Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Сторінка1/4
Дата конвертації29.05.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Проект
РІШЕННЯ
Про виконання делегованих

повноважень Баришівської районної ради

Баришівською районною державною

адміністрацією за 2014 рік

Відповідно пункту 28 частини 1 статті 43 та статі 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення районної ради від 20.02.14. № 1242-45-06 «Про делегування повноважень Баришівської районної ради Баришівській районній державній адміністрації на 2014 рік», заслухавши та обговоривши звіт тимчасово виконуючого обов’язки голови Баришівської районної державної адміністрації Загуменного Д.М., районна рада вирішила:

1. Звіт тимчасового виконуючого обов’язки голови Баришівської районної державної адміністрації Загуменного Д.М. про виконання делегованих повноважень Баришівської районної ради Баришівською районною державною адміністрацією за 2014 рік взяти до відома.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та контролю за виконанням рішень ради.


Голова ради О.І. ІльченкоЗвіт

про виконання делегованих повноважень

Баришівською районною державною адміністрацією

у 2014 році

Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 43 та статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15, пункту 1 статті 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішенням сесії скликання Баришівської районної ради від 20.02.2014 № 1242-45-06 були делеговані повноваження Баришівській районній державній адміністрації на 2014 рік.

Серед них:

1.Підготовка і внесення на розгляд ради програми соціально - економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень інших матеріалів з питань, передбачених ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, забезпечення виконання рішень ради;

2. Підготовка пропозицій до програм соціально – економічного та культурного розвитку району;

Протягом звітного періоду райдержадміністрація проводила цілеспрямовану роботу спрямовану на стабілізацію економіки Баришівщини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.

Програма соціально – економічного та культурного розвитку Баришівського району на 2014 рік затверджена рішенням районної ради від 27.03.2014 року № 1279-47-06.

Виконання програмних показників щокварталу заслуховувались на колегіях райдержадміністрації та сесіях районної ради. За результатами виносились відповідні рішення, які приймалися до виконання.

В кінці 2014 року прийнято Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Баришівському районі на 2015 – 2016 роки та затверджено рішенням сесії районної ради № 1596-57-06 від 25.12.2014 року.

Також на даний час діє Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Баришівському районі на 2013 – 2015 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради №703-27-06 від 07.12.2012 року.3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

Ефективним показником збалансованого економічного і соціального розвитку району свідчить зростання середньомісячної заробітної плати, соціальних виплат, стабільного пенсійного забезпечення населення, що в свою чергу підвищує купівельну спроможність населення та збільшує виробництво продукції.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі за статистичними даними станом на 01.10.2014 року склала 2907,0 грн., що на 11,8% більше відповідного періоду 2013 року та майже в 2,4 рази перевищує як її мінімальний рівень, так і прожитковий мінімум.

Середній розмір трудових пенсій становить 1458,15 грн., пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян 2134,85 грн.

Разом з тим рівень середніх цін на основні види продовольчих товарів у торговельній мережі району (як в стаціонарних підприємствах, так і на ринках) за станом на 01.01.2015 року збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 44,6%.

Обсяг реалізації промислової продукції (за даними підприємств району) за січень-листопад 2014 року становить 111,8 млн. грн., що на 18,6 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

За 2014 рік мобілізовано надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва в сумі 71,4 млн. грн., що на 1,6 млн. грн. або на 2,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Валове виробництво сільськогосподарської продукції за 2014 рік складає 770,4 млн. гривень, що на 84,7 млн. грн. або на 102, 0% більше показників минулого року.4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

За 2014 рік до загального фонду зведеного бюджету району надходження становлять 150365,0 тис. грн., що складає 100,1% до планових показників. Зокрема власних і закріплених доходів мобілізовано в сумі 39430,9 тис. грн., що становить 105,3% до уточненого річного плану (уточнений план – 37455,6 тис. грн.).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту власних надходжень становить 102,3% (+873,2 тис. грн.).

Найбільшу питому вагу в бюджеті району у власних та закріплених надходженнях займає податок з доходів фізичних осіб – 76,4%.

За 2014 рік до бюджету району надійшло цього податку в сумі 30130,8 тис. грн., що складає 102,0% до уточненого плану; перевиконання становить 604,0 тис. грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 418,8 тис. грн. або 101,4%.

План по платі за землю (питома вага в бюджеті 19,4%) в цілому виконаний на 120,8% (уточнений план 6893,5 тис. грн., факт 8327,7 тис. грн.). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження цього податку збільшились на 853,9 тис. грн., або на 111,4%.

За 2014 рік до спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло коштів в сумі 15296,6 тис. грн., що становить 101,0% до уточненого річного плану.

Виконання плану показників МФУ по власних та закріплених надходженнях району за 2014 рік складає 106,0% (план 28568,1 тис. грн., факт 30272,8 тис. грн.)

За звітний період з державного бюджету отримано в повному обсязі дотацію вирівнювання в сумі 59843,5 тис. грн. та додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості – 657,5 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету отримано 45180,5 тис. грн. при плані на 2014 рік – 46941,9 тис. грн., що становить 96,2% виконання.

За 2014 рік видаткова частина зведеного бюджету району складає 167340,2 тис. грн., в тому числі загального фонду – 150005,5 тис. грн.. при уточненому плані 154423,1 тис. грн.( 97,1 %), спеціального фонду - 17334,7 тис. грн.. при уточненому плані 25467,7 тис. грн.. (68,1 % ).

На охорону здоров’я відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів передбачались видатки на 2014 рік в сумі 18690,0 тис. грн., уточненим зведеним бюджетом району затверджено видатки в сумі 19374,4 тис. грн., касові видатки складають 19312,8 тис. грн.. (99,7 % до уточненого плану).

На освіту розрахунковими показниками Мінфіну передбачались видатки в сумі 55992,6 тис. грн.., затверджено з урахуванням внесених змін 58473,6 тис. грн, касові видатки - 57831,3 тис. грн. (98,9 % до уточнених річних призначень).

На культуру розрахунковими показниками Мінфіну передбачались видатки в сумі 6394,0 тис. грн. затверджено з урахуванням внесених змін 6811,6 тис. грн, касові видатки - 6366,4 тис. грн. (93,5 % уточнених річних призначень).

На фізичну культуру і спорт розрахунковими показниками Мінфіну планувались видатки в сумі 476,1 тис. грн., затверджено з урахуванням внесених змін 1022,5 тис. грн., касові видатки - 1007,8 тис. грн.. (98,5 % уточнених річних призначень).

На соціальний захист розрахунковими показниками Мінфіну планувались видатки в сумі 2785,6 тис. грн., затверджено з урахуванням внесених змін 2972,7 тис. грн. , касові видатки - 2964,8 тис. грн.(99,7 % уточнених річних призначень).

В загальному об’ємі бюджету району видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 74266,3 тис. грн. (74,5 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів), на енергоносії 16850,0 тис. грн. (16,9 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів).

Крім цього, на капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) направлено 750,0 тис. грн.

На видатки затверджених районною радою програм профінансовано 323,7 тис. грн.

Протягом 2014 року в визначені терміни управління фінансів готувало та подавало до Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації розрахункові показники дохідної частини бюджету району, наявної мережі, штатів та контингентів бюджетних установ для підготовки проекту Державного бюджету на 2015 рік.5. Сприяння інвестиційній діяльності на території району;

Баришівський район відповідає достатньо високому рівню інвестиційної привабливості і тому потребує додаткового залучення інвестицій на рівні, який би відповідав рівню його інвестиційної привабливості в області.

Для цього райдержадміністрацією розроблена база даних щодо інвестиційної привабливості району, зокрема:


 • реєстр вільних незадіяних приміщень, розташованих на території Баришівського району, в загальній кількості 53 об’єкти;

 • реєстр вільних незадіяних інвестиційно-привабливих земельних ділянок (4 ділянки), з них: 1 промислова зона та 1 рекреаційна земельна ділянка, по яких розроблені проекти земельних ділянок під назвою «Промислова земельна ділянка «Красилівка» – 43,0 га та „Рекреаційна земельна ділянка «Парк відпочинку» – 8,1 га, зроблені їх фото та викопіровки.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком на 1 жовтня 2014 року склав 24,8 млн. дол. США, що на 0,4% менше минулорічних показників за відповідний період.

Враховуючи інвестиційні можливості підприємств, організацій, а також бюджетів усіх рівнів району, за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 35,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 83,4 % менше, ніж за січень – вересень 2013 року.

Обсяг вказаних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 979,5 грн.

Головним джерелом інвестування були власні кошти підприємств, організацій, фізичних осіб та кредити банків.

Основна частка інвестицій була спрямована в матеріальні активи, зокрема 56,6% спрямовано на придбання машин, обладнання та інвентарю.

В 2014 році у Баришівському районі завершено реалізацію 6 інвестиційних проектів, зокрема:

Будівництво та реконструкція приміщення дитячого дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» в смт Баришівка, який розраховано на 140 місць. Вартість проекту становить близько 6,9 млн. грн. та створено 23 робочих місць;


 • «Будівництво в смт Баришівка центру торгівлі і відпочинку» загальною площею 1200 кв. м. Вартість проекту 5,0 млн.;

 • «Будівництво свинокомплексу на 30 тис. голів свиней». Вартість проекту коштує 120,5 млн. дол. США та створено 30 робочих місць.;

 • «Реконструкція «Баришівського шкіряного заводу» - підприємство з переробки шкіряної сировини. Вартість проекту 10,0 млн. дол. США та створено 85 робочих місць;

 • «Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергії сонця)» у селі Яблуневе (вартість склала 295,7 тис. грн.);

 • «Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергії сонця)» у селі Селище (вартість склала 327,7 тис. грн.).

Завдяки реалізації в 2014 році 6 інвестиційних проектів, в районі створено 138 нових робочих місць.

Протягом 2014 року в районі розпочато реалізацію 2 інвестиційних проектів:

- «Реконструкція злітно – посадкового авіаційного майданчику ЗПМ «Березань» підприємством ТОВ «АЕРОДРОМ БЕРЕЗАНЬ»;


 • «Будівництво дошкільного підрозділу Паришківського НВК» в с. Паришків, який розраховано на 50 місць.

На завершальній стадії знаходяться 2 інвестиційні проекти:

 • «Будівництво КОС в смт Баришівка», який реалізовує КП БРР «Райводоканал», загальною вартістю 34,5 млн. грн. Будівництво каналізаційно-очисних споруд дасть можливість скоротити на 3,9 км. протяжність напірного колектору в двохтрубному вимірі та скоротити додаткові витрати на його експлуатацію та експлуатацію КНС № 5, а також покращить вплив на навколишнє природне середовище в регіоні. Проектом передбачено створення 11 робочих місць;

 • Будівництво в смт Баришівка Торговельного центру «ФОРА» з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, загальною площею 0,8 га.

Крім цього в районі продовжується реалізація таких інвестиційних проектів:

Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт Баришівка та заводу з переробки ТПВ на території полігону», який реалізовує Баришівський виробничо - комерційний комбінат комунальних послуг. • «Будівництво корівника на 500 голів», реалізацію якого здійснює ТОВ «Баришівська зернова компанія». Буде створено 10 робочих місць;

 • «Реконструкція свинарника» в с. Бзів, інвестор - ТОВ «Агрофірма Слов’янська»;

 • «Реконструкція приміщень під доїльний зал на 500 голів ВРХ», реалізацією якого займається СТОВ «Ім. Леся Сердюка». Проектом передбачено закупити 100 голів племінних нетелів з Канади.


6. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення і на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

Протягом 2014 року в районі завершилась реалізація Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ», в результаті чого було реалізовано 6 мікропроектів, які дали змогу впровадити енергозберігаючі заходи в загальноосвітніх і дошкільних закладах та покращити медичні послуги в селах: Коржі, Перемога, Яблуневе та Селище.

В результаті реалізації даного Проекту в закладах освіти сіл Яблуневе та Перемога замінено 168 вікон на енергозберігаючі металопластикові. В дошкільному закладі села Коржі замінено 70 вікон та 4 балкони на енергозберігаючі металопластикові. У медичному закладі села Селище проведено капітальний ремонт приміщення, зроблено фасад, закуплено медичне обладнання та меблі, проведено опалення, встановлено 2 котли: газовий та альтернативний енергозберігаючий, проведено воду та каналізацію, замінено двері та вікна на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. В селах Яблуневе та Коржі проведено вуличне освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергії сонця)».

Загалом в район завдяки Проекту протягом 2012-2014 років було залучено 1327,5 тис. грн.

Районна державна адміністрація приділяла великі зусилля задля реалізації кожного з проектів. З районного та місцевих бюджетів виділено кошти на загальну суму 313,7 тис. грн., з них: виділено з районного бюджету на придбання обладнання в ФАП с. Селище майже 30,0 тис. грн. та по 20,0 тис. грн. виділено на реалізацію проектів сіл Яблуневе та Перемога.

Не залишились осторонь Проекту і приватні підприємці та сільське населення, які для реалізації Проекту спільними зусиллями зібрали майже 257,9 тис. грн. та впровадили в життя спільні ідеї громад.

На даний час продовжується співпраця з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

28 листопада 2014 року в райдержадміністрації відбулося підписання тристоронньої партнерської угоди про початок третьої фази ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Проведений конкурс, на якому відібрані чотири сільські ради: Селищанська, Лукашівська, Коржівська та Семенівська, які провадитимуться на основі партнерської співпраці між Проектом, владою і громадою району протягом чотирьох наступних років. Вартість кожного проекту становитиме близько 380,0 тис. грн.

Пріоритетними сферами для громадських ініціатив є: підтримка мережі ФАПів; енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії; утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів; комунальне водопостачання; підтримки та розвитку аграрного малого бізнесу. Цей Проект дасть змогу сприяти сталому соціально – економічному розвитку району через підтримку та фінансування громадських ініціатив.

Робота районного ресурсного центру з розвитку громад, який весь цей час діяв при відділі економічного розвитку і торгівлі Баришівської райдержадміністрації, базувалась на проведенні форумів, семінарів, навчань. Координатором районного ресурсного центру з розвитку громад постійно надавались консультації як сільським головам, так і головам відповідних громадських організацій. Надавалась допомога в організації діяльності відповідних громадських організацій, документообігу, проведенні тендерних процедур, пошуку інвесторів та багато іншого.

На даний час робота місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямована на розвиток та вирішення соціально – економічних проблем сільських громад району, заохочуванні у створенню організації громад та до їх участі в прийнятті рішень, реалізації, управлінні та підтримці проектів, що впливають на їх життя.7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи.

Протягом 2014 року населенню Баришівського району надавались побутові, ринкові та ярмаркові послуги.

Кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням населенню побутових послуг, протягом 2014 року збільшилась на 14 одиниць і становить 81 об’єктів, з них: 10 профільних підприємств, 2 непрофільних та 69 об’єкти, які належать фізичним особам – підприємцям. Основна частка з числа зайнятих у сфері послуг - це фізичні особи, які складають 81% від загальної кількості. Загалом в районі суб’єктами господарювання надається 16 видів побутових послуг, затверджених галузевим класифікатором, з них 8 – в сільській місцевості.

В сільській місцевості розширюється мережа закладів, які надають послуги з ремонту автотранспорту (СТО), сільськогосподарські послуги, зокрема: олійниці, крупорушки, млини, а також послуги з дерево- та металообробки.

З метою сприяння зайнятості населення у сфері побуту райдержадміністрацією разом з районним центром зайнятості приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних та роботодавців під час проведення семінарів, Днів інформації, Днів відкритих дверей, Ярмарок вакансій. Протягом звітного періоду 2014 року районним центром зайнятості 13-ом безробітним була виплачена одноразова допомога по безробіттю для започаткування власної справи в сумі 260,3 тис. грн.

Також населенню району надаються ринкові послуги. На території району зареєстровано 4 ринки, зокрема: «Центральний» (смт Баришівка, вул.Жовтнева,71), «Молодіжний» (смт Баришівка, вул. Жовтнева, 22), «Слов’янський» (Баришівський р-н, с. Морозівка), «Березовий гай» (Баришівський р-н, с. Лук’янівка).

З метою залучення до участі в обслуговуванні населення району підприємств – виробників як сільськогосподарської так і промислової продукції на території району постійно проводяться сільськогосподарські ярмарки. За станом на 01.01.2015 року в районі проведено 77 сільськогосподарських ярмарок.

8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

В районі діючі пасажирські автобусні маршрути було затверджено в 2013 році. В 2014 році нові маршрути не створювалися.

Комісією з питань функціонування транспортної системи та зв’язку в 2014 році розглядались звернення громадян щодо питання змін схеми руху та графіку руху на маршруті с. Гостролуччя – смт Баришівка. Зміни не внесено, так як графік руху громадського автотранспорту встановлюється відповідно до часу прибуття електропотягів до залізничного вокзалу смт Баришівка та через нєобладнане місце під зупинку біля Селищанської ЗОШ.

Через Баришівський район проходять маршрути транзитного пасажирського транспорту по автодорогах Київ-Харків та Київ-Прилуки. Транзитний пасажирський транспорт проходить по маршрутах внутрішньо обласного та міжобласного сполучення питання яких не є компетенцією Баришівської райдержадміністрації.9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

Протягом 2014 року Баришівською районною державною адміністрацією розпорядження про вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією не приймались.10. Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

В районі на обліку перебуває 185 пам’яток та об’єктів культурної спадщини. З них:

- археології – 94 - стоянки, поселення, курганні групи;

- історії, культури – 73 – Меморіали Слави, братські могили, пам’ятник Т.Г. Шевченку, жертвам Голодомору, В.І. Леніну, Пам’ятний знак на честь ліквідаторів та жертв аварії на ЧАЕС.

- архітектури – 13 – церкви, збудовані у ХУІІІ – поч. ХХ ст., комплекс споруди садиби поміщиці Семиградової (поч. ХХ ст.), Земські школи (кін. ХIХ ст.).

На території району знаходяться наступні заповідні території:

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Альта» (Подільська сільська рада);

- ботанічний заказник «Бакумівський» (Паришківська сільська рада);

- ботанічний заказник «Дубина » (Семенівська сільська рада);

- комплексна пам’ятка природи «Вибла могила» (Семенівська сільська рада);

- гідрологічний заказник «Подільський» (Масківецька та Подільська сільські ради);

- лісовий заказник «Борщівський» (Коржівська сільська рада).

До визначних місць району відносяться :

- Земська школа (кін. XІХ ст. с. Гостролуччя);

- колишній маєток поміщиці А. Семиградової (кін. XІХ. ст. с. Веселинівка) (Скопці));

- вище початкове училище художнього мистецтва, ткацтва та вишивки (1910 р., с. Веселинівка);

- Панський парк (XІХ ст., с. Поділля);

- Земська школа (1912 р., с. Дернівка);

- Земська школа (кін. XIX ст., с. Селичівка)

Першочергового впорядкування потребує :

- реставрація погруддя Т.Г. Шевченка (смт Баришівка)

- ремонт фасаду та східців музею Т.Г. Шевченка (вул. Жовтнева 5)

- курганна група «Розрита могила » (території Яблунівської сільської ради);

- комплексна пам’ятка природи – курган «Вибла могила» (Семенівська сільська рада);

- монумент захисникам м. Києва на честь воїнів загиблих в 1941 році

(с. Борщів, Волошинівська сільська рада)

- реконструкція Меморіалу Слави (смт Баришівка, площа Перемоги).

11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно – територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними радами;

Протягом 2014 року проекти містобудівних програм, що затверджуються селищною та сільськими радами не розроблялися.12. Видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Згідно наказу Мінрегіонбуду від 23.07.2009 № 300 архітектурно - планувальні завдання відділом містобудування та архітектури не видаються.Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРішення №262 Від 5. 10. 2016 р. 10 сесії скликання
Керуючись ст ст. 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРозпорядження від 17 лютого 2014 р. №25 м. Знам’янка Про організацію та проведення міського фестивалю танцю «Барвінковий феєрверк»
Тараса Григоровича Шевченка, керуючись статтею 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРішення тридцять восьмої (позачергової) сесії шостого скликання
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію міського голови Рябоконя О. П. щодо облаштування скверу...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка