Вступного випробуванняСкачати 117,18 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір117,18 Kb.

ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ


II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA

FILOLÓGIA TANSZÉK


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ІЗ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK
VILÁGIRODALOMBÓL

ifjú szakember szint

Берегово / Beregszász, 2014


Вступний екзамен із світової літератури

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на основі базової середньої освіти для вступників,

які закінчили 9 клас загальноосвітньої школи з українською мовою навчання

Вступний екзамен із світової літератури проводиться у формі екзаменаційної роботи, призначеної для комплексної перевірки знань з навчального предмета відповідно до вимог чинної програми зі світової літератури для загальноосвітніх шкіл. Перевірці підлягають знання, набуті у 8–9 класах.

Тестові авдання складено так, щоби вступники змогли продемонструвати вміння аналізувати й інтерпретувати художній твір, усвідомлювати його родову і жанрову специфіку, стильову своєрідність, багатство ідейно-художнього змісту та особливості поетики. Важливим також є сприйняття твору в літературно-мистецькому контексті історичної епохи, за якої його було написано, у зв’язках з літературними традиціями.

На виконання завдань зі світової літератури відводиться 90 хвилин.


Тестові завдання складено за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас» (С.П. Фоміна, К.В. Таранік-Ткачук – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013 р.).
До екзаменаційної роботи ввійшли завдання різних форм:

• завдання 1–25 передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих

(на знання художніх текстів, біографій митців, особливостей літературних епох і напрямів, теоретико-літературних понять, визначення твору за уривком);

• завдання 26 передбачає встановлення послідовності (абітурієнт має правильно розташувати запропоновані елементи, позначивши їх відповідними цифрами);

• завдання 27–29 передбачають встановлення відповідності (до кожного рядка, позначеного буквою, вступник добирає відповідник, позначений цифрою);

завдання 30 передбачає написання стислого твору-роздуму на запропоновану тему (ця творча робота має відображати сформованість базових знань зі світової літератури, уявлення про художню літературу як мистецтво слова, уміння самостійно мислити, аналізувати різні за жанровою специфікою твори й висловлювати щодо них власні думки, спиратися на художні тексти, добирати відповідну форму вислову, визначати національну своєрідність твору).


Оцінювання. Екзаменаційна робота оцінюється в загальній сумі 100 балів.

Завдання 1–16 , 20, 21, 22, 23

За правильне виконання кожного із цих завдань абітурієнт отримує 1 бал.

Всього: 20 балів.
Завдання 17, 18, 19, 24,25

За правильне виконання кожного із цих завдань абітурієнт отримує 2 бали.

Всього: 10 балів.

Завдання 26

За правильне встановлення послідовності і позначення її елементів відповідними цифрами нараховується 12 балів.За часткове виконання кожного із елементів послідовності нараховується відповідно 3 бали, 6 бали, 9 балів.

Всього: 12 балів.Завдання 27, 28

За правильне встановлення кожного елемента відповідності (однієї пари )- 2 бали,

1 бал додається за правильне визначення зайвих відповідей

відповідно за правильне виконання всього блоку 9 балів.За часткове виконання кожного із елементів відповідності нараховується відповідно 2 бали, 4 бали, 6 балів.

Всього: 18 балів.


Завдання 29

За правильне встановлення кожного елемента відповідності (однієї пари )- 3 бали,

1 бал додається за правильне визначення зайвих відповідей

відповідно за правильне виконання всього блоку 13 балів.За часткове виконання кожного із елементів відповідності нараховується відповідно 3 бали, 6 балів, 9 балів.

Всього: 13 балів.Завдання 30

Виконання завдання відкритої форми у вигляді твору-роздуму оцінюється відповідно до таких параметрів:  • повнота розкриття теми; логічна послідовність викладу думок посилання на літературні тексти; (10балів)

  • струнка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність роботи; (5балів)

  • образне мислення, вдалий добір лексичних засобів; (7балів)

  • граматичне оформлення роботи (5балів).

Всього: 27 балів.
Переведення оцінки в балах в оцінку за 12-бальною системою системою оцінювання


Кількість балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання

1

0-7

2

8-15

3

16-23

4

24-34

5

35-45

6

46-56

7

57-65

8

66-74

9

75-83

10

84-89

11

90-95

12

96-100

Взірець тестових завдань

ВАРІАНТ 3

Завдання 1–25 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її КРУЖЕЧКОМ

1. Перші літературні пам’ятки античності датовано

А ХІІ ст. до н.е.

Б Х ст. до н.е.

В VІІІ ст. до н.е.

Г VІІ ст. до н.е.

2. За давньогрецькими міфами, вихованцем кентавра-провидця Хірона НЕ був

А Ахілл

Б Ясон

В Еней

Г Тесей

3. У поемі Вергілія цариця Дідона правила містом

А Карфаген

Б Афіни

В Рим

Г Троя

4. Найменшим за обсягом жанром персько-таджицької поезії є

А бейт

Б газель

В рубаї

Г касида

5. Герой твору «Пісня про Роланда» Ганелон є втіленням

А лицарської звитяги й доблесті воїна

Б мудрості й благородства владаря

В підступності й пихатості зрадника

Г васальної вірності й відданості сюзерену

6. «Останнім поетом Середньовіччя» називають

А Дж. Рюделя

Б Данте Аліг’єрі

В Ф. Петрарку

Г В. Шекспіра

7. Слова «Волею небес уродився я в сей залізний вік, аби на світі золотий вік, або, як іще кажуть, золоту добу воскресити» належать

А Гамлету

Б Дон Кіхоту

В Роланду

Г Карлу Великому/

8. «Королем» французької класицистичної комедії визнано

А Ж. Расіна

Б Ж. де Лафонтена

В Ж.Б. Мольєра

Г П. Корнеля

9. Автором твору «Мистецтво поетичне», у якому викладено основні правила поетики класицизму, є

А Р. Декарт

Б Н. Буало

В П. Корнель

Г Ж. Расін

10. За життя членом Французької академії НЕ був

А Ж. де Лафонтен

Б Ж.Б. Мольєр

В Ш. Перро

Г Н. Буало

11. За авторським визначенням, «Фауст» є

А філософською трагедією

Б фантастичною повістю

В драматичною поемою

Г поетичною драмою

12. «Однаково неперевершений як юрист, як поет, як музикант, як живописець» – сказано про

А М. Лермонтова

Б Дж.Г. Байрона

В Е.Т.А. Гофмана

Г А. Міцкевича

13. «Останнім романтикомм», який в одному зі своїх листів зазначав: «Тисячолітнє царство романтизму скінчилось, і я був останнім казковим царем, який склав із себе корону», є

А Дж.Г. Байрон

Б А. Міцкевич

В Г. Гейне

Г Е.Т.А. Гофман

14. Д. Мережковський назвав М. Лермонтова

А «денним світилом російської поезії»

Б «нічним світилом російської поезії»

В «вранішнім світилом російської поезії»

Г «вечірнім світилом російської поезії»

15. Період творчості О.С. Пушкіна «Болдінська осінь» називають осінь

А 1823 р.

Б 1830 р.

В 1832 р.

Г 1837 р.

16. Національно-визвольну боротьбу українського народу проти польських поневолювачів відображено у творі

А «Втрачена грамота»

Б «Страшна помста»

В «Тарас Бульба»

Г «Зачароване місце»

17. Драматичний твір, в основу якого покладено гострий конфлікт між прагненнями людини та неможливістю їх реалізації, називається

А комедією

Б трагедією

В фарсом

Г драмою

18. Різко окреслена протилежність між характерами людей, між предметами чи явищами називається

А колізією

Б контрастом

В конфліктом

Г інверсією

19. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.

Вперед, вперед! – мій кінь і я

Промчали, мов на крилах вітру,

Міста, і села, і поля…

А «Герой нашого часу» М. Лермонтова

Б «Мазепа» Дж.Г. Байрона

В «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Г «Дзяди» А. Міцкевича

20. Прочитайте поезію і визначте її жанр.

Без діла не дармуй, життя свого не гай,

Живи роботою, за неї вболівай!

А бейт

Б газель

В рубаї

Г касида

21. Дія трагедії «Фауст» розпочинається

А «Прологом на небі»

Б «Прологом на землі»

В «Прологом в театрі»

Г «Прологом в палаці»

22. У повісті-казці Е.Т.А. Гофмана справжню потворну сутність Цахеса бачить

А Кандида

Б Бальтазар

В Мондшайн

Г Пафнутій

23. У найурочистіший день свого життя герой повісті «Шинель» Акакій Акакійович Башмачкін уперше

А не прийшов на службу в департамент

Б після обіду нічого не писав

В відвідав театр

Г влаштував вечірку для чиновників департаменту

24. Інакомовне зображення узагальненого поняття через конкретний образ називається

А епіфорою

Б алегорією

В метафорою

Г гіперболою

25. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.

Який довершений витвір – людина! Шляхетні думки! Безмежні здібності!.. Вчинки нагадують янгола! Бога нагадує розуміння! Окраса всесвіту!..

А «Гамлет» В. Шекспіра

Б «Мазепа» Дж.Г. Байрона

В «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

Г «Дзяди» А. Міцкевича

Завдання 26 передбачає встановлення послідовності.Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ.

26. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Дзяди» А. Міцкевича

Б «Декамерон» Дж. Боккаччо

В «Мазепа» Дж.Г. Байрона

Г «Простак» Вольтера


А

Б

В

Г


Завдання 27–29 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).

27. Установіть відповідність між жанром і твором.

А А елегія

Б Б епічна поема

В В героїчний епос

Г Г трагедія

11.«Герой нашого часу»

22. «Гамлет»

33. «І нудно, і сумно…»

44.«Міщанин-шляхтич»

55. «Енеїда»

66.«Пісня про Роланда»

А

Б

В

Г


28. Установіть відповідність між автором і твором.

А А Вергілій

Б Б О. Пушкін

В В Ф. Шиллер

Г Г М. Гоголь

1 1.«Мертві душі»

2 2.«Вільгельм Телль»

3 3.«Пікова дама»

4 4.«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі»

5 5.«Одіссея»

6 6.«Енеїда»

А

Б

В

Г


29. Установіть відповідність між літературними напрямом або добою та митцем.

АА класицизм

ББ Просвітництво

ВВ бароко

Г Г романтизм

1 1. Ж.Б. Мольєр

2 2. П. Кальдерон

3 3. Данте Аліг’єрі

4 4. Ф. Петрарка

5 5. Г. Гейне

6 6. Ф. Шиллер


А

Б

В

Г

Завдання 30 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка.

30. Напишіть твір-роздум на тему

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вступного випробування iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
Вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Вступного випробування iconПрограма додаткового вступного випробування з дисципліни Історія Київського університету

Вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Вступного випробування iconПрограма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності

Вступного випробування iconМіністерство культури україни
Додаткового фахового вступного випробування для отримання освітнього ступеня магістр
Вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка