Закону України «Про загальну середню освіту»Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,73 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3ГАДЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

24.06.2015№ 166
Про підсумки методичної

роботи з педагогічними

кадрами навчально-виховних

закладів району у 2014-2015 н. р.


Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29.08.2014 № 224 «Про організацію методичної роботи в районі у 2014-2015 навчальному році», плану роботи Гадяцького НМЦ,
Н А К А З У Ю :
1. Вважати аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти району у 2014-2015 н. р. організованим і проведеним на належному рівні і рекомендувати до використання закладами освіти у роботі (Додається).

2. Директору Гадяцького науково-методичного центру (Сидоренко Т.О.):

2.1. Забезпечити у 2015-2016 н. р. реалізацію п’ятого (узагальнюючого) етапу роботи над темою проблеми «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», проведення діагностування та визначення нової науково-методичної проблеми району;

2.2. До 01.09.2015 р. підготувати проект наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками району у 2015-2016 н. р.»;

2.3. Продовжити у 2015-2016 н.р. реалізацію проекту «Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів»;

2.4. На серпневій конференції докладно проаналізувати результати методичної   роботи Гадяцького НМЦ у 2014-2015 н. р. та визначити основні напрямки діяльності на 2015-2016 н. р.;

2.5. Відзначити роботу адміністрацій та педагогічних колективівГадяцької гімназії ім. Олени Пчілки (директор Смірнова Т.Ю.), Гадяцької СШ I-III ступенів №2 ім. Михайла Драгоманова (директор Оніщенко Н.А.), Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів №3 (директор Сасько А.О.), Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів № 4 (директор Бутенко С.М.), Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (директор Гончаренко М.М.),Краснознаменської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Горб В.І.),Краснолуцької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. (директор Заколодяжна С.Г.), ЗНЗ Лютенського освітнього округу (директори Шаповал В.В., Кримовська А.В.), ЗНЗ Сватківського освітнього округу (директориДудка П.В., Павленко А.М., Власенко Б.П.),Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. (директор Носенко Н.В.),Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди(директор Білик С.М.), Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (директор Геращенко О.В.),Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (директор Огризько І.В.), Лисівської ЗОШ І-ІІ ст. (директор Калашник Л.І.), ДНЗ «Веснянка»Гадяцької міської ради (завідуюча Сизьон К.Д.),ДНЗ №9 «Дзвіночок» Гадяцької міської ради (завідуюча Рубан М.І.), ДНЗ №2 «Берізка» (завідуюча Стогній Л.М.), ДНЗ «Первоцвіт» (завідуюча Андросова В.В.) по створенню належних умов під час проведення олімпіад та конкурсів та організації районних методичних заходів;

2.6. Відзначити активну участь у методичних заходах обласного та районного рівня директора Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Геращенка О. В.,заступників директорів з навчально-виховної роботиБутко В.В., Коблиці М.Г. (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки),Горової Л.Г. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4),Рубан Т.П. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2),Лідової Л.В. (Краснознаменська ЗОШ І-ІІІ ст.),Іщенко Л.І. (Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.), Триль Н.І. (Лютенська ЗОШ І-ІІІ ст.), Кононенко О.Г., Григор’євої Л.В.(Гадяцька спеціалізована школа I-III ст. №3), Титаренко В.І. (Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст.).

2.7. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами району на 2015-2016 н. р. з урахуванням позитивного досвіду минулого навчального року та попередження недоліків, допущених у роботі.

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1. Методичну роботу у закладі підпорядкувати реалізації конкретного етапу науково-методичної теми, питання реалізації окремих етапів роботи заслуховувати на педагогічних радах;

3.2. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, зовнішнього незалежного оцінювання на серпневій педагогічній раді;

3.3. До 10.09.2015 року спланувати методичну роботу у навчальному закладі з урахуванням потреб і запитів педагогічних працівників школи.

3.4. До 10.09.2015 скласти план роботи щодо підготовки учнів для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах, конкурсах;

3.5. До 01.09.2015 проаналізувати реалізацію плану розвитку навчального закладу.

4. Керівникам районних та шкільних методичних об’єднань:

4.1. Роботу методичних об’єднань планувати, виходячи з потреб і запитів, рівня педагогічної майстерності учителів, для їх вивчення проводити анкетування, діагностування.

4.2. Виносити на засідання районних та шкільних методичних об’єднань актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б можливість усунути прогалини в знаннях педагогів.

4.3. Продовжити роботу щодо підготовки педагогічних працівників до впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, працювати над підвищенням рівня комп’ютерної грамотності.

4.4. Урізноманітнювати форми проведення засідань методичних підрозділів, більше проводити показових уроків, захистів конспектів уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до випуску методичних рекомендацій з досвіду роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник І.В. Гулей
Сидоренко 2-06-07 

Додаток


до наказу відділу освіти

__________№ ________


Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти району у 2014-2015 н. р.
Методична служба у Гадяцькому районі розвивається в умовах формування інтенсивних ринкових відносин і постійно зростаючих професійних запитів педагогічних працівників на освітні послуги. У ситуації змін, що відбуваються в освіті, все більш значущим для педагога стає професійна компетентність та професійне становлення.

Планом роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2014/2015 навчальний рік (затверджено наказом директора Гадяцького науково-методичного центру від 20.08.2014 № 88) визначено мету роботи закладу – оптимізація навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій на основі діагностування педагогічної майстерності.

Зосереджуючи увагу на вирішенні конкретної педагогічної проблеми, можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Саме тому, координуючи методичну роботу працівників закладів освіти району, Гадяцький науково-методичний центр у 2014-2015 навчальному році продовжував роботу над втіленням єдиної науково-методичної теми «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», робота над якою проводилась за трьома напрямками:

І.Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

ІІ.Реалізаціяздоров’язбережувальних технологій;

ІІІ.Формування моделі випускника: лідера, освіченої, конкурентноспроможної особистості.

Завершенароботанад IV (коригуючим) етапом –  січень 2014 – березень 2015 року,реалізація якого передбачала:

- аналіз і корекцію розроблених новітніх технологій і методик;

- проведення шкільних фестивалів педагогічної майстерності;
- системний моніторинг впливу нововведень на професійно-практичну спрямованість вивчення навчальних дисциплін.

З березня цього року розпочалася робота над V – (узагальнюючим) етапом, який передбачає:

- аналіз і узагальнення моніторингових досліджень;

- вивчення досягнень та невирішених проблем;

- узагальнення;

- підготовку матеріалів до публікації, популяризацію педагогічного досвіду.

Продовження додатку

Робота Гадяцького НМЦ спрямовувалась на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

Основними напрямками діяльності були:

- організація науково-методичного супроводу у забезпеченні рівного доступу

до якісної освіти;

- методичне забезпечення роботи за державними стандартами загальної

середньої освіти та навчально-виховного процесу;

- забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;

- упровадження нових освітніх технологій та систем;

- модернізація змісту дошкільної освіти щодо системного розвитку особистості,

формування готовності дитини до навчання в школі;

- підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі;

- супровід формування здоров’язбережувального навчального середовища;

- науково-обґрунтований моніторинг різних сторін навчально-виховного

процесу;

- забезпечення повної загальної середньої освіти, допрофільної підготовки;

- супровід старшої профільної школи;

- створення системи інформаційної підтримки (у т. ч. і через використання

ресурсів мережі Інтернет), перспективного педагогічного досвіду, соціально-

педагогічних ініціатив;

- активне  застосування тестових форм оцінювання учнів під час навчального

процесу; 

- методичний супровід роботи з обдарованими дітьми, інклюзивної освіти,

роботи ПМПК, розвивального навчання;      

- проведення  заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності

у міжкурсовий період;

- забезпечення  готовності педагогічних кадрів  до використання ІКТ у

навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;

- удосконалення системи виховної роботи;

- психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Керуючись листом Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського від 27.03.2014 № 496 «Про структуру щорічних планів (звітів) районних (міських) методичних центрів, науково-методичних центрів удосконалено та оновлено порядок планування роботи Гадяцького науково-методичного центру у системі: плани роботи відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації – плани роботи Гадяцького науково-методичного центру – плани роботи навчальних закладів.

Колективне керівництво методичною роботою здійснювала науково-методична рада, на засіданнях якої (всього 7 засідань) обговорювались плани роботи районних методичних об’єднань, інформація про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, підсумки проведення районних предметних олімпіад, конкурсу «Учитель року», заслуховувались творчі звіти учителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти методистів про підсумки методичної роботи, звіти голів районних методичних об’єднань, презентувалися методичні доробки педагогічних працівників.

Продовження додатку

Протягом 2014-2015 навчального року в районі функціонували: зональна школа новаторства керівних, педагогічних та методичних працівників, школа фахового зростання майстерності для вчителів–учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року», методичні, педагогічні студії, творчі лабораторії, 9 творчих груп,школа молодого керівника, педагогічного працівника, 6 постійно діючих семінарів, 24 районних методичних об’єднання для педагогічних працівників навчально-виховних закладів. Засідання яких проведені на високому рівні у визначені терміни.

У 2014/2015 навчальному році відповідно до плану роботи Гадяцького науково-методичного центру було проведено 128 методичних заходів. А саме:

- семінарів-практикумів: 22

- інструктивно-методичних нарад: 27

- засідань районних методичних об’єднань: 3

- тематичних консультацій: 7

- засідань творчих груп: 41

- майстер-класів: 11

- тренінгів: 1

- круглих столів: 4

- методичних кейсів: 2

- педагогічних конференцій: 2

- педагогічних аукціонів: 1

- педагогічних читань: 1

- педагогічні студії: 3

- практичних занять: 2

- творча лабораторія: 1

Особливо цікавими і змістовними були:


 • педагогічна конференціядля вчителів фізики з нагоди відзначення 110 річниці з дня народження М.Л. Духова(Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти);

 • районний семінар-практикум з тренінговим заняттям «Формування іміджу сучасного керівника дошкільного навчального закладу» для завідуючих ДНЗ (ДНЗ «Веснянка» Гадяцької міської ради);

 • районний семінар-практикум для директорів ЗНЗ району «Організація раціонального харчування учнів»(ЗНЗ Лютенського освітнього округу);

 • районний семінар-практикум для ЗНВР (ЗВР) ЗНЗ району «Виховний простір як результат становлення та ресурс розвитку виховної системи школи» (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3);

 • районний семінар-практикум для ЗНВР ЗНЗ району «Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій випускників» (Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова);

 • районний семінар-тренінг «Професійне вдосконалення роботи педагогів, що працюють з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Гадяцька спеціалізована школа №3);

Продовження додатку • районний семінар-практикум «Система громадянського виховання в сучасній школі» для ЗНВР (ЗВР) ЗНЗ району (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4);

 • районний семінар-практикум для директорів ЗНЗ району «Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу» (ЗНЗ Сватківського освітнього округу);

 • районний семінар-практикумдля ЗНВР ЗНЗ району «Система використання інноваційних технологій» (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4);

 • навчальний тренінг для ЗНВР ЗНЗ району «Автоматизація адміністрування в школі» (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки);

 • майстер-клас «Краса і мудрість народної іграшки, її вплив на формування духовних якостей особистості» для завідуючих ДНЗ ( ДНЗ № 9 «Дзвіночок» Гадяцької міської ради);

 • семінар вчителів математики з теми: «Інтерактивні методи навчання математики у сучасній школі» (Краснознаменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);

 • районний семінар-практикум «Методи розв'язування типових задач з географії та економіки» для вчителів географії та економіки (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки);

 • районний семінар вчителів фізики загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів з теми: «Шкільна фізична освіта: стан, досвід, проблеми, перспективи» (Краснолуцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів);

 • районні ХІV педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина М.В.Остроградського і проблеми освіти»(Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова);

 • виїзне засідання творчої групи вчителів історії ЗНЗ Гадяцького району «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії»;

 • районний семінар-практикум «Використання ІКТ на уроках німецької мови»(Качанівська ЗОШ І-ІІ ст.);

 • семінар для методистів, вихователів, музичних керівників ДНЗ «Формування громадянської компетентності дошкільників в умовах ДНЗ»( ДНЗ № 9 «Дзвіночок» Гадяцької міської ради);

 • районний семінар-практикум «Інновації у плануванні роботи вихователя групи продовженого дня»(Петрівсько-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди);

 • районний науково-практичний семінар для вчителів початкових класів «Використання інтерактивних методів і прийомів, передових педагогічних технологій на уроках як засобу виявлення та розвитку обдарованих дітей»(Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3);

 • районний семінар-практикум для вчителів початкових класів «Вплив здоров'язбережувальних технологій на фізичний стан та навчальну діяльність учнів початкових класів»(Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ст.);

Продовження додатку • семінар-практикум учителів курсу «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів «Вогнева підготовка» – основний розділ програми предмету «Захист Вітчизни»;

 • майстер-клас «Модульне орігамі»для вчителів трудового навчання та вчителів початкових класів(Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст.);

 • майстер-клас «Професійне самовдосконалення педагога – шлях до педагогічної майстерності»(Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3).

У 2014-2015 н. р. Гадяцький НМЦ тісно співпрацював з Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти:

 1. РЦППСР (Божко Л.Ф. - директор РЦППСР, Бєдная А. В. – практичний психолог Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4, Бондаренко В. В. – практичний психолог Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст., Бондаренко Ю. В. – практичний психолог Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., Божко В.А. – практичний психолог Гадяцького ДНЗ «Веснянка», Гришанович Ю. В. – практичний психолог ДНЗ с. Сари) проведеномайстер-клас для практичних психологів області «Посттравматичний стресовий розлад: методи та техніки роботи з дітьми та дорослими»;

 2. Шаманська Р.М., як член обласної творчої групи проводила семінарські заняття для учителів-слухачів курсів підвищення кваліфікації ПОІППО з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні іноземних мов»;

 3. Учителі(Васюта Л.І. - вчитель географії Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки, Костенко Л.О. - вчитель інформатики Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки) та методист НМЦ – Мирошниченко Н.М. взяли участь у роботі журі ІІІ етапу олімпіад з навчальних предметів.

За участю викладачів ПОІППО були проведені такі заходи:

 1. Відповідно до плану роботи ПОІППО на 2015 рік та з метою отримання об’єктивної інформації про рівень навчальних досягнень учнів ЗНЗ та їх відповідність вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти, у Гадяцькому районі методистом ПОІППО Козак Іриною Олексіївною здійснено вивчення стану викладання й рівня навчальних досягнень учнів із біології.

На основі моніторингу стану викладання предмета «біологія» проаналізовано роботу учителів біології,науково-методичного центру. Висновки і рекомендації зафіксовані у довідці.

Ірина Олексіївна взяла участь у роботі РМО вчителів біології. Рекомендувала науково-методичному центру сприяти запровадженню в ЗНЗ району вивчення біології на профільному рівні; надавати учням можливість здійснювати якісну підготовку до державної підсумкової атестації та ЗНО з біології за допомогою системи вивчення відповідних курсів за вибором; досвід вчителів, які використовують у викладанні предмета інноваційні технології, вивчати та популяризувати; модернізувати матеріально - технічне і навчально - методичне забезпечення викладання біології, сприяти проходженню курсів підвищення кваліфікації вчителів біології педагогічними працівниками, які не є фахівцями.


Продовження додатку

 1. З метою вивчення стану організації та надання методичної допомоги з питань підвищення кваліфікації педагогічним працівникам Гадяцького району 05.12.2014р. з працівниками Гадяцького НМЦ зустрілася методист ПОІППО Галина Миколаївна Заєць. В довідці відмічено, що план підвищення кваліфікації педагогічних працівників в районі здійснюється відповідно до замовлення ЗНЗ. Складено перспективний план на підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти (2015-2016н.р.) у ПОІППО ім. М.В.Остроградського.

Досить жвавою та інноваційною була робота районних методичних об’єднань. Тренінгові заняття, майстер-класи, виїзні семінари…. На засіданнях презентувався та вивчався досвід колег, розглядався рівень навченості учнів ЗНЗ з різних предметів за результатами ЗНО, ДПА, моніторингових досліджень,особливості проведення Державної підсумкової атестації у 2014-2015 н.р., зміни у проведені ЗНО та ін.

У 2014/2015 навчальному році відповідно до Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у навчальних закладах Гадяцького району, затвердженого наказом Гадяцького науково-методичного центру від 07.02.2011 № 6, з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти, надання методичної допомоги навчальним закладам, визначення перспективи розвитку методичної роботи в районі, розгляду її основних результатів проведено методичні дні (тижні) Гадяцького науково-методичного центру у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3, Римарівськійзагальноосвітній школі І-ІІІ ступенів,Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Бобрицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Плішивецькійзагальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Середняківськійзагальноосвітній школі І-ІІ ступенів.

Методичне забезпечення навчального процесу організовувалося за напрямками роботи:

1) аналіз стану викладання;

2) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

3) проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

4) залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи;

5) апробація та введення нових освітніх технологій і систем;

6) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

7) координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності ПОІППО.

Працівниками методичного центру надано методичну допомогу адміністрації та педагогам шкіл по вирішенню таких проблем:


 • послаблення контрольно-аналітичної функції щодо прийняття управлінських рішень;

Продовження додатку

 • питання на педагогічних радах розглядаються в теоретичній площині, часто відірвані від реальних проблем закладу;

 • робота з батьківською громадськістю носить організаційно-інформаційний, а не просвітницько-роз’яснювальний характер;

 • веденнясторінок класних журналів учителями-предметниками;

 • використання у роботі ЗНЗ та ДНЗ ІКТ та здоров’язбережувальних технологій;

 • окремі недоліки у веденні документації з питань техніки безпеки.

Разом з тим треба відмітити, що:

 • методична робота навчальних закладів організована відповідно до науково-методичної теми району;

 • досвід роботи педагогічних колективів навчальні заклади демонструють на районних семінарах;

 • налагоджена система роботи з обдарованими дітьми;

 • упроваджується передовий педагогічний досвід.

Працівники Гадяцького науково-методичного центру взяли участь у проведенні:

1.Атестаційної експертизи чергової державної атестації Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3, Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Бобрицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

2.Планового інспектування Римарівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Плішивецькоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Середняківськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

НМЦ проведено методичні дні у ДНЗ району, а саме у ДНЗ «Казка» Біленченківської сільської ради, «Барвінок», «Малятко» Веприцької сільської ради, «Ромашка» П-Роменської сільської ради, «Малятко» Лисівської сільської ради, «Дюймовочка» Лютеннської сільської ради, «Мрія» Плішивецької сільської ради.


Каталог: Nakaz
Nakaz -> Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Nakaz -> Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
Nakaz -> Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Nakaz -> День народження діофантових рівнянь
Nakaz -> Наказ №291 Про підсумки проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості „Проліски надії 2013
Nakaz -> Наказ №117 Про проведення міської патріотичної акції «Виховуємо нащадків патріотів»
Nakaz -> Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Nakaz -> Київської міської державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Закону України «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconПлан роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
України на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи» «Про гармонізацію життєдіяльності...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освiту»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка