Створена міліція потребувала особливої підтримки комісара.

М. Шаповал в умовах соціальної невизначеності при повітовій управі, крім ради, створює Громадський комітет, до складу якого входили представники різних політичних партій і течій. Спільна робота сприяла запобіганню анархії. Населення поважно ставилося до дій повітової управи і її комісара –
М. Шаповала.

У повіті М. Шаповал, спираючись на однопартійців, заможних селян, інтелігенцію, місцеву буржуазію в складних революційних умовах в приміщенні земської управи проводить повітовий з’їзд. З’їзд підтримав напрямки діяльності повітового комісара, засудив розкольницьку діяльність заїзжих більшо­вицьких агітаторів. М. Шаповал поводився як сильний і демократичний керівник, не припускався істеричних погроз, не влаштовував переслідувань і фізичних розправ. Хоча М. Шаповал був призначений повітовим комісаром Київським губернатором за погодженням з Тимчасовим Урядом, він припинив виконувати російські закони, які суперечили постановам і розпорядженням Центральної Ради чи резолюціям з’їздів революційних мас. Парадоксально, але факт – знаходився офіційно на службі у Тимчасового уряду, але підкорявся і виконував директиви Української Центральної Ради.

Зорганізоване Товариство шкільної освіти в Київській губернії на 1 вересня 1917 р. заснувало 18 українських гімназій
(в Україні всього 52), у Київському повіті – 7. Завдяки перемовам української делегації з Тимчасовим Урядом (голова делегації М. Шаповал) домовилися, що в усіх школах України українська була мовою викладання, в російських школах обов’язково вивчалась українська мова. В учительських семінаріях вводилося навчання української мови, географії та історії України.

6 квітня 1917 р. у Києві відбувся І Український педаго­гічний з’їзд (500 делегатів, серед них комісар Київського повіту М. Шаповал), обрано Голову Української Шкільної Ради. ІІ Всеукраїнський з’їзд проходить 10 – 12 серпня (700 делегатів). Одним з рішень з’їзду було у кожному повіті призначити комісара з освітніх питань і провести повну українізацію нижчих шкіл з 1 вересня, а також заснувати Наукову педагогічну академію для підготовки вчителів та інструкторів україно­знавства і Всеукраїнської учительської спілки, яка на кінець року нараховувала близько 10 тисяч членів. В минулому досвідчений редактор журналу, М. Шаповал допомагає видавати популярні часописи «Вісті Центральної Ради», «Київська земська газета», «Воля» [2, 3].

Загострене почуття громадського обов’язку постійно кличе М. Шаповала не засиджуватися в кабінетах на засіданнях з’їздів та конференцій, хоча без цього ніяк було обійтися того року, а бути в гущині народних мас, знати, чим живе проста людина, що її хвилює, як вона сприймає політичні та державні зміни. Чи без­перебійно працюють школи, чи є опалення в навчальних класах, чи вчителі ведуть уроки українською мовою. Кожна поїздка селами повіту – це нескінченні побутові проблеми зубожілого люду, який від комісара чекає негайного рішення. Починаючи працювати комісаром повіту, М. Шаповал мріє зукраїнізувати повністю «окремий повіт» і коли на початку грудня 1917 р. він залишав цю посаду, в школах викладання предметів велося українською мовою, у органах місцевого самоврядування діловодство здійснювалося теж українською мовою. «Я був дуже радий, що мені вдалося в такий важкий час за короткий термін зукраїнізувати цілий повіт», – так через багато років Микита Юхимович запише в своїх спогадах «Мій шлях» [5, 6].

Достатньо уваги і енергії приділяв Микита Юхимович Всеукраїнській лісовій спілці, головою якої був. У буремний період керувати департаментом було складно, але у М. Шаповала вже був значний досвід керівництва лісотехнічним комплексом Київської губернії та лісових маєтностей родини міністра фінансів, цукрозаводчика М. Терещенка. Господарству молодої української держави потрібна була лісова продукція та матеріали: брички, сірники, папір, дьоготь, дошки, паркет, лісотехнічні вироби і просто дрова для опалювання будинків і роботи паровозів. Завдяки авторитету директора департаменту безперебійно працювали Трубчевське лісопідприємство і Хінельське лісництво. Керівники лісових господарств, зокрема Київської, Полтавської та Чернігівської губерній не підводили свого «головного начальника», хоча не обходилося без саботажу чи ігнорування розпоряджень директора департаменту в інших губерніях.

Очоливши весною 1917 року Лісову спілку (згодом департамент), М. Шаповал за поточною роботою не забував про організацію головної лісової справи – збереження і примноження лісових запасів. Не зважаючи на об’єктивні труднощі, більшість лісництв здійснили планові насадження дерев, санітарні вирубки та заготівлю посадкового матеріалу і сировини для виготовлення ліків.

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення департа­менту – всього 2 телефонних апарати, 1 телеграфний пристрій, трофейний автомобіль і декілька бричок, невеликий штат – перешкоджали ефективній роботі відомства. На місцях – в губерніях і повітах, було ще складніше. До всього додавалися «революційні лісовики» – місцеві формування учорашніх вояків – і всі вони переховувалися і базувалися в лісах. Звичайно, що ці багатотисячні загони в більшості по-своєму зорганізованих, нищили лісові запаси, розкрадали матеріальні цінності лісгоспів, влаштовували пожежі і нищили диких тварин. Не обходилося і без людських жертв серед лісових службовців. У молодої держави не вистачало коштів для виплати заробітної плати робітникам і службовцям. Такий стан сприяв поширенню забороненої торгівлі. Щоб вижити і прокормити сім’ї, працівники лісу самочинно вступають в бартерні відносини, торгівля замінюється на обмін товарами. Позбутися цього явища в лісовій галузі мав на меті Микита Шаповал, але це було соціальним нещастям економіки молодої країни. Слід зауважити, що кращого фахівця, ніж Шаповал, в лісовій справі на той час не було, то ж він залишався директором департаменту і за Центральної Ради, і за гетьманату, і за директорії до самого виїзду з України в квітні 1919 року [14].

27 – 28 березня відбувається з’їзд кооператорів Київщини в приміщенні Педагогічного музею. Одним з активних органі­заторів і керівників з’їзду був комісар Київського повіту Микита Шаповал. Після засідань делегати з’їзду провели в Києві першу велику публічну маніфестацію. Під час походу вулицями столиці делегати несли українські національні прапори і транспаранти з написами «Хай живе вільна Україна!» Очолювали колони М. Міхновський, М. Шаповал, І. Глинський. Рішенням з’їзду було створено Всеукраїнський союз сільськогосподарських кооперативів «Централь», одним із членів правління Союзу було обрано М. Шаповала.

Кооперація в Україні 1917 року – це розмаїття товариств, артілей, громад, спілок, колективних господарств з обробки землі, переробки сільськогосподарської продукції тощо. В Укра­їні на 1 січня 1917 року нараховувалося 188 748 різних коопе­ративів, що об’єднували 33,6 мільйонів осіб. Це був найвищий показник у світі! Рівноправність між членами кооперації в майновій відповідальності і в розподілі прибутків спільної праці здійснювалися відповідно до статутів. «Кооперативна свідомість все глибше проймала українство і перетворювала його морально-соціальне обличчя» [11].

Українське селянство гуртувалося навколо міцних і середніх господарств, підтягуючи до них слабкі, бідні прошарки.

Микита Шаповал, наслідуючи ідеї відомого економіста


М. Туган-Барановського, готував людей до соціалізму через кооперативний рух, щоби не допустити суспільної катастрофи, бо за словами М. Туган-Барановського: «У непідготовленому середовищі соціалізм, замість того, щоб стати царством свободи та усезагального багатства, буде царством рабства та всезагального убозтва» [10]. Це згодом сталося за більшо­вицького режиму. Розквітлий кооперативний рух на початок 1917 року під збройною загрозою деформується в тимчасові міські та сільські комуни, які швидко розпадаються. Пізніше тотальне примусове кооперування в так звані колгоспи не принесло бажаних успіхів, їх доля за незначним винятком була теж нещасною [1].

У Шаповала вистачає громадянської сміливості і рішучості для вирішення проблеми формування відносин з Росією. Почуття святості щодо України у нього були сформованими і він ніколи не вагався рішуче відстоювати ідею проголошення самостійності України [5, 6].

На з’їзді партії соціал-революціонерів 4-5 квітня 1917 року палкий прихильник самостійності М. Шаповал не зумів вплинути на прийняття відповідного рішення. У рішенні зазначено «національну територіальну автономію України в федерації з Росією».

Микита Шаповал разом зі своїми прихильниками (М. Макаренко, І. Луценко, М. Андріївський) розвернув значну роботу, щоб на Всеукраїнському національному Конгресі 19 квітня проголосити Україну самостійною державою. Противники самостійності теж готувалися до конгресу і зуміли вплинути на його проведення на свою користь. Резолюція конгресу обмежилася автономією України [12, 13].

Рішення Конгресу не зупинило прихильників ідеї самостійності. Вони використовують будь-яку громадську три­буну для розповсюдження своїх переконань.

У Києві 10-16 червня відбувається Перший Всеукраїнський селянський з’їзд. Протягом шести днів напруженої роботи двічі з ґрунтовними промовами виступає Микита Шаповал з питань розподілу землі і проголошення самостійної України. З’їзд завершився прийняттям об’ємної постанови, серед основних пунктів якої було проголошення незалежної самостійної України.

Настирливість у вирішенні питання самостійності України викликал відверті побоювання у керівників Тимчасового Уряду. Для залагодження справ з «непокірливими українцями» 11 липня до Києва приїздить урядова делегація у складі Михайла Терещенка, Іраклія Церетелі та Олександра Керенського. Українську делегацію представляли Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Микита Шаповал і Володимир Винниченко [3].

Переговори були важкими і тривалими. Шаповал не обійшов питання про самостійність України. Українські лідери бентежилися від такої зухвалості члена делегації, а російські лідери не були готові як повестися. Перемови закінчилися на користь України: визнавалася її автономія, генеральний секретаріат набував статусу верховного виконавчого органу, дозволялося українізувати армію, підготувати проект національного статуту України та проект земельної реформи. Результати перемов сприяли проголошенню 16 липня ІІ Універсалу. Нерішучість і неспроможність центральної влади впливати на місцеву виконавчу владу спричинили стан непевності в суспільстві. До Києва йшли телеграми-вимоги: «Беріть владу в свої руки! Будьте сильні, тверді, будьте справжнім урядом!» [5, 12, 13].

Ідея самостійності України набирає нечуваної популярності серед військових. Микита Шаповал активно бере участь в підготовці і проведенні жовтневого з’їзду Вільного Козацтва в м. Чигирин, на якому кожен другий делегат виступав на підтримку проголошення самостійної України. Третій з’їзд незабаром відкривається в Києві 2 листопада військовим парадом українського війська біля пам’ятника Богдана Хмельницького. З’їзд продовжив роботу в приміщенні цирку і тривав до 13 листопада. Заклики «Хай живе самостійна Україна!» лунали з перших хвилин з’їзду і до його закриття, делегати вимагали від Центральної Ради офіційно проголосити Україну самостійною державою. М. Міхновський, М. Макаренко, М. Шаповал та І. Луценко вміло організували і провели цей з’їзд [12, 13].

Більшовицький переворот в Петрограді делегати сприйняли спокійно і відхилили пропозицію заміни Центральної Ради на Раду робітничих і солдатських депутатів. З’їзд (конгрес) прийняв заяву про право українського народу на необмежене самовиз­начення, про негайне скликання Українських Установчих Зборів, про встановлення Української Республіки і укладення миру. Центральна Рада, частково виконуючи рішення з’їзду, призначає комітет оборони революції. Як один із організаторів з’їзду і автор його резолюції Микита Шаповал залучається до підготовки положень ІІІ Універсалу.

Як члену військового комітету, що складався з 22 осіб, Микиті Шаповалу достатньо прийшлося попрацювати, ризикуючи своїм життям наприкінці 1917 року [7, 8].

Після Жовтневого перевороту у 1917 р. в Києві склалася загрозлива ситуація. Штаб київського військового округу був схильний виступити на боці Тимчасового Уряду, а більшовицькі осередки готували своє повстання. За поданням Військового комітету, членом якого був Микита Шаповал, Центральна Рада своїм рішенням створює «Крайовий комітет для охорони революції в Україні». Новостворений комітет 8 листопада проголосив звернення до населення України з нагоди перевороту в Росії де зокрема зазначалось: «всю революційну демократію – робітництво, селянство та військо – неодмінно згуртувати для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на Україні» і об’єднатися під проводом Крайового Комітету. До речі, звер­нення підкреслило, що територія України складається з 9 губер­ній. Зверненням не вдалося покращити складної ситуації. В ніч на 9 листопада на вулицях Києва розпочалися бої між військовими – прихильниками Тимчасового Уряду і Української Центральної Ради. Більшовицькі загони зайняли позицію і продовжували накопичувати військову силу. Кількаденні запеклі бої закінчилися капітуляцією штабу військового округу.

У боях виявили особливу мужність і героїзм українські вояки піхотних полків ім. Богдана Хмельницького (богданівці), ім. П. Полуботка (полуботкінці) під командуванням Олександра Шаповала і Миколи Міхновського.

Подолавши одного противника і зміцнивши свої позиції, Центральна Рада 20 листопада проголошує ІІІ Універсал, яким країна проголошувалася Українською Народною Республікою у федерації з Росією, скасовувалася приватна власність на землю, проголошувались нові права і свободи громадян, створювалася Рада міністрів.

Слова «Українська Народна Республіка» Шаповал промовляв із великою гордістю і з особливим піднесенням: «В цих словах виблискує діамант української громадської думки і творчості, в закінченій, досконалій, логічній формулі історичних стремлінь українського народу» [2, 8].

Партійний Вавилон і бездіяльна центральна влада з невизначеним федералізмом не знайшли підтримки серед впливових партій. Київ перетворювався на плацдарм громадянської війни. Більшовицькі загони готувалися до перевороту 12 грудня, але швидкі дії 1-го українського Корпусу на чолі з П. Скоропадським та Вільного Козацтва під керівництвом полковника В. Павленка знешкодили повстанців. Через відсутність зовнішньої допомоги більшовики не могли розраховувати на успіх [3, 7].

Відкинувши можливості переговорів, більшовицький уряд Росії оголосив ультиматум Українській Народній Республіці. Через кишеньковий (штучно створений в Харкові) Український Раднарком координується поділ України на 5 частин, тобто офіційно розпочинається громадянська війна.

Впродовж січня 1918 року червоні загони (тепер відомо на чиї кошти) займають лівобережну Україну. Порятунком від більшовицьких загонів могло бути укладення миру з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною і їх виступ проти більшовицької Росії.

Проте ці країни не могли вести переговорів з Україною, бо вона була автономією Росії. За це так довго виступали патріотичні сили українських партій. Щоб уникнути поразки, Мала Рада приймає рішення проголосити Україну незалежною державою. Для підготовки змісту Четвертого Універсалу створюється комітет у складі 4 членів Центральної Ради: М. Грушевський, В. Винниченко, М. Шаповал і М. Салтан. 23 січня 1918 р. текст Універсалу затверджується у першому читанні на засіданні Малої Ради, а вранці 24 січня – остаточно. «…однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною Державою українського народу». Ці слова велично і незвично голосно прочитав Михайло Грушевський опівночі з 24 на 25 січня на засіданні в будинку Центральної Ради в урочистій і напруженій тиші, всі присутні стояли. [7, 12, 13]

Багаторічна боротьба прихильників самостійної України, серед активних учасників якої був і М. Шаповал, завершилася тріумфальною перемогою, але доля буде знущатися не одне десятиліття з волелюбного українського народу. Величні плани розбудови державності були у полум’яних патріотів незалежної держави, у членів нового уряду. Але не пройшло і тижня, як в Києві розпочався червоний терор, що своїми тортурами і кількістю жертв перевершив татаро-монгольську навалу.

Наступ загонів Муравйова і більшовицьке повстання змусили керівництво Центральної Ради на початку лютого 1918 року залишити столицю. Над державцями нависла загроза їх фізичного знищення. Ось як про свої митарства згодом напише Микита Шаповал:

«Напад більшовицького загону на помешкання з метою мене розстріляти. Чудом рятуюсь од смерті. Вихід з Києва зі Штефаном на Пущу Водицю. В лісі недалеко від Димера нічний напад на дім лісничого і моя ночівля в лісі. До Бородянки пішки і підводою. На постоялому дворі у Вида пізнає мене аптекар. Через станцію Трубецьку на Радомисль. У вагоні читаю декрет більшовиків про поставлення мене поза законом. В «Просвіті» Липовецькій у Наталки Коцюбинської. Три тижні в с. Липовці у о. Філарета і вперше викладаю в українській школі» [5, 6].

Шаповал рішуче виступав проти орієнтації на зовнішні сили в справі державотворення, засуджував німецьку окупацію України.

На початку березня 1918 року М. Шаповал повертається до столиці з тяжкими роздумами «над нездібністю інтелігенції щодо суспільного будівництва. Соціалізм без етичної краси здається мені негідним людини». Засідання в Центральній Раді, виконання службових обов’язків міністра і директора в департаменті, несприйняття окупації німецько-австрійськими військами. «Я по совісті не можу себе докорити ні в чому. Ми взяли велику відповідальність і поклали всі сили на неї, не маючи жодного нечесного, неморального наміру. Обставини праці були неймовірно тяжкі».

23 березня група міністрів і М. Шаповал виходять з уряду Всеволода Голубовича через непорозуміння в реалізації національно-державних перетворень в тодішній Україні. В. Голубович, користуючись своєю посадою, відкрито і нетактовно виступав проти національно налаштованих «самостійників» (Шаповал, Шелухін, Лотоцький). Вони не погоджувалися з діями голови уряду на покращення стану в тодішній Україні, вважали його «нездатним керувати державою», а М. Грушевського звинувачували у повному «застої продуктивної законотворчості» [3, 7, 12, 13].

Німецькі і австрійські війська, зайнявши українську територію, весною 1918 року почали через деякий час (квітень-травень) поводитися як окупанти: командування встрявало у внутрішні українські справи, проводили реквізицію харчових продуктів, заарештовували громадян. З 25 квітня почали діяти польові суди, заборонялася дія земельних комітетів, весняні посіви визначалися військовими комендантами. Вночі 26-27 квіт­ня була роззброєна 1 дивізія Синьожупанників, де командиром першого запорізького полку ім. Т. Шевченка був полковник Микола Шаповал. Це були переддії до повалення Української Центральної Ради [12, 13].

Аналізуючи тодішню політичну ситуацію в державі, М. Шаповал відзначив: «Апатія, безвольність, розлад, реакція – такі головні риси тодішнього настрою як влади, так і суспільства. Що якийсь вихід має бути – для всякого було зрозуміло, але мало хто уявляв, що вихід знайдуть німці. Не заміняти тоді владу не можна було. Це було вимогою часу. Всі хотіли зміни влади, хоч ніхто не знав, на яку владу змінювати» [4, 12].

Свавілля окупаційних військ, народні повстання та неспроможність центральної влади керувати призвело 29 квітня до мирного перевороту. Не багато сплинуло часу, відтоді як Микита Шаповал був поряд з М. Міхновським у заснуванні Українського військового клубу для формування українських збройних сил, головним фігурантом якого був генерал-лейтенант П. Скоропадський. М. Шаповал рекомендував і підтримав обрання П. Скоропадського делегатами другого з’їзду військових в жовтні 1917 року головним отаманом. Як член крайового комітету оборони він співдіяв із П. Скоропадським у роззброєнні військових загонів прихильників Тимчасового Уряду та придушенні спроби більшовицького заколоту 12 грудня. Та положення підписаного П. Скоропадським маніфесту «До громадян України» змусили М. Шаповала виступити у войовничій опозиції до гетьманського правління. Причинами були ліквідація Української Народної Республіки, розпуск Центральної Ради, скасування дії законів (Універсалів) України, багатьох прав і свобод, повернення права приватної власності на землю. У країні складалися загрозливі умови ліквідації національно-культурних здобутків. Діяльність політичних партій соціалістичного нахилу завмерла. Чи не найбільш діяльний і активний опозиціонер М. Шаповал намагається в опозицію до нового уряду налаштувати більшість членів своєї партії. Коли це не вдається здійснити на нелегальному травневому з’їзді соціал-революціонерів, щоб не пов’язувати свої подальші дії з партією, він полишає членство в ній. Вільний від партійної дисципліни, М. Шаповал гуртує опозиціонерів з різних партій. Наприкінці травня делегати від соціал-самостійників, соціал-федералістів, трудової партії, хлібороби-демократи, організація українських залізничників та поштово-телеграфна спілка заснували політичну організацію Український Національно-Державний Союз. Одним з головних провідників правління Союзу був М. Шаповал. Союз в своїй діяльності передбачав об’єднати всіх прихильників Української Народної Республіки, врятувати українську державність, повернення демократичних прав і свобод, консолідація всіх національних сил.

У червні 1918 року Україна спалахнула вогнем масових повстань. Більш-менш зорганізованим було повстання на Київщині, на це вплинула плідна робота повітовим комісаром М. Шаповала і його заступника, теж члена ЦР начальника Київського округу полковника М. Шинкара. З Київщини повстання перекинулося на інші сусідні повіти. Повсталі діяли організовано і вміло протистояли німецьким та гетьманським каральним загонам. Вони вимагали повернення до влади Центральної Ради, здобутих революційних прав і свобод, скликання установчих зборів.

Повсталі створювали загони Вільного Козацтва та партизанські загони. Повстанська війна продовжувалася до повалення гетьманства (грудень 1918 року). Війна не буває без втрат – вбитими було 50 тисяч повсталих та мирних жителів, більше 10 тисяч селян та інтелігенції вивезено як полонених до таборів Німеччини. [8, 12, 13]

Український Національний Союз повністю підтримував народне повстання проти окупантів і гуртував антигетьманські лави. Подібні наміри мав Всеукраїнський Союз Земств, очолюваний Симоном Петлюрою. Амбітність Петлюри не сприяла об’єднанню опозиційних антигетьманських сил, тож Союз Земств і Національний Союз діяли самостійно і не погоджували будь-яких дій.

Як опозиція, Національний Союз 24 травня подав гетьману меморіал своїх вимог і опублікував звернення до окупаційних військ та німецького народу. Ці документи розроблялися і узгоджувалися з усіма партіями-засновниками Микитою Шаповалом. Зважаючи на авторитет В. Винниченка в соціал-демократичній партії та земців на чолі з Петлюрою, М. Шаповал умовляє Винниченка очолити правління Союзу, а самому залишитися заступником.

Політична організація на засіданні 18 вересня не тільки провела зміни в керівництві, а й змінила назву, відкинувши слово «державний», а також ухвалила зміст другого меморіалу гетьману і звернення до Центральних держав. Основними положеннями цих документів було: формування за участю Союзу нового кабінету міністрів; амністія політичним в’язням; обрання Всеукраїнським конгресом делегатів парламенту Державної Ради; земельні наділи на юридичну особу встановити в межах 40 десятин; об’єднати з Україною Крим, Бессарабію і Кубань. Критична міжнародна ситуація і затягування переговорів Скоропадським з делегацією Союзу – Винниченко підштовхує активістів Союзу до рішучих дій. Протягом жовтня відбувається дві таємні наради за участю В. Винниченка, М. Шаповала, М. Макаренка, генерала Осецького, полковників Павленка, Хилобоченка, Тютюнника, Коновальця, А. Мельника, Ф. Чер­ника. На нарадах йшлося про повстання проти гетьмана. Винниченко заявив, що повстання неминуче і треба до нього добре підготуватися.

За спогадами В. Винниченка: «Микита Шаповал з усією відданістю й невтомною енергією кинувся до організації сил повстання» [7].

Ставши на шлях активної підготовки повстання, керівництво Союзу намагається залучити на свій бік другого опозиціонера – Всеукраїнський Союз Земств на чолі з С. Петлюрою та більшовицьких дипломатів Мирної делегації (Д. Мануїльський) в Києві [12, 13].

13 листопада 1918 року лідери Союзу на пропозицію М. Шаповала на таємному зібранні у приміщенні Міністерства шляхів обирають Директорію (керівний коаліційний орган вищої влади).

Директорія приймає звернення до народу розпочати повстання 15 листопада і затверджує склад Військового Революційного Комітету, що негайно почав діяти в Києві. Через неодноразові спроби фізичної розправи керівники Директорії та Національного Союзу перейшли на підпільне становище.

Гетьманська служба безпеки декілька діб без перерви влаштовувала справжнє полювання на Шаповала та Винниченка.

«Я був певний в перемозі повстання і гаряче працював над його підготовкою. Накази про виступ я дав Балбатану і Пелещуку ще за 2 тижні до повстання. Ми організували дивовижну в історії України річ – всенаціональне повстання українського народу, постала вся трудова Україна. Повстання успішне». Це слова спогадів Микити Шаповала [8, 9].

Повстанська армія, виконавши свою місію, передає управління країною Директорії 19 грудня 1918 року. Першим Універсалом-заявою, одним з авторів якого був Микита Шаповал, поновлювалася назва країни – Українська Народна Республіка, – поновлювалася дія всіх законів Центральної Ради, проголо­шувалися соціалістичні напрямки соціально-економічної розбу­дови держави і відмова від військової допомоги держав Антанти.

Хоча директорська коаліція складалася із соціалістів різного ґатунку, відносини були далеко не рівними. Впливали політичні розбіжності, міжособистісні стосунки і психологічний фактор. Керівництво поділялося на три табори: Винниченко і Чеховський виступали за порозуміння з більшовицькою Росією, Греков (військовий міністр) і Петлюра спілкувалися з представниками Польщі та країнами Антанти, треті дотримувалися національного нейтралітету. М. Шаповал більше схилявся до третьої групи і принципово вбачав і в Антанті, і в Польщі, і в більшовицькій Росії ворогів українства, української державності. Вільна Україна жодну із сторін на той період не влаштовувала. Внаслідок внутрішніх протиріч Директорія УНР опинилася у важкому становищі. У сформованому першому Уряді Директорії (голова міністрів В. Чеховський) 26 грудня 1918 року Микита Шаповал обіймає посаду міністра земельних справ. Міністерства військових і земельних справ були на той час найважливішими в житті країни. Сприймаючи всю відповідальність за керівництво сільськогосподарською галуззю, Шаповал добровільно погоджується на міністерський портфель [8, 9, 12].

Знання земельних справ, життя села, проблеми простих селянських трударів були відомі Шаповалу і теоретично, і практично. Сам працював наймитом в дитинстві, керував лісними угіддями, очолював лісовий департамент і управляв повітом.

Сільське господарство зовнішньо здається грубим, простим і примітивним, а проте структурно дуже вразливе, тонке і чутливе до будь-якого втручання. Сільське виробництво найменше піддається детальній регламентації і суворому плануванню. Стан справ у сільськогосподарській галузі наприкінці 1918 року був катастрофічним. Від нового міністра чекали на швидкі і виважені рішення. 8 січня 1919 року оприлюднено Закон про землю, положеннями якого скасовувалася приватна власність на землю, наділи не перевищували 15 десятин на члена сім’ї, експлуатація праці на селі заборонялася, дозволялося створювати кооперативи зі спільної обробки землі, планувалися соціально-політичні пільги селянам, як засіб боротьби з більшовиками. Консультантом і порадником М. Шаповала в підготовці проекту був М. І. Туган-Барановський - академік, завідувач кафедри теоретичної економіки Української Академії Наук, один з провідних теоретиків кооперативного руху. Настільною книгою міністра земельних справ Микити Шаповала була книга М. Туган-Барановського «Націоналізація землі» видання 1906 року [6, 14].

Спільним у стосунках Микити Юхимовича і Михайла Івановича було шанобливе ставлення до селянства. Вони завжди були прибічниками суспільно-економічних інтересів хліборобів. Співпадали їх політичні погляди на селянство «Жодна партія, що спирається на народні маси, не може йти в розріз з селянськими інтересами… Щоб бути політично впливовою партією, вони повинні узгоджувати свою власну програму з інтересами селянства» [10]. Ці погляди Туган-Барановського, висловлені ним задовго до революції, поділяв Шаповал.

Про кооперацію на селі М. Туган-Барановський мав достатню кількість наукових праць і М. Шаповалу було чому повчитися у старшого товариша і впровадити в практичне життя його наукові розробки. Як член правління Всеукраїнського Союзу сільськогосподарських кооперативів «Централь», директор лісового департаменту і міністр земельних справ Микита Шаповал впроваджував в життя наукові положення, викладені в книзі Туган-Барановського «Соціальні основи кооперації». Переконання вченого: «кооперація - найвищий тип суспільної організації, яка гарантує і підвищення продуктивності праці, і свободу людини-трудівника», стало дороговказом практичної діяльності М. Шаповала. Співпраця колишнього міністра фінансів і чинного міністра земельних справ була, на жаль, короткою за часом, але результативною в поєднанні теорії і практики. Історичні обставини не дозволили повною мірою здійснити положення Земельного закону, підготовленого М. Шаповалом згідно з науковими рекомендаціями молодої Академії Наук України [1, 5, 9].

З метою покращення ситуації в Україні голова Директорії УНР В. Винниченко уряд соціалістів відправляє у відставку у повному складі (11.02.1919 р.). З відставкою Микита Шаповал не полишає державну службу, бо за ним була посада директора Лісового Департаменту. Новий уряд відряджає Микиту Юхимовича 22 лютого до Галичини з метою вивчення лісової справи. З квітня він переходить працювати на дипломатичну роботу, на якій перебуває до травня 1920 року. [14]

Очікуючи на відрядження до Галичини, невгамовний Шаповал, розуміючи важливість міцної і сильної армії для захисту української державності, розробив і подав голові уряду Г. Остапенку проект організації земельної (селянської) армії. Військове відомство схвально сприйняло шаповалівські підходи до реформування армії молодої республіки. Для втілення її в життя потрібен був мирний час.

Підсумки своєї державної творчості М. Шаповал робив неодноразово: «Брати участь у великій справі, багато робити, з нічого зробити щось – в цьому насолода і справедлива гордість самим собою». Історія дала свою оцінку державотворенню в період 1917-1920 років [2, 9, 14].

В організації державного апарату були великі недоліки: до праці недостатньо залучили державотворчих осіб, серед держслужбовців не було згоди і порозуміння як через політичні погляди, так і особисті (амбіції), відсутня відповідальність керівних осіб і недостатній професіоналізм, зовнішні умови не сприяли втіленню в життя планів розбудови держави.

Критично оцінював Микита Шаповал період свого державотворення, але бачив в цьому необхідність і користь для майбутніх поколінь:

«Забудеться наше безголов’я, наша розтіч, наші сіренькі почуття і безкрилі думки, але не забудуться очищені від сміття і брудних відтінків наші діла, великий твір нашого покоління – принцип української державності і його реальна форма – Республіка українського трудового народу» [9, 14].

Для Шаповала омріяним ідеалом держави, якому він залишався вірним до кінця життя, була Українська соборна, самостійна, трудова соціалістична республіка.

Займаючись науковою роботою в еміграції, Микита Шаповал питанням державності приділив достатньо уваги. Багато з його досліджень втілилися в життя з проголошенням незалежної України, деякі ще чекають своєї пори і нового осмислення.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видатний державний діяч, вчений, патріот iconКатерина Логвинівна Ющенко
Катерина Логвинівна Ющенко видатний вчений математик, кібернетик, засновник теоретичного програмування в Україні, член кореспондент...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconОлександр Маринич – видатний учений-географ, державний та громадський діяч Краєзнавча розвідка присвячена видатному українському географу, міністру освіти урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу
Урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу. У статті вперше представлено матеріали про його навчання в Кіровоградській політехнічній...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconІван франко – мислитель, патріот, громадський діяч: до 160-річчя від дня народження великого каменяра 28 травня
Каменяра. До цих визначних подій Наукова бібліотека лнау підготувала книжково-ілюстративну виставку праць відомих українських та...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconЧеркаської обласної державної адміністрації
Великий узбецький вчений І філософ, систематизатор східного перипателізму (аристотелізм), представник етико-філософського напрямку....
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconВидатні вчені-натуралісти
Джозеф Прістлі британський священник-дисентер, натураліст, філософ, громадський діяч. Увійшов до історії перш за все як видатний...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconБританський священник-дисентер, натураліст, філософ, громадський діяч. Увійшов до історії перш за все як видатний хімік, який відкрив кисень І вуглекислий газ. Нагороджений медаллю Коплі Лондонського королівського товариства

Видатний державний діяч, вчений, патріот icon560 років від дня народження Леонардо да Вінчі
Леонардо да Вінчі (італ. Leonardo da Vinci, 5 квітня 1452 в Анкіано, коло Вінчі — травня 1519 в замку Кло-Люсе, Амбуаз) — видатний...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconСергі́й Олекса́ндрович Єфре́мов
Пальчик — † 10 березня 1939) (справжнє прізвище — Охріменко[1]) — український громадсько-політичний І державний діяч, літературний...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconНаталія звольська
Винниче́нко Володи́мир Кири́лович (нар. 4 (26) липня 1880,Єлисаветград, Херсонської губернії — † березня 1951, Мужен,Франція) — український...
Видатний державний діяч, вчений, патріот iconБ. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо
Горе-вчений, горе-майстер, біда, а не вчений, попсуй-майстер, цигикач, цигикало, ґанджа-андибер 26


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка