Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говорінняСкачати 149,15 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір149,15 Kb.

Тернопільська спеціалізована школа № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ

З досвіду роботи

вчителя німецької мови

Василишин Марії Павлівни

Тернопіль 2015р.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства ставляться певні вимоги до особистості. Суспільство потребує людей комунікабельних, креативних, здатних до співпраці, які вміють критично мислити, самостійно приймати рішення. Для виховання в школярів таких якостей у контексті оволодіння іноземною мовою потрібно здійснювати креативно-діяльнісний підхід.

Як вчитель іноземної мови вважаю своїм основним завданням навчити учнів вільно володіти мовою, спілкуватися без мовних бар’єрів, розуміти співбесідника та правильно і швидко реагувати на його репліку та підтримувати розмову. А це є неможливим без застосування таких прийомів навчання, що сприяють підтриманню інтересу школярів до іноземної мови, підвищують ефективність уроку, допомагають залучити всіх дітей до мовленнєвої діяльності. Це й спонукає мене до використання інноваційних методів і прийомів навчання, особливих завдань і вправ, які сприяють творчій роботі учнів.

Метою своєї роботи я вважаю вдосконалення системи роботи над формуванням навичок говоріння учнів, застосування інноваційних технологій для оптимізації навчальної діяльності учнів, запровадження інтерактивних методів навчання.

Активне впровадження в практику сучасних інноваційних технологій (як на уроках так і в позакласній роботі) сприяє розвитку творчих здібностей та активності школярів, вдосконаленню навичок самостійної роботи учнів, активній участі їх в позакласній роботі, співпраці з батьками та школярами з партнерської гімназії м. Шмалькальден. Та головне – досягається мета навчання іноземної мови – вивчення мови стає приємним процесом, формується та розвивається комунікативна культура школярів, вони практично опановують іноземну мову.

До інноваційних технологій, які я практикую у своїй діяльності (на уроках та в позакласній роботі) належать: • комп’ютерні (інформаційні) технології;

 • мультимедійні засоби;

 • проектні технології;

 • проблемне навчання (ситуації);

 • ігрові технології.

На сьогоднішній день найпоширенішим і найдієвішим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно орієнтований, що максимально наближений до реальних умов іншомовного середовища. Одним із засобів його реалізації є активне застосування комп’ютерних технологій, бо саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, дозволяють швидше засвоювати мовний матеріал, надають нові можливості для розвитку мовленнєвих навичок та їх удосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, допомагають реалізувати нові методи і форми навчання. Застосовуючи комп’ютерні технології, можна не лише викликати в учнів інтерес до предмета, а й привчити їх самостійно знаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію. Проте використання програмних засобів має бути доцільним і виправданим, використовувати їх варто тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект. Інтернет є надзвичайно багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів для кожного вчителя. Це величезна довідково-інформаційна система, яку успішно застосовують для вивчення мови. Матеріали можна роздрукувати й скористатися ними під час традиційного заняття. Ми отримуємо актуальну та автентичну інформацію, яка за звичай має соціокультурний і краєзнавчий характер.

Я вважаю, що при вивченні іноземної мови можна використовувати комп’ютер для всіх вікових груп. Для найменших можна навіть підготувати цікаві кольорові навчальні фільми (мультфільми, пізнавальні фільми країнознавчого характеру, пісеньки). Практикую використання комп’ютера при вивченні кольорів, цифр, тематичної лексики, свят та традицій. Але слід обов’язково пам’ятати про обмеження в часі (від 3-ох до 30 хвилин). Проте комп’ютер не повинен стати самоціллю. Більшу користь принесуть матеріали підготовленні з допомогою комп’ютера. Найдоцільніше використовується комп’ютер для організації пошукової роботи учнів. Це є важливим засобом підвищення ефективності навчання і привчає учнів самостійно знаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію.

Проект – ідеальний засіб навчання та виховання школярів, розвитку їхньої творчої активності. Проектна діяльність допомагає учням навчитися співпрацювати. Це дуже гарна можливість для дітей зі слабкими мовними навичками проявити свою неординарність, адже деякі з них прекрасно малюють, ліплять, співають, мають артистичні здібності, безмежну фантазію. Найголовніше у проектній діяльності є не результат, а сам процес роботи. Теми проектів вибираються в рамках програми. Потім іде підготовча робота, збір інформації, тексти, малюнки. Все опрацьовується учнями, аналізується і вкінці презентуються результати роботи. Форми презентації проектів можуть бути різні: усний журнал, конференція, виставка, випуск газети, інформаційний бюлетень, заочна подорож, фотомонтаж, театралізоване свято, інсценізація. Практикую роботу над текстами для читання та аудіювання з мультимедійною підтримкою: учні переглядають відеоролик про місто, про охорону довкілля, біографічні дані відомих особистостей, історичні місця нашої країни, а потім виконують завдання до них (відповіді на запитання, послідове впорядкування даних, висловлювання власної думки, позиції, щодо переглянутого, знаходження правильного варіанту відповіді).

Зазвичай проекти використовуються після завершення вивчення теми як підсумок роботи. Це допомагає узагальнити вивчений матеріал. Опрацьовуючи завдання проекту, учні критично осмислюють вивчене, вибирають необхідний лексичний матеріал для складання висловлювання. Важливо, що школярі самі аналізують, систематизують, вибирають необхідне і роблять презентацію. Така робота сприяє творчості школярів, показує не лише здобуті знання, а й також здатність до пошукової роботи, вчить робити власні узагальнення. «Відкриття», які роблять учні самі, дають учням впевненість в собі – «я це можу!», задоволення результатами своєї праці.

При вивченні теми «Професійна освіта» учні 9-их класів зібрали матеріали про систему профтехосвіти у рідному місті і створили проект «Die Berufsschulen in Ternopil» (а саме: навчальні заклади, їх місцезнаходження, напрями навчання та професії, які там можна здобути, матеріально-технічна база, кількість студентів, термін та умови навчання). Проект «Meine Heimatstadt» - мандрівка по рідному місту, знайомство з історією та визначними місцями Тернополя. «Deutschland in einem Augenblick» охоплює не лише інформацію про політичний , адміністративний устрій держави, а й про культуру, традиції, звичаї, улюблені страви, дозвілля, спорт німців. Учні 10-их класів зібрали матеріали і зробили презентацію «Die Berühmten Deutschen» (про відомих німецьких вчених, діячів культури, мистецтва). Проектна робота «Den Rhein entlang» знайомить нас з мальовничими ландшафтами та історичними спорудами вздовж берегів Рейну.

Кожен учитель прагне зробити свої уроки захоплюючими, інформаційно насиченими, доступними для сприйняття, продуктивними, забезпечити активну участь школярів на кожному етапі заняття. Мультимедіа-системи мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної та цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. Томі вони все ширше застосовуються в різних сферах діяльності, зокрема в навчанні. Під мультимедійними засобами розуміють сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному середовищі. Це гармонійне інтегрування різних видів інформації. Використання компакт-дисків дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- і відеоінформацію, анімацію, 3D-графіку. Однією з беззаперечних переваг, засобів мультимедіа є можливість розроблення на їхній основі комп’ютерних презентацій з іноземної мови. Презентації не потребують особливої підготовки вчителів та учнів та активно залучають останніх до співпраці мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме: • використовувати провідні інформаційні технології;

 • змінювати в межах уроку форми навчання та види діяльності;

 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

 • здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

 • подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

 • реалізувати ігрові методи на уроці;

 • змінювати план уроку.

Щоб оволодіти мовними знаннями, поглибити їх, розвинути відповідні вміння, важливо при вивченні залучити до роботи всі рецептори дитини. З допомогою музики, автентичних діалогів, які вони чують, школярі вводяться в ситуацію, яка вимагає іншомовної комунікації. Під час аудіювання чи перегляду відео учні не тільки вчаться слухати й розуміти німецьку мову, а й намагаються швидко відреагувати на побачене та почуте, спонтанно висловити власну думку, взяти до уваги цінне повідомлення. Тексти інформативного характеру я часто беру з Інтернету. Це повідомлення про події, що відбулися за короткий проміжок часу. Часто вони вміщують достатньо складну лексику і пропонуються учням 9-их – 11-их класів. Важливо, щоб учні навчилися розуміти і сприймати в загальному, вибираючи найважливішу інформацію. Таку роботу практикую на початку заняття, часто цьому передує вступна бесіда.

Мультимедійна система допомагає зробити заняття образним. Матеріали, малюнки є кольоровими, оригінальними і вони привертають увагу школяра. Як наслідок зростає мотивація школяра до роботи, пробуджується інтерес; слова , вирази, певні граматичні явища запам’ятовуються міцніше, якщо вони в цікавій формі схематично, з допомогою комп’ютера подаються. У 8-их – 9-их класах при обговоренні проблем вибору професії, проведення вільного часу, використання засобів масової інформації використовуються схеми, таблиці, графіки, діаграми, що значно полегшує навчання говоріння. Навіть найслабші учні намагаються включитися в обговорення та висловити свою думку.

«З кожною вивченою мовою ти пізнаєш нову душу» - говорить німецьке прислів’я. Знання німецької мови дає нам можливість доступу до однієї з найбагатших скарбниць світової літератури – до скарбниці німецької поезії. Читання поезії розвиває в учнів відчуття мови і покращує мовну компетенцію не лише з іноземної, а й з рідної мови, особливо коли вони займаються літературним перекладом. Переклад – це творче, художнє відтворення оригіналу засобами рідної мови. Тому я активно залучаю учнів до написання невеликих поетичних творів, а частіше до перекладів класиків німецької літератури. Так старшокласники перекладали поетичні твори Й.В.Гете, Ф. Шіллера, Г. Гайне. Учні активно беруться до роботи і з особливим піднесенням презентують свої праці на уроках, святах чи у стінгазетах. На середньому етапі для творчих завдань пропоную невеликі віршики,пісеньки із завданням –дописати рядки, слова.

1.Unser weltbekannter Koch bäckt die schönen Kuchen ….(hoch)

2.Dieses Mädchen sucht ein Tuch, jenes braucht ein neues…..( Buch)

3.Wer sitzt im Ranzen? Rate! –Eine weiße ….(Ratte)

4.Wer wohnt im kleinen Haus?- Eine graue …(Maus)

5.Wer sitzt im großen Kasten?-Ein dicker brauner ….(Hamster)

6.Das Wort „ich“ ist im Wicht, im Licht, im Gesicht, im Gedicht, im nicht und schlißlich in der Milch.

У слабшій групі можна написати початкові букви слів, у сильнішій дати можливість працювати самостійно. Оскільки перед учителями школи стоїть завдання – створити умови для саморозвитку, життєтворчості особистості, то слід пам,ятати, що сааме молодший шкільний і молодший підлітковий вік є найсприятливішим для творчого розвитку дітей, їх здібностей до творчості.Учні молодшої школи із задоволенням виготовляють вітальні листівки до дня народження,до свят, запрошення, оголошення про прибуття цирку, родовідне дерево. виготовляють книжечку із малюнками до вивчених тем, Різдвяні календарі, Пасхальні композиції, а потім коментують свої роботи.

У середніх і старших класах даю завдання закінчити розповідь, змінити кінцівку тексту,написати поради щодо правильного харчування підлітка,висловити свою думку щодо вегетаріанства – ти за чи проти і т.д.

Одним із способів активізації навчальної діяльності є так званий проблемний метод, що ґрунтується на використанні проблемних ситуацій. Суть його полягає у застосуванні таких ситуацій. У яких відбувається трансформація інтелектуально-етичних проблем в емоційні. За допомогою активізуючи дій та запитань учитель стимулює пошукову діяльність учнів,організовує вирішення поставленого завдання. Ефективність роботи учнів залежить від створення учителем чіткої структури і логічної організації пошуку розв’язання проблеми. Доцільною вважаю таку послідовність дій учителя та учня:

- постановка проблеми

- визначення шляхів розв’язання

- вибір оптимальних шляхів розв’язання

- розв’язання проблеми

Ситуація 1.Молоде подружжя збирається на відпочинок на море. Виявилося, що зібрано надто багато речей. Треба вирішити, які речі слід залишити. (додається перелік речей)

Ситуація 2.Ти з другом заходиш в кафе і можеш витратити лише 50 гривень. Обери в меню страви, які б найбільше відповідали вашим смакам і водночас були б корисними та поживними. Обгрунтуй свій вибір.

Ситуація 3.Ти на книжковій ярмарці вибираєш подарунки для своєї 15-річної подруги, для мами, для себе. Поясни іншим, чому саме ці книги ти вибрав.

Ситуація 4.Уважно розглянь фото. Прокоментуй,чому саме той чи інший предмет одягу є в даній ситуації недоречним.

Таке навчання, де педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, допомагає моделювати життєві ситуації сприяє спільному розв’язанню проблем, збагаченню активного лексичного запасу,формує комунікативні вміння та навички.

Часто використовую парну та групову роботу як форми активізації мовленнєво-розумової діяльності учнів. Це сприяє спілкуванню, розвиває навички співпраці, виховує почуття товаристськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати якнайкраще. Залежно від завдань формуються групи з однаковим рівнем знань і кожна група отримує завдання певної складності.

Практикую завдання індивідуального спрямування та підвищеної складності для роботи з обдарованими дітьми. Це розвиває особистість учня, дає змогу випробувати свої сили, знання, стимулює постійне прагнення до самоствердження в колективі.

Одним із резервів підвищення якості знань та ефективності навчання іноземних мов є навчальна та рольова гра. На початковому етапі навчання гра є необхідним компонентом уроку. За допомогою гри діти пізнають світ. Без неї дітям жити нудно й нецікаво. Угрі вони перевіряють свою силу і спритність, у них виникає бажання фантазувати, відкривати таємниці цікавого. Під час гри до навчання долучаються навіть найпасивніші учні, в класі панує доброзичлива атмосфера, бажання вчитися. Гра як метод навчання організовує,розвиває учнів.

Застосування гри на уроці формує позитивне ставлення школярів до предмету іноземної мови. Те, що буває нудним при традиційних формах роботи, легко засвоюється у грі. Саме вона створює можливості для багаторазового повторення слів і фраз, що вивчаються в умовах, максимально наближених до реального, емоційного, спонтанного мовного спілкування. Гра виховує дітей та задовольняє їхню природну допитливість, потребу уявляти, імітувати, жестикулювати, копіювати інтонацію та рухи дорослих, малювати, прикрашати, але перш за все – спілкуватися і отримувати від цього позитивні емоції. Основна ж функція гри на уроці – бути засобом навчання, розвитку і виховання дитини. У мовному плані гра має бути засобом закріплення структур і словника, стимулювати ініціативне мовлення, давати учням змогу відчути радість володіння мовою. Ігри стимулюють мимовільне запам’ятовування мовного матеріалу.

Найважливішими для вчителів іноземної мови я вважаю лексичні, фонетичні, граматичні ігри та ігри для розвитку навичок говоріння. Для того, щоб ігри та ігрові завдання забезпечували реалізацію практичних цілей та «дійсно» навчали, необхідно враховувати під час їх підготовки та проведення такі фактори:

- доцільність та функціональність гри;

- мовленнєву спрямованість;

- посильність та запобігання помилкам;

- одномовність;

- зайнятість усіх учнів ігровою діяльністю;

- логічне включення в контекст уроку;

- елемент змагання;

- відзначення переможця.

Ігри з м’ячем допоможуть закріпити знання множини іменників, трьох основних форм дієслова, ступенів порівняння прикметників, слів -антонімів. Вони доцільні при вивченні днів тижня,місяців,чисел,національностей,назв країн, столиць.

Ігри з картками практикую для кращого засвоєння лексичного матеріалу. Завдання при цьому такі: скласти дієслова із окремих частин, скласти пасхальний кошик, виконавши завдання на картках (вірш, пісня, загадка, граматичне завдання, правопис слова), скласти куплені продукти в кошик, називаючи їх. Практикую гру з картками «Квартет» - хто швидше збере свою мовну сім’ю (лексика до певних тем). У початковій школі великий ефект дає гра з макетом поїзда «Wir fahren nach Berlin». Ігрові квитки учня-пасажира – картки із завданнями. Лише після правильного виконаного завдання учень має право «зайняти місце у вагоні». На завершення гри всі співають пісеньку відмінювання дієслова fahren.

Улюбленими для дітей початкової школи є гра в «Команди» (виконання наказів – сісти, встати, писати, читати … і т. д.), «Чарівна скринька» (відгадування захованого предмета за його описом), «Хто сховався в лісі?», «Прикраси ялинку!». Активізує роботу дітей гра «Запуск ракети». Для цього виготовляю макет ракети з 5-ти частин, яку учні повинні скласти протягом уроку після кожного виконаного завдання. На початку уроку на дошці написано 5 основних завдань уроку (вивчити нові слова, прочитати та обговорити текст, скласти діалоги, прослухати аудіотекст і т. д.). Учні активно працюють весь урок, щоб встигнути виконати всі завдання і лише тоді вони зможуть «запустити» ракету. Кожне правильно виконане завдання дає право найактивнішому учневі прикріплювати частину ракети на дошці. Це активізує роботу, вселяє впевненість і віру в свої сили і знання. Навіть у класах з посереднім рівнем знань це дає великий ефект. «Запуск ракети» проводиться в кінці уроку після запису домашнього завдання і супроводжується певними вигуками і фізичними рухами (оплесками, тупотом ніг, вигуками «ура!»).

Ігри на відгадування практикую при вивченні шкільного приладдя, іграшок, тварин, продуктів тощо. Важливо мати достатню кількість предметів або предметних малюнків; а ще дуже люблять учні, коли той, хто відгадує спочатку виходить за двері, а інші вибирають предмет і тоді хором запрошують його в клас.

Останнім часом великою популярністю користується рольова гра. Рольова гра – це умовне відтворення учасниками реальної практичної діяльності людей. Вона створює умови реального спілкування і передбачає елемент перевтілення учня у представника певної соціальної групи, професії тощо. Рольова гра є найкращою моделлю спілкування, тому що вона передбачає якнайточніше наслідування дійсності. Вчитель має змалювати ситуацію, щоб виникла атмосфера спілкування, яка, в свою чергу, сприятиме появі в учнів внутрішньої потреби висловити свою думку. В умовах спілкування іноземною мовою важливо, щоб учні могли висловитися. Причому характер ігрової діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором’язливих, несміливих. Роль учителя в процесі підготовки та проведення гри постійно змінюється: на початковій стадії роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, але поступово він стає тільки спостерігачем. Існує безліч різноманітних форм рольової гри на уроках іноземної мови з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

На початковому етапі вивчення мови учням подобається бути в ролі вчителя і давати накази іншим (вивчення дієслів, наказового способу …). Практикую такі рольові ігри: «У зоопарку», «У цирку», «В кафе», «День народження», «В універмазі», «На прийомі у лікаря», «Біля газетного кіоску», «Біля каси вокзалу» … Введення рольової гри в навчальний процес потребує великої підготовчої роботи. Щоб організувати спілкування в межах такої гри, необхідно сформувати ці навички в реальних умовах навчального процесу. Для цього потрібно виконувати тренувальні вправи на вироблення вміння в учнів реагувати на запропоновані твердження (Ach so! Wie interessant! Doch! Ich glaube, dass … Ich bin einverstanden! Ich bin sicher!), вправи, направленні на розвиток мови по телефону, вправи на тренування учнів у складанні мікродіалогів у парах.

Отже, рольова гра – це навчання в дії. Вона є одним із найефективніших прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови.

Не можна обминути роль позакласної роботи при вивченні іноземної мови, адже вона орієнтує школяра на самостійний пошук інформації та сприяє поглибленню його знань та умінь. Вчитель виступає як координатор та порадник, підказує де можна знайти необхідний матеріал, а учень проявляє свої здібності та творчість. У роботі я практикую ігри, конкурси, вікторини; залучаю дітей до участі у випуску стіннівок, в проведенні усних журналів, виставок, святкових вечорів, літературно-музичних композицій, інсценізації казок. З успіхом були проведені позакласні заходи на теми:

„Es weihnachtet …“ (7-10 Kl)

„Wozu lernt man Deutsch?“ (8-11 Kl)

„Deutsch mit Spaß“ (4 Kl)

„Die 4 Jahreszeiten“ (4 Kl), Märchenspiele „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Brötlein“, „Rübe“.

При проведенні позакласних заходів учні реалізують не лише свої комунікативні вміння, а й поглиблюють соціокультурні знання.

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми,залучаю їх до виконання творчих завдань та завдань підвищеної складності, аналізую виконану роботу, розробляю тестові завдання. Мої учні впродовж чотирьох останніх років були переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, зокрема Дробна І. ,Штогрин Т. , Комащук О., Парацій В. переможці ІІ етапу, Парацій В., переможець ІІІ етапу та учасник ІV етапу, Штогрин Т. призер ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови.Кожна з вищезгаданих інноваційних технологій пропонує вчителю широке поле діяльності і вартує уваги при навчанні іноземних мов. Усі вищезгадані форми і методи мають практичне значення у навчанні мовлення. Завдяки таким формам роботи можна досягти засвоєння учнями словникового запасу,вміння спілкуватися в умовах іншомовного спілкування, навчити учнів самостійно здобувати знання,формувати творчу особистість. А це означає, що відбувається реалізація мети комунікативного навчання, яка є насущною потребою сучасної школи.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconВикористання інноваційних технологій на уроках хімії та біології

Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconЧижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на
Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconЗастосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст вступ
Завдання вчителя полягає в тому, щоб вибрати такі методи навчання, які дозволили б виявити ініціативність, творчість учня, активізували...
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconРибки Валентини Василівни Липів Ріг 012 зміст використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури Цикл урок
Але з яким зусиллям ми переборюємо себе, коли такої зацікавленості немає! Доросла людина розуміє, що в житті багато нудних речей,...
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconВиховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій

Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconМатеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни
Використання інтерактивних технологій задля формування соціокультурної компетенції ліцеїстів
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр Яснозірської зош І-ІІІ ступенів
В даному посібнику зібрано матеріали образотворчого мистецтва, які можна використати на уроках української мови та в позакласній...
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння iconВідділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації
«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка