Закон України «Про засади державної мовної політики»Сторінка1/4
Дата конвертації06.06.2017
Розмір0,63 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У 2016/2017 н. р.
1. При підготовці до нового навчального року звернути увагу на зміст наступних документів:

- Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 року №5029-VІ.

- Лист МОН України від 09.06.2016 року №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани ЗНЗ».

- Лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2016-2017 навчальному році».

- Лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-434 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗНЗ у 2016-2017 н.р.»

- Наказ МОН України від 14.07. 2016 року №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 кл ЗНЗ».

- Наказ МОН України від 29.05. 2015 року № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для ЗНЗ ІІ ступеня».

- Наказ МОН України від 28. 10. 2010 року № 1021 «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено МОН України».


Чинними є документи МОН України, видані раніше, зокрема:


 • Наказ МОН України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».
 • Наказ МОН України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

 • Наказ МОН України від 03.06.2008 №_496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Наказ МОН України від 23.06.2000 №240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

 • Наказ МОНМС України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності».

 • Наказ МОН України від 20 липня 2004 року №601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

 • Наказ МОНУкраїни від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 • Лист МОН України від 26.06.2015р. №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році».

 • Лист МОН України від 10.08.20-15р. №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів ЗНЗ»

 • Лист МОН України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист МОН України від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Лист МОН України від 05.12.2014 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

2. Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
3. У роботі користуватися навчальними Програма зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2015 № 585. Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, учителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Залишаються актуальними методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН України http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations.
Оскільки впродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє незалежне оцінювання, то на сьогодні актуальними є посібники різних авторів щодо підготовки до ЗНО.

Під час проведення уроків української мови та літератури варто враховувати результати минулорічних ЗНО. Потребує більшої уваги з боку вчителів-філологів аналіз, планування та підготовка учнів до участі в ЗНО з української мови та літератури, а також відповідальне ставлення до викладання предметів протягом навчального року.Українська мова

Важливість вивчення навчального предмета «Українська мова» з кожним роком зростає.

На уроках української мови та літератури відбувається формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік розробляються загальноосвітніми навчальними закладами на основі типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою (лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

Програмне забезпечення

У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5-8 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОНУ: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким посиланням:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.
4. Звертаємо увагу на зміни, внесені до програми для 5-9 класів.

З огляду на те, що в цій програмі основними є дві змістові лінії (мовленнєва й мовна), що визначають безпосередній предмет навчання та його структуру, супроводжуються державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі, то розвантаження зазнали саме дві перші змістові лінії.

Зокрема, у мовленнєвій змістовій лінії програми спрощено висвітлення мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особливостей учнів; уточнено види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено види переказів, творів і зменшено кількість їх із метою розвантаження й вивільнення часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень; внесено відповідні зміни до державних вимог до рівня мовленнєвої компетентності учнів основної школи.

У мовній змістовій лінії спрощено, а також вилучено теми, які, по-перше, не є істотними в забезпеченні належного рівня комунікативної компетентності, по-друге, не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів. Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із розвантаженим змістом навчального матеріалу.


Зміст програми з української мови для 5-12 класів, зокрема для 8-9 класів, зазнав розвантаження на основі врахування такого ж підходу, як і до програми для 5-9 класів, а саме: як в мовленнєвій, так і мовній змістових лініях спрощено й вилучено теми, що не є важливими у формуванні в учнів комунікативної компетентності, передбачає готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Тож зазначені зміни для 8-9 класів стосуються обох програм: для 5-9 та 5-12 класів.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання.
Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю


5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


твір111

1

1

1

1

Правопис:

диктант**1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*11111

Читання мовчки*

11111

Фронтальні види контрольних робіт (10-11класи)

(рівень стандарту, академічний рівень)
Форми контролю

10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1


твір

1

-

1

-

Правопис:

диктант**1

1

1

1

Аудіювання*11

Читання мовчки*

11


Фронтальні види контрольних робіт 10-11 класи

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)

Форми контролю10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

3

3

3

3

Письмо:

переказ


1

1

1

1

твір

1

1

1

1

Правопис:

диктант**1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

1

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, є середнім арифметичним за зміст і грамотність (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не робиться).
3. Кількість і призначення учнівських зошитів.
3.1. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:


 • 5-9 класи – по два зошити;

 • 10-11 класи – по одному зошиту.

Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі.
3.2. Для контрольних робіт з української мови, української та зарубіжної літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.
3.3. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).
3.4. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.
4. Порядок перевірки письмових робіт.
4.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:

• у 5-6 класах – двічі на тиждень;

• у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;

• у 10-11 класах – двічі на місяць.


4.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури учитель перевіряє один раз на місяць у кожному класі обов᾿язково.
4.3. Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів. Оцінку за ведення зошитів з української мови і літератури виставляють у зошит і класний журнал щомісяця в кожному класі протягом семестру та враховують як поточну до найближчої тематичної.

Оцінку за ведення зошита учитель виставляє на тій сторінці, де записана остання учнівська робота, позначаючи це, наприклад, так:Зошит – 8 балів (або 8б.)

У журналі для оцінки за зошит відводиться окрема колонка під записом: зошит.


4.4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

• наявність різних видів робіт;

• грамотність (якість виконання робіт);

• охайність;

• уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

При виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.


4.5. Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.
5. Орфографічний режим.
5.1. Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
5.2. Між класною й домашньою роботами пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
5.3. Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури в 5-11 класах оформляють так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Сьоме вересня

Класна робота
У 10-11 класах у зошитах з української літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

Класна робота |07.09.2016
В інших класах дату й назви робіт з української літератури учні оформляють так, як і з української мови.

У зошитах для контрольних робіт із української мови та літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:


П’яте лютого

Читання мовчки
5.4. Після заголовків, назв видів робіт крапку не ставлять.
5.5. Зразок підпису зошита:
Зошит

для робіт з української мови

учня 5-А класу

ЗОШ І-ІІІ ст. №18 м. Кременчука

Захарченка Сергія

Прізвище та ім’я учня/учениці записується в родовому відмінку однини. У кінці підпису зошита крапка не ставиться.


5.6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).
6. Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт.
6.1. Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах учителю слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.
6.2. Виявлені помилки позначають так:

орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (׀ – орфографічна, v – пунктуаційна, г – граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, указують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному виставленні оцінки.

лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).
Українська література
Українська література як навчальний предмет займає важливе місце в загальноосвітній школі. Разом з іншими предметами суспільно-гуманітарного циклу література специфічними засобами слова розкриває шляхи оновлення суспільства.

У 2016/2017 навчальному році вивчення української літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015№ 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.


У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.


Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.


З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакон України "Про закони І законодавчу діяльність"
...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗвіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році
Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconДержавне агентство україни з питань кіно національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)
Галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної політики України
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconЗакон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
Ру шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та...
Закон України «Про засади державної мовної політики» iconРозпорядження кму №988-р від 14. 12. 16 року "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "
Розпорядження кму №988-р від 14. 12. 16 року "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка