Закон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютераСторінка1/14
Дата конвертації16.06.2017
Розмір2,25 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Шпаргалки з курсу Інформатика (60 питань)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ ІНФОРМАТИКА

1. Предмет, основні поняття та завдання інформатики.

2. Поняття, властивості та види інформації. Закон України "Про інформацію".

3. Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”.

4. Етапи створення і тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки.

5. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера.

6. Структурна схема ПК. Призначення її основних елементів.

7. Основні характеристики сучасних персональних комп’ютерів.

8. Класифікація запам’ятовуючих пристроїв ПК. Загальна характеристика пристроїв внутрішньої (основної) пам’яті.

9. Класифікація та загальна характеристика пристроїв зовнішньої пам’яті.

10. Призначення та основні характеристики центрального мікропроцесора.

11. Представлення інформації у ПК. Одиниці вимірювання інформації. Зв’язок між ними.

12. Класифікація пристроїв вводу – виводу інформації ПК.

13. Загальна характеристика дисплеїв та принтерів.

14. Загальна характеристика клавіатур, ручних маніпуляторів, сканерів.

15. Загальна характеристика модемів, мультимедіа-обладнання.

16. Основи організації роботи на ПК у режимі користувача. Техніка безпеки при роботі з комп’ютерними засобами.

17. Програмно–математичні основи роботи ПК (поняття програми, команди, алгоритму, принцип програмного керування).

18. Класифікація програмного забезпечення ПК. Прикладне програмне забезпечення.

19. Склад та загальна характеристика системного програмного забезпечення ПК.

20. Призначення та склад операційної системи. Загальна характеристика ОС Windows.

21. Файлова система ОС Windows.

22. Робочий стіл, головне та контекстне меню операційної системи Windows, особливості інтерфейсу.

23. Структура типового вікна операційної системи Windows, робота з довідковою інформацією.

24. Елементи діалогового вікна операційної системи Windows.

25. Операційна система Windows (вбудовані додатки та утілити, особливості використання утілит Defrag і Scandisk).

26. Створення об’єктів в операційній системі Windows.

27. Пошук, знищення і відновлення об’єктів в операційній системі Windows.

28. Копіювання і переміщення об’єктів в операційній системі Windows.

29. Робота з комп’ютером у разі його "зависання". Завершення роботи з операційною системою Windows.

30. Текстовий редактор Word (початок роботи, вікно редактора, рядок меню та особливості роботи з ним, робота з панелями інструментів).

31. Текстовий редактор Word (діалогові вікна, вікна документів, створення та збереження документів).

32. Текстовий редактор Word (введення і редагування тексту, робота з колонтитулами).

33. Текстовий редактор Word (переміщення за текстом, пошук та заміна необхідної інформації у тексті, форматування тексту).

34. Текстовий редактор Word (робота з таблицями).

35. Текстовий редактор Word (використання графіки, перегляд і друкування документів).

36. Сучасні системи перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії.

37. Табличний процесор Excel (особливості інтерфейсу, робота з аркушами книг, створення і збереження файлів книг).

38. Табличний процесор Excel (форматування комірок, введення і редагування даних).

39. Табличний процесор Excel (використання формул, побудова діаграм).

40. Види комп’ютерної графіки. Сучасні засоби комп’ютерної графіки.

41. Графічний редактор Paint (вікно редактора, створення, перегляд, редагування, збереження малюнка).

42. Засіб створення презентацій Power Point: загальна характеристика, правила роботи з програмою.

43. Поняття бази даних та банку даних. Реляційні, мережні та ієрархічні бази даних.

44. Поняття автоматизованої інформаційної системи. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.

45. Системи управління базами даних (СУБД). Основні поняття, види та загальна характеристика СУБД.

46. СУБД Access (типи та властивості полів, створення баз даних та таблиць у базах даних).

47. СУБД Access (робота з таблицями, зв’язування таблиць).

48. СУБД Access (створення та використання запитів і форм).

49. Поняття та класифікація комп’ютерних вірусів.

50. Засоби захисту від комп’ютерних вірусів. Основні антивірусні програми та правила користування ними.

51. Утілити для захисту та відновлення інформації на магнітних носіях.

52. Поняття архівації даних. Способи та алгоритми архівації. Програми-архіватори.

53. Загальна характеристика правових інформаційно–пошукових систем.

54. Режими пошуку інформації у правових інформаційно–пошукових системах. Реквізити для пошуку інформації.

55. Комп’ютерні мережі (загальні відомості). Локальні та глобальні мережі.

56. Робота в мережі в середовищі OC Windows.

57. Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet. Загальні поняття середовища Internet.

58. Основні служби Інтернет. Доменна система імен Internet.

59. Основні поняття World Wide Web. Пошук інформації на WWW-серверах.

60. Програми-броузери. Загальна характеристика, правила роботи з ними.

1. Предмет, основні поняття та завдання інформатики

Слово інформатика походить від французького слова Informatique, що утворилося в результаті об'єднання термінів Informacion (інформація) і Automatique (автоматика), що відображає її суть як науки про автоматичне опрацювання інформації. В більшості країн Західної Європи і США використовують інший термін Computer Science (наука про обчислювальну техніку).

Інформатика – це наука, що вивчає способи створення, зберігання, відтворення, оброблення і передавання інформації засобами комп'ютерної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи керування ними.

Предметом інформатики є: • апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • засоби взаємодії апаратного і програмного забезпечення;

 • засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами.

В інформатиці особливу увагу приділяють питанням взаємодії. Методи і засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами називають інтерфейсом користувача. Відповідно існують апаратні інтерфейси, програмні інтерфейси та апаратно-програмні інтерфейси.

Основним завданням інформатики є систематизація способів і методів роботи з апаратними і програмними засобами обчислювальної техніки, впровадження найефективніших технологій автоматизації роботи з даними на основі найновіших методичних і технологічних досліджень.

Інформатика – практична наука, її досягнення повинні підтверджуватися практикою і використовуватися тоді, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності, передусім матеріального виробництва і комерційного ринку.

Основні завдання інформатики такі:

1) вдосконалення архітектури обчислювальних систем, призначених для автоматичного оброблення даних;

2) інтерфейси обчислювальних систем (прийоми і методи управління апаратним та програмним забезпеченням);

3) розроблення комп'ютерних програм;

4) перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних);

5) захист інформації;

6) автоматизація обчислювальних процесів (функціонування апаратно-програмних засобів без участі людини);

7) стандартизація (забезпечення сумісності між апаратно-програмними засобами, а також форматами подання даних, що належать до різних типів обчислювальних систем).

Ключовими поняття інформатики є інформація, дані, знання, ефективність та кодування.

На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим поняттям є ефективність.

Для апаратних засобів під ефективністю розуміють відношення продуктивності обладнання до його вартості (з урахуванням вартості експлуатації і обслуговування). Для програмного забезпечення під ефективністю розуміють продуктивність праці осіб, які використовують це забезпечення (користувачів).

Інформація – це фундаментальне наукове поняття. Наукове визначення інформації дається достатньо просто, якщо припустити, що інформація – це динамічний об'єкт, не існуючий у природі сам по собі, а утворений у ході взаємодії даних та методів. Він існує рівно стільки, скільки триває ця взаємодія, а весь інший час знаходиться у вигляді даних.

Дані – це інформація, подана у формі, сприятливій для формальної обробки персональним комп'ютером або користувачем.

У ході інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів обробки. Обробка даних включає в себе багато різних операцій.

У структурі можливих операцій з даними можна виділити такі основні операції: • збір даних – накопичення з метою забезпечення достатньої інформації для прийняття рішень;

 • формалізація даних – приведення даних, що надходять із різних джерел, до однакової форми, щоб зробити їх зіставними між собою;

 • сортування даних – упорядкування даних за наданою ознакою з метою зручності використання (підвищує доступність інформації);

 • групування даних – об'єднання даних за наданою ознакою з метою збільшення зручності використання;

 • архівація даних – організація збереження даних у зручній та легкодоступній формі, служить для зниження економічних витрат на зберігання та збільшує загальну надійність інформаційного процесу в цілому;

 • захист даних – комплекс заходів, спрямованих на запобігання втрачання даних, на відтворення та модифікацію даних;

 • транспортування даних – прийняття та передача (доставлення і постачання) даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу. При цьому джерело даних в інформатиці прийнято називати сервером, а споживача – клієнтом.

Інформація – це результат перетворення та аналізу даних.

Відмінність інформації від даних полягає у тому, що дані – це фіксовані відомості про події і явища, які зберігаються на певних носіях, а інформація з'являється в результаті обробки даних при розв'язку конкретних завдань. Наприклад, у базах даних зберігаються різні дані, а по певному запиту система керування базою даних видає необхідну інформацію.

Існують і інші визначення інформації, наприклад, інформація – це відомості про об'єкти і явищах навколишнього середовища, їх параметрах, властивостях і стані, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань.

З метою уніфікації прийомів і методів роботи з даними в обчислювальній техніці застосовується універсальна система кодування даних, яка називається двійковим кодом. Елементарною одиницею представлення даних у двійковому коді є двійковий розряд – біт (від. англ. binary digital – двійкова цифра).

Кодування даних – процес перетворення даних з форми, зручної для безпосереднього використання, у форму, зручну для передачі, зберігання або автоматичної переробки.

Усі дії, які можна провадити з інформацією, називаються інформаційними процесами. Вони містять такі складові: • отримання;

 • зберігання;

 • обробка;

 • передача інформації.

При цьому інформація обов'язково повинна мати такі властивості:

 • достовірність;

 • зрозумілість;

 • актуальність;

 • корисність;

 • повноту;

 • однозначність.

Знання – це зафіксована та перевірена практикою оброблена інформація, яка використовувалася та може багаторазово використовуватися для прийняття рішень.

Знання – це вид інформації, яка зберігається у базі знань і відображає знання фахівця у конкретній предметній області.

Знання – це інтелектуальний капітал. Формальні знання можуть бути у вигляді документів (стандартів, нормативів), що регламентують прийняття рішень або підручників, інструкцій з описом розв'язку задач. Неформальні знання – це знання та досвід фахівців у певній предметній області.
2. Поняття, властивості та види інформації. Закон України "Про інформацію"

В літературі можна віднайти багато тлумачень терміну "Інформація", що відображує різні аспекти розуміння цього поняття. Під інформацією Закон України про інформацію N 2658-XII від 02.10.92 розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Інформація та її властивості є об'єктом дослідження цілого ряду наукових дисциплін. Різні аспекти інформації розглядають:


 • Теорія інформації - процеси зберігання, перетворення і передачі інформації;

 • Кібернетика - загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних та ін.;

 • Семіотика - способи передачі інформації, властивості знаків та знакових систем в людському суспільстві, природі;

 • Теорія масової комунікації - засоби масової інформації та їх вплив на суспільство;

 • Інформатика - процеси збору, перетворення, збереження, захисту,пошуку і передачі усіх видів інформації та засобів їх автоматихованої обробки;

 • Соціоніка - інформаційну взаємодію психіки людини або стійкої соцільної групи людей з оточоючою реальністю;

 • Інформодинаміка - відкриті інформаційні системи;

 • Інформаціологія - отримання, збереження і передачу інформації для множин об'єктів.

В інформатиці використовується таке визначення цього терміну: Інформація - це усвідомленні відомості про оточуючий світ, які є об'єктом для збереження, перетворення, передачі та використання. Відомості — це знання, виражені в сигналах, повідомленнях, вістях, звістках і так далі Кожну людину в світі оточує велика кількість різновидів інформації.

Прагнення зафіксувати, зберегти надовго своє сприйняття інформації було завжди властиве людині. Мозок людини зберігає безліч інформації і використовує для зберігання її свої способи, основа яких — двійковий код, як і в комп'ютерів. Людина завжди прагнула мати можливість поділитися своєю інформацією з іншими людьми і знайти надійні засоби для її передачі і довготривалого зберігання. Для цього в даний час винайдена безліч способів зберігання інформації на зовнішніх (відносно мозку людини) носіях і її передачі на величезні відстані.

Основні види інформації по її формі вистави, способам її кодування і зберігання, що має найбільше значення для інформатики, це:


 • графічна або образотворча — перший вигляд, для якого був реалізований спосіб зберігання інформації про навколишній світ у вигляді наскальних малюнків, а пізніше у вигляді картин, фотографій, схем, креслень на папері, полотні, мармурі і ін. матеріалах, що змальовують картини реального світу;

 • звукова — світ довкола нас повний звуків і проблему їх зберігання і тиражування було вирішене з винахід звукозаписних пристроїв в 1877 г.; її різновидом є музична інформація – для цього вигляду був винайдений спосіб кодування з використанням спеціальних символів, що зробило можливим зберігати її аналогічно графічній інформації;

 • текстова – спосіб кодування мови людини спеціальними символами – буквами чи ієрогліфами, причому різні народи мають різні мови і використовують різні набори для відображення мови; особливо велике значення цей спосіб придбав після винаходу паперу і книгодрукування;

 • числова – кількісна міра об'єктів і їх властивостей на навколишньому світі; особливо велике значення набула з розвитком торгівлі, економіки і грошового обміну; аналогічно текстовій інформації для її відображення використовується метод кодування спеціальними символами – цифрами, причому системи кодування (числення) можуть бути різними;

 • відеоінформація – спосіб збереження «живих» картин навколишнього світу, що з'явився з винайденням кіно.

Відповідно Закону України "Про інформацію" № 1642-ІІІ (1642-14) від 06.04.2000 р. інформацію розмежовують на:

- статистичну - це офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій і явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших галузях життя України;

- масову - привселюдно поширювана друкована й аудіовізуальна інформація;

- державних органів і органів місцевого та регіонального самоврядування - офіційна документована інформація, яка створюється у процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої і судової влади, органів самоврядування;

- інформацію про особу - це сукупність документованих або привселюдно повідомлених відомостей про особу;

- довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані або привселюдно оголошені зведення про суспільне, державне життя і навколишнє природне середовище;

- соціологічну - документовані або привселюдно повідомлені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій і явищ, процесів, фактів;

- науково-технічну - документовані чи привселюдно оголошені зведення про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та суспільної діяльності.

Інформація як відображення реального (матеріального) світу повинна мати такі властивості: об'єктивність, достовірність, повнота, актуальність, корисність, комулятивність, однозначність, зрозумілість, надлишковість.

До основних рис інформації належить віднести такі характерні риси:

- інформація - це нематеріальна субстанція, але вона передається за допомогою матеріальних носіїв;

- інформація залежить не тільки від знаків та символів, а й від їх взаємного розташування;

- при передаванні інформації з однієї точки простору в іншу вона не зникає в початковій точці;

- інформація повинна відповідати вимозі розпізнання.

Існують також види інформації, для яких ще й донині не винайдено способів їх кодування і зберігання, – це тактильна інформація, передавана відчуттями, органолептична, передавана запахами і смаками і інші види, для яких сучасна наука навіть не знайшла визнаних всіма термінів визначення.

Для передачі інформації на великі відстані спочатку використовувалися кодовані світлові сигнали, з винаходом електрики – передача закодованого певним чином сигналу по дротах, а пізніше – з використанням радіохвиль.

Творцем загальної теорії інформації і основоположником цифрового зв'язку вважається Клод Шеннон (Claude Shannon). Всесвітню популярність йому принесла фундаментальна праця 1948 року – «Математична теорія зв'язку» (A Mathematical Theory of Communication), в якій вперше обгрунтовується можливість використовувати двійкові коди для передачі інформації.

З появою комп'ютерів спочатку з'явився засіб для обробки числової інформації. Проте надалі, особливо після широкого поширення персональних комп'ютерів, комп'ютери стали використовуватися для зберігання, обробки, передачі і пошуку текстової, числової, графічної, звукової і відеоінформації. З моменту появи перших персональних комп'ютерів – ПК (80-і роки 20 століття) до 80% їх робочого часу присвячувалось роботі з текстовою інформацією.

Зберігання інформації при використанні комп'ютерів здійснюється на магнітних дисках або стрічках, на лазерних дисках (CD і DVD), спеціальних пристроях незалежної пам'яті (флеш-пам'ять і ін.). Ці методи постійно удосконалюються, винаходяться нові пристрої і носії інформації. Обробку інформації (відтворення, перетворення, передачу, запис) виконує процесор комп'ютера. За допомогою комп'ютера можливе створення і зберігання нової інформації будь-яких видів, для чого використовують спеціальні програми.

До особливого вигляду інформації в даний час можна віднести інформацію, представлену в глобальній мережі Інтернет. Тут використовуються особливі прийоми зберігання, обробки, пошуку і передачі розподіленої інформації великих об'ємів і особливі способи роботи з різними видами інформації. Постійно удосконалюється програмне забезпечення, що забезпечує колективну роботу з інформацією всіх видів.


3. Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”

Під інформатизацією суспільства будемо розуміти повсюдне впровадження комплексу заходів, які спрямовуються на забезпечення повного і своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених знань у всіх соціально значимих видах людської діяльності.

4 лютого 1998 року був виданий Закон України «Про національну програму інформатизації» в якому дається таке поняття терміну: «інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки».

Інформатизація – об’єктивний і закономірний етап, через який в тій чи іншій формі повинно пройти кожне суспільство, яке вступило на шлях інтенсивного розвитку. Сучасна інформатизація – це глобальний процес, який пов’язаний з кардинальними змінами структури і характеру світового і соціального розвитку, з переходом до нових поколінь наукомістких технологій, технічних систем, матеріалів, а також нових видів інформаційного обміну, які дозволяють вирішальним чином змінювати характер праці і умови життя людини.

Національна програма інформатизації визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення.

Інформатизація в усіх сферах діяльності людини дозволяє активно і широко застосовувати все багатство інтелектуального наслідування і уроків розвитку нашого суспільства. З цією метою все ширше розгортається використання інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності, як від проведення референдумів, опитування суспільної думки за різними аспектами життя суспільства, впровадження інформаційно-довідкових систем в різноманітних галузях (наприклад, транспорту, зв’язку, торгівельних організацій наявність товарів у формі систем замовлень товарів чи послуг для виявлення, обліку і використання ресурсів) і, так далі. Інформаційні технології стали широко застосовуватись в сфері відпочинку і розваг. Використання електронних систем в бібліотеках, музеях, відеофільмотеках і створення для будь-яких груп населення інтелектуальних відеоігор відкриває якісно нові форми творчого розвитку людини, збереження багатств вітчизняної та світової культури. Інформаційні технології в галузі медицини дозволяють підвищити якість медичного обслуговування. В галузі освіти вони створюють умови для безперервної освіти, розвитку індивідуальних форм і інтенсифікації технологічних процесів навчання. Циклічний розвиток поколінь техніки стає причиною необхідності оперативно підвищувати кваліфікацію і змінювати сферу професійної діяльності. Доступність міжнародної системи баз даних і знань для кожного члена суспільства дозволить безперервно виявляти і розвивати творчі здатності індивідуума.

Сучасні процеси глобалізації економіки та цивілізаційної трансформації суспільства характеризуються утворенням єдиного світового інформаційно-комунікаційного простору, де інформація розглядається як знання, відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від місця, форми, формату їх подання. Ретельний аналіз сучасних економічних, політичних та соціальних умов розвитку суспільства породжує актуальну проблему значення та особливої цінності інформації та інформатизації у подальшому розвитку цивілізації. Особливе місце в цьому процесі належить праву та державі і науковому обґрунтуванню їх ролі.

З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про Національну програму інформатизації»

Цей Закон визначає загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації.

Структура НПІ (Закон України №74-75/98-ВР від 04.02.98 р.)Закон України „Про національну програму інформатизації”

Про затвердження завдань НПІ”

(періодично)

Концепція Національної програми інформатизації

 

Основні завдання НПІ:

 

1. Загальні положення

1. Розроблення політики та органі­заційно-правове забез­печення інформатизації

1. Загальні положення

2. Формування і виконання НПІ

2. Формування національної інфраструктури інформатизації

2. Стан інформатизації в Україні

3. Фінансове забезпечення та економічне стимулювання НПІ

3. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони

3. Загальні принципи державної політики у сфері інформатизації

4. Інформатизація процесів соці­ально-економічного розвитку

4. Визначення, головна мета і ос­новні завдання

4. Державний контроль за формування НПІ

5. Інформатизація пріоритетних галузей

5. Принципи формування і вико­нання Програми

6. Інформатизація фінансової та грошової системи, держав­ного фінансово-економічного контролю*

6. Основні напрями інформа­тизації

5. Міжнародне співробітництво

7. Інформатизація соціальної сфери

7. Очікувані наслідки реалізації Програми

8. Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів

6. Прикінцеві положення

9. Інформатизація науки, освіти і культури

8. Механізм формування та вико­нання Програми

10. Міжнародне співробітництвоПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconАпаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система
Обчислювальна система — це сукупність апаратних І програмних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання,...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакон України "Про закони І законодавчу діяльність"
...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакон України про вищу освіту; Концепції виховання дітей І молоді в національній системі освіти; Національної доктрини розвитку освіти України у xxiст
Національному музеї літератури України. Окрім запланованого порядку денного, викладачі поспілкувалися з академіком нан україни Миколою...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconРаді районного методичного кабінету Про використання інформаційно
...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера icon1. Верховна Рада урср ухвалила Закон Про економічну самостійність Української рср з метою
Тести з історії України з теми Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconЗакон всесвітнього тяжіння Розробка уроку з фізики з комп’ютерною підтримкою для 10 класу Кривий Ріг 2011
Кожен етап уроку: перевірка домашнього завдання, викладання нового матеріалу, закріплення супроводжується комп’ютерною підтримкою,...
Закон України \"Про інформацію\". Сутність інформатизації. Закон України \"Про Національну програму інформатизації\". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера iconСвідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8
Свідоцтво Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 16 липня 2012 року, серія вб, №01692 5


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка