Всеукраїнська учнівська олімпіад


СКЛАДЖУРІ III етапу Всеукраїнської учнівськоїСторінка2/9
Дата конвертації10.10.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СКЛАДЖУРІ

III етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з правознавства у 2014-2015 навчальному році


Голова журі

Запара Світлана Іванівна, професор кафедри правового забезпечення АПК, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, доктор юридичних наук, доцент;

Заступник голови журі

Семенов Володимир Миколайович, доцент кафедри теорії та історії держави і права, заступник декана з навчально-методичної роботи Сумського державного університету, кандидат наук з державного управління, доцент;

Секретар

Третьякова Олена Василівна, методист історії та основ правознавства Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Члени журі

Зарудний Сергій Вікторович

учитель правознавства вищої категорії, старший учитель Сумської спеціалізованої школиІ-ІІІ ступенів № 17 м. Суми;

Котвяковський Юрій Олександрович

старший викладач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету;

Роговенко Олег Володимирович

доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету, кандидат юридичних наук;


Експерт-консультант

Ткаченко Анатолій Олександрович,завідувач кафедри державно-правових дисциплін Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент,.


ЗАВДАННЯ II ЕТАПУ

Всеукраїнськоїучнівськоїолімпіадиз правознавства

2014-2015 навчальнийрік
11 КЛАС

Завдання І

Вкажіть:

– відмінність між шлюбним договором та цивільним договором • між шахрайством і правочином укладеним під впливом обману

Кількість балів: 14б.
Завдання ІІ
Практичні завдання:

 1. Щотакезловживання правом? Спираючись на законодавство, наведіть три прикладизловживання правом.

 2. Вкажіть, якою галуззю права регулюються ці відносини. Дайте визначенняцієїгалузі права. Одним реченням охарактеризуйте кожнеіз понять. Доповнітьлогічний ряд.

Неустойка, гарантія, застава, притримання, завдаток, _________.

 1. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними вчинками, а які – юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.

1) Суд визнав право власності за Віктором на самовільнозбудованийбудинок, після того, як йомубулонаданоземельнуділянку.

2) Тетяна та Сергійуклалишлюбнийдоговір. 1. Світлана написала літературний роман.

 2. Максим створив винахід.

 3. Під час збираннягрибів у лісі Василь виявив скарб.

Кількість балів: 30 б.

Завдання ІІІ
Розв’яжіть юридичні задачі

 1. 11 вересня 2014 року до інваліда-афганця, жителя м. Харкова Олександра приїхали Петро і Опанас та запропонували йому роботу в Києві на автостоянці. Його трудова функція мала зводитися до того, щоб натискуючи на кнопки, піднімати та опускати шлагбаум при в’їзді й виїзді автомобілів. Однак насправді Петро та Опанас примусили Олександра займатися жебракуванням у Москві, а всі кошти які він отримував від перехожих на вулиці й пасажирів метро віддавати їм.

Кваліфікуйте дії Петра та Опанаса. Розкрийте склад злочину.


 1. Вадимов, член депутатської комісії Черкаської міської ради з розгляду питань переведення житлових приміщень у категорію нежитлових і, навпаки, житлових будинків у будинки садибного типу, вимагав від жителя обласного центру Хаткіна хабар у розмірі 5 тис. грн. за прийняття позитивного рішення щодо переведенняйого квартири в категорію нежитлових приміщень. Це пояснювалося тим, що Хаткін вирішив облаштувати там стоматологічний кабінет, що вважалося самовільним переплануванням квартири, що перешкоджає винесенню даного питання на розгляд виконкому міськради. Намагаючись приховати факт отримання хабара, Вадимов удався до послуг посередника, вступивши у змову з приватним нотаріусом Соболєвим. Той, у свою чергу, уклав фіктивний правочин з хабародавцем про нібито надання юридичних послуг, які оцінив у 5 тис. грн. Гроші були передані.

Кваліфікуйте діяння Вадимова і Соболєва.


 1. Слюсарі заводу Малишев і Рябчук після обідньої перерви повернулися на завод. На прохідній їх зупинив начальник охорони підприємства і заявив, що Малишев подає ознаки алкогольного сп'яніння, а Рябчук – ознаки наркотичного сп'яніння і через це він відсторонює їх від роботи. Це було зроблено в присутності двох вахтерів та інженера відділу кадрів. Спроба Малишева і Рябчука зв'язатися по телефону з майстром дільниці успіхом не увінчалась і тому вони, образившись, пішли скаржитись у міліцію. Наступного дня, вийшовши на роботу, вони дізнались, що звільнені за прогул. Вважаючи такий наказ незаконним, вони звернулись до суду про поновлення на роботі.

Дайте правовий аналіз ситуації. Кількість балів:45 б.
Завдання ІV
Теоретичні завдання:

1. Охарактеризуйте принципи утвореннята діяльності громадських об'єднань.

2. Визначте конституційно-правові основи безпосередньої демократії в Україні.

3 .Хтоможе набути статус безробітного.


Кількість балів: 12 б.


ЗавданняV
Розгляньтемалюнок та дайте відповіді на питання.

Про яке правовеявищесвідчитьфотографія?

Сформулюйтейоговизначення.

Назвіть ознаки цього правового явища. Охарактеризуйте діяння, відображене на фото, як елемент об’єктивної сторони правопорушення. Наведіть інші приклади цього виду правопорушення (не менше трьох). Які нормативно-правові акти регулюють зазначені відносини?

Кількість балів: 10 б.
Загальна кількість балів: 111 б


ЗРАЗКИ ВІДПОВІДЕЙ

до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з правознавства
Завдання І
Вкажіть відмінність між шлюбним договором (далі – ШД) та цивільним договором (далі ЦД).

 1. Сторонами ШД можуть бути чоловік і дружина або наречений і наречена, а сторонами ЦД може бути дуже широке коло осіб (всі учасники цивільно-правових відносин).

 2. ШД може укладатися тільки у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а ЦД може укладатися і в усній формі, а якщо він укладається у письмовій формі, то не завжди підлягає нотаріальному посвідченню.

 3. Деякі види ЦД, на відміну від ШД, підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 4. ШД можуть регулюватися тільки майнові відносини між сторонами, а ЦД – також немайнові.

 5. Правові відносини, які виникають між сторонами у разі укладення ШД, є триваючими, а правові відносини, які виникають між сторонами у разі укладення ЦД, можуть бути також одноактними та короткочасними.

 6. При укладенні ШД має місце вільний вияв волі осіб (чоловіка і дружини, нареченого і нареченої) щодо вступу у договірні відносини, а при укладенні деяких ЦД, волевиявлення однієї із сторін щодо укладення договору, є обов’язковим для вступу із цією стороною у договірнівідносини (публічний договір).

 7. ШД вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення, а ЦД вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору або з моменту передачі речі.

 8. Якщо ЦД є строковим, то всі його положення діють на протязі зазначеного у договорі строку, а у ШД різні його положення можуть мати різні строки дії.

 9. У ЦД сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, а щодо ШД таке виключається.

 10. Законодавством може бути встановлено максимальний строк дії ЦД, а щодо ШД таке законом не передбачено.

 11. ШД може бути розірвано судом здебільшого у разі неможливості його виконання, а ЦД може бути розірвано судом на вимогу однієї із сторін здебільшого у випадку істотного порушення договору іншою особою.

 12. ШД є двостороннім договором, а ЦД може бути також одностороннім.


Вкажіть відмінність між шахрайством та правочином

Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Правочин, укладений під впливом обману – це правочин, вчиненим під впливом обману у випадку навмисного цілеспрямованого введення іншої сторони в оману щодо фактів, які впливають на укладення правочину.Спільні ознаки шахрайства

і правочину, укладеного під впливом обману (далі – ПУПВО)Відмінності між шахрайством

і правочином укладеним під впливом обману


1. В обох випадках обман є засобом, при допомозі якого настають фактичні наслідки.

2. І скоєння шахрайства, і укладення правочину під впливом обману, пов’язано з діяльністю фізичної особи, хоча щодо ПУПВО можлива також діяльність юридичної особи.

3. Предметом як шахрайства, так і ПУПВО, є майно, але предметом шахрайства можуть бути також майнові права.

4. І при шахрайстві, і при ПУПВО може наставати цивільно-правова відповідальність, однак за шахрайство особа повинна бути притягнута ще й до кримінальної відповідальності.
1. Шахрайство скоюється всупереч нормам права, є протиправним діянням, а укладення правочину є правомірним діянням, однак ПУПВО визнається судом недійсним, як такий, щодо якого порушено одну із умов дійсності правочину (єдність волі і волевиявлення).

2. Суб’єктом шахрайства може бути тільки фізична особа, а стороною ПУПВО може бути також юридична особа.

3. Питання шахрайства регулюються нормами кримінального права, а питання ПУПВО – нормами цивільного права.

4. Предметом шахрайства, на відміну від предмета ПУПВО, може бути не тільки майно, а й майнові права.

5. При шахрайстві одна особа виконує дію майнового характеру на користь іншої особи, нічого не отримуючи взамін, а при ПУПВО – дії майнового характеру виконуються обидвома сторонами.

6. За скоєння шахрайства особа несе як кримінальну відповідальність, так і цивільно-правову, а у випадку ПУПВО – тільки цивільно-правову.

7. У випадку шахрайства цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні шкоди завданої злочином, тобто у поверненні незаконно отриманого майна і можливомувідшкодуванні моральної шкоди, а у випадку ПУПВО – сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збиткиу подвійному розмірі та моральну шкоду (збитки сторони введеної в оману можуть полягати у втратах, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витратах, які особа зробила або мусить зробити длявідновлення свого порушеного права (реальні збитки), а також доходах, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упушена вигода)).


Завдання ІІ
1.Зловжива́ння правом (суб'єктивним) – особливий вид юридично значущої поведінки, яка полягає у соціально шкідливих учинках суб'єкта права, у використанні недозволених конкретних форм у межах дозволеного законом загального типу поведінки, що суперечить цільовому призначенню права.

Зловживання своїми правами полягає у недобросовісному їх здійсненні.

Термін «зловживання правом» у його буквальному розумінні означає використання права заради зла у тих випадках, коли уповноважений суб'єкт володіє суб'єктивним правом, діє в його межах, але наносить яку-небудь шкоду правам інших або суспільству в цілому. Наприклад, член родини наймача житлового приміщення, зловживаючи своїм правом, без якихось причин не дає згоди на обмін, звужуючи тим самим права інших членів родини.

Ознаки зловживання правом: 1. наявність в особи суб'єктивного права (зловживати можна тільки суб'єктивним правом);

 2. діяльність особи, що спрямована нібито на реалізацію цього права, видимість легальності поведінки;

 3. використання недозволених засобів і способів здійснення права;

 4. здійснення права всупереч його соціальному призначенню;

 5. усвідомлення особою незаконності своїх дій, свідомий вихід за встановлені законом межі (наявність умислу);

 6. заподіяння шкоди (збитку) інтересам суспільства чи інтересам іншої особи;

 7. невиразність протиправної поведінки як юридичної ознаки правопорушення;

 8. нетрадиційність юридичних наслідків – відсутність юридичної відповідальності, що властива правопорушенню.

Протиправність поведінки як юридична ознака правопорушення при зловживанні правом явно не виражена.

Тому деякі вчені не схильні кваліфікувати зловживання правом як правопорушення. Разом з тим його не можна вважати і правомірною поведінкою, оскільки остання є соціальне корисною. Врешті-решт, зловживання правом – це феномен правової поведінки (тут критерієм оцінки є літера закону) або протиправна поведінка (тут критерієм оцінки є дух право).

Протиправність поведінки при зловживанні правом полягає в суперечності не стільки закону, скільки правам та інтересам правопорушника. Зловживання правом слід віднести до правової поведінки, яка може набути неправомірного характеру, стати правопорушенням, але не завжди ним стає.

Після аналізу законодавства Українипро зловживання правом напрошуються наступні висновки:

1. Норми, що стосуються зловживання правом, є як у законах, так і в підзаконних нормативно-правових актах.

2. Вони містяться в нормативно-правових актах різних галузей права, зокрема, господарському, кримінальному, шлюбно-сімейному законодавстві, а також нормативно правових актах, присвячених правовому статусу засобів майнової інформації.

3. З огляду на сучасні загальносвітові тенденції в розвитку законодавства, виправданим э чітке закріплення в законі дефініції «зловживання правом», його ознак, а також конституційне оформлення принципу добросовісності здійснення права і неприпустимості зловживання їм.

4. Як санкцію за зловживання правом у законодавстві необхідно встановити відмову у захисті права у випадку, якшо судом встановлені всі ознаки зловживання правом, а особа, що зловживала ним, звертаэться, звертаэться до суду або інших компетентних органів з метою приведення до дії механізму державного примусу.

5. Правореалізаційна практика, зокрема в сфері приватно-правових відносин, свідчить про необхість теоретичної розробки та наступного впровадження в законодавствокатегорії «межі здійснення права».

Умови настання та види зловживання правом.

Адже юридична відповідальність настає тільки у разі встановлення факту зловживання суб'єктивним правом, а це можливо, коли зловживання правом заподіює істотну шкоду інтересам, що охороняються законом.

Передумови виникнення на практиці випадків зловживання правом –прогалини у законодавстві або недостатня чіткість правової регламентації тих чи інших суспільних відносин. Будь-яке суб'єктивне право має межі, оскільки суб'єктивне право є міра свободи, міра можливої поведінки правомочної особи в правовідносинах. Зловживання суб'єктивним правом –це використання суб'єктивного права з порушенням меж його дії, ненормальне (марне, незвичайне, шкідливе, аморальне) здійснення права, яке виражається в недозволених конкретних діях, що заподіюють шкоду іншій особі чи загрожують чужому праву.


Види зловживання правом за правовою кваліфікацією:

1. правомірне (легалізоване, але аморальне чи недоцільне): явно не виходить за межі встановленого законом суб'єктивного права, зовні правомірне, однак виражається в соціально шкідливій поведінці правомочної особи – заподіює шкоду неохоронюваним законом відносинам (замовчування ЗМІ суспільно значущої інформації або передбачення в публікації судового рішення);

2. протиправне (неправомірне, нелегалізоване): явно виходить за межі встановленого законом обсягу суб'єктивного права, є соціально небезпечним, винним діянням (журналіст, зловживаючи свободою ЗМІ, може здійснити такі злочини, як наклеп, образа, породження національної, расової або релігійної ворожнечі).

Види зловживання правом за галузевою ознакою: • у сфері конституційного права («чорний піар», використовуваний у передвиборній агітації);

 • у сфері сімейного права (фіктивні шлюби; зловживання батьківськими правами – заподіяння фізичної, психічної, моральної шкоди дитині);

 • у сфері цивільного права (зловживання домінуючим становищем на ринку; підкуп службовців конкурентом; несумлінна реклама з метою створення умов для збуту товарів) та ін.

Види зловживання правами за їх субординацією в правовому регулюванні:

 • зловживання матеріальними правами;

 • зловживання процесуальними правами (можливе на будь-якій стадії судового провадження).

Види зловживання правом за суб'єктивною стороною:

1. необережне – вчиняється без наміру, але об'єктивно спричиняє настання шкоди (відмова члена сім'ї наймача житлового приміщення без наміру та будь-яких причин дати згоду на його обмін);

2. навмисне – вчинене з наміром нашкодити іншій особі; найбільш відомим видом зловживання правом (сфера застосування цивільного права) що полягає у здійсненні навмисних дій в галузі договірних, зобов'язальних та інших цивільно-правових відносин з наміром заподіяти іншій особі майнову шкоду (зменшення або втрата доходу потерпілим) та моральну шкоду (зазіхання на гідність, ділову репутацію тощо).

Можливі наслідки за зловживання правом.

При зловживанні суб'єктивним правом поведінка суб'єкта права полягає в створенні ситуації, яка лише має видимість законної. Особа, чиї права і законні інтереси порушені, почувається особливо неспроможною і беззахисною. Довести зловживання суб'єктивним правом дуже складно або просто неможливо. Хоч види зловживання правом можуть співпадати або мати багато однакового, проте правові наслідки зловживання будуть різними.

Стримування зловживання правом – це боротьба не з самою поведінкою, а з конкретними проявами правової поведінки, що завдають шкоди суспільству і особі.

У разі встановлення факту зловживання правом воно не захищається і не охороняється. Юридичні наслідки зловживання правом не традиційні: тут відсутня юридична відповідальність, характерна для правопорушення.

Залежно від обставин конкретної справи настають такі наслідки зловживання правом: визнання їх недійсними (його наслідків), заборона дій, припинення здійснення суб'єктивного права без його позбавлення тощо. Запобігання і припинення зловживання правом входить до компетенції всіх державних органів.

Принцип заборони зловживання правом набув спеціального законодавчого закріплення у деяких країнах (наприклад, у Росії), хоча в законодавчих актах ще відсутнє поняття «зловживання правом», не названі його ознаки. Лише у виняткових випадках – за наявності великого ступеня суспільної небезпечності зловживання правом – законодавець визначає його як правопорушення, встановлюючи заборонну норму і забезпечуючи її юридичною санкцією.

Наприклад, несвоєчасна виплата заробітної плати громадянам з боку держави як носія владних повноважень спричиняє зловживання правом громадянами в їх трудових, розрахунково-кредитних, податкових відносинах з державою.

Але навіть у цьому разі зловживання правом недопустимо, оскільки, як бумеранг, воно «обрушується» на державу і завдає шкоди всьому суспільству і конкретному громадянину, в тому числі тому, хто зловживає правом.


3.Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними вчинками, а які – юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.

Юридичний акт (1 б), а саме такий його різновид як рішення суду, оскільки метою цього рішення є виникнення цивільних відносин (права власності на самовільно збудований будинок), тобто воно спрямовано на досягнення правових наслідків(1 б).

У другому випадку також має місце юридичний акт (1 б), а саме такий його різновид як договір, який визначає майнові права та обов’язки подружжя (1 б).

У третьому випадку має місце юридичний вчинок (1 б), оскільки Світлана не мала на меті досягнення того чи іншого правового результату. Авторські прававиникли у той момент, коли роман було створено у доступній для відтворення формі. Світлана могла навіть не знати про комплекс прав, які виникли у неї, але вона є їх володільцем уже з моменту створення твору (1 б).

У четвертому випадку має місце юридичний акт (1 б), оскільки право на винахід може виникнути тільки при визнанні його таким патентним відомством і видачею патентом, тому тут має місце юридичний акт, а саме такий його різновид як адміністративний акт (1 б).

У п’ятому випадку має місце юридичний вчинок (1 б), оскільки Василь не мав на меті досягнення того чи іншого правового результату (1 б).Завдання ІІІ

Розвяжіть юридичні задачі (відповіді)
1. Дії Петра та Опанаса підлягають кваліфікації за ч.2 ст.149 КК (торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб). Об’єктом цього злочину є суспільні відносини, які забезпечують особисту волю людини. Із об’єктивної сторони злочин характеризується переміщенням особи без її згоди через державний кордон України. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом, злочин можескоюватися тільки з корисливих мотивів. Суб’єктом злочину є фізична, осудна особа, яка досягла 16-ти річного віку.
2. Дії Вадимова підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 368 КК (одержання хабара у великому розмірі, поєднане з вимаганням хабара). Дії Соболєва підлягають кваліфікації за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 368 КК (пособництво у хабарництві).
3.Справді, поява на роботі в нетверезому стані або у стані наркотичного сп'яніння є підставою для відсторонення від роботи. Але робити цього не може начальник охорони підприємства. Єдине, що він зробив правильно, – це не пропустив Малишева і Рябчука на територію підприємства. Однак він мав викликати до прохідної їхнього безпосереднього начальника (в цьому випадку - майстра), а той, у свою чергу, мав прийняти рішення. Крім того, якщо стан алкогольного сп'яніння може встановлюватися не тільки актом медичного обстеження, а й показаннями свідків, то встановлення факту наркотичного сп'яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних речовин є компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов’язок проведення медичного огляду. При виявленні факту появи працівника на роботі в стані наркотичного сп'яніння власник зобов'язаний інформувати про це орган міліції, який видає працівнику направлення на медичний огляд. У цьому випадку ні Малишев, ні Рябчук не могли бути звільнені за прогул. їх можна було звільнити за появу на роботі в нетверезому стані (Малишева) і у стані наркотичного сп'яніння (Рябчука) за умови дотримання процесуальних норм, зокрема складення відповідних актів, отримання попередньої згоди профспілкового органу. В свою чергу, суд повинен змінити формулювання звільнення, оскільки воно не відповідає фактичним обставинам, однак за умови, якщо факт появи на роботі в нетверезому стані буде оформлений належним чином.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому найкраще І найбільш справедливе для держави...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconVіі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська наукова конференція «Видатні жінки математики»
Мета. Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, ознайомити учнів з біографіями відомих жінок-математиків, їх внеском...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська конференція Стів Джобс геній чи бізнесмен
Мало знайдеться людей, які не чули ім’я Стів Джобс, чи не чули про корпорацію Apple, чи не бучили картинку з надкушеним яблуком,...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська громадська організація
«Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка