Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінетСторінка1/6
Дата конвертації08.04.2017
Розмір1,04 Mb.
  1   2   3   4   5   6

c:\documents and settings\user\рабочий стол\flag-of-ukraine-ua.jpg

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
c:\documents and settings\user\рабочий стол\100apple_img_0062.jpgСхвалено радою методичного кабінету

(протокол № 4 від 15.05.2014 р.)На допомогу вчителю світової літератури
Уроки світової літератури

у 6 класі


Підготували члени районної творчої групи
Керівник Носань Т.В.

2014 рікМетодичні рекомендації щодо застосування літературознавчого аналізу

Творча група вчителів світової літератури та російської мови Новомиргородського району, яка працює над проблемою «Аналіз художнього твору як засіб розвитку творчої особистості» пропонує вчителям світової літератури уроку в 6 класі з використанням літературознавчих методів аналізу художнього твору.

Шкільний аналіз твору ґрунтується на засадах літературознавчого аналізу. Розкриття своєрідності твору як мистецького явища з притаманним йому внутрішніми художніми закономірностями, дослідження взаємозв’язків елементів його змісту й форми, їхнього взаємопроникнення у творі зумовлено не лише художнім задумом письменника і рівнем розвитку літературознавства, а й такими нормативними документами вивчення літератури в школі, як державний стандарт, навчальна програма.

Виходячи з цього: 1. Вчитель під час аналізу літературного твору на основі літературознавчого тлумачення, вікових, індивідуальних потреб та інтересів учнів повинен обрати певну концепцію розгляду літературного твору.

 2. Літературознавчий аналіз використовувати з метою удосконалення читацької діяльності учнів.

 3. Звертатися до вивчення читацького сприйняття, спрямовувати враження і розвивати уяву школярів.

 4. Враховувати «читацьке право» учнів на своє ставлення до прочитаного, індивідуальний характер читацького сприйняття.

 5. Уникати категоричності та догматичності.

 6. Формувати інтерпретаційну свідомість юного читача.

 7. Толерантне ставлення до індивідуальних особливостей читацької рецепції школярів, ненав’язування загальноприйнятого погляду на прочитане є однією з умов успішності літературознавчого аналізу художнього твору.

 8. Під час аналізу дотримуватися принципу цілісності.c:\documents and settings\иятта\рабочий стол\это срочно\новая папка\1283249095_school-supplies-6.jpg


Якщо ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні образи, перенесіть з вогника своєї творчості хоча б одну іскру в свідомість дитини. Якщо ви не вмієте творити, або вам здається пустою забавою спустися до світу дитячих інтересів, − нічого не вийде.

В.О.Сухомлинський

Ці слова великого педагога є орієнтиром нашої роботи. Основною метою будь-якого вчителя, а вчителя літератури в першу чергу, є всебічне виховання особистості. Сформувати в учня якості культурного читача, вдумливого, уважного поціновувача Книги – завдання вчителя.

Найголовніше сьогодні – найцікавіші види літературознавчого аналізу адаптувати до школи. Аналіз художнього твору в школі – не самоціль, це – ключ до прекрасного, до складного світу літератури, що відкривається не всім і не кожному. Щоб зрозуміти, чому твір справив те чи інше враження на читача, потрібно його проаналізувати. А все, чим живе літературознавство, широко використовується в шкільній практиці.

Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається реалізація чотирьох змістовних ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної. Це вимога часу. Шкільний аналіз твору ґрунтується на засадах літературознавчого аналізу. Але кожен індивідуальний твір заслуговує на власний вид аналізу.

Розробляючи уроки світової літератури для 6 класу, ми впевнились, що літературознавчий аналіз – це необхідність. Він потрібний і тоді, коли йдеться про твори минулих епох, оскільки без літературознавчого коментаря їх змісти, зумовлені типом культури і відповідно системою мислення, не відкриваються сучасному читачеві. Він потрібний тоді, коли предметом обговорення є твір, написаний у ХХ ст., оскільки книжка талановитого автора випереджає розвиток свого читача-сучасника.

Всі ми знаємо, що для розвитку творчих здібностей потрібно підштовхувати дітей до рішення, а не вирішувати за них. Дитина може уявити значно менше, ніж доросла людина, але дитина більше довіряє продуктам своєї уяви та менше їх контролює.

Тому основними вимогами до проведення даних уроків ми вважаємо:


 • формувати розумові дії школярів (орієнтувально-дослідницькі дії, оцінювання, аналіз, узагальнення, порівняння, планування) на всіх етапах навчального процесу;

 • використовувати багатократні модифікайні повторення матеріалу;

 • максимально використовувати збережені психічні функції дитини;

 • використовувати вправи, націлені на розвиток уваги, пам’яті, уяви, будуючи їх на матеріалі уроку.

Структура програми 2013 року подає тільки загальну кількість годин на кожен розділ. Вчитель на свій розсуд розподіляє години на вивчення творів.

Ми подаємо по два уроки з вивчення творів Ч.Діккенса, М.В.Гоголя, Г.Бічер-Стоу, В.Г.Короленка, М.Басьо, Дж.Родарі, Р.Шеклі, які допоможуть вчителям у підготовці до уроків.


Т.В.Носань, керівник творчої групи
Зміст


 1. Дж.Родарі «Листівки з видами міст…». Широта світу та його

сприйняття ліричним героєм вірша. (Носань Т.В., вчитель світової

літератури та російської мови Йосипівського навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний

навчальний заклад») 1. Дж.Родарі «Листівки з видами міст…». Листівки як символ

широти світу і прагнення до його відкриття. (Носань Т.В., вчитель

світової літератури та російської мови Йосипівського навчально-

виховногокомплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад») 1. Тема мистецтва в творі В. Г. Короленка «Сліпий музикант» (Єдинак Л.В., вчитель світової літератури Новомиргородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1)

 2. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших. В. Г Короленко «Сліпий музикант» (Єдинак Л.В., вчитель світової літератури Новомиргородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1)

 3. Чарльз Діккенс − англійський письменник-романіст. Гуманістичний зміст повісті «Різдвяна пісня у прозі», висока людяність твору. (Жовнір А.М., вчитель світової літератури і російської мови Новомиргородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступені № 1)

 4. Причини деградації Скруджа та його переродження (Жовнір А.М., вчитель світової літератури і російської мови Новомиргородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступені № 1)

 5. Поэтизация чистой и светлой любви в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством» (Зеленюк Н.В., вчитель світової літератури і російської мови Новомиргородської загальноосвітньої школи № 2)

 6. «Ночь перед Рождеством» − энциклопедия народных традиций,

верований, обрядов (Зеленюк Н.В., вчитель світової літератури і російської мови Новомиргородської загальноосвітньої школи № 2)

 1. Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі. Ідеї

доброти, поваги до людини, мужності у творі Г.Бічер-Стоу «Хатина

дядька Тома». (Лягул О.М., вчитель світової літератури і російської мови Мартоніської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів) 1. Викриття жорстокості і расової неприязні в романі Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». (Лягул О.М., вчитель світової літератури і російської мови Мартоніської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів)

 2. Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві. (Добровольська О.М., вчитель світової літератури Панчівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів)

 3. Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний

зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму (Добровольська О.М., вчитель світової літератури Панчівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів)

 1. Зображення станів природи в ліриці Басьо. Роль художньої деталі.

Підтекст. (Іляшова С.С., вчитель світової літератури і російської мови Кам’янської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів)

 1. Роберт Бернс. «Моє серце в верховин ». Ідея любові до батьківщини

у вірші Р.Бернса (Іляшова С.С., вчитель світової літератури і російської мови Кам’янської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів)

e:\фото\йосипівка\img_8046.jpg

Носань Тамара Василівна,

вчитель світової літератури

та російської мови

Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист,

«Відмінник освіти України»
Джани Родарі

(1920 – 1980)

«Листівки з видами міст»

Тема. Дж.Родарі «Листівки з видами міст…». Широта світу та його

сприйняття ліричним героєм вірша.Цілі:

навчальні: шляхом історико-культурного коментаря розкрити маловідомі і

малозрозумілі факти історії та культури Італії; ознайомити і

зацікавити життям і творчістю письменника;

розвивальні: розвивати навички виразного читання поезії, вміння

висловлювати враження від прочитаного, характеризувати

образ ліричного героя;

виховні: виховувати шанобливе ставлення до культурних надбань людства,

сприяти формуванню гуманістичних ідеалів справедливості,

свободи, честі.

Обладнання: карта світу, портрет письменника, комп’ютер, презентація до

уроку, ілюстрації, музичні записи, виставка книг.Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок-експедиція.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, музичне мистецтво,

історія.


Інтерактивні методи роботи на уроці: відео презентація, робота в групах,

робота в парах, інтерактивний прийом «мікрофон».


Хід уроку.
І. Організаційний момент.

Урок розпочинається із вправи «Личка»: учні сигналізують про свій емоційний стан за допомогою карток із смайликами (дитина усвідомлює свій емоційний стан і ділиться цим з учителем, що сприяє її самоорганізації).


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Слово вчителя

Кожен день приносить нам нові знання, досвід, враження, очікування. Щоб збагатити себе досвідом попередніх поколінь, красою творіння рук людських, життєвою мудрістю пропоную організувати експедицію до чудової країни – Італії. Це батьківщина відомого італійського письменника Джанні Родарі.

Кожному з вас я хочу побажати, щоб на уроці ви були:У – усміхненими

С – спокійними

П – прогресивними

І – ініціативними

Х – хитромудрими

і тоді наша експедиція буде успішною


І етап

 1. Надання знань: відео презентація про Італію і її визначні місця.

 2. Причина відправлення в експедицію

Вправа «Перелякані букви»

Учні повинні прочитати зашифроване повідомлення (міняють місцями літери)Тячийди пето і никменпись. Аз рахакометр убв жуде зливравим і вавдучів прасендливевість. Модожітьпо знасятиді пор юц нулюди.

(Дитячий поет і письменник. За характером був дуже вразливим і відчував несправедливість. Допоможіть дізнатися про цю людину) 1. Приготування необхідного інструментарію (підказка – дороговказ)

Читання поезії Дж.Родарі «Літня спека»

Обрали б мене президентом, то враз

Я видав би строгий-престрогий наказ

Параграф перший:

Улітку всі діти

Не мають права у місті сидіти.

Параграф другий:

Для дітвори

Відкриті безплатні морські табори.

Параграф третій:

Малятам віднині

Належать Альпи і Аппеніни.

Яким перед вами постає поет?

(діти висловлюють свою думку)


ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями нового матеріалу

Слово вчителя

Про країну ми з вами вже дізналися і маємо певні уявлення про людину, яка нас цікавить. То ж ми можемо з вами вирушати в дорогу. Девізом нашої експедиції хай стануть слова:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати!


ІІ етап

«Проведення експедиції»

1 зупинка «Біографічна»

(відеопрезентація про життєвий і творчий шлях Дж.Родарі)

Інтелектуальна гра «Продовж речення»

− Ліно Пікко це … (псевдонім Дж.Родарі) • Улюбленими героями Дж.Родарі були … (люди звичайних професій)

 • Дж.Родарі був не тільки поетом, а й … (письменником)

 • Перша повість-казка письменника … («Пригоди Цибуліно»)

 • Короткі, веселі й повчальні казочки, що містять у собі майже анекдотичний випадок з життя ввійшли до збірки … («Казки по телефону»)

 • Казки, в назві яких зустрічаються солодощі … («Шоколадна дорога», «Торт у небі», «Палац із морозива»)

Слово вчителя

Перш ніж зануритися в поетичний світ Дж.Родарі, давайте створимо інформаційне гроно «Хто він такий – Дж.Родарі?»

ІІ зупинка «Літературознавча»

 • Можливо, вам доводилось з батьками мандрувати, їздити з однокласниками на екскурсії, скажіть, що зазвичай ви привозили? (листівки, сувеніри)

 • Що найчастіше зображено на листівках? (визначні місця, архітектурні пам’ятки, куточки природи)

Ось про такі листівки і розповість Дж.Родарі у своєму вірші «Листівки з видами міст…» Але, щоб краще зрозуміти зміст поезії, відкриємо словникову скарбничку.

Капітолій – один із семи пагорбів, на яких виник Давній Рим

Колізей – амфітеатр,де відбувалися бої гладіаторів

Форум – площа для масових зборів

Мілан – місто Італії, де розміщений один із найкращих соборів

світу, побудований у готичному стиліПізанська вежа – знаменита похила вежа заввишки 55 – 56 м

Венеція – найромантичніше місто Італії

Гавань – захищене від вітру місце, куди заходять кораблі

Неаполітанська затока – розташована на західному березі Італії, її

ширина – 30 мВезувій – один із небезпечних вулканів світу

Гондоли – човни

Гулі – ігри

Синьйори – звертання до чоловіків

Глянець – блискуча поверхня

ІІІ зупинка «Поетична»

 1. Виразне читання вірша Дж.Родарі «Листівки з видами міст…»

 2. Яке враження справив на вас вірш?

 3. Яку картину ви уявили під час читання?

 4. Що протиставляє автор у вірші?


IV зупинка «Дослідницька»

Усі ми любимо подорожувати пішки чи транспортом, широкими степовими дорогами, безмежними орськими просторами. Але ми зараз з вами в Італії, у країні з багатим і цікавим минулим, у країні, яка дала світу славетних поетів, письменників, філософів, акторів, співаків, скульпторів, художників, композиторів і т.п.

(на дошці табличка з написом «Кімната навчального діалогу»)

Давайте заглянемо до цієї кімнати і кожен з вас висловить свою думку щодо вірша. • Яке враження про Італію склалося у вас після прочитання опису міст, які зображені на поштових листівках?

 • Перед вами сонячне коло з написом «ліричний герой». Будь ласка, напишіть на промінчиках слова з поезії, які підтверджують наявність ліричного героя.Хай сам я узнаю…

Погляньте і ви…Ось і Рим…
Хай сам я побачу…Ось Піза…Ліричний

герой


Хай сам подивлюся…Ось Генуя…Дозвольте…
Не вірю…

А глянь…

Я вірю… • В яких рядках ліричний герой висловлює власну думку про визначні місця? («Чудово! Прекрасно! Розкішні види!»)

 • Чи можуть поштові листівки з видами міст розповісти про життя їхніх мешканців?

 • Віднайди в тексті слова, у яких виражено недовіру ліричного героя до того, що він бачить на листівках? («Дозвольте, синьйори, самому розглянуться: На всі ті міста – у натурі,без глянцю.»)

 • З якою метою автор вживає риторичні запитання? (висловлює свою недовіру)

 • У яких словах виражено прагнення автора самому про все дізнатися, відкрити таємниці світу? («Хай сам подивлюся, Хай сам я побачу»)

 • На скільки частин можна поділити твір? (На три. Перша – розповідь про визначні місця Італії, друга – роздуми ліричного героя, третя – висновок: «Не все те золото, що блищить» пояснити прислів’я.)


IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Робота в групах

І – знайти у вірші художні засоби, пояснити їхню роль.

ІІ – визначити тему та ідею поезії

ІІІ – віднайти в тексті приклади використання антитези.
V. Рефлексія

Зупинка «Підсумкова»

Робота в парах

Створити ланцюжок від прочитаного

(захоплення історичними місцями → зосередження → недовіра → картини життя простого народу → турбота за майбутнє)


ІІІ етап

Підбиття підсумків експедиції

 1. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

 • Чи досягли поставленої мети?

 • Наскільки активним був кожен учень?

 • Сьогодні я дізнався…

 • Найбільше мене вразило …
 1. Слово вчителя

Сьогоднішня експедиція закінчилася. Ми з вами побували в прекрасній країні – Італії,познайомилися з творчістю Дж.Родарі, проаналізувати його поезію «Листи з видами міст…» і , я думаю, той багаж знань, що ви сьогодні отримали , ви візьмете з собою в життя.


 1. Оцінювання


VI. Домашнє завдання.

 1. Дати відповіді на запитання підручника.

 2. Виготовити листівку і підготувати до неї коментар.


Тема. Дж.Родарі «Листівки з видами міст…». Листівки як символ

широти світу і прагнення до його відкриття.Цілі:

навчальні: навчити учнів осмислено аналізувати поетичний твір,

активізуючи всі якості культурного читача; розуміти його в

контексті розвитку світової літератури;

розвивальні: розвивати навички дослідницької та самостійної роботи,

навички усного мовлення, логічного мислення, уміння

будувати аргументоване власне висловлювання;

виховні: виховувати любов до художнього слова, спонукати до роздумів,

формувати загальнолюдські якості: доброту, щирість, співчуття,

небайдуже ставлення дожиття.

Обладнання: схема «Знати. Уміти. Цінувати», комп’ютер, презентація до

уроку, виставка листівок, виготовлених учнями.Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок-дослідження.

Епіграф уроку: «Уважно вдивись у світ, в якому ми живемо. Як гарно і

мудро він створений. У ньому панують неперевершена

краса, гармонія і спокій»

Л.Литвин


Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Робота з комп’ютером (у парах)

Заповнити особистий листок Дж.Родарі (за трафаретом в електронному варіанті)

 1. Рік і місце народження

 2. Національність

 3. Освіта

 4. Громадська діяльність

 5. Перша книжка

 6. Поезії

 7. Казки

 8. Перекладачі творів Дж.Родарі

 1. Презентація листівок, виготовлених вдома учнями.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над поезією Дж.Родарі «Листівки з видами міст…», з якої ви дізналися про історичні місця Італії і тим про життя італійців.

Знаючи тему уроку, яку мету ми поставимо перед собою, що допоможе нам розкрити ліричну сутність поезії?

Робота зі схемою «Знати. Уміти. Цінувати»

зміст вірша

ЗНАТИ

поняття «ліричний герой»

виразно читати поезію

визначати особливості розвитку сюжетуУМІТИ знаходити художні деталі, виявляти їх

роль у розкритті стану героя

виявляти підтекст у прочитаній поезії

доброту


ЦІНУВАТИ щирість

активне ставлення до життя 1. Постановка проблемного питання

Краса і сутність. Що обожнюють люди і до чого прагнуть?
IV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

 1. Виразне читання поезії.

 2. Що вам відомо про позицію поета? («Ми мусимо прагнути перебороти все, улаштувати так, аби все стало новим, аби брехливе, брудне, потворне наше життя стало справедливим, чистим, веселим і прекрасним»)

 3. Як це характеризує його як людину і як громадянина?

 4. У чому виявляється громадянська мужність митця? Підтвердити текстом.

 5. Інтерактивна вправа «Асоціативна характеристика»

Р – розумний

О – обдарований

Д – добрий, довірливий

А – авторитетний, активний

Р – рішучий

І – ініціативний

 1. Слово вчителя

Саме така людина не могла жити власними інтересами, забувши про загальнолюдські. Дж.Родарі вбачав необхідність подолання прірви між інтелігенцією та народом, привертав увагу до громадського обов’язку митця. Тому в його вірші листівки – це символічна річ і давайте зараз спробуємо схематично відобразити їх змалювання.

ЛИСТІВКИ

Краса світу

Враження

Буденність

Враження

Рим

Колізей


Капітолій

Форму


Піза

Мілан


Венеція

Генуя


Неаполь

Везувій


Прекрасно!
Чудово!
Розкішні види!

Хто скаче, хто плаче

Хто діло робить, хто байдикує

Хто на роботу йде, не сні давши,

Хто спать лягає, не обідавши

Бо ніде прихилити голову


Натура, без глянцю

Картинки веселі Життя − суворе

?


 1. Обговорення проблемного питання

Краса і сутність. Що обожнюють люди і до чого прагнуть?

 1. Вправа «Пазли» (робота в парах)

На кольорових карточках написані визначні місця Італії з частковим їх зображенням. Скласти рядки із вірша, отримавши при цьому зображення краєвиду.
V. Рефлексія та оцінювання

 1. Робота з епіграфом

 2. Що впливає на формування поглядів людини?

 3. Чи можна духовний світ Дж.Родарі назвати гармонійним?

 4. Інтерактивний прийом «Мікрофон»:

«Що, на мою думку, засуджує автор?»
VI. Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Про що може розповісти листівка?»

Література – це храм, куди можна увійти лише з чистою совістю і благородними намірами.

Ф.Шиллер
Єдинак Лідія Вікторівна,

вчитель світової літератури Новомиргородської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 1,

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель»


Володимир Галактіонович Короленко

(1853 – 1921)

«Сліпий музикант»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Алфавітний покажчик портретів найвідоміших українських письменників
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Бородянської райдержадміністрації Методичний кабінет
«Застосування комп’ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури»
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Красилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
У посібнику подано розробки уроків за темою «Село моє – частинка Батьківщини» для учнів 4 класу
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Жашківської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» №5 м. Жашків мо вихователів днз району
«Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку»
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Дубенської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Вони виявляють багатство його душі, свідчать про високу матеріальну та духовну культуру. Українські народні музичні інструменти є...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Любашівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
«Сучасна техніка ― це перш за все фізика в різних її застосуваннях». За допомогою цих знань сильна рука людини запустила космічні...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Дунаєвецької райдержадміністрації Дунаєвецький районний методичний кабінет
Образ Байрона з його загадковістю І величчю завжди збуджував уяву як сучасників, так І нащадків великого поета. Ще з дитинства...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Якимівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Змінюються всі характеристики дитячого читання : статус читання, його тривалість, характер, спосіб роботи з друкованим текстом, репертуар...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка