Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівняДата конвертації24.04.2017
Розмір445 b.


Злет людського духу в літературі доби Відродження

 • Тобі дана можливість впасти до рівня

 • тварини, але також і можливість

 • піднестися до рівня істоти богоподібної –

 • лише завдяки особистій внутрішній волі.

 • Піко делла Мірандола


Розділ об’єднує 5 тем. Завдання уроків:

 • Дізнатися про філософські погляди, життєві принципи, які стверджувала доба Відродження;

 • Пригадати з курсу всесвітньої історії про великі географічні відкриття цієї доби, про титанів Відродження та їхні здобутки;

 • Дізнатися про основні засади мистецтва Відродження, представників мистецтва Ренесансу, їхні твори;

 • Познайомитися із творами Франческо Петрарка та вивчити сонет напам’ять;

 • Дізнатися про Джованні Боккаччо та його збірку новел “Декамерон”, прочитати і переказати одну з новел;

 • Познайомитися із життям і творчістю Мігель де Сервантеса Сааведра і його романом “Дон Кіхот”, зрозуміти, чому герой цього роману – вічний образ світової літератури;

 • Познайомитися із життєвим і творчім шляхом Вільяма Шекспіра, вивчити напам’ять його сонет, прочитати і зрозуміти трагедію. “Гамлет”.

 • Запитання для уважних:

 • Скільки назв доби використано в цьому слайді?

 • Які це назви? Знайди, прочитай їх і запам’ятай.АНТИЧНІ ЧАСИ ------- СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ------- ВІДРОДЖЕННЯ

 • Підручник стор. 210 – 219

 • ХІV – XVI ст. Розпочалася в Італії; це доба великих географічних відкриттів,

 • епоха бурливого розвитку науки;

 • розквіту мистецтв та

 • становлення високих загальнолюдських ідеалів:

 • ГУМАНІЗМ – вчення, засноване на визнанні цінності людини, її права на розвиток і вияв своїх здібностей;

 • ідея ЛЮДИНИ, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званням чи багатством, а особисто доблестю, благородством у справах та думках;

 • Середньовіччя --------- у мистецтві в центрі завжди -------- Бог /

 • Мистецтво ВІДРОДЖЕННЯ ------------ у центрі ------ ЛЮДИНА

 • Визначальна ідеологія РЕНЕСАНСУ ------ безперечна віра в людину, її безмежні можливості.

 • Запитання для уважних:

 • В чому різниця ідеології Відродження у порівнянні із Середньовіччям?Ф.Магеллан Васко да Гама Х.Колумб Великі географічні відкриття сприяли переходу від середньовіччя до Нового часу, разом з епохою Відродження і підйомом європейських національних держав. Вважають, що карти далеких земель, що розмножуються за допомогою нової друкарської машини, сприяли розвитку гуманістичного світогляду і розширенню кругозору, породивши нову епоху наукової та інтелектуальної цікавості. Просування європейців у нові землі призвело до створення і піднесення колоніальних імперій при контактах між Старим і Новим Світом відбувався колумбів обмін: планетою переміщалися рослини, тварини, продукти харчування, цілі народи (в тому числі раби), інфекційні хвороби, а також йшов культурний обмін між цивілізаціями, це був один з найважливіших етапів глобалізації в екології, сільському господарстві і культурі в історії. Європейські відкриття продовжилися і після епохи Великих географічних відкриттів, в результаті чого вся поверхня земної кулі була нанесена на карти, а далекі цивілізації змогли зустрітися одна з одною. Запитання для уважних: Яким подіям у Сибіру присвячено картину?Титани Відродження Леонардо да Вінчі

 • Запитання для уважних:

 • Які картини художника використано у слайді?Титани Відродження Рафаель

 • Запитання для уважних:

 • Які картини художника використано у слайді?Титани Відродження Мікеланджело

 • Запитання для уважних:

 • Які скульптури та архітектурні споруди, що створив художник, ви бачите?Найсуттєвішою особливістю епохи Відродження стало те, що саме в цей час філософія і наука виходять з-під патронату релігії, стають світськими знаннями, урізноманітнюються течії, розширюється коло проблем.

 • Найсуттєвішою особливістю епохи Відродження стало те, що саме в цей час філософія і наука виходять з-під патронату релігії, стають світськими знаннями, урізноманітнюються течії, розширюється коло проблем.

 • Величезним науковим досягненням цього періоду є відкриття польським вченим М. Коперником (1473—1543 pp.) геліоцентричної системи, описаної в його безсмертному творінні "Про обертання небесних сфер". Проте, описуючи рухи планет навколо Сонця, він продовжував наслідувати Птоломея, вважаючи їх орбіти круговими.

 • У 1618 р. була опублікована праця німецького астронома І. Кеплера, в якій стверджувалося, що планети рухаються не за круговими, а за еліптичними орбітами.

 • В 1623 р. Г. Галілей навів докази, що підтверджували теорію М. Коперника, чим викликав хвилю гніву з боку церкви.

 • Нарешті, у 1686 p. І. Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння.

 • Ці наукові відкриття поклали край вигадкам космографії.ЗАВДАННЯ: за опорним конспектом складіть розповідь про культуру і мистецтво доби Відродження

 • Культура і мистецтво доби Відродження

 • ХІV – XVI ст.

 • Італія

 • географічні відкриття

 • розвиток науки

 • Відродження (Ренесанс)

 • Гуманізм

 • (humanus – людяний)

 • Петрарка (Італія)

 • Шекспір (Англія)

 • Боккаччо (Італія)

 • Сервантес (Іспанія)

 • Леонардо да Вінчі (Італія) Рафаель (Італія) Мікеланджело (Італія)Франческо Петрарка - видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в “Книзі пісень”

 • Підручник стор.220 – 224

 • Поет умів об’єднати небо і землю

 • К. БатюшковСОНЕТИ

 • 61

 • Благословен день, месяц, лето, час

 • И миг, когда мой взор те очи встретил!

 • Благословен тот край, и дол тот светел,

 • Где пленником я стал прекрасных глаз!

 • Благословенна боль, что в первый раз

 • Я ощутил, когда и не приметил,

 • Как глубоко пронзен стрелой, что метил

 • Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!

 • Благословенны жалобы и стоны,

 • Какими оглашал я сон дубрав,

 • Будя отзвучья именем Мадонны!

 • Благословенны вы, что столько слав

 • Стяжали ей, певучие канцоны,

 • Дум золотых о ней, единой, сплав!

 • 132

 • Коль не любовь сей жар, какой недуг

 • Меня знобит? Коль он – любовь, то что же

 • Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..

 • Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..

 • На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?

 • Коль им пленен, напрасны стоны. То же,

 • Что в жизни смерть, – любовь. На боль похоже

 • Блаженство. "Страсть", "страданье" – тот же звук.

 • Призвал ли я иль принял поневоле

 • Чужую власть?.. Блуждает разум мой.

 • Я – утлый челн в стихийном произволе.

 • И кормщика над праздной нет кормой.

 • Чего хочу – с самим собой в расколе,

 • Не знаю. В зной – дрожу; горю – зимой.162

 • 162

 • Блаженные и радостные травы

 • Ложатся под стопы моей Мадонны,

 • Прельстительным речам внимают склоны,

 • Оберегая след благой потравы.

 • Фиалочки и бледные купавы,

 • Пускай незрелый лист зеленой кроны

 • Живому солнцу не чинит препоны,

 • Ласкающему вас лучами славы.

 • Округа нежная, река живая,

 • Лелейте дивный лик и эти очи,

 • Живого солнца пылкий блеск впивая;

 • Сколь мысли с вами сладиться охочи!

 • Отныне и скала окрест любая

 • Вспылает мне подобно, что есть мочи312

 • 312

 • Ни ясных звезд блуждающие станы,

 • Ни полные на взморье паруса,

 • Ни с пестрым зверем темные леса,

 • Ни всадники в доспехах средь поляны,

 • Ни гости с вестью про чужие страны,

 • Ни рифм любовных сладкая краса,

 • Ни милых жен поющих голоса

 • Во мгле садов, где шепчутся фонтаны,

 • Ничто не тронет сердца моего.

 • Все погребло с собой мое светило,

 • Что сердцу было зеркалом всего.

 • Жизнь однозвучна. Зрелище уныло,

 • Лишь в смерти вновь увижу то, чего

 • Мне лучше б никогда не видеть было.

 • Цитаты и aфоризмы

 • В делах спорных суждения различны, но истина всегда одна.

 • Похвала полезна умному, вредна глупому.

 • Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения.

 • Что может быть на свете прекраснее, что может быть достойнее человека и что может в большей степени уподобить ею Господу, чем служение людям по мере своих сил? Тот, кто способен служить людям и не делает этого, отвергает высочайший долг человека, и поэтому ему должно быть отказано в имени и природе человека.

 • Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам.Джованні Боккаччо (1313 – 1375) зачинатель нової європейської прози. Збірка новел “Декамерон”, її композиція і тематичне багатство.

 • один із засновників інтимної гуманістичної літератури італійського Відродження,

 • автор знаменитого "Декамерона", поем та роману "Філоколо".

 • "Декамерон" - це збірка реалістичних новел, об'єднаних тематикою та гуманістичною спрямованістю; основний зміст їх - розкриття аморальності папського двору, розпусти монахів, висміювання аскетичної моралі середньовіччя, уславлення земних насолод, чуттєвої любові.

 • Новели пройняті духом вільнодумства, добрим гумором.

 • Підручник стор. 225 - 236“Зачинається книга, іменована Декамерон, прозвана Принц Галеотто, у якій міститься сто оповідок, що розказали за десять днів семеро дам і троє кавалерів”.

 • Декамерон перекладається як “десятиденник”;

 • Починається з опису чуми. Чума – це і реальна катастрофа (епідемія 1348 року), і символічний образ, що є рамкою твору. Це образ кризового стану світу під час переходу до епохи Відродження;

 • 10 молодих людей протягом 10 днів розповідають кожен по 10 новел. Загальна кількість 100.

 • НОВЕЛА –(іт. Novella – новина) – невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

 • Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів.

 • Завдання для всіх:

 • За підручником прочитайте стор. 227 – 231

 • і оберіть в описі чуми фразу,

 • яка на вашу думка є найвагомішою.

 • Прочитайте одну з оповідок і

 • підготуйтеся її виразно переказати.Мігель де Сервантес Сааведра – автор роману “Дон Кіхот” Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої літератури

 • Десь на небесах Сервантес, творець “Дон Кіхота”,

 • з сумною посмішкою очікує того, хто народиться,

 • щоб зрозуміти його.

 • Хосе Ортега-і-Гассет

 • Між обладунками ій успіхами

 • Дон Кіхот обирає обладунки

 • Ф.Крівін

 • Від великого до смішного - один крок.

 • Ж.-Ф. Мармонтель

 • Кожна людина є трішки Дон Кіхотом…

 • В.Г.БєлінськийЦІКАВО!!! “Дон Кіхот” за кількістю перекладів поступається тільки Біблії. Роман був задуманий як пародія на середньовічні рицарські романи. У творі 660 персонажів. У центрі роману – подорож ідальго Дон Кіхота разом зі зброєносцем Санчо Панса Іспанією Х VI століття з метою захистити бідних та знедолених.

 • Підручник стор. 237 – 240 – біографія письменника;

 • Читати розділи роману – стор. 240 – 327

 • Розкажіть про вчинки Дон Кіхота, які він вважав подвигами. Чи є вони такими насправді?

 • Розділ VІІІ – Чому Дон Кіхот вирішив битися з вітряками?

 • Що радить йому Санчо Панса?

 • Які риси виявляє Дон Кіхот під час своїх подорожей?Роздивіться уважно ілюстрації різних художників різних часів до твору й дайте відповідь на запитання: “Якими постають перед нами герої роману Сервантеса?”Кто говорит, что умер Дон Кихот?

 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?

 • Вы этому, пожалуйста, не верьте;

 • Он не подвластен времени и смерти,

 • Он в новый собирается поход.

 • А ветряные мельницы скрипят,

 • У Санчо Панса равнодушный взгляд,-

 • Ему-то совершенно не с руки

 • Большие, как медали, синяки,

 • И знает он, что испокон веков

 • На благородстве ловят чудаков,

 • Что прежде, чем кого-нибудь спасёшь,

 • Разбойничий получишь в спину нож…

 • К тому ж спокойней дома, чем в седле.

 • Но рыцари остались на земле!

 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?

 • Он в новый собирается поход!

 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?.. Ю.ДрунинаКонтрольні завдання та запитання:

 • І Поєднайте авторів та назви їхніх творів

 • Мікеланджело - “Ромео і Джульєтта”

 • Рафаель - “Дон Кіхот”

 • Леонардо да Вінчі - “Сікстинська мадона”

 • Тиціан - “Даная”

 • Шекспір - “Джоконда”

 • Сервантес - “Давид”

 • ІІ Продовжте речення :

 • - Петрарку вважають поетом-гуманістом, тому що….

 • - Головні теми “Книги пісень” – це ….

 • - Сонет – це ….

 • - Новела – це ….

 • -” Дон Кіхот” поступається за кількістю перекладів лише ….

 • ІІІ слайд 13 – прочитайте уважно епіграфи до розділу про життя і творчий шлях М.Сервантеса. Підготуйтеся прокоментувати один із них.

 • ІV слайд 21 – як ви зрозуміли вірш Ю.Друніної? Прокоментуйте.Контрольні завдання та запитання

 • Перекладіть слово “десятиденник” італійською мовою…

 • У якій країні жив Боккаччо? ( Франція? Іспанія? Італія?)

 • Хто був сучасником і другом Боккаччо? ( Петрарка? Шекспір? Сервантес?)

 • Чим характерна побудова “Декамерона”? (Поєднання новел? Прозовий твір із поетичними вставками? Поєднання невеликих поем?)

 • Хто оповідач у “Декамероні”? (Автор? Персоніфікований оповідач? Кілька оповідачів?)

 • Яким є жанр окремих оповідей у “Декамероні”? ( Оповідання? Канцони? Новели?)

 • Яка подія спричинила появу розповідей, що увійшли до “Декамерону”? ( Епідемія чуми? Конкурс оповідачів? Подорож у диліжансі?).

 • - Завдяки головному героєві роману Сервантеса у культурі та житті з’явилося таке поняття, як “донкіхотство”. Поміркуйте, що,по-вашому, позначає це поняття???В.Шекспір геніальний англійський драматург і поет доби відродження

 • Увесь світ лицедіє.

 • В.Шекспір

 • Як ви розумієте вислів В.Шекспіра? Чому він міг так сказати?

 • Пригадайте, кого називають драматургами. Чому так названо Шекспіра?

 • Підручник стор. 328 – 330

 • Опрацюйте статтю підручника, складіть і запишіть за хронологічним принципом ланцюг життєвих і творчих подій у біографії Шекспіра.Театр “ГЛОБУС”, театр ШекспіраСонети В.Шекспіра

 • Шекспир. Сонет 116

 • Мешать соединенью двух сердец Я не намерен. Может ли измена Любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь - над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь - звезда, которою моряк Определяет место в океане. Любовь - не кукла жалкая в руках У времени, стирающего розы На пламенных устах и на щеках, И не страшны ей времени угрозы. А если я не прав и лжет мой стих, То нет любви - и нет стихов моих! Перевод С.Маршака

 • ***

 • Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love Which alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove: O no! it is an ever-fixed mark That looks on tempests and is never shaken; It is the star to every wandering bark, Whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle's compass come: Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom.Шекспир. Сонет 130

 • Шекспир. Сонет 130

 •  

 • Ее глаза на звезды не похожи Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали. Перевод С.МаршакаУж если ты разлюбишь так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре! Будь самой горькой из моих потерь,

 • Уж если ты разлюбишь так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре! Будь самой горькой из моих потерь,

 • Но только не последней каплей горя

 • И если скорбь сумею превозмочь, Не наноси удара из засады, Пусть долгая не разродится ночь Тоскливым утром - утром без отрады.

 • Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею, Оставь меня, чтоб снова ты постиг, Что это горе всех невзгод больнее.

 • Что нет невзгод, а есть одна беда.

 • Моей любви лишиться, навсегда!Трагедія В.Шекспіра “Гамлет”, її філософсько-моральні мотиви

 • “ Гамлет ” є не тільки найбільш особистою, але також найбільш філософічною драмою Шекспіра. Герой трагедії – мислитель, а події трагедії підштовхують його думку до розбирання найважливіших, найтяжчих питань про мету існування, про вартість життя, про природу етичних понять та соціального ладу ”.

 • І.Франко

 • Філософська трагедія, тому що в ній порушено проблеми, пов’язані з основами людського буття!

 • Сукупність проблем у творі називається п р о б л е м а т и к о ю!

 • Проблема життя і смерті - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???

 • Проблема боротьби та бездіяльності - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???

 • Проблема любові та зради - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???Робота з текстом трагедії

 • - Підручник стор. 331 – уважно познайомтеся з афішею (дійові особи) трагедії;

 • Поєднайте героїв трагедії та їх соціальний статус:

 • Лаерт королева Датська

 • Фортинбрас король Датський

 • Гертруда принц Датський

 • Гамлет друг Гамлета

 • Полоній придворні

 • Клавдій дочка Полонія

 • Розенкранц син Полонія

 • Гільденстерн принц Норвезький

 • Офелія королівський радник

 • Гораціо

 • ДІЯ І та ІІ – стор. 331 – 340 Запитання по тексту:

 • Яка подія приголомшила офіцерів?

 • Від кого про це дізнався Гамлет?

 • Як складаються на цей момент стосунки Гамлета та короля і королеви? Наведіть цитати, прокоментуйте.

 • Які стосунки складаються між Гамлетом та Офелією?

 • Як реагує на ці стосунки батько Офелії, Полоній?

 • Якою є причина божевілля Гамлета?

 • Чим викликано глибоке розчарування Гамлета?

 • Як Гамлет пояснює зміни у своєму настрої? З монологу Гамлета (сцена 2) випишіть цитати про це. Про що свідчать виписані цитати?Читання тексту, роздуми, коментарі

 • Читання тексту, роздуми, коментарі

 • Дія ІІ, сцена 2 – монолог Гамлета “ Що він Гекубі…”

 • Дія ІІІ, сцена 1 – монолог Гамлета “Бути чи не бути?”

 • боротися померти підкоритися долі

 • діяти здатися змиритися із

 • ризикувати несправедливістюКаталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconЛітература доби Відродження
...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconЗагальна характеристика доби Відродження
Відродження, або Ренесанс («розквіт») – доба в історії культури та мистецтва 14-16 ст., що започаткована в Італії
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconРозстріляне відродження-суто національне явище чи загальна риса тоталітарної доби? Виконали учні 11 класу: Вахрушев Владислав Моторний Артем
Але, працюючи «на грані», намагаючись використати будь-яку можливість ознайомитися із світовою культурою, розправити віками скуті...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconРоль еразма нотердамського в гуманістичному русі німеччини план
Відродження, як прямого наступника античності І попередника нашої епохи, коли соціально політичні, філософські, педагогічні, культурні...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconВільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра. Хід уроку
На попередньому уроці ми доторкнулися до мистецтва епохи Відродження. Тож перевіримо ваші знання та увагу
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconАнглійська література епохи відродження
Мета уроку: познайомити учнів з особливостями доби Відродження в Англії; поглибити їхні знання про життя та творчість В. Шекспіра;...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconТема. «Серце поета – осердя світу» (Г. Гете). Шекспір – геніальний драматург І поет доби Відродження. Мета
Тема. «Серце поета – осердя світу» (Г. Гете). Шекспір – геніальний драматург І поет доби Відродження
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconВеликі Українці От де, люде, наша слава, Слава України!
Таких велетнів духу, геніальних сподвижників І справжніх творців загальнолюдських та національних цінностей Україна має в усіх сферах...
Злет людського духу в літературі доби Відродження Тобі дана можливість впасти до рівня iconУроку : Вільям Шекспір геніальний англійський драматург і поет доби
Тема уроку: Вільям Шекспір геніальний англійський драматург І поет доби Відродження. Заглиблення в людську психологію, поетизація...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка