З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н рСкачати 278,38 Kb.
Дата конвертації01.04.2018
Розмір278,38 Kb.З В І Т
директора Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст.. №14
Бублик Тетяни Володимирівни
за 2015-2016 н.р.

Шановні педагоги, батьки, громадськість!

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.

Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику , мають інших кумирів . Між нами відстань часу , але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана , що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 14 є комунальною власністю Ніжинської міської ради Чернігівської області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Ніжинської міської ради. Будівля школи здана в експлуатацію в 1972 році. Загальна земельна ділянка школи 2,03 га, загальна площа школи становить 4507 м2.

На початок навчального року у школі навчалося 74 учні було укомплектовано 8 класів. Не набрано 1-й клас, у листопаді розформовано 5 клас.

Протягом навчального року вибуло – 7 учнів, у межах міста – 4, межах області -3, прибуло -5, закінчило навчальний рік -72.

Із 72 учнів на кінець навчального року 15 (21%) учнів мають високий рівень знань, 40 (56%) - достатній.

     Із 9 випускників 9 класу 8 - випущено зі школи, 2 учениці отримало свідоцтва з відзнакою, 1 учень - Сердюк Владислав не з’явився на ДПА без поважних причин, тому згідно Інструкції про порядок переведення учнів п 7.8., за рішенням педагогічної ради, відрахований зі складу учнів школи.

    Проводилась цілеспрямована робота щодо набору учнів до 1 класу на 2016-2017 н.р. Протягом листопада - травня була організована робота «Школи майбутнього першокласника». Майбутні школяри знайомилися зі школою та вчителями, проводилися цікаві заняття з математики, української та англійської мови, з комп’ютерної грамотності, музики.

У серпні, травні здійснюється уточнення списків учнів шкільного віку від 5 до 18 років та дошкільного від 0 до 5 років. Але, на жаль, більша частина дітей мікрорайону відвідують інші навчальні заклади і це є недопрацюванням нашого колективу.

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

У поточному навчальному році у загальноосвітньому навчальному закладі працювало 17 вчителів. З них 6 мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 - учитель методист, 3- мають звання старший учитель, 1- нагороджений знаком «Відмінник освіти України», 2 - мають І кваліфікаційну категорію, 3 - мають ІІ кваліфікаційну категорію, 4 – мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, 2 – магістр. За сумісництвом працювало 2 вчителя (Філанчук С.В., Чернявська М.В.). та 12 працівників обслуговуючого персоналу.

Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності, тому що сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності людини: конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. Шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей. Тому кожен учитель школи ставить собі за мету сприяти розвитку життєвих компетентностей учнів і формуванню в них життєвих навичок, необхідних для становлення основ індивідуально-особистісної життєтворчості.

Методична робота в школі здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету, управління освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту і являє собою ціліс­ну систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Педагогічний колектив другий рік працює над методичною проблемою «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес через застосування інноваційних технологій», яка і стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого - педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення.

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно річного плану роботи школи, враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота здійснювалась через колективну, групову та індивідуальну форми роботи.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователя ГПД, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. У ньому зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, методична література, кращі розробки уроків учителів - предметників, позакласних заходів.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, яку очолює Рогільова С.П., визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи методичної ради, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань, робочої групи на 2015-2016 навчальний рік. Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Робота методичної ради спланована, проводяться засідання, на яких розглядаються і вирішуються важливі питання навчально – виховного процесу, звіти роботи методичних об'єднань, участі вчителів школи в конкурсах, підготовка до олімпіад, вивчення нормативних документів, огляд новинок методичної літератури.

У школі організовано роботу методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Приходько А.М.), художньо-естетичного циклу (керівник Рибак Н.В.), вчителів початкових класів (керівник Стрілець А.М.), класних керівників (керівник Євтух Н.І.), творчої групи «Сучасний урок» (керівник Ліннік І.В.). Усі вчителі працювали над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів педагогічних працівників. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, предметних тижнів.

Пераважна більшість учителів на своїх уроках впроваджують інноваційні технології, готуючись до уроків, використовують не лише методичну літературу, матеріали фахових видань, а й Інтернет-ресурси. Усі мають добрі навички роботи з комп'ютером, постійно займаються самоосвітою. Розробки уроків, позакласних заходів учителі розміщують на сайті школи. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої - надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Згідно з річним планом роботи школи на 2015-2016 н. р., з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки, у школі була організована «Школа молодого вчителя».

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів міста та області, відвідували міські семінари. 

Протягом навчального року учні школи брали участь у конкурсах та олімпіадах, зокрема, у міському етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учениця 8 класу Ікальчик Я. посіла почесне ІІ місце. Учениця 9 класу Феденко І. підготувала роботу на міський етап конкурсу під гаслом «Обєднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література». Учні школи були активними учасниками конкурсів «Колосок осінній» (29 учн.), «Колосок весняний» (19 учн.), «Кенгуру» ( 12 учн.), «Бобер»(19 учн.), «Левеня», обласному біологічному конкурсі «Зоологічна галерея», в якому Золотарьова С. та Лиманська В. отримали Дипломи управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

На міських олімпіадах показали такі результати:

- з трудового навчання Малюга С. ( 8 клас) зайняв ІІ місце, Білан М.В.;

- з хімії Стрілець А. (9 клас) зайняла ІV місце, Заводун Ю.С.;

- з української мови Ікальчик Я. (8 клас) зайняла V місце, Бублик Т.В.;

- з історії Рогозкіна Т. (8 клас) зайняла V місце, Ліннік І.В.;

- з біології Рогозкіна Т. (8 клас) зайняла VІ місце, Рогільова С.П.;

- з географії Рогозкіна Т. (8 клас) зайняла ІX місце, Месропян А.В.;

- з англійської мови Феденко І. (9 клас) зайняла VІІ місце, Євтух Н.І.;

- з правознавства Подусенко О. (9 клас) зайняла ІX місце, Ліннік І.В.

Результати проаналізовано, зроблено висновок: недоліком, що позначається на знаннях учнів, є недостатня робота вчителів з обдарованими та здібними дітьми, не систематичне повторення програмового матеріалу, недостатня робота з учнями, які мають середній рівень знань лише з декількох предметів. Вчителі не залучають творчих та здібних дітей до наукової та дослідницької роботи.

В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і методам навчання й виховання, як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні. Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмету, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти. Педагоги володіють навичками роботи з комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології. Учителі школи Стрілець А.М. та Рибак Н.В. стали учасниками міського етапу обласного конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» у номінації «Початкова освіта». Направлені матеріали на конкурс вирізнялися творчим та ефективним використанням інформаційно-комунікаційних технологій, актуальністю матеріалів, високим методичним рівнем. Як результат Стрілець А.М. стала однією з переможниць міського етапу конкурсу та відповідно до наказу управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації №229 від 16.05.2016 року «Про підсумки проведення V обласного конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» визнано переможцем обласного етапу конкурсу в номінації «Початкова школа» і нагороджено Дипломом ІІІ ступеня. Стрілець А.М. творчий та талановитий учитель тому рішенням педагогічного колективу саме матеріали цього вчителя були направлені для участі у міському конкурсі «Олімп талантів» За підсумками конкурсу, Аллу Михайлівну нагороджено у номінації «Педагог-новатор».

Час постійно диктує нові вимоги до вчителя, і нашим вчителям постійно доводиться працювати над собою. Курсову перепідготовку  учителі  проходять  відповідно  до  плану. В ході навчального року свій педагогічний фах підвищили Савельєва О.В., Рибак Н.В., Стрілець А.М., Бояринова В.О., Філанчук С.В.

Уся методична робота була спрямована на розв’язання педагогічної проблеми, але є ще багато нерозв’язаних завдань, над якими необхідно попрацювати всьому колективу.

Перш за все – це підвищення результативності роботи школи. Для цього методичній службі необхідно спрямувати свої зусилля на:

- підвищення якості навчання і рівня навчальних досягнень учнів через співпрацю вчителів, учнів, батьків.

- ширше впроваджувати в роботу вчителів інтерактивні форми роботи.

- збільшити використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі, для цього необхідно постійно підвищувати інформаційно- комп’ютерну грамотність вчителів.

- підвищення результативності участі учнів в олімпіадах, конкурсах через систематичну роботу з обдарованими та здібними учнями;

- підвищення творчої активності педагогів:

- висвітлення проведених заходів на сторінках періодичної преси та в методичних виданнях;

- участь у міському конкурсі «Учитель року»;

- підвищення творчої ініціативи методичних об’єднань .

Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Головний зміст виховного процесу - розвиток учня, його творчої індивідуальності.

Останні події у світі й, особливо, в Україні диктують нові вимоги щодо навчання та виховання дітей. Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.

Педагогічний колектив працює над реалізацією виховної проблеми «Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».

Система виховної роботи починається з планування. Усі види планів складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання. Плани скоординовані, в основу кладеться аналіз роботи, прослідковуються індивідуальні здібності, потреби та запити дітей.Формування ціннісного ставлення до себе, культури здоров’я відбувалося через пропагування здорового способу життя, застосування здоров’язберігаючих технологій, через проведення бесід з техніки безпеки з метою профілактики дитячого травматизму, проведення тематичних виховних годин.

У вересні вже традиційним стало проведення Місячника безпеки руху, в ході якого учні повторили правила безпечної поведінки на дорозі, розіграли цікаві ситуації, уявляючи себе учасниками дорожнього руху.

У жовтні пройшов Тиждень збереження життя і здоров’я учнів. З метою формування безпеки життєдіяльності проводились бесіди та інструктажі з Правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, санітарії та гігієни, дитячого травматизму, години спілкування «Гриби – ласощі, гриби - лихо», «Хвороби брудних рук», «Вогонь – друг, вогонь - ворог».

У травні, як підсумок отриманих навичок та знань із правил дорожнього руху, тиждень безпеки дорожнього руху, в ході якого учні, крім традиційних тренінгів та бесід, набули практичних навичок по наданню першої домедичної допомоги постраждалим під час дорожньо-транспортної пригоди, переглянули цікаві та повчальні відеофільми.

Збереження та зміцнення здоров'я дітей є однією з основних проблем, над якою наполегливо працює педагогічний колектив школи.

Систематично проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.Формуванню ціннісного ставлення до праці. Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках.

У жовтні та квітні були проведені Місячники трудового виховання та благоустрою пришкільної території. Відбулися трудові десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, прибирання братських могил у Конотопському парку

Відповідно до плану роботи школи та з метою забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією в школі було проведено Тиждень профорієнтації, під час проведення якого переглянули презентації навчальних закладів, провели анкетування, ознайомилися із попитом професій на ринку праці

З метою формування ціннісного ставлення до природи з учнями школи проводилися екскурсії в природу з метою спостереження за сезонними змінами у природі, тематичні бесіди

Восени школярі подбали про зимуючих птахів і виготовили та розвісили годівнички, а навесні зустріли перелітних птахів новенькими шпаківнями.

У рамках проведення Тиждень охорони довкілля, метою якого було інформування учнів про необхідність бережливого ставлення до навколишнього середовища, було організовано виставку плакатів та літератури на екологічну тематику, проведено бесіди, виховні години, усний журнал «Зелені насадження – зелені друзі людини», конференцію «Природа просить порятунку», вікторину «Наше здоров’я в наших руках», ряд заходів до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС - виставка фото і літературних матеріалів «Аварія на Чорнобильській АЕС та її наслідки», загальношкільна лінійка «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля», диспут «Причини і наслідки Чорнобильської катастрофи».Формування ціннісного ставлення до культури до мистецтва . З метою естетичного виховання відбувся ярмарок «Дари осені», на якому було представлено щедрі врожаї городини. Педагогічний колектив, батьки та учні школи підготували експозицію на виставку «Його величність Огірок», яка відбувалася в рамках святкування Дня міста. Напередодні Новорічних свят учні школи взяли участь у конкурсі ялинкових прикрас. Частими гостями в школі є представники міської бібліотеки, які проводять читацькі конференції. Протягом року учні школи відвідували різноманітні виставки, переглянули вистави у Ніжинському драматичному театрі.

З метою підвищення рівня патріотичного виховання, вивчення учнями історії та культури рідного краю, ознайомлення з столицею України учні разом з батьками та вчителями здійснили екскурсії до міста Києва, де відвідали парк імені Т.Шевченка, отримали величезне задоволення від демонстрації зоряного неба, сонячних і місячних затемнень, комет, метеорних дощів у столичному планетарії, відвідали Природничий, Палеонтологічний музеї, музей Великої Вітчизняної війни та Океонаріум. Побували у Дендрологічному парку «Софіївка» у місті Умань.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства, до держави відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави і міста проводились різноманітні заходи, серед яких: уроки мужності, бесіди до Дня партизанської слави, заходи до Дня української писемності, виховні години до Дня пам’яті Героїв Крут, річниці виведення військ з Афганістану, Дня Захисника Вітчизни, до Чорнобильської трагедії. Проведено Тиждень правового виховання, заходи в рамках акції «16 днів проти насилля», Тиждень національного та патріотичного виховання. Напередодні святкування Дня Перемоги проведений мітинг у Конотопському парку «Подвигу жити у віках»,. Класні колективи 6-9 класів прийняли активну участь в акції «Ветеран живе поруч». Організували відвідування на дому та привітання ветеранів святковими листівками та подарунками до Дня Перемоги.

Працюючи над реалізацією Концепції національного виховання, педагогічний колектив школи постійно спрямовує виховну роботу на виховання свідомого громадянина, гуманіста і патріота України. У школі та класних кімнатах наявні куточки державної символіки. Щопонеділка робочий тиждень починався із організаційної лінійки та виконання Гімну України.

Національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя. Відповідно методичних рекомендацій з патріотичного виховання (Лист МОН України від 27.11.2014р.№ 1/9-61), патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, сприяти формування у дітей та їх батьків національних та загальнолюдських цінностей.

У навчально-виховному процесі було приділено особливу увагу саме національно-патріотичному вихованню, становленню української державності, побудові громадянського суспільства, інтеграції України у світове та європейське співтовариство, які передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-виховного процесу.

Цей напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні різноманітних заходів, серед яких і загальноміські міські: фестиваль колядок та щедрівок «Щедрий вечір добрим людям»на якому учні школи зайняли ІІ місце; парад «Бойові козачата» в рамках Всеукраїнського конкурсу «Котигорошко» - ІІІ місце; фестиваль патріотичної пісні «У піснях мого народу – доля України»; захід з англійської мови «Фестиваль збирає друзів»; конкурс плакатів «Україна – центр Європи»; військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»); акції «Маки пам’яті» та «Серце до серця»; спортивно-розважальна програміа«У єдності - сила».

Традиційними у школі є заходи до Дня української писемності та мови,

сприяють вихованню почуття патріотизму, глибокої любові до рідного краю шевченківські літературні свята.

У школі створено волонтерський загін, одним із напрямків роботи якого є допомога воїнам АТО. Учителі та учні підтримують тісний зв'язок із міськими волонтерами Учні писали листи, виготовляли іграшки-обереги та малювали малюнки з найкращими побажаннями для поранених бійців, які лікуються у Чернігівському військовому шпиталі, запрошували на зустрічі учасників АТО, серед яких наші випускники брати Єфіменки, Галата Ю.В., Прощенко С.І., батько наших учнів Малюга Ю.О.. Відвідали фотовиставку І.Волосянкіна, присвячену подіям та героям АТО.

Важливим для формування національної свідомості дітей є функціонування у школі гуртків патріотичного напрямку «Україна – наш спільний дім» - керівник Рибак Н.В., «Я – громадянин» - керівник Ліннік І.В., «Школа безпеки» - керівник Білан М.В., в основу яких покладено концепцію триєдиної мети виховання: розвиток інтелекту, фізичний гарт і патріотичне виховання.

Відвідуючи ці гуртки, діти вчаться з повагою ставитись до культурно-історичного минулого українського народу, його звичаїв, традицій і обрядів.

Враховуючи, що патріотичне виховання має здійснюватися не лише в позаурочній діяльності, але й на кожному уроці, вчителями початкових класів, української мови та літератури, практикуються каліграфічні хвилинки патріотичного спрямування, вивчення віршів та пісень українських авторів, вікторини - бесіди «Україна – єдина країна». На уроках історії, географії, правознавства використовуються інформаційні матеріали з сьогодення України, краєзнавчі матеріали, елементи правової абетки з метою підвищення правосвідомості учнів.

Виховними досягненнями напрямку ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини є знання та розуміння особистих, родинних, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, повага до родини. З цією метою проводилися такі заходи: «Дерево з коріння починається, а людина з сім’ї», «Кожна людина неповторна», «Толерантність у повсякденному житті» , «Любов до ближнього - джерело величі людини», «Доброта в моєму серці», «Повага та розуміння – основа вихованої людини», «Подорож до королівства Гарної поведінки», «Добро починається з тебе».

Система правового виховання в школі базується на правових актах і документах таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України «Про охорону дитинства», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Педагогічний колектив школи проводить важливу роботу по попередженню правопорушень та злочинів. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників.

У школі діє Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Особлива увага приділяється роботі з сім’єю, які опинилася у складних життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учнями схильним до правопорушень. Із ними систематично проводиться індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги. Результатом проведеної роботи є відсутність учнів на внутрішкільному обліку та учнів, які б пропускали уроки без поважних причин.

Співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, центром соціальних служб дітей, сім’ї та молоді.

У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків. Для учнів 9-го класу читається курс «Правознавство». Ефективною формою роботи є проведення Тижня правових знань.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за успішністю засвоєння знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками, вивчають характер та прояви особистості школярів, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

Позашкільною освітою охоплено 44 учні. Так школу мистецтв відвідують 4 учні, БДЮ – 2, ДЮСШ – 2, музичну школу – 2, СЮТ – 2, хореографічну школу - 3, хореографічний гурток при міському будинку культури – 3, ФСК Спартак – 2, шкільні гуртки – 26 учнів.

З метою забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей було організовано відпочинок учнів нашої школи на пришкільному майданчику при ЗОШ І – ІІІ ст..№15. 7 учнів відпочиватимуть у заміському таборі с.Вертіївка.

Методичним упровадженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при заступнику директора з виховної роботи.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників, головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Таким чином, протягом року проводилися виховні заходи, які відзначалися належною якістю, вибором сучасних форм проведення та результативністю.

Більшість класних керівників працюють на перспективу, спрямовують свою практичну діяльність на забезпечення наступності духовного і морального досвіду, підготовці особистості до успішної життєдіяльності. Слід відзначити цікаві форми виховної роботи, що використовуються класними керівниками Стрілець А.М., Рибак Н.В., Савельєвою О.В.

Аналізуючи роботу класних керівників, варто зазначити, що кожен   намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати й творити в інтересах дитини та задля дитини.

Згідно з діючим законодавством, постійно здійснюється соціальна підтримка та захист дітей пільгових категорій, що навчаються у школі. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій: під опікою – 1; інвалідів – 1; чорнобильців – 1; з малозабезпечених сімей - 11; багатодітних – 10, дітей, батьки яких є учасниками АТО – 3; у складних життєвих обставинах перебуває – 3 учні


  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи та педагогічного колективу. Четверо учнів пільгових категорій мали змогу оздоровитися у таборі з денним перебуванням за кошти місцевого бюджету. Діти з малозабезпечених сімей, під опікою, учасників АТО та учні 2-4 класів щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні

Організація ефективної роботи школи неможлива без діючого постійного зворотнього зв’язку з батьками. Робота з батьками в цьому році спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. За безпосередньою участю батьківського активу проводяться свята, екскурсії, облаштування класних кімнат. Впродовж навчального року проведено загальношкільні батьківські збори, організаційні та тематичні класні збори на яких розглядалося ряд важливих питань навчання та виховання. Для посилення необхідних партнерських відносин і встановлення зворотного зв’язку з батьківською громадськістю був організований 25 березня  День відкритих дверей. Педагогічний колектив поставив перед собою задачу: дати можливість батькам побачити дитину на уроці та познайомитися   з навчальною та виховною діяльністю школи. У цей день між дітьми та дорослими відбувся  відкритий діалог, в якому обидві  сторони мали змогу висловити свої думки та побажання. Саме така співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Обладнаний медичний кабінет. За закладом закріплена медична сестра від дитячої поліклініки , яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі поліклінічного відділення Ніжинської міської лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд , який фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі. 

У навчальному закладі проводяться заходи щодо популяризації здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.
  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять.   Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, педагогічних радах.  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Будівлі школи 44 роки. Незважаючи на вік закладу, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Подвір’я школи завжди прибране та доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на подвір’ї, фарбується огорожа, біляться бордюри. У приміщеннях школи постійно підтримується чистота та порядок.

Значною подією цього навчального року є облаштування внутрішнього туалету.

   Усі роботи були виконані в найкоротший термін - протягом двох  місяців. Робота велася за рахунок коштів місцевого бюджету та клопіткої праці батьків Малюги Ю.О., Лаврінця О.В., Фурмана  І.М., випускника школи Лучка І.В, за підтримки приватного підприємця фірми «Viknaroff» Прокопенка В.О..

За рахунок благодійних коштів батьків проводяться поточні ремонти у класних кімнатах, приміщеннях школи. Так протягом 2015-2016 навчального року батьками було надано благодійних внесків на суму 11290 грн.00 коп., витрачено на потреби школи – 10850 грн.95 коп, залишок - 439 грн.05 коп. Але ще потрібно придбати крейду, вапно, колоранти.

За рахунок батьківських коштів були придбані: канцтовари, фарба, лампочки, будівельні матеріали, засоби гігієни для внутрішнього туалету.

Благодійну допомогу, у вигляді будівельних матеріалів, для виконання ремонтних робіт по закладу надали підприємці Гришкевич О.М.(цемент грунтівка), Ступак М.І., (ізогіпс, шліфувальний папір).

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. 

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Більшість рішень приймаються з урахуванням думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Як посадова особа, я часто розглядаю звернення громадян. Зазвичай це усні звернення, письмових – немає. Всі звернення уважно вивчаються і приймається відповідне рішення. При вирішенні тих чи інших проблемних питань в першу чергу враховуються інтереси учнів та школи. Найбільше звернень було від жителів мікрорайону стосовно відкриття дитячого садочка. Адміністрацією школи були направлені листи-звернення із проханням про допомогу у вирішенні даного питання до управління освіти, депутатів міської, обласної та Верховної ради України.

На даний час отримано офіційного листа від обласного управління освіти в якому зазначено: облдержадміністрацією проведено збір пропозицій, сформовано відповідних Перелік об’єктів та заходів, до якого включено проект на реконструкцію приміщення з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа-дошкільний заклад та подано до Мінфіну для подальшого розгляду. Але поки що питання залишається відкритим.

Популярності зараз набирає ранній розвиток дитини. Тому з наступного навчального року ми плануємо проводити розвиваючі заняття для дітей 4-6 років (школа «Паростки») разом з працівниками Будинку дітей та юнацтва на базі нашого навчального закладу.

  Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів і відданих школі батьків.

  І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу, цінують її традиції та звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося всім нам разом.

Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.

Плекаю надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам в цьому. Нехай рідна школа стане справжньою школою радості.

Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.


Директор школи Т.В.БубликПРОТОКОЛ

загальних зборів трудового колективу,

батьківської громадськості

Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №14

від 17.06.2016 року
Голова зборів – Стрілець А.М.

Секретар – Лихута Л.С.

Присутні: члени педагогічного колективу та батьки ( 30 чол.);

заступник начальника управління освіти – Пономаренко Н.О.

директор БДЮ – Забродська І.М.
Порядок денний:

1.Звіт директора школи про діяльність у 2015-2016 н.р.

2.Звіт голови батьківського комітету школи.

3.Оцінка діяльності директора школи.І питання

Слухали:

Пропозицію Рогільової С.П., ЗДНВР школи, яка запропонувала для ведення зборів обрати голову та секретаря.


Виступили:

Ліннік І.В., яка запропонувала обрати головою зборів Стрілець А.М..


Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1.Обрати головою зборів – Стрілець А.М., голову ради школи


Слухали:

Стрілець А.М.., голову зборів,  щодо мети зібрання, обрання секретаря зборів

та лічильної комісії для проведення таємного голосування, затвердження порядку денного.
Виступили:

Приходько А.М., яка запропонувала обрати секретарем - Лихиту Л.С., лічильну комісію у складі – Білана М.В., Ліннік І.В., Науменко В.Г.


Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1.Обрати секретарем зборів – Лихуту Л.С.

2.Обрати лічильну комісію у складі Білана М.В., Ліннік І.В., Науменко В.Г.

3.Затвердити порядок деннийСлухали:

Стрілець А.М., голову зборів, яка надала слово директору школи Бублик Т.В.

Звіт директора школи Бублик Т.В., про організацію навчально-виховного процесу протягом 2015-2016 навчального року; зупинилась на питаннях про охоплення освітою дітей у мікрорайоні школи, про результативність навчальної діяльності школярів, результатах роботи школи, перемогах і прорахунках. Тетяна Володимирівна розповіла про соціальний захист дітей різних категорій, акцентувала увагу на проблемні питання, підготовку освітнього закладу до роботи в новому навчальному році та завданнях, які стоять перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами, визначивши ключові проблеми розвитку навчального закладу (звіт додається).

ІІ питання
Слухали:

Подусенко О.В., голову батьківського комітету школи про надходження та використання батьківських коштів (звіт додається).


УХВАЛИЛИ:

Інформацію Подусенко О.В. прийняти до відома


ІІІ питання
Слухали:

Білана М.В. голову лічильної комісії, який ознайомив з результатами таємного голосування.

У голосування взяло участь 29 осіб. Задовільно – 28, незадовільно  - 0, утримались – 1.
Виступили:

Стрілець А.М., голова зборів, яка зазначила, що за підсумками голосування членів трудового колективу та громадськості роботу керівника навчального закладу, а саме директора Бублик Т.В., оцінити як задовільно.


УХВАЛИЛИ:

Оцінити роботу директора школи Бублик Т.В., за звітний період на «задовільно»Голова зборів А.М.Стрілець
Секретар Л.С.Лихута

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconЗвіт директора Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за 2016-2017 навчальний рік
Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої І демократичної державно-громадської системи управління...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р icon«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»
...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconО. М. Штанько, методист відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації
Ю. С. Овчарук, заступник директора з навчально-виховної роботи Мд. Олександрівської зош І-ІІІ ст
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconПортфоліо вчителя початкових класів Гончариської зош і-іііст. Печенікіної Тетяни Олексіївни
Портфоліо вчителя початкових класів Гончариської зош і-іііст. Печенікіної Тетяни Олексіївни "Людина не просто проживає своє життя,...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconМихайло булгаков ■ майстер І марґарита
Б90 Майстер І маргарита: Роман / Пер з рос. М. А. Білоруса; Передмова І примітки Н. П. Євстаф’євої; Худож.ілюстратор Д. Б. Бублик;...
З в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка