Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної радиСкачати 402,93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.10.2017
Розмір402,93 Kb.
  1   2   3


Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет Баришівської районної ради


Лисюк О.С.Картки-завдання

для використання

на уроках історії України

(Вступ до історії)

у 5-х класах

(дидактичний матеріал для шкільного курсу з історії України (Вступ до історії)

5 клас (12-річна школа)

Баришівка

Схвалено науково-методичною радою районного методичного кабінету

Баришівської районної ради

(протокол № 03 від 28 січня 2011 року)
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у 5-х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу з історії України (Вступ до історії). 5 клас (12-річна школа).

Автор: Лисюк Оксана Степанівна, методист районного методичного кабінету Баришівської районної ради.

Рецензент: Кушнір Галина Дмитрівна, завідувач районного методичного кабінету Баришівської районної ради.

Лисюк О.С., 2011

РМК, 2011

Головне завдання пропедевтичного курсу «Вступ до історії» у 5 класі полягає у підготовці учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищепленні інтересу до історії, формуванні в них уявлень про історію України як складову світової історії, елементарних умінь з історії; поглибленні загальних дидактичних вмінь, необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; сприянні захопленню минулим України.

Структура курсу розроблена таким чином, щоб засвоєння нового матеріалу відбувалося з елементом самостійності. У той же час, для вчителя необхідно мати додатковий матеріал для контролю знань. Традиційне опитування учнів займає тривалий час, а вік дітей потребує затрат більшого часу на уроці на пояснення нового матеріалу, самостійної роботи, закріплення.

Запропоновані завдання можна схарактеризувати як фрагментарні, початкові, які мають елементарний рівень, практичну спрямованість, пов’язані в основному з умінням читати й розуміти адаптований історичний текст, історичну карту. Авторським та систематизованим матеріалом з педагогічної преси, ще раз намагаємось довести, що на основі системного використання відповідних дидактичних систем інформаційно-рецептивного, репродуктивного, проблемно-пошукового характеру, що відповідають даному шкільному періоду можливо досягти значних успіхів в навчальних досягненнях учнів.

Запропоновані картки-завдання можуть використовуватись як домашні завдання, для виконання яких можна залучати членів родини.

Одним із різновидів самостійної роботи є оповідання-роздум на певну тему. Така форма роботи дозволить учням розкривати своє бачення світу, просто помріяти, а вже в старших класах чітко обґрунтувати власну думку.

Під час повторення, закріплення матеріалу, опитування пропонуємо використовувати картки-завдання з історичними диктантами та запитаннями до них. Ця форма роботи дозволить розширити рівень знань, формувати грамотність учнів.

Цікаві також є завдання на знання дат та термінів. Вони не тривалі за часом і відразу ж учні можуть дізнатися, як вони орієнтуються в датах, тлумаченнях слів.

Вже з 5го класу потрібно вчити учнів працювати з рівнорівневими завданнями: розмістити події в хронологічній послідовності, дати визначення, дописати речення, скласти історичний портрет, написати роздуми з теми.

Велике значення в курсі історії має робота пов’язана зі складанням різноманітних таблиць, схем. Це активізує мислення учнів, допомагає краще запам’ятовувати матеріал, що вивчається.

Історична карта – це повноцінне джерело історичної інформації і правильна організація роботи учнів з нею дозволяє досягти ряду важливих при викладенні історії цілей. Історична карта це джерело інформації, яка наочно відображає текстовий матеріал візуальними засобами.

В картках при роботі з історичною карткою ми прагнули ставити завдання для розвитку елементарних вмінь учнів орієнтуватися в історичному просторі, пам’ятаючи, що вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати з допомогою картки – в п’ятикласників попереду.

Ми пропонуємо картки-завдання таким чином, щоб ви, шановні колеги, могли їх скопіювати, використовувати на уроках тематичного оцінювання.

Г.Д. Кушнір – завідувач райметодкабінетом


О.С. Лисюк – методист РМК

З а в д а н н я
Вступ
В.1. Прочитайте вірш і дайте відповіді на запитання:

Що таке історія?

Ви, щоб не забули,

Знайте, що історія –

Наука про минуле.

А «історія» походить

Із грецької мови,

«Оповіді про події»

Означає це слово.


 • Що таке «історія»?

 • З якої мови походить слово «історія»?

 • Що означає «історія» в перекладі з грецької?В.2. Завдання для членів родини:

Заповніть частину генеологічного дереваВ.3 Знайти відповідність між колонками:


наука, що досліджує, де як і коли жили люди, розповідь про події, що відбувалися
літопис


запис найважливіших подій з року в рік
історія


твір фантастично-казкового характеру про життя та діяльність якоїсь особи чи надзвичайну подію
генеологія


допомога історична дисципліна, яка досліджує роки та їх взаємозв’язки
легенда

Тема 1. Знайомство з історієюТ1.1.Віднесіть історичні джерела до певних видів:

давні монети, прикраси, залишки посуду, хатнє начиння одяг, написи на каменях, літопис, листи, щоденники, давні легенди, перекази, казки, пісні


Речові джерела


Писемні джерела

Усні джерелаТ.1.2. Позначте на стрічці такі події свого життя: рік народження; рік, коли ви пішли до школи; рік коли пішли до 5 класу;Т1.3.Вставте пропущені роки та століття:
Шістнадцяте століття розпочинається ___________ роком та закінчується ________ роком. 988 рік належить до ________ половини ________ століття.1941 рік належить до_________ половини ________ століття _______
Т.1.4. Як позначають на історичній карті:


місця битв
позначають стрілками


пересування військ і народів
позначають перехрещеною зброєю


міста
позначають кружечками, квадратами або малюнками


Встановіть відповідність між колонками стрілкою.

Т 1.5. Намалюйте знаряддя праці первісних людей


палку - копалку

рубило

дрюк


Т 1.6. Встановіть відповідність між колонками:


лічба років від певної події
тисяча років


тисячоліття

століття


сто років

літочислення


Т 1.7. Історичний диктант

(дайте відповідь на питання)


 1. Наука, що вивчає відлік часу в історії –

 2. Лічба років від певної події –

 3. Сто років –

 4. Тисяча років –

 5. І сторичні джерела є –

 6. Наука, що вивчає історію письма –

 7. Першу в Київській державі бібліотеку створив -Т. 1.8. Прочитай слова, користуючись цифрами, поясни значення слів:


  • 2 - 5 - 4 - 6 - 3 - 1 - 7

с - р - о - і т - і - я -


  • 2 - 4 - 7 - 1 - 10 - 3 - 8 - 6 - 5 - 9

т - о - а- е - я - н - ф - р - г - і -


  • 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 5 - 4 - 6 - 7 - 1

р - о - г - і - я - о - н - л – о – х -


Т.1.9. Хронологічний диктант

(Яка подія відбулась в даному році; яке це століття)


  • 1187 -

  • 1632 -

  • 1840 -

  • 1991 -Т.1.10. Завдання для членів родини!

Яким було житло трипільців?

Дати і відповідь малюнком.


Т.1.11. Розташуйте стадії процесу археологічних відкриттів послідовно:

 • дослідження пам’яток: встановлення віку;

 • археологічна розвідка;

 • фотографування та замальовування знахідок;

 • розбивка місцевості;

 • створення карти знахідок.


Т.1.12. Відновити текст, користуючись підказками
Народи, що мешкали на півдні, для письма використовували _______, зарослі якого досить часто зустрічались на узбережжях річок. Писали і на глиняних табличках, проте вони могли легко_______ . А наші предки для письма вміло використовували кору _______, а пізніше __________, з яких виготовляли пергамент. Важливі документи зберігалися в ___________.

(Пергамент, папірус, архів, розмокнути розбитись, музей, телячі шкіри, клена, берези)


Т.1.13. Історичний диктант

(Дайте відповідь на питання)

 1. Установа, в якій збирають, вивчають і виставляють для огляду експонати…

 2. Як називається наука, що займається дослідженням пам’яток…

 3. Праці, написані від руки називаються …

 4. Скільки приблизно тисяч років минуло з часу появ писемності а землі…

 5. З якого матеріалу в давнину виготовляли пергамент...

 6. Історична праця, в якій події описані у хронологічній послідовності…

 7. Напишіть види усних джерел…Т.1.14. Прочитайте оповідання, дайте відповідь на запитання
Одним із давніх народів, що мешкають на території України і за часів своєї могутності мав власну монету, були скіфи. Вони прийшли на наш землі більше двох з половиною тисяч років тому. Про багатства скіфських володарів свідчать археологічні пам’ятки. Ці пам’ятки виявлено під час розкопок курганів – так називають поховання заможних скіфів. Особливою розкішшю, наприклад, вирізнялося поховання родини одного зі скіфських царів у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Тут було виявлено золоту прикрасу-пектораль масою 1150 грамів.

 1. Хто такі скіфи?

 2. Як називають поховання заможніх скіфів?

 3. Де було знайдено золоту прикрасу-пектораль масою 1150 грамів?Т.1.15. Користуючись картами атласу, впишіть назв давньослов’янських племен, які населяли землі сучасної України


Т.1.16. Користуючись текстом вірша дайте відповіді на питання:
Щоб історію писати, треба так багато знати:

І літопис прочитати, що манах давно писав, Документи повивчати, ті,

що князь колись складав,

І послухати легенди, давні вірші і казки,

Сиві думи, що складались всім народом залюбки,,

Роздивитись давній посуд, і прикраси, і взуття,

Дивний одяг, що носили наші предки за життя.

Все зробив історик вправно, все читав і розглядав

І завзято та докладно нам історію писав.

Що ж йому допомогло? Історичне джерело!


 1. Звідки ми дізнаємося про події минулого?

 2. Що ми вважаємо історичним джерелом?

Т.1.17. Завдання для всієї родини!

Чим займались трипільці? Дайте відповідь на запитання малюнком.


Т.1.18. Використовуючи словосполучення написати розповідь про Вікентія Хвойка:
- видатний археолог; історична наука; світова слава; вміння трипільців; археологічні пам’ятки; величезні простори; трипільські часи.


Розділ 2. Княжа Русь – УкраїнаТ.2.1. Запитання для родини!

Використовуючи слова та дати: 882 рік, Олег, Новгород, Ігор, 30 років, воїн, літопис, легенда, чарівник-ворожбит, смерть, кінь, череп, змія, Віщий.

Складіть письмово, розповідь про Олега Віщого

Т.2.2. Встановіть відповідність між колонками:


обожнення сил природи
християнство


віра в Ісуса Христа
язичництво


обов’язкове надання князеві підлеглим населенням збіжжя, меду, воску, хутра тощо
данина


Т.2.3. Чи правильне твердження (так, ні)
1. Іскоростень – політичний центр древлян –______________________

2. З Візантії на нашу землю прийшло християнство ______________

3. В 882році владу в Києві захопив князь Олег _________________

4. Після Олегової смерті в 912 році повновладним київським князем став Ігор _________________

Наступниками Ігоря на великокнязівському столі були його дружина Ольга і син Святослав______________

Т.2.4. Використовуючи мапу атласу, назвіть сусідів Київської Русі за часів Володимира та Ярослава. Напишіть у дві колонки з ким русичі підтримували дружні відносини, а з ким воювали?


Т.2.5. Усно! Продовж розповідь про період правління Володимира.

Князь Володимир, син Святослава, посів великокнязівський стіл 980 року і правив державою впродовж 35 років. За його князювання землі Київської держави простерлися від Карпат на заході верхів’їв Оки та Волги на сході, від Новгорода на півночі до чорного моря на Півдні…

Т.2.6. Напиши ім’я Київського князя, який:


запровадив християнство
остаточно переміг печенігів - кочівників


зміцнив авторитет у Європі
відкрив першу книгозбірню


розпорядився спорудити оборонні фортеці
використовував шлюбну дипломатію


запровадив золоті та срібні монети
створив «Руську правду»


Т.2.7. Завдання для родини!

Які архітектурні пам’ятки часів Київської усі дійшли до наших днів? Чим вони вражають та захоплюють? Підготуйте усну розповідь.

Т.2.8. Чи правильне твердження (так, ні)
1. Відповідно до «Руської правди» була заборонена кровна помста, яка існувала у слов’ян ___________

2. Християнство було запроваджено на русі за часів Ярослава Мудрого ___________

3. Фрески – це розпис водорозчинними фарбами по сирій штукатурці ____________

4. Українці сповідують православ’я, а поляки – католицизм ___________

Т. 2.9. Дай відповіді на питання та перевір свої знання:

чи знаєш як зветься наука, яка вивчає минуле?


1234567


 1. Перший на Київській Русі митрополит з русичів.

 2. Скіфська держава.

 3. Село на Київщині, поблизу якого знайдено перше поселення трипільської культури.

 4. Наймудріша жінка часів Київської Русі.

 5. Проміжок часу тривалістю 365 або 366 діб.

 6. Князь, який загинув від рук древлян.

 7. Королева Франції – Анна…, яка на своєму гербі використовувала знак тризуб.

Т.2.10. Продовж розповідь (письмово)

Ми з вами знаходимось на Софійській площі. Це – історичний центр міста Ярослава. Тут приймали іноземних послів, відбувалось народне віче. На цьому місці відбулась історична битва Ярослава Мудрого з печенігами. На знак перемоги Ярослав Мудрий звелів спорудити храм на честь святої Софії._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Т.2.11. Прочитавши вірш дай відповідь на запитання:

1. Кого з князів народ називав «Красним Сонечком»?

2. Що зробив цей князь за часів свого князювання?
Звав тебе народ ласкавим,

Називав теж «Сонцем Ясним»,

Бо зробив ти край великим,

А свій люд – багатим, щасним.

Ти зібрав всі руські землі

Від Кавказу по Карпати.

І від моря аж по Волгу

Став «Великий панувати»
Т.2.12. Вставити пропущені дати; події відобрази на стрічці часу.

1. Хрещення киян відбулось в _______ році

2. Печенігів було остаточно розбито в _____ році

3. Яка з вищезазначених подій відбулась раніше? На скільки?
Т. 2.13. Прочитавши рядки з вірша Максима Рильського створи образ міста.

Я стільки чув похвальних слів про Київ,

Такі захоплені чув голоси!

І це – не чемності самої вияв,

А лиш визнання справжньої краси!
Доведи, що Київ – місто минулого і сучасності, місто-герой, місто високої культури, науки, спорту й освіти.

Т.2.14. Відобрази на стрічці часу такі події:
- початок будівництва Софійського собору;

- сходження на київський престол Ярослава Мудрого.
Співвіднесіть ці дати зі століттями. Визначте, скільки років минуло з часу будівництва Софійського собору.


Т.2.15. Олівцями двох кольорів позначте діяння Володимира Великого і Ярослава Мудрого


Завершив формування території Київської Русі

Наказав спорудити Софійський собор

В його часи сформований збірник законів «Руська правда»

Запровадив золоті та срібні монети зі своїм зображенням

Переміг печенігів під Києвом

Відкрив першу школу для хлопчиків

Прийняв хрещення, запровадив християнство

Зібрав першу велику бібліотеку, наказав перекласти слов’янською мовою багато книг

Використовував «шлюбну дипломантію» для налагодження стосунків із сусідніми державами

Зміцнив кордони, наказавши спорудити фортеці

Встановив відносини з європейськими державами

Наставляв синів жити завжди в мирі та злагоді для процвітання батьківщини


Т.2.16. Дописати пропущені слова
1. … - зображення, викладене з камінців або шматочків скла.

2. …- малюнок, виконаний по вологій штукатурці.

3. Держава монголо – татар – Золота ________

4. В 1569 році в місці ____________ було укладено угоду про об’єднання __________ та ______________ в одну державу ____________________.
Т. 2.17. Складіть план своєї розповіді «Ярослав Мудрий – найвидатніший діяч княжої доби»
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconУправління освіти, молоді та спорту баришівської районної державної адміністрації методичний кабінет баришівської районної ради упровадження інтерактивних методів роботи на уроках світової літератури
Упровадження інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури стор
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про делегування повноважень Баришівської районної ради Баришівській районній державній адміністрації на 2014 рік», заслухавши та...
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Алфавітний покажчик портретів найвідоміших українських письменників
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти Красилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
У посібнику подано розробки уроків за темою «Село моє – частинка Батьківщини» для учнів 4 класу
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconЛітературне краєзнавство як один із шляхів національно патріотичного виховання в школі
Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет
Відділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка