Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»Скачати 119,3 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір119,3 Kb.

Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради
Еволюція бібліотечних послуг у забезпеченні

навчально-виховного процесу школи
В Рівненській області в 2002 році відбулася реорганізація системи бібліотечного обслуговування населення, що переорієнтувало та посилило роботу книгозбірень у напрямку інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу школи. Відтак пріоритетними завданнями діяльності новоутворених публічно-шкільних бібліотек (ПШБ) стали: формування інформаційно-освітнього середовища на допомогу педагогам, учням і батькам, інформаційний супровід навчального процесу та розвиток бібліотечних послуг спрямованих, на задоволення потреб у сфері освіти.

За період реорганізації Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, Рівненською обласною бібліотекою для молоді та Рівненською обласною бібліотекою для дітей (РОУНБ, РОБМ, РОБД), як методичними центрами регулярно здійснювалися вивчення та методично-практична підтримка цього напряму роботи в регіоні.

Думка громади щодо діяльності ПШБ, потреби мешканців у бібліотечних послугах, якість інформаційно-бібліотечного обслуговування, ефективність діяльності книгозбірень в умовах реорганізації та інтенсивність використання об’єднаних ресурсів вивчалася в ході соціологічних досліджень: «Сільська бібліотека – поглядом територіальної громади», 2002 р., «Моніторинг діяльності публічно-шкільних бібліотек в умовах експерименту», 2003–2004 рр., «Інтенсивність використання інформаційно-документальних ресурсів бібліотек в період реорганізації», 2004–2005 рр., «Ефективність діяльності ПШБ в умовах реорганізації», 2007 р.; шляхом вибіркових опитувань учнівсько-педагогічних колективів під час виїздів на місця. У цілому було опитано близько 2 тисяч осіб (працівники сільських рад, учнівсько-педагогічні колективи, молодь, пенсіонери, працівники різних сфер діяльності), з них – 583 педагога, 364 учні віком до 14 років. За результатами вивчень була виявлена потреба цільових груп у:


 • підручниках з різних навчальних дисциплін, творах сучасної художньої літератури, книг за шкільною програмою, фаховій та дозвіллєвій періодиці,

 • кваліфікованому бібліотечному обслуговуванні (бібліотечно-бібліографічна робота з учнівсько-педагогічним колективом),

 • сучасному інтер’єрі та естетичному бібліотечному середовищі, належному тепловому режимі, безбар’єрному доступі для людей з особливими потребами,

 • комп’ютерному оснащенні та доступі до інтернет,

 • розвитку бібліотечного сервісу необхідного вчителям, учням, іншим представникам громади.

Для районних та сільських книгозбірень була підготовлена низка регламентуючих документів: Положення, Правила користування, інше. Розроблені методико-бібліографічні матеріали з питань обслуговування учнів та педколективу, організації діяльності на допомогу навчальному процесу в умовах об’єднання ПШБ, розвитку партнерства бібліотек і освіти (консультації, дайджести, узагальнення досвідів роботи книгозбірень, анотовані списки літератури та вебліографія).

Входження у новий формат роботи бібліотек потребувало підвищення фахової кваліфікації персоналу. З цією метою організовано поетапне проблемно-цільове навчання різних категорій бібліотекарів – від сільського працівника до директора Централізованих систем публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ). У співпраці з представниками обласного управління освіти облдержадміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО), обласних бібліотек систематично проводилися семінари-практикуми, спрямовані на вирішення таких завдань, як: • моніторинг інформаційних запитів вчителів та учнів;

 • комплектування фондів ПШБ відповідно до державних стандартів і шкільних програм;

 • аналіз відповідності вивчення навчальних програм та предметів наявному фонду;

 • інформаційна підтримка навчально-виховного процесу;

 • розвиток інформаційної культури користувачів;

 • комп’ютеризація бібліотек та розвиток інтернет-послуг;

 • реалізація традиційних та впровадження інноваційних форм бібліотечного обслуговування;

В рамках цих навчальних заходів розглядалися питання:

 • організації сучасного бібліотечного середовища,

 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в практику роботи ПШБ,

 • створення електронних баз даних та формування ресурсів на CD/DVD,

 • організація медіа-центру бібліотеки,

 • облік бібліотечних фондів,

 • розширення асортименту бібліотечних послуг.

З 2004 року в бібліотечній галузі області набуває розвитку регіональна корпоративна каталогізація, яка дозволила на основі інформаційно-комунікаційної взаємодії книгозбірень спільно формувати бази даних і каталоги та здійснювати належне інформаційне обслуговування користувачів. РОУНБ підготовлено «Типовий каталог шкільної бібліотеки» (ТКШБ) на основі «Переліку програм і підручників», рекомендованих для використання Міністерством освіти і науки України в 2004/2005 навчальному році. ТКШБ був виконаний в інтерфейсі системи автоматизації ІРБІС та наданий у користування бібліотекам області. Наявність такого каталогу дозволяє вести автоматизований облік підручників, оперативно формувати списки на списання, перерозподіляти навчальну літературу між ЗОШ. Ресурс щороку актуалізується відповідно до «Переліку…».

Одночасно увага приділялася впровадженню інтернет-технологій в бібліотеках області. Комп’ютеризувалися центральні та сільські бібліотеки, досягнуто домовленості про використання автоматизованих робочих місць (АРМ) комп’ютерних класів шкіл. Розпочато формування електронних ресурсів районних та сільських бібліотек. Так, для трьох центральних та 9-ти сільських книгозбірень розроблено веб-сторінки, які пропонували фактографічну, повнотекстову, бібліографічну інформацію для різних цільових груп. Особлива увага приділялася висвітленню діяльності школи та підтримці навчального процесу: публікувалися добірки ресурсів для педагога-предметника, інтернет-джерела для учня та вчителя, краєзнавчі відомості, сценарії, досвіди роботи, творчі доробки дітей. Акумулювалися повні тексти документів за шкільними предметами (методики викладання, біографії письменників, тексти творів), які були доступні з персональних комп’ютерів (ПК). Бібліотечні фонди поповнилися електронними виданнями (довідники, словники, енциклопедії на CD/DVD).

У 2007 році вперше за підтримки райдержадміністрації та за участі РОУНБ в області стартував проект «Медіа-світ Березнівщини». Його мета – сприяння творчій реалізації особистості, запровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес, підвищення професійного рівня педагогів шляхом створення корпоративного регіонального інформаційно-освітнього медіа-середовища. Учасниками проекту стали центральні та окремі сільські бібліотеки району, між якими була налагоджена технічна та технологічна взаємодія через освітній сайт «Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ» (http://berezne.libr.rv.ua/). Кожна бібліотека-учасниця проекту була копм’ютеризована, підключена до інтернет. Створені бібліотечні веб-сторінки, які виступали окремим розділом сайту навчального закладу або самостійним ресурсом та пропонували інформацію про сучасне шкільне життя, колекції тематичних веб-ресурсів, електронні публікації з досвіду роботи вчителів, наукових та мистецьких об’єднань, творчі роботи учнів, інформацію та он-лайн ресурси на допомогу вихованню та розвитку дітей, краєзнавчі відомості та фотоматеріали. Спільними зусиллями дітей та бібліотекарів створена віртуальна газета «Планета–10», яка містить цікаві історії та факти, гуморески, фотороботи школярів, логічні задачі та кросворди. Доступ до бібліографічних баз даних забезпечує зведений електронний каталог Березнівської ЦСПШБ. Нині учасниками проекту є 19 ПШБ району.

Постійній інформаційній підтримці навчально-виховного процесу, покращенню взаємодії з освітянами краю сприяв електронний ресурс «Освітній навігатор» (http://navigator.rv.ua/), створений у 2008 р. РОУНБ. Робота над контентом здійснюється книгозбірнями області в партнерстві з регіональними закладами сфери Міністерства освіти і науки України. Мета сайту – формування інформаційно-освітнього середовища на допомогу педагогам, учням і батькам. Головними завданнями «Освітнього навігатора» є розвиток професійних ініціатив педагогів, підвищення ефективності навчально-виховного, представлення кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій і методів навчання, підтримка учбового процесу та розвиток творчих здібностей учнівської молоді Рівненщини, сприяння інтеграції освіти Рівненщини в світовий інформаційний простір. Це освітня платформа для взаємодії бібліотек, освітніх та наукових закладів, обміну педагогічними інноваціями, здійснення наукової, дослідницької, навчальної та виховної діяльності вчителів, учнів, батьків. Тематичні розділи веб-сайту пропонують повнотекстові документи про Рівненщину, сучасну художню літературу та літературний процес, поради психолога, методики викладання шкільних предметів, цікаву та корисну інформацію для дітей про навколишній світ, матеріали на допомогу формуванню життєвої компетентності батьків дітей з особливими потребами, каталог освітніх веб-ресурсів, ін. У рейтингу відвідуваності сайтів РОУНБ «Освітній навігатор» займає першу позицію. Впродовж останніх 3-х років число звернень інтернет-користувачів склало від півмільйона до семисот тисяч разів на рік. Ресурс містить близько 4 тис. електронних публікацій, серед них найбільш популярними є розробки уроків, сценарії виховних заходів, матеріали на допомогу вивчення творчості письменники та краєзнавча Рівненщина тощо.

Досвід роботи бібліотек Рівненщини в умовах об’єднання, створення медіа-центрів та освітніх ресурсів вивчався в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки», 2004 р.; зональних та міжрегіональних семінарів за участю начальників відділів освіти райдержадміністрацій, представників національних та обласних бібліотек: «Стратегія розвитку публічно-шкільної бібліотеки на сучасному етапі», «Роль медіа-центру бібліотеки у формуванні соціалізації особистості», м. Березне, 2007, 2008 р.; професійних візитів груп бібліотекарів з Донецька, Львова, Хмельницького, 2006–2008 рр.

Діяльність бібліотек в умовах об’єднання стала нерозривно пов’язаною з школою. У напрямку формування фондів центральними бібліотеками регулярно вивчається ринок електронних продуктів, відстежуються новинки з метою придбання для ПШБ мультимедійних підручників, довідників, словників, аудіокниг, ін. Центральними бібліотеками організовується внутрішньо-системний книгообмін CD/DVD між філіалами. Збільшилося число бібліотечних сайтів та веб-сторінок ПШБ, які пропонують колекції освітніх ресурсів, кращий педагогічний досвід, дослідницькі та творчі роботи школярів, краєзнавчі матеріали, календарі, популяризують книгу, читання. Створюються предметні колекції бібліотечно-інформаційних ресурсів на допомогу вчителю. Цінність становлять навчальні матеріали, методичні рекомендації з їх використання, що належать до відповідних галузей знань, ресурси для поглибленого вивчення шкільних предметів: тексти, презентації до уроків, аудіо, відеоматеріали (звукозаписи у авторському виконанні). Для учнів інтерес представляють тексти художніх творів, мультимедіа, ілюстрації до творів, біографії письменників. Бібліотекар здійснює пошук, відбір та представлення документів. Матеріали систематизуються та формуються в тематичних папках. Кожна папка поповнюється протягом років новими матеріалами та стає у нагоді як учням, так і вчителям. Власні ресурси доступні локально через АРМ бібліотеки або комп’ютерного класу школи, є можливість автономної роботи з джерелами.

ПШБ організовуються комплексні заходи, що сприяють засвоєнню шкільної програми, стимулюють самоосвітню діяльність учнів (предметні тижні, Дні знань, місячники абітурієнта, літературні ігри, квести, цікаві зустрічі, ін.). Проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, покликані виховувати інформаційну культуру школяра.

Підтримка професійної діяльності педколективів здійснюється шляхом інформування дирекції, вчителів шкіл через бібліографічні списки, аналітичні довідки, бібліодайджести, ін. Бібліотекарі є постійними учасниками серпневих нарад педагогів як на районному, так і сільському рівнях, беруть участь у батьківських зборах.

Знаковими у професійному житті бібліотечної спільноти стали 2009–2013 роки. Книгозбірні – активні учасники конкурсу програми «Бібліоміст». Це дало можливість впродовж трьох років комп’ютеризувати та організувати доступ до інтернет у кожній третій бібліотеці області, зокрема у 118 сільських філіях. В окремих випадках отримане обладнання (комп’ютери, копіювальна техніка) встановлено в книгозбірні, що знаходиться в приміщенні школи, оплата інтернет-зв’зку здійснюється централізованою бібліотечною системою. На базі навчально-тренінгового центру РОУНБ бібліотекарі отримали знання в галузі новітніх технологій і бібліотечних інновацій. Тематика занять охоплює питання освоєння комп’ютерної грамотності, методики пошуку в Інтернет, роботи з технологіями Веб 2.0, створення бібліотечних електронних продуктів, організації доступу громадян до офіційної інформації органів влади, впровадження нових бібліотечних сервісів.

Сьогодні ПШБ з відповідним інформаційним середовищем та технічним оснащенням є місцями відкритого доступу до освітніх послуг, професійних знань, сприяють самоосвіті.

Комп’ютеризація зменшила трудозатрати бібліотекаря ПШБ у напрямку формування довідково-бібліографічного апарату (ДБА). Довідково-бібліографічне обслуговування здійснюється завдяки доступу до зведеного електронного каталогу ЦСПШБ (http://77.222.153.241:8080/WebIrbis3/). В окремих випадках формування власної бази даних (БД) ПШБ відбувається шляхом імпорту бібліографічних записів від центральних бібліотек. Самостійно бібліотека-філія створює електронну краєзнавчу БД, де відображає відомості про свій край (сільська рада/село). Розпочата робота по оцифровуванню документів, зокрема неопублікованих краєзнавчих відомостей (листи, спогади, світлини, інші матеріали). Електронний файл прикріплюється до бібліографічного запису краєзнавчої БД (на базі АБІС ІРБІС 64/128), що дозволяє в результаті пошуку отримати як відомості про документ, так і його текст.

ПШБ забезпечують доступ до тематичних інтернет-ресурсів: педагогічних видань, які доступні онлайн, сайтів, що дозволяють розвивати творчі уподобання користувачів, електронних бібліотек, які пропонують повні тексти книг, статей, які відсутні у фондах. Можливою стала електронна передплата періодичних видань як для задоволення дозвіллєвих потреб громади, так і професійної діяльності.

В період вступної кампанії абітурієнтів (лютий–травень) у ПШБ молодь проходить онлайн реєстрацію на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), тренування зі складання тестів в електронному режимі, електронну реєстрацію заяв на вступ до ВИШів.

Бібліотекар організовує індивідуальне та групове навчання школярів, педагогів роботі з інформаційними технологіями, безпечному інтернет-серфінгу.

Урізноманітнилося дозвілля дітей: в центральних та сільських бібліотеках організовуються кіномайданчики, які пропонують перегляд науково-популярних та художніх фільмів, мультфільмів. Проведення такого дозвілля особливо актуальне для малозабезпечених родин, школярів, які у літній період залишаються на місцях.

Підтримка комунікативних зв’язків «користувач – бібліотека» відбувається через соціальні мережі «Однокласники», «Вконтакте», «Facebook», ін. Аудиторії цих сайтів достатньо чисельні, а це дозволяє налагодити діалог з реальними користувачами бібліотек та залучати потенційних. Соцмережі використовуються книгозбірнями для популяризації ресурсів і послуг, приверненню уваги громади до бібліотеки, підтримки інтересу до читання через рекомендацію книг, огляди літератури, веб-сайтів, обговорення прочитаного. Частина книгозбірень активно використовує ВІКІ-проекти для поширення інформації про заклад.

Популярною бібліотечною послугою стало інтерактивне спілкування вчителів, учнів, бібліотекарів, представників громади. В практику роботи книгозбірень Рівненщини впроваджено фахові скайп-консультування, скайп-конференції, вебінари, які дозволяють якісно взаємодіяти усім учасникам, виконувати завдання, відповідати на запитання і обмінюватися думками.

Професійному діалогу бібліотекарів області сприяє методичний блог «Libr.net» (http://rdob-blog.ucoz.ua/), створений у 2012 році РОУНБ. Це ресурс з власною аналітикою, статтями про інноваційний бібліотечний досвід, цінними ідеями, конструктивними пропозиціями, професійною точкою зору. Він корисний для бібліотекарів різних систем і відомств.Робота бібліотечних закладів в нових умовах, впровадження інноваційних бібліотечних послуг сприяла поширенню професійного бібліотечного обслуговування, задоволенню інформаційних потреб пріоритетних цільових груп, досягненню соціального ефекту, який проявляється у розвитку місцевих громад.
Використані джерела

 1. Бібліоміст : історії успіху бібліотек Рівненщини у проекті [Електронний ресурс] / [упоряд. Н. П. Волян] // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека [сайт]. – Рівне, 2013. – Спосіб доступу : http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=257. – Назва з екрана.

 2. Звіти про роботу Рівненської державної обласної бібліотеки / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне, 2002–2012.

 3. Мартинюк Л. І. Бібліотеки в системі інформаційного забезпечення освіти / Л. І. Мартинюк // Бібліотека і освіта: партнерство в інформаційному суспільстві : методико-бібліогр. матер. на допомогу б-кам. – Рівне, 2004. – С. 7–11.

 4. Організація інформаційних ресурсів на електронних носіях у центральних районних та публічно-шкільних бібліотеках : реком. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка ; [уклад. Н. П. Волян ; відп. за вип. В. П. Ярощук, канд. іст. наук ]. – Рівне, 2011. – 21 с. : дод.

 5. Щербан Р. М. Типовий каталог шкільної бібліотеки (ТКШБ) – новий етап в автоматизації каталогізування [Електронний ресурс] / Р. М. Щербан // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека [сайт]. – Рівне, 2013. – Спосіб доступу : http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=22. – Назва з екрана.Каталог: data -> files -> n.volyan
n.volyan -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
n.volyan -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
n.volyan -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
n.volyan -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
n.volyan -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів до державних свят та пам’ятних дат
n.volyan -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconЧернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка Глибоцька центральна районна бібліотека
Осадчук Ганна – головний бібліотекар науково-методичного відділу чоунб ім. М. Івасюка
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconВижницька центральна районна бібліотека Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Макарейчук Т. В., зав відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Чернівецької оунб ім. М. Івасюка
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconРівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
Азбука краси І бадьорості / упоряд. І. І. Перевозченко. К. Урожай, 1994. 288 c
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconДухневич Лариса Петрівна головний лікар комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня»

Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека Відділ наукової організації І методики бібліотечної роботи
Бібліотеки Дніпропетровщини: літопис подій 2016: Інформаційний бюлетень. — Вип. 12/ Упоряд., І. Луньова, І. Білоус — Дніпро: доунб,...
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconБібліотеки Дніпропетровщини
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Краєзнавча робота бібліотек Сумщини як фактор соціокультурного розвитку громади : оглядова довідка з досвіду роботи публічних бібліотек...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка