Всеукраїнська учнівська олімпіадСторінка9/9
Дата конвертації10.10.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II. Громадянин Ємену у 2015 році звернувся до ГУ ДМС України в Одеській області з заявою про надання захисту в Україні. До втечі з Ємену позивач брав активну участь в опозиційних рухах 2011 року, коли в країні відбувались кровопролитні демонстрації. На теперішній час позивач не може повернутися до Ємену, оскільки там тривають акції протесту. Згідно повідомлення міграційної служби йому було відмовлено у визнанні біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту. Встановлено, що в 2009 р. позивач повернувся до Ємену, але 20.11.2014 р. знову виїхав в Україну легально. На момент звернення працював в м. Одесі, одружився із громадянкою України. Громадянин Ємену не погодився із рішенням міграційної служби та звернувся до суду.

Суд відмовив у задоволенні позову громадянину Ємену.


Дайте відповіді до задачі (12 балів):

 1. Визначте поняття «біженець», «додатковий захист», «особа, яка потребує додаткового захисту».

 2. Поясніть, чим обґрунтовував суд своє рішення?
 1. Фізична особа-підприємець уклала договір з приватним підприємством, відповідно до якого повинна була поставити підприємству офісне обладнання та здійснити його установку. Однією із умов договору було внесення фізичною особою-підприємцем завдатку у розмірі 5 тисяч гривень у якості забезпечення виконання ним своїх зобов’язань. Із-за хвороби підприємець не зміг виконати своїх зобов’язань і висунув вимогу повернення йому оплаченого завдатку. Приватне підприємство відмовило йому у поверненні завдатку у зв’язку із невиконанням зобов’язання. Підприємець звернувся до суду з вимогою повернення йому завдатку. Під час судового розгляду справи представник підприємства зазначив, що підприємцем було перераховано завдаток згідно умов укладеного договору.


Дайте відповіді до задачі (12 балів):

 1. Що таке цивільно-правове зобов ’язання ?

 2. Що таке завдаток?

 3. Які правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком?

 4. Вирішіть спір по суті.
 1. Увечері 04 квітня 2015 року 15-річний Наливайко проводжав свою однокласницю Сонячну після театру додому. На безлюдній вулиці на них напав 17-річний Угрюменко, вдарив Сонячну кулаком в обличчя і, погрожуючи насильством Наливайку, зажадав віддати йому гроші, мобільні телефони та прикраси Сонячної. Захищаючись Наливайко схопив з землі камінь і вдарив Угрюменка по голові в результаті чого настала смерть останнього.


Дайте відповіді до задачі (14 балів):

 1. Чи має місце необхідна оборона?

 2. Що таке необхідна оборона?

 3. Чи були перевищені межі необхідної оборони?

 4. Чи підлягає Наливайко кримінальній відповідальності за заподіяння смерті Угрюменку?

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

у 2014-2015 н.р.

м. Харків
11 КЛАС 2-Й ДЕНЬ (ПРАКТИЧНИЙ ТУР)
ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ (максимальна кількість балів – 50).
І – 12 балів; ІІ – 12 балів; ІІІ – 12 балів; IV – 14 балів.
І.

1) Верховна Рада України може подолати вето Президента повторно ухваливши законопроект двома третинами голосів (2 бали).

2)Якщо після подолання вето закон не підписує Президент, він оприлюднюється Головою Верховної Ради України, тому Президент мав право відмовитися підписати закон (2,5 балів).

3)Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. (2 бали)

4) Офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України», газети «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради України», а також інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України» (2,5 балів).

5)Щодо набрання чинності законом, то незважаючи на дату набрання ним чинності (1 квітня), закон не може набрати чинності раніше дати його опублікування, тобто закон вважається таким, що набув чинності 26 квітня 2015 року (3 бали).
ІІ.

1) Згідно п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (далі – Закон) біженець - це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства) (1 бал), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань (1 бал), або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань (1 бал).

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 1 Закону додатковий захист - це форма захисту, що надається в Україні на індивідуальній основі іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну або перебувають в Україні і не можуть або не бажають повернутися в країну громадянської належності (1 бал) або країну попереднього постійного проживання внаслідок обставин, зазначених у пункті 13 частини першої цієї статті (1 бал).

Пунктом 13 статті 1 вищезгаданого Закону встановлено, що особа, яка потребує додаткового захисту, – це особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та цього Закону(0,5 балів), але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну (1 бал) або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження (0,5 балів) через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (1 бал).

2) Аналіз задачі дозволяє зробити висновок, що позивач не обґрунтував неможливість повернення до країни громадянської належності через індивідуальні побоювання стати жертвою переслідувань за критеріями, визначеними пунктами 1 чи 13 частини першої статті 1 Закону (1 бал). До суду жодних переконливих доказів, що свідчили б про переслідування позивача на своїй батьківщині, надано не було (1 бал).

Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п’яти робочих днів звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ч. 1 ст. 5 Закону) (2 бали).


ІІІ.

1) Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (0,5 балів) (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо (0,5 балів)) або утриматися від певної дії (0,5 балів), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку (0,5 балів).

2) Завдатком є грошова сума (0,5 балів) або рухоме майно (0,5 балів), що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів (0,5 балів), на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання (0,5 балів).

3) Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком:

1) якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора (1 бал); 2) якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості (1 бал); 3) сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором (1 бал); 4) у разі припинення зобов'язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню (1 бал).4) Суд повинен задоволити позовні вимоги фізичної особи-підприємця, оскільки завдатком можуть забезпечуватися лише зобов’язання зі сплати платежів, проведення грошових розрахунків, а не поставки товару, виконання робіт і т.ін (4 бали).

ІV.

1) В даному разі має місце необхідна оборона Наливайка від суспільно небезпечного посягання, вчиненого Угрюменком (2 бали). Наявні обидві підстави й усі ознаки необхідної оборони (1 бал).

2)Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці (1 бал) для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони (1 бал).

3) Межі необхідної оборони, очевидно, були перевищені (2 бали), оскільки умисне заподіяння смерті посягаючому у даному разі явно не відповідало небезпечності посягання (посягання здійснювалося на власність, удар в обличчя був один і т.д.) (2 бали).

4) Разом з тим, кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони настає лише з 16-річного віку, а Наливайко цього віку не досяг (3 бали). У зв’язку з цим він не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної оборони (2 бали).
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ПРАВОЗНАВСТВА
20 квітня 2015 року в Харківському національному юридичному університетіім. Ярослава Мудрого відбулось урочисте відкриття ІV етапу ХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

Цього року в олімпіаді брали участь учні 11 класів з різних регіонів України. Учасників олімпіади, їх керівників і членів журі привітали Герой України, ректор Національного юридичного університеті м.. Ярослава Мудрого В.Я. Тацій, головний спеціаліст Міністерства освіти і наукиР.І. Євтушенко, заступник директора Департаменту науки і освіти Харківського обласної державної адміністрації В.В. Ігнатьєв.


Команду від Сумської областіпредставляла Подоляка Тетяна, учениця 10 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м.Суми(яка виборола ІІ місце, виступалаза 11 клас), керівником команди було призначено Пшеничного Сергія Анатолійовича, учителяісторії та основ правознавства Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7, м. Суми

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому найкраще І найбільш справедливе для держави...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconVіі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська наукова конференція «Видатні жінки математики»
Мета. Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, ознайомити учнів з біографіями відомих жінок-математиків, їх внеском...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська конференція Стів Джобс геній чи бізнесмен
Мало знайдеться людей, які не чули ім’я Стів Джобс, чи не чули про корпорацію Apple, чи не бучили картинку з надкушеним яблуком,...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська громадська організація
«Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка