Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання ІСкачати 148,5 Kb.
Дата конвертації12.06.2017
Розмір148,5 Kb.

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2015-2016

8 клас
Завдання І  1. Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності:

А) «Сріблом і золотом не здобуду собі дружини, а з дружиною здобуду срібло і золото»;

Б) «Іду на ви!»;

В) «Се буде мати городам руським»;

Г) «Якщо внадиться вовк у кошару, то всіх овець виносить, поки не вб’ють його…»;

Д) «І якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і підкорить вам ворогів…».

2. Розташуйте у правильній послідовності (з півночі на південь за місцем їх розташування) найвідоміші українські фортеці ХІІІ-ХVІ ст.:

А) Львівський замок;

Б) Хотинська фортеця;

В) Кам’янець-Подільська фортеця;

Г) Білгород-Дністровська фортеця;

Д) Верхній замок (місто Луцьк).

3.Усі перелічені нижче козаки свого часу посідали різні керівні посади в Запорізькому війську, і лише один з них має у своєму «резюме» ще й «посаду» монарха:

А) П.Сагайдачний

Б) І.Підкова

В) С. Наливайко

Г) П. Калнишевський

Д) П. Полуботок

Кількість балів: 11 б.
Завдання ІІ

Михайло Грушевський писав про цього діяча, що «його особиста біографія настільки убога на реальні і безсумнівні факти, наскільки багата на легенди». Той же Грушевськийстверджував, що «великий рухнародний, піднятий НИМ, дав новий лад усійсхіднійУкраїні».

Інший історик Крип’якевич пояснював його успіхи тим, що «він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси».

А Дмитро Дорошенко говорив, що «вінповодився так, неначебув монархом суверенноїдержави й розгорнувширокудипломатичнуакцію на міжнародномуполі для зміцненнясвого становища».Про кого писали ціісторики? Напишітьвідштовхуючисьвідцихслівісторичний портрет цієї особи.

Кількість балів: 10 б.

Завдання ІІІ

Польська шляхта говорила: «Козацтво – це нігті в організмі нашого суспільства, вони надто швидко відростають і тому потребують частого підстригання».Поміркуйте, чи були підстави для побоювань польської шляхти і як вони реагували на дії українського козацтва?

Кількість балів: 12 б.

Завдання ІV

Робота з історичнимисвітлинами.

Перед вами видатніполководцісередньовіччя.А Б В


  1. Визначтеісторичніперсоналії, якізображені на світлинах. (3 бали)

  2. Назвітьнайвидатнішібитви та їхдати, в яких вони прославились у боротьбізіспільним супротивником.(3 бали)

  3. Дайте характеристику одному ізцихперсоналій (на вибір) (5 балів).

Кількість балів: 11б.

Завдання V

Леонардо да Вінчі та Христофор Колумб були сучасниками: один з них був великим живописцем і мислителем, інший – великим мореплавцем. Які риси характеру, на вашу думку, зближують їх, роблять людьми однієї епохи?

Висловіть своє ставлення до цих історичних осіб.

Кількість балів: 10 б.

Завдання VІ

Історію нашої землі в минулому творили тисячі й тисячі її синів і дочок – ті, що воювали, і ті, що народжували дітей, ті, що вирощували хліб, і ті, що зводили храми, ті, що складали пісні, і ті, що віддано молилися. Це доводить, що творцем історії є народ. Ця ідея мала і має чимало противників, які дотримуються переконання, що історію, поза всяким сумнівом, творять сильні особистості, лідери, вожді. Це вони очолюють переможні війни, вони утверджують нові ідеї, вони ведуть за собою народ.

Оберіть одну з наведених точок зору. Спираючись на факти з історії Київської Русі, доберіть щонайменше п’ять аргументів на її користь. Зробіть висновки.

Кількість балів: 10 б.

Завдання VІІ

На контурній карті:

1. Покажіть місце заснування першої Січі князем Д. Вишневецьким (Байдою).

2. Позначте території ЗапорізькоїСічі на початок XVII ст.

3. Позначте цифрами місцярозташуванняСічей у XVI –XVII ст. та вкажітьїхніназви.

4.Покажіть напрямки морськихпоходівзапорожцівпід проводом П. Конашевича-Сагайдачного.

5. Позначтемісце і дату битвипольськоговійська за участюзапорожців, очолюваних П. Конашевичем-Сагайдачнимпротитурків.

6. Складіть легенду карти.

Кількість балів: 10 б.

Завдання VІІІ

Заповніть таблицю:
Подія з всесвітньої історії

дата

Подія з історії України (найближча за часом)

дата

Початок Реформації в Німеччині

Публікація

«Індекса заборонених книг»
Релігійні війни у Франції


Буржуазна революція в НідерландахКількість балів: 6 б.

Загальна кількість: 80 б.
Бажаємо успіхів!

ШИФР______________ (завдання VІІ)Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2015-2016н.р.

9 клас
Завдання І  1. Заповніть таблицю «Гайдамацький рух в Україні»
дата

керівники

територія

результати

1734-1738
Брацлавщина, Поділля, частина Волині та Галичині
1741-1748
Брацлавщина, Уманщина
1750
Північне Поділля, Уманщина, Київщина
1768-1769
Правобережжя

2. Порівняйте (укажіть спільне та відмінне):

1) Українсько-московський 1654р. та Гадяцький договір 1658 р.

2) революції 1848-1849 років в Угорщині та Галичині.

3. Розв’яжіть хронологічне рівняння:

Падіння імперії Карла Великого + Поділ християнської церкви на Західну і Східну – підписання Великої Хартії Вольностей + спалення Жанни д’Арк – 273 = _______________(Укажіть подію з історії України).Кількість балів: 1 – 8б., 2 – 10 б., 3 – 7 б. Усього – 25б.

Завдання ІІ

Впізнайте особу та напишіть листа від імені однієї із показаних нижче історичних осіб.

У листі необхідно:

а) охарактеризувати історичну епоху, в яку жив відправник листа і його адресат;

б) описати конкретну історичну подію, учасником якої була обрана історична особа (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал);

в) сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосуються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути.

А Б В


Кількість балів: 10 б.

Завдання ІІІ

Сучасний французький історик Р. Муньє стверджує, що XVII століття було кризовим століттям у житті суспільства. Спираючись на набуті знання з історії України та всесвітньої історії, доберіть факти, які підтверджують або спростовують цю думку.Кількість балів: 15 б.
Завдання ІV

Охарактеризуйте господарську та військову діяльність козаків-азовців. Укажіть причини та наслідки ліквідації Азовського козацького війська. Висловіть власне судження щодо доречності ліквідації цього військового формування та аргументуйте його.Кількість балів: 12 б.

Завдання V

Доведіть, що саме історія та література відігравали найважливішу роль у формуванні української національної свідомості в першій половині XIX століття.Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу– 5б., структурування та логіка викладу – 3б., відчуття певної епохи – 3б., важливість аргументації – 3б., оригінальність відповіді – 2б.

Кількість балів: 16б.

Завдання VІ

Порівняйте вплив на долю Європи Вестфальського миру та рішень Віденського конгресу.Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу– 5б., структурування та логіка викладу – 3б., відчуття певної епохи – 3б., важливість аргументації – 3б., оригінальність відповіді–2б.

Кількість балів: 16б.
Завдання VІІ

Поясніть терміни, навівши приклади їх застосування. Визначте логічний зв’язок цих термінів.

1) Конкістадори – колонізація

2) Чернечий орден – церковне братство

3) Волока (Волочнапоміра) – фільварок

4) Фритредерство – лібералізм

5) Політична реакція – «аракчеєвщина»

Пояснення термінів та визначення зв’язку термінів у парах – 2 бали. Кількість балів – 10 б.

Загальна кількість – 104 б.


Бажаємо успіхів!

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2015-2016н.р.

10 клас
Завдання І

Відомо, що кріпацтво в Австрії було скасовано в 1848 р., а в Росії – 1861 р. Проте стан розвитку сільського господарства українських етнічних земель, які перебували у складі Російської імперії, був вищим, ніж на Західній Україні.

Поміркуйте й висловіть судження з приводу причин цього явища.Кількість балів: 12 б.
Завдання ІІ

  1. Складіть розповідь, використовуючи поняття: революція 1848-1849 рр., Центральна рада народова, Руський Собор, Головна Руська Рада, Рух за національно-територіальну автономію.

  2. Порівняйте політику М. Залізняка на визволеній від польської шляхти української території з політикою Б. Хмельницького у серединіXVII ст. під час визвольної війни. Що спільного було у їхніх діях?

Кількість балів: 16 б.
Завдання ІІІ

«Територіальні статті Версальського договору залишили Німеччину фактично недоторканою. Вона, як і раніше, залишалася найкрупнішим національним масивом у Європі. Маршал Фош, почувши про підписання Версальського мирного договору, правильно сказав: «Це не мир. Цеперемир’я на двадцятьроків».

Щостоїтьзаподібнимивисловлюваннями? Чизгодніви з ними? Чому?

Кількість балів: 10 б.

Завдання ІV

Стисло у вигляді питань до кросворда, дайте характеристику історичним особам: В. Липинський, М. Грушевський, А. Кримський, А. Ейнштейн.Кількість балів:за кожну характеристику – 2 б. Усього – 8 б.

Завдання V

Закресліть історичні терміни, які не відповідають логіці запропонованого ряду. Свою відповідьпоясніть.

1.Імпресіонізм, ампір, модернізм, нігілізм, рококо

2.Фабіанство, тред-юніони, торі, інтернаціонал, лейбористи

3.Донжон, дитинець, домен, замок, вежа

4.Апокриф, четьїмінеї, патерик, Євангеліє, требник

5.Ландтаг, парламент, генеральніштати, сейм, конклав

6.Трест,картель,синдикат, концерн, монополія

7.РУП, УДП,УРП, РСДРП,УНП

Кількість балів: 10 б.
ЗавданняVІ

Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край – ХІХ – поч. ХХ ст.», указавши провідні історичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.Події у світі

Події в Україні

Наш край


Кількість балів: 10 б.

ЗавданняVІІ

Складіть таблицю: «Локальні війни та конфлікти кінця ХІХ – початку ХХ століття» тасформулюйте висновки про їх значення у підготовці до Першої світової війни.
Рік

Між якими країнами існував конфлікт або ж велись воєнні дії

Результати конфлікту
Кількість балів: 14 б.

ЗавданняVІІІ

Визначте, про яких історичних діячів йдеться, зіставляючи фото та біографічні довідки. Укажіть ті постаті, чиї дії та вчинки позитивно вплинули на розвиток історії їхньої країни, а чиї – негативно:

а) видатний український історик, який у 1917 році став Головою УЦР;

б) він був символом «Нової ери» розквіту США;

в) німецький генерал, автор плану війни на два фронти, згідно з яким головний удар німців у Першій світовій війні спрямовувався на Францію, зокрема на Париж;

г) полковник царської армії, начальник штабу більшовицьких військ, що наступали проти УНР, відзначався особливою жорстокістю.

А. Б. В. Г.

INCLUDEPICTURE "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE.jpg" \* MERGEFORMATINET

Кількість балів: 8 б.

Загальна кількість балів – 88 б.

Бажаємо успіхів!

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2015-2016н.р.

11 клас
Завдання І

Рецензуючи останні дослідження, присвячені Володимирові Винниченку, в одному з яких той названий «пророком», в іншому – «українським Гарібальді», ще в іншому – «великим українцем», Ю. Шаповал зауважив, що «мало не в усіх суспільно значущих починаннях Винниченко зазнав невдач, не зміг довести до завершення жодного масштабного задуму».

Підготуйте історико-біографічний нарис про В. Винниченка з узагальнюючою оцінкою його діяльності як політика та державного діяча. Кількість балів: 12 б.


Завдання ІІ

Після поразки ЦР у 1918 р. М. Грушевський виїхав у Європу. Однак незабаром повернувся до Києва на запрошення радянської влади (1924р.). За його прикладом повернулось багато діячів української науки та культури. Однак у 30-х рр. більшість з них були репресовані. У цій трагедії багато хто звинувачував Грушевського.

Як ви вважаєте, був він винуватим у загибелі цвіту нації, чи це була його особиста трагедія?

Кількість балів: 12 б.
Завдання ІІІ

На думку сучасного історика В. Верстюка «Симон Петлюра є переконливим прикладом еволюції соціал-демократичного діяча революційного плану в діяча національно-державного. Саме внаслідок цієї еволюції і виявилася його історична роль, яку він відіграв як Головний Отаман Війська УНР і Голова Директорії».

Чи погоджуєтесь ви з такою думкою?

Кількість балів: 12 б.

Завдання ІV

Програма з всесвітньої історії у темі «Провідні держави світу в 20-30-хх рр. ХХ ст.» дає таке формулювання змісту навчального матеріалу «Зміна статусу провідних країн світу після І світової війни».

СкладітьтезивисвітленняцієїпроблемиуВашійдоповіді на науковійконференції.

Кількість балів: 10б.

ЗавданняV

«Мене знають як жорстокого собаку. Саме тому мене призначенорейхскомісаромУкраїни. Нашезавданняполягає у висмоктуванні з Україниусіхтоварів, якілишеможназахопити, без огляду на почуття і власністьукраїнців. Панове, я чекаювід вас найсуворішогоставлення до місцевогонаселення».

Кому належать ці слова? Що Ви знаєте про гітлерівськийокупаційний режим в Україні та країнахЗахідноїЄвропи? Порівняйте.

Кількість балів: 10б.

ЗавданняVІ

Визначте (у формі тез ) причини й наслідкизазначенихподій.Причина

Подія / Явище

Наслідки
СтворенняЛігиНаційВісло-ОдерськаопераціяСтворення ООНХолодна війнаОперація «Мушкетер»
Кількість балів: 10б.

ЗавданняVІІ

Запропоновані історичні терміни, що починаються на «ре-», розподіліть за історичними періодами, відповідно до часу їх появи (по 5 термінів, включно з тими, що є омонімами, до кожного періоду). Дайте пояснення термінам «Нового часу»:

ребек, Реввійськрада, ревіндикація, ревком, реєстровець, Реймський собор, рейтар, Рейхсвер, рейхсмарка, реконкіста, рекрут, ренегадос, Ренесанс, Реформація.


Середні віки

Новий час

Новітній час


Кількість балів – 20 б.

ЗавданняVІІІ

Складітьтези для доповіді на тему «Культура України у роки Другоїсвітовоївійни».Порядіз вашим викладом теми використайте у описіподійзапропонованіпортретивидатнихдіячівкультури того часу та фото митців і їхтворів:

Кількість балів:12 б.

Загальна кількість балів – 98 б.

Бажаємо успіхів!

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-14 н р. Завдання І
Розташуйте назви історико-географічних об’єктів, де відбувалося підписання різносторонніх угод періоду Руїни у хронологічній послідовності,...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconМетодичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань ІІІ етапу та завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconУкраїнська мова ( 9 клас) 38 балів I. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2015-2016 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2015-2016 навчальний рік
Виконайте завдання №1-10, правильні відповіді обведіть кружечком або вставте у віконечка. Кожна правильна відповідь оцінюється 1...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗадача Обробка текстової інформації в середовищі ms word (25 балів)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 12. 11. 2016 p
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗавдання ІІІ етапу (міського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проведеної 9 лютого 2017 року клас
Коли ці події відбулись? (2 б.) До різниці між цими подіями додайте дату завоювання норманами Англії та відніміть кількість балканських...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І iconЗавдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Прочитайте уривки з Інтернет-публікацій, що описують події воєнної історії. Відновіть їх цілісність, заповнивши пропуски в тексті....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка