Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. МДата конвертації15.09.2017
Розмір87,7 Kb.


ВИМОГИ

з предмета «УКРАЇНСЬКА

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА

для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/

спеціалізація ,,Теорія музики”

викл. Соловей Л.М.

 1. Витоки українського музичного мистецтва /від найдавніших часів до IX ст /.

 2. Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури.

 3. Ранні форми церковного співу.

 4. Світська галузь культури.

 1. Музична культура II пол. ХV – поч. ХVІІ ст. /ренесансно-гуманістичні тенденції/.

 2. Музична освіта. Церковна монодія.

 1. Музична культура ХVІІ – І пол. ХVІІІ ст. /Барокко/.

 2. Музична освіта. Професійна церковна музика.

 3. Реформа церковного співу. М. Дилецький. Партесний концерт. Світські жанри. Зародження українського театру /вертеп, шкільний театр/.

 1. Музична культура II пол. ХVІІІ – сер. XIX ст. Розквіт музичної культури, її зв’язок з надбанням західно-європейської музики.

 2. Розвиток жанру партесного концерту.

 3. Жанри вокальної та інструментальної музики.

 1. Розквіт духовної музики. Хоровий концерт у творчості М.Березовського, А.Веделя, Д.Бортнянського.

 2. М.С.Березовський. Творчий шлях. Концерт “Не отвержи мене...”

 1. А.Л. Ведель. Творчий шлях.

 2. Концерт № 3. “Доколе, Господи, забудеши мя”.

 3. Херувимська.

 1. Д.С.Бортнянський. Творчий шлях.

 2. Концерт № 24, 32. Херувимська № 7.

 3. Камерно-інструментальна творчість.

 1. Розвиток інструментальної музики. Становлення і розвиток жанру симфонії. “Українська симфонія” Е.Ванжури /”Руська симфонія на українські наспіви”/ кінця XVIII cт.

 2. Симфонія соль мінор невідомого автора початку XIX ст.
 1. Зародження музичного професіоналізму в Західній Україні.

 2. Творчість М.Вербицького та І.Лаврівського – представників “перемишльської школи” в західноукраїнській музиці.

 1. Музична культура України середини та II пол. XX ст.

 2. Становлення укр. національної композиторської школи.

 3. С.С.Гулак-Артемовський. Творча біографія.

 4. Опера “Запорожець за Дунаєм”.

 1. П.І. Ніщинськии. Творча біографія.

 2. Музично - драматична картина “Вечорниці”.

 1. М.М.Колачевський. Творча біографія.

 2. “Українська симфонія”.

 1. В.І.Сокальський. Симфонія соль – мінор.Рекомендована література

до тематичного матеріалу


ІІІ-й курс, 5-й семестр (зимова сесія)

спеціалізація ,,Теорія музики”

Основна література:

 1. Довженко В. Нариси з історії украінської радянської музики. Ч.2.- К., 1967.

 2. Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. й упор. О.Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

 3. Кияновська Л. Українська музична культура.- Львів,1999.

 4. Кияновська Л.Українська музична культура / Навчальний посібник.- К., 2002.

 5. Корній Л. Історія української музики .Ч.1. - К. - Харків - Нью-Йорк, 1996.

 6. Корній Л.Історія української музики. Ч.2.- К. - Нью - Йорк, 1998.

 7. Лісецький С. Українська музична література для 4-5 класу ДМШ: Навч. посібник для дит. муз. шк.- К., 1991.

 8. Музичне життя України у Х1Х ст. Навчальний посібник. Ч.2, кн.1 /Авторський колектив під кер. Л.В.Яросевич. - Тернопіль:Астон, 2002.

 9. Українська музична література від найдавніших часів до поч. ХІХ століття. Навч. посібник. Ч.1/ Авт.колектив під кер. Л.В.Яросевич. - Тернопіль: Астон, 2000.

 10. Нариси з історії української музики. Ч.1. / Л.Архімович, Т.Каришева, Т.Шеффер, О.Шреєр-Ткаченко. - К., 1964.

 11. Хрестоматія української дожовтневої музики. Ч.З. - К., 1980.

Додаткова література:

 1. Архімович Л. Українська класична опера. - К., 1957.

 2. Витвицький В. За океаном. Збірка статей. - Львів, 1996.

 3. Витвицький В. Старогалицька сольна пісня Х1Х ст. - Перемишль, 2004.

 4. Герасимова-Персидська Н. Партесний концерт на Україні. - К., 1978.

 5. Гордійчук М. Українська симфонія М.Калачевського. - К., 1963.

 6. Іванов В. Д.Бортнянський. - К., 1968.

 7. Загайкевич М. М.М. Вербицький. - К., 1961.

 8. Кауфман Л. Семен Гулак-Артемовський // Творчі портрети українських композиторів. - К., 1973.

 9. Ковальов С. Д.Бортнянський. - К., 1989.

 10. Королюк Н. Корифеї української хорової культури XX століття. - К., 1994.

 11. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури Х1Х- ХХст., - Тернопіль, 2000.

 12. Кияновська Л. Про Михайла Вербицького та релігійну ідею в ук­раїнській професійній музиці // Михайло Вербицький і відрод­ження української музичної культури в Галичині // Тези наукових читань, присвячених 175-річчю від дня народ­ження М. Вербицького. - Дрогобич, 1992.

 13. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики.- Львів, 1995.

 14. Кук В. Нові дані про Артема Ведельського-Веделя // Українське музикознавство. - К., І969.- Вип.5.

 15. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині. - Львів-Нью-Йорк, 1994.

 16. Ольховський А. Нариси історії української музики. - К., 2003.

 17. Пархоменко Л. Петро Ніщинський. - К., 1989.

 18. Рудницький А. Українська музика. - Мюнхен, 1963.

 19. Український кант ХVІІ-ХVІІІ століть. - К., 1990.

 20. Шреєр-Ткаченко О. Григорій Сковорода-музикант. - К., 1972.

 21. Черепанін М. Музична культура Галичини.- К., І997.

Ноти:

1. Колачевський М. Українська симфонія. - Партитура. Клавір. - К., 1974.

2. Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм: Комічна опера / Клавір. - К., 1965.

3. П.Ніщинський,,Вечорниці". Музика до драми ,,Назар Стодоля”. Клавір. - К.,1969.


ВИМОГИ

з предмета «УКРАЇНСЬКА

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА

для студентів ІІІ курсу /6-й семестр, літня сесія/

спеціалізація ,,Теорія музики”

викл. Соловей Л.М.


 1. Музична культура України у 60 – 90-х роках XIX ст. М.В.Лисенко – засновник національної класичної музики.

 2. Творчий шлях та різнобічна діяльнісгь композитора.

 1. Цикл “Музика до “Кобзаря” Т.Шевченка /солоспіви, хори/.

 1. Кантати “Радуйся, ниво неполитая”, “Б’ють пороги”.

 1. Фортепіанна творчість М.Лисенка.

 2. Обробки народних пісень. Солоспіви та хори на тексти І.Франка, Л.Українки, Г.Гейне, А.Міцкевича.

 1. Оперна творчість. Огляд опер “Наталка Полтавка”, “Різдвяна ніч”, “Утоплена”.

 1. Опера “Тарас Бульба” – історико-героїчна народна музична драма.

 1. М.М.Аркас. Творчий портрет.

 2. Опера “Катерина”.

 1. Музична культура України кінця XIX – поч. XX ст.

 1. М.Д.Леонтович. Творчий портрет. Обробки народних пісень. Оригінальні композиції.

 1. К.Г.Стеценко. Творчий портрет. Солоспіви. Обробки народних пісень.

 1. Кантати “Єднаймося”, “Шевченкові”.

 2. Поема-кантата “У неділеньку у святую”.

 3. Хорові поеми “Сон”, “Рано - вранці новобран­ці” та інші.

 1. Я.С.Степовий. Творчий портрет.

 2. Вокальні цикли “Барвінки”, “Пісні настрою”. Фортепіанні твори. Прелюдія ля-мінор, ор.7 № 4, “Прелюд пам’яті Шевченка”.

 1. Галицька музична культура ІІ пол. XIX- поч.XX ст.

 2. Огляд творчості В.Матюка, А.Вахнянина, І.Воробкевича.

 1. О.Й.Нижанківськии. Творчий портрет.

 2. Огляд вокально-хорового жанру творчості.

 1. Д.В.Січинський. Творчий портрет.

 2. Романси, обробки народних пісень.

 3. Кантата “Лічу в неволі”.


Рекомендована література

до тематичного матеріалу


ІІІ-й курс, 6-й семестр (літня сесія )

спеціалізація,,Теорія музики”

Основна література:

 1. Архімович Л., Гордійчук М. Микола Лисенко. Життя і творчість. - К., 1992.

 2. Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. й упор. О.Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

 3. Кияновська Л. Українська музична культура.- Львів, 1999.

 4. Кияновська Л. Українська музична культура / Навчальний посібник.- К., 2002.

 5. Корній Л. Історія української музики. Ч.3.- К. - Нью - Йорк, 2001.

 6. Лісецький С. Українська музична література для 4-5 класу ДМШ: Навч. посібник для дит. муз. шк.- К., 1991.

 7. Лісецький С. Українська музична література для 6 класу ДМШ: Навч. посібник для дит. муз. шк.- К., 1991.

 8. Лісецький С. Українська музична література для 7 класу ДМШ: Навч.посібник для дит.муз. шк. - К., 1993.

 9. Музичне життя України у Х1Х ст. Навчальний посібник. Ч.2, кн.1 /Авторський колектив під кер. Л.В.Яросевич. - Тернопіль: Астон, 2002.

 10. Нариси з історії української музики. Ч.1. / Л.Архімович, Т.Каришева, Т.Шеффер, О.Шреєр-Ткаченко. - К., 1964.

 11. Українська музична література від найдавніших часів до поч. ХІХ століття. Навч. посібник. Ч.1/ Авт.колектив під кер. Л.В.Яросевич. - Тернопіль: Астон, 2000.

 12. Черепанін М. Музична культура Галичини. - К., І997.

 13. Хрестоматія української дожовтневої музики. Ч.З. - К., 1980.


Додаткова література:

 1. Андрос Н. Музична інтерпретація поезії Т.Шевченка. - К., 1985.

 2. Білинська М. Грає кобзар, виспівує. - К., 1982.

 3. Булат Т. Микола Лисенко. - К., 1973.

 4. Булат Т. Героїко - патріотична тема в творчості М. Лисенка. - К., 1965.

 5. Волинський Й. Музична культура Галичини 60-х років XIX ст. // Живі сторінки української музики, статті, дослідження, публікації. - К., 1965.

 6. Витвицький В. За океаном. Збірка статей. - Львів, 1996.

 7. Гордійчук М. Микола Леонтович // Творчі портрети українських композиторів. - К., 1972.

 8. Гриневецький І. А.К.Вахнянин: Нарис про життя і творчість. - К., 1961.

 9. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики. Ч.2.- К., 1967.

 10. Загайкевич М. Музичне життя Західної України II пол. XIX ст. - К., 1960.

 11. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури Х1Х- ХХст. - Тернопіль, 2000.

 12. Кауфман Л. М.Аркас. - К., 1958.

 13. Колодій Я. Остап Нижанківський. - Львів, 1994.

 14. Королюк Н. Корифеї української хорової культури XX століття. - К., 1994.

 15. Лісецький С. Кирило Стеценко // Творчі портрети українських композиторів. - К., 1974.

 16. Ольховський А. Нариси історії української музики. - К., 2003.

 17. Павлишин С. Денис Січинський // Творчі портрети українських композиторів. - К., 1980.

 18. Пархоменко Л. Кирило Григорович Стеценко .- К., 1973.

 19. Рудницький А. Українська музика. - Мюнхен, 1963.

 20. Сов’як Р. О.Нижанківський. Нарис про життя і творчість. - Дрогобич, 1994.

 21. Соловей Л. Остап Нижанківський. Життя і творчість. Машинопис, 1987 - Архів Львівської держав­ної консерваторії ім. М. Лисенка.

 22. Соловей Л. Осадця О. Нотографічний покажчик творів Остапа Нижанківського // Записки НТШ . Т.ССXXVI. - Львів, 1993.

 23. Соловей Л. Остап Нижанківський і Бойківщина (сторінки життя і творчості композитора) // Бойківщина. Науковий збірник. /Заг. ред. Сікора Любомир. Т.1. - Дрогобич, 2002. – С.304-309.


Ноти:

 1. Аркас М. Катерина: Опера на 3 д./ Клавір. - К., 1963.

 2. Леонтович М. Вибрані хорові твори. - К., 1985.

 3. Леонтович М. Хорові твори. - К., 1970.

 4. Лисенко М. Радуйся, ниво неполитая: Кантата для хору солістів і оркестру // Зібр. тв. - К. 1953. - Т.1.

 5. Лисенко М. Тарас Бульба: Історична опера на 5 д. 7 карт. / Клавір. - К., 1987.

 6. Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К., 1983.

 7. Ой три шляхи широкії: Романси українських композиторів-класиків: Для голосу в супроводі бандури. - К., 1993.

 8. Січинський Д. Лічу в неволі: Кантата // Хорові твори українських композиторів кіпця XIX - початку XX ст. - К., 1973. - Вип.4. Українські класичні романси. - К., 1983.

 9. Хорові твори українських композиторів кінця XIX - початку XX ст. Вип.2. - К., 1968.

 10. Хорові твори українських композиторів кінця XIX - початку XX ст. Вип.З.- К., 1970.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconЗавдання з курсу української музичної літератури для студентів ІІІ курсу /5семестр, зимова сесія / виконавські спеціалізації викл. Соловей Л. М
Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconВимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
Планування навчального процесу. Навчальна документація. Навчальний план І навчальна програма. Складання календарно-тематичних та...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconПрактикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф Поніманської Т.І
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconМетодичні рекомендації для студентів ІІІ курсу антична література. Еврипід полтава 2007
Гомера, Есхіла, Софокла, Еврипіда, контрольні питання для перевірки якості набутих знань, пропонується література, з якою повинен...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconПоурочно-тематичний план з предмета: "Українська література"
Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої...
Вимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М iconФорма № н 04 львівський національний унверситет імені івана франка кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства “затверджую
«Історії світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» для студентів за напрямом підготовки – Філологія, спеціальності – «українська...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка