Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчанняСкачати 125,39 Kb.
Дата конвертації25.07.2017
Розмір125,39 Kb.

2014

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

7 клас

Українська література

 1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

«Добрим словом і мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш»

«Чистота – запорука здоров’я чи предмет суперечок?»

«Україна – наш спільний дім»

(12 балів)


 1. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на поставлені запитання:

 1. Народна дума – це…. Наведіть приклади.

 2. Це – оповідання – ідилія. У ньому описується дуже гарна дівчина, яка закохалась у козака. У своєму творі автор викорисав романтичну легенду про золоторогих турів та зачарованого князя, що не може знайти дорогу додому. Вкажіть автора та назву твору.

 3. Якою бачить Україну Т. Шевченко у поезії «І виріс я на чужині».

 4. Рима – це …. Підберіть рими до слів Україна, добро, земля.

 5. Мій улюблений епізод із повісті Івана Франка «Захар Беркут»

(10 балів)

Українська мова

 1. Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням, складіть речення з поданими фразеологізмами.

  1. пасти задніх; А) бути досвідченим;

  2. з’їсти собаку; Б) мало;

  3. товкти воду в ступі; В) бути останнім;

  4. хоч греблю гати; Г) багато;

Д) займатися непотрібною справою, зволікати.

(8 балів)

 1. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені розділові знаки. Випишіть із речень у таблицю частини мови.

1) Кукурудза шумить пожовтіла знов у вирій летять журавлі. 2) Скелі облиті світлим сонцем почали темніти. 3) Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою.

Іменник

Прикметник

Дієслово

Дієприкметник

(11 балів)

 1. Перепишіть слова, вставляючи на місці пропусків, де потрібно, літери чи знаки. У виділених словах укажіть кількість звуків і букв.Щас..ливий, кіс..лявий, гол..ці, п..ят..сот, колисон..ка, пр..садибний, пр..білен..кий, пом..якшений, медв..яний, такс..ст, Афр..ка, Грец..я.

( 9 балів)

4. З поданими словами складіть словосполучення так, щоб вони в одному випадку були у прямому значенні, а у другому – у переносному:

Гарячий, спати, легкий, чистий, сумувати.(5 балів)

Усього: 55 балів

2014

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

8 клас

Українська література

 1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

«Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами (І.Багряний)»

«Сміливі завжди мають щастя»

«Бери вершину – матимеш середину (Г.Сковорода)»

(12 балів)

2. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на поставлені запитання:


  1. Романтизм – це …

  2. Що таке епіграма? Хто з вивчених вами письменників писав епіграми?.

  3. До літератури періоду Київської Русі відносимо… . Назва і автор найдавнішого з них.

  4. У цьому творі відтворено типову картину панської сваволі та жорстокості у поводженні з безправними підданими. Ідея – боротьба проти кріпацтва. Твір був надрукований у 1818 році, у ньому автор використовує алегоричні образи. Вкажіть автора, жанр та назву твору.

  5. Охарактеризуйте Наталку з однойменної п’єси І.П.Котляревського.

(10 балів)

Українська мова

1. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою (розділові знаки пропущені).

1) двоскладне поширене; А) Люблю я коли хвилі юрбою шумлять

2) односкладне; Б) Місяць човном золотим над небом пливе

3) двоскладне непоширене; В) Із-за лісу-пралісу

4) складне Г) Люблю вночі на небеса дивитись

Д) Брат з сестрою прийшли.(4 бали)

2. Запишіть слова, знімаючи риску, разом, окремо чи через дефіс.

Залишитись ні/з/чим, жовто/гарячий листок, солодко/кислий соус, Ужгородська міськ/рада, ставитись по/батьківськи, йти по/іншому провулку, наговорились в/волю, пішов десь/інде, де/не/де чулось тихе шарудіння, день/у/день йшли дощі.(5 балів)

3.Утворіть від поданих слів спільнокореневі за допомогою префіксів з-, с- чи зі-. З двома новоутвореними словами складіть речення.

Наприклад: крикнути – скрикнути. Микола скрикнув від несподіванки.

Командувати, шити, жовкнути, м’яти, творити, кріпити, єднати, хвалити, скочити, явитися.(7 балів)

4. Запишіть речення, на місці крапок вставивши, де потрібно, літери чи знаки. Визначте граматичну основу у виділених реченнях.

Ця смачна город..ня ліана з родини гарбузових – огірок – має дуже довгу біограф..ю – шіст.. тисяч років! Бат..ківщиною огірків вважають Індію. Там і зараз можна зустріти їх зарослі у дикому стані. Назва огірка на санскриті співзвучна з іменем легендарного індійс..кого князя, потомство якого нараховувало шіст..десят тисяч.. людей. Очевидно, назва зв..язана з в..ликою кількіст..ю з..рняток тепер улюбл..ної скріз.. рослини. Др..вні єгиптяни шанували цей овоч.

(по 0,5 балу за кожне правильно записане слово, всього 7 балів, 3 бали за розбір, разом 10 балів)

Усього:45 балів

2014

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

9 клас

Українська література


 1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

«Чарівний дивосвіт мистецтва»

«Найтрудніше – це творення самого (самої) себе»

«Душа болить за рідну Україну…»

(12 балів)

2. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на поставлені запитання:

1) Сукупність різних за формою і способом виконання уснопоетичних творів, які складалися для театралізованої гри. Характерні риси: поєднання слова, співу і танцю, імпровізація, комізм і пародія. Наприклад, «Коза», «Просо», «Весілля», «Вертеп» та інші. Мова йде про …

2) Що таке Біблія, з яких частин вона складається і про що в них розповідається?

3) Головна думка «Слова о полку Ігоревім» - ….. Яку роль відіграє природа у творі?

4) Про який твір української літератури йде мова (назва та автор): складається з шести частин, перший твір нової української літератури, тематика: показ тогочасного суспільного життя, захисту рідної землі від ворогів, дружби, сімейних відносин. За жанром – травестійно-бурлескна поема.

5) Кого символізують Бджола і Шершень у однойменній байці Г.Сковороди.(10 балів)

Українська мова

1. Установіть відповідність між типом речення та прикладом (розділові знаки пропущені)?

а/ речення зі вставним словом; 1) Не брудни криниці бо схочеш водиці.

б/ складносурядне; 2) Трава у полі аж шумить лізучи з землі.

в/ складнопідрядне; 3) Біда кажуть не сама ходить а з дітками.

г/ речення із звертанням; 4) А дощ шумить і вітер волохатий у шиби б’є.

5) Ти мене кохана проведи до поля.(4 бали)

2. Складіть і запишіть речення відповідно до характеристики:

1) просте речення, ускладнене однорідним членами речення;

2) просте речення з однорідними членами речення і узагальнюваним словом;

3) просте односкладне речення з головним членом-підметом;

4) складне речення з сурядним протиставним зв’язком;

5) просте односкладне речення з головним членом-присудком.(10 балів)

3. Перепишіть текст, уставляючи пропущені літери чи знаки, де потрібно, та зніміть риску, записавши слово разом чи окремо..

Серед за/морс..ких напоїв, що пр..жилися в/нас, слід назвати й какао. З/відки воно? Іспан..ці, припл..вши до (М,м)ексики, побачили, що місцеві ж..телі варять напій із насін..я дерева і що цей напій дуже приємний на/смак. Пов..ртаючись на батьківщину, іспанці взяли із собою боби цієї рослини і почали знайомитися з ними бли..е. Виявилося, що, крім, приємного смаку, у ц..ого напою є ще й інші, значно важливіші властивості: він зміц..нює й шви..ко відновлює с..ли людини. Цей напій у європейців дістав ім…я «какао», від назви дерева.(9 балів)

4. Доберіть кілька синонімів до поданих слів:

Добрий, мама, йти, думати. (4 бали)Усього: 49 балів

2014

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

10 клас

Українська література

 1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

«Яким я бачу майбутнє своєї країни?»

«Я – громадянин України»

«Багатство можна втратити, а розум завжди з тобою» (Езоп)

(12 балів)

2. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на поставлені запитання:

1) Трагікомедія – це…. Наведіть приклад.

2) Назвіть автора та назву твору, що характеризується:

Соціально-психологічний роман. У ньому кілька сюжетних ліній, основна ідея – народ жив би мирно, якби не нестерпне гноблення, за допомогою насильства світ не вдосконалиш. Поштовхом до його написання став нарис «Подоріжжя із Полтави до Гадячого».

3) Назвіть головних героїв повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

4) Валуєвський циркуляр (1863 рік) та Емський указ (1878 рік) – яка роль цих документів в історії української літератури.

5) Який із вивчених цьогоріч творів української літератури вам найбільше сподобався і чому?

(10 балів)

Українська мова

1. Перепишіть слова, вставляючи на місці пропуску потрібну літеру чи знак.

Ветер..нар, д..сплей, пр..зидент, С..дней, Алж..р, Грец..я, с..мвол, граф..к, тер..тор..альний, д..ван, п..єдестал, ді..та, ж..рі, ател..є, піц..а.(5 балів)

2. Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.

1) Мудрість у тому щоб говорити правдиво і щоб прислухаючись до природи чинити згідно з нею. 2) Соми як знаєте полюють за здобиччю вночі. 3) Не копавши криниченьки водиці не пити. 4) Пухкий сніг засипав землю будинки обвів лінії тинів обліпив стовбури дерев і гіллячки. 5) Забіліло все навколо і дорога і гайок і ставок і наш каток. 6) Українська народна творчість це світ поринувши в який стаєш духовно багатшим.( 10 балів)

3. Від поданих прикметників утворіть вищий ступінь порівняння.

Рідкий, легкий, високий, багатий, тяжкий, глибокий, дорогий, тонкий, товстий, молодий, вузький, дужий.(6 балів)

4. Установіть відповідність між фразеологізмом та його антонімом, складіть речення з чотирма фразеологізмами (на ваш вибір).

  1. не нюхати пороху; А) як кіт наплакав;

  2. палицею можна докинути; Б) клювати носом;

  3. точити ляси; В) ні пари з уст;

  4. хоч греблю гати; Г) за тридев’ять земель;

Д) собаку з’їв.

(8 балів)

Усього: 51 бал

2014

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

11 клас

Українська література

 1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

«Як зберегти природу для прийдешніх поколінь?»

«Майбутнє моєї держави починається сьогодні»

«Ми знаходимося на цій планеті не для того, щоб просто прожити якийсь проміжок часу. Ми народжені на цей світ, щоб зробити його ще кращим (В.Вілсон)»

(12 балів)

2. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на поставлені запитання:

1) Авангардистська течія модернізму. Його мета – витворити абсолютно нове мистецтво майбутнього, яке було б співзвучне індустріальному життю великого міста. Назвіть, про яку течію йде мова, його представника та твір.

2) Кому присвятив новелу «Я(Романтика)» М.Хвильовий. У якому стилі написаний цей твір, що об’єднує ці два твори?

3) Він винайшов новий жанр, який був симбіозом фейлетона і гуморески, він дуже любив природу, присвятив їй цілі збірки творів, мав освіту фельдшера, але все життя присвятив літературі. Над його творами і досі сміються по всій Україні. Назвіть справжнє ім’я та псевдонім письменника, створений ним жанр та назви його творів/збірок.

4) Його поетична творчість спиралась на філософію Григорія Сковороди та поезію бароко, характеризувалась життєлюбністю, поєднанням класичних та модерних художніх засобів. Його поезія дотримувалася принципів вітаїзму, його стиль називали кларнетизмом. Назвіть ім’я письменника та назву збірки, що дала назву стилю.

5) Який з вивчених вами творів вам найбільше запам’ятався, поясніть чому.

(10 балів)

Українська мова

1. Запишіть поданий текст правильно, розкривши дужки та знявши скісну риску:

Слово «букет» уві/йшло в побут у ХVІІ ст. (С,з)початку букети складали з прянощів: кропу, селери, п(и,е)трушки, кмину. Гості дарували їх господині, а вона пр(и,е)крашала ними страви. З/годом букети почали робити з/квітів. Зародилася і мова квітів, що/правда, (с, з)першу на сході. З’явився і словник, що/містив необхідні дані для з’ясува(нн, н)я стосунків мовою квітів. Так, (А, а)залія означала сум, виклика(нн,н)ий самотністю. Мова квітів стає відомою у (Ф, ф)ранції, Англії, поширюється по /Європі.(7 балів)

2. Установіть відповідність між терміном та прикладами:

1) діалектизми; А/ косинус, теорема, доданки;

2) синоніми; Б/ менеджмент, інтерфейс, ваучер, ліміт;

3) пароніми; В/ бараболі, файно, штрімфлі, шерпентьовка;

4) неологізми; Г/ континент, контингент, пам’ятка, пам’ятник;

Д/ заметіль, снігопад, метелиця, хурделиця.

(4 бали)

3. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники і запишіть.

Маринка, рибалка, донька, Оксанка, Галинка, галка, невістка, Наталка, Ольга, батько, заєць, Ярина.(6 балів)

4. Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

1) Щоб розпізнати людину треба її полюбити 2) Учи азбуку прийде хліб у руку 3) І та жінка в якої мамині очі запитала чи знаю я Малишка 4) Із покуття дивився пильно Т.Шевченко і ніби промовляв Учітеся брати мої думайте читайте… 5) Де ж він де? гукнув Бертольдо Що ж він криється між вами 6) Чіпка чує недалеко з-за жита хтось співає. ( 10 балів)Усього: 49 балів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconУкраїнська література
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими...
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconТестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас)
З української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconЗавдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н р
«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї»
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (Львів, 27–28 січня 2018 р.) Завдання для учнів 11 класу
Україна перестала бути колонією… а творцем України єсть той, хто в святе діло унезалежнення української колонії приносить все найкраще,...
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconУкраїнська мова ( 9 клас) 38 балів I. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2015-2016 н р
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р
Доблес ний, хвас ливий,від ален ий, на долон ці, хар ківс кий, Гол андія, інтермец о, невпин о
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2010-2011 н р. 11 клас І. Складіть І запишіть роздум «Чи варто сьогодні обирати професію за покликанням?»
Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання iconЗавдання на І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури 7 клас Українська мова Написати твір «Мова – наше найбільше багатство»
Тиша була напоєна всякими звуками: І дзвінкою піснею жайворонка, І дзижчанням польових мух, І тихим мелодійним шелестінням стиглого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка