Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 ЗмістСкачати 496,8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.07.2017
Розмір496,8 Kb.
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ УЛЬЯНОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


ЗБІРНИК

методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами


Ульяновка 2012

Зміст

1. Вступ………………………………………………………………………………..3

2. Перелік законодавчо – нормативних документів з кадрових питань…………..4

3. Перелік основної документації…………………………………………………..5-6

4. Рекомендації щодо прийняття працівників на роботу…………………………7-8

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності №5 – ПН……………………...9-12

6. Показник професій у закладах освіти………………………………………..13-15

7. Рекомендації щодо оформлення особової справи……………………………....16

8. Рекомендації щодо написання наказів з особового складу…………………17-18

9. Особливості складання посадових інструкцій працівників………………...19-22

10. Особливості ведення трудових книжок……………………………………..23-25

11. Рекомендації до складання правил внутрішнього розпорядку для

працівників закладів освіти ………………………………………………...26-27

12.Підрахунок стажу працівників для встановлення надбавок за вислугу років28-31

13. Причини надання відпусток без збереження заробітної плати………………32

14. . Причини звільнення………………………………………………………...33-34

15. Зразки оформлення документації …………………………………………..35-39


1. Вступ

Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників.

Основні напрями кадрового діловодства:


 • облік особового складу установи;

 • підготовка звітів та необхідних довідок про рух кадрів;

 • облік стану підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та зарахування їх до резерву;

 • облік та реєстрація документів, що стосуються особового складу, контроль за їх виконанням;

 • організація документообігу з метою забезпечення чіткого виконання документів та доручень керівництва з питань роботи із кадрами;

 • оформлення та ведення особових справ працівників.
  Документація з особового складу характеризує правові, трудові та службові відносини окремої особи з установою.
  У цій документації відображається діяльність із питань обліку кадрів; прийняття на роботу; переведення на іншу роботу; підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; атестації працівників; нагородження; пенсійного забезпечення тощо.

Найхарактернішою особливістю кадрової документації є те, що вона завжди відображає діяльність конкретної особи, отже, вона є іменною документацією. Тому ведення кадрової документації повинне бути зразковим.
Для бездоганної роботи щодо означеного питання подаємо рекомендації керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами
2. Перелік законодавчо-нормативних документів з кадрових питань

- Кодекс законів про працю України; • Постанова Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників” від 27.04.1993 №301 із змінами від 16.05.2001 №514;

 • наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України “ Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок “ від 29.07.1993 №358 із змінами від 24.09.2003 №266/118/5;

 • наказ МОН України “ про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів;

 • Постанова КМУ від 03.04.1993 №245 “ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій із змінами від 31.08.1996 №1033;

 • наказ “Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності від 24.12.2002 №744;

 • Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників із змінами від 14.01.2004 №40;

 • наказ МОН “Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОН” від 20.12.1993 №455 із змінами від 10.04.2000 №73;

 • Закон України “Про відпустки”

 • наказ МОН України “Про затвердження положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН України” від 13.07.2007 №605;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.1.1992 №9 із змінами від 25.05.1998 №15

 • Постанова КМУ «Про оплату праці замінених годин»


3. Перелік основної документації

- Відповідальний за ведення кадрової документації, ведення та зберігання трудових книжок (наказ «Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи», підписи про ознайомлення).

- Акти прийому і передачі справ та документів при заміні директора школи. Порядок оформлення та зберігання.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку (нормативність затвердження; своєчасне ознайомлення працівників під підпис).

- Посадові інструкції (наявність інструкцій для педагогічного, технічного персоналу та сезонних працівників, ознайомлення працівників з даними інструкціями).

- Трудові книжки (відповідність кількості книжок чисельному складу працівників; проведення записів відповідно до Інструкції, внесення записів про нагородження).

- Книга руху трудових книжок ( форма П-10, правильність та своєчасність заповнення, наявність підписів та дати отримання книжки працівника, який звільнився. Порядок та термін зберігання (50 років).

- Книга реєстрації наказів з кадрових питань (правильність ведення та зберігання, відповідність записаних назв наказів до безпосередньо назв наказів, наявність наказів тільки про прийняття, звільнення, подовження трудового договору, про відпустки, нагородження, догани).

- Накази з кадрових питань (правильність ведення, оформлення та зберігання, наявність наказів тільки про прийняття, звільнення, подовження трудового договору, про відпустки, нагородження, догани, ознайомлення працівників з наказами. Дотримання вимог чинного законодавства щодо звільнення, переведення працівника, надання відпусток).

- Підстави до наказів з кадрових питань (правильність написання та зберігання).

- Книга обліку та руху особового складу (педагогічний, технічний персонал; порядок та термін зберігання, своєчасність внесення змін (зберігання 50 років).

- Особові справи працівників (порядок оформлення та зберігання, відповідність кількості справ чисельному складу працівників).

- Книга обліку робочого часу під час канікул та карантинів педагогічних працівників (своєчасність ведення);- Книга обліку робочого часу техперсоналу (своєчасність ведення);.

- Нагородження працівників. Книга обліку нагороджень та заохочень працівників (своєчасність заповнення Книги; періодичність нагородження працівників).

- Книга обліку працівників, які працюють за строковим трудовим договором (кількість працівників, які працюють за строковим договором, своєчасність заповнення Книги).

- Облік відпусток (графік відпусток, затверджений до 10.01; Особова картка працівника (Типова форма П-2 обліку відпусток на основних працівників та сумісників).

- Статистичні звіти (№ 83 – РВК на 01.10).

- Визначення трудового стажу працівників ( наказ).

- Робота з кадровим резервом (списки осіб, зарахованих до кадрового резерву; навчання кадрового резерву; план роботи з резервом, його виконання).

- Контроль адміністрації за організацією кадрової роботи (наради, педради, довідки, інформації та ін.).

- Штатний розклад (відповідність кількості, назв посад в тарифікації та наказах).

- Тарифікація.

4 . Рекомендації щодо прийняття працівників на роботу

Документація, яка необхідна для прийняття працівників на роботу

 • Заява на ім’я керівника.

 • Трудова книжка (для сумісників – копія, завірена на основному місці роботи)

 • Копія диплома (якщо необхідно).

 • Особова картка П-2.

 • Особистий литок по обліку кадрів.

 • Особова картка на підтвердження педагогічного стажу (для педагогів)

 • Автобіографія.

 • Копія свідоцтва про соціальне страхування

 • Копія паспорта

 • Копія ідентифікаційного номера

 • Атестаційний лист (якщо працівник атестувався протягом останніх 5 років)

 • Посвідчення про підвищення кваліфікації (якщо був на курсах )


Порядок прийняття на роботу згідно з КЗпП України:

 • за безстроковим трудовим договором;

 • за контрактом;

 • за сумісництвом;

 • за строковим договором ;

 • за безстроковим трудовим договором порядком переведення із (вказати повну назву установи, з якої переводиться);

 • як сезонного працівника;

 • на час хвороби основного працівника (прізвище, ініціали);

 • на час соціальної відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами основного працівника (прізвище, ініціали);

 • на час соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (прізвище, ініціали);

 • з неповним робочим тижнем (днем);

 • з неповним тижневим навантаженням.

 • Додаткові умови:

 • - з випробувальним терміном ___________ місяці.

Тарифні розряди педагогів

 • Незакінчена вища освіта та базова вища -8 розряд;

 • Повна вища9 розряд;

 • Спеціаліст ІІ категорії –

 • 10 розряд;

 • Спеціаліст І категорії – 11розряд;

 • Спеціаліст вищої категорії – 12 розряд

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників"


I. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) на власників підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи незалежно від форми власності, виду діяльності тагосподарювання, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі - роботодавці), покладено обов'язок подавати виконавчій дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомості про прийняття на роботу працівників.

1.2. Роботодавці, які здійснюють прийом працівників на роботу (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), подають форму звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" (далі - форма) до центру зайнятості тієї самої адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо), які є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та мають право самостійно здійснювати прийом працівників та розрахунки з ними, подають форму до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В інших випадках форму за структурні підрозділи (відокремлені підрозділи) складає роботодавець і подає до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому у графі 8 форми зазначаються найменування структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) та його місцезнаходження, якщо воно не збігається з місцезнаходженням роботодавця.

1.3. Форма складається та подається не пізніше 10 календарних днів з дня прийому працівника на роботу (першого робочого дня працівників). Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший за ним робочий день. У разі відсутності факту прийняття на роботу працівників форма не подається.


1.4. До форми включаються працівники, які перебувають з роботодавцем у трудових відносинах, незалежно від того, чи перебуває працівник у штаті роботодавця або є позаштатним працівником (працює на умовах строкового трудового договору чи за сумісництвом).

До форми не включаються дані стосовно працівників, прийнятих роботодавцем на оплачувані громадські роботи та на робочі місця з наданням дотації на підставі договорів, укладених між центром зайнятості та роботодавцем.


II. Порядок заповнення форми

2.1. У графі 1 зазначаються українською мовою відповідно до паспортних даних (для іноземців та осіб без громадянства - згідно з їхнім паспортним документом) прізвища, імена та по батькові всіх громадян, прийнятих на роботу (без скорочення).

2.2. У графі 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків прийнятого працівника (до 01.01.2011 - ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків


та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2.3. У графі 3 зазначається зареєстроване місце проживання прийнятого на роботу працівника (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті). Для іноземців та осіб без громадянства допускається зазначення місця перебування.


2.4. У графі 4 наводиться найменування професії (посади), на яку прийнято працівника, відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" ( va327609-10, vb327609-10 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 N 327 ( v0327609-10 ) (далі - КП).

2.5. У графі 5 наводиться код професії (посади) відповідно до КП ( va327609-10, vb327609-10 ).


2.6. У графі 6 вказуються номер та дата наказу про прийняття на роботу працівника (для фізичних осіб - дата трудового договору, а також номер і дата його реєстрації у центрі зайнятості згідно з книгою реєстрації трудових договорів - за наявності).


2.7. У графі 7 вказується дата, з якої працівник фактично приступив до роботи (перший робочий день).
2.8. У графі 8 вказуються найменування та місцезнаходження структурного підрозділу (відокремленого підрозділу), до якого було прийнято працівника. Заповнюється у випадку, якщо форму за структурний підрозділ (відокремлений підрозділ) складає роботодавець, якому він підпорядкований.

2.9. Заповнення граф є обов'язковим. Якщо місцезнаходження структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) збігається з місцезнаходженням роботодавця, для графи 8 допускається позначка "-".


2.10. У графі 9 проставляється відмітка "V", якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце. Новостворене робоче місце - це робоче місце, яке утворено внаслідок реєстрації підприємства, установи, організації або після здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці. Графа не заповнюється фізичними особами, які використовують найману працю.

2.11. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації, відокремленого підрозділу) або фізичною особою, яка використовує працю найманих працівників. Зазначаються прізвище, ініціали і номер телефону виконавця, дата складання звіту, яка має збігатися з датою на формі, та ставиться печатка (для фізичних осіб - за наявності).12. Покажчик професій у закладах освіти

КодКП

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

1210.1
Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)

1210.1
Директор навчально-виробничого комбінату

1210.1

80

Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)

1210.1

85

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1
Директор навчального пункту

1210.1
Директор навчально-курсового комбінату

1210.1
Директор позашкільного закладу

1210.1

85

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалі­зованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

1229.4
Завідувач кабінету навчального

1229.4
Завідувач позашкільного закладу

1229.6

81

Завідувач бібліотеки

1229.6

81

Керівник гуртка

1239

1

Завідувач господарства

2229.2

78

Лікар з лікувальної фізкультури

2320
Вчитель середнього навчально-виховного закладу

2331
Вчитель початкового навчально-виховного закладу

2340
Вчитель з корекційної освіти

2340

80

Вчитель-дефектолог

2340

80

Вчитель-логопед

2340

80

Вчитель-реабілітолог

2340

80

Інструктор слухового кабінету

2340

80

Педагог соціальний

2359.2
Інструктор з праці

2359.2

87

Педагог-організатор

2411.2

1

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

2432.2

81

Бібліотекар с

2445.2

80

Практичний психолог

2454.2
Хореограф

2455.2
Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)

2455.2

81, 84

Керівник художній

3231

78

Сестра медична

3231

78

Сестра медична з дієтичного харчування

3231

78

Сестра медична з косметичних процедур

3231

78

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

78

Сестра медична з масажу

3231

78

Сестра медична з фізіотерапії

3231

78

Сестра медична з функціональної діагностики

3310
Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

3330
Асистент вчителя з корекційної освіти

3330

80

Асистент вчителя-логопеда

3330

80

Асистент вчителя-реабілітолога

3340
Асистент вчителя

3340

80

Асистент вчителя-дефектолога

3340

80

Вихователь

3340
Вожатий

3340
Лаборант (освіта)

3340

80

Майстер виробничого навчання

3433

1

Бухгалтер

3433
Касир-експерт

3475

85

Інструктор з фізкультури

4111

1

Друкарка

4115
Секретар

4115

1

Секретар-друкарка

4144

1

Діловод

4211

1

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

5122

65

Кухар

5131
Помічник вихователя

5131
Помічник вчителя

5169

1

Охоронник

7129

87

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7422

16

Столяр

8163

87

Оператор хлораторної установки

8264

1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

8321
Водій мототранспортних засобів

8322
Водій автотранспортних засобів

9132

1

Каштелян о

9132

65

Кухонний робітник с

9132

1

Прибиральник службових приміщень

9141

1

Опалювач

9152

1

Гардеробник

9152

1

Сторож

9162

1

Двірник

9322

1

Підсобний робітник

9333

1

Вантажник

9411

1

Комірник


Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Жашківської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» №5 м. Жашків мо вихователів днз району
«Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку»
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Бородянської райдержадміністрації Методичний кабінет
«Застосування комп’ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури»
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Алфавітний покажчик портретів найвідоміших українських письменників
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Красилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
У посібнику подано розробки уроків за темою «Село моє – частинка Батьківщини» для учнів 4 класу
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconВідділ освіти Якимівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Змінюються всі характеристики дитячого читання : статус читання, його тривалість, характер, спосіб роботи з друкованим текстом, репертуар...
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconЧемеровецька районна державна адміністрація Чемеровецький районний відділ освіти Районний методичний кабінет

Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconНаукове товариство учнів «Ерудит» цдют м. Ульяновка
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Відділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка