Всеукраїнська учнівська олімпіадСторінка3/9
Дата конвертації10.10.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання ІV 1. Адміністративно-правові статуси об'єднання громадян відрізняються в залежності від виду та статусу об'єднання.

Відповідно до ст.9 Закону «Про об'єднання громадян» вони утворюються та діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об'єднань громадян належать такі об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави. Таким чином, правова передумова для надання статусу міжнародного громадського об'єднання полягає в наявності на території однієї або більше іноземних держав структурних підрозділів об'єднання. Законом не визначена територіальна сфера діяльності об'єднання, наприклад, воно може діяти на території адміністративно-територіальної одиниці, але за наявності іноземних організацій, відділень, філій або представництв засновники мають право зареєструвати об'єднання зі статусом міжнародного. Політичні партії в Україні створюються і діють лише із всеукраїнським статусом. Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України.

Спеціальними законами встановлено особливості статусу для окремих видів громадських організацій.

3.Відповідно до статті 43 чинного Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Статус безробітного надається за особистою заявою особи у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації в центрі, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Допомога по безробіттю призначається з восьмого дня після реєстрації особи в центрі зайнятості як безробітної.ЗАВДАННЯ

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

2014-2015 навчальний рік
ПРАКТИЧНИЙ ТУР
Завдання І


 1. Учні другого класу, групи продовженого дня, під час прогулянки з вихователем, вирішили розфарбувати флуоресцентною гуашшю припаркований біля школи автомобіль. Власник авто негайно звернувся до директора школи, і вказав на учнів, які скоїли проступок. Директор вважає, що шкоду зобов’язані відшкодувати батьки, які неналежно виховують своїх дітей. Батьки заперечують, аргументуючи, що відповідальність повинна понести педагог групи продовженого дня.

Надайте юридичний аналіз ситуації.


 1. 14-річний Непевний Йосип, знаходячись поряд зі своїм однокласником Безтурботенком Гнатом, побачив як той поклав у гаманець 1000грн., і заховав їх в ранець. На перерві, коли в класі нікого не було, Непевний витягнув гаманець. Повернувшись додому, Непевний виявив у гаманці, який належав Безтурботненко лише 90 грн. 13коп.

Надайте юридичний аналіз ситуації. 
3. Громадянин Вареник О.Т. 13.12.2010 року здійснив дарування громадянинуБорщенко Д.Д. земельної ділянки на території Конча-Заспи вартістю 1 млн. грн. 13.01.2011 року Борщенко через необережність наніс тяжкі тілесні ушкодження дарувальнику Варенику.Потерпілий звернувся 18.01.2013 до суду з вимогою розірвання договору дарування.

Яке рішення постановить суд? 
Кількість балів: 11 б.

Завдання ІІ
Задача № 1
Громадянин М. написав скаргу у Відділ ДАІ з вимогоюпритягнути до адміністративноївідповідальностіводія маршрутного автобусу.

В скарзізазначалося, щокеруючитранспортнимзасобом, водій автобусу грубо порушував правила дорожньогоруху, а саме: неодноразововиїзджав на смугузустрічногоруху, і переконавшись у безпеціманеврів, здійснювавперестроювання, чимстворювававарійніситуації для іншихучасниківдорожньогоруху, змушуючиїхвдаватися до екстреногогальмування і маневрування. На перехрестівулицьводійперетнув на червоний сигнал світлофора стоп лінію, виїхав на перехрестя, загородивши своїмтранспортнимзасобомпішохіднийперехід. Здійснювавзупинки у другому ряду, чимзмушувавпасажиріввиходити на проїзнучастину дороги замість тротуару. ВсіціпорушенняБулипов’язані з тим, щоводійуказаного автобусу намагавсявипередитиводія і не допустити «підбору» пасажирівраніше за нього.

1. Якимиджерелами права врегульовуютьсяціправовідносини?

2. Чиздійснивводійправопорушення?

3. Чи буде притягненийводій до відповідальності, якщотак то до якого виду?

Задача № 2
12 грудня 17-ти річнийЗіновій і 18-ти річний Василь на територіїПрикарпатськоголісництвабілясвого села незаконно вирубалидванадцятьялиць. Наступного дня вонивідвезли дерева на пилораму, де їхвиявивлісник. ПротииЗіновія і Василя було порушено кримінальну справу, адже вони завдалилісництвумайновихзбитківмайже на 80 тисячгривень, що є істотною шкодою. Утім, свою вину у вчиненномухлопці не визнали, пояснивши, що 5 груднязгорівбудинокбабусі, в якому проживала їхнясім'я, вони залишилися без житла, внаслідокчоговиникланеобхідність у заготівлілісодеревини для будівництва нового будинку.


 1. Дайте кваліфікацію діям Зіновія та Василя.

 2. Чи можна вважати самовільну порубку ялиць крайньою необхідністю?

 3. Що б ви порадили юнакам в цій ситуації?

Кількість балів: 20 б.
Завдання ІІІ
Вставтепропущене
1. Зверненнягромадянрозглядаються івирішуються у термін не більше_________від дня їхнадходження, а ті, які не потребуютьдодатковоговивчення___________, але не пізніше_______днів. Загальнийтермінвирішенняпитань не можеперевищувати_________

2. Кримінальнимзаконодавствомпередбаченоарештщодонеповнолітніх у віцівід______ на строк від________до______. Неповнолітнівідбуваютьпокаранняуспеціальнихвиховнихустановах________________.

3. Адміністративнезатримання особи можетривати не більше______, в особливихвипадках до______.з повідомленням про цеписьмово прокурора протягом______

4. Фізична особа може бути визнана судом безвісновідсутньою, якщопротягом_____.в місціїїпостійногопроживаннянемаєвідомостей про місцеїїперебування. Фізичнаособа може бути оголошена судом померлою, якщо у місціїїпостійногопроживаннянемаєвідомостейпро місцеїїперебуванняпротягом______, а якщо вона пропала безвісти за обставин,щозагрожувалиїйсмертю, – протягом_______. Кількість балів: 7 б.Завдання ІV
Тести

1. Суб’єктивне право – це:

а) міра необхідної поведінки;

б) міра бажаної поведінки;

в) міра можливої поведінки;

г) міра альтернативної поведінки.
2. Який з наведенихдокументів є нормативно-правовим актом:

а) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

б) договірорендиземельноїділянки;

в) наказ керівникапідприємства про прийняття на роботу громадянинаСидоренко;

г) Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Пасивневиборче право на місцевихвиборахналежитьгромадянамУкраїни з:

а) 16 років;

б) 18 років;

в) 21 року;

г) з моменту отримання паспорту;

ґ) з моменту набуттяповноїцивільноїдієздатності.
4. Запереченнясоціальноїцінності права – це:

а) правовийнігілізм;

б) правовий авторитаризм;

в) правовийідеалізм;

г) протиправнаповедінка.
5. Президент України в межах своїхповноваженьможевидавати:

а) закони;

б) укази;

в) постанови;

г) декрети;

ґ) накази.
6. Шлюбнийдоговірможерегулювати:

а) особистівідносиниміжподружжям;

б) майновівідносиниміжподружжям;

в) як особисті, так і майновівідносиниміжподружжям.
7. Територіальна громадаце:

а) жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;

б) зібраннявсіхчичастинижителів села (сіл), селища, міста для вирішенняпитаньмісцевогозначення;

в) представницький орган місцевогосамоврядування.
8. Позоввласника про усуненняперешкод у користуванніріччю – це:

а) віндикаційнийпозов;

б) негаторнийпозов;

в) арбітражнийпозов;

г) сервітутнийпозов.
9. Зміст правовідносин складають:

а) права і обов’язки сторін правовідносин;

б) майнові або немайнові блага, з приводу яких складаються правовідносини;

в) приписи норм права, які регулюють відповідні правовідносини;

г) обставини, з якими право пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин.
10. Замах на вчинення злочину:

а) не тягне за собою кримінальної відповідальності незалежно від тяжкості злочину;

б) не тягне за собою кримінальної відповідальності, якщо злочин невеликої тяжкості;

в) не тягне за собою кримінальної відповідальності, якщо злочин невеликої або середньої тяжкості;

г) тягне за собою кримінальну відповідальність лише у разі закінченого замаху на вчинення особливо тяжкого злочину;

ґ) тягне за собою кримінальну відповідальність незалежно від тяжкості злочину.
11. Об’єкт правовідносин складають:

а) права сторін правовідносин;

б) обов’язки сторін правовідносин;

в) майнові або немайнові блага, з приводу яких складаються правовідносини;

г) приписи норм права, які регулюють відповідні правовідносини;

ґ) обставини. з якими право пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин.
12. Форма вини, за якої особа не передбачає можливості настання суспільно-шкідливих наслідків свого діяння, хоча могла і повинна була їх передбачати, – це:

а) прямий умисел;

б) непрямий умисел;

в) злочинна самовпевненість;

г) злочинна недбалість;

ґ) юридичний казус.
13. Сторонами у зобов’язанні виступають:

а) уповноважений та зобов’язаний;

б) кредитор та боржник;

в) позивач та відповідач;

г) гарант та бенефіціар;

ґ) довіритель та повірений.
14. Критерієм розмежування злочинів та деліктів є:

а) вік особи, що вчинила правопорушення;

б) ступінь суспільної шкідливості правопорушення;

в) час та місце вчинення правопорушення;

г) кількість осіб, які спільно вчинили правопорушення.
15. Правила, що регулюють порядок створення та державної реєстрації господарських товариств – це:

а) релігійні норми;

б) норми моралі;

в) звичаї;

г) корпоративні норми;

ґ) політичні норми;

д) норми права.
Кількість балів: 15 б.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
Завдання V
Дайте коротку відповідь на запитання 

 1. Власник легкового автомобіляТарас, їдучи по місту, перевищив швидкість і збив пішохода, заподіявши останньому легкі тілесні ушкодження. Назвіть вид (види) юридичної відповідальності, до яких може бути притягнуто Тараса.

 2. Петро (позикодавець) та Павло (позичальник) уклали договір позики на суму 10 000 грн. у нотаріальній формі, хоча відповідно до норм цивільного права могли укласти цей договір і у простій письмовій формі. Назвіть загальну засаду цивільного законодавства, якою скористалися кредитор і боржник у цій ситуації.

 3. Під час проведення голосування на парламентських виборах у 2012 році на одній із виборчих дільниць у скриньках для голосування було виявлено бюлетенів на 12 % більше ніж було видано виборцям, які голосували на цій виборчій дільниці. Назвіть вид санкції конституційно – правової відповідальності, який має бути застосований у даному випадку.

 4. Батьки примушували семирічного Тараса до жебрацтва. Назвіть вид (види) сімейно-правових санкцій, які можуть бути застосовані до батьків у цій ситуації.

 5. Антон їхав вулицею міста. На дорогу несподівано вибігла дитина. Бажаючи уникнути наїзду на дитину, Антон скерував свій автомобіль на тротуар і розламав огорожу приватного помешкання. Назвіть ознаки правопорушення, які були відсутні у цьому діянні.

 6. Назвіть вид інкорпорації за обсягом, який не може існувати як вид кодифікації за обсягом.

 7. Назвіть два злочини, для яких здоров’я потерпілого в одному випадку є обов’язковим додатковим об’єктом, а в другому випадку – факультативним додатковим об’єктом.

 8. Назвітьрізновидсудового рішення при розгляді сімейної справи, які є підставою для набуття громадянства.

 9. Назвіть вид місцевого податку, який сплачується платниками податку при спрощеній системі оподаткування.

 10. Громадянказвернуласядо суду з заявою про виселенняізквартирисвогоспівмешканця. На підтвердженнявимогзіслалася на:

1) Житловий Кодекс України;

2) на науковустаттю журналу, де вченівирішують по сутіаналогічнуситуацію;

3) на відповідну Постанову Пленуму Верховного Суду України, де тежподаєтьсявирішенняподібноїпозовної заяви.

Які з наведенихпосилань суд повинен узяти до уваги? Щовключає в себе поняття «джерело права» і якіджерела права визнаєте?


Кількість балів: 10 б.
Завдання VI
Поясніть у чому полягає відмінність між:

  1. Виправними роботами як кримінальним покараннямта виправними роботами як адміністративним стягненням. 

  2. Доганою як заходом впливу, що застосовується до неповнолітніх та доганою як дисциплінарним стягненням.


Кількість балів: 13 б.
Завдання VІІ


 1. Порівняйте правовий статус депутатів місцевих рад і народних депутатів України. Що в них спільного і чим вони відрізняються?

 2. Які юридичні властивості Конституції як основного закону держави вирізняють її з-поміж інших нормативно-правових актів?


Кількість балів: 24 б.
Завдання VІІІ
Розкрийте зміст понять: (10 балів)

 1. Червона книга України –

 2. бюджетна система України –

 3. особа без громадянства –

 4. публічне право –

 5. політична партія –

Кількістьбалів: 10 б.
Загальна кількість балів: 110 б.

ЗРАЗКИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАВДАНЬ

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з правознавства

Завдання І
2.Непевний вчинив дрібну крадіжку. Так згідно примітки до
ст.51 КУпАП дрібною крадіжкою буде завдання шкоди на суму яка не перевищує 0,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а згідно Податкового кодексу аналогічній податковій соціальній пільзі яка на 2015 р. становить 1218 грн.

Крадіжка на суму, яка перевищує 0,2 таких мінімума, а це від 243,6 грн. тягне кримінальну відповідальність ст.185 ККУ.

В даній ситуації Непевний мав намір заволодіти 1000 грн., але не заволодів по причині яка не залежала від його волі (відсутня сума) то його дії будуть кваліфіковані, як замах на крадіжку ст.ст. 15, ч.І 185 ККУ

Завдання ІІ
Задача № 1


 1. КУ, КЗпП, Колективний договір, статути, положення про дисципліну (3 б).

 2. В діючому законодавстві не передбачена можливість притягнення до адміністративної відповідальності без дотримання відповідних процедур (відсутня фотофіксація скоєного правопорушення ПДР, адміністративний протокол) – (2 б).

 3. В таких випадках можлива лише дисциплінарна відповідальність(1б): 1) догана; (1 б).2) звільнення (1 б). Ст.147.

 4. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення: бесіда, розглянуто поведінку на зборах трудового колективу, відсторонення від роботи (2 б).Задача №2


 1. Об’єкт правопорушення - злочин проти довкілля, незаконна порубка лісу. Дії підсудних кваліфікуються за ст.ст. 28 ч.2, 246 КК України. (2 б)

 2. Об’єкт правопорушення – дії, особи вчинили незаконну порубку дерев (1 б) у лісах, що заподіяло істотну шкоду (1 б) лісовому господарству на суму 80 тисяч гривень.

 3. Суб’єкт правопорушення – деліктоздатні особи, які досягли певного віку (1 б) і є осудними (1 б), за попередньою змовою (1 б).

 4. Суб’єктивна сторона – вина у формі непрямого умислу (1 б).

 5. Крайньої необхідності у вчиненні самовільної порубки 12 сироростучих дерев у підсудних не було (1 б).

6.Звернутися до компетентних органів (1 б).


Завдання ІІІ
Відповідь:

1. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше1 місяця від дня їх надходження, а ті , які не потребують додаткового вивчення невідкладно але не пізніше 15 днів. Загальнийтермінвирішення питань не може перевищувати 45 днів (ЗУ «Про звернення громадян» ст.20).

2. Кримінальним законодавством передбачено арешт щодо неповнолітніх у віці від 16 років на строк від 15 до 45 діб Неповнолітні відбувають покарання у спеціальних виховних установах до повноліття(ККУ ст.101, 102).

3. Адміністративне затримання особи може тривати не більше 3 годин, в особливих випадках до 3 діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 години (КУпАП, стаття 263. Строки адміністративного затримання).

4. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійногопроживаннянемає відомостей про місце її перебування. Фізичнаособа може бути оголошена судом померлою, якщо у місціїїпостійногопроживаннянемаєвідомостейпро місце її перебуванняпротягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин,щозагрожували їй смертю, – протягом шести місяців (ЦКУ ст.43, 46).

Завдання V


 1. Адміністративна та цивільна.

 2. Свобода договору.

 3. Визнання недійсними виборів на цій виборчій дільниці.

 4. Позбавлення батьківських прав або ж відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

 5. Протиправність та караність.

 6. Загальна.

 7. Розбій та хуліганство.

 8. Задоволення судом позову матері дитини про визнання батьківства.

 9. Єдиний податок.

 10. Суд повинен узяти до уваги Житловий Кодекс України – як основний кодифікаційний акт, а також Постанову Пленуму Верховного Суду України – адже цей орган надає методичні поради щодо здійснення правосуддя.

Під джерелом права сучасна юридична наука розуміє офіційні і інші способи вираження і закріплення норм права, встановлені державою або визнані нею офіційно-документальні форми виявлення і закріплення норм права, що надає їм юридичного, загальнообов'язкового значення; це – зовнішня форма виразу права.

Існує чотири основних види джерел права: правовий звичай, правовий (адміністративний чи судовий) прецедент, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, а також релігійно-правовий і міжнародно-правовий акти.


Завдання VІ
Відмінні ознаки виправних робіт як кримінального покарання (далі – ВРЯКП) та виправних робіт як адміністративного стягнення (далі – ВРЯАС).

1. ВРЯКП, на відміну від ВРЯАС,тягнуть за собою судимість.

2. ВРЯКП призначаються на строк від 6 місяців до 2 років, а ВРЯАС –
до 2 місяців.

3. Із суми заробітку засудженого до ВРЯКП провадиться відрахування в доход держави у розмірі , встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків, а з суми заробітку особи, на яку накладено адміністративне стягнення у виді виправних робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому постановою суду в межах до 20 відсотків.

4. У Кримінальному кодексі, на відміну від КУпАП, міститься перелік кола осіб, до яких не застосовуються виправні роботи.

5. ВРЯКП можуть бути замінені штрафом, якщо особа, засуджена до відбування виправних робіт, стала непрацездатноюпісля постановлення вироку суду, а ВРЯАС можуть бути замінені штрафомабо адміністративним арештом у разі ухилення особи від відбування виправних робіт.


Відмінні ознаки догани як заходу впливу, що застосовується до неповнолітніх та догани як дисциплінарного стягнення

1. ДЯЗВЩЗДН застосовується за скоєння адміністративних правопорушень, а ДЯДС застосовується до працівника за порушення трудової дисципліни.

2. Неповнолітні, до яких застосована догана як захід впливу, до застосування цього заходу впливу вступають із державою здебільшого у одноактні адміністративно-правові відносини всупереч нормам права, а працівники, яким оголошується догана, перебувають із власником підприємства у триваючих правових відносинах, хоча догана їм оголошується за одноразове недотримання чи не виконання правових норм, які містяться у трудовому законодавстві або в колективному договорі.

3. ДЯЗВЩЗДН може бути застосована виключно за порушення правових норм, які містяться в нормативно-правових актах, а ДЯДС може бути також застосована за порушення договірних норм.

4. ДЯЗВЩЗДН застосовується органом адміністративної юрисдикції, а ДЯДС накладається органом, якому надано право прийняття на роботу.

5. ДЯЗВЩЗДН може бути застосована не пізніше двох місяців з моменту скоєння правопорушення, а ДЯДС може бути застосована не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку і не пізніше шести місяців з дня його скоєння.

6. Перед накладанням ДЯДС від працівника має бути взято письмове пояснення, а при застосуванні ДЯЗВЩЗДН такого не вимагається.

7. ДЯЗВЩЗДН застосовується замість накладання адміністративного стягнення, а ДЯДС інколи може бути накладена замість звільнення з роботи за ініціативою власника підприємства.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому найкраще І найбільш справедливе для держави...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconVіі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська наукова конференція «Видатні жінки математики»
Мета. Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, ознайомити учнів з біографіями відомих жінок-математиків, їх внеском...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська конференція Стів Джобс геній чи бізнесмен
Мало знайдеться людей, які не чули ім’я Стів Джобс, чи не чули про корпорацію Apple, чи не бучили картинку з надкушеним яблуком,...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська громадська організація
«Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка