Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи ПортфоліоСкачати 65,51 Kb.
Дата конвертації25.08.2017
Розмір65,51 Kb.

Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи
Портфоліо (від англ. portfolio - портфель, папка) - це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями при педагогічному супроводі вчителя. 

Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках минулого століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у Канаді, згодом її почали застосовувати в школах Японії та Європи. Відтак шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів сучасної шкільної освіти. 


Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробоване Відділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі в 1998-2000 р.р. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 країнах - членах Ради Європи. В Україні Європейське мовне портфоліо було презентовано 2003 року. 
До речі, в Раді Європи існує вже 37 національних варіантів мовного портфоліо. 
Вже розроблено пілотний проект українського варіанту ЄМП для учнів основної та старшої школи. Питанням розробки та впровадження мовного портфоліо займається національний експерт проекту «Європейське мовне портфоліо» в Україні Оксана Карп’юк. Нею розроблено методичний посібник, в якому українською мовою наведено опис цілей, змісту і структури Портфоліо, методичних прийомів і видів діяльності для формування необхідних учнівських навичок та умінь для роботи з ЄМП. 
Європейське мовне портфоліо у початковій школі - це інноваційна технологія самооцінки власних досягнень учнів під час оволодіння іноземною/нерідною мовою, що використовує систему європейських рівнів володіння мовою. 

Мовне портфоліо - це технологія, за якою учень може самостійно фіксувати та оцінювати свої досягнення і досвід під час оволодіння іноземними мовами у шкільній та позашкільній іншомовній діяльності. 

Мовне портфоліо для початкової школи — це щось на зразок ілюстрованого й яскраво оформленого щоденника, який містить зрозумілі й захоплюючі завдання, доступні та цікаві дітям; при цьому повинна задовольнятися потреба молодших школярів у образотворчій діяльності. У такому своєрідному «Щоденнику успіхів» учень фіксуватиме свої досягнення і досвід опанування іноземними мовами. 

Робота з МП є важливою для дітей, оскільки: 

1) маленькому учневі необхідно усвідомлювати власний успіх — і саме такий успіх, що його можна, «потримати в руках»; 

2) молодші школярі прагнуть, щоб їх оцінили й підтримали дорослі, - тільки так розвивається їхня самооцінка: ЄМП надасть можливість взаємодіяти дитині з дорослими (вчителем, батьками); 

3) допоможе маленькому учневі побачити сенс у тому, що він робить, і розвивати свою відповідальність; 

4) робота з ним розвиватиме усі психічні процеси дітей - сприйняття, мислення, увагу, пам'ять, уяву. 

Робота з МП дозволить учневі: 

• підвищити свою мотивацію у вивченні іноземної мови та усвідомити цінність міжкультурного спілкування у своїй країні та за її межами;

• правильно організувати самостійну роботу з вивчення іноземних мов;

• оцінити свій рівень володіння іноземними мовами і зіставити його з європейськими нормами;

• визначити (разом з учителем) найбільш раціональні способи вдосконалення своїх знань та вмінь.

Вчителю робота з ЄМП надасть можливість:

• підвищити мотивацію у викладанні будь-якої іноземної мови;

• планувати свою діяльність, орієнтуючись на конкретні комунікативні вміння, що і відображеними у ЄМП як цілі навчання; 

• допомогти кожному учневі усвідомити індивідуальний шлях оволодіння мовою, і тим самим формувати автономність учня; 

• усвідомити важливість проблеми підтримки мовного розмаїття в класі, школі, регіоні, країні та розвитку багатомовності окремої особистості;

• вносити необхідні корективи в процесі навчання на основі отриманої інформації;

• підвищити свою професійно-методичну майстерність. 

Важливо зазначити, що роль ЄМП - супроводжувати іншомовну діяльність учня, спрямовану на формування його комунікативної і міжкультурної компетенцій. 

Якщо говорити про структуру і зміст ЄМП для початкової школи, то він включатиме в себе три розділи, яким передує інформація про цілі ЄМП та невеличка автобіографічна сторінка, де учень розмістить своє фото та напише ім'я, назву населеного пункту, в якому живе. Розділ 1 Мовний паспорт. У ньому учень описуватиме власний досвід вивчення іноземних мов та міжкультурного спілкування, а також фіксуватиме рівень володіння відповідною мовою. 
Розділ 2 Мовна біографія. Цей розділ призначений і для самостійного оцінювання учнями рівня володіння іноземними мовами відносно чотирьох видів мовленнєвої діяльності та зазначення своїх успіхів. Усередині кожного рівня мовленнєвої діяльності дано дескриптори (опис комунікативної діяльності) для трьох рівнів: А1 - «Виживання» (Breakthrough), А2 — «Допороговий» (Waystage) і В1 — «Пороговий» (Threshold). Рівень В1 не входитиме до змісту цілей у початковій школі. Цей рівень представлено в дитячому портфоліо для того, щоб показати дітям нові цілі й надихнути на їх досягнення. В цьому розділі будуть також контрольні листи, кожний з яких розраховано на окрему іноземну мову для самооцінювання із 4-х видів мовленнєвої діяльності з тієї чи іншої іноземної мови. Вони призначені для того, щоб дитина фіксувала свої успіхи хоча б із двох сучасних іноземних мов, які вивчає з 1 та, можливо, з 5 класу або якою певною мірою володіє, виучуючи поза школою.

Розділ 3 Мовне досьє. Це спеціальна папка, в яку діти складатимуть те, що б вони хотіли зберегти й показати іншим, тобто продукти власної діяльності: малюнки та фото з підписами іноземною мовою, письмові завдання, листи від зарубіжного друга, тести з оцінками тощо. Матеріали мовного досьє зберігатимуться в папці з ЄМП. 

Звичайно, на початковому етапі у створенні портфоліо беруть участь батьки. Воно є досить простим, з одним розділом «Досьє». З часом допомога батьків зводиться до мінімуму. Я намагаюся будувати свою роботу так, щоб учні самі докладали зусиль до оформлення портфоліо. 

Зрозуміло, що оформлення досьє не може викликати в школярів серйозних труднощів: вони охоче збиратимуть у теку (конверт, файли) найбільш вдалі, на їхній погляд, письмові роботи. Ще краще, якщо учні матимуть змогу додати до свого досьє інформацію на електронних носіях (скажімо, складені й розіграні в парах діалоги). До роботи з Європейським мовним портфоліо долучаться й батьки, які бачитимуть успіхи й динаміку роботи своєї дитини. Це сприятиме налагодженню тісної й плідної співпраці учнів-батьків-учителів. 

Лише після того, як досьє буде створене, учитель допоможе школярам в оформленні мовної біографії. Дещо пізніше словесник розпочне навчати школярів самооцінювання власних мовленнєвих умінь у відповідності до «вкладених» до мовного паспорта критеріїв. ЄМП - власність учня. Однією з головних педагогічних функцій цього документа є допомога в розвитку вміння самостійно (автономно) оволодівати іноземними мовами. Тому не допускається використання ЄМП як інструменту дисциплінарного впливу на учня. Завдання вчителя - допомогти учневі побачити свої досягнення й недоліки та окреслити шляхи їх подолання. 

Нині розробляється українська версія Європейського мовного портфоліо для дітей 7-12 років на основі: 

• концепції ЄМП, розробленій у рамках проекту Ради Європи «Мови на сучасному етапі» з метою формування загального освітнього простору у сфері сучасних європейських мов; 

• концепції «Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою», викладеної в документі Ради Європи «Modem Languages: Learning, Teaching, Assessment A Common European Framework of Reference» (CEFR). Початок роботи з ЄМП, що розробляється, передбачений з 2 класу.

Вчителеві буде достатньо двох уроків, щоб ознайомити молодших Школярів з новим засобом іншомовного навчання: на першому , - пояснити цілі, зміст і структуру МП, заповнити автобіографічну сторінку; на другому  -заповнити табличку «Мови, які я знаю». Більшу частину часу в 2 класі займатиме робота з третім розділом —! Мовним досьє. 

До таблиці самооцінки і до мовного паспорта, так само як і до розділу Мовна біографія, діти звертатимуться починаючи з 3 - 4 класу. 

Трьох-чотирьох занять на півріччя буде достатньо для самооцінювання та поповнення учнями свого Мовного досьє. Проміжки між проведенням занять по самооцінюванню мають бути достатніми, щоб учні могли усвідомити свої досягнення. 

Планується, що ЄМП для учнів 7-12 років супроводжуватиметься методичною брошурою для вчителя, в якій докладно буде описано цілі, завдання, шлях упровадження цього інструменту в іншомовну діяльність учнів, а також запропоновано певні види діяльності для усвідомленого оволодіння іноземною мовою, засновані на принципах рефлексивного підходу до іншомовного навчання. Подібні види діяльності допоможуть учням розвивати свої навчальні вміння та ставлення до вивчення іноземних мов і культур. У початковій школі вчитель має допомагати учневі не тільки фіксувати його досягнення, а й показувати, чого ще необхідно навчитися, чим оволодіти, щоб уміти використовувати іноземну мову, усвідомлювати свої досягнення й уникати помилок. Таким чином, використання ЄМП вимагає певної спільної роботи учня та вчителя; важлива роль належить і батькам. У методичній брошурі для вчителя буде розміщена спеціальна сторінка для батьків, тож вони зможуть допомогти дитині з першим і третім розділами ЄМІІ, скориставшись відповідною інформацією. Батьки разом з дітьми можуть добирати матеріал для мовного досьє. 

Отже, впровадження ЄМП на етапі початкової школи покликане зробити процес іншомовного навчання більш особистісно-зорієнтованим, сприяти підтримці й заохоченню учнів до іншомовної навчальної діяльності, допомагати розвивати здатність до відображення та самооцінювання і, таким чином, поступово підвищувати відповідальність за власне навчання.
Каталог: uploads -> images -> articles
articles -> Довідка Людина, яка в час масової безграмотності, працю задля просвіти народу зробила девізом
articles -> Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм
articles -> 9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
articles -> Експрес-бюлетень
articles -> Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети
articles -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
articles -> «Козацькому роду нема переводу»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconЄвропейське мовне портфоліо школа майбутнього
На етапі початкової школи та в 5-7 класах: порядок упровадження мовного портфоліо
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconЄвропейське мовне портфоліо що таке портфоліо?
Портфоліо (від англ portfolio портфель, папка) це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів,...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconЄвропейське мовне портфоліо з історії питання
У добу Ренесансу співучим італійським словом портфоліо називали теку з малюнками чи кресленнями, яку возили з собою художник чи архі­тектор,...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconСкладання Мовного Портфоліо учня – ефективна форма роботи на уроках англійської мови в початковій школі (матеріали з досвіду роботи) Що таке «Мовне портфоліо»
Мовне портфоліо — це особистий документ, який дозволяє учневі оцінити власну мовну компетенцію в різних мовах та свої контакти з...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconЄвропейське мовне портфоліо на уроках англійської мови у початковій школі
Відповідно до Концепції загальної середньої освіти в Україні стрижнем освіти XXI століття є розвиваюча, культоротворча домінанта,...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconСтруктура та зміст портфоліо
Портфоліо допомагає презентувати свої досягнення та напрями діяльності. Воно призначено для систематизації накопиченого досвіду,...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconДорогий учню!
Ти щойно відкрив своє Мовне Портфоліо документ, в якому ти можеш аналізувати й оцінювати свої навички й уміння з англійської мови,...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconВпровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання...
Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо iconМетодичні рекомендації щодо створення портфоліо бібліотекаря закладу освіти
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка