Всеукраїнська науково-практична конференціяСторінка1/60
Дата конвертації30.04.2018
Розмір3,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(факультет кібернетики)

Національний технічний університет України «КПІ»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(факультет комп’ютерних наук)ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

(ПІКТ – 2013)

Тези доповідей

ЧЕРНІВЦІ

2731 ТРАВНЯ, 2013

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ».

Тези доповідей. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – 166 с.
Програмний комітет:

Організаційний комітет:

Співголови

Сергієнко І.В., проф. (Україна, Київ)

Кунцевич В.М., проф. (Україна, Київ)

Мельничук С.В., проф. (Україна, Чернівці)


Члени комітету

Анісімов А.В., проф. (Україна, Київ)

Азаров О.Д., проф. (Україна, Вінниця)

Байєр Г., проф. (Німеччина, Цвікау)

Балмуш І., проф. (Молдова, Кишинів)

Бігун Я.Й., проф. (Україна, Чернівці)

Бондаренко М.Ф., проф. (Україна, Харків)

Виклюк Я.І., проф. (Україна, Чернівці)

Гаращенко Ф.Г., проф. (Україна, Київ)

Граур А., проф., (Румунія, Сучава)

Гребеннік І.В., проф. (Україна, Харків)

Григорків В.С., проф. (Україна, Чернівці)

Дейбук В.Г., проф. (Україна, Чернівці)

Дивак М.П., проф. (Україна, Тернопіль)

Кривуля Г.Ф., проф. (Україна, Харків)

Мельник А.О., проф. (Україна, Львів)

Наконечний О.Г., проф. (Україна, Київ)

Остапов С.Е., проф. (Україна, Чернівці)

Петришин Р.І., проф. (Україна, Чернівці)

Поморова О.В., проф. (Україна, Хмельницький)

Савула Я.Г., проф. (Україна, Львів)

Сопронюк Ф.О., проф. (Україна, Чернівці)

Ситніков В.С., проф. (Україна, Одеса)

Тарасенко В.П., проф. (Україна, Київ)

Федасюк Д.В., проф. (Україна, Львів)

Царков Є.Ф., проф. (Латвія, Рига)

Черевко І.М., проф. (Україна, Чернівці)

Чикрій А.О., проф. (Україна, Київ)

Шварц С., проф. (Німеччина, Цвікау)

Ясній П.В., проф. (Україна, Тернопіль)

Голова

Сопронюк Ф.О., проф., декан ФКН


Заступники голови

Остапов С.Е, проф.,

Дейбук В.Г., проф.
Члени оргкомітету

Доценти :

Руснак М.А.,

Воробець Г.І.,

Стецько Ю.П.,

Фратавчан В.Г.,

Баловсяк С.В.,

Садов’як А.М.,

Валь О.Д. ,

Лазорик В.В.,

Тимофієва Є.М.,

Ляшкевич В.Я.,

Яковлєва І.Д.,

Олар О.Я.,

Танасюк Ю.В.,

Воробець О.І.,

Сопронюк Є.Ф.,

Спіжавка Д.І.
© Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗМІСТПленарні засідання 6

СОПРОНЮК Ф.О. 7

ДЕЯКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 7

Мельник А.О., Мельник В.А. 15

Самоконфігурування – шлях до впровадження реконфігуровної 15

логіки в масові обчислення 15

КИРИЧЕНКО О.Л., KANOVSKY І. *, ОСТАПОВ С.Е. 17

СКЛАДНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: АНАЛІЗ ДЕЯКИХ 17

СЕГМЕНТІВ WEB-ПРОСТОРУ 17

Воробець Г.І., рогов.р.в. 23

Методи і засоби підвищення ефективності обробки оптичних 23

сигналів у комп’ютеризованих системах керування і передачі даних 23

СЕКЦІЯ 1 26

Математичні 26

проблеми управління, 26

оптимізації і теорії ігор 26

БУТНАРУ О.Ю., РУСНАК М.А. 27

ПОБУДОВА СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ НА ОСНОВІ МОДАЛЬНОГО 27

КЕРУВАННЯ 27

Габуза Т.В., Сопронюк Ф.О. 30

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ ТА ЗМІНОЮ 30

ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ НА ПРИКЛАДІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ХІМІЧНОГО РЕАКТОРА 30

1.Габасов Р.Ф., Теория оптимальных процессов [ Текст ] / Р.Ф. Габасов, Ф. М. Кириллова. – М. : Высшая школа, 1971. – 503 с. 32

3.Сопронюк Ф.О. Моделювання та оптимізація систем управління з розгалудженням структур [ Текст ] / Федір Олексійович Сопронюк. – Чернівці : Рута, 1995. – 155 с. 32

Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф. 33

ПАРАМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ 33

ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 33

Коцур М.П. 36

Оптимізація нестаціонарного режиму термоелектричного 36

охолоджувача як об’єкта з розподіленими параметрами 36

КУШНІРЧУК В.Й., СТЕЦЬКО Ю.П. 39

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 39

Лазорик В.В. 41

розв’язання зворотної кінематичної задачі для БАГАТОЛАНКОВОГО маніпулятора з обходом ПЕРЕШКОДи 41

Максимов Б.В. 43

Интегродифференциальные операторы в математических моделях кибернетических систем 43

Никитина Т.Б., Татарченко М.О. 46

Синтез робаСтных комбинированных систем управления 46

ПАРАЩУК К.Ф. 48

ГАРАНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ 48

ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 48

ПОЛИНЯК О.В., СОПРОНЮК Ф.О. 51

ОДИН ВИПАДОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ГРИ 51

ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 51

Ситніков О.В., Пилипчук О.Г. 53

Розрахунок дискретної моделі скловарної печі 53

СОПРОНЮК О.Л. 56

РОЗРАХУНОК ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 56

ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 56

ТИМОФІЄВА Н.К. 58

ПРО МЕТОДИ В КОМБІНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ, ЯКІ ҐРУНТУЮТЬСЯ НА 58

ВИКОРИСТАННІ РОЗВ'ЯЗНИХ ЗАДАЧ 58

СЕКЦІЯ 2 61

Управління і ідентифікація 61

в умовах 61

невизначеності 61

ВОЛКОВ О.Є., ВОЛОШЕНЮК Д.О. 62

КОМП’ЮТЕРНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 62

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 62

ПАВЛОВ В.В., КОПЫТОВА Е.А. 65

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ ПОЛЁТА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ 65

УПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 65

ПАРАНЧУК Я.С., ПАРАНЧУК Р.Я. 66

СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ТИПУ “ЛЮФТ” ПЕРЕДАВАЛЬНОГО 66

МЕХАНІЗМУ 66

Пронина О.И., Каргин А.А. 69

Классификационное моделирование ситуационных задач 69

четкого и нечеткого вида 69

САФОНИК А. П., ФУРСАЧИК О. А. 70

РОЗВ’ЯЗОК ОДНОГО КЛАСУ ОБЕРНЕННИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ» З НЕВІДОМИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЗАБРУДНЕННЯ 70

Стефанишин Д.В. 72

Про невизначеність прогнозування за даними спостережень 72

СТЕЦЬКО Ю.П., КУШНІРЧУК В.Й. 73

КОНСТРУКТИВНІ УМОВИ СТАБІЛІЗОВНОСТІ ЛІНІЙНИХ 73

НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ 73

СЕКЦІЯ 3 75

Програмна інженерія і теорія 75

програмування 75

ІВАНЧЕНКО О.А., ЖИХАРЕВИЧ В.В. 76

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІТИННО-АВТОМАТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ 76

КЕЛЬМАН А. М., ОСТАПОВ С. Е. 78

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ КРИПТОСИСТЕМИ ЕЛЬ ГАМАЛЯ 78

КОЛОДНИЦЬКИЙ О.І., ВАЛЬ О.Д. 79

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ З ТРИВАЛИМ СУПРОВОДОМ 79

МІНОВ Є.В., ОСТАПОВ С.Е., ХАЛАВКА Ю.Б. 80

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ 80

НАНОЧАСТИНОК 80

ПРЯНИЧНИКОВА Е.А. 82

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ С ОТМЕЧЕННЫМИ ВЕРШИНАМИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 82

ЩЕРБАН В.Ю., Д’ЯЧЕНКО Л.І., ОСТАПОВ С.Е. 83

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДЕФЕКТІВ ВИРОЩУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 83

КРИСТАЛІВ 83

СЕКЦІЯ 4 86

Комп’ютерні 86

системи 86

і 86


компоненти 86

БАЛОВСЯК С.В., БУДЗАН Т.М. 87

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КЕРУВАННЯ 87

«РОЗУМНИМ БУДИНКОМ» З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 87

Борисов В.М., Кенс І.Р. 90

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 90

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЕВИНИ 90

Воробець г.і., кузь м.а., гуржуй р.д. 92

структурні рішення базового модуля цифрової обробки 92

інформаційних сигналів сенсорів 92

ЖАБИН В.И. 93

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПОТОКОМ ДЕСКРИПТОРОВ 93

ЖАБИНА В.В. 95

ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ В НЕАВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ 95

ЗБРОЖЕК Л.В. 98

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 98

Коляда К.В., Дичка И.А. 99

99


ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО МОДУЛЬНОГО КОДА ХЕММИНГА 99

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 99

Кушнір О.В., Руснак М.А. 101

ПОБУДОВА СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ 101

ЛЯШКЕВИЧ В.Я., ОЛАР О.Я., ЛЯШКЕВИЧ М.Ю. 103

ВИКОРИСТАННЯ ТЕЗАУРУСА ДЛЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОНЯТЬ 103

РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ 103

Мельник1 В.А., Броді2 О.В. 106

Питання логічного синтезу спеціалізованих процесорів
в самоконфігуровних комп'ютерних системах 106

Морозевич Ю., Руснак М. 108

ПРО ПРОБЛЕМУ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ФАЙЛІВ ЗА КОНТЕКСТОМ 108

Олар О.Я., Цуркан І.С. 109

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ НЕПОВНОТИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙ 110

ПАРАМОНОВ А.И., КОЛЕСНИК А.В. 112

КОМПОНЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 112

Поворознюк Н.І.,Фаріна О.О. 114

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 114

(MICROGRID) ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ 114

САШНЬОВА М.В. 115

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА НАДАННЯ 115

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТ-ТАРИ 115

Ситников В.С., Гайдаржи Г.М., Кравченко С.О. 116

ОСОБЕННОСТИ ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТЫ 116

ФИЛЬТРАЦИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 116

РУСНАК М.А., ЮРІЙЧУК О.Г. 119

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД КОПІЮВАННЯ 119

СЕКЦІЯ 5 122

Управління 122

та 122

моделюваня 122в соціальних 122

і економічних 122

системах 122

АРСЕНЮК І.Р., ЛІСОВИК Д.П., РАДЧЕНКО К.О. 123

ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 123

Гребеннік І. В., Грицай Д. В., Романова Т. Є. 124

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОШЕНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ В ПОЛІГРАФІЇ 124

ДИЧКА І.А., ОНАЙ М.В. 126

ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ВІДНІМАННЯ В КІЛЬЦІ 126

ЛИШКІВ ЗА МОДУЛЕМ 2m–1 126

ДУБОВОЙ В. М., НИКИТЕНКО О. Д., ЛУЦКОВ Д. М. 129

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ 129

КОРПОРАТИВНОГО САЙТУ 129

Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б., Волков Д.О. 131

Модель управління ієрархічною системою обмежених ресурсів 131

МОРОЗ И.П. 132

ПРОБЛЕМА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 132

ОКУНЕНКО В.М., КОВАЛЕНКО К.О. 134

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ СКЛАДУ РЕЧОВИН, ЯКІ 134

ЗАБРУДНЮЮТЬ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 134

ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТІВ 134

РОГОЗИНСЬКА Н.С., КОЗАК Л.М. 136

МОДЕЛІ ДИНАМІКИ КОМПЛЕКСНИХ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ПРИЧИННОЇ 136

СМЕРТНОСТІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 136

СЕКЦІЯ 6 139

Прогресивні 139

інформаційні 139

технології 139

та їх застосування 139

БОРОВЦОВА И.В., СТУЛИКОВА Н.В. 140

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЗИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗОНЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ 140

БУДА А.Г., МАРТИНЮК Т.Б., КУПЕРШТЕЙН Л.М. 141

ЕТАЛОНИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИМЕТРІЇ В ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ 141

ВАСИЛЕГА А.Г., ЧЕКАЙЛО М.А. 143

Про методику дослідження частоти виникнення великих 143

землетрусів 143

ГАПАК О. М. 146

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 146

Головина Т. А., Манакова Н. О. 148

Визуализация данных проб воздуха на карте города Харьков 148

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ І.Л., ЗАГОРОДНЯ Т.М. 150

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ 150

Запара С.В., Бєляєв Ю.Б. 152

спостереження за діями користувача комп’ютеризованого робочого місця як засоби автоматизації методів виявлення знань предметної області 152

ИВАНОВА Л.В. 153

Информационная Технология реинженЕринга гетерогенных сетей 153

ІВАНЧИШИН Д.О. 155

МЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИДАТНОСТІ СТАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ БЕЗПЕКИ У ВИХІДНОМУ КОДІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 155

Мартинюк Т.Б., Кожем’яко А.В., Кирияченко А.О. 157

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО КЛАСИФІКАТОРА 157

Кривова О.А., Коваленко О.С. 159

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНИХ 159

ПРОЦЕСІВ 159

КУКУРУДЗЯК В.А., ДЕЙБУК В.Г. 161

СИНТЕЗ ЗВОРОТНИХ ВІДМОВОСТІЙКИХ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ 161

МАНТУЛІН Ю.С., КОСАРІМ О.О., ДЕЙБУК В.Г. 163

МОДЕЛЮВАННЯ ТРІЙКОВИХ ЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ VHDL 163

НАДЖАФИАН ТУМАДЖАНИ М. 164

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАГНИТОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 164

Пономарева А.Е., Манакова Н.О. 166

Применение метода дискриминантного анализа для решения задачи поиска виновника залпового сброса промышленных сточных вод 166

САВЧУК Т.О., ГУМЕНЮК О.В. 167

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 167

САВЧУК Т. О., КОЗАЧУК А. В. 168

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ШВИДКОПЛИННИХ ТЕХНОГЕННИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 168

КОТИРУВАНЬ АКЦІЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ БІРЖІ 168

Савчук Т. О., Петришин С.І. 169

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 170

СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ 170

САВЧУК Т.О., БРУЙ В.С. 172

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 172

САВЧУК Т.О., БУРЯК А.С. 173

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ В. ЛЕВЕНШТЕЙНА ПРИ ТЕМАТИЧНОМУ 173

ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ 173

САВЧУК Т.О., МОЛОСТОВ Д.С. 175

ПІДХІД ДО ОБРОБКИ ВХІДНИХ ЗАЯВОК CALL-ЦЕНТРОМ 175

САВЧУК Т.О., САКАЛЮК А.В. 176

ПЕРЕТВОРЕННЯ МАТРИЦІ «КОРИСТУВАЧ-ОБ'ЄКТ» ПРИ КОЛАБОРАТИВНІЙ 176

ФІЛЬТРАЦІЇ 176

СКАТКОВ А.В., ВОРОНИН Д.Ю., ЧОРНОМЫЗ С.А. 178

КОМПЕНСАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА С УЧЕТОМ КРИТИЧЕСКИХ 178

СОБЫТИЙ 178

ЧАЙКОВСЬКА Є.Є. 181

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ АКУМУЛЮВАННЯ 181

ЧЕРКАШИНА А.С., МАЦУГА О.М. 183

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОБАСТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛІВ 183

ЯВЛІНСЬКИЙ О.М. 184

ЯК СОЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ WWW МОЖУТЬ СПРИЯТИ УПРАВЛІННЮ ЗНАННЯМИ 184


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Всеукраїнська науково-практична конференція iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція iconДержавна служба україни з надзвичайних ситуацій
«Особистість в екстремальних умовах», VІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Всеукраїнська науково-практична конференція iconКвачан В. О., Рожко Є. Ю. студентки 2 курсу, напрям підготовки: «Облік І аудит»
Хіv всеукраїнська науково-практична конференція студентів “Проблеми І перспективи розвитку банківської системи України: погляд у...
Всеукраїнська науково-практична конференція iconАкадемія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
У більшості випадків значення лексичних інновацій, утворених за допомогою афіксального способу словотвору, можна зрозуміти із контексту,...
Всеукраїнська науково-практична конференція icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Всеукраїнська науково-практична конференція iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
Всеукраїнська науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція
У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «іv міждисциплінарні гуманітарні читання»
Всеукраїнська науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Всеукраїнська науково-практична конференція iconІі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті
Внз, науковці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка