Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцейСкачати 179,32 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір179,32 Kb.


Відділ освіти виконкому Саксаганської

районної у місті ради

Криворізький навчально-виховний комплекс № 35

багатопрофільний ліцей «Імпульс»Матеріали з досвіду роботи

вчителя української мови

та літератури

Щурінової Анастасії Сергіївни

КРИВИЙ РІГ2014

Зміст


 1. Усна народна творчість 4

 2. Родинно-побутові пісні й балади 5

 3. Давня українська література 6

 4. Література епохи Ренесансу та Бароко 8

 5. Григорій Сковорода 9

 6. Нова українська література 10

 7. Іван Котляревський 11

 8. Григорій Квітка-Основ’яненко 12

 9. Петро Гулак-Артемовський 14

 10. Термінологічний 15

Вступ


Інтерактивне навчання стало реальністю української школи. Підтвердження цьому – численні публікації, круглі столи, конференції. « Психологічною основою інтерактивності є бажання бути зрозумілим і розуміти іншого, доповнення взаємними співпереживаннями, відчуттями, почуттями», - зазначає О. Селіванова. Традиційне навчання, де учень є об’єктом впливу не дає змоги повністю задовольнити це прагнення. Толерантне ставлення не перетворює його автоматично на суб’єкт навчальної діяльності. Для цього потрібна можливість впливати на процес навчання. Що особливо важливо в умовах, коли акцент зміщується з процесу передачі знань у бік їх засвоєння і саме учень стає головною фігурою на уроці. Забезпечити цей процес можна лише з допомогою інтерактивних технологій навчання ( ІТН).

Серед інтерактивних технологій, які часто застосовуються нині в школах, є і так звана технологія незакінчених речень. На основі неї і будуються літературні диктанти. Подібним чином проводиться аудювання. Літературні диктанти дають змогу швидко, в цікавій формі перевірити засвоєння учнями змісту літературного твору, що вивчається. Цей вид завдань може бути використаний на різних етапах уроках залежно від мети: перевірки та корекції засвоєних знань; їх актуалізації; створення передумов для налагодження інтерактивної, творчо-пошукової та іншої діяльності; закріплення вивченого.

Маючи збірник літературних диктантів, учитель зекономить свій час на підготовку уроку. У посібнику представлено літературні диктанти розроблені для застосування на різних етапах уроку залежно від мети: перевірки та корекції засвоєних знань або їх актуалізації; створення передумов для налагодження інтерактивної, творчо-пошукової та іншої діяльності. Посібник містить три різновиди диктантів: рефлективні, пошуково–творчі та змішані. Матеріали можуть бути використані під час проведення навчального тестування, тематичних контрольних робіт.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Пошуково – розподільчий диктант

Користуючись довідкою розподіліть пісні у три колонки


Народна лірикаКалендарно-обрядові пісні

Родинно-побутові пісні

Соціально-побутові пісні


Незакінчене речення

 1. Фольклор – це… (усна народна творчість).

 2. Українським народним пісням (зокрема пісням про кохання) притаманний психологічний …(паралелізм.)

 3. Іван Котляревський переробив і ввів до п’єси « Наталка Полтавка» пісню… («Сонце низенько, вечір близенько»).

 4. До родинно-побутових пісень належать… (пісні про кохання та сімейне життя).

 5. У пісні «За городом качки пливуть» образи тварин (коня, корови, волів) є… (образами – символами).

 6. Давній жанр, що увібрав у себе риси суміжних видів усної народної творчості – ліричної пісні, думи, легенди, казки, міфу називається…

(балада.)

 1. У якій баладі висловлюється захоплення гордою дівчиною, яка відстоює самоповагу, свою людську та жіночу гідність, відмовившись жити з паном – нелюбом… («Бондарівна»).

 2. Образ – символ, що символізував сум і вдівство, нещастя й тугу за минулим, страждання нерозважливої матері в баладі «Ой летіла стріла з-за синього моря» (зозуля).

 3. Відчай дівчини, що проводжає в останню путь убитого на війні козака показано в баладі … («Козака несуть»).

 4. Не плач, мамо, не журися,

Бо вже твій син оженився.

Та взяв собі паняночку –

В чистім полі земляночку!- символічне звертання до матері, на яку випало невиправне горе в баладі…(«Ой на горі вогонь горить»).

 1. Які ви знаєте види балад (родинно – побутові, історичні, про кохання, легендарні або фантастичні).

 2. Художник, що створив полотно до балади « Козака несуть» …(Опанас Заливаха).Давня українська література

Хронологічний диктант

 1. Українська середньовічна література розвинулась впродовж … століть після хрещення Руси – України.

 2. Щоб зміцнити єдність держави, князь Володимир Святославович у …році запровадив християнство.

 3. Переклади головних біблійних книг з’явилися на Русі в …століттях.

 4. Остромирове Євангеліє, тобто тексти чотирьох Євангелій, переписані в …роках.

 5. Універсальна хрестоматія з питань християнського віровчення і літератури відома під назвою « Ізборник Святослава » було переписано для князя Святослава…року.

 6. « Пересопницьке Євангеліє» було записано…роках.

Відповіді: 1. 11-15 століття.

 2. 988 рік.

 3. 11-12 століття.

 4. 1056-1057 роки.

 5. 1073 рік.

 6. 1556-1561 роки.

Кожна відповідь оцінюється в2 бали.


Давня українська література

Незакінчене речення

 1. Матеріал для рукописних книг (пергамент).

 2. Мова написання Євангелія, Псалтиря, « Часослова» (Церковнослов’янська, староболгарська).

 3. Вартість однієї книги в давні часи ( Двоє коней).

 4. Під час правління якого князя виникла школа «ученія книжного»

(Володимир).

 1. Азбуки, які були у слов’ян ( Глаголиця і кирилиця).

 2. Перша ілюстрована книга Київської Русі («Остромирове Євангеліє»).

 3. Два кольори, якими писався текст книг ( червоний і чорний).

 4. Закінчіть біблійний афоризм: «Не копай яму іншому, бо …( сам в неї попадеш).

 5. Назва збірки афоризмів, що належала до світської перекладної літератури. («Бджола»)

 6. Твір 11 століття написаний кирилицею («Повість минулих літ»).

 7. Зазначте основні жанри давньоруської літератури. (Літописи, житія, сказання, поеми, ходіння, повчання…)

 8. Що було оправою для книг? ( Дошки )


Біблія

Вірю – не вірю 1. У різних виданнях Біблія налічує 66 книг. ( ТАК)

 2. Іудеї визнають за Святе Письмо лише книги Старого Заповіту. ( ТАК)

 3. Автором Біблії є Мойсей. ( НІ)

 4. Легенда про Вавилонську вежу міститься в Старому Заповіті. ( ТАК)

 5. Автором Євангелій, що складають Новий Заповіт, є апостоли Лука, Матвій, Марко та Петро. ( Ні)

 6. Твір про сіяча за жанром є притчею. ( ТАК)

 7. Біблія складається зі Старого Заповіту, Нового Заповіту та Псалтиря.

(НІ)

 1. Автором більшості псалмів є цар Соломон. ( НІ)

 2. Книга Буття розповідає про початок обраного Богом єврейського народу, родовід якого походить від патріархів Авраама, Ісаака, Якова.

(ТАК)

 1. У середині 19 ст. відомий історик і письменник Микола Костомаров створив працю « Книги буття українського народу». (ТАК)

 2. Поему « Мойсей» написав Тарас Шевченко. ( НІ)

 3. В перекладі з давньогрецької Біблія перекладається як книга. ( ТАК)

Література епохи Ренесансу та Бароко

Диктант із завданням пошукового характеру

 1. Літопис Самовидця, Літопис Григорія Грабянки і Літопис Самійла Величка дістали об’єднуючу назву ( козацькі літописи)

Проаналізуйте подані літописи за схемою

Назва літопису

Автор та мова твору

Історична основа літопису 1. Православні братства створювали українські школи та засновували друкарні. Осередками національної освіти і культури були:

  Назва школи чи академії

  Рік заснування й найвідоміші учні та вчителі цих закладів

  Здобутки

  (коротко охарактеризуйте )

 2. Запровадження Брестської унії спричинило появу численних полемічних творів з католицької і православної сторін.

Письменник-полеміст

Найвідоміші його твори

Світогляд і погляди на віру

(коротко охарактеризуйте)

Кожне завдання оцінюється вчителем в 4 бали


Драматургія та поезія

Незакінчене речення

 1. Вірші, в яких оплакували померлих називались (лементами або плачами).

 2. Твори, в яких прославляли чесноти видатних державних та церковних діячів ( панегірик).

 3. Найвідомішими творцем фігурної, курйозної або зорової поезії був

(Іван Величковський).

 1. Неординарний за формою, вишуканий поетичний твір, у якому домінує зоровий ефект називається ( фігурним).

 2. Одноактні п’єси комедійного характеру, які ставили в перервах між діями серйозного змісту мали назву ( інтермедії).

 3. Автором найвідомішої декламації « На Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа вірші», яку виконали учні Львівської братської школи є ( Памва Беринда).

 4. Драма повчального характеру, виховного змісту – це драма ( мораліте ).

 5. Найвідоміша історична драма Феофана Прокоповича (« Володимир»).

 6. Різновид лялькового театру, що виник у 17 ст. мав назву ( вертепна драма).

 7. Найчастіше ролі у вертепі виконували (ляльки).

 8. П’єси на різдвяні та великодні сюжети мали назву (містерії).

 9. Автор драми « Милість Божа» (анонім).
Григорій Сковорода

Диктант « Вірю – не вірю»

 1. Сковорода був гуманістом, просвітителем, музикантом, композитором, філософом та поетом. ( ТАК)

 2. Просвітитель народився у сім ї відомого поміщика Степана Томари. ( НІ)

 3. Григорій Сковорода працював викладачем поетики та грецької мови у Києво – Могилянській академії. ( НІ)

 4. Своїм однодумцем Сковорода називав свого учня Михайла Ковалинського.

( ТАК)

 1. Зі слів самого Сковороди записав його біографію Пантелеймон Куліш.

( НІ)

 1. 1774 року письменник упорядкував із тридцяти творів збірку «Байки. харківські» ( ТАК)

 2. У навчально-виховному процесі Григорій Сковорода радив враховувати природні уподобання дітей, їх індивідуальні особливості. ( ТАК)

 3. Збірка « Сад божественних пісень» складається з десяти пісень. ( НІ)

 4. Теорія пізнання – це пізнання добра і зла, яке неможливе без пізнання Біблії. ( ТАК)

 5. « Про свободу» («De libertate!») – єдиний політичний вірш Сковороди.

( ТАК)

 1. Письменник жив у 17 ст., коли вже були здійснені значні відкриття в царині природничих наук. ( НІ)

 2. Напишіть найвідоміший афоризм Григорія Сковороди. («Світ ловив мене і не спіймав»)Нова українська література

Творчо – пошуковий диктант

Доповніть порівняльну таблицю


Давня українська література

( )Нова українська література

(кінець 18 – початок 19ст.)Мова

Книжна староукраїнська
Тематика
Світська


Герої

Представники вищих верств населення
Жанри

Усталені жанри: літопис, житія, панегірики, оди, шкільна драма
Приклади творів
І.Котляревський «Енеїда»,

«Наталка Полтавка»
Іван Котляревський

Життєвий і творчий шлях засновника нової української літератури

Незакінчене речення

1. Народився І.Котляревський у….(Полтаві)

2. Письменник увійшов в історії української літератури…(як засновник нової української літератури)

3. Над поемою «Енеїда» працював…(30 років)

4. За жанром «Енеїда» Котляревського (бурлескно-травестій поема)

5. Різновид бурлескної поезії як переробки серйозного твору в комічний, пародійний називається (травестія)

6. Життєлюбство ватажка козаків під час відпочинку, смакування їжею та напоями передається за допомогою … « Еней тодікупався в бразі» (гіпербола)

7. Історики літератури називають твір « Наталка Полтавка»…(п єсою)

8. На сцені функціонують драматичний твір – п’єса і оперний варіант – опера, музику до якої написав у 1980 році ( Микола Лисенко)

9. Типовий образ тогочасного судового урядовця початку 19 ст. зображено в образі (Борис Тетерваковський)

10. Скільки пісень ввів Котляревський у п’єсу «Наталка Полтавка»…(22)

11. Ім я коханого Наталки Полтавки (Петро)

12. Троп, в основі якого лежить контраст видимого іприховано смислу висловлювання, що створює ефект осміяння називається (Іронія)

Хронологічний диктант.

1. Народився І.Котляревський у…(1769р.)

2. Додуховної семінарії письменник вступив у…(1780р.)

3. На посаду директора Полтавськогобудинку виховання дітей бідних дворян князь Бібіков запросив у…(1810р.)

4. Котляревський перебуває на військовій службі протягом…(1796-1808рр.)

5. Виходить у відставку у…(1808р.)

6. Цар Олександр І нагородив Івана Петровича пенсією по 500крб. щорічно та діамантовим перснем у…(1817р.)

7. П’єсу «Наталка Полтавка» вперше надруковано у…(1838р.)

8. Вперше «Енеїда» побачила світ у…(1798р.)

9. Стає директором професійного театру у Полтаві у…(1818р.)

10. Котляревського обрано членом харківського «Товариства аматорів красного письменства» у…(1818р.)

11. Помер письменник у…(1838р.)

12. Літературно-меморіальний музей І.Котляревського в Полтаві відкрито у…(1952р.)


Історія української літератури XIX століття
ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО


Незакінчене речення


 1. Григорій Федорович до власного прізвища додав псевдонім (Основ яненко)

 2. З яким відомим філософом приятелював батько Григорія (Сковородою)

 3. Внаслідок чого втратив зір в дитинстві відомий письменник (хвороба в дитинстві – золотуха)

 4. На яких музичних інструментах грав Григорій Федорович (клавесин і флейта)

 5. Назва відомої пісні, яку вважають народною, але автором є Григорій Квітка-Основяненко ( « Грицю, Грицю, до роботи»)

 6. Скільки років тривала літературна діяльність письменника (25 років)

 7. У 1832 році Квітка написав першу українську повість («Маруся»)

 8. Прозаїк першим створив в українській літературі (психологічну повість)

 9. Поетичну душу Марусі прозаїк розкриває за допомогою таких художніх засобів ( внутрішні монологи, паралелізм)

 10. Хто з відомих письменників назвав Григорія Квітку – Основяненка «основоположником української сільської повісті» ( І. Франко)

 11. Послідовне прикрашування дійсності в художньому творі, що виражаються у творенні ідеалізованих образів називається (ідеалізацією)

 12. Елементи якого літературного стилю наявні у прозі письменника (сентименталізмЦитатний диктант

Завдання: пізнай героя повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» за наведеним уривком з твору.

«…Як скочить із-за стола, як вибіжить з хати! Аж тут батрак вже держить його коня, і вже осідланого: він мерщій на коня та навтікача побіля хат; тільки й чує, що люди з нього регочуться, йому ще й більш стидно ще й більш коня поганя…» (Микита Забрьоха)

«…Хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати, а інші мотнулись на вгороди дівчат полохати…» (Козаки)

«…А як сонце заходить, так вона і молодіє, а у саму глупу північ стане молоденькою дівчиною, а там і стане стариться і до сход сонця вп’ять стане стара, як була учора…» (Явдоха Зубиха)

«Вона хазяйка невсипуща, сама й около коров, сама й у полі при косарях і при женцях, а зимою у винниці сама догляда і се борошно скупує». (Олена Йосипівна)

«…Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, півчварта года сидів над Псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та пів’ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах». (Прокіп Пістряк)

«…Він у нас чоловік з ученою головою, говоре так, що і з десятьма простими головами не розшукаєш». (Прокіп Пістряк)

«…А він більше тридцяти ліку не знав, а козака ні однісінького у твар не знав і не тямив, хто з них Демко, а хто Процько». (Микита Забрьоха)

«Од горілки нічого не баче, / Й на криласі не вміє співати, / І Псалтиря забув читати, / Тільки й вміє школярам субітки давати». (Симеон)

«…Вона змолоду давила зінське щеня; зніма остуду, переполох вилива, злизує від уроків, соняшниці заварює… і чого-то вона не знала?» (Пріська Чирячка)

«То куди махнула, туди й хмари підуть. …Усе нишком, не хвалячись, чаклує». (Пазька Псючиха)

«Вона дівка-козир, чи одежею, чи, на виду собі, так зовсім дівка, а худоби і грошей до ката…» (Олена Йосипівна)

«…Та у Чернігові аж п’ять кіп протряс, щоб його не держали та відпустили оженитись… що він, вирвавшись з Чернігова, біг як скажений до свого хутора, біг і ніч, і день, і коня занапастив, і сам, аж засапавшись, ускочив у хату…» (Дем’ян Халявський)
Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

 


Петро Гулак – Артемовський

Незакінчене речення

 1. Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 року в містечку Городище Черкаського повіту в родині…(священика)

 2. Початкову освіту здобув у рідному домі і в одинадцятилітньому віці вступив до…(Київської академії)

 3. У якому університеті здобув письменник вищу освіту …(Харківському)

 4. У 1825 році Петра Петровича призначили деканом історико-словесного факультету, а пізніше призначили … ( ректором)

 5. Перша збірка поезій побачили світ лише ( 1877 року після смерті митця).

 6. Яку баладу Гете переспівав поет у дусі народних українських балад та пісень («Рибалка»)

 7. В кого закохується замріяний юнак в баладі …(у русалку)

 8. Назвіть основні риси балади (фантастичність, трагізм, драматизм)

 9. «Знавцем найтонших подробиць народного побуту і звичаїв» називав Петра Петровича … ( Микола Костомаров)

 10. Назвіть найпопулярніші байки Петра Гулака – Артемовського («Пан та Собака», « Солопій та Хівря» та ін.. )

 11. Скількома мовами володів письменник… (старослов’янська, грецька, латинська, французька, польська та російська).

 12. До яких жанрів звернувся у своїй творчості перший байкар (байки, послання, оди, балади, переспів псалмів).

Термінологічний диктант

 1. Невеличкий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір алегоричного змісту …(байка)

 2. Змалювання людей в образах тварин, предметів, явищ …(алегорія).

 3. Невеличкий віршований твір, у якому розповідається про події та персонажів героїчного, історичного або фантастичного характеру.

(балада)

 1. Троп, в основі якого лежить контраст видимого і прихованого смислу висловлювання, що створює ефект осміяння. (іронія)

 2. Першооснова твору, послідовний ланцюг в епічному або драматичному творі. (фабула)

 1. Музично-театральний жанр, зміст якого втілюється в сценічних образах, поєднуючи сольний, ансамблевий чи хоровий спів.(опера)

 2. Дійова особа драматичного твору, яка висловлює авторські погляди на зображувані події та героїв (резонер)

 3. Художній троп, в якому поєднуються протилежні за значенням поняття, від чого утворюється нова смислова якість предмета(наприклад,живий труп чи гарячий сніг) …(оксиморон).

 4. Сукупність творчих устремлінь значної групи письменників певного історичного періоду, які об’єднані спільними філософськими, естетичними поглядами, проблематикою творів, художньою манерою письма

( літературний напрям)

 1. Які літературні напрями вам відомі, перерахуйте (наприклад, ренесансний реалізм, бароко, класицизм, реалізм, романтизм, критичний реалізм, модернізм…)

 2. Повчальна алегорична оповідь про людське життя з яскраво вираженою моралізаторською основною думкою (притча)

 3. Художній засіб, який полягає в надмірному перебільшенні ознак предмета, явища, дії, або властивостей людини. (гіпербола)Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти Барвінківської райдержадміністрації Курульський навчально – виховний комплекс Барвінківської районної ради Харківської області Інтернет – як партнер бібліотеки та сучасний інструмент дитячого читання

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти віконкому тернівської районної у місті ради

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділення історія секція «Археологія» Кілімнік Михайло Вадимович учень 11 класу кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей»
Кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconНаукове товариство учнів «Ерудит» цдют м. Ульяновка
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВідділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconВеликомостівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»
...
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізький навчально-виховний комплекс №35 багатопрофільний ліцей iconДовідка про немирівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І iii ст. №2 ліцей"
М. Трублаїні український письменник; працювали М. Чалий, кращий друг Шевченка, пізніше перший його біограф (1854-1858р р.), малювання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка