Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсуСкачати 278,92 Kb.
Дата конвертації03.04.2018
Розмір278,92 Kb.
ТипПрограма


Ю. Мороз

Історія міжнародних відносин

Програма курсу

Курс історії міжнародних відносин і зовнішньої політики є необхідною складовою підготовки фахівців в галузі міжнародних відносин. Вивчення зовнішньої політики провідних – і не провідних держав світу та її еволюції в різні історичні епохи, а також основних тенденцій розвитку міждержавних відносин сприяє виробленню у студентів уявлення про систему міжнародних відносин як певну цілісність, кожний елемент якої кореспондує з іншими і впливає на стабільність цілої системи. На конкретному історичному матеріалі простежуються основні закономірності функціонування системи міжнародних відносин, вивчаються фактори і самий процес складання кризових ситуацій та способи - або спроби – їх розв’язання. Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння необхідності виняткової виваженості зовнішньополітичного курсу держави та способів його реалізації.

В курсі розглядаються також деякі сюжети дипломатичної історії, в тому числі хід та результати ряду двосторонніх переговорів, рішення міжнародних конгресів та конференцій, зміст найважливіших міждержавних договорів та угод.

Розділ 1. Міждержавні відносини і дипломатія у Стародавньому світі та в епоху Середньовіччя
Тема 1. Держави стародавнього Сходу у міжнародних відносинах
Древній Єгипет, Хеттське царство, Вавилон та Ассирія у міжнародних відносинах в Західній Азії та Східному Середземномор’ї .

Дипломатія стародавньої Індії. Імперія Мауріїв та її відносини з північними державами. Кушанське царство у міжнародних відносинах.

Міждержавні відносини у Стародавньому Китаї. Формування доктрини про Китай як центр Всесвіту. Стосунки Циньської та Ханської імперій з сусідніми народами. Дипломатичне мистецтво у Давньому Китаї.

Тема 2. Міждержавні відносини та дипломатія в античному світі
Відносини між давньогрецькими полісами в архаїчну епоху. Колонізаційна політика грецьких держав. Форми міжнародних зв’язків у Давній Греції. Союзи полісів в період греко-перських воєн. Міждержавні договори під час Пелопоннеської та Коринфської воєн. Імперія О. Македонського. Зовнішньополітичні зв’язки елліністичних держав.

Зовнішня політика Стародавнього Риму. Пунічні, Македонські та Сирійські війни. Договори Риму з грецькими та африканськими державами. Дипломатія Ю. Цезаря.

Римська Імперія: організація влади та управління зовнішніми зносинами. Внутрішня дипломатія в період Принципату. Взаємини Риму з Парфією та Сасанідським Іраном. Договори з федератами.


Тема 3. Міжнародні відносини у Середньовічній Європі
Візантійська імперія у міжнародних відносинах Середньовіччя. Її стосунки з варварськими королівствами Європи та Святим Престолом.

Імперія Карла Великого. Початок феодальної роздробленості Європи. Дипломатія сеньйорів. Утворення Священної Римської імперії та її боротьба зі Святим Престолом. Європейська політика під час підготовки та проведення хрестових походів.

Виникнення національних держав. Європа під час Столітньої війни. Початок колоніальної експансії європейських держав.

Міжнародне становище Київської Русі та її зв’язки з Візантією і Західною Європою. Утворення Галицько-Волинської держави. Її відносини із Золотою Ордою, Литвою та Польщею. Боротьба за Галичину в XIV ст.Тема 4. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав Середньовічного Сходу
Виникнення Арабського халіфату. Омейяди та Аббасиди. Арабська політика в епоху хрестових походів. Утворення Османської імперії та її експансія у Європу.

Індія під владою мусульманських правителів. Делійський султанат та його боротьба з монгольською загрозою і державою Тамерлана. Об’єднання Індії під владою Великих Моголів. Зовнішня політика Акбара та Шах Джахана.

Розквіт китайської конфуціанської імперії в Танську епоху. Сунський Китай: міжнародне становище і відносини з сусідніми державами. Монгольське завоювання Китаю та його політичні наслідки. Зовнішня політика династії Мін.
Література:


 1. Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1966.

 2. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1973.

 3. Васильев Л. С. История Востока. В 2-х томах. - М. 1994.

 4. Вейцківський І. І. Зовнішня політика країн Західного Середземномор’я в 264-219 рр. до н. е. – Львів, 1959.

 5. Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11-ти томах. – Т.Т. 1,2. – К., 1991, 1992.

 6. Грант М. Крушение Римской империи / Пер. с англ. – М., 1997.

 7. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. – Львів, 1991.

 8. Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку Нового часу. – Вінниця, 2002.

 9. История Древней Греции. – М., 1996.

 10. История Древнего Рима. – М., 1971.

 11. История Китая. – М.,1998.

 12. История Византии. В 3-х томах. – М., 1967.

 13. Кравчук Александр. Закат Птолемеев / Пер. с польск. – М., 1973.

 14. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 15. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1992.

 16. Левин Пьер. Эллинистический мир. – М., 1973.

 17. Межгосудорственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. – М., 1987.

 18. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. – К., 1997.

 19. Fox R. L. Alexander the Great. – New York, 1988.

 20. Will W. Alexander der Grosse. – Stuttgart, 1986.


Розділ 2. Міжнародні відносини у Європі XVI-XVIII ст.
Тема 5. Європа на початку Нової доби. Крах спроб створення всеєвропейської християнської імперії
Європа перед початком XVI ст.: підсумки політичного, економічного та духовного розвитку. Державний інтерес як принцип зовнішньої політики Нового часу.

Створення перших колоніальних імперій. Франко-іспанське суперництво. Дипломатія європейських держав в період Італійських війн.

Турецькі завоювання на Балканах та в Угорщині. Османська імперія – новий фактор європейської політики. Франко-турецький союз проти Габсбургів. Крах спроб створення всеєвропейської християнської імперії.

Зовнішня політика Філіпа ІІ. Боротьба англійської та іспанської дипломатії в другій половині XVIІ ст. Революція в Нідерландах і утворення Республіки Північних провінцій.

Балтійське питання та спроби його дипломатичного розв’язання. Загострення російсько-польсько-шведського суперництва. Утворення Речі Посполитої. Лівонська війна та її політичні результати.

Тема 6. Європейська політика в XVIІ ст. Формування Вестфальської системи.
Політична карта Європи на початку XVIІ ст. Тридцятилітня війна і позиції європейських держав. Дипломатія Ришельє. Вестфальський мир та початок політичної гегемонії Франції у Європі.

Англо-голандські війни та їх політичні наслідки.

Дипломатія та війни Людовіка XІV. Формування коаліції європейських держав проти Франції. Німвегенський та Регенсбурзький договори. Аугбурська ліга. Рісвікський мир.

Річ Посполита у європейській політиці XVIІ ст. та її протиборство з Московської державою. Полянівський мир (1632-1634 рр.). Національно-визвольна війна українського народу і становлення зовнішньої політики Української козацької держави. Українсько-російський союз проти Польщі та його політичні результати. Гадяцький договір 1658 р. Українська політика в період Руїни. Війни Польщі і Росії проти Туреччини та завершення польсько-московського протиборства. “Вічний мир” (1686 р.).Тема 7. Війни і дипломатія у XVIІІ ст. Перерозподіл та перегрупування сил у Європі
Балтійський “вузол” у XVIІІ ст. Велика Північна війна і крах шведського великодержавія. Україна у Північній війні. Спроби шведського реваншу та їх невдача.

Початок англо-французького суперництва на морі та в колоніях. Війна за “іспанську спадщину”.Утрехтський та Раштадтський мирні договори. Війна за “польську спадщину“. “Прагматична санкція” Карла VI і війна за “австрійську спадщину”. Аахенський мир (1648 р.).

Перегрупування держав в середині XVIІІ ст. Уайтхоллський договір Великої Британії з Пруссією і австро-французькі союзні договори 1756- 1758 рр. Семилітня війна та її політичні наслідки.

Зростання британських впливів у Північній Америці. Посилення Пруссії. Перший поділ Польщі. Російсько-турецькі війни та зміцнення зовнішньополітичних позицій Росії.

Війна американських колоній за незалежність та позиції європейських держав. Вступ Франції та Іспанії у війну проти Англії. Утворення США та їх взаємовідносини з великими державами.

Тема 8. Політика великих держав в роки Французької революції та наполеонівських війн
Велика Французька революція 1789-1794 рр. та початок війни з Австрією і Пруссією. Другий поділ Польщі. Перша антифранцузька коаліція та її поразка. Утворення Батавської республіки. Третій поділ Польщі. Французька Директорія та її зовнішня політика. Утворення Другої антифранцузької коаліції. Французькі перемоги в Італії та мир у Кампо-Форміо (1797 р.). Утворення “дочірніх” республік.

Зовнішня політика Наполеона Бонапарта. Ам’єнський мир (1802 р.). Третя коаліція та відновлення війни у Європі. Поразка Австрії та Росії. Пресбурзький мирний договір (1805 р.). Утворення Рейнського союзу. Четверта коаліція і розгром Пруссії. Континентальна блокада. Тільзітський мир і еволюція франко-російських відносин.

Інтервенція Наполеона в Іспанії і формування П’ятої коаліції проти Франції. Війна 1809 р. і поразка Австрії. Завершення російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Бухарестський мирний договір. Криза континентальної блокади.

Вторгнення Наполеона в Росію і його поразка. Шоста коаліція проти Франції. “Битва народів” (1813 р.) і початок агонії наполеонівської імперії. Шомонський трактат (1814 р.). Зречення Наполеона Бонапарта і Паризький мирний договір (1814 р.).
Література:


 1. Бітлер Г., Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. – К., 1998.

 2. Борщак І. Іван Мазепа. – К., 1991.

 3. Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11-ти томах. – Т. Т. VІІІ, ІХ. – К., 1995, 1996.

 4. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. – Львів, 1991.

 5. Зінченко А. Історія дипломатії. – Вінниця, 2002.

 6. Костомаров М. Галерея портретів. – К., 1993. (Зиновій-Богдан Хмельницький, Гетьман Іван Степанович Мазепа).

 7. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 8. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ- XVIІІ ст. – К., 1998.

 9. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 10. Нова історія. Ч. 1. 1640-1870. – К., 1975.

 11. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV- XVI вв. – М., 1984.

 12. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVIІ вв. – М., 1998.

 13. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – К., 1993.

 14. Тарле Е. В. Наполеон. – М., 1957.

 15. Тарле Е. В. Талейран. – М., 1957.

 16. Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України: 1654-1657. – Львів, 1996.

 17. Черкесов П. П. Кардинал Ришельє. – М., 1990.

 18. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона / Пер. с чешск. – М., 1985.

 19. Яковенко Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст.: причини і початок Руїни. – К., 1998.

 20. Halecki Oskar. Historia Europy – jej granice i podzialy. – Lublin, 1994.

 21. Historia Polski. – T. 1: Do roku 1764. – Warszawa, 1957.

 22. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.

 23. Rady M. Russia, Poland and the Ukraine. 1462-1725. – London, 1990.

 24. Waley D. Later Medieval Europe. From Saint Louis to Luther. - London – New York, 1978.


Розділ 3. Великі держави у світовій політиці: від Віденського до Берлінського конгресів (1815-1878 рр.)
Тема 9. Віденська система. “Священний союз” у європейській політиці
Нова розстановка сил у Європі після поразки Наполеона. Віденський конгрес: легітимізм та “рівновага сил”. Створення Німецького союзу. Польсько-саксонське питання та його розв’язання. Вирішення “італійських проблем”. Утворення Нідерландського королівства. Нова політична карта Європи та колоніальних володінь. “Сто днів” Наполеона і Сьома європейська коаліція.

Утворення Священного союзу. Аахенський дипломатичний конгрес (1818 р.). “Священний союз” і Англія. Революції в Іспанії, Португалії ті Італійських державах і реакція на них європейських урядів. Троппау-Лайбахський конгрес (1820-1821 рр.) та його політичні наслідки. Конгрес у Вероні (1822 р.) і французька інтервенція в Іспанії.

Війна за незалежність іспанських колоній в Америці та позиції європейських держав. Доктрина Д. Монро. Визнання Англією незалежності нових американських республік. Криза “Священного союзу”.


Тема 10. “Східне питання” у європейській політиці 1820-1840-х рр.
Сутність “східного питання” та підходи великих держав до його розв’язання. Російсько-турецькі суперечності щодо автономії Сербії. Повстання в Греції і реакція на нього великих держав. Еволюція позицій Англії та Росії. Петербурзький протокол 1826 р. Англо-франко-російське зближення у грецькому питання. Аккерманська конвенція 1826 р. і відновлення прав Дунайських князівств та Сербії.

Російсько-турецька війна 1828-1829 рр. та позиції європейських держав. Андріанопольський мир (1829 р.). Лондонський протокол (1830 р.) і визнання незалежності Грецької держави.

Турецько-єгипетський конфлікт 1832-1833 рр. і військово-дипломатичне маневрування великих держав. Ункіар-Іскелесійський договір 1833 р. та посилення позицій Росії в Туреччині. Загострення англо-російських протиріч. Проблема чорноморських проток і Лондонські конвенції 1840-1841 рр.

Тема 11. Революції 1830-1840-х рр. в Європі і політика великих держав. Кримська війна.
Революції 1830 р. у Франції та Бельгії і реакція великих держав. Крах французьких планів щодо Бельгії і визнання її незалежності. Польське повстання 1830-1831 рр. та ставлення до нього урядів Англії та Франції.

Революції 1848-1849 рр. в Європі та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. Війна Сардинії з Австрією та участь у ній інших італійських держав. Луї-Наполеон і французька інтервенція до Риму. Придушення російською армією угорського повстання.

Перша датсько-прусська війна і дипломатичне втручання Англії, Франції, Росії та Швеції. “Простий мир” (1850 р.). Позиції великих держав у питанні об’єднання Німеччини. Загострення австро-прусських відносин і “Ольмюцьке приниження” Пруссії.

Посилення англо-російських та франко-російських протиріч у “Східному питанні”. Початок російсько-турецького конфлікту та позиції великих держав. Політичні маневри Австрії та Пруссії. Російсько-турецька війна. Вступ у війну Англії та Франції. Приєднання до антиросійської коаліції Сардинського королівства та спроби втягування у війну Швеції. Поразка Росії у Кримській війні. Паризький мирний конгрес та його рішення.Тема 12. Експансія європейських держав в Азії та Африці. Становлення колоніальної системи
Діяльність британської, голландської та французької Ост-Індських компанії. Колоніальна політика Великої Британії в Азії. Англо-майсурські та англо-маратхські війни. Британські завоювання і Непалі та Південно-Східній Азії. Захоплення Сінгапуру (1819 р.). Англо-французьке суперництво в Ірані та в Індії. Лондонський договір 1824 р. про поділ колоній та сфер впливу між Англією та Голландією.

Колоніальна політика Росії. Російсько-іранські війни 1804-1813 і 1826-1828 рр. Гюлістанський і Туркманчайський мирні договори.

Англо-франко-голландське суперництво в Західній Африці. Утвердження Британії в Гамбії та Сьєра-Леоне. Англо-ашантійські війни. Завоювання французами Алжиру (1830-1848 рр.).

Експансія європейських держав в Середній і Південно-Східній Азії та в Китаї. Перша англо-афганська війна (1838-1842 рр.). Захоплення британцями Пенджабу (1845-1849 рр.). Початок їхнього проникнення у Китай: “опіумна війна” 1840-1842 рр. та її політичні наслідки. Створення системи сеттльментів. Друга “опіумна війна” та договори Китаю з Англією, Францією і Росією 1858-1860 рр. Політика США в Китаї та Кореї. Французькі завоювання у Південно-Східній Азії.Тема 13. Міжамериканські відносини у ХІХ ст.
Початок експансії США у північній Америці. Приєднання Луїзіани (1803 р.) та Флориди (1810-1818 рр.). Іспансько-американський договір про дружбу та кордони (1819 р.). Англо-американська війна 1812-1814 рр. і проблема північних кордонів США. Доктрина Д. Монро про принципи зовнішньої політики США та ставлення до війни іспанських колоній за незалежність.

Крах колоніальної імперії і утворення незалежних американських держав. Відділення Бразилії від Португалії. Проблема розмежування територій та взаємовизнання держав Центральної і Південної Америки.

Проголошення Мексиканської імперії і приєднання до неї центральноамериканських провінцій (1821-1823 рр.). Крах імперії Ітурбіде та її розпад. Утворення Центральноамериканської федерації. Проголошення незалежної республіки в Санто-Домінго та анексія її урядом Гаїті.

Аргентинсько-бразилійська війна за Уругвай (1825-1828 рр.). Розпад Колумбійської та Центральноамериканської федерацій. Війна Аргентини проти Болівії (1837 р.). Утворення болівійсько-перуанської конфедерації та війна проти неї Республіки Чилі (1836-1838 рр.). Проголошення незалежності Домініканської республіки (1844 р.).

Характер та еволюція відносин між США та Мексикою. Створення Республіки Техас (1836 р.) і проблема її міжнародного визнання. Приєднання Техасу до США (1845 р.). Американо-мексиканська війна і договір в Гуадалупе-Ідальго (1848 р.).

Громадянська війна в Аргентині: унітаризм проти федералізму. Початок аргентинсько-уругвайської війни і англо-французька блокада Буенос-Айреса. Вступ у війну Парагваю та Бразилії. Поразка Аргентини і визнання незалежності Парагваю (1852 р.).

Громадянська війна в Північній Америці і позиції європейських держав. Проблема визнання Конфедерації південних Штатів. Загроза англо-французького втручання. Англо-франко-іспанська інтервенція в Мексиці, її політичні цілі та наслідки. Захоплення Іспанією Санто-Домінго (1861 р.). Французька агресія проти Мексики та її провал (1862-1867 рр.) Перша Тихоокеанська війна (1864-1866 рр.).

Новий виток політичної боротьби в країнах Південної Америки. Громадянські війни в Аргентині та Уругваї та їх вплив на міждержавні відносини в регіоні. Парагвайська війна 1864-1870 р. і договір в Асунсьйоні. Болівійсько-перуанський військовий союз (1873 р.) та наростання їх конфронтації з Республікою Чилі. Друга Тихоокеанська війна (1879-1884 рр.) та її політичні наслідки.

Панамериканізм: ідеологія та політика. Перша Панамериканська конференція (1889 р.) та її рішення.

Тема 14. Міжнародні відносини після Кримської війни. Утворення Німецької імперії та Італійської національної держави
Погіршення англо-французьких відносин після Кримської війни. Зовнішня політика Наполеона ІІІ. Франко-Сардинська угода у Пломб’єрі та початок війни з Австрією. Приєднання Тоскани, Модени, Парми та Романьї до Сардинського королівства. Віллафранкське перемир’я. Питання про Ломбардію та його розв’язання. Ліквідація Неаполітанського королівства та приєднання його до Сардинії. Проголошення Італійського королівства.

Балканська політика великих держав. Об’єднання Молдавії та Валахії і утворення Румунської держави. Зміцнення зовнішньополітичних позицій Сербії. Укладення сербо-чорногорського та сербо-грецького союзів. Дипломатична боротьба на Балканах у зв’язку з повстанням на Кріті.

Польське повстання 1863-1864 рр. та дипломатична діяльність Англії, Франції, Австрії і Пруссії. Російсько-прусська конвенція про спільні дії проти повстанців. Вплив польського повстання на політичне становище в Україні. Зовнішня політика Пруссії в 1860-ті роки. Отто фон Бісмарк. Еволюція пруссько-австрійських відносин. Боротьба за гегемонію в Німеччині. “Шлезвіг-Гольштейнське питання” та війна з Данією. Гаштейнська конвенція 1865 р. Дипломатичне маневрування Пруссії напередодні австро-прусської війни. Нейтралізація Англії та Росії. Пруссько-італійський союз. Австро-прусська війна та її політичні наслідки. Австро-угорська угода 1867 р. Утворення Північнонімецького Союзу. Встановлення гегемонії Пруссії в Німеччині. Угоди з Баварією, Баденом, Гессеном та Вюртембергом. Воз’єднання Венеції з Італією.

Дипломатична підготовка франко-прусської війни. Претензії Наполеона ІІІ. Люксембурзьке питання. Лондонська конференція великих держав 1867 р. Погіршення англо-французьких відносин. Питання про іспанський престол і реакція Франції. “Емська депеша” Бісмарка. Початок франко-прусської війни та позиції великих держав. Битва під Седаном. Крах Другої імперії та встановлення республіки у Франції. Дипломатія А. Тьєра. Версальський договір 1871 р. Дипломатичне маневрування Бісмарка в період Паризької Комуни. Франкфуртський мир.

Ліквідація держави Св. Престолу та завершення об’єднання Італії. Утворення Німецької імперії. Нова політична карта Європи та зміни у розстановці сил.

Тема 15. Розвиток політичної ситуації в Європі після Франкфуртського миру. Криза на Балканах і російсько-турецька війна
Європа після франко-прусської війни. Російсько-німецька військова конвенція 1873 р. угода трьох імператорів (1873 р.). Новий етап франко-німецького протистояння. Воєнні тривоги 1874-1875 рр.

Повстання 1875-1876 рр. у Боснії та Герцеговині і реакція на нього урядів європейських держав. Болгарське повстання 1876 р., його значення та міжнародний резонанс. Дипломатичний тиск та Туреччину. Особлива позиція Англії. Війна Сербії та Чорногорії поти Туреччини. Австро-російські переговори у Рейхштадті. Константинопольська конференція 1876 р. та її провал. Дипломатична підготовка російсько-турецької війни. Будапештська конвенція 1877 р. та Лондонський протокол шести держав.

Початок російсько-турецької війни. Проголошення незалежності Румунії. Перемоги Росії і військові демонстрації британського флоту. Сан-Стефанський мир та Берлінський конгрес 1878 р. Утворення Болгарської держави. Початок боротьби за впливи на Болгарію. Об’єднання Фессалії з Грецією.
Література:


 1. Бестужев И. В. Крымская война 1853-1856 гг. – М., 1956.

 2. Виноградов К. Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ в. – Л., 1991.

 3. Галкин И. С. Создание Германской империи (1815-1871 гг.). – М., 1986.

 4. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. В 2-х т. / Пер. с франц. – М., 1995.

 5. История дипломатии. – М., 2006.

 6. Нова історія. Ч. 1 – К., 1975.

 7. Тэйлор Дж. Борьба за господство в Европе. 1848 – 1918. – М., 1958.

 8. Чубинский В. В. Бисмарк. Политическая биография. – М., 1988.

 9. Dobrzycki W. Historia stosunkow miendzynarodowych. 1815 – 1945. – Warszawa, 1996.

 10. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.

 11. Stosunki miedzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie. - Warszawa, 1996.

 12. Wawrykowa M. Historia powszechna. 1789 – 1849. – Warszawa, 1992.

 13. Zywczynski M. Historia powszechna. 1789 – 1870. – Warszawa, 1990.


Розділ 4. Загострення суперництва між великими державами. Розкол Європи на два блоки (1879 – 1914 рр.).
Тема 16. Європейська політика в останній чверті XIX ст. Початок формування військово–політичних блоків.
Погіршення російсько–німецьких відносин. Австро-німецький союз 1879 р. Новий „Союз трьох імператорів” (1881 р.). Загострення франко- італійських протиріч. Укладення Троїстого союзу (1882 р.)

Болгарська криза 1885 – 1886 рр. та сербо-болгарська війна. Крах „Союзу трьох імператорів”. Дипломатичні маневри О. Бісмарка. Середземноморська угода Англії, Італії та Австро-Угорщини (1887 р.). Початок французько-російського зближення.

Британська політика „блискучої ізоляції” та зусилля німецької дипломатії по залученню Англії до Троїстого союзу. Англо-німецький договір 1890 р. про поділ сфер інтересів в Африці. Франко-російський союз (1891 р.) та його політичні наслідки. Відмова Англії від Середземноморської угоди. Зовнішньополітичне маневрування Італії та початок її поступового відходу від Троїстого союзу. Військово-морська програма Німеччини та наростання англо-німецького протистояння.

Тема 17. Колоніальна експансія європейських держав наприкінці XIX ст. Завершення колоніального поділу світу.
Колоніальна політика Англії. Друга англо-афганська війна та загострення англо–російських протиріч у Середній Азії. „Лінія Дюранда”. Утвердження Британії в Малайї та Океанії. Англо-голландське суперництво в Індонезії.

Поділ Африки між європейськими державами. Британська колонізація Єгипту та Південної Африки. Англо–зулуська війна. Загострення англо-бурських відносин. Захоплення Бечуаналенду. Анексія Машона та Матабелеленду. „Імперія Сесіля Родса ”. Західноафриканські завоювання Британії (Нігерія, Золотий Берег).

Створення Французької колоніальної імперії. Захоплення Тунісу та проникнення у Західну Африку. Війни у Гвінеї та Дагомеї. Наростання англо-франко-німецького суперництва у боротьбі за колонії. Анексія Францією Мадагаскару. Французьке Конго.

Утвердження Німеччини у Південно-Західній Африці., Того та Камеруні. Початок німецької експансії у Східній Африці. Загострення протиріч між колоніальними державами. Берлінська конференція 1884-1885 рр. та поділ Тропічної Африки. Бельгійське панування у Конго.

Початок італійської експансії у Північно-Східній Африці. Італо-ефіопська війна. Захоплення Еритреї та Сомалі. Іспанські та португальські колонії в Африці. Завершення колоніального поділу Африки. Англо-бурська війна 1899-1902 рр.

Англо-франко-німецьке суперництво в Океанії та участь у ньому США. Колоніальна експансія Австралії та Нової Зеландії. Утворення „малих колоніальних імперій”. Завершення колоніального поділу світу.Тема 18. Розкол Європи на два блоки. Міжнародні відносини напередодні світової війни.
Дипломатичне маневрування великих держав на початку XX ст. Англо-японське зближення та договір про союз 1902 р. Російсько-японська війна 1904-1905 рр. і зміна співвідношення сил на Далекому Сході. Портсмутський мир 1905 р. Японська експансія в Кореї.

Військово-морська програма Німеччини і наростання англо-німецького протистояння. Англо-французька Антанта та її протинімецька спрямованість. Марокканська криза 1905 р. та загострення франко-німецьких протиріч. Англо-російська та російсько-японська угоди 1907 р. і завершення формування Антанти.

Боснійська криза 1908-1909 рр. і наростання австро-російського протистояння на Балканах. Агадирський інцидент (1911 р.). Друга Марокканська криза і новий виток франко-німецької конфронтації. Італо-турецька війна (1912-1913 рр.). Утворення Балканського союзу. Перша і Друга Балканські війни (1912-1913 рр.). Нова розстановка сил на Балканах. Європа напередодні світової війни.
Література:


 1. Дебидур А. Диломатическая история Европы / Пер. c франц. В 2-х т. Т. 2. – М., 1995.

 2. Європейська політика: від регіональних конфліктів до Першої світової війни. – Чернівці, 1995.

 3. История дипломатии. – М., 2006.

 4. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн. – М.. 1991.

 5. Нова історія. Ч. 2. – К., 1979.

 6. Такман Барбара. Первый блицкриг. Август 1914. – М., 1999.

 7. Тэйлор Дж. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. – М., 1958.

 8. Фей Сидней. Происхождение Первой мировой войны. – М., 1947.

 9. Чубинский В. В. Бисмарк: политическая биография. – М., 1988.

 10. Dobrzycki W. Historia stosunkow miedzynarodowych. 1815-1945. – Warszawa, 1996.

 11. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.

 12. Stosunki miedzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie. – Warszawa, 1996.

Розділ 5. Міжнародні відносини в епоху світових воєн.
Тема 19. Перша світова війна.
Балканський вузол. Сараєвське вбивство і реакція на нього європейських держав. Початок війни Австро-Угорщини з Сербією. Оголошення Німеччиною війни Росії. Вступ у війну Франції та Англії. Позиції США, Італії, Іспанії та інших держав. Виступ Японії проти Німеччини. Перетворення війни у світову.

Вступ у війну Туреччини. Дипломатична боротьба за нейтральні держави. Виступ Італії на боці Антанти. Приєднання Болгарії до австро-німецького блоку. Вступ у війну Румунії.

Лютнева революція 1917 р. в Росії та її вплив на розвиток стратегічної ситуації в Європі. Вступ у війну США. Дипломатичне маневрування російського Тимчасового уряду. Посилення міжнародної ізоляції Німеччини. Приєднання до Антанти Греції, Китаю та інших держав. Жовтнева революція в Росії і початок німецько-російських мирних переговорів. Утворення Української Народної Республіки та її мирний договір з блоком центральноєвропейських держав. Вихід з війни Радянської Росії.

Мирна програма президента В. Вільсона (“14 пунктів”). Реакція країн Антанти на Брестський мир. Міжнародне становище Української Держави в умовах німецької окупації. Невдачі Німеччини на західному фронті та вихід з війни її союзників. Закінчення Першої світової війни.Тема 20. Світова політика у міжвоєнний період. Становлення та крах Версальсько-Вашингтонської системи (1919-1939 рр.)
Паризька мирна конференція: організація роботи та позиції провідних держав з основних питань післявоєнного врегулювання. Проблема роззброєння Німеччини. Територіальні та колоніальні питання. Мандатна система. Створення Ліги Націй. Версальський, Сен-Жерменський, Нейїський, Тріанонський та Севрський мирні договори. Україна на Паризькій конференції.

Громадянська війна в Росії та ставлення країн Антанти до основних її учасників. Міжнародне становище України. Західноукраїнська Народна Республіка та її злука з Наддніпрянської Україною. Війна Польщі проти ЗУНР. Українська Народна Республіка у боротьбі за незалежність. Варшавський договір Української Директорії з Польщею (1920 р.) та їх війна проти більшовиків. Ризький мирний договір 1921 р. і його політичні наслідки. Утворення Союзу РСР (1922 р.).

Відмова США від ратифікації Версальського договору. Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. та її рішення. Договори 4-х, 5-и та 9-и держав. Встановлення нового балансу військово-морських сил.

Особливості міжнародного становища СРСР та Німеччини у післявоєнному світі. Генуезька конференція 1922 р. і радянсько-німецький договір у Рапалло. Конференція у Лозанні та підключення Німеччини до Версальської системи. Новий режим чорноморський проток. Рурський конфлікт. Включення Східної Галичини до складу Польщі.

Женевський протокол (1924 р.). Конференція у Локарно (1925 р.). Вступ Німеччини до Ліги Націй. Пакт Бріана-Келлога (1928 р.). Проект “Пан-Європи” (1930 р.). Лондонська морська конференція 1930 р. та її рішення. Женевська конференція по роззброєнню 1932 р. і наростання протиріч між великими державами.

Прихід до влади нацистів в Німеччині та її вихід з Ліги Націй. Європейська дипломатія у пошуку шляхів зміцнення міжнародної безпеки. Вступ СРСР до Ліги Націй та його договори про взаємодопомогу з Францією та Чехословаччиною. Відмова Німеччини від виконання умов Версальського договору та Локарнських угод. Англо-німецька морська угода 1935 р. Агресія Італії проти Ефіопії і реакція на неї Ліги Націй. „Вісь” Берлін-Рим (1936 р.). „Антикомінтернівський Пакт”. Зовнішньополітичний курс США в період наростання воєнної загрози в Європі. „Карантинна промова” Ф. Рузвельта.

Японська агресія в Китаї і створення держави Маньчжоу-Го. Вихід Японії з Ліги Націй та денонсація нею Вашингтонського та Лондонського морських договорів. Відновлення гонки морських озброєнь. Розширення японської агресії в Китаї і реакція Сполучених Штатів Америки. Радянсько-китайський договір про ненапад (1937 р.).

Захоплення Німеччиною Австрії та висунення територіальних претензій до Чехословаччини. Мюнхенська угода 1938 р. і розчленування Чехословаччини, участь у ньому Польщі та Угорщини. Англо-німецька та франко-німецька декларація про ненапад. Європа на порозі нової політичної кризи.Тема 21. Міжнародні відносини напередодні та в роки Другої світової війни.
Агресія Німеччини проти Чехословаччини і розгортання передвоєнної політичної кризи в Європі. Окупація Угорщиною Карпатської України. Захоплення Італією Албанії. Розрив Німеччиною договору про ненапад з Польщею. Мирна ініціатива президента Ф. Рузвельта та реакція на неї гітлерівського уряду. Італо-німецький договір про військовий союз („сталевий пакт”). Англо-франко-радянські переговори в Москві та їх невдача. Радянсько-німецький договір про ненапад („пакт Молотова - Ріббентропа”) і таємний протокол про поділ сфер впливу. Договір між Великою Британією та Польщею про взаємну допомогу.

Напад Німеччини на Польщу. Вступ у війну Франції та Англії. Початок „дивної війни”. Вступ Червоної Армії у Західну Україну та Західну Білорусь і приєднання їх до СРСР. Підписання радянсько-німецького договору про кордони і дружбу. Напад СРСР на Фінляндію і виключення його із Ліги Націй. Німецька агресія проти Данії та Німеччини. Наступ Німеччини на Заході і закінчення „дивної війни”. Вступ у війну Італії. Капітуляція Франції та початок співробітництва „уряду Віші” з Німеччиною. Приєднання до СРСР прибалтійських країн, Бессарабії та Північної Буковини. Берлінський („Троїстий”) пакт Німеччини, Італії та Японії. Початок японської агресії в Індокитаї. Напад Італії на Грецію. Приєднання до троїстого пакту Угорщини, Румунії та Болгарії. Напад Німеччини на Югославію та Грецію. Політичний курс США в умовах розгортання світової війни. Закон про “ленд-ліз” (1941 р.).

Напад Німеччини на СРСР і початок формування антигітлерівської коаліції. “Атлантична хартія” Англії та США і приєднання до неї СРСР. Напад Японії на Перл-Харбор, Малайю, Гонконг, Філіппіни та інші американські, англійські і голландські володіння. Вступ у війну США та Китаю. Підписання Декларації Об’єднаних Націй. Зміцнення антигітлерівської коаліції.

Початок перелому у ході війни і проблема другого фронту. Висадка союзників в Італії та її виведення з війни. Тегеранська конференція (1943 р.). Висадка союзних військ у Франції і створення тимчасового французького уряду. Війна на Тихому океані. Поразки Німеччини на фронтах та вихід з війни її союзників. Ялтинська конференція трьох держав та її рішення. Створення ООН. Потсдамська конференція. Вступ СРСР у війну проти Японії та її капітуляція. Військово-політичні підсумки Другої світової війни.


Література:


 1. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х частинах. – К., 1990.

 2. Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М., 1970.

 3. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. Де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. – М., 1990.

 4. Готлиб В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. – М., 1960.

 5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. – К., 1993.

 6. Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1922 рр. – К., 1998.

 7. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1997.

 8. Европа между миром и войной. 1918-1939. – М., 1992.

 9. Коваль М. Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній війні (1939-1945). – К., 1994.

 10. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 11. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998.

 12. Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных переговорах. Т. Т. 1, 2. – М., 1978.

 13. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993.

 14. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 15. Павленко В., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.

 16. Писарев Ю. А. Тайны первой мировой войны. – М., 1990.

 17. Самсонов А. М. Вторая мировая война.1939-1945. – М., 1990.

 18. Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. – М., 1992.

 19. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993.

 20. Трухановський В. Г. Уинстон Черчилль: Политическая биография. – М., 1977.

 21. Україна в міжнародних відносинах. Навч. посібник. – Львів, 1997.

 22. Уткин А. И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989.

 23. Цвєтков Г. М. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917-1945 рр. – К., 1997.

 24. Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн.. – М.. 1991.

 25. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.


Розділ 6. Післявоєнний світ: від конфронтації до співробітництва
Тема 22. Стратегічне протистояння: від “холодної війни” до падіння Берлінського муру
Розпад “великої коаліції” та початок “холодної війни”. Утворення НАТО (1949 р.). Розкол Німеччини. Становлення біполярної системи. Корейська війна і загострення між блокового протистояння. Розширення НАТО і створення Організації Варшавського Договору (1955 р.). Розгортання гонки озброєнь. Ядерний фактор у відносинах між Сходом і Заходом. Початки європейської інтеграції.

Деколонізацій ні процеси в Азії та Африці та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. Арабо-ізраїльська війна і розгортання конфронтації на Близькому Сході. Суецька криза (1956 р.). Національно-визвольна війна в Алжирі та її політичні наслідки. Крах колоніалізму. Молоді держави Азії та Африки на міжнародній арені. Проблема вибору шляхів розвитку і боротьба за впливи в країнах “третього світу”. Революція на Кубі та Карибська криза. Війна у В’єтнамі і нове загострення радянсько-американських відносин. Інтервенція країн Варшавського Договору в Чехословаччині (1968 р.).

Діалог між Сходом і Заходом та початок розрядки міжнародної напруженості. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.). Радянсько-американські угоди 1972 р. про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО-1). Виведення американських військ з В’єтнаму (1973 р.). Нова “східна політика” ФРН. Нормалізація її стосунків з СРСР, Польщею, Чехословаччиною та визнання післявоєнних кордонів у Європі. Гельсінський процес. Радянсько-американські переговори та угода про подальші обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО-2).

Нове загострення відносин між Сходом і Заходом. Інтервенція СРСР в Афганістані (1979 р.). Введення військового стану в Польщі та реакція західних держав. Розміщення американських ракет середньої дальності в Європі. Початок розвитку американської програми “зоряних воєн” (СОІ). Політичні кризи, війни та конфлікти в Азії та Африці.

“Перебудова” в СРСР і початок повороту в стосунках Схід-Захід. Радянсько-американський діалог на вищому рівні та його політичні результати. Виведення радянських військ з Афганістану (1989 р.).

“Весна народів” у Центральній та Східній Європі. Початок розпаду СРСР. Об’єднання Німеччини (1990 р.). Розпад Югославської федерації та його політичні наслідки. Ліквідація Організації варшавського Договору (1991 р.). Завершення розпаду СРСР та утворення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.). Кінець біполярного світу.Тема 23. Міжнародні відносини на зламі ХХ-ХХІ століть: на шляху до нового світового порядку
Постбіполярний світ: співробітництво великих держав у розв’язанні міжнародних конфліктів (Перська затока, Близький Схід, колишня Югославія). Багатостороння дипломатія і міжнародне посередництво. Міжетнічні і міждержавні конфлікти в країнах Азії та Африки та спроби їх врегулювання.

Переговори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та їх результати (СНО-1, СНО-2). Розширення кола ядерних держав і загострення проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародні домовленості щодо обмеження рівня звичайних озброєнь в Європі. Проблема ліквідації хімічної та бактеріологічної зброї.

Формування нового середовища безпеки у євроатлантичному регіоні. Створення ОБСЄ (1995 р.) Адаптація НАТО до нових умов безпеки. Програма “Партнерство заради миру”. Створення Ради Північноатлантичного партнерства (1997 р.). Західно-Європейський Союз (ЗЄС) в новій архітектурі європейської безпеки. Розширення НАТО та її нова Стратегічна концепція (1999 р.).

Проблеми міжнародної безпеки на зламі ХХ-ХХІ століть. Міжнародні зусилля по боротьбі з міжнародним тероризмом, наркобізнесом та нелегальною торгівлею зброєю. Організація Об’єднаних Націй як головний елемент світової системи безпеки. Пошук нових парадигм міжнародної безпеки та співробітництва.

Розвиток інтеграційних процесів. Створення Європейського Союзу та його розширення. Поглиблення економічної, політичної та валютної інтеграції країн Європи, формування спільної зовнішньої політики та політики в галузі безпеки. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі (СНД, ГУАМ). Особливості економічної інтеграції країн Америки та Азії (НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН). Початки інтеграційних процесів в Африці та Океанії.

Тема 24. Незалежна Україна в сучасних міжнародних відносинах
Проголошення незалежності України та її вихід на міжнародну арену. Встановлення дружніх стосунків з іншими державами. Формування зовнішньополітичної концепції України та її закріплення в державотворчих документах. Основні принципи, завдання та напрями зовнішньої політики України.

Україна у Співдружності незалежних держав: економічні та політичні аспекти співробітництва. Розвиток двосторонніх відносин з країнами СНД. Еволюція українсько-російських взаємин: досягнення та проблеми. Поглиблення взаємовигідного співробітництва з країнами південно-східного напрямку (ГУАМ).

Євроінтеграційний вибір України. Розвиток співробітництва з Європейським Союзом. Україна в Раді Європи. Держави Центрально-Східної Європи у зовнішній політиці України. Розвиток регіонального співробітництва.

Проблеми національної безпеки України. Міжнародна безпека як фактор національної безпеки. Україна в Організації Об’єднаних Націй. Участь у миротворчих операціях ООН. Україна в ОБСЄ. Співробітництво України з НАТО. Проблеми реалізації євроінтеграційного курсу України.


Література:


 1. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К., 1995.

 2. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.). – К., 1998 .

 3. Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі ХХІ ст.: політичний аспект. – К., 1995.

 4. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1997.

 5. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997.

 6. Кузьо Т. Національна безпека України. – Львів, 1994.

 7. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 8. Сміт Р. НАТО, яка змінюється. – К., 1997.

 9. Світова та європейська інтеграція. – Львів, 2005.

 10. Україна в міжнародних відносинах ХХІ століття. – Львів, 2004.

 11. Arms T. S. Encyclopedia of the Cold War. – New York, 1994.

 12. Arnold G. Wars in the Third World since 1945. – London, 1991.

 13. Brzezinski Z. Spadek po zimnej wojnie. – Warszawa, 1993.

 14. Carlsnaes W., Smith S. European Foreign Policy. – London, 1994.

 15. Dubabin J.-P. D. The Cold War. The Great Power and their Allies. – London – New York, 1996.

 16. Gaddis J. L. We Now Know. Rethinking Cold War. – Oxford, 1997.

 17. Gaddis J. L. The Long Peace. Inquiries into the History of the Cold War. – New York, 1987.

 18. Hyland W. G. The Cold War. Fifty Years of Conflict. – New York, 1991.

 19. Hide-Price A. European Security beyond the Cold War. – London, 1991.

 20. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.

 21. Kukulka J. Historia wspolczesna stosunkow miedzynarodowych. 1945-1996. – Warszawa, 1997.

 22. Oberdorfer D. The Turn. From Cold War to a New Era. – New York, 1991.

 23. Simon T. Eastern Europe in the Postwar World. – New York, 1991.

 24. The North Atlantic Treaty Organization. Facts and Figures. – Brussels, 1989.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
Ю. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу iconРобоча програма навчального курсу "Історія України"База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка