Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


До навчального року за благодійні батьківські коштиСторінка7/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,85 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

До навчального року за благодійні батьківські кошти виконано ремонт шкільних приміщень; часткова заміна вікон у спортзалі у зв`язку з їх аварійним станом на м/ пл.(4); матеріали для поточного ремонту (фарба, щітки, валіки, цемент, шпаклівка, розчинник та ін.), інструмент, електротовари, господарчі товари, інвентар (мітли, віники, граблі). Надано спонсорську допомогу на загальну суму 6972 грн.: встановлення м/пл. вікна (1) у бібліотеці, ремонт стін (відкосів) після заміни вікон у спортзалі, бібліотеці. Протягом навчального року за сонсорські кошти 5700 грн. встановлено металеві двері, виконано реконструкцію системи освітлення у кімнаті для зберігання зброї. Звіт голови БК про використання благодійних батьківських внесків розглядався на засіданні БК школи 15.09.2016 р., 15.02.2017 р.

За бюджетні кошти протягом 2016-2017 н. р. замінено 9 вікон у їдальні на загальну суму-71677.00 грн. , 22 вікна у навчальних кабінетах: 24, 23,18, 13,14, 8,9 на загальну суму 201942.00 грн.; придбано для школи меблі: столи (20), лавки (40) для їдальні-16106.60 грн., парти (15)-4695.00 грн., стільці (30)-7200.00 грн., офісні стільці (30) -8688.00 грн.; інтерактивний комплект -47936.00, комп`ютери (5 шт.)-75630.00 грн. (для каб. інформатики), МФУ А4 лазерне Саnnon-4995.00 грн., екран настінний-1500 грн.

Придбані та подаровані школі матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до чинного законодавства. Спонсорську допомогу школі надали приватні підприємці, ВСЦ «Воїн». Звіти про використання благодійної батьківської та спонсорської допомоги розміщено на сайті школи.

Влітку планується поточний ремонт шкільних приміщень, капітальний ремонт їдальні, часткова заміна вікон у спортивній залі, ремонт, оновлення шкільних меблів. Капітального ремонту потребують дах та зовніші цегляні стіни будівлі. Зараз здійснюються Технічним університетом роботи із обстеження технічного стану основних несучих будівельних конструкцій, їх основ і фундаментів будівлі школ та розробляється проектно-кошторисна документація.
Новий 2017-2018 навчальний рік – це рік подальшого реформування освіти, нових освітніх ініціатив та педагогічних іновацій. Перед педагогічним колективом школи, батьками, адміністрацією стоять нові проблеми і завдання:
.

1.Забезпечити реалізацію права громадян на загальну середню освіту; створити умови для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту та понад державний стандарт. Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти.

2.Формувати і розвивати соціально зрілу, творчу особистість з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; виховувати морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності.

3.Забезпечити наступність і безперервність у змісті та організації навчально-виховного процесу. 4.Продовжити роботу в педагогічному колективі щодо обговорення Концепції «Нова школа» та проекту Закону України «Про загальну середню освіту».

Застосувати потенціал психологічної служби для впровадження Концепції Нової української школи щодо максимального врахування прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму; створювати умови для підвищення психологічної компетентності педагогів, батьків, вихованців, якості та доступності психологічних, соціально-педагогічних послуг.

5.Організувати інформування батьків учнів початкових класів з питання особливостей впровадження нових навчальних програм.

6.Здійснювати пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей.

7.Оновлювати зміст освіти, розробку та апробацію нових педагогічних технологій, методів, форм навчання і виховання. Сприяти застосуванню вчителями педагогічних інновацій, впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології: дистанційне навчання, віртуальні класи, мобільне навчання.

8.Розробляти змістовно-методичний та організаційний аспекти особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивну спрямованість в навчанні обдарованих і здібних дітей.

9.Підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури закладу, участі в роботі районних методичних об`єднань, конкурсах професійної майстерності різних рівнів.

10.Створити належні умови для адаптації до навчання першокласникам, в основній школі-учням 5-х класів.

11.Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу.

12.Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

13.Застосовувати педагогічні інновації, впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології: дистанційне навчання, віртуальні класи, хмаро орієнтованого та мобільного навчання тощо.

Продовжити вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання. Створювати умови для оволодіння вчителями інтернет- технологіями та використання ресурсів і можливостей інтернету в їхній практичній діяльності з метою ефективного навчання учнів

14.Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

15.Виховну роботу спрямувати на формування в учнів патріотизму, національної самовідданості, виховання громадянської позиції, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу, поліпшення військово-патріотичного виховання, формування готовності до захисту Вітчизни.

16. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

17.Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

18.Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів.

19.Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Максимально залучати дітей соціально не захищених категорій, підлітків із «групи ризику» до різних форм позакласної , гурткової роботи для запобігання асоціальних вчинків у дитячому та підлітковому середовищі.

20.Продовжити роботу щодо створення в закладі здоров`язберігаючого середовища; формувати в учнів та їх батьків цінності здоров`я, культивувати знання про здоров`я та прищеплювати навички здорового способу життя.

21.Посилити медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням на уроках фізичної культури. Постійно аналізувати стан здоров`я дітей. Під час формування груп із фізичної культури враховувати результати медичного огляду; при організації навчальної діяльності враховувати індивідуальні показники здоров`я кожної дитини.

22.Проводити корекційно-розвиткові заняття, визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, педагогічними працівниками з відповідною освітою.

Забезпечити контроль за організацією інклюзивного навчання та за проведенням корекційно-розвиткових занять.

23.Посилити контроль за проведенням уроків фізичної культури відповідно до вимог нової навчальної програми. Створити безпечні умови для учнів під час проведення уроків фізичного культури та позакласних спортивно-масових заходів. Посилити контроль за станом шкільних спортивних майданчиків та дотриманням правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту.

Збільшити руховий режим учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, споривно- масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів.

24.Здійснювати контроль за ефективним використанням комп`ютерної техніки, навчальних комп`ютерних та інтерактивних комплексів під час проведення занять в кабінетах інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчання.

25.Посилити відповідальність педагогічних працівників за виконання покладених на них законом обов`язків щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного і психічного насильства.

26.Розробити заходи для подальшого розвитку учнівського самоврядування; спільно з органами учнівського та батьківського самоврядування розробити спільні заходи щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції.

27.Визначити пріоритети виховної роботи відповідно до кожного класного колективу, окремих категорій дітей, конкретної дитини, виходячи з результатів соціально-психологічних досліджень щодо цінностей учнів, телевізійних уподобань, організації та проведення вільного часу та їх психічного здоров`я.

28.Активізувати роботу щодо публікацій кращих педагогічних здобутків на офіційному сайті закладу та управління освіти, в періодичних фахових виданнях.

29.Зміцнювати і поповнювати навчально- матеріальну базу за рахунок позабюджетних надходжень.

30.Створити належні умови для викладання предмета «Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів для закріплення теоретичних знань на практиці.

Продовжити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази з предмета «Захист Вітчизни»:привести у відповідність до вимог навчальної програми стройові майданчики, навчальні місця для занять із вогневої підготовки та інші об`єкти навчально-матеріальної бази, організувати виготовлення макетів зброї, боєприпасів та іншого нескладного навчального обладнання і інвентарю.

31.Продовжити роботу по створенню безпечних умов праці і навчання учнів і працівників школи, виховувати економічну, естетичну, правову культури.

32.Продовжити співпрацю з психологічною, корекційною службами щодо створення в навчальному закладі атмосфери емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

33.Створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у навчальному закладі та оптимізувати зміст і форми психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.34.Впроваджувати заходи з енергозбереження, забезпечити належну підготовку закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка