Вступ до курсу «Культурологія»Дата конвертації22.06.2017
Розмір445 b.


Вступ до курсу «Культурологія»

 • 1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна.

 • 2. Еволюція поглядів на культуру.

 • 3. Сутність культури, її структура.

 • 4. Функції культури.


Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.

  • Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.
  • Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі. – Л. 2003.
  • Грищенко В.А. Історія світової та української культури. – К. 2003.
  • Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К., 2003.


ЛІТЕРАТУРА

  • Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича.–К.1994.
  • Подольська Є.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник.–К. 2003.
  • Попович М. Нарис історії культури України. – К. 1998.
  • Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посібник. – К.2003.
  • Культурологія: теорія та історія культури.: / Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. - К., 2005.


Культурологія як наука

 • Термін "культурологія" запропонував

 • у 1909 р. німецький філософ і фізик

 • В. Освальд. Вчений використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ, якими є культура як феномен суто людської діяльності. • У 1939 р. американський філософ

 • Леслі Уайт (1900-1975) незалежно від

 • В. Освальда повернувся до тлумачення терміну "культурологія", вводячи його в контекст антропологічних досліджень про культуру. • Культурологія

 • це наука, що формується на стику соціального і гуманітарного знання про людину й суспільство, вивчає культуру як цілісність, як специфічну функцію і модель людського буття.Історичний - намагається не стільки пояснити, скільки виявити та описати факти, події і досягнення культури, виділяючи в ній найвидатніші пам'ятки, імена творців.Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.

 • Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.Напрямки дослідження в культурології

 • Філософський - досліджує сутність культури, її відмінності від природи, співвідношення з цивілізацією й іншими явищами. Предметом вивчення є структура, функції та роль культури в житті людини і суспільства.Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства.

 • Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства. • Діахронний - потребує викладу явищ, фактів, подій світової і вітчизняної культури в хронологічній послідовності.

 • Порівняльний метод застосовується в культурологічних дослідженнях двох або декількох національних культур. Він встановлює рівень своєрідності або спорідненості культур.Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Біографічний метод переважно застосовується у літературознавстві як тлумачення літератури через відображення біографії й особистості письменника.Предметом культурології як навчальної дисципліни є історичний та соціальний досвід людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях, законах.

 • Предметом культурології як навчальної дисципліни є історичний та соціальний досвід людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях, законах.Еволюція поглядів на культуру

 • Слово "культура" походить від латинських слів обробляти, вирощувати, а пізніше - вклонятися, вшановувати

 • (культ богів, предків).

 • До середини І ст. до н.е. ці слова пов'язувалися саме із землеробською працею. • У середні віки поняття «культура» асоціюється з міським укладом життя.

 • В епоху відродження- з досконалістю та активізацією інтелектуального та творчого потенціалу людини. • Під культурою, на противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина.Визначення культури

 • Культура - це матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різноманітних соціально-національних спільнот.Структура культури

 • Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяльності людства та її результати: як знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам'ятники і монументи.Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини

 • Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людиниСтруктура культури

 • Побутова культура - обряди, звичаї, норми.

 • Технічна культура - наука, техніка, технології.

 • Художня культура - література, архітектура, скульптура, малярство.Типологія культури відповідно до її носіїв

 • Світова культура - це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету.Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.

 • Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.Упродовж розвитку людства виокремились

 • Упродовж розвитку людства виокремились

 • певні культурні епохи:

 • Антична,

 • Середньовічна,

 • культура епохи Відродження,

 • Нового часу,

 • Новітня.Первісні системи духовної культури.Окремі форми культур

 • політична,

 • соціальна,

 • правова,

 • економічна,

 • екологічна,

 • фізична,

 • моральна .Функції культури

 • Інформаційна

 • Пізнавальна

 • Семіотична

 • Комунікативна

 • Інтегративна

 • Регулятивна, або нормативна

 • Аксіологічна, або ціннісна

 • Виховна

 • СвітогляднаЕтапи розвитку культури

 • Первісна культура

 • Культура Стародавнього Сходу

 • Культура Ст. Греції та Риму

 • Культура Середньовіччя

 • Культура Відродження

 • Культура Нового часу

 • Сучасна західна культура

Настінні зображення в Каповій печері. РосіяВИСНОВОК

 • Культуру потрібно культивувати, бо вона для кожного народу є джерелом стійкості і добра, фактором національної гідності, служить підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь. Прогрес суспільства поєднується і супроводжується також культурним прогресом.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вступ до курсу «Культурологія» iconМетодичні рекомендації до виконання модульної роботи з курсу «культурологія» для студентів усіх спеціальностей

Вступ до курсу «Культурологія» iconРобоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Вступ до курсу «Культурологія» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Вступ до курсу «Культурологія» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Вступ до курсу «Культурологія» iconЛекція Вступ до курсу історії України План
Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу
Вступ до курсу «Культурологія» iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Вступ до курсу «Культурологія» iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Вступ до курсу «Культурологія» iconЛекція №1 Тема. Вступ. Проблеми та завдання курсу. Загальний огляд тенденцій розвитку української літератури ХХ століття (20 ті рр.)
Тема. Вступ. Проблеми та завдання курсу. Загальний огляд тенденцій розвитку української літератури ХХ століття (20 – ті рр.)
Вступ до курсу «Культурологія» iconНавчальний посібник Черкаси 2013 зміст передмова
Дидактичні матеріали для формування історичних компетентностей учнів з курсу «Вступ до історії»
Вступ до курсу «Культурологія» iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка