Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядуванняСкачати 119,83 Kb.
Дата конвертації21.09.2017
Розмір119,83 Kb.
ТипЗакон


Про стан організації діяльності учнівського самоврядування

та ДГО «Мрія» в КЗ «СЗШ № 6» у 2010-2011 навчальному році


Учнівське самоврядування школи – зразок

співпраці і співтворчості учнів та вчителів
Основні документи, що регламентують шкільне самоврядування:

 • Всесвітня декларація прав людини;

 • Конвекція про права дитини;

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

 • Статут школи;

 • Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування;

 • Статут дитячої громадської організації «Мрія»

З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування, результативності їх роботи.

Дитяче самоврядування є однією з головних умов розвитку самостійної особистості.

Створенню міцного, організаційно-дійового колективу сприяє створення чіткої системи учнівського самоуправління, яке є способом організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, виховної та суспільно корисної діяльності; виявленню та розвиткові організаційних навичок; формування в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.

Учителі повинні робити все можливе, щоб учнівське самоврядування працювало компетентно, відповідально й водночас користувалися певними правилами. Завдяки тому , що учні, беручи участь у відповідальних справах, бачать, наскільки їх ефективність залежить від внеску кожного, значно зростають їхні ініціативність та активність, відповідальність за всіх і за себе.

При детальному аналізі учнівського самоврядування стає зрозумілим те, що лише розвиток самоврядування допоможе дітям відчути всю складність соціальних відносин, сформувати соціальну позицію, визначити свої можливості в подальшій життєвій реалізації. Через розв’язання завдань шкільного життя у спільній діяльності підлітки виробляють певні якості, які потрібні дорослій людині, щоб бути успішною: готовність до прийняття рішень і відповідальність за них; здатність ефективно працювати в команді і досягати спільної мети, виробляти наполегливість при розв’язанні проблем, набуття досвіду перед тим, як іти працювати, розвинути певні позитивні якості або риси характеру, самореалізуватися й завоювати повагу серед оточуючих.

Учнівське самоврядування є ознакою розвиненого громадянського суспільства, підтвердження високого рівня самосвідомості.

В концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти записано: «Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Тут постає питання: яким чином сучасна освіта повинна виховати цей ідеал громадянина?

Цей процес залежить від дуже багатьох факторів. Це і ставлення адміністрації школи до даного питання – допомагати чи знехтувати; і розуміння педагогічного колективу, а, особливо, класних керівників, важливості існування цієї форми виховної роботи; і підтримка з боку батьків; адекватне ставлення до починань молоді; правова і громадянська обізнаність самих учнів, їх бажання до самовдосконалення та ін.

Слід звернути увагу на критерії ефективності системи виховної роботи школи (як свідчить досвід, їх може бути три), які передбачають високий рівень її функціонування й результативності та відповідають вимогам суспільства на сучасному етапі його розвитку.

1. Високий рівень управління системою виховної роботи, який забезпечує досягнення найоптимальнішого за певних умов результату.

2. Високий рівень функціонування системи виховної роботи, який обумовлює успішне виконання завдань, поставлених перед школою.

3. Високий рівень вихованості школярів, їх готовності до самостійного життя і праці.

Самоврядування сприяє: виявленню та розвиткові організаційних навичок; формування в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.

Учнівське самоврядування повинно задовольняти основні вимоги до виховного процесу розвитку творчих здібностей учня:

– гуманізація і демократизація: виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;

– зв'язок виховання з реальним життям: робота органів самоврядування повинна передбачати участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загально-шкільних традиційних заходів тощо;

– виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності: майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити у колективі, навчити створювати його атмосферу, враховуючи думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;

– єдність вимог і поваги до особистості: учень повинен відчувати, що вимоги до нього базуються на вірі в його можливості, на впевненості у його силах, на турботі про поступальний розвиток його особистості.

З цією метою в школі працює програма «Творчої обдарованості», щорічно створюється банк даних творчообдарованих та здібних дітей. За підсумками 2010-2011 навчального року до банку даних занесено 80 учнів. Серед них: 9 мають інтелектуальні здібності, 19 – літературні, 10 – музичні, 4 – технічні, 8 – художні, 10 – спортивні, 17 – артистичні та 3 учнів мають здібності до занять науковою працею.

Учнівське самоврядування допомогає учням організовувати власне життя і життя своїх товаришів. Адже взаємостосунки, які існують у класному колективі, розв’язування певних конфліктів, захист прав та інтересів, спільні пошуки тих чи інших шляхів для виконання поставлених завдань – це і є перші кроки у доросле життя.

Принцип дії педагога-консультанта щодо учнівського самоврядування акумульований у формулі: «Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай дітям можливість виявити ініціативу! Але не «натискай!»»

Самоврядування передбачає керівництво діяльністю учнів самими учнями. Однак, щоб вони успішно керували, для зручності в структурі УСШ є центри: навчання і права, здорового способу життя, дисципліни і порядку, прес-центр, дозвілля і цікавих справ, національного і культурного відродження, за якими закріплені вчителі-консультанти: Довгалюк Н.Ф., Гоцелюк В.А., Лапшина Ю.М., Усик А.В., Мала В.О., Дубинець А.І., Наумова Ю.О., Андрюхіна А.В., Нечипоренко В.М., Домніцька Т.С., Пастух А.Г., Ткаченко О.М., Ленів В.І., які постійно враховують інтереси учнів та умови роботи нашої школи.

Життя постійно змінюється, підштовхуючи школу до змін.

Сьогодні ми усвідомлюємо важливість проблеми залучення учнів школи до суспільно-політичного життя. І як відомо, не остання роль у цьому належить виконанню проектів. Тому хочеться вказати на те, що у цьому навчальному році наша школа вперше взяла участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування у номінації «Загальна система роботи», який був спрямований на визначення передового досвіду роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді, удосконалення методологічних підходів до змісту їх роботи, заохочення педагогів та дітей до активізації та вдосконалення діяльності органів учнівського самоврядування.

Навчити дітей правильно скеровувати свою роботу набагато важче, ніж робити щось самому. В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства вони мають володіти не стільки знаннями, скільки методами пошуку інформації, а головне – вміннями і якостями, що допоможуть їм виживати і успішно діяти на благо собі і всього суспільства. Недаремно ще Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію».

Виховна система дитячої організації «Мрія» спрямована, в основному, на формування вмінь і навичок у дітей і підлітків, пов’язаних з природою (життя в таборі, туризм, екологічне виховання), із зміцненням здоров’я (фізична підготовка), вихованням шанобливого ставлення до сім’ї, рідної місцевості, держави (сімейне життя, життя в суспільстві).

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини до майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Творче зростання дорослих і дітей в учнівському самоврядуванні забезпечується здатністю педагога бути неформальним лідером колективу.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність ДГО «Мрія». Повноцінному учнівському самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових ініціативах, високому рівні відповідальності за спільну справу.

У цьому контексті важливого значення набуває залучення дітей до участі у міських розважальних конкурсах, в яких наші діти були неодноразово переможцями. Візьмемо до уваги:


 • міський етап обласного конкурсу дитячої творчості «Міс Аліса - 2010» - ІІ місце;

 • міська ігротека «Чарівність осені безмежна» (Міс Осінь – 2010) – І місце;

 • зліт-старт МО ДГО «Перлина». Презентація ДГО «Знайомтесь – це я, це моя дитяча організація» - І місце;

 • міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь України обирає здоров’я» - ІІ місце;

 • міський етап обласного фестивалю туристичної пісні «У колі друзів» - почесна грамота УО;

 • фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль школярів України «Нащадки козацької слави» - ІІ місце;

 • міський етап регіонального конкурсу дитячої художньої творчості «Моє Придніпров’я - 2011» - всі учасники нагороджені дипломами та відзначені на високому рівні тощо.

Найактивнішими членами учнівського самоврядування школи та ДГО «Мрія» є: Кириченко Катерина, Леонова Олена, Прилипко Артем, Горідько Олександра, Вознюк Дмитро, Кухтіна Альона, Кобилінський Владислав, Андрущенко Анна, Ябченко Вікторія, Тітова Мирослава, Ялова Аліна, Коцур Денис, Лужецька Єлизавета, Безус Ярослав, Балихін Андрій, Мірошніченко Надія, Макарова Дар’я, Бєлік Анна, Гаврилович Олеся, Руденко Тетяна, Сичевська Богдана, Селін Дмитро, Сичевський Дмитро, Конончук Вікторія, Акула Ольга, Чайка Марія, Макаренко Юлія, Маценко Роман, Замирайло Ольга.

Почесну місію лідера ДГО «Мрія» виконує учениця 9-А класу Сидоренко Дар’я – командир класу, лідер школи, а ще й з 2010 року президент МО ДГО «Перлина».

Виборовши І місце у міському конкурсі кандидатів в президенти МО ДГО «Перлина», Дар’я сказала: «Якщо маленька людина в своїй школі сумлінно робить свою маленьку справу – місто стає кращим».

Спільними зусиллями проводяться загальношкільні заходи, відзначаються традиційні свята, відбуваються зустрічі з медиками, представниками органів внутрішніх справ, цікавими людьми міста, вечори відпочинку для старшокласників та ін. Найяскравішими у 2010-2011 н.р. були: • шкільний фестиваль до Дня вчителя «Зі святом, шановні освітяни!»;

 • вечір відпочинку для старшокласників «Нехай осінній настрій буде разом з нами…»;

 • турнір «Макулатурінг»;

 • тиждень Масляної;

 • святковий концерт до батьківської конференції «Діти-батькам»;

 • вечір відпочинку до Дня Св. Валентина;

 • святковий концерт до 8 Березня;

 • святковий ранок «Новорічна чудасія» для учнів 1-4 класів;

 • «Новорічний карнавал» для учнів 5-7 класів;

 • конкурс авторського вірша «Проба пера»;

 • вечір відпочинку для учнів 8-11 класів «Новорічний бедлам»;

 • казка-вистава в КПНЗ «БТДЮ» «Новорічна веремія»;

 • шкільний фестиваль «Майбутнє України - 2011»;

 • театр в КПНЗ «БТДЮ» «На полі крові»

та безліч конкурсів малюнків і творів, уроків мужності та пам’яті; урочисті лінійки; Дні Соборності та Національної Згоди; екскурсії; вшанування пам’яті жертв голодомору, ветеранів, людей похилого віку та ін.

У кожного свята є своя неповторна родзинка, властива тільки йому. А ось невід’ємною традицією святкування Старого Нового року є Меланка, а Різдва Христового - «Різдвяний вертеп» - це своєрідний ляльковий театр, який показували на Різдво Христове учні 5-9 класів.

Діти із величезним задоволенням показували історію, яка відбулася більше двох тисяч років назад. Уявіть собі, що ми заглядаємо у віконце маленького будиночка: в глибині сцени люлька, Пресвята Богородиця і Святий Йосип, що схилилися над нею, ослик і віл зігрівають немовля диханням… Плавно, немов чудовим чином, на авансцену випливає ангел і виголошує Радісну Звістку!.. Пастухи і волхви кланяються немовляті… Вогник свічки, що коливається завмираючим диханням глядачів; у нерівній тіні простенькі ляльки оживають – і здійснюється диво! Ніхто вже не скаже, що це казка. Так було, саме так все і було!

Загальний святковий настрій і бажання, щоб в наступаючому році жилося добре, робили людей щедрими, терпимими, гостинними. Після галасливого, веселого обходу середніх загальноосвітніх шкіл, приватних підприємств, управління освіти, виконкому, учні поверталися до своєї школи, влаштовуючи загальну гулянку – з’їдали все, чим їх одаровували мешканці нашого міста.

Слід зазначити, що участь у шкільному учнівському самоврядуванні або в діяльності громадської дитячої організації «Мрія» сприяє формуванню громадянської позиції і ціннісного ставлення до себе й інших; дозволяє учням підвищити соціальну компетенцію; розвивати соціальні навички поведінки і установок на самостійне ухвалення рішення соціальних проблемних ситуацій.

Педагог-організатор діяльності учнівського самоврядування за сприяння адміністрації школи спільно з педагогічним колективом створює умови для постійного пошуку цікавих форм організаторської роботи, вдосконалення методів роботи з учнівським активом, структури органів учнівського самоврядування, його моделі.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Оцінюючи зроблене в школі для становлення системи учнівського самоврядування, можна констатувати, шо вже на нинішньому етапі, коли завершується формування органів та напрацювання норм діяльності, стає очевидною необхідність нових підходів до цієї справи. Концепція поєднання в рамках самоврядування власне самоврядної діяльності та громадянської освіти виявилася життєздатною і знайшла відгук в учнів. Цим треба дорожити, не допускаючи профанації ідеї самоврядування та втрати віри в свої можливості у чергового покоління громадян України. Важливим також є й те, що цей підхід вимагає суттєвого переосмислення методологічних засад виховної та навчальної роботи, значних світоглядних зсувів у свідомості педагогів та їхньої готовності весь час знаходитись в русі, осмислюючи те, що відбувається. Саме тому, насамперед, стає творчий підхід у ставленні до справи учнівського самоврядування нашого педагогічного колективу, зацікавленого в перспективах своєї діяльності під гаслом «Від успішної особистості до школи успіху». А учні, в свою чергу, покликані надати в цьому слушну допомогу, розвиваючи такі якості, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене тощо.Заслухавши та обговоривши питання «Про стан організації діяльності учнівського самоврядування та ДГО «Мрія» в КЗ «СЗШ № 6» у 2010-2011 навчальному році», педагогічна рада школи ухвалила:


 1. Вважати роботу педагогів щодо розвитку діяльності учнівського самоврядування задовільною.

 2. Відзначити роботу щодо розвитку діяльності органів учнівського самоврядування класних керівників 8-10 класів.

 3. Вказати на недостатню роботу центрів щодо розвитку УСШ педагогам-консультантам та педагогу-організатору.

 4. Сприяти заохоченню та нагородженню кращих учнів школи із занесенням їх до банку даних творчо обдарованих та здібних дітей.

 5. Забезпечити (провести) навчання (виїзд на курси у ДОІППО) координаторів (тренерів), які відповідатимуть за надання методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам, класним керівникам з проблеми організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу тощо.

 6. Педагогам-консультантам учнівського самоврядування школи:

  1. Покращити діяльність органів учнівського самоврядування школи.

  2. Залучити до роботи батьківську громадськість, психолога школи, фельдшера школи.

  3. Спланувати роботу центрів УСШ на 2011-2012 навчальний рік.

 7. Педагогу-організатору школи Н.С.Домніцькій:

  1. Сприяти участі лідерів УСШ та ДГО «Мрія» на щомісячних шкільних засіданнях центрів учнівського самоврядування, нарадах лідерів МО ДГО «Перлина» в КПНЗ «БТДЮ», зустрічах, акціях.

  2. Здійснювати організаційні та консультативно-методичні заходи, спрямовані на поглиблення змісту й підвищення ефективності діяльності органів УСШ.

  3. Проводити моніторинг діяльності класних колективів щодо розвитку дитячого та учнівського самоврядування.

  4. Підводити підсумки рейтингу участі класних колективів у шкільних, міських та обласних заходах, а також більш ретельніше розглянути критерії оцінювання до шкільного фестивалю «Майбутнє України» у номінації «Найактивніший клас року».

  5. Популяризувати передовий досвід роботи учнівського самоврядування школи та ДГО «Мрія».

 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Н.Г.Гаврилову.


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 рр., Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту закладу...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconПро затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України
Про військовий обов'язок І військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року n 1153 "Про Положення про проходження...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка