Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас ТестиСкачати 189,64 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір189,64 Kb.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас

Тести: 20 балів

1. Віра у спільне походження і кровну спорідненість між людиною і певним видом тварин називається:А анімізмом, Б тотемізмом, В дадаїзмом, Г атеїзмом.

2. Метрополія це:.А країна, яка є колонією; Б країн, яка є напівколонією; В країна, яка володіє колоніями; Г країна, яка прагне стати незалежною;

3. «Тепер я вільний бо переконався, що папа – антихрист, а папський престол – місце сатани». Кому належать ці слова: А Томасу Мюнцеру, Б Мартіну Лютеру, В Еразму Ротердамському, Г Торквемаді.

4. Від якого народу ми, європейці, успадкували поділ тижня на сім днів: А халдеїв, Б єгиптян, В китайців, Г інків.

5. Столицею держави інків, на час їхнього завоювання іспанцями, було місто: А Теночтітлан, Б Мехіко, В Тікалі, Г Куско.

6. Яку назву мала держава, що існувала у IV – X столітті на півночі сучасної Ефіопії:А Сонгаї, Б Томбукту, В Аксум, Г Гана.

7. Усім нам відомі вислови «встигати у навчанні» та «відставати у навчанні». З ім’ям якого давньогрецького мислителя пов’язана їхня поява:А Сократа, Б Піфагора, В Платона, Г Аристотеля.

8. Середньовічних поетів-співців на півдні Франції величали трубадурами, а як їх називали у німецьких землях:А вагантами, Б мінезингерами, В баянами, Г менестрелями.

9. Він складався із близько 1000 золотих і срібних речей загальною вагою близько 75 кг і вважається найбагатшим серед скарбів ранньосередньовічної Європи. Про який скарб іде мова: А Перещепинський, Б Зачепилівський, В Вознесенський, Г Глодозький.

10. Перу кого з цих осіб належить фундаментальний словник «Лексикон славеноросскій и имен толкованіе»:

А Іван Вишенський, Б Йов Борецький, В Захарій Копистенський, Г Памво Беринда

11. Упродовж ХІІ – ХІІІ ст. ця київська церква була родовою усипальницею чернігівських Ольговичів. У 1884-1885 роках її стіни розписав видатний художник М. Врубель.А Андріївську, Б Володимирську, В Кирилівську, Г Спаську

12. «Закупами» на Русі називали:А людей, які перебували у повній власності феодала; Б людей, які брали позичку і за це мусили виконувати повинності; В людей, які купували; Г ремісників, які мешкали у містах

13. Який з цих народів, що мешкав у Криму, згаданий у поемі Гомера «Одіссея»:А сармати, Б таври, В скіфи, Г кіммерійці.

14. Яке ім'я після хрещення отримав князь Володимир: А Костянтин, Б Василій, В Данило, Г Юрій.

15. Мезоліт це: А давній кам’яний вік, Б новий кам’яний вік, В бронзовий вік, Г середній кам’яний вік.

16. Який з Литовських статутів отримав назву «Волинський»:А Перший, Б Другий, В Третій, Г Четвертий.

17. Яку ще назву має головний атрибут полковницької влади – пернач:А шестопер, Б триглав, В булава, Г четверик.

18. З якою археологічною культурою асоціюють антів:А пеньківською, Б зарубинецькою, В черняхівською, Г пшеворською.

19. Як звали князя-засновника магнатської родини Острозьких:А Василь, Б Костянтин, В Федір, Г Данило.

20. У 1491 році Швайпольтом Фіолем були видані перші друковані книги церковнослов’янською мовою. У якому місті це відбулося:А Варшава, Б Познань, В Краків, Г Прага.

ПРАКТИЧНИЙ ТУР:

І. Чому в наші дні тільки мадярська родина може плекати мрію назвати свого сина Аттілою?

Максимум балів 4.

ІІ. Плутарх в своїх «Порівняльних життєписах» вивів 46 парних біографій видатних греків і римлян, об’єднавши осіб, чиї долі й характери відзначалися подібністю. Кого Плутарх поставив поряд з Лікургом, Демосфеном, Александром Македонським? Хто з великих українців міг би, на Вашу думку, стати поруч з цими діячами?Максимум балів 9 (3х2)+3.

ІІІ. Які з пам’ятників і пам’ятних місць розташовані в Хмельницькій області?

1. Храм-пам’ятник «Козацькі могили». 2. Монумент на місці Пилявецької битви. 3. Могила Устима Кармелюка. 4. Малахів курган. 5. Пам’ятник «Легендарна тачанка». 6. Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник. 7. Меморіальний музей історії декабристського руху. 8. Бакотський скельний монастир. 9. Манявський скит. 10. Почаївська лавра.

Максимум балів 4.

IV. Викресліть одне зайве положення та поясніть свій вибір:

1. А: Могулістан. Б: Мавераннахр. В: Хорезм. Г: Хорасан.

2. А: харадж. Б: джизія. В: зякат. Г: рамазан.Максимум балів 6 (1+2)х2.

V. Додайте ключове слово і визначіть подію:

1. 343 біблійні герої. Юлій ІІ. Мікеланджело. 4 роки. 600 кв. м.

Максимум балів 4.

VІ. Впізнайте особу:

1. Один з найбагатших рабовласників у Римі. Очолював військо, яке перемогло Спартака. Свою перемогу відзначив, розіпнувши вздовж 200-кілометрової дороги з Капуї до Рима полонених рабів. Скінчив життя, убитий парфянами. Йому залили горлянку розтопленим золотом зі словами: «Запихайся по смерті тим металом, якого так жадав за життя».

2. Виходець з тюркінізованого монгольського племені барласів. На чолі військової дружини служив різним ханам і емірам. Під час однієї з сутичок був поранений в праву ногу і став кульгавим. Ця фізична вада стала його прізвиськом. Ставши повелителем Самарканду, розпочав серію завоювань, підкоривши Середню Азію, Іран, Кавказ, Афганістан, Індію. Розгромив Золоту Орду, завдав поразки турецькому султану. Помер під час приготувань до походу на Китай. Максимум балів 6 (2х3).

VІІ. Дайте коротку відповідь на питання: «Що було б, якби…»:

1. …Росія сформувалася під проводом не Московського царства, а Новгородської республіки?Максимум балів 5

VІІІ. Позначте на контурній карті: 1) назви держав, до складу яких входили українські землі (3 бали); 2) головні осередки формування українського козацтва; 3) Січ, зведену Дмитром Вишневецьким, і вкажіть рік її заснування (2 бали). Складіть легенду карти (1бал).Максимум 6 балів
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР:

ІХ. У перші кілька сторіч нашої ери германці й слов’яни поряд з азіатськими номадами становили найчисленніші племена, які стали головними учасниками великого міграційного процесу в Європі, відомого як «наступ варварів». Чому праісторія слов’ян задокументована набагато гірше порівняно з їхніми германськими чи кочовими сусідами? Чим пояснити пильну увагу до того періоду сучасних національних істориків?Максимум балів 12.
Х. Історики минулого головною причиною настання роздробленості й феодальних воєн на Русі вважали надмірну кількість нащадків Володимира і Ярослава. Мовляв, численним спадкоємцям просто не вистачало князівських престолів і вони збройно добували їх собі, порушуючи принцип «ліствичного сходження». Доведіть, що насправді причини роздробленості були глибші.

Максимум балів 12.
ХІ. Чому позиція польської еліти щодо розв’язання українського питання відзначалася одностайним несприйняттям ідеї української державності? До яких наслідків це призвело?

Максимум балів 12.
ХІІ. Оцінка всесвітньо-історичної події, яка сталася 1492 р., неоднозначна: а) «відкриття цивілізацій Америки»; б) «знищення індіанської культури європейською»; в) «зустріч цивілізацій і культур». Яку точку зору поділяєте Ви? Чому?

Максимум балів 12. Всього балів 112

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 9 клас

Тести: 20 балів

1. У 27 артикулі цієї угоди вказувалося: «Семінарію й школи грецькі та слов’янської мови щоб їх вільно було засновувати в місцях, де найзручніше буде передбачуватися». Який договір передбачав таке положення:А Берестейська унія, Б Гадяцька унія, В Люблінська унія, Г Флорентійська унія.

2. Який титул носив засновник імперії Великих Моголів – Бабур:А шахиншах, Б султан, В падишах, Г хан.

3. «У тих, хто має двоє дітей, беруть лише одну дитину. Беруть того, хто справляє краще враження. Єдину дитину не забирають бо вона є помічником у батьківському господарстві, щоб через відсутність людей не чинився ущерб у податках того села…». Які військові підрозділи XVII ст. добиралися за таким принципом:А мамелюків, Б гренадерів, В гусар, Г яничар.

4. Надгробок до усипальниці представників якої знаменитої династії створив Мікеланджело Буонарроті: А Медичі, Б Перуцці, В Сфорца, Г Моро.

5. «Порівняно з небом земля не більша за крапку, або, як визначена кількість порівняно з нескінченністю». Кому належить це твердження: А Галілею, Б Коперніку, В Птоломею, Г Колумбу.

6. Перу якого римського вченого належить опис виверження вулкану, що призвів до руйнування Геркулануму:А Пліній Старший, Б Тіт Лівій, В Пліній Молодший, Г Плутарх.

7. «Не леви і тигри є рабами тих, хто їх годує, а навпаки – самі люди, які їх годують. Бо вони їх …., а це ознака рабства». Що на думку філософа Діогена є ознакою рабства:А любов, Б ненависть, В заздрість, Г страх.

8. Яка королівська династія правила Францією з 1589 по 1848рр. з перервою у 1791-1815рр.: А Капетінги, Б Бурбони, В Валуа, Г Бонапарти.

9. На честь якого апостола було названо перший і найвищий орден запроваджений у Росії Петром І: А Володимира, Б Георгія, В Андрія, Г Петра.

10. 18 брюмера 1799 р. у результаті перевороту до влади у Франції прийшов Наполеон. Який це був день за звичним нам календарем: А 9 грудня, Б 9 вересня, В 9 жовтня Г 9 листопада.

11. Фанатичний поборник католицизму. Вів постійні війни з Англією, Нідерландами, Францією, Туреччиною. Під час цих війн була потоплена «непереможна армада». Про якого монарха Іспанії йде мова: А Філіпп ІІ, Б Альба І, В Карл V Г Вільгельм Оранський.

12. Хто з цих полтавських полковників був нащадком відомого козацького ватажка Якова Острянина:А Федір Жученко, Б Павло Герцик, В Іван Левенець, Г Іван Іскра.

13. Ігумен Михайлівського Видубицького монастиря. У 1116 р. уклав другу редакцію «Повісті временних літ» переробивши заключні статті, як вважають, на догоду Володимиру Мономаху. Про кого йде мова: А Сильвестр, Б Алімпій, В Нестор, Г Феодосій.

14. Грошовий податок який за гетьманування Івана Мазепи збирався на утримання найманого війська називався: А постій, Б поденщина, В чинш, Г стація.

15. У 1777 році у Петербурзі надрукували книжку «Описание свадебных украинских простонародних обрядов в Малой России». Вона вважається першим друкованим твором української фольклористики. Хто її автор: А Григорій Калиновський, Б Михайло Максимович, В Яків Маркевич, Г Платон Лукашевич.

16. Як назвали території, на які поділялося Закарпаття у складі Угорського королівства: А дистрикти, Б повіти, В жупи, Г провінції.

17. У поемі І. Котляревського «Енеїда» можна відшукати назву прикраси – ковтки. Як її називають сьогодні: А персні, Б ґудзики, В намисто, Г сережки.

18. Хто був засновником одеської масонської ложі «Понт Евксінський»: А О. Лонжерон, Б С. Кочубей, В Є. Чикаленко, Г П. Капніст.

19. «Чи має нація щось дорожче, аніж мова її батьків? У мові втілене все: надбання її думки, традиції, релігії, основа її життя, усе її серце і душа». Кому з німецьких філософів належить цей вислів: А І Канту, Б Ф. Шеллінг, В Й.-Г. Гердер, Г Й.-Г. Фіхте.

20. Хто був автором «Катехізису автономіста»: А В. Лукашевич, Б С. Кочубей, В П. Пестель, Г В. Капніст.
ПРАКТИЧНИЙ ТУР:

І. Що означала довга коса на голові чоловіків-китайців часів династії Цін?Максимум балів 4.

ІІ. Плутарх в своїх «Порівняльних життєписах» вивів 46 парних біографій видатних греків і римлян, об’єднавши осіб, чиї долі й характери відзначалися подібністю. Кого Плутарх поставив поряд з Лікургом, Демосфеном, Александром Македонським? Хто з великих українців міг би, на Вашу думку, стати поруч з цими діячами?Максимум балів 9 (3х2)+3.

ІІІ. Які з пам’ятників і пам’ятних місць розташовані в Хмельницькій області?

1. Храм-пам’ятник «Козацькі могили». 2. Монумент на місці Пилявецької битви. 3. Могила Устима Кармелюка. 4. Малахів курган. 5. Пам’ятник «Легендарна тачанка». 6. Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник. 7. Меморіальний музей історії декабристського руху. 8. Бакотський скельний монастир. 9. Манявський скит. 10. Почаївська лавра.

Максимум балів 4.

IV. Викресліть зайве (яке не відповідає логіці добірки). Свій вибір поясніть.

1. А: Орісса. Б: Мальва. В: Бенгалія. Г: Калькутта.

2. А: яничари. Б: гулями. В: ландскнехти.Максимум балів 6 (1+2)х3.

V. Додайте ключове слово і визначіть подію:

1. Діонісій IV. Микита Алєксєєв. «Три сорока соболів і двісті золотих».

Максимум балів 4.

VІ. Впізнайте особу:

1. Фелікс Потоцький порівнював цього козацького полковника з бранденбурзьким курфюрстом і зазначав, що він мав «собі в голові удільну деражву».

2. Сільський коваль. У 1639 р. організував повстанське військо, з яким повалив правлячу династію і проголосив себе імператором. Зраджений своїми, програв війну маньчжурам і зійшов з політичної сцени.Максимум балів 6 (2х3).

VІІ. Дайте коротку відповідь на питання: «Що було б, якби…»:

1. …Петро Мартос не наполіг на опублікуванні творів Т. Шевченка?

Максимум балів 5.

VІІІ. Позначте на контурній карті: 1) походи військ Б.Хмельницького, місця і роки головних битв у 1648-1649 рр., (4 бали) 2) заштрихуйте територію Української козацької держави за Зборівським договором та обведіть території, втрачені за Білоцерківським договором. Напишіть роки укладення обох договорів (4 бали). Складіть легенду карти (1 бал).Максимум балів 9
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР:

ІХ. Чому найбільше в історії пограбування (підкорення Америки) не перетворило Іспанію на квітучу державу, навпаки, вже через півтора століття вона стала однією з найбідніших у Європі?Максимум балів 12.
Х. Як сталося, що величезна і багатомільйонна Індія втратила незалежність і надовго перетворилася в англійську колонію?

Максимум балів 12.
ХІ. Чи не здається Вам парадоксальним твердження: «Роблячи кар’єру за допомогою Москви, чимало старшин Гетьманської держави виявили себе мужніми оборонцями козацьких демократичних інститутів»? Які факти можна навести на підтвердження чи спростування цих слів? Максимум балів 12.

ХІІ. Чому Катерина ІІ хай не відразу, але підтримала польського короля в боротьбі з гайдамацьким рухом? Максимум балів 12.


Всього балів 115

Бажаємо успіхів!
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 10 клас

Тести: 20 балів

1. У 1607 році на території Америки було засновано першу англійську колонію. Як вона називалася: А Віргінія, Б Джорджія, В Делавер, Г Массачусетс.

2. Хто з французьких просвітителів був автором теорії просвіченого абсолютизму: А Дідро, Б Вольтер, В Руссо, Г Монтеск’є.

3. Яке угрупування в Установчих зборах Франції 1789 року виступало з ідеєю перетворення країни на конституційну монархію: А якобінці, Б жирондисти, В монтаньяри, Г фельяни.

4. Кому належить відомий вислів: «Анархія – мати порядку»:

А Ф. Лассаль, Б М. Бакунін, В П.-Ж. Прудон, Г К. Маркс.

5. Народився в сім'ї політичного діяча. Отримав юридичну освіту в Англії. Розробив і втілював морально-філософські принципи ненасильницького опору владі. Про кого йде мова: А М. К. Ганді, Б Е. Сапата, В Сунь Ятсен, Г Реза Пехлеві.

6. У листопаді 1853 р. у Синопській бухті відбувся останній в історії морський бій парусного флоту. Хто у ньому керував російським флотом:

А О. Колчак, Б П. Врангель, В П. Нахімов, Г В. Корнілов.

7. Хто з композиторів уже в 14 років був обраний членом музичної академії у Болоньї:А Й. С. Бах, Б Ф. Шуберт, В Л. ван Бетховен, Г В. А. Моцарт.

8. Цей архітектурний стиль набув поширення у наполеонівський період, зразком для нього стала велична архітектура імператорського Риму: А рококо, Б ампір, В бароко, Г класицизм.

9. У 1906 р. у генштабі Німеччини було розроблено план війни на два фронти – проти Франції і Росії. Хто був його автором: А Шліффен, Б Клаузевіц, В Гінденбург Г Бюлов.

10. «Сенатор – людина, яка видає закони у ті проміжки часу, коли не сидить у в’язниці». Хто є автором цього сатиричного афоризму:А Марк Твен, Б Джек Лондон, В Анатоль Франс, Г Теодор Драйзер.

11. Хто був автором проекту будівлі Київського університету: А А. Меленський Б В. Беретті, В Г. Нарбут, Г В. Кричевський.

12. Визначна українська оперна співачка котрій довірили виконувати гімн Аргентини під час святкування сторіччя незалежності. Про кого йдеться: А Г. Борисоглібська Б С. Крушельницька, В М. Заньковецька, Г М. Садовська-Барілотті.

13. Хто вперше вжив термін «панславізм»: А Й. Геркель, Б Я. Коллар, В П. Шафарик Г М. Погодін.

14. У 1787 році був підготовлений проект, котрий закликав російський уряд відновити козацьке військо. Хто був його автором: А Ф. Лизогуб, Б В. Капніст, В О. Безбородько Г В. Каразін.

15. Яке місце за видобутком вугілля посідав Донбас у Російській імперії станом на середину XIXст.: А перше, Б третє, В друге, Г четверте.

16. У 1823 році у маєтку графа Воронова майстри-кріпаки спорудили перший на Дніпрі пароплав. А «Орел», Б «Одеса», В «Чайка», Г «Бджілка».

17. На якій річці відбулася рада на котрій І. Мазепу обрали гетьманом: А Коломна Б Дніпро, В Ворскла, Г Коломак.

18. На чиї кошти у 1789 році у Петербурзі було видано перші три частини «Енеїди»: А М. Ханенко, Б В. Папура, В Є. Чикаленко, Г О. Безбородько.

19. Втративши єдиного сина Павла, на його пам'ять заснував колегію в Києві у 1871 році. Про кого йде мова: А М. Яхненко, Б Т. Шевченко, В Г. Галаган Г Ф. Симиренко.

20. Хто був редактором першого українського, політичного, безцензурного, збірника «Громада», що видавався в Женеві з 1878 по 1882рр.:

А М. Драгоманов, Б М. Павлик, В І. Франко, Г С. Подол.
ПРАКТИЧНИЙ ТУР:

І. Чим відрізнявся господарський рік (застосовувався в плануванні до 1930 р.) від календарного?Максимум балів 4.
ІІ. Плутарх в своїх «Порівняльних життєписах» вивів 46 парних біографій видатних греків і римлян, об’єднавши осіб, чиї долі й характери відзначалися подібністю. Кого Плутарх поставив поряд з Лікургом, Демосфеном, Александром Македонським? Хто з великих українців міг би, на Вашу думку, стати поруч з цими діячами?

Максимум балів 9 (3х2)+3.
ІІІ. Які з пам’ятників і пам’ятних місць розташовані в Хмельницькій області?

1. Храм-пам’ятник «Козацькі могили». 2. Монумент на місці Пилявецької битви. 3. Могила Устима Кармелюка. 4. Малахів курган. 5. Пам’ятник «Легендарна тачанка». 6. Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник. 7. Меморіальний музей історії декабристського руху. 8. Бакотський скельний монастир. 9. Манявський скит. 10. Почаївська лавра.Максимум балів 4.
IV. Викресліть зайве (яке не відповідає логіці добірки). Свій вибір поясніть.

1. А: дурані (абдалі). Б: гільзаї. В: юсуфзаї. Г: хамсая.

2. А: Антанас Сметона. Б: Константин Пец. В: Карл Ульманіс. Г: Енгельберт Дольфус.

Максимум балів 6 (1+2)х3.
V. Додайте ключове слово і визначіть подію:

1. Мілан–Рим. Віктор-Емануїл ІІ. «Революція в спальному вагоні».Максимум балів 4.
VІ. Впізнайте особу:

1. Донька Генріха VIII і Катерини Арагонської. Після скандального розлучення батьків виховувалася в умовах іспано-католицької опозиції до двору короля. Посівши престол, очолила католицьку контрреформацію в Англії. Вийшла заміж за фанатичного католика Філіпа ІІ і, спираючись на його підтримку, розпочала жорстокі переслідування протестантів. Увійшла в історію під прізвиськом Кривавої.

2. Талановитий полководець і український патріот. Командував основною силою Української Армії – Запорозьким корпусом. Звинувачений у спробі державного перевороту, розстріляний влітку 1919 р. Багато впливових діячів просили С.Петлюру скасувати вирок, але Головний Отаман умив руки.

Максимум балів 6 (2х3).
VІІ. Дайте коротку відповідь на питання: «Що було б, якби…»:

1. …П. Скоропадський встояв перед С. Петлюрою?Максимум балів 5.
VІІІ. Позначте на контурній карті союзні республіки, що входили до складу СРСР на кінець 1936 р. Напишіть республіки-засновники СРСР. Для зручності позначень складіть легенду карти.

Максимум балів – 16 (11+4+1)
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР:

ІХ. Що було спільного й відмінного в політиці «закриття» Китаю для іноземців за династії Цін і політикою ізоляції Японії від зовнішнього світу за режиму Токугава? Які наслідки для обох країн мала така політика?Максимум балів 12.

Х. Деякі західні вчені називали Африку «континентом без історії», відносячи це передусім до народів, які жили південніше Сахари. Спробуйте спростувати це твердження. Зверніть увагу на фатальну роль, яку в долі народів Африки відіграла європейська работоргівля і колонізація.

ХІ. Доведіть або спростуйте твердження: «У випадку відмови Української СРР входити до Радянського Союзу вона могла б зберегти суверенітет і уникнути страхітливих трагедій у своїй подальшій історії».

Максимум балів 12.

ХІІ. Чому більшовицька влада зупинила розвиток т. з. «салонного мистецтва», представники якого в дореволюційний час користувалися стійким успіхом у публіки, і, навпаки, всіляко пропагувала творчість художників-передвижників? Чим пояснити відродження інтересу до «салонного мистецтва» в посткомуністичний період?Максимум балів 12.

Всього балів 122

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 11 клас

Тести: 20 балів

1. Визначте про кого йде мова. Видатний скульптор, уродженець м. Ічні, з 1814 року ректор Петербурзької академії мистецтв. Прикладом його робіт є пам’ятник А.-Е. Рішельє в Одесі: А Г. Красуцький, Б Д. Левицький, В І. Мартос, Г М. Іванов.

2. Літературний твір про чудеса, які відбувалися у Києво-Печерському монастирі написаний ченцем Афанасієм Кальнофойським і виданий у Києві в 1638 році називався:

А «Тератургіма», Б «Патерикон», В «Тренос», Г «Синопсис».

3. Найбідніша частина запорозького козацтва у XVIII ст., називалася:

А архонти, Б аргати, В випищики, Г магнати.

4. Його підприємства розміщувалися у Катеринославській губернії. Заробітна плата робітників на них становила 15-150 руб. Помешкання робітників забезпечувалися безкоштовним паливом і водою. За навчання дитини в школі робітник сплачував 5 руб. за рік. Удови отримували пенсію 5-25 руб. Про якого підприємця йде мова:А Дж. Форд, Б С. Морозов, В Дж Х’юз, Г Я. Фуггер.

5. Хто, у 1921 році, був обраний першим митрополитом-фундатором Української автокефальної православної церкви: А В. Липківський, Б М. Скрипник, В Г. Смотрицький, Г Ф. Скорина.

6. Хто був автором тексту гімну УРСР 1949 року: А М. Бажан, Б В. Сосюра, В О. Малишко, Г П. Тичина.

7. Усім відоме ім'я О. Стаханова. А хто, у рамках стаханівського руху, встановив рекорд зі швидкості виплавки сталі у 1936 році на Маріупольському металургійному заводі: А П. Ангеліна, Б В. Строганов, В П. Корчагін, Г М. Мазай.

8. Хто очолював Київську митрополію у роки Хмельниччини (1648-1657рр.): А Сильвестр Косів, Б Лазар Баранович, В Діонісій Балабан, Г Петро Могила.

9. Вихід якого з цих творів у першій половині ХХ столітті відбувся найраніше:А «Історія України в стислому нарисі» М. Яворський; Б «Ілюстрована історія України» М. Грушевський, В «Історія української культури» І. Крип’якевич, Г «Нариси історії України» Д. Дорошенко.

10. «Уся історія – ряд, безупинний, безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування…». Хто так оцінив українську історію, закликаючи читати її з бромом: А М. Грушевський Б В. Винниченко, В М. Костомаров, Г В. Антонович.

11. Організатором і командиром 1-го полку Червоного козацтва у грудні 1917 був:

А Ю. Коцюбинський, Б Є. Коновалець, В В. Примаков, Г Г. Котовський.

12. Уродженець Закарпаття, член ОУН, «Карпатської Січі» та боєць Чехословацького батальйону Людвіка Слободи. У 1945р. за героїзм і майстерне командування підрозділом йому посмертно було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Про кого йде мова: А С. Вайда, Б Д. Климкуш, В А. Волошин, Г І Конєв.

13. У якому році розпочався вихід щомісячного журналу «Киевская старина»:

А 1861, Б 1905, В 1882, Г 1875.

14. Хто був автором трактату «Действія презельной и от начала поляков кровавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого…»: А Г. Граб’янка, Б Р. Ракушка-Романовський, В С. Величко, Г П. Куліш.

15. Східнослов’янське плем’я (союз племен), що займало територію між Дністром, Прутом і Дунаєм називається: А сіверяни, Б поляни, В древляни Г тиверці.

16. «Державці повинні володіти великим мистецтвом обдурювання, тому що люди звичайно бувають такою мірою сліпі і затуманені своїми повсякденними проблемами, що людина, яка вміє гарно обманювати, знайде достатню кількість легковажних людей, що охоче дають себе обдурити». Назвіть автора цього висловлювання:А А. Гітлер, Б Т. Джеферсон, В Н. Маккіавеллі, Г Й. Сталін.

17. За часів правління якого російського самодержця на українських землях підвладних йому розпочали вирощувати картоплю:А Петро І, Б Павло І, В Єлизавета І , Г Катерина ІІ.

18. У якому місті відбулося створення РСДРП: А Київ, Б Мінськ, В Москва Г Варшава.

19. Давньоєгипетський бог, чию душу уособлював птах фенікс: А Гор Б Сет, В Осіріс, Г Анубіс.

20. Вважається, що повними кавалерами ордена Слави є 2656 осіб, а скільки серед них жінок: А дванадцять, Б чотири, В двадцять шість, Г дев’ять.

ПРАКТИЧНИЙ ТУР

1. Поясніть фразу С. Струмиліна (очолював розробку першого п’ятирічного плану): «Краще стояти за високі темпи, ніж сидіти за низькі».Максимум балів =4.

ІІ. Плутарх в своїх «Порівняльних життєписах» вивів 46 парних біографій видатних греків і римлян, об’єднавши осіб, чиї долі й характери відзначалися подібністю. Кого Плутарх поставив поряд з Лікургом, Демосфеном, Александром Македонським? Хто з великих українців міг би, на Вашу думку, стати поруч з цими діячами?Максимум балів 9 (3х2)+3.

ІІІ. Які з пам’ятників і пам’ятних місць розташовані в Хмельницькій області?

1. Храм-пам’ятник «Козацькі могили». 2. Монумент на місці Пилявецької битви. 3. Могила Устима Кармелюка. 4. Малахів курган. 5. Пам’ятник «Легендарна тачанка». 6. Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник. 7. Меморіальний музей історії декабристського руху. 8. Бакотський скельний монастир. 9. Манявський скит. 10. Почаївська лавра.

Максимум балів 4.

ІV. Вилучте зайве (яке не відповідає логіці добірки). Свій вибір поясніть.

1. А: Румунія. Б: Болгарія. В: Угорщина. Г: Югославія. Д: Греція. [«процентна угода» 1944].

2. А: самбо. Б: мулати. В: метиси. Г: креоли.Максимум балів 6 (1+2)х2.

V. Додайте ключове слово і визначіть подію:

1. Операція «Просіювання». Майор Деніс Гілс. Ріміні.

Максимум балів 4.

VІ. Впізнайте особу:

1. Нащадок першого римського консула, що повалив Тарквінія. Шекспір назвав його «найшляхетнішим римлянином з усіх», а Данте помістив в найнижчому колі пекла за те, що він зрадив дружбу.

2. Один із перших Маршалів Радянського Союзу, доля якого виписувала смертельні зигзаги, чергуючи підвищення і падіння. Сталін вибачив своєму бойовому товаришу невдачі під час Великої Вітчизняної війни (під Леніградом, Керчю), але знищив за «антирадянські бесіди» в кулуарах.Максимум балів 6 (2х3).

VІІ. Дайте коротку відповідь на питання: «Що було б, якби…»:

1. …царська Росія виграла війну з Японією?

Максимум балів 5.

VІІІ. Позначте на контурній карті союзні республіки, що входили до складу СРСР до вересня 1991 р. Для зручності позначень складіть легенду карти.Максимум балів 16 (15+1)

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР:

ІХ. Чому тоталітарні режими більшовицької Росії й нацистської Німеччини з однаковим завзяттям переслідували авангардне мистецтво?

Максимум балів 12.

Х. Деякі дослідники стверджують, ніби висновки, що їх стародавні греки робили зі своїх контактів із чужими сусідніми народами (паплюження чужинців як варварів), переросли в європейську традицію. Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням? Як відбився «комплекс вищості» стародавніх греків на історичному розвитку Європи у пізніші часи?Максимум балів 12.

ХІ. Чи була битва за Україну 1943–1944 рр. «богатирським маршем», як змальовувала її офіційна радянська історіографія?Максимум балів 12.

ХІІ. Доведіть або спростуйте твердження: «Попри неперервні запевнення в «соціалістичному інтернаціоналізмі», кожна країна радянського блоку була надійно відокремлена від решти. Кордон, що відокремлював Польщу від України, був не менш непроникний, ніж сама «залізна завіса».Максимум балів 12.

Всього балів 122 Бажаємо успіхів!

10 класПоділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-14 н р. Завдання І
Розташуйте назви історико-географічних об’єктів, де відбувалося підписання різносторонніх угод періоду Руїни у хронологічній послідовності,...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconМетодичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань ІІІ етапу та завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас Практичний тур Тести Максимум 10 балів
Священики ІХ – Х століть у західній частині Європи доволі часто розпочинали свої молитви словами: «Боже врятуй нас від люті…». Від...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
У першій половині Х ст на Русі правили: Ігор, Ольга, Аскольд, Дір, Володимир Великий
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання ІІІ етапу (міського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проведеної 9 лютого 2017 року клас
Коли ці події відбулись? (2 б.) До різниці між цими подіями додайте дату завоювання норманами Англії та відніміть кількість балканських...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести iconЗавдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті
Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка