Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка1/8
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1,39 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8


І.ВСТУП. ПІДСУМКИ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2011-2012 Н.Р.

Робота Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2011-2012 н.р. була організована відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 686-р "Деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв"язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 «Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах Балаклійського району в 2011/2012 навчальному році» за №277 від 23.08.2011 р.

У 2011-2012 н.р. у школі навчалось 80 учнів.

Із них: 4 класи І ступеня – 24 учні;

5 класів ІІ ступеня –39 учнів;

2 класи ІІІ ступеня – 17 учнів.

Навчальний рік закінчили

на високому рівні –6 (8%);

на достатньому рівні – 33 (45%);

на середньому рівні – 32 (43%);

на початковому рівні – 2 (4%)

Похвальними листами нагороджено 5 учнів.

Із стін школи випущено 8 учнів 11 класу.

З даного випуску вступили:

до вузів – 4;

до технікумів – 2;

до училищ – 2.

У 2011-2012 н.р. 9 клас закінчили 10 учнів, отримали свідоцтво звичайного зразка –9 учнів, свідоцтво з відзнакою 1 учень. 8 учнів продовжать навчання у 10 класі, 2 учні вступатимуть до технікумів, училищ.

Навчальна практика у 5-8-х, 10-му класах проведена протягом року у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) велася з дотриманням єдиного мовного режиму. Систематично проводилася перевірка дотримання єдиного мовного режиму: стану ведення учнівських зошитів, щоденників.

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт відбувалося згідно з навчальними програмами та оцінювалися згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів і враховувалися при тематичному оцінюванні.

Використовуючи курси за вибором, факультативні заняття та гуртки створювалися умови для розвитку здібностей обдарованих дітей та заохочення їх до творчої самостійної роботи.

Відповідно до річного плану роботи школи проводилися контрольні роботи у 2 – 11 класах за текстами адміністрації з української мови, математики. Всі завдання для контрольних робіт були підібрані згідно програмового матеріалу, який вивчався в поточному навчальному році. Були включені питання репродуктивного, конструктивного і творчого характеру. Учні 4 класу проходили ДПА з математики, української мови та українського читання.

Учні продемонстрували такі результати:

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів 4 класів

Скла-дали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній 4-6 балів

достатній 7-9 балів

високий 10-12балів

1

Українська мова

6

6

-

-

1

5

2

Українська мова (читання)

6

6

-

-

1

5

3

Математика

6

6

-

1

-

5

4

Предмети суспільно-природничого напряму (за результатами річного оцінювання)

- Громадянська освіта

- Природознавство


6

6


-

-


-

-


-

-


1

1


5

5


5

Російська мова

6

-

-

-

1

5

6

Російська мова (читання)

-

-

-

-

-

-

Результати успішності учнів 1 – 11 класів:
Клас

К-сть учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%2

3

-

-

-

-

3

100

-

-

3

8

-

-

1

12

7

88

-

-

4

6

-

-

1

16

2

32

3

50

1-4

17

-

-

2

12

12

71

3

17

5

9

-

-

6

66

2

22

1

12

6

9

-

-

4

44

5

56

-

-

7

3

-

-

2

66

1

34

-

-

8

8

-

-

1

12

6

76

1

12

9

10

-

-

6

60

3

30

1

10

5-9

3919

49

17

33

3

18

10

9

1

11

7

78

1

11

-

-

11

8

1

12

4

50

3

38

-

-

10-11

17

2

12

11

65

4

23

-

-

1-11

73

2

4

32

43

33

45

6

8

Адміністрація школи перевіряла стан техніки читання у 1 – 4 класах. Згідно з вимогами навчальних програм при перевірці враховувались свідомість, виразність та темп читання для кожної вікової групи.

Результати:


Клас

Кількість учнів

Читають

менше норми

норму

більше норми

1

7

-

4

3

2

3

-

-

3

3

8

2

4

2

4

6

-

-

6

Здійснювалися перевірки стану ведення журналів. Учителями допускаються виправлення оцінок, а також не завжди належним чином ведуться записи на сторінках. Найкраще ведуть сторінки журналів учителі початкових класів Панченко Т.П., Панченко С.М., учитель зарубіжної літератури Чемерис Л.Ф., учитель математики Городнич Л.Г.

На початок 2011-2012 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:

спеціаліст вищої категорії – 5

спеціаліст І категорії – 4

спеціаліст ІІ категорії – 2

спеціаліст – 4

2 вчителів школи мають звання “Старший учитель”, 2 - «Вчитель-методист».

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації , а також в рамках атестації.

Педагогічний колектив школи протягом навчального року працював над покращенням навчально-виховного процесу. Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що вчителі в процесі своєї діяльності реалізували мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі навчання, виховання і розвитку учнів.

Учителі школи у своїй роботі використовують нові педагогічні ідеї, передовий досвід, інноваційні технології навчання. Творчим досягненням педагогічного колективу є міжпредметна інтеграція, що має за мету реалізацію двох завдань, а саме: взаємоперевірка наявних знань, умінь та навичок з різних предметів та використання цих знань у певних умовах (реальних чи спеціально створених).

Для обов’язкового здобуття початкової, основної та повної загальної середньої освіти в школі були створені необхідні умови, а саме:

- за учнями 1-4-х класів були закріплені класні кімнати, які забезпечені всім необхідним для проведення навчально-виховного процесу , обладнані ігрові куточки;

- учні 5-11-х класів навчалися за кабінетною системою;

- обладнані кабінети фізики, хімії та біології, української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії;

- усі кабінети мають бібліотечки з необхідною навчально-методичною літературою;

- шкільна бібліотека забезпечувала всіх учнів школи необхідними підручниками, додатковою науково-методичною та художньою літературою, а вчителі школи мали змогу користуватися крім науково-методичної та художньої літератури ще й періодичними виданнями з фахових дисциплін;

- уроки фізичної культури і здоров'я проводились у спортивному залі, обладнаному у пристосованому приміщенні і на шкільному спортивному майданчику;

- школа має вихід до мережі Інтернет, що дає можливість учням користуватися її потенціалом;

- у кожній класній кімнаті та навчальному кабінеті  обладнані куточки з національною символікою;

- у кожному кабінеті підвищеної небезпеки (фізики, інформатики, біології) комбінованій майстерні, спортивному залі обладнані куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2011-2012 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 76 від 01.09.2011 р. “Про організацію науково-методичної роботи в 2011-2012 навчальному році.”

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Підвищення якості навчально-виховного процесу через удосконалення фахового рівня вчителів” та виконання таких завдань:

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів, організації навчання, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення здібних та обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів тощо;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

- поширення передового педагогічного досвіду працівників школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі продовжувала роботу методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: «Сучасні підходи до гуманізації навчально-виховного процесу», «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності», «Сучасні методи творчості», «Аналіз результативності виступу учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін», «Підготовка та проведення ДПА в 4, 9, 11 класах»; «Шкільні інновації: навчання й виховання». Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом року було проведено:

• науково-теоретичні семінари з питань «Здоров’язбережні технології на уроці», «Складові ефективної діяльності вчителя в школі. Використання інформаційних технологій у початковій школі»;

• психолого-педагогічні семінари з питань «Психологічний аспект взаємодії «учитель-учень». Педагогічний такт», «Позитивна життєва філософія. Психологічний портрет компетентного педагога»;

• засідання педагогічної ради «Про адаптацію учнів 1,5 класів», «Професійна компетентність учителя як необхідна умова ефективності процесу навчання», «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності», «Науково-методичні основи сучасного уроку», «Індивідуальне навчання», «Роль класного керівника і вчителя-предметника у формуванні успішності учнів».

На базі школи було проведено окружний семінар-практикум для учителів української мови та літератури «Інтерактивні методи та інноваційно-комунікаційні технології на уроках української мови та літератури». Колеги були запрошені на відкриті уроки, позакласні заходи з предметів. Ткаченко Т.М., заступник з навчально-виховної роботи, презентувала досвід роботи учителів-словесників «Інноватика уроку».

Один із напрямків методичної роботи - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Цього року досвід роботи узагальнено Ткаченко О.Б., Ткаченко Т.М., Тригуб Н.Л.

З боку адміністрації школи надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації (Ткаченко О.Б., Ткаченко Т.М., Тригуб Н.Л.), проводилося індивідуальне консультування педагогів. Пройшли спецкурси за різним спрямуванням учителі-предметники (Грищенко М.О., Жукова Т.В., Панченко Т.П., Панченко С.М., Бузіна Л.В., Курило В.А.).

Протягом 2011-2012 н.р. було продовжено роботу методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Методичне об’єднання учителів-словесників /Голова – Чемерис Л.Ф./ працювало згідно з ухваленим планом, спрямовуючи свою роботу на вирішення завдань: опрацювання інструктивно-методичної літератури; пошук і застосування інноваційних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; розвиток творчої духовно багатої особистості учня. Протягом року за планом відбувалися засідання методичного об’єднання, де вивчалися важливі методичні питання «Компетентнісний підхід у навчанні мови та літератури», «Формування гуманістичної особистості, відкритої для діалогу культур в режимі проблемного навчання», «Методика використання Інтернет-ресурсів у організації роботи учителів-словесників». Відповідно до графіка учителі-словесники здійснювали взаємовідвідування відкритих уроків, ділилися власними педагогічними знахідками, досвідом з колегами. Кожен такий урок супроваджувало активне обговорювання, обмін думками. Цікавим видалися уроки літератури: Ткаченко О.Б. у 8 класі за темою «Ідея служіння митця народові в поемі «Давня казка» Лесі Українки», у 5 класі «Найбільший скарб»; Чемерис Л.Ф. провела урок-дослідження з позакласного читання в 11 класі «Особливості модерністського зображення трагедії Голокосту у поезії Пауля Целана «Фуга смерті», Ткаченко Т.М. – за темою «Причини й наслідки сімейних конфліктів» (За повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», урок української мови «Види складнопідрядних речень. Складнопідрядні обставинні». Зазначені уроки показали прагнення учителів до пошуку шляхів підвищення якості знань відповідно до сучасних вимог. Учні школи взяли участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Організовувалися тематичні виставки, присвячені видатним літературним діячам. Під керівництвом Чемерис Л.Ф. учні школи брали участь у районному етапі обласних конкурсів знавців російської мови на кращий твір-есе за творчістю С.Єсеніна, М.Ломоносова, М.Цвєтаєвої (Синельник Д., учениця 11 класу – ІІІ місце на районному етапі). Учні школи взяли участь у І_ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, у міжнародному конкурсі «Русский медвежонок – языкознание для всех» (14 учнів), всеукраїнському конкурсі «Патріот» (24 учня). За результатами конкурсу «Патріот» 3 учні школи відзначені Бронзовими сертифікатами. Варто відзначити підготовлені на високому методичному рівні предметні тижні, Шевченківські дні.

Робота методичного об’єднання учителів математики /Голова – Городнич Л.Г./ впродовж року була спрямована на впровадження педагогічної науки у практичну діяльність, втілення ідеї співпраці вчителя і учня, творчий пошук, уміння тонко керувати процесом навчання, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими та індивідуальними. Науковому і методичному забезпеченню навчально-виховного процесу сприяли засідання методичного об’єднання, на яких розглядалися теоретичні основи вивчення нових освітніх ідей і технологій «Використання технологій продуктивного навчання на уроках математики», «Блочне вивчення математики та залікова система перевірки й оцінювання знань учнів». Члени методичного об’єднання вивчали рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи з учнями, щодо проведення ДПА в 2011-2012 н.р. Були проведені такі відкриті уроки: Урок-прес-конференція у 9 класі «Відсоткові розрахунки» (Городнич Л.Г.), урок-подорож у 5 класі «Дії з десятковими дробами» (Курило В.А.). Вдало організована була участь учнів школи в конкурсі «Кенгуру» (23 учасники). Учні взяли участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, де Хист Лілія, учениця 9 класу, здобула перемогу - ІІІ місце. В лютому 2012 року був проведений предметний тиждень.

У 2011-2012 навчальному році методичне об’єднання вчителів природничого циклу, трудового навчання та фізичного виховання /Голова – Жукова Т.В./ спрямувало свою роботу на: пошуково-краєзнавчу роботу з метою виявлення творчих здібностей учнів та проведення позакласної роботи; використання інноваційних технологій на уроках біології, історії, географії; використання нетрадиційних форм і методів роботи на уроках з метою заінтересованості та розширення світогляду дитини; впровадження в практику сучасного передового досвіду; залучення учнів до історичної спадщини українського народу, села, дослідження традицій побуту місцевих жителів; прищеплення любові до рідного краю, бережного ставлення до навколишнього середовища, ведення здорового способу життя. На засіданнях МО обговорювалися питання про поширені у шкільній практиці різноманітні методи й засоби навчання, що сприяють активізації творчої діяльності учнів. У першу чергу зверталася увага на інтерактивні методи навчання, які допомагають розвиткові умінь набувати знання, систематизувати їх, використовувати на практиці. Члени МО продемонстрували володіння прийомами активізації пізнавальної діяльності під час обговорення відкритого уроку Бузіної Л.В. з історії України в 7 класі за темою «Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинське князівство – правонаступник Київської держави», турніру юних географів для учнів 9-11 класів. Активно проводилася позакласна робота: екскурсії до музею м. Балаклія, екскурсія до обласної станції юних туристів м.Балаклія, екскурсія до м.Запоріжжя – о.Хортиця, участь учнів 6 класу у очному обласному турнірі юних геологів /Бузіна Л.В./, еколого-дослідницька робота «Парад квітів біля школи» /Жукова Т.В../, вивчення топонімів рідного краю /Бузіна Л.В./, дослідження історичної спадщини, проведення фенологічних спостережень «Птах року» /Тригуб Н.Л./. Учні цього року взяли активну участь у предметних олімпіадах (ІІІ місце у районному етапі з географії здобув Бузін Є.), учасник обласного геологічного конкурсу (Бузін Є.), природничому конкурсі «Колосок» (22 учасники), «Смішний колосок» (19 учасників). Бузіна Л.В. підготувала переможця (Чемерис В. - І місце) І етапу МАН з географії.

Методичне об’єднання учителів початкових класів /Голова – Панченко Т.П./ протягом року працювало над науково-методичною темою «Упровадження інноваційних технологій щодо формування змісту освіти та підвищення її якості». Основна мета діяльності МО – виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися у тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям. Проведено 5 засідань, на яких вивчалися питання «Наступність і перспективність у навчанні учнів при переході в наступні класи», «Інтенсифікація уроку як умова підвищення його ефективності», результати роботи з обдарованими дітьми, рефлексивної діяльності вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителів, опрацьовано інструктивно-методичні документи. Аналіз ДПА в 4 класі свідчить, що 100% учнів впоралися із завданням з української мови, читання та математики, а високий рівень навчальних досягнень з читання – 5 учнів; з математики – 5 учнів; з української мови – 5 учнів. Учителі провели ряд відкритих уроків: урок-подорож з математики «Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові» (Грищенко Ю.М.), урок-казка з математики «Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10» (Панченко Т.П.). Активну участь цього року взяли учні початкових класах у предметних змаганнях, конкурсах поробок тощо. Учителі початкових класів вірять у талановитість кожної дитини, уважно ставляться до її думок і крок за кроком намагаються сформувати творчу особистість. Як результат, учні стають переможцями конкурсів різного рівня. Незаперечним показником діяльності вчителя є високий рівень навчальних досягнень учнів. Аналізуючи роботу з обдарованими дітьми хочеться відмітити, що в 2011-2012 н.р. збільшилася кількість учнів, які беруть участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Медвежонок», «Патріот». Позакласна робота велася відповідно до плану роботи МО. Вчителями були проведені виховні заходи, варто відзначити найцікавіші: «Стрітення», «Прощавай, початкова школо!» (Грищенко Ю.М), «Родинне тепло», «Щедрий вечір, добрий вечір» (Панченко Т.П.), «Спортландія» (Семенча В.І.).

Учителі організували і провели шкільні предметні олімпіади, до яких залучили значну кількість учнів. Учні школи взяли участь і у районних предметних олімпіадах. Проведений аналіз робіт учнів допоміг зробити відповідні висновки щодо подальшої роботи учителів з обдарованими дітьми.

У виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності» взяли участь 2 педагоги Ткаченко О.Б., Ткаченко Т.М., де Ткаченко О.Б. посіла І місце у районному етапі.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури, хімії, біології, математики, фізичної культури, етики, уроків початкової ланки. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів. Один раз на семестр за планом здійснювалася перевірка стану ведення зошитів з української мови, математики, російської мови; 5 разів на рік здійснено перевірку класних журналів – результати відображено в аналітичних довідках.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а також в рамках атестації.

3 педагогічних працівників пройшли атестацію. З них 2 - встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 1 - підтверджено вищу кваліфікаційну категорію.

Всі учителі школи активно займаються моніторинговою діяльністю. Розпочато накопичення матеріалів цього виду педагогічної діяльності.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено план, вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями, переважно інтелектуально-розважальні ігри.

Важливою ланкою методичної роботи є самоосвіта педагога. Адже самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми і засоби роботи. Для нашої школи самоосвітня діяльність набуває особливого значення, тому що є сільською школою. Колектив перебуває, так сказати, у методичній ізоляції; віддаленість від культурного центру утруднює доступ до інформації. Учителі постійно оновлюють і поповнюють особисту бібліотечку методичною літературою, передплачують педагогічну пресу.

Виходячи з особистого досвіду та узагальнюючи передовий педагогічний досвід колег, базуючись на засадах сучасної педагогічної та психологічної науки, створено програму роботи з обдарованими дітьми. Вона системна, легка в роботі, комфортна для учнів, гарантує результати:


  • учні отримують додаткові домашні завдання (переважно творчого характеру). Це спонукає працювати з додатковою літературою, словниками;

  • залучаються до організації різноманітних конкурсів;

  • їм надаються теоретичні і практичні консультації;

  • до відома дітей доводиться навчальний матеріал, що з різних причин вилучений з програмового матеріалу.

Цього року розпочато моніторингову діяльність вчителів щодо реалізації компетентнісного підходу при викладанні базових дисциплін, у виховній діяльності: «Моніторинг психічного розвитку шестирічного першокласника» - Грищенко Ю.М., «Вивчення позитивного ставлення учнів основної та старшої школи до уроків фізичної культури» - Грищенко М.О., «Навчальні досягнення на основі проведених контрольних робіт» - Довженко М.М., Чемерис Л.Ф., «Якість знань учнів з предмета» - Ткаченко О.Б., Тригуб Н.Л., Жукова Т.В., Городнич Л.Г., Панченко Т.П., Семенча В.І.

Підводячи підсумки проведеної роботи, можна впевнено говорити про сумлінне, відповідальне ставлення учителів до своєї роботи, про їхнє прагнення до самовдосконалення, до пошуку інноваційних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. Отже, слід зазначити, що методична робота у 2011-2012 н.р. проводилася на достатньому рівні.Робота бібліотеки в 2011/12 н. р. була спрямована на виховання в учнів культури читання; формування вмінь та навичок бібліотечного користувача; надання допомоги у виборі літератури і у самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи; виховання гармонійної інтелектуальної особистості; диференційоване обслуговування обдарованих дітей; всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності вчителів; оперативне та якісне комплектування бібліотечного фонду.

Протягом навчального року проводилась робота з удосконалення організації та використання книжкового фонду, його систематизації, зберігання, вилучення застарілої та амортизованої літератури, доукомплектування фонду необхідною літературою, робота з боржниками.

У бібліотеці ведеться облік видачі цінної літератури, вивчається незадоволений попит з метою доукомплектування.

Внаслідок проведення в школі традиційної доброчинної акції “Подаруй бібліотеці книгу – підтримай бібліотеку” книжковий фонд збагатився необхідною науково-популярною, художньою та довідковою літературою.

У школі триває акція “Живи, книго!”. За умовами огляду-конкурсу на краще збереження навчальної книги проводились рейди-перевірки стану підручників, був оформлений “Куточок читача” з інформацією про правила користування книгою, про єдині вимоги до учнів щодо використання та збереження підручника, рекомендації “Як відремонтувати книгу” тощо.

Для учнів молодших класів були проведені екскурсії до бібліотеки “Тут живуть книги”, “Звідки прийшла книга” тощо. В класах працюють “книжкові лікарні”.

Головне завдання бібліотеки – сприяння інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу. З цією метою в бібліотеці проводились огляди нових книг, книжкові виставки нових надходжень, перегляди літератури та періодики (протягом року); складались інформаційні списки літератури для різних вікових категорій читачів-дітей та для вчителів і батьків, експрес-інформації на кращі книги та статті з періодичних видань.

Виконання державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” вимагає створення такої навчальної системи, яка б сприяла всебічному розвитку особистості дитини, найповнішому розкриттю та реалізації її природних нахилів і талантів, яка б формувала національну самосвідомість і готувала до життя, допомагала визначитися при виборі фаху.У минулому навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної Програми «Вчитель», Програми розвитку гуманітарної сфери, Програми духовно-морального відродження, Державної цільової соціальної програми зменшення впливу тютюну на здоров'я населення, Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», галузевої програми поліпшення вивчення української мови. Форми й методи виховної роботи визначались на діагностичній основі й були різноманітними.

Головна увага приділялась Ціннісному ставленню до себе, формуванню в учнів громадянської та правової свідомості, почуття власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства.

Система виховної роботи в школі спрямована на:

- організацію науково-методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді;

- організацію учнівського самоврядування, співпрацю з дитячими та громадськими організаціями та об’єднаннями;

- співробітництво з громадськими, культурно-просвітницькими організаціями та об’єднаннями;

- сімейне виховання, педагогічний всеобуч батьків і громадськості;

- керівництво позаурочною діяльністю.

Аналізуючи стан проведення виховних годин варто сказати, що пріоритетними напрямки у роботі класних керівників є:

- реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

- використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу.

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Класні години проводяться у різноманітних формах, використовуються різні методи роботи: колективні творчі справи, години, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Варто відмітити виховні заходи, які проведені на високому методичному рівні:

«Душі людської доброта» - Чемерис Л.Ф., «Поділись усмішкою своєю» - Жукова Т.В., «Право. Декларація прав дитини» - Панченко Т.П., Грищенко Ю.М., «Турбота про здоров’я – обов’язок кожного» - Грищенко М.О., «Як досягти успіху у спілкуванні?» - Бузіна Л.В., «Афганськими дорогами» - Курило В.А., «Добре жити з добрими людьми» - Семенча В.І., «Ми – громадяни нашої держави» - Городнич Л.Г., «Дивосвіт природи» - Ткаченко О.Б.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою використання різноманітних методів виховання, їх вибір та ефективне застосування залежать від:


  • вікових та індивідуальних особливостей школярів;

  • рівня розвитку дитячого колективу;

• поєднання методів формування свідомості та поведінки;

• ефективності самих методів.

Завдяки організованій та злагодженій роботі адміністрації школи, класних керівників, учителів - предметників, Координаційної, Піклувальної Рад при виконкомі сільської ради та батьківської Ради у школі немає дітей та не виявлено сімей, які стоять на обліку в кримінальній міліції. Проводилась індивідуальна робота з учнями та батьками з питань профілактики правопорушень та виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, заслуховувалися звіти та інформації з цих питань на нарадах при директорі, на засіданнях Координаційної та Піклувальної Рад. Виконувались заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності, про посилення уваги до морально-статевого виховання учнів у сучасних умовах. На виконання Указу Президента України від 15.03.2002 року №258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності серед дітей та молоді, захисту здоров'я та прав людей жити у середовищі, вільному від тютюнового диму, виховна робота в школі проводиться під гаслом “Здоров’я дитини  -  здоров’я нації”. Вже стало традицією щорічно проводити в школі спортивні змагання “Козацькому роду нема переводу”, “Старти надій”, “Козацькі забави”, змагання з футболу серед команд дітей та батьків, родинні свята “У здоровому тілі – здоровий дух”, Тижні “За здоровий спосіб життя”, брати участь у змаганнях з легкоатлетичного кросу.

Значна увага приділялась забезпеченню необхідних санітарно-гігієнічних вимог, охороні життя і здоров’я дітей. Проводились інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки на воді, в лісі, у громадських місцях  при організації виховних заходів як у школі так і за її межами. При проведенні екскурсій та походів дотримувались Правил проведення туристичних походів та екскурсій з учнівською та студентською молоддю, затверджених наказом Міністерства освіти від 03.03.93 року №52.

У школі для учнів 1-11-х класів організовано харчування. Гарячим харчуванням охоплені всі учні школи. Пільгове харчування надано учням початкових класів, дітям-сиротам – 1, дітям з малозабезпечених сімей - 3.

Медичне   обслуговування   учням    школи   надається   медичною    сестрою сільського ФАПу Остапчук Т.Г. Учні школи вчасно проходять медичні огляди, проводяться необхідні щеплення. Систематично проводилися профілактичні бесіди, лекції з попередження захворювань.  

На дітей пільгових категорій сформований банк даних (дітей-інвалідів дитинства – 2, матері-одиначки – 1, сироти –1, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 4), двічі на рік проводяться обстеження їх житлових умов. Дітям цих категорійних сімей протягом навчального року надавались  квитки   на новорічні вистави, пільгове харчування та пільгові путівки на оздоровлення.

В умовах сучасної освіти школа не може існувати без учнівського самоврядування.

Кожен учень повинен бути зацікавлений у розв’язанні важливих питань школи, класу, вміти формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. З цією метою активно працює організація учнівського самоврядування: «ЄШкО» (Єдине шкільне об’єднання).на чолі з Президентом Синельник Діаною, ученицею 11 класу. Кожен міністр виконує окремі завдання: проводять рейди-перевірки, беруть участь в організації виховних заходів, вносять пропозиції, виступають на засіданнях педради, на батьківських зборах.

Головний напрямок роботи дитячої організації - національно-патріотичне виховання, вивчення історії рідного краю, звичаїв свого народу, туристсько-краєзнавча робота. Юні барвінчата (учні початкових класів) працюють за програмою „Сім криниць людяності”. Крокуючи стежинами Країни Барвінкової учні початкових класів дізнаються про історію свого рідного селища, школи, походження власного роду, традиції, вчаться шанувати героїчне минуле свого народу, вчаться бути сильними, сміливими, спритними.

ЄШкО має свій Гімн, Статут, Положення про Президента, про Раду міністрів. Розроблені функціональні обов’язки членів учнівського самоврядування.

Свою діяльність ЄШкО здійснює згідно затвердженого плану роботи президентської ради, до якого включені напрямки роботи спілки малят «Барвінчата». До проведення шкільних заходів залучаються учні всіх класів. Особливо активними були учні 5, 7, 8, 9 класів. Звісно, є учні, на яких покладається найбільша відповідальність у підготовці та проведенні свят (Гадяцька Олена, Бєлянська Анастасія, Сухотепла Діана., Синельник Діана, Гузько Аліна, та ін.)

Продовжували роботу Рада школи та загальношкільний батьківський комітет. Батьки завжди беруть активну участь у шкільному житті: проводять профілактичну роботу проти  шкідливих звичок, наркоманії та тютюнопаління, допомагають в організації лекцій та бесід з представниками правоохоронних органів та медичними працівниками, беруть участь  та допомагають організовувати спортивні змагання. Щомісячно на своїх засіданнях члени ради та загальношкільного батьківського комітету вирішують нагальні питання шкільного життя.

Рада школи  у своїй роботі об’єднувала зусилля педагогічного, учнівського колективів і батьків на розвиток та удосконалення навчально-виховного процесу. Проведено 5 засідань, на яких розглядалися питання родинного виховання, організації харчування, медичного обслуговування. Обговорювались питання про навчальні досягнення учнів школи, про стан відвідування навчальних занять, про атестацію педагогічних працівників, про нагородження учнів школи Похвальними листами, Похвальними грамотами.

Зусилля адміністрації спрямовані на створення атмосфери співробітництва, взаємодопомоги, розкутості, прояву ініціативи, творчого підходу, самостійності в роботі як учителів, так і учнів.

Адміністрація школи в тісному контакті із профкомом сприятимуть зростанню авторитету вчителя, престижності його предмета, покращення умов його роботи, матеріального стану, створюватимуть і підтримуватимуть в педколективі вимогливість, творчий мікроклімат, атмосферу чуйності і доброзичливості, сприятимуть дальшому втіленню в життя шкільного колективу демократичних засад, дбатимуть про перспективний розвиток школи.Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» iconЗаконів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»
У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010...
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
України на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи» «Про гармонізацію життєдіяльності...
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програмБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка