Завдання для вступних випробувань з історії УкраїниСкачати 72,42 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір72,42 Kb.

Завдання для вступних випробувань з історії України


 1. Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі?


http://blogs.news-ua.com/uploads/images/00/00/29/2013/11/06/010ec4.jpgБhttp://pics.livejournal.com/oleg_leusenko/pic/00226d7e

А

Вhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsewkiw2wo5cvk1sns0mv12nkinsvmjrclb_rk4cb-c1qdjdquchttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/srebrenik_2.gifГ
 1. Київська Русь була хрещена:

А Х ст.


Б VIII ст.

В IX ст.


Г XII ст.
3. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про

А один із походів руських князів на половців.

Б монгольську навалу на руські князівства.

В розгром Хозарського каганату.

Г набіги печенігів на руські землі.


 1. Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву

А «Слово про закон і благодать».

Б «Руська правда».

В «Ізборник Святослава».

Г «Устав Ярослава».
 1. Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. – це

А запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі Посполитої.

Б збереження в новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств.

В ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства.

Г визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина.
 1. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. – архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...»

А П. Могилу

Б Ф. Прокоповича

В Й. Кондзелевича

Г В.-К. Острозького


 1. У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

А 1651 р.

Б 1681 р.

В 1686 р.

Г 1710 р.


 1. З якою метою було створено Правління гетьманського уряду (1734 р.)?

А Розслідування законності володіння та роздачі маєтків козацькій старшині та російським можновладцям у Гетьманщині.

Б Контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної автономії Гетьманщини.

В Укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським законодавством.

Г Перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді, полкових і сотенних судах.
 1. Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво, як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу, знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».

На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

А «ходіння в народ»

Б «рух опришків»

В «холерні бунти»

Г «похід у Таврію за волею».


 1. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? «Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»

А Новоросійський університет

Б Чернівецький університет

В Київський університет

Г Харківський університет
 1. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860 – 1880-х рр. був спрямований на:

А об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух.

Б перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.

В організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.

Г створення підпільних терористичних організацій.
 1. У якому стилі оздоблено Святу браму Троїцької церкви Свято-

Успенської Києво-Печерської лаври?

А готичному

Б бароко

В романському

Г класичному

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/2005-08-11_kiev_pechersk_lavra_157.jpg/274px-2005-08-11_kiev_pechersk_lavra_157.jpg 1. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

Б «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

В «Енеїда» І. Котляревського

Г «Кобзар» Т. Шевченка


 1. Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Стародавня історія України

2 Київська Русь за перших князів

3 Розквіт Київської Русі

4 Київська Русь за часів роздробленості
А Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда».

Б Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян.

В Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів».

Г Язичництво, полюддя, уроки, погости.

Д Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта. 1. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.

1. ізгої

2. бояри

3. смерди

4.закупи


А. Представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі.

Б. Особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави.

В. Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику.

Г. Особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок.

Д. Люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину).


 1. Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.

А Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького».

Б Початок діяльності Першої Малоросійської колегії.

В Зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі.

Г Обрання гетьманом І. Скоропадського.


 1. Які з указаних нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

А Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Б Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

В Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Г Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада». 1. Фільварок – це

А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.

Б форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.

В багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.

Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.


 1. Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха?

1. Запровадження перших писаних законів

2. Ініціювання нової системи престолонаслідування

3. Хрещення Русі

4. Скликання князівських з’їздів (снемів)

5. Розбудова Києва - будівництво "міста Володимира"6. Здійснення походу на Константинополь

7. Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Підготувала: Звягінцева Т. В
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури
iblock -> Мартинчук Наталія Андріївна
iblock -> Програма всеукраїнської науково-практичної конференції
iblock -> Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма вступних випробувань для вступників на спеціальність 024 «Хореографія» окр «Спеціаліст» Київ 2016 пояснювальна записка
«Хореографія» здійснюється на основі ступеня бакалавра за напрямом 020202 «Хореографія» (спеціалізації «Народна хореографія», «Бальна...
Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки
Програма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки 020302 «Історія» для абітурієнтів, які вступають на базі окр «Молодший...
Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань

Завдання для вступних випробувань з історії України iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
Поряд з фаховими знаннями необхідно оволодіти також іноземними мовами та практично затосовувати їх
Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Завдання для вступних випробувань з історії України iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Завдання для вступних випробувань з історії України iconПрограма додаткових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія»
У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка