Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/6
Дата конвертації26.05.2017
Розмір0,77 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

Робота гімназії здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, від 22.11.2011 № 1392 Упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 рр., Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту закладу та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура і мережа гімназії

У 2015/2016 навчальному році у 26 класах навчалось 725 учнів. Середня наповнюваність у класах складала 28 учнів.

Аналіз мережі класів гімназії та учнів у них за три роки


Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість класів

Середня наповнюваність класів

2013/2014

688

26

26

2014/2015

706

26

27

2015/2016

725

26

28

Згідно зі Статутом гімназія має таку структуру:

 • 1-4 класи (початкова школа) – загальноосвітні класи;

 • 5-11 класи – гімназійні класи.

Відповідно до Статуту гімназії, враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, згідно з Правилами конкурсного приймання учнів до Краснокутської гімназії навчання у гімназії здійснюється за такими напрямами:

 • природничо-математичним (5-А; 6-А; 7-А; 8-А; 9-А; 10-А; 11-А );

 • філологічним (5-Б,6-Б; 8-Б; 10-Б; 11-Б);

 • художньо-естетичним (7-Б; 9-Б).

У 10-11-х гімназійних класах здійснюється профільне навчання:

 • у 10-А, 11-А класах – за математичним профілем; у 10-Б, 11-Б – за профілем української філології.


Кадрове забезпечення

У 2015/2016 навчальному році навчально-виховний процес у гімназії забезпечували 55 педагогічних працівників.

Кількість педагогічних працівників (за освітою):


 • з вищою освітою – 50 (91%)

 • без вищої освіти – 5 (9%)

Кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 33 (60%);

 • спеціаліст першої кваліфікаційної категорії – 7 (13 %);

 • спеціаліст другої кваліфікаційної категорії – 8 (15 %);

 • спеціаліст – 2 (3%).

Педагогічних працівників, які мають:

 • 9 тарифний розряд – 4 (7 %);

 • 8 тарифний розряд – 1 (2 %).

Педагогічних апрацівників, які мають педагогічне звання:

 • «учитель-методист» – 2;

 • «старший учитель» – 19.

Кількість педагогічних працівників, які мають педагогічний стаж: • до 3 років – 0 (0%);

 • 3-10 років – 6 (11%);

 • 10-20 років – 12 (22%);

 • більше 20 років – 37 (67%).Атестація педагогічних працівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих учителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників гімназії була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327.

За результатами атестації 2015/2016 навчального року: • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –1 чол.;

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 8 чол.;

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 чол.;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 чол.;

 • присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» – 1 чол.;

 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший вчитель» – 3 чол.;

 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-методист» – 1 чол.


Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників

Педагогічний колектив гімназії постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2015/2016 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації, фахові та тематичні спецкурси: • курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» –7 учителів;

 • тематичні спецкурси при КВНЗ «ХАНО» – 6 учителів;

 • фахові спецкурси для вчителів, які працюють не за фахом – 3 учителя.

За підсумками проходження курсів підвищення кваліфікації проведено аналіз результативності фахових контрольних робіт та контрольних робіт з ІКТ.

Результати виконаних фахових контрольних робіт

Результати виконаних контрольних робіт з ІКТ
Як показують діаграми, кращі результати показали педагоги гімназії під час виконання фахових контрольних робіт (86 % робіт виконано на високому рівні) і гірші з ІКТ (14 % робіт виконано на високому рівні). Проте, загальний показник якості виконаних робіт належний (100% робіт виконаних на достатньому і високому рівнях з фахових знань і 86% з ІКТ).

Методична робота з педагогічними працівниками

Головним пріоритетом методичної служби гімназії є підвищення якості навчання та виховання молоді, здатної робити особистісний духовно-світоглядний і професійний вибір на основі набутих компетентностей та навчатися протягом життя.

Відповідно до наказу гімназії від 31.08.2015 № 113 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2015/2016 навчальному році» основними завданнями методичної роботи були:


 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу в процесі вирішення проблеми якості освіти, застосування інтерактивних технологій навчання й інноваційних методик на сучасному етапі її розвитку;

 • підготовка вчителів та учнів до широкого використання освітнього інформаційного середовища;

 • удосконалення форм самоосвіти як ефективного засобу підвищення фахового рівня;

 • впровадження в практику ідеї педагогіки співробітництва;

 • посилення виховного спрямування навчального процесу, позакласної роботи з учнями, особливо змісту національного, патріотичного та громадянського виховання.

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на вирішення таких тем:

 • науково-методична тема Харківської області: «Формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиноцентризму»;

 • науково-методична тема Краснокутського району: «Формування професійної компетентності педагогічних працівників району в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти»

 • науково-методична тема гімназії: «Впровадження та розвиток креативної освіти засобами гнучких моделей організації навчально-виховного процесу»;

 • вихована тема гімназії: «Створення виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів»;

 • управлінська тема гімназії: «Впровадження інформаційно – комунікативних технологій в практику роботи гімназії як засобу, що забезпечує неперервність процесу навчання»;

 • психолого – педагогічна тема гімназії: «Сприяння розумінню підлітками здорового способу життя; профілактика ВІЛ/СНІДу, ІПШС; запобігання вживання наркотиків, алкоголю, тютюнопаління».

На засіданнях методичної ради розглядалися важливі питання:

 • підведення підсумків методичної роботи за 2014/2015 н.р.;

 • аналіз результатів ДПА учнів 9, 11 класів та ЗНО;

 • обговорення та затвердження плану роботи з молодим учителем;

 • про систему роботи з обдарованими та здібними школярами;

 • результати участі учнів гімназії в І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в конкурсах;

 • огляд нормативних та директивних документів;

 • форми самоосвіти та самоудосконалення професійної майстерності;

 • схваленя ефективного педагогічного досвіду вчителя фізики Попові -чук В.В.

Особлива увага в роботі методичної ради гімназії приділяється підвищенню профмайстерності педагогів.

Однією з найефективніших форм роботи з педагогічними працівниками є методичні об’єднання. У гімназії працювало 9 методичних об’єднань, а саме:МО вчителів української мови та літератури

(Ковальчук Л.В.)

МО суспільно-гуманітарного циклу

(Полежака Н.І.)

МО вчителів фізико-математичного циклу

(Левченко Р.В.)

МО вчителів початкових класів

(Єремій В.Г.)

МО вчителів іноземної мови

(Алексєєвець Л.Л.)

МО вчителів природничого циклу

(Михайлова Т.І.)

МО вчителів спортивно-оздоровчого циклу

(Панов М.І.)

МО викладачів художньо-естетичного циклу

(Максимова С.Ю.)

МО класних керівників

(Чечуйко В.Н.)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка