Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцеюСкачати 161,39 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір161,39 Kb.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Головне управління освіти і науки Полтавської

облдержадміністрації

Зіньківський професійний аграрний ліцейВиготовила: Бендас Наталія Михайлівна,

викладач фізики та інформатики

професійно - аграрного ліцею,

м. Зіньків, Полтавська область

2010


Мета. Ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції. • Показати роль експерименту як методу наукового пізнання, що лежить в основі цього відкриття.

 • З’ясувати причини виникнення індукційного струму в нерухомих і рухомих провідниках.

 • Порівняти вихрове електричне поле з уже відомими полями в електродинаміці.

 • Показати значення цього явища для фізики і техніки. Сформувати в учнів знання про індукційне електричне поле.

Розвиваюча мета. Розвивати інтелектуальні і творчі здібності в процесі самостійного набування нових знань, виконання експериментальних досліджень, самостійність набуття нових знань з використанням інформаційних технологій. Навчити використанню, вмінню аналізувати і узагальнювати результати дослідження за допомогою комп`ютерних технологій. Продовжувати формування комунікаційних і інформаційно – логічних умінь.

Виховна мета. Виховання переконаності в можливості пізнання законів природи, в необхідності висловити власну позицію, з повагою відноситься до думки опонента, співпрацювати в процесі сумісного виконання задач, поваги до творців науки і техніки.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Проводжу, як урок – симпозіум з елементами дослідницької роботи. Вивчення нового матеріалу організовую шляхом залучення учнів: • в пізнавальну діяльність, яка заключається в проведенні дослідження;

 • в інформаційно – комунікаційну діяльність, яка заключається в використанні мультимедійних ресурсів і комп’ютерних технологій;

 • в рефлекційну діяльність, яка заключається в оцінюванні своєї роботи.

Урок проводиться в комп’ютерному класі обладнаному навчальним педагогічним програмним засобом фізика 11 і бібліотекою електронних наочностей. Учням задано випереджуване завдання:

 • цікаві факти з біографії Майкла Фарадея і створити публікацію;

 • Застосування явища електромагнітної індукції та створити презентацію.

Наочність та обладнання: Комп`ютерний клас з комп`ютерами з програмою

Навчальним педагогічним програмним засобом фізики для 11 класу. Бібліотека електронних наочностей.

Велика енциклопедія Кирила і Мефодія.

Прилади і матеріали для проведення дослідів з ЕМІ.

Газета випущена учнями про цікаві факти з біографії Майкла Фарадея

Таблички для учасників симпозіуму.

Епіграф уроку

“ Перетворити магнетизм в електрику ” Майкл Фарадей

Знания – дети удивления и любопытства»

Луи де Бройп/п

Елемент уроку

Час, хв.

І.

Організаційний момент1

ІІ.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку1

ІІІ.

Мотивація навчальної діяльності.2

IV.


Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань5

V.

Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу21

VІ.

Осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу10

VIІ.

Узагальнення і систематизація знань


3

VIІІ.

Підсумки уроку2

IX

Повідомлення домашнього завдання


1I. Організаційний момент.

Підготовка учнів до роботи на уроці. Повна підготовка класу і обладнання. Швидке включення учнів у діловий ритм.

Шановні учасники, гості. Сьогодні у нас незвичайний урок – урок – симпозіум з елементами дослідницької роботи, який ми проведемо в науково – дослідницькому інституті, Ви станете співробітниками науково – дослідницькому інституті. Симпозіум – це нарада або наукова конференція по якому - небудь науковому питанню. На симпозіумі експерти у цій галузі можуть поділитися своїми поглядами та досвідом. Окрім усних доповідей буде проходити дослідницька робота, на якій всі учасники конференції можуть представити і обговорити свої роботи. Організатори симпозіуму запрошують усіх бажаючих взяти участь у роботі конференції.

Всі результати своєї роботи ви оцінюєте самостійно і записувати с лист оцінювання.

Кожна ваша відповідь на різних етапах уроку повинна бути занотована в листі оцінювання. При оцінюванні своїх знань повинно бути справедливим.

Лист оцінювання знань учня.

Прізвище ім’я Група


п/п

Навчальні елементи


Загальна

кількість балів1.

Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань2.

Сприймання й усвідомлення фактичного матеріалу3.

Осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу4.

Узагальнення і систематизація знань5.

Активність на уроці.


Всього балів

ІІ. Формування мети і завдання уроку.

Вступне слово вчителя. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ - «Електромагнітна індукція». Ці питання ви вивчали в школі на уроках спецтехнологій та електротехніки. Сьогодні ми систематизуємо і розширимо знання про електромагнітну індукцію та індукційне електричне поле. Мета нашого уроку: переконатись, що знаєш; згадати, якщо забув; знайти нове.Оголошення теми уроку.

Тема уроку.

Наше завдання з`ясувати суть явища електромагнітної індукції, показати значення цього явища в науці і техніці, розглянути виникнення індукційного електричного поля в системі відліку, рухомій відносно магнітного поля, або при зміні магнітного поля. Завдання уроку найкраще сказати словами Майкла Фарадея «Перетворити магнетизм в електрику».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Викладач. Явище, якому присвячений цей розділ, поширене в природі і застосовується людиною в різних електротехнічних пристроях і машинах. Завдяки існуванню електромагнітної індукції енергія механічного руху на електростанціях перетворюється на енергію електричного струму, без якого важко уявити собі сучасне життя. Докладне вивчення цього явища дало змогу створити численні засоби зв'язку — телефон, телеграф, радіо, телебачення тощо.

Учення про електромагнітну індукцію - одне з тих фундаментальних питань фізики, на яких грунтується дія багатьох важливих сучасних технічних установок. Явище електромагнітної індукції разом з явищем руху провідника із струмом у магнітному полі є тією основою, на базі якої створено електричні генератори, двигуни й трансформатори. Тому якісне засвоєння фізичних основ виникнення електрорушійної сили індукції має важливе значення для розуміння матеріалу наступної теми про виробництво, передавання й використання електричної енергії.

Крім практичного значення для життя людини, електромагнітна індукція дає чудовий пізнавальний матеріал, що демонструє органічну єдність явищ, які ми називаємо електричними і магнітними. Навіть поняття електромагнітного поля знайшло місце в науці як відображення об'єктивної реальності лише після вивчення явища електро-магнітної індукції.

Ми живемо у вік техніки і електрики. Я думаю ніхто із нас не представляє своє життя без оточуючої нас техніки: телевізорів, магнітофонів, холодильників, комп’ютерів, мобільного зв’язку. Ні один із цих електронних приладів не може працювати без електричної енергії.

Викладач. Де виробляється електрична енергія?

Учень. Електрична енергія виробляється на електричних станціях – гідроелектростанціях, атомних електростанціях, теплових електростанціях і екологічно чистих джерелах енергії.

Викладач. За допомогою якого пристрою виробляється електрична енергія?

Учень. Електричну енергію виробляють генератори.

Викладач. А за рахунок чого виробляється електрична енергія в генераторах?

Учні не можуть відповісти на поставлене питання.

Створюється проблемна ситуація.IV. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань
Викладач. Кожний науковий співробітник повинен мати відповідні знання, щоб мати право бути здібним приймати участь у симпозіумі та проводити дослідницьку роботу. Пропоную перевірити свої знання за допомогою комп’ютерного тесту. Ви повинні одержати сертифікат на дозвіл проведення дослідницької роботи.

Тест на комп’ютері з використанням програми Аспект

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу
План 1 Історія відкриття явища електромагнітної індукції.

2. Цікаві факти з біографії Майкла Фарадея. 3. Дослідницька робота.

4. Фізична суть явища електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм.

5. Практичне значення явища електромагнітної індукції.
 1. Історія відкриття явища електромагнітної індукції.

Слово надається експертам з історії по вивченню питання «Історія відкриття явища електромагнітної індукції»

Після відкриття у 1820 р. датським фізиком X. Ерстедом зв'язку магнітного поля з електричним струмом М. Фарадей записав у своєму науковому щоденнику програму досліджень коротким реченням: «Перетворити магнетизм на електрику». Після тривалих наукових пошуків він у 1831 р. одержав перші позитивні результати стосовно поставленого завдання: внаслідок взаємодії провідників із магнітним полем по них проходив електричний струм.

Однак, до розуміння електромагнітної індукції як фізичного явища вчені йшли довгим і тернистим шляхом. Найбільша заслуга у вивченні цього явища належить відомому англійському фізику Майклу Фарадею — неперевершеному майстрові проведення фізичного експерименту. Результати його досліджень покладено в основу фундаментальної теорії електромагнітного поля, яка свого часу стала новим кроком у пізнаванні природи, відкрила нові шляхи вивчення її законів.

Майкл Фарадей, як і багато інших передових природодослідників того часу, стихійно стояв на позиціях матеріалізму. Він писав: «матерія є скрізь, і немає проміжного простору, не зайнятого нею.» У своїх дослідженнях Фарадей керувався ідеєю про взаємозв’язок і єдність явищ про взаємоперетворюваність «сил природи». У цих положеннях у наявному вигляді простежується закон збереження і перетворення енергії. З цих позицій цілком зрозуміле поставлене Фарадеєм у 1821р і розв’язане через 10 років завдання « перетворити магнетизм в електрику». Кажуть, що начебто для нагадування про це завдання Фарадей завжди носив із собою магніт. Часто розповідаючи про відкриття Фарадеєм електромагнітної індукції, усі говорять приблизно так: Десять років працював Фарадей над цією проблемою, та ось одного разу опустившись в котушку магніт, виявив, що гальванометр наказує струм. Усе здається таким простим і легким. Насправді все було по іншому .У вивченні магнетизму робилися лише перші кроки.

У 1820 році Ерстед виявив, що під дією струму повернулася магнітна стрілка. Це явище вразила вчених. Того самого разу Агаро відкрив «намагнічування струмом », а Ампер виявив «взаємодію струмів». З’явилася ідея Ерстеда і його послідовники в тому числі Ампер і Араго, вивчали протягуючу і відштовхувальну взаємодію електрики і магнетизму. Фарадей же шукав і добився того , що магнітна стрілка неперервно оберталась навколо провідника зі струмом. Це відкриття представляло собою надзвичайно важливий вклад в науку про електрику і доставило Фарадею світову знаменитість.

Взаємозв’язок електрики і магнетизму був очевидний, і ідея добування електрики за рахунок магнетизму «літала» в повітрі. Це завдання пробував розв’язати ряд вчених, у тому числі Ампер і Колладон, але безуспішно. Фарадей же шукав і добився того, що магнітна стрілка неперервно оберталась навколо провідника зі струмом. Це відкриття представляло собою надзвичайно важливий вклад в науку про електрику і доставило Фарадею світову знаменитість.2. Цікаві факти з біографії Майкла Фарадея.

Слово надається бібліографам з вивчення питань «Цікаві факти з біографії Майкла Фарадея»

Учні у своєму виступі використовують власну публікацію.

3. Дослідницька робота. Демонстрація дослідів з явища електромагнітної індукції.

Викладач. Тепер переходимо до практичної частини симпозіуму. В нашу фізичну лабораторію поступило завдання. Необхідно провести дослідження. Тема нашого дослідження – «Методи індукування струму» Проведемо найважливіші досліди, які можна легко виконати на сучасному лабораторному обладнанні та використанню комп’ютерних технологій. Щоб зрозуміти, як Фарадею вдалося «перетворити магнетизм в електрику» виконаємо досліди Фарадея, використовуючи прилади для проведення дослідів та комп’ютер. Ви повинні дослідити: • Коли виникає індукційний струм?

 • Від чого залежить величина струму?

 • Від чого залежить напрям струму?

( Працюючи в парах, учні проводять за комп’ютерами дослідження явища електромагнітної індукції, використовуючи модель дослідів Фарадея з навчального педагогічного програмного засобу фізика 11, а одна група проводить досліди на лабораторному обладнанні. Усвідомлюють знання і вміння в ході діяльності. Роблять в зошитах записи та схематичне зображення дослідів, по потребі учні використовують таблицю «Електромагнітна індукція», яка допомагає учням зробити схематичне зображення дослідів. )


Обговорення дослідів і відповіді на запитання поставлені на початку проведення дослідження.
4. Фізична суть явища електромагнітної індукції. Індукційне електричне поле.
Явище електромагнітної індукції полягає:

Під час будь – якої зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, в останньому виникають сторонні сили (дія яких характеризується електрорушійною силою індукції): • Якщо контур провідника замкнутий, то вньому виникає струм, який називається індукційним;

 • Якщо контур розімкнутий, то на його кінцях виникає різниця потенціалів.5. Практичне значення явища електромагнітної індукції.

Слово надається експертам з вивчення питання практичного примінення явища електромагнітної індукції – електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування, які вивчали прилади і пристрої дія, яких грунтується на явищі електромагнітної індукції на уроках з виробничого навчання, спецтехнологій та електротехніки.

В 1830 році, Фарадей повністю зосередився на фізичних дослідженнях і 29 серпня 1831 року відкрив явище електромагнітної індукції. На глибоке і всестороннє дослідження було потрачено всього десять днів напруженої праці. Саме значне для прикладної електротехніки відкриття стало історичним фактом…

Щоб оцінити практичне значення відкриття Фарадея, оглянемося навколо себе. Ми живемо у вік електричних моторів і генераторів. Електроенергія, що подається в наші будинки по проводам, виробляється електрогенераторами, дія яких заснована на явищі електромагнітної індукції. Електрогенератори, що встановлені в автомобілях, в само льотах, на морських і річкових суднах. По принципу електромагнітної індукції працює багато вимірювальних приладів, не тільки наукових, а й побутових – наприклад лічильник витрат електроенергії.

А скільки в нашому житті пристроїв, що приводяться в дію електромоторами! Електродвигуни працюють в дитячих іграшках і в вентиляторах, в холодильниках і стіральних машинах. Електродвигуном приводиться в дію жорсткий диск нашого домашнього комп’ютера .

В автомобілі цілий набір великих і малих електромоторів. Двигуни постійного струму приводять в дію статор, щітки очищення лобового. А скільки навколо нас електромагнітів! Електромагніти працюють в силовому реле і стіральної машини, включає і виключає схему живлення. Електромагнітний привід мають замки дверей автомобіля і силове реле керування, електромеханічне реле поворотів і силове реле запуску статора.

Презентація «Застосування явища електромагнітної індукції»
VI. Осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу

Теоретична частина і дослідження завершено. В любому науковому інституті після закінчення теоретичної частини та дослідницької роботи проводиться обговорення результатів. Продовжуємо наш симпозіум. 1. Хто з учених провів ефективні досліди з електромагнітної індукції? (Майкл Фарадей)

 2. Які методи одержання індукційного струму?

Виконуючи дослідження з явища електромагнітної індукції ми одержали струм:

  • Рухаючи магніт відносно котушки;

  • Рухаючи котушку відносно магніту;

  • Замикаючи і розмикаючи коло;

  • Обертаючи рамку в середині магніту;

  • Переміщуючи бігунок реостату;

  • Рух однієї котушки відносно другої.
3. Причини виникнення індукційного електричного струму.

Причинами виникнення індукційного електричного струму:


 • тільки при зміні магнітного потоку, пронизуючого охвачену провідником площу (при русі магніту і котушки );

 • за рахунок зміни сили струму в колі (при замиканні і розмиканні кола, при переміщенні бігунка реостата);

 • За рахунок зміни орієнтації контуру по відношенню до ліній магнітної індукції.

4.Сформулювати визначення явища електромагнітної індукції.


 1. Узагальнення і систематизація знань.

Викладач. Як легко і просто ми провели дослідження.

Так за рахунок чого виробляється електрична енергія в генераторах.

Учень. За рахунок зміни магнітного потоку через котушку генератора.

Викладач. Вірно, пристрій і принцип роботи генератора більш детально вивчимо на наступних уроках.

Ми з вами справилися з завданнями уроку, але за однією з легенд Майклу Фарадею це вдалося зробити не так просто. Легенда: Майкл Фарадей розміщував гальванометр і котушку з’єднану з ним в різних кімнатах, щоб прилади не діяли один на один. Опустивши магніт в котушку він ішов дивитися покази гальванометра. Стрілка стояла на нулю. Яку помилку робив Фарадей?
 1. Підсумки уроку.

Ми прийшли до висновку, що магнітне поле створює індукційний струм. Відхилення стрілки гальванометра вказує на індукційний струм в колі котушки. Як тільки рух припиняється, припиняється і струм.

Вітаю вас, ви перетворили магнетизм в електрику.

Учні здають листи оцінювання. Коментоване виставлення оцінок. Відмічаються активні учні під час роботи на уроці, вказуються причини невдач. Підвести підсумок уроку ми можемо словами Майкла Фарадея «Спостерігати, вивчати і працювати» і Луї де Бройля «Знання - діти здивування і любопитство» .
IX. Повідомлення домашнього завдання.

§ 1, 2 Гончаренко

Високий рівень. Написати твір або створити публікацію використовуючи слова праця, Фарадей і його вислови «Перетворити магнетизм в електрику», «Спостерігати, вивчати і працювати» і «Науці абсолютно байдуже, кому буде приписане відкриття її таємниць» або випереджуване завдання до вивчення теми «Електродинамічний мікрофон»

Середній і достатній рівень. Записати пристрої і прилади дія, яких ґрунтується на явищі електромагнітної індукції. Скласти кросворд.Використані джерела

1. С.У. Гончаренко Фізика 11

2. Л.А. Кирик уроки фізики 11

3. Бібліотека електронних наочностей

4. Навчальний педагогічний засіб фізика 11

5. http://revolution.allbest.ru/

6. http://sp.bdpu.org/theory/vpsergienko/4_Elektrodinamika/

7. ttp://school.xvatit.com8. http://radioamator.at.ua


Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconНи навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області
Л. В. Федорова – викладач зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею, «спеціаліст вищої категорії»,«Інтерактивні...
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconПрограма з формування ціннісного ставлення до праці
Педагог – організатор Семидубського аграрного ліцею І зош І-ІІ ступенів Пшенична Я. С
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею icon«Незвичайний погляд на звичайні речі. Панорама функцій в математиці та житті»
Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, Волошина Марія Сергіївна, учитель фізики,...
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconХристенко Володимир Миколайович, викладач фізики та астрономії Опис педагогічного досвіду з проблеми: „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії”
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії”
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж вінницького національного аграрного університету номінації: досвід впровадження інноваційних технологій навчання
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014
Днз «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconПрофесійно-технічна освіта України
Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconТема. Історичний характер фізичного знання. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток І становлення фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві
Навчальна: ознайомити учнів з розвитком фізики, із застосуванням новітніх матеріалів та технологій у виробництві
Виготовила: Бендас Наталія Михайлівна, викладач фізики та інформатики професійно аграрного ліцею iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка