Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»Сторінка1/6
Дата конвертації29.09.2017
Розмір1,26 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

НАКАЗ

по Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки

Гадяцької районної ради Полтавської області
___.09. 2014 р. № ___
Про підсумки методичної роботи

у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки

у 2013–2014 н.р.
На виконання ст. 12,14, 19 Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту», ст. 25, 26 «Про дошкільну освіту», ст. 10,15 «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,  розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької районної державної адміністрації, з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, наказу відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації від 30.08.2013 № 257 «Про організацію методичної роботи в закладах освіти району у 2013/2014 навчальному році» Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області у 2013-2014 навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю за навчально-виховним процесом, на упровадження в роботу школи інноваційних технологій, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм, об'єктивністю оцінювання учнів за 12-ти бальною системою.

Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо гімназійної методичної роботи.

Науково-методична робота у закладі базується на досягненнях педагогічної науки, культури і перспективного педагогічного досвіду, системі аналітичної, пошукової, дослідницької, організаційної, діагностичної, культурно-наукової і практичної, інформаційної діяльності з підвищенням наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної й культурної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки спрямовує свою роботу на послідовне вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення нової системи знань і умінь керівників і педагогів, на розвиток їх особистісних якостей, самореалізації у процесі професійної діяльності, серед яких: гуманізм, висока загальна культура і моральність, активність і комунікабельність, рішучість, наполегливість, ініціативність, вимогливість, уміння володіти собою, тактовність і самостійність, творча уява, самокритичність та інші.

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувається згідно Програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених МОН України для використання в поточному навчальному році, методичних посібників, рекомендацій та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у початкових класах, основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2014 – 2015 навчальному році, періодичних педагогічних видань, спрямованих на впровадження проектування та практичного забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи.

Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачає:


 • створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;

 • створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;

 • розробку науково – методичного та програмно – методичного забезпечення навчально – виховного процесу;

 • застосування сучасних психолого – педагогічних технологій;

 • упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.

У 2013–2014 н.р. гімназія продовжувала працювати над проблемою: «Забезпечення єдиного освітнього простору для навчання кожної дитини у відповідності до індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів, гарантованого рівня підготовки випускників до самостійного життя».

Реалізація науково – методичної теми підпорядковувалась 3 етапу роботи над темою шкіл району «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання».

У плані роботи закладу простежувалась система роботи педагогічного колективу над єдиною науково–методичною проблемою.

Проведено усі заплановані педагогічні ради, наради при директору та заступниках, засідання науково – методичної ради та м\о, співбесіди та консультації, предметні тижні.

Специфіку діяльності гімназії визначають такі освітні технології:


 • особистісно орієнтована система навчання;

 • інтерактивна система навчання ;

 • проектна система навчання;

 • інформаційно – комунікаційна система навчання;

 • технологія різнорівневого навчання;

 • ігрові технології;

 • модульне навчання;

 • проблемне навчання;

 • розвиток творчих здібностей;

 • здоров’язбережувальні технології.

Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду, орієнтована на зміну й розвиток навчально – виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань, формування якісно іншої педагогічної практики.

Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки моє договір про творчу співпрацю, укладений між кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України і Гадяцькою гімназією (2009 рік), Полтавським факультетом менеджменту і бізнесу Київського університету культури (2007 рік), кафедрою банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»(2011).

Атестація педагогічних працівників гімназії у 2013-2014 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, плану роботи атестаційної комісії гімназії.

Адміністрацією гімназії та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від адміністрації та громадських організацій школи для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у папках. Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Проведено семінар на тему: «Атестація педагогічного працівника – крок до успіху». Розроблено методичні рекомендації «Пам’ятка для вчителя, що атестується в 2013-2014 навчальному році». Також учителі отримали таблиці, зразки документів, презентацій, друкованих методичних посібників у електронному варіанті. Усі методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2014» та на сайті навчального закладу.

У 2013-2014 навчальному році проведено атестацію 15 педагогічних працівників, які пройшли курсову перепідготовку та потрапляють під дію Типового положення про атестацію. Протягом періоду атестації практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад та нарад при директору.

Слід відзначити високий рівень оформлення атестаційних матеріалів учителями, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання: Нестерук С.І., Вінцковської В.П., Рудкіної О.М., Вовченко О.В., Максимів Л.Ф., Древаль Л.М., Галушки Л.П. Вони підготували комп’ютерні презентації досвіду роботи та представили їх на педагогічних радах. Заслуговують на увагу методичні посібники, підготовлені до друку: • Нестерук С.І. «Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках світової літератури»

 • Рудкіна О.М. «Майстер – клас керівника гурткової роботи у школі»

 • Максимів Л.Ф. «Проектно – дослідницька діяльність учнів початкової школи»

 • Древаль Л.М. «Як зацікавити дітей вивченням таблиці множення»

 • Вовченко О.В. «Розвиток навичок швидкісного читання»

 • Вінцковська В.П. «Контрольні роботи з української мови. 5 клас»

 • Галушка Л.П. «Дидактичні матеріали із алгебри. 7 клас».

Учителями було проведено 19 відкритих уроків і 15 виховних заходів. Результативною була робота в міжатестаційний період таких вчителів: Нестерук С.І., Максимів Л.Ф., Вінцковської В.В.

 • Присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:

Нестерук Світлані Іванівні – учителю світової літератури

Вінцковській Валентині Петрівні – учителю української мови та літератури

Рудкіній Ользі Миколаївні – учителю музичного мистецтва

Вовченко Ользі Володимирівні – учителю початкових класів

Максимів Лідії Федорівні – учителю початкових класів


 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

Галушці Ларисі Павлівні – учителю математики

Древаль Людмилі Михайлівні – учителю початкових класів.Адміністрація і педагогічний колектив у 2013 – 2014 н.р. значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня учителів.

 • Смірнова Т.Ю. - у жовтні 2013 року брала участь і ознайомлювала з досвідом роботи гімназії на засіданні Зональної школи новаторства «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», у роботі якої взяли участь методист Лохвицького РМК Чірікова Наталія Іванівна та керівники освітніх округів району. Організовувала проведення та виступала на районних семінарах для молодих спеціалістів, учителів інформатики та історії з доповідями «Інноваційна діяльність Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки».

 • Бутко В.В – член науково – методичної ради НМЦ, учасник обласної творчої групи «Виховання лідерських компетентностей в учнів», у жовтні 2013 року брала участь і ознайомлювала з досвідом роботи гімназії на засіданні Зональної школи новаторства «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», у роботі якої взяли участь методист Лохвицького РМК Чірікова Наталія Іванівна та керівники освітніх округів району. Організовувала проведення та виступала на районних семінарах для молодих спеціалістів, учителів інформатики та історії, працює над створенням сайту закладу, який 3 роки поспіль стає переможцем районного конкурсу, керівник районного м\о керівників секцій МАН. Підготувала шкільну конференцію «Талант її багатогранний», присвячену 165 річниці з дня народження Олени Пчілки та 4 статті про результати діяльності закладу у газети «Гадяцький вісник», «БазарМедіа» та «Зоря Полтавщини». Створила презентації для виступів на районних семінарах на теми «Упровадження технологій новаторської діяльності у практику роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки», «Шляхи підвищення функціонування закладу освіти», «Моніторингові дослідження». • Коблиця М.Г. – член районного журі по перевірці робіт учасників шкільних олімпіад. Керувала організацією та проведенням районного семінару вчителів інформатики, який проводився на базі закладу, «Використання пропедевтичних курсів для формування вмінь та практичних навичок візуального програмування під час вивчення інформатики в школі». Підготувала виступ «Особливості пропедевтики у формуванні алгоритмічного мислення та вивченні основ візуального програмування у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки», здійснила презентацію учнівського проекту «Автоматизація процесу тарифікації навчального закладу» та провела майстер – клас «Сучасні комп’ютерні презентації. Використання тригера».

 • Нестерук С.І. - переможець І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Світова література». Тема її уроку на конкурсі «О.Уайльд. Казка «Хлопчик-зірка».Еволюція образу головного героя». Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури».

 • Шаманська О.М. - брала участь у Всеукраїнському семінарі по вивченню іноземної мови (форми та методи викладання для різних вікових категорій) при Британській Раді.

 • Костенко Л.О. – брала участь у районному семінарі вчителів інформатики «Використання пропедевтичних курсів для формування вмінь та практичних навичок візуального програмування під час вивчення інформатики в школі», на якому провела урок відкритий урок «Перемикачі та прапорці, їх властивості. Використання перемикачів та прапорців для реалізації розгалуження» ( 8 – Б клас ).

 • Кизь Ю. С. - брала участь у районному семінарі вчителів інформатики «Використання пропедевтичних курсів для формування вмінь та практичних навичок візуального програмування під час вивчення інформатики в школі», на якому провела урок відкритий урок «Прогулянка із котом Scratch» (6 – А клас).

 • Галушка Л.П. – брала участь у районних семінарах, проведених у гімназії, «Професійне самовдосконалення педагога – шлях до професійного успіху», на якому провела відкритий урок «Складні відсотки. Розв ‘язування задач» та «Л.А.Тумаркін – математик із Гадяча», на якому презентувала тематичний кросворд та поділилась досвідом роботи з теми «Тестові завдання – запорука успішного навчання математиці».

 • Вінцковська В.П. – член обласного журі по перевірці робіт учасників олімпіади з української мови.

 • Васюта Л.І. – учасник обласного журі по перевірці робіт учасників олімпіади з географії. Керівник шкільного методичного об’єднання та секретар районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки. Підготувала для друку у літературно-краєзнавчому альманасі матеріали на тему «Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Гадяцького району». Працювала з учнями над дослідженням «Географія подорожей Олени Пчілки».

 • Липівець Н.В. - учасник обласного журі по перевірці робіт учасників олімпіади з економіки. Брала участь у дослідно-експериментальній роботі по апробації курсу «Фінансова грамотність». Проводила заняття для учасників відбірково – тренувальних зборів по підготовці до Всеукраїнської олімпіади з економіки в Полтаві, була керівником команди області на IV етапі Всеукраїнської олімпіади в м. Луцьку.

 • Максимів Л.Ф. – керівник м\о вчителів початкових класів, учасник районного конкурсу «Учитель року».

 • Костенко Л.О. –Бутко В.В. , Кизь Ю.С. – переможці районного конкурсу на кращий веб – сайт.

 • Аврамко Л.П., Рудкіна О.М., Бердник Т.М., Степанович Я.А. – працювали з учнями над проектами, присвяченими життю і творчості Олени Пчілки, які були презентовані на шкільній конференції.

Протягом року відбулись семінари:

 • Організація науково–дослідницької роботи. Вимоги до оформлення науково – дослідницької роботи.

 • Використання Інтернету при написанні робіт МАН.

 • Діяльність учителя в період атестації.

 • Особливості створення презентації «Узагальнення досвіду роботи учителя».

 • Форми і методи упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально – виховний процес».

 • Про особливості підготовки до моніторингових досліджень.

Науково – методична робота мала різні форми і напрями:

 • Відбувся шкільний конкурс «Учитель року», у якому взяли участь такі вчителі початкової школи, світової літератури, трудового навчання, географії.

 • Переможцями шкільного конкурсу учитель року стали: Максимів Л.Ф. та Нестерук С.І., які брали участь у районному конкурсі.

 • Переможцем районного конкурсу «Учитель року – 2013 » стала учитель світової літератури Нестерук С.І.

 • Проводились консультації та співбесіди з учителями за наслідками внутрішньошкільного контролю.

 • Надавалась методична допомога по систематизації досвіду роботи таким учителям: Вінцковська В.П., Рудкіна О.М., Нестерук С.І., Галушка Л.П., Максимів Л.Ф., Древаль Л.М.

 • Відбулись консультації з учнями та учителями по оформленню науково – дослідницьких робіт МАН.

 • Учителі ознайомлені із проектом Гадяцького науково – методичного центру з проблеми «Моніторингові дослідження рівня навченості учнів – шляхи удосконалення».

 • М\о проводили засідання згідно графіка.

 • Значна увага приділялась роботі з молодими вчителями: Кириченком І.О., Підгайним О.М, Сахно В.О., Мироненко Т.Л., Кизь Ю.С., Бердник М.М.

 • Шляхом проведення інформаційних нарад, повідомлень на батьківських зборах, наказу по закладу проведено роз’яснювальну роботу серед педагогічних учнівських колективів та батьків спрямованих на посилення контролю за відповідністю педагогічним вимогам друкованої продукції шкільного асортименту, яка використовується у навчально-виховному процесі.

 • Здійснено організацію і проведення у закладі з 12 листопада по 12 грудня 2013 року моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі серед учнів 5-х та 10-х класів згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

 • Проведено контрольні зрізи знань та їх аналіз з предметів, з яких будуть проведені моніторингові дослідження якості знань районним відділом освіти.

 • Проведено консультацію з Рвач О.І. та Лобас Олександрою по створенню постера для участі в обласній олімпіаді з екології.

 • Надано методичну допомогу Максимів Л.Ф. та Нестерук С.І. по оформленню документів, створенні презентацій, виступів, підготовці до проведення уроків у рамках конкурсу «Учитель року - 2013».

 • Проведено консультації з Нестерук С.І. по підготовці до обласного конкурсу «Учитель року – 2013».

 • Здійснено підготовку до участі у районних предметних олімпіадах.

 • Проведено конференцію – захист науково – дослідницьких робіт МАН.

 • Відбулися педагогічні читання у на тему «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: здоров'я через освіту (до 95 - річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 • Підготовлено конференцію «Талант її багатогранний», присвячену 165 річниці з дня народження Олени Пчілки, на якій учні представили дослідження у вигляді захисту рефератів, презентацій та наукової роботи.

 • У закладі відбувся районний семінар вчителів інформатики «Використання пропедевтичних курсів для формування вмінь та практичних навичок візуального програмування під час вивчення інформатики в школі», на якому відкриті уроки провели Костенко Л.О. та Кизь Ю.С., а Коблиця М.Г. провела майстер – клас.

 • Значна робота проведена по підготовці до районного семінару учителів історії «Використання відео свідчень на уроках історії», на якому Войтенко О.М. провів майстер – клас, а Білоус Т.М. та Нагорна Т.В. – відкриті уроки.

 • На базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки проведено засідання Зональної школи новаторства керівних педагогічних працівників на тему «Науково – методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах єдиного інформаційно – освітнього середовища».

На семінарі виступили:

 • Директор закладу Смірнова Т.Ю., яка ознайомила із рекомендаціями щодо планування науково – методичної роботи в освітньому окрузі на 2013 – 2014 н.р.

 • Заступник директора з НМР Бутко В.В., яка розповіла про участь у Всеукраїнській науково – практичній конференції «Розвиток освітнього округу Кременчуччини. Профільна освіта регіону: досвід і перспективи» та підготувала виступ на тему «Упровадження технології новаторської діяльності в контексті розвитку професійної компетентності педагогічних працівників Гадяцької гімназії імені Олени».

Протягом семестру випускались методичні бюлетені, рекомендації, інструкції:

• Результативність роботи педагогічного колективу у 2013–2014 н .р.(таблиці, графіки). • Реалізація економічного та інформаційно – технологічного профілів навчання.

• Методичні рекомендації керівникам методичних об’єднань по складанню плану роботи на 2013–2014 н.р.

• Методичні рекомендації «Планування роботи м\о» .

• Вимоги до презентації.

• Опис та презентація досвіду.

• Алгоритм для опису досвіду.

• Результати участі учнів у районних предметних олімпіадах у 2013 – 2014 н. р.

• Діаграми, таблиці, схеми про результативність участі учнів у олімпіадах та конкурсах з окремих предметів.

• Підготовлено презентацію «Переможці конкурсу «Людина року – 2013».

• Оформлення титульної сторінки виступу.

• Методичні рекомендації «Діяльність учителя в міжатестаційний період».

Згідно плану проводились такі заходи:

- наради при директору та заступниках;

- інструктивно–методичні наради з головами методичних об’єднань; індивідуальні консультації і співбесіди з учителями;

- засідання м\о;

- робота Школи молодого вчителя;

- організовано роботу по атестації вчителів та творчі звіти вчителів;

- засідання круглого столу (5, 10 класи);

- перевірено: • роботу із зошитами учнів таких учителів: Євко В.М.(біологія) – 7-Б, 7-А, Рвач О.І.(біологія) – усі класи, Вінцковська В.П. (українська мова) – 10-А, 5-А, Бердник Т.М.(українська мова) -11- А (двічі), учителів початкової школи, Степанович Я.А., Рудкіної О.М.

 • здійснено контроль ведення щоденників учнями 2 - 10 класів, видано наказ ;

 • перевірено санітарний стан класних кімнат;

 • робота груп продовженого дня;

 • проведено відкриті уроки згідно графіка;

 • вивчався стан викладання таких предметів: хімія, українська мова, музичне мистецтво, біологія, основи здоров’я;

- з 31.10.13 по 04.11.13 перевірено виставлення тематичних оцінок, результати узагальнені у довідці;

- з 30.09.13 по 03.10.13 перевірено роботу вчителя фізики Кириченка І.О. щодо здійснення контролю навчальних досягнень учнів.

Протягом року значна увага у гімназії приділялась питанню надання якісних освітніх послуг. У школі діяли спецкурси та факультативи, які направлені на всебічний розвиток особистості, мали допрофільне спрямування, формували інтелектуальні, спеціальні і загальнокультурні знання: «Розвиток продуктивного мислення»(2-4 класи), «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів»(3-4 класи), «Цікава економіка»(3-4 класи), інформатика(5-8), «Основи програмування», «Власна справа», «Основи економіки», «Початки економіки», російська мова(6-7 класи), «Орфографічний практикум»(10 – 11 класи), «Розв’язування географічних задач», «Задачі економічного змісту в математиці»(10-11 класи), «Захисти себе від ВІЛ», «За лаштунками шкільної математики», «Фінансова грамотність», У закладі реалізуються два профілі навчання: економічний та інформаційно – технологічний. Допрофільна підготовка здійснювалась за рахунок варіативної складової шляхом введення профільних предметів, спецкурсів та факультативів із 2 по 9 клас.

Слід відмітити, що у закладі є досвід роботи по організації економічного профілю навчання учнів, створено відповідні умови для надання якісних освітніх послуг.

З метою вивчення доцільності й ефективності профільного навчання щороку здійснюється аналіз результатів вступу учнів у навчальні заклади.

Після вивчення думки учнів, батьків у закладі у 2011 – 2012 н.р. відкрито інформаційно – технологічний профіль навчання, який дає можливість випускникам успішно реалізувати свої плани на майбутнє. Реалізацію профільного навчання можна побачити на схемі:
З метою вивчення доцільності й ефективності профільного навчання здійснено аналіз результатів вступу учнів у навчальні заклади.
11-Б( )

11-А( )

Гімназія

15

21

ВНЗ

14

17

Технікуми, коледжі
2

Училища, ліцеї

1

2

Навчання в іншій країні

1
Інші школи
Каталог: documents
documents -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
documents -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
documents -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
documents -> Українська література, 5-12 кл
documents -> 11 клас. Профільний рівень
documents -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
documents -> Благослови мене, друже
documents -> Несвоевременная


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
України на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи» «Про гармонізацію життєдіяльності...
Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програмБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка