Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка2/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,65 Mb.
ТипЗакон
1   2   3

ІV. Учасники Конкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, лабораторії, кабінети, кафедри тощо).

V. Вимоги до конкурсних матеріалів

5.1. Конкурсні цифрові ресурси повинні розроблятися лише з тем, поданих у додатку Положення про конкурс.

5.2. Серія цифрових ресурсів має бути розроблена відповідно до затверджених МОН України навчальних програм, підручників і посібників.
5.3. Серія цифрових ресурсів має бути представлена добіркою статичних, динамічних та інтерактивних електронних навчальних матеріалів, а саме: навчально-методичні, художні і наукові тексти, графічні зображення, фото, таблиці, графіки, картографічні схеми, дидактичні матеріали, електронні підручники та посібники, тестові завдання, презентації, звукові й музичні файли, мультимедійні проекти, авторські відеофільми, цікаві фрагменти уроків, моделі природних і фізичних явищ, соціальних процесів, інформаційні довідки тощо.

5.4. До певної теми навчального курсу розробляються декілька типів ресурсів, які можуть бути використані у підготовці до уроку,


під час проведення уроку, для контролю знань учнів.

5.5. До цифрового ресурсу окремим текстовим файлом додається «Картка опису цифрового ресурсу» за такою схемою:

1). Назва ресурсу (заголовок роботи).

2). Анотація (1-2 речення, у яких висвітлюється основний зміст ресурсу).

3). Тип(и) ресурсу(ів) (відповідно до пункту 5.2.).

4). Автор(и) (указати прізвище,  ім’я та по-батькові, місце роботи, посаду; якщо ресурс не є авторським, а запозичений і впорядкований з інших джерел, необхідно зазначити «Укладач: ПІБ»).

5). Навчальна дисципліна (Загальна середня освіта → Українська мова).

6). Для якого класу, розділу і теми (за чинними програмами, відповідно до назв поданих у додатку Положення про конкурс).

7). Аудиторія (для вчителів чи учнів).

8). Рік видання (розробки, підготовки) ресурсу.

9). Кількість сторінок, слайдів.

10). Джерело (повна назва навчального закладу, де працює автор).

11). Адреса джерела, сайту ( лише для ресурсів, які  запозичені із мережі Інтернет).

12). Мова ресурсу.

13). Цінність ресурсу (самооцінка ресурсу за п’ятибальною шкалою).

14). Ключові слова (це слово або слова для автоматичного пошуку ресурсу в мережі Інтернет). 

5.6. До кожного цифрового ресурсу окремим текстовим файлом додається «Пояснювальна записка», у якій докладно висвітлюється: до якої програми та підручника розроблений ресурс; які види завдань вміщені в розробці; яким чином можна використати цей електронний матеріал у навчально-виховному процесі.

5.7. На останній сторінці (слайді) кожного цифрового ресурсу обов’язково вказується список використаних джерел, який оформлюється відповідно до зразка:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 • Дудюк Д. Л. Електричні вимірювання: Навч. посіб./ Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с. (книга трьох авторів).

 • Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з дітьми 1 – 4 класів/ Скворчевська О.В. – Х.: Основа, 2009. – 207 с. (книга одного автора).

 • Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць/ наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с. (книга без автора).

 • Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180. (збірник).

 • Географія: словник-довідник/ [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с. (словник).

 • Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання// Початкова школа. –2006. – №3. – С. 2-6. (стаття із журналу)

 • Королько Л. М. Голодомор 1932-1933 на Сватівщині. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html. (електронне джерело).

Інтернет-ресурси (для презентацій):

 • http://www.botany.kiev.ua.

 • http://mon.gov.ua.

 • http://uk.wikipedia.org/wiki (посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси).

5.8. Серія цифрових ресурсів формується на диску CD/DVD-R/RW окремими папками (до кожного ресурсу чи комплекту до уроку), в яку мають входити: Цифровий ресурс, Пояснювальна записка та Картка опису цифрового ресурсу (окремими файлами).

5.9. Серія цифрових ресурсів подається на Конкурс в електронному (диск) вигляді.Зразок оформлення диска(естетично оформлений підпис друкується на диску або підписується маркером від руки):


СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів 2015

Музичне мистецтво

2 клас


Мамієнко Ольга Михайлівна,

Соколівоцька загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

Тальнівської районної ради
Зразок оформлення обкладинки до диска (обкладинка кольорова, естетично оформлена, розмір коробки 13х19 см):


Титульна сторінка

Вигляд ззаду

Вигляд збоку
Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів - 2015


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СОКОЛІВОЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Серію цифрових ресурсів

схвалено радою методичного кабінету

(протокол №__ від ______)

ПЕРЕЛІК РЕСУРСІВ, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО СЕРІЇ:
1. Урок №1. Музичні спогади про літо – розробка уроку, презентація, аудіо файли, творча гра, караоке «До побачення, літо».

2. Урок №2. Що таке музика - розробка уроку, презентація, караоке «Школяр».

3. Урок №3. Хто створює музику - розробка уроку, презентація, аудіозапис звучання волинки, музична казка.

4….


СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
Музичне мистецтво

2 клас


Мамієнко Ольга Михайлівна,

учитель музичного мистецтва,перша кваліфікаційна категорія
2015 рік5.10. Цифрові ресурси розробляються у різних форматах комп’ютерних програм.  До маловідомих програм додаються файли запуску та інструкції щодо запуску та використання.
5.11. Розмір одного цифрового ресурсу чи комплекту, до якого додається Картка опису та Пояснювальна записка, не повинен перевищувати 200 Mb.
5.12. Вимоги до оформлення текстових матеріалів:

 • редактор Word. формат doc;

 • шрифт Times New Roman, кегль 14;

 • міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25;

 • параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см;

 • вирівнювання тексту по ширині;

 • заголовки та підзаголовки виділяємо жирним шрифтом;

 • зберігаємо у форматі «Документ Word 97-2003 або 2007».


5.13. Вимоги до оформлення презентацій «Microsoft Power Point»:

 1. Формат слайдів:

 • розмір слайдів має відповідати розміру екрана;

 • орієнтація слайда – альбомна;

 • перегляд презентації в звичайному режимі.

 • графічний і текстовий матеріали розміщуються на слайдах так, щоб ліворуч і праворуч від краю слайда залишалося чисте поле шириною не менше 0,5 см.

 1. Фон слайдів:

 • використання єдиного стилю оформлення;

 • відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

 • використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

 • фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, а не затуляти її;

 • відповідність шаблону представленій темі (у деяких випадках може бути нейтральним);

 • доцільність використання анімаційних ефектів;

 • контрастність кольору фону і кольору тексту (фон темний, текст – світлий і навпаки).

 1. Структура презентації:

 • титульний слайд;

 • інформаційні слайди;

 • завершальний слайд;

 • список використаних джерел (література та інтернет-ресурси).

 1. На титульному слайді вказуються :

 • назва роботи (по центру) 

 • дані про автора: ПІБ, посада, повна назва навчального закладу (по центру або справа).

 1. Інформаційні слайди:

 • можуть містити текстову інформацію, марковані та нумеровані списки, зображення, діаграми, графіки, таблиці, звукові та відео файли.

 • зміст презентації повинен відповідати поставленим дидактичним цілям і завданням.

 • інформація подається привабливо, оригінально, привертає увагу учнів.

 1. Зміст інформації:

 • дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапки у заголовках і т.д.);

 • відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

 • завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);

 • об'єднання семантично пов'язаних інформаційних елементів у групи, схеми.

 1. Розташування інформації на слайді:

 • найбільш важлива інформація повинна розташовуватись у центрі екрана;

 • обов’язкове форматування тексту за шириною.

 1. Шрифт:

 • єдиний стиль шрифту для всієї презентації;

 • розмір шрифту не повинен бути дрібним. Для заголовків - не менш 24 пунктів, для інформації - не менш 18 пунктів;

 • відстань між рядками усередині абзацу - 1,5, між абзацами - 2 інтервали;

 • для виділення інформації варто використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення.

 1. Обсяг інформації:

- не варто заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації;

- рядок на слайді має містити не більше 6—8 слів;

- всього на слайді має бути не більше 6—8 рядків;

- загальна кількість слів на одному слайді не повинна перевищувати 50. 1. Звук:

 • музичний супровід слайдів має бути ненав’язливим, доцільним та якісним (відсутність сторонніх шумів);

 • аудіо файли обов’язково зберігаються у папці з презентацією.

 1. Розміщення зображень (фотографій):

 • використання малюнків, фотографій лише високої якості;

 • використання тільки оптимізованих зображень (зменшення малюнків з допомогою програм Microsoft Office, Adobe Photoshop);

 • відповідність зображень змісту презентації;

 • відсутність «зайвих» деталей на зображеннях;

 • малюнки та фототографії мають бути підписані знизу.

 1. Вставка відео:

 • використання відеороликів лише високої якості;

 • відеоролики обов’язково зберігаються у папці з презентацією.

 1. Анімаційні ефекти:

 • анімація – ненав’язлива;

 • відсутність звукових ефектів (зі стандартного набору звуків Power Point);

 • в інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається лише у випадку, якщо це необхідно для відображення змін і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає структурі заняття або уроку.

 1. Збереження презентації:

 • Остаточний варіант презентації має бути збережений у форматі «Презентація Power Point 97-2003 або 2007» .

 1. Вимоги до ефективності використання презентації:

 • забезпечення всіх рівнів комп'ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи учнів;

 • педагогічна доцільність використання презентації;

 • врахування санітарних вимог до використання технічних засобів (тривалість безперервної роботи за комп'ютером для учнів 1-х класів не більше 10 хв, 2-4-х класів - 15 хв; тривалість безперервного перегляду презентації - не більше 20 хв);

 • творчий, оригінальний підхід до створення презентації;

 • презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимально – 20-40 слайдів).

VI. Нагородження переможців


Автори серій цифрових ресурсів, які зайняли у Конкурсі І місце, нагороджуються  Дипломами Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

За зайняте ІІ місце педагогічні працівники отримують грамоту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, за ІІІ місце – сертифікати Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Драбівської районної державної

адміністрації від 26.11.2014 № 263


Перелік тем для участі у конкурсі:


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
 1. Формуємо математичну компетенцію дошкільника.

 2. Театр для дітей дошкільного віку.

 3. Художня література для малят дошкільнят.

 4. Гра дитини (враховуються всі види гри).

 5. Соціально-моральний розвиток дошкільника.

 6. Виховання патріотичної особистості дитини дошкільного віку.

 7. Особливості організації роботи з дітьми раннього віку.

 8. Іноземна мова для дошкільника.

 9. Шахи для малят.

 10. Хореографія в умовах ДНЗ.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Англійська мова

2 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Людина

Свята і традиції.Школа.

3 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Природа.

Свята і традиції.

Школа.


4 клас

Я, моя сім’я і друзі (місце проживання)

Помешкання.

Відпочинок і дозвілля.

Природа і навколишнє середовище.

Подорож.

Свята і традиції.

Шкільне життя.


Німецька мова

1 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Дозвілля.

Природа.

Свята і традиції.

Школа.


2 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Людина.

Природа.


Свята і традиції.

Школа.


3 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Людина.

Природа і навколишнє середовище.Свята і традиції.

Школа.


4 клас

Я, моя сім’я і друзі (місце проживання)

Помешкання.

Відпочинок і дозвілля.

Природа і навколишнє середовище.

Подорож.

Свята і традиції.

Шкільне життя.


Французька мова

1 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Дозвілля.

Природа.

Свята і традиції.

Школа.


2 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Людина.

Природа.


Свята і традиції.

Школа.


3 клас

Я, моя сім'я і друзі.

Відпочинок і дозвілля.

Людина.

Природа і навколишнє середовище.Свята і традиції.

Школа.


4 клас

Я, моя сім’я і друзі (місце проживання)

Помешкання.

Відпочинок і дозвілля.

Природа і навколишнє середовище.

Подорож.

Свята і традиції.

Шкільне життя.


Математика

1 клас

 1. Узагальнення і систематизація математичних

уявлень, сформованих у перед шкільний період.

 1. Просторові відношення. Геометричні фігури .

 2. Математичні вирази. Рівності. Нерівності.

5. Величини.

2 клас

2. Просторові відношення. Геометричні фігури.

3. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

4. Величини.

5. Сюжетні задачі. 1. клас

3.Математичні вирази. Рівності. Нерівності.

4. Величини.

5. Сюжетні задачі.


4 клас

 1. Числа. Дії з числами.

 2. Просторові відношення. Геометричні фігури .

 3. Математичні вирази. Рівності. Нерівності.

 4. Величини.

 5. Сюжетні задачі.

Образотворче мистецтво

4 клас

Тема 1. Художній образ у графіці, живописі та скульптурі.

Тема 2. Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві, архітектурі та дизайні.

Тема 3. Образи природи, тварин, людей у мистецтві.

Тема 4. Образ рідного краю в мистецтві.Музичне мистецтво

3 клас

Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, жанровість.

Тема 2. Інтонація.

Тема 3. Розвиток музики.

Тема 4. Музична форма.4 клас

Тема 1. Музика мого народу.

Тема 2. Музика єднає світ.Інтегрований курс «Мистецтво»

1 клас

Тема 1. Краса навколо нас.

Тема 2. Мистецтво – чарівне вікно у світ.

Тема 3. Загадки художніх мов.

Тема 4. Як митці створюють красу.2 клас

Тема 1. Пори року і народні свята.

Тема 2. Мистецтво і рукотворний світ.

Тема 3. Бринить природи мова кольорова.


3 клас

Тема 1. Мистецькі мандри казкових персонажів.

Тема 2. Легендарні герої в мистецтві.

Тема 3. Комічні та фантастичні образи.


4 клас

Тема 1. Мій мальовничий, світанковий край.

Тема 2. Ми діти твої, Україно.

Тема 3. Подорожі країнами і континентами.

Тема 4. Дзвони минулого, шляхи майбутнього.Основи здоров’я

2 клас

2. Фізична складова здоров’я.

4. Психічна і духовна складові здоров’я. 1. клас

1. Здоров’я людини.

2. Фізична складова здоров’я.4 клас

4. Психічна і духовна складові здоров’я.

Російська мова

 1. клас

І. Речевая линия.

 • Аудирование устного высказывания.

 • Говорение.

ІІ. Языковая линия

 • Текст. Предложение.

 • Слово

 • Звуки. Слог. Ударение.

ІІІ. Социокультурная линия.

ІV. Графические навыки, техника письма, культура оформления письменных работ.2 клас

І. Речевая линия.

 • Аудирование устного высказывания.

 • Говорение.

 • Начальное обучение чтению и письму.

ІІ. Языковая линия

 • Текст.

 • Предложение.

 • Слово

 • Звуки и буквы. Слог. Ударение.

 • Правописание.

ІІІ. Социокультурная линия.

ІV. Графические навыки, техника письма, культура оформления письменных работ.3 клас

І. Речевая линия.

 • Аудирование устного высказывания.

 • Говорение.

 • Диалогическая речь.

 • Устная монологическая речь.

 • Чтение.

 • Письменная речь.

ІІ. Языковая линия

 • Текст.

 • Предложение.

 • Звуки и буквы. Слог. Ударение.

 • Значение слова.

 • Грамматическая форма слова.

 • Правописание.

ІІІ. Социокультурная линия.

ІV. Графические навыки, техника письма, культура оформления письменных работ.4 клас

І. Речевая линия.

 • Аудирование устного высказывания.

 • Говорение.

 • Диалогическая речь.

 • Устная монологическая речь.

 • Чтение.

 • Письменная речь.

ІІ. Языковая линия

 • Текст.

 • Предложение.

 • Значение слова.

 • Грамматическая форма слова.

 • Состав слова. Правописание.

 • Правописание

ІІІ. Социокультурная линия.

ІV. Графические навыки, техника письма, культура оформления письменных работ.Трудове навчання

1 клас

1. Вступ. 

2. Робота з папером. 

3. Робота з природними матеріалами. 

4. Робота з пластиліном. 

5. Комбіновані роботи. 

6. Самообслуговування. 

7. Екскурсії.


2 клас

1. Вступ. 

2. Робота з папером.

3. Робота з природними матеріалами. 

4. Аплікація з використанням ниток. 

5. Робота з пластиліном на площині. 

6. Самообслуговування.

7. Макетування. 
8. Екскурсії. 


3 клас

1.Витинанка. 

2.Мозаїка .

3.Квілінг.Оригамі.

4.Робота із пластиліном.

5.Робота з волокнами, тканинами, нитками, дротом. 

6.Бісероплетіння. 

7.Самообслуговування. Культура харчування. Одяг і взуття.


4 клас

1. Конструювання рухомих моделей з картону та паперу.

2. Сюжетна витинанка.

3.Оригамі.

4. Виготовлення штучних квітів об’ємної форми.

5. Колаж.

6. Робота з пластиліном.

7. Бісероплетіння.

8. Робота з сучасними штучними матеріалами.

9. Плетіння.

10. Вишивання.

11. Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків.

12. Об’ємні фігури з дроту.

13. Декоративне панно.

14. Художнє оздоблення та дизайн.

15. Самообслуговування. Одяг і взуття.

16. Пап’є-маше.

17. Екскурсії.


Українська мова

1 клас

1. Навчання читати.

 • Добукварний період.

 • Післябукварний період.

2. Навчання письма.

 • Добукварний період.

 • Букварний період.

 • Післябукварний період.

3.Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення.

4.Говоріння.

5.Читання.

6.Робота з дитячою книжкою.

7.Письмо.

8.Текст. Речення. Слово.

9.Звуки і букви. Склад. Наголос.

10.Правопис.2 клас

1. Аудіювання. 

2. Говоріння. 

3. Звуки і букви. 

4. Слово. 

5. Речення. 

6. Текст. 

7. Мова і мовлення. 

8. Писемне мовлення. 

9. Правопис. 

10. Графічні навички письма. Техніка письма. культура оформлення письмових робіт.3 клас

1. Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення.

2.Говоріння.

3.Читання.

4. Писемне мовлення.

5. Текст.

6.Речення.

7.Фонетика і графіка. Правопис.

8.Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт 1. клас

1. Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення.

2.Говоріння.

3.Читання.

4. Писемне мовлення.

5. Текст.

6.Речення.

7.Слово. Значення слова. Частини мови.

8.Правопис.

9.Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт.


Фізична культура

1 клас

І. Теоретико-методична підготовка.

ІІ. Способи фізкультурної діяльності: • Школа культури рухів з елементами гімнастики.

 • Школа пересувань.

 • Школа м’яча.

 • Школа стрибків.

 • Школа активного відпочинку (рекреації).

 • Школа сприяння розвитку фізичних якостей.

 • Школа постави.

 • Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей.

2 клас

І. Теоретико-методична підготовка.

ІІ. Способи фізкультурної діяльності: • Школа культури рухів з елементами гімнастики.

 • Школа м’яча.

 • Школа стрибків.

 • Школа постави.

 • Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей.

3 клас

І. Теоретико-методична підготовка.

ІІ. Способи фізкультурної діяльності: • Школа культури рухів з елементами гімнастики.

 • Школа пересувань.

 • Школа м’яча.

 • Школа активного відпочинку (рекреації).

 • Школа сприяння розвитку фізичних якостей.

 • Школа постави.

 • Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей.

4 клас

І. Теоретико-методична підготовка.

ІІ. Способи фізкультурної діяльності: • Школа культури рухів з елементами гімнастики.

 • Школа пересувань.

 • Школа стрибків.

 • Школа активного відпочинку (рекреації).

 • Школа сприяння розвитку фізичних якостей.

 • Школа постави.

 • Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей.

Літературне читання

2 клас

Літературознавча пропедевтика.

Досвід читацької діяльності. Особливості опрацювання художнього твору.

Робота з науково-художніми творами.

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією. 1. клас

Формування і розвиток навички читання.

Літературознавча пропедевтика.

Робота з науково-художніми творами.


4 клас

Коло читання.

Формування і розвиток навички читання.

Літературознавча пропедевтика.

Досвід читацької діяльності.

Робота з науково-художніми творами..

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного.


Інформатика

2 клас

4. Алгоритми і виконавці.

5. Об’єкти. Графічний редактор.

6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. 


3 клас

4. Робота з презентаціями.

5.Алгоритми і виконавці.

6.Створення проектів.


4 клас

1.Операції над папками і файлами.

2.Опрацювання тексту на комп’ютері.

3.Електронне листування.

4.Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням.

5.Створення проектів.


Групи продовженого дня
Презентації та розробки занять з питань організації самопідготовки у групі продовженого дня, проведення гуртків та клубних годин.

Курси за вибором (1-4 класи)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА:

Англійська мова

5 клас

Я, моя сім'я, мої друзі.

Одяг.


Свята і традиції.

Шкільне життя.6 клас

Я, моя сім'я, мої друзі.

Покупки.


Спорт.

Подорож.


Шкільне життя.

7 клас

Я, моя сім'я, мої друзі.

Харчування.

Охорона здоров’я.

Велика Британія.8 клас

Шкільне життя.

9 клас

Засоби масової інформації.

Робота і професії10 клас

Я, моя сім'я, мої друзі.

Природа і погода.

Робота і професії.


11 клас

Я, моя сім'я, мої друзі.

Культура харчування.

Мистецтво.

Молодь і молодіжна культура

Україна у світі.

Шкільне життя.

Робота і професії.


Німецька мова:

5 клас

Одяг. Харчування.

Подорож.


Рідне місто (село).

Свята і традиції.

Шкільне життя.


6 клас

Покупки.

Харчування.

Україна.

Шкільне життя.7 клас

Охорона здоров’я.

Кіно і театр. Спорт.

Україна.

Шкільне життя.8 клас

Стиль життя.

Література.

Засоби масової інформації .

Музика.


Шкільне життя.

9 клас

Засоби масової інформації .

Молодіжна культура.

Наука і технічний прогрес.

Робота і професії.10 клас

Природа і погода.

Живопис.


Робота і професії.

11 клас

Мистецтво.

Наука і технічний прогрес.

Шкільне життя.


Французька мова

5 клас

Одяг. Харчування.

Подорож.


Рідне місто (село).

6 клас

Покупки.

Харчування.

Спорт.

Україна.


7 клас

Я, моя сім’я, мої друзі.

Харчування.

Охорона здоров’я.

Кіно і театр. Спорт.

Франція.

Україна.


Шкільне життя.

8 клас

Я, моя сім’я, мої друзі.

Природа і погода.

Засоби масової інформації .

Молодіжна культура.

Робота і професії.


9 клас

Природа і погода.

Засоби масової інформації .

Молодіжна культура.

Робота і професії.10 клас

Природа і погода.

Наука і технічний прогрес.

Робота і професії.


11 клас

Дозвілля.

Мистецтво.

Україна у світі.

Шкільне життя.Алгебра і початки аналізу

(теми до програми академічного рівня)

10 клас
Функції, рівняння і нерівності.
Степенева функція.
Тригонометричні функції.
Тригонометричні рівняння і нерівності.
Систематизація та узагальнення, резервний час.

11 клас
Похідна та її застосування.
Показникова і логарифмічна функції.
Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики.
Інтеграл та його застосування.
Повторення курсу алгебри і початків аналізу.

Геометрія

(теми до програми академічного рівня)

10 клас
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

Вступ до стереометрії.

Паралельність прямих і площин у просторі.

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

Систематизація та узагальнення, резервний час.11 клас

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі.

Многогранники.

Тіла обертання.

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл.

Повторення, узагальнення та систематизація. навчального матеріалу, розв’язування задач.


Математика

5 клас

Тема 1 - матеріали щодо формування навичок дій з натуральними числами; розв’язування рівнянь та текстових задач.

Біологія

6 клас

Тема 1. Клітина.

Тема 2. Одноклітинні організми перехід до багатоклітинності.

Тема 4. Різноманітність рослин.

Тема 5. Гриби.7 клас

Розділ IV. Бактерії.

Розділ V. Організми і середовище існування.8 клас

Розділ VI. Тварини.

Розділ VIII. Організми і середовище існування.9 клас

Вступ.

Розділ Х. Біологічні основи поведінки людини.10 клас

Розділ III. Організмовий рівень організації живої природи.

11 клас

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу.

Екологія:
Тема 4. Проблема деградації природних компонентів.

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії.

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування.

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.Географія

6 клас

Вступ.

Розділ 2. Земля на плані і карті.

Розділ ІV. Планета людей:


 • Тема 3. Вплив людини на природу.

Розділ 5. Людина і географічна оболонка.

7 клас

Вступ.

Розділ 2. Материки: • Тема 4. Антарктида.

Розділ 3. Земля - наш спільний дім.

8 клас

Вступ.

9 клас

Вступ.

10 клас

Вступ.

Розділ 2. Регіони та країни світу: • Тема 4. Країни Латинської Америки.

Економіка
Цифрові ресурси лише для існуючих спецкурсів, факультативних занять, шкільних клубів підприємництва, бізнес-клубів, гурткових занять

Хімія

7 клас

Тема 3. Вода.

8 клас

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу (Найважливіші поняття хімії.).

Тема 2 (4). Хімічний зв’язок і будова речовини.9 клас

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Хімічний зв'язок і будова речовини.).

Тема 1. Розчини.10 клас

Повторення питань курсу хімії основної школи.

Фізика

7 клас

Розділ 2. Будова речовини.

8 клас

Розділ 1. Механічний рух.

Розділ 3. Робота і енергія.9 клас

Розділ 3. Магнітне поле.

10 клас

Розділ 2. Динаміка.

Розділ 3. Релятивістська механіка.

Розділ 5. Основи термодинаміки.


11 клас

Розділ 1. Електричне поле і струм.

Розділ 4. Хвильова і квантова оптика.Астрономія

11 клас

Тема 2. Основи практичної астрономії.

Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Тема 5. Сонце – найближча зоря.

Тема 7. Наша галактика.

Тема 9. Життя у всесвіті.


Всесвітня історія

7 клас

Вступ

Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ.

Тема 4. Слов'яни та їх сусіди.

Тема 5. Індія. Китай.10 клас

Вступ

Тема 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

Тема 3. Провідні держави світу в 20 - 30-х рр. ХХ ст. 

Тема 4. Росія – СРСР у 1917-1939 рр. 

Тема 6. Країни Сходу та Латинської Америки

Тема 8. Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.11 клас

Тема 1. Друга світова війна. Світ після другої світової війни.

Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави.

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи. (1945 – Поч. ХХІ ст.).

Тема 6. Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської

Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ.

Тема 7. Міжнародні відносини у другій пол. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

Тема 8. Розвиток культури (1945 – поч. ХХІ ст.).

Тема 9. Світ на початку ХХІ тисячоліття.Правознавство

10 клас:

Тема1. Основи теорії держави.

Тема 2. Основи теорії права та правовідносин.

Тема 4. Основи приватного права України .


Курс «Людина і світ»
Тема 3. Стереотипи та упередження.

Тема 4. Конфлікти.

Тема 5. Соціум.

Тема 7. Права, свободи та відповідальність.

Тема 10. Демократія.

Тема 11.Засоби масової інформації.

Тема 12.Нація.

Тема 13.Полікультурність.

Тема 14. Україна і світ.


Християнська етика

6 клас

Розділ 1. Новий Завіт - джерело християнської моралі.

Розділ 2. Слово Боже виховує нас.

Розділ 3. Етика людських взаємин у світлі христового вчення.

Розділ 4. Основи морального життя.Інформатика

5 клас

Тема 4. Редактор презентацій.

6 клас

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці.

Тема 2. Поняття операційної системи. 

Тема 3. Мультимедіа.

Тема 4. Текстовий процесор.

Тема 5. Комп’ютерні мережі.


7 клас

Тема 1. Електронне листування.

Тема 2. Моделювання.

Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням.

Тема 4. Табличний процесор.

Тема 5. Розв’язування компетентнісних задач.


Образотворче мистецтво

5 клас

(за підручником Масол Л.М., КалініченкоО.В. ТОВ «СИЦИЯ»):

Тема 1. Початок зоряного шляху.

Тема 2. Кольорові простори Всесвіту.

Тема 3. Армія зоряних світів.

Тема 4. Підготовка до свята.

Тема 5. Міжгалактичний мистецький фестиваль.6 клас

Тема 1. Анімалістичний жанр. Пейзаж.

Тема 2. Портретний жанр.

Тема 3. Побутовий жанр. Натюрморт.

Тема 4.Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний.7 клас

Тема 1. Мистецтво в нашому житті.

Тема 2. Дизайн.Інтегрований курс «Мистецтво»:

6 клас:

Тема 1. Образи людини в мистецьких жанрах.

Тема 2. Образи природи в мистецьких жанрах.7 клас

Тема 1. Мистецтво в нашому житті.

Тема 2. Новітні мистецькі явища, дизайн.8 клас

Тема 1. Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс.

Тема 2. Стилі та напрями мистецтва (продовження): бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм.9 клас

Тема 1. Стилі та напрями мистецтва (продовження): імпресіонізм і постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму.

Тема 2. Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама).Художня культура

9 клас

Розділ І. Мистецтво в просторі культури:

 • Тема 6. Поліхудожній образ світу.

Розділ ІІ. Основи художньої культури:

 • Тема 1. Художня культура як духовне явище.

 • Тема 2. Художня культура і світ людини. 

 • Тема 4. Художня культура і середовище.

 • Тема 6. Полікультурний образ світу.

10 клас

Розділ ІV. Українська художня культура XX століття.

 • Тема 2. Музична культура.

 • Тема 3. Театральна культура.

 • Тема 4. Кіномистецтво.

11 клас

Розділ ІІ. Музичне мистецтво.

 • Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу;

 • Тема 3. Музичні ритми Америки.

Розділ ІІІ. Театральне мистецтво.

 • Тема 1. Японський театр.

 • Тема 2. Російський театр.

Розділ ІV. Кіномистецтво.

- Тема 1. Світове кіномистецтво.Музичне мистецтво

5 клас

Тема 2. Народна музика.

6 клас

Тема 1. Жанри камерно-вокальної музики.

Тема 2. Жанри хорової музики.

Тема 3. Жанри камерно-інструментальної музики.

Тема 4. Жанри симфонічної музики.7 клас

Тема 1. Мистецтво в нашому житті.

Тема 2. Новітні музичні явища.Українська література

5 клас

Світ фантазії, мудрості:

 • Із народної мудрості.

Історичне минуле нашого народу:

 • Літописні оповіді.

Рідна Україна. світ природи (всі теми крім «Тарас Шевченко»).

6 клас

Загадково прекрасна і славна давнина України.

 Я і світ: • Володимир Винниченко.

 • Станіслав Чернілевський.

Гумористичні твори:

 • Леоніл Глібов.

 • Степан Руданський.

 • Павло Глазовий.

7 клас

Із пісенних скарбів:

 • Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька».

 • Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки».

Про далекі минулі часи:

 • Іван Франко. «Захар Беркут».

 • Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…».

 • Андрій Чайковський. «За сестрою».

 • Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…».

 • Григір Тютюнник. «Климко».

«Ти знаєш, що ти - людина…»:

 • Олекса Стороженко. «Скарб».

 • Богдан Лепкий. «Мишка».

 • Ліна Костенко. «Дощ полив...», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила».

 • Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти − людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…».

 • Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

Ми – українці:

 • Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш».

 • Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»

 • Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили».

 • Андрій Малишко. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю...», «Вчителька», «Так живуть на цій землі поети…».

Література рідного краю.

Урок-підсумок.8 клас

Усна народна творчість:

 • Українські історичні пісні.

 • Пісні Марусі Чурай.

 • Українські народні думи.

З давньої української літератури.

Світ української поезії: • Борис Олійник.

 • Володимир Підпалий.

Національна драма.

З української прози: • Євген Дудар.

9 клас

Усна народна творчість:

 • Родинно-побутові пісні.

 • Українське весілля.

 • Українські народні балади.

З літератури ХХ ст.:

 • Вступна бесіда.

 • Візуальна (зорова) поезія сьогодні.

 • Василь Герасим'юк.

 • Іван Липа.

11 клас

Михайль Семенко.

Микола Зеров.

Григорій Косинка.

Осип Турянський.Українська мова

5 клас

Повторення вивченого у початкових класах.

Поняття про текст.

Другорядні члени речення.

Речення з однорідними членами.

Пряма мова. Діалог.

Вимова приголосних звуків.6 клас

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого.

Відтворення готового тексту.7 клас

Відомості про мовлення.

Види робіт. Сприймання чужого мовлення.

Відтворення готового тексту.


8 клас

Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація.

Види робіт. Сприймання чужого мовлення.9 клас

Повторення вивченого у 8 класі.

Пряма і непряма мова.

Складне синтаксичне ціле.

Повторення і систематизація вивченого.

Види робіт. Сприймання чужого мовлення.


10 клас

Культура мовлення і спілкування.

Види мовленнєвої діяльності.

Орфографічно-пунктуаційний практикум.


Російська мова

6 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические

и монологические высказывания.

Лексикология. Фразеология.

Состав слова. Словообразование.

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.


7 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические

и монологические высказывания.

Лексикология. Фразеология.

Морфология. Орфография.

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.


8 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические

и монологические высказывания.

Лексикология. Фразеология.

Морфология. Орфография.

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.


9 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические

и монологические высказывания.

Лексикология. Фразеология.

Морфология. Орфография.

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.


10 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические

и монологические высказывания.

Фонетика. Графика. Правописание.

Состав слова. Словообразование

Лексика. Фразеология.

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.

Предложение.

Сложное предложение с несколькими

частями, объединёнными сочинительной связью.

Цитата.


Морфология.

Орфография.11 клас

Аудирование.

Чтение.


Говорение и письмо: диалогические и монологические высказывания.

Лексика.


Морфология.

Синтаксис.

Стилистика.


Світова література

5 клас

4. Сила творчої уяви:

 • Льюїс Керролл.

 • Марина Іванівна Цвєтаєва.

 5. Сучасна література:

 • Роальд Дал. 

 • Пауль Маар.

Урок-підсумок.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка