Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 змістСторінка1/4
Дата конвертації20.04.2018
Розмір0,52 Mb.
  1   2   3   4


ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА,ЕКСКУРСІЙ І СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯНСЬКИХ МУЗЕЇВ

ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Ужгород - 2017

ЗМІСТ

Вступ


 1. Завдання музеїв при закладах освіти на сучасному етапі по формуванню національної свідомості учнівської молоді

 2. Підсумки Всеукраїнського огляду освітянських музеїв

 3. Нормативні документи про музейну діяльність

 4. Досягнення музеїв області при закладах освіти

  1. Діяльність музеїв по національно-патріотичному вихованню учнів

  2. Участь у конкурсах екскурсоводів

5. Всеукраїнські конференції з музейної роботи. Заходи по обміну досвідом працівників освітянських музеїв України

 1. Про дотримання нормативних вимог при веденні музейної документації

7. Про підтвердження та присвоєння звання «Зразковий музей»

Вступ
Діяльність музеїв при закладах освіти має велике значення у формуванні особистості підростаючого покоління. Цінність музейних установ полягає у можливості впливу на особу школяра наочними засобами, які сприяють розвитку уяви та поглибленню знань відповідно до профілю музею, створюють умови для пізнавальної діяльності учнів, які не в змозі надати школа. Через це заснування, розвиток та діяльність музеїв є невід’ємною частиною виховного процесу. Музеї створюються для збирання, дослідження, вивчення, збереження, використання та популяризації музейних експонатів з науково-освітньою та виховною метою.

Музеї є скарбницями надбань нашого народу за його багатовікову історію, які сприяють формуванню історичної пам’яті, являють собою місток між минулим та сучасним. Відвідування музеїв сприяє розвитку у школярів таких позитивних якостей, як патріотизм, повага до минулого, інтерес до історії свого народу, країни, рідного краю, свого роду. Велику роль відіграють музеї в естетичному та екологічному вихованні учнів.

Музеї також виконують функцію наукової установи, яка допомагає шкільній молоді набувати навички науково-дослідницької діяльності, займатися збором та вивчення експонатів різних профілів: історичних, етнографічних, мистецьких, природничих, географічних, літературних тощо.

Музей допомагає відповісти на питання: як жили, чим займалися, що одягали, як вчилися, як воювали наші предки; дослідити природні багатства: рослинний та тваринний світ, водні ресурси, корисні копалини; археологічні знахідки – які скарби минулого ще приховує наша земля.

Відповідно до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, перед музеями стоять наступні завдання:

- залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

- формування у молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого України;

- вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи;

- розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

- надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями;

- залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального використання музейного фонду України;

- проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших верства населення.

В сучасних умовах, коли наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни з московськими загарбниками, музеї грають велику роль у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Цим, насамперед, повинні займатися музеї військово-історичного, історичного та краєзнавчого профілю. З’являються в наш час і музеї, присвячені окремим Героям – учасникам війни на Сході України та учасникам Революції Гідності (Наприклад, музей Героя України Сергія Нігояна в його рідному селі Березнуватівці на Дніпропетровщині). В багатьох музеях відкрито цілі експозиції, в яких за останні роки зібрано матеріали про події та учасників Революції Гідності та війни проти російських окупантів. Зокрема, багатий матеріал на дану тематику зібрав директор історико-краєзнавчого музею Районного будинку дитячої творчості м. Іршави Світлинець А.А., інші музеї області при закладах освіти.

Важливе значення для розвитку музеїв при закладах освіти відіграють семінари різних рівнів, на яких відбувається обмін досвідом працівників освіти, які відповідають за роботу музеїв.

За останні роки освітянські музеї області зробили значний крок вперед у розвитку своєї діяльності. В приміщеннях музеїв проводяться численні екскурсії, нетрадиційні уроки та позакласні і виховні заходи, семінари, зустрічі, лекції тощо. Матеріали музеїв дають можливість учням проводити науково-дослідницьку та краєзнавчо-пошукову роботу, брати участь у різноманітних конкурсах учнівських творчих робіт, краєзнавчих конференціях, семінарах, олімпіадах : «Мій рідний край очима сучасників», «Моя Батьківщина – Україна», «Державотворчі процеси України», «Закарпатський краєзнавець», Малій академії наук; у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів навчальних закладів «Край, в якому я живу».

Про рівень розвитку музейної справи свідчать підсумки Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах, який проходив у грудні 2015 року.
 1. Завдання музеїв при закладах освіти на сучасному етапі по формуванню національної свідомості учнівської молоді

Музейна діяльність є одною із складових навчально-виховного процесу, вагомим чинником формування особистості учня, який сприяє національно-патріотичному, культурно-естетичному та морально-психологічному вихованню підростаючого покоління. Музеї при закладах освіти на сьогоднішньому етапі допомагають формувати у дітей історичну пам’ять, повагу до героїчного минулого нашого народу, зберігають традиції та звичаї предків.

Діяльність музеїв на ниві виховання патріотів нашої Батьківщини за сьогоднішніх історичних подій має велике значення. З 2013 року і до наших днів в історії України відбулися різкі зміни в суспільно-політичному житті – Революція Гідності, загарбання Криму російськими окупантами, агресія путінського режиму на Сході нашої країни, бойові дії на території Луганської та Донецької областей, де від рук московських загарбників щодня гинуть мирні мешканці та захисники нашої Батьківщини. Одною з причин цієї війни був низький рівень патріотичного виховання молоді у вказаних областях, коли учні виховувалися на прикладах радянської, а не української історії, в їхній свідомості формувалося поняття про «могутній і добрий» Радянський Союз, який розвалили «націоналісти та агенти західних розвідок». Молоді цих регіонів були чужими такі поняття, як свобода, демократія, любов до України, повага до її героїв – І.Мазепи, С. Петлюри, С.Бандери тощо. Тому, коли почалася Революція Гідності, більшість мешканців Сходу Україні, які навіть були етнічними українцями, сприйняли перемогу цієї революції як прихід до влади «націоналістів», «фашистів», «бандерівців» тощо. Особливо поширенню таких антиукраїнських ідей сприяла російська пропаганда як складова гібридної війни, яку наш північний сусід почав ще задовго до початку подій на Майдані. Зміст цієї пропаганди: Україна – це частина Росії; українські патріоти – це націоналісти; все, що було за режиму СРСР – добре, все українське повинно сприйматися негативно – мова, культура, звичаї, національні герої, до влади в Києві прийшла «хунта». Відсутність національно-патріотичного виховання в системі освіти східних областей (до якої входили й освітянські музеї), яке фактично залишалося радянським, а також панівний вплив антиукраїнської пропаганди з боку Росії сприяли трагічним подіям на Донеччині та Луганщині, більшість мешканців яких стали закликати Росію до прямої агресії проти власної держави. Ці події свідчать про важливість національно-патріотичного виховання на сучасному етапі.

Нажаль, випадки антиукраїнських настроїв або просто байдужого ставлення до долі своєї Батьківщини трапляються й зараз серед учнівської молоді через неправильне виховання у сім’ї, школі та суспільстві. Тому великого значення набуває діяльність освітянських музеїв, які повинні виховувати у дітей почуття патріотизму та гідності за наших героїв як у минулому, так і повагу до сучасних захисників Україні, які боронять її від московського агресора.

Під час огляду деяких музеїв при закладах освіти області нами було відмічено значну роботу по підвищенню національно-патріотичного виховання учнівської молоді, проведену керівниками цих музеїв.

Для подальшого підвищення ефективності роботи музеїв в цьому напрямку слід постійно здійснювати наступні заходи: 1. В приміщеннях історичних та краєзнавчих музеїв, а також музеїв Бойової слави (по можливості, в музеях інших профілів) повинні бути експозиції, присвячені подіям останніх років – Революції Гідності та бойовим діям в зоні АТО: предмети, особисті речі, фотоматеріали, документи учасників подій тощо. В музеях навчальних закладів, випускники (або мешканці населених пунктів навчального закладу) яких брали, беруть участь або загинули у бойових діях на Сході України, створити експозиції, присвячені цим героям.

 2. Створити експозиції, присвячені подіям Революції Гідності: фотографії членів Небесної Сотні, публікації, спогади, при наявності – особисті речі учасників революції тощо.

 3. Створити експозиції дитячих малюнків та листів до захисників нашої Батьківщини від московських окупантів.

 4. На базі музеїв постійно організовувати виховні заходи (вечори Пам’яті, концерти, виставки, зустрічі з учасниками подій, з рідними загиблих тощо) присвячені подіям Революції Гідності та героям АТО, особливо до Дня захисника України 14 жовтня та до Дня Збройних Сил України 6 грудня.

 5. По можливості організовувати екскурсії до військових частин для ознайомлення учнів з умовами навчання, бойової підготовки військовослужбовців та популяризації професії захисника Батьківщині.

 6. Залучати учнів різних вікових груп до написання творчих робіт, присвячених сучасним героям України.

 7. Залучати учнівську молодь до збору історичних експонатів, присвячених Революції Гідності та війні на Сході нашої держави.

 8. Переглянути зміст експозицій музеїв. При наявності експонатів радянської ідеології - показати антигуманну сутність тоталітарного комуністичного режиму; акцентувати увагу подій радянського періоду життя нашої держави на представниках українського народу в різні періоди історії (на прикладі Другої світової війни – приділяти увагу героям-українцям: льотчик-герой І. Кожедуб, партизанські командири С.Ковпак, О.Тканко, герої ОУН-УПА – С.Бандера, Р.Шухевич, Я.Стецько, полководці І.Черняховський, П. Рибалко тощо), герої-українці Афганістану, рятувальники під час аварії на ЧАЕС тощо.

Вказані рекомендації довести до всіх керівників музеїв при закладах освіти ваших районів
2. Підсумки Всеукраїнського огляду освітянських музеїв, огляду новостворених музеїв та музеїв, що претендують на присвоєння звання «Зразковий музей»
Інформація про музеї при закладах освіти Закарпатської області

(станом на 01.12.2017)


 1. Загальна кількість музеїв - 206, з них у сільській місцевості – 122

З них:

- у дошкільних навчальних закладах – 4

- у загальноосвітніх навчальних закладах – 193

- у позашкільних навчальних закладах – 4

- у професійно-технічних навчальних закладах – 5
Розподіл по адмінодиницях:

М.Берегово - 2, у т.ч. зразкових - 0

М. Мукачево - 6, у т.ч. зразкових - 3

М. Ужгород - 14, у т.ч. зразкових - 4

М. Хуст – 5, у т.ч. зразкових – 2

М. Чоп – 1, у т.ч. зразкових – 0

Берегівський район - 6, у т.ч. зразкових – 2

Великоберезнянський район – 10, у т.ч. зразкових – 1

Виноградівський район – 32, у т.ч. зразкових – 4

Воловецький район – 13, у т.ч. зразкових – 2

Іршавський район – 13, у т.ч. зразкових – 3

Міжгірський район – 20, у т.ч. зразкових – 3

Мукачівський район – 10, у т.ч. зразкових – 0

Перечинський район – 6, у т.ч. зразкових – 1

Рахівський район – 12, у т.ч. зразкових – 1

Свалявський район – 11, у т.ч. зразкових – 2

Тячівський район – 17, у т.ч. зразкових – 3

Ужгородський район – 13, у т.ч. зразкових – 3

Хустський район – 13, у т.ч. зразкових – 6

Всього зразкових – 40

Обласного підпорядкування – 11


 1. Музеї за профілями:

  1. Історичні – 56

З них:

- широкого історичного профілю – 44

- військово-історичні – 8

- історія освіти (навчального закладу) – 4

2.2. Археологічні – 0

2.3. Краєзнавчі – 62

2.4. Природничі – 2

2.5. Літературні – 17

2.6. Мистецькі – 2

2.7. Етнографічні – 47

2.8. Технічні – 0

2.9. Галузеві – 1

2.10. Народознавчі – 18
Протягом 2016 року комісією ЗЦТКЕСУМ по огляду новостворених музеїв та музеїв, що претендують на присвоєння звання «Зразковий», було проведено огляд 42 музеїв. На основі проведеного огляду було зроблено наступні висновки:

- переважна більшість музеїв відповідає необхідним вимогам згідно нормативно-правових документів про діяльність музеїв при закладах освіти;

- відповідальні за роботу оглянутих музеїв, педагогічні та учнівські колективи навчальних закладів беруть активну участь у музейній діяльності – у музеях постійно проводяться різноманітні заходи: екскурсії, семінари, відкриті та тематичні заняття, конкурси, зустрічі, фольклорні свята тощо;

- музейні експозиції переважної більшості музеїв постійно поповнюються новими експонатами;

- експонати зберігаються в основному в належному стані, на більшості з них розміщені інвентарні номери;

- у багатьох музеях створені експозиції, присвячені подіям останніх років – Революції гідності та бойовим діям на Сході України;

- музейна документація в цілому ведеться відповідно до нормативно-правових вимог.

Особливо слід наголосити на великій роботі завідуючих музеїв, які роблять вагомий внесок у розвиток музейної справи в закладах освіти нашого краю, нерідко витрачаючи свій вільний час та кошти для ефективної роботи музеїв, працюють над поповненням їх експозицій новими експонатами. Комісія відмітила особливо плідну роботу наступних завідуючих музеїв при закладах освіти області: Фещенко Світлана Данилівна (музей «Народна пам’ять» Берегівської школи-інтернату), Басараб Ігор Борисович (музей Бойової слави Великоберезнянської загально-освітньої санаторної школи-інтернату), Молнар Ганна Йосипівна (краєзнавчий музей Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7), Геращенко Тетяна Андріївна (історико-етнографічний музей Великокопанської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Балецька Ганна Михайлівна (історико-краєзнавчий музей Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Крупчинська Ангеліна Михайлівна (історико-краєзнавчий музей Підполозянської ЗОШ І-ІІ ступенів), Дерич Микола Миколайович (етнографічний музей Голятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Белень Марія Михайлівна (етнографічний музей Міжгірського професійного ліцею), Тумарець Наталія Анатоліївна (літературно-краєзнавчий музей ім. І. Ольбрахта Колочавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), Світлинець Андрій Андрійович (історико-краєзнавчий музей Районного будинку дитячої творчості, м. Іршава), Мандибур Мирослава Василівна (музей художніх мистецтв Мукачівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І ст. – гімназія»), Місюк Вікторія Омелянівна (музей побуту ДНЗ Мукачівський центр професійно-технічної освіти), Ганчак Лариса Василівна (етнографічний музей «З бабусиної скриньки» Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів), Віницька Ольга Володимирівна (історико-краєзнавчий музей «Гуцульщина» Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), Янцо Мирослава Михайлівна (історико-крєзнавчий музей Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), Рекіта Ганна Іванівна (літературний музей В.Гренджі-Донського Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), Олексій Валентина Миколаївна (етнографічний музей Нижньоапшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Малош Світлана Михайлівна (музей краєзнавства та етнографії Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Горбунова Катерина Степанівна (історико-краєзнавчий музей Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Сливка Тетяна Олександрівна (краєзнавчий музей Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Жменяк Віра Семенівна (дошкільний навчальний заклад №21 «Ластовічка», м. Ужгород), Майор Любов Павлівна (етнографічний музей «Берегиня» Ужгородської класичної гімназії), Різак Марія Іллівна (етнографічний музей «Світлиця» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»), Алексик Олена Юріївна (музей історії школи Хустської СШ І-ІІІ ступенів №1 ім. А. Волошина), Драгуська Ольга Василівна (краєзнавчий музей «Перлини рідного села» Нижньоселищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів), Лавринець Василина Миколаївна (етнографічний музей «Відгомін літ» Боронявської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та багато інших.

Недоліки, виявлені при проведенні огляду музеїв:


 • не у всіх музеїв виявлені свідоцтва про реєстрацію та інша необхідна документація;

 • не на всіх експонатах розміщені інвентарні номери:

- у деяких музеях не створені належні умови збереження експонатів, інколи за незалежних від завідувача музею причини – нестачі коштів, приміщення тощо.

Нагадуємо про нормативну документацію, яка повинна бути в кожному музеї: Статут музею, список Ради музею, уніфікований паспорт музею, Акт обстеження музею, свідоцтво про реєстрацію (вивішене на стіні), інвентарна книга, книга обліку надходжень, план роботи музею, графік роботи музею, наказ адміністрації навчального закладу про створення музею, конспект екскурсії по музею. Бажано також мати конспекти заходів, проведених на базі музею, а також книгу відгуків, актів прийому-передачі експонатів, картотеки. Вся документація повинна бути з мокрою печаткою освітнього закладу.
 1. Нормативні документи про музейну діяльність

У своїй діяльності всі музеї при закладах освіти області повинні керуватися наступними нормативно-правовими документами:

1. Закон України «Про музеї та музейну справу»

2. Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року №1195)

3. Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України (наказ міністерства освіти України від 25 травня 1997 року №152)

4. Положення про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року №1195)

А також Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту»

4.Досягнення музеїв області при закладах освіти  1. Діяльність музеїв по національно-патріотичному вихованню учнів

Робота по патріотичному вихованню підростаючого покоління в Закарпатті проводиться постійно з метою збереження у дітей історичної пам’яті та поваги до нашого героїчного минулого. З урахуванням драматичних подій останніх трьох років цій темі приділяється велика увага. При освітянських закладах нашого краю існує 116 історично-краєзнавчих музеїв та 8 музеїв Бойової слави, на базі яких керівники цих закладів регулярно проводять різноманітні заходи національно-патріотичного виховання. В переважній більшості цих установ створені експозиції, присвячені патріотичному вихованню учнівської молоді.

Великий внесок в організацію патріотичного виховання підростаючого покоління Закарпаття здійснює колектив Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. На базі Центру щорічно проводяться конференції та конкурси учнівських творчих робіт, зокрема: І тур конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина – Україна», Всеукраїнська акція «А ми тую славу збережемо», обласна краєзнавча конференція «Мій рідний край очима сучасників» тощо. Гуртківці центру займаються пошуковою роботою – збирають матеріали для написання творчих робіт, присвячених подіям Другої світової війни та бойовим діям на Сході нашої держави, беруть інтерв’ю в учасників Антитерористичної операції та родичів загиблих героїв. Регулярно працівники центру організовують змагання з різних видів спорту, присвячені Героям АТО, проводять військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).

10 листопада 2016 року проведено семінар з відповідальними за роботу освітянських музеїв області, на якому було розглянуто питання по підвищенню уваги до національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Всім учасникам семінару була запропонована низка заходів, направлених на підвищення ефективності національно-патріотичного виховання серед підростаючого покоління шляхом музейної роботи.

Велика увага приділяється вшануванню пам’яті героїв Другої світової війни керівниками музеїв при навчальних закладах нашого краю: щорічно на день Перемоги та до Дня вигнання нацистів з України 28 жовтня відбувається покладання квітів до пам’ятників та на могили воїнів, що віддали своє життя за свободу нашого народу; проводяться зустрічі з ветеранами війни, свідками тих подій; учні доглядають за могилами загиблих героїв, допомагають ветеранам-інвалідам.

Як приклад системної роботи у напрямку патріотичного виховання можна навести діяльність педагогічного та учнівського колективу Берегівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст.. Учні під керівництвом завідувачки шкільного Зразкового музею Фещенко С. Д. щорічно проводять зустрічі з ветеранами війни та праці, співпрацюють з воїнами-інтернаціоналістами – учасниками афганської війни, доглядають за військовими похованнями, здійснюють покладання квітів до пам’ятників учасникам Другої світової війни, зокрема – до пам’ятника партизанам-десантникам загону ім.Суворова, що загинули на території Берегівського району влітку 1944 року, а також до пам’ятника землякам, які загинули в наш час, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої Батьківщини від московських загарбників. Регулярно в школі проводяться уроки мужності «Захисники Вітчизни», на яких учні зустрічаються з учасниками бойових дій різних періодів, зокрема, і з учасниками АТО на Сході України. Учні школи зустрічалися з працівниками районного військкомату, були гостями КП «Лужанка», де познайомилися з умовами життя та служби охоронців наших кордонів, оглянули види озброєння та обладнання прикордонників.

Прикладом патріотичного виховання та вдалої пошукової роботи може служити діяльність учнів Чорнопотіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавського району, які під керівництвом завідувачки Зразкового шкільного музею Мороз Л.В. докладають багато зусиль для збереження пам’яті про наше героїчне минуле. Основна експозиція музею присвячена партизанському руху на Іршавщині у роки Другої світової війни. Вихованці школи встановили пам’ятний знак на місці загибелі партизанів-десантників, протягом 2014 – 2015 рр. було проведено декілька пошукових експедицій на місці падіння радянського транспортного літака.

За допомогою металошукача знайдено багато артефактів періоду війни – дрібні деталі літака, спорядження десантників, розірвані боєприпаси тощо. Було також знайдено останки льотчика та дві нагороди, за допомогою яких можна буде ідентифікувати імена загиблих пілотів.

Педагогічний колектив та, зокрема, завідувач Зразкового музею Бойової слави Великоберезнянської школи-інтернату І-ІІІ ст. Басараб І.Б. плідно працюють над патріотичним вихованням учнів, використовуючи експозиції музею, серед яких є наступні: «Партизанський рух на території Закарпаття», «Бойовий шлях 875-ого самохідно-артилерійського полку», «Герої не вмирають» (присвячена Революції Гідності), «Наші земляки – учасники АТО».

Патріотичному вихованню нашої молоді присвячена робота історично-краєзнавчого музею районного Будинку дитячої творчості (Іршавського району) під керівництвом Світлинця А.А. У період Революції Гідності «по гарячих слідах» була створена експозиція «Євромайдан – 94 дні гідності». Наразі створена та активно поповнюється експозиція, присвячена неоголошеній війні на Сході України. Педагогічний колектив БДТ та музею провели спільний захід, присвячений 70-тій річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Із діючої експозиції та фондів музею було створено виставку, в якій представлено уніформу червоноармійця, бойові нагороди, фрагменти зброї, радянські прапори, а також прострілений бронежилет, український прапор, форму українського військовослужбовця, стріляні гільзи та різне спорядження із зони АТО. На свято запросили ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій на Сході нашої держави, волонтерів.

З останні роки в більшості навчальних закладів області завдяки роботі керівників музеїв зросла увага до патріотичного виховання підростаючого покоління, про що свідчать численні заходи: зустрічі з Героями Революції Гідності та АТО, конкурси творчих робіт, малюнків, газет; плакати, фотографії та стенди, присвячені Небесній Сотні, випускникам шкіл, що брали участь або героїчно загинули у війні на Сході України.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconЗакарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій І спорту учнівської молоді
У посібнику представлено маршрут екскурсії по мальовничих набережних Ужгорода – Київській та Незалежності, які пролягають по обидві...
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconПро підсумки обласного сходження учнівської молоді Львівщини на гору Високий Верх Сколівського району, присвяченого 160-й річниці від дня народження І. Франка
«Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій І туризму учнівської молоді» (надалі – кз лор лоцкетум) 0 вересня – жовтня 2016...
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconМ. М. Гаврилюк інтерактивні форми та методи діяльності керівника краєзнавчого гуртка
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconПрограма козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
...
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconКз «зоцткум» зор
«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconКонкурсу-виставки фотографій «Наша гордість: Минуле і сучасність Запорізького дитячого туризму і краєзнавства»
Мета: залучення учнівської молоді до справи вивчення історії та надбань дитячо-юнацького туризму та краєзнавства
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconОбласний центр туризму, краєзнавства І екскурсій учнівської молоді черкаської обласної ради інформаційний збірник Укладач: Турченюк С. П. Черкаси
Аний з метою допомоги методистам та організаторам туристсько-краєзнавчої роботи при закладах освіти області, керівникам гуртків та...
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconКонкурс для абітурієнтів : «Правознавці та історики: юні таланти України» Напрямок: історія Тема конкурсної роботи: використання інтернет джерел у пошуку та ініціалізаціі загиблих у другій світовій війни
Вихованець гуртка «Водний туризм» Сєвєродонецького Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст iconНа допомогу керівнику туристсько-краєзнавчого гуртка завдання І запитання до занять тематичного напрямку туристсько-рекреаційні ресурси запорізького краю: видатні об’єкти, дати, події І постаті
«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка