Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський ССторінка1/36
Дата конвертації17.10.2017
Розмір6,85 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

МІЖВУЗІВСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«БУКОВА ВІТЬ»

25 квітня 2013 р.

ЧЕРНІВЦІ 2013

Букова віть: ІІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С.П. Кармалюк, Г.В. Чайка, А.В. Камбур]. – Чернівці, 2013. – 271 с.
Редакційна колегія: Кармалюк С.П. – кандидат історичних наук, доцент

Чайка Г.В. – кандидат історичних наук

Камбур А.В. – кандидат соціологічних наук, доцент.

Комп’ютерний набір і правка: Петрик Н.А.

Друкується за рішенням кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного університету

Протокол №12 від 18 червня 2013 р.

Збірник друкується за матеріали ІІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Букова віть», яка відбулася 25 квітня 2013 р. у Буковинському державному фінансово-економічному університеті на базі кафедри державної служби, історії та політології у співпраці з кафедрою сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного університету, кафедрою соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедрою суспільних дисциплін ВПНЗ «Буковинський університет».
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. Відповідальність за зміст та достовірність викладених у збірнику матеріалів несуть автори статей.

© Буковинський державний фінансово-економічний університет


ЗМІСТ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ, ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І БЕССАРАБІЇ
Михайловський С. Окупаційний режим на території північної

Буковини в 1941 – 1944 роках ………………………………………………………………….8Гісем Н., Дублей В. Греко-католицька церква на Буковині

у 20 – 30 рр. ХХ століття………………………………………………………………………..9Крижанівська О. Діти трудових емігрантів у сучасному українському

суспільстві – проблеми, переваги ……………………………………………………………...11Зуник С. Утворення та устрій Запорізької Січі ……………………………………………...13

Тьотюл І. Голод в Україні 1921 – 1923 рр. ………………………………………………...16

Будько І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр.: пошук між

«двома правдами» ……………………………………………………………………………....17Гулько Т. Роль жінки в українській історії …………………………………………………..19

Пиж В. Військові операції під проводом П. Конашевича-Сагайдачного

у ході Хотинської війни ………………………………………………………………………...22

Забудько Д. Євроінтеграція України в контексті досвіду країн

Вишеградської групи …………………………………………………………………………...24Вихованко М., Губайдуліна О. Гетьман Петро Дорошенко – борець

за українську державу …………………………………………………………………………..26

Дзюбик І., Кандур Н. Кирило-Мефодіївське товариство

як символ незгасимості українського духу …………………………………………………...28Ларіна Т., Іванюк О. Іван Степанович Мазепа – меценат ………………………………….30

Рубан М. Російсько-турецька війна 1806 – 1812 рр. та приєднання

Бесарабії до Російської імперії …………………………………………………………………32

Колісник І. Село Клішківці та історія його виникнення …………………………………….34

Григорович Н., Заплітна Т. Державний лад Гетьманщини ………………………………..35

Боднар І. Входження Західної України та Північної Буковини до СРСР …………………38

Яківчік О., Шерендяк Ю. Богдан Хмельницький як великий політичний

та державний діяч ……………………………………………………………………………….40Побережний С. Сокирянець – у Думі Росії …………………………………………………..42

Панас Г. Крутисимвол національної честі й гідності

українського народу…………………………………………………………………………….44

Терлецька К. Збереження культурної ідентичності в умовах глобалізації………………...46

Шимановська Я., Терлецька А. Петро Канашевич-Сагайдачний –

політичний портрет …………………………………………….………………………………..48Ряба Х. Суперечлива постать Степана Бандери ……………………………………………...51

Боднарчук Ю. Голод 1932 – 1933 рр. очима очевидців ……………………………………53

Далека В., Моржук В. Іван Мазепа – політичний діяч ………………….………………….54

Семенюк О. Політична та ідеологіча боротьба

ОУН і УПА з радянським режимом…………………………………………………………….57Кармалюк Ю. Недержавні благодійні організації в налагодженні

транскордонного співробітництва: історичний аспект ……………………………………….59Лунгул І. Голокост в селі Драчинці……………………………………………………………61

Онуфрак О., Онуфрак Г. «Червоний терор» в роки громадянської війни ……………….63

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ.

ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ.

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Власюк Т. Нормативно-правове забезпечення етнокультурних потреб

національних меншин у західноукраїнському регіоні ……………………………………….67Батовська К. Задоволення етнонаціональних потреб на прикладі

Новоселицького району Чернівецької області ………………………………………………..69Колісник І. Етнополітичні процеси та форми їх вирішення в Україні ………....................70

Кучинська І. Етнополітика в сучасній Україні ………………………………………………73

Юсип Ж. Розвиток художніх промислів на Буковині ……………………………………….74

Гунда Х. Духовна спадщина Чернівців ……………………………………………………….76

Гожда Б. Культурно-освітнє життя на західноукраїнських землях

у 30-х – 40-х роках ХХ століття………………………………………………………………..78Попівчук Р. Олекса Довбуш – герой чи розбійник? …………………………………..……81

Ватаманюк Х. Промисли Буковини …………………………………………………………..83

Гладій І. Громадсько-просвітницька діяльність Б.М. Ступарика ……………..……………84

Горбань О. Легенда Карпат – Олекса Довбуш …………………………………..…………..87

Угринюк О. Стан освіти на Буковині за час її перебування під владою Румунії………….88

Постевка М. Сім чудес Чернівців ……………………………………………………………..90

Ходан М. Фестиваль «Червона рута» у Чернівцях …………………………………………..92

Загородна О. Культурна спадщина Львова – феномен

взаємодії різних культур………………………………………………………………………...93Бучка І., Кришун В. Василь Васильович Гандзій –

поет, історик, краєзнавець……………………………………………………………………….96Опарик Л. Дивосвіт візерунків Георгія Гараса…………………………...............................98

Сабадаш Н.В. Діяльність «Просвіти» в с. Стрілківці………………………….…………….100

Дарабан Н. Деякі аспекти сучасної української трудової еміграції …………..…………...103

Куска О. Освіта на Буковині у XVIII – на початку XX ст. …………………..……………...104

Юзва О. Сучасна українська література – проблеми та перспективи……………………...106

Кишко А. Конфліктогенний потенціал міжетнічних взаємин в Україні

(на прикладі Чернівецької області) …………………………………………………………….108Мацкуляк А. Етнополітичні процеси та міжнаціональні

відносини на західноукраїнських землях у 20 – 30 рр. ХХ століття ….…………….……..109Маковійчук Г. Образ священника в повісті Володимира Вознюка «Панотець»….……….111
СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ В ЦІЛОМУ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ ЗОКРЕМА
Гніт Ю. Середній клас як фактор розвитку сучасного

українського суспільства…………………………………………………………………..……114Штефура О. Майбутнє планети Земля: проблеми прогнозування

та глобалізаційні процеси……………………………………………………………………….116Лисаник Х. Проблема сімейного насильства в Україні………………………………..…….119

Семенюк С. Процес адаптації людини в суспільстві ………………………..……………….121

Лисенко Н. Безробіття як соціальна проблема Західної України ………………….………122

Кущак О. Комп’ютерна залежність як проблема

сучасного суспільства………………………………………………………………..…………125Горюк Д. Спосіб реалізації життєвих планів людини за допомогою індивідної

активності ………………………………………………………………………….…………….126Куцибала Д. Професійна соціальна робота: стан і перспективи……………………………129

Джулинець Ю. Шлюбна поведінка як предмет соціологічного аналізу …………………..131

Строіч І., Скрипніцький С. Проблеми формування середнього

класу в Україні………………………………………………………………...…………………133Гавалешко Я. Морально-етична культура соціального працівника ……………..….……135

Грица Н. Етика особистісних стосунків ………………………………………………………136

Дудник О. Професійно-етичний кодекс соціального працівника………………..………….138

Піляк В. Cоціальні мережі: підходи до вивчення

та особливості функціонування…………………………………………………………………140Воротняк І. Сучасні проблеми етики………………………………………………….………142

Кіслякова Т. Аристотель як основоположник етики………………………….……………..143

Бедрійчук У. Расизм та ксенофобія в українському суспільстві:

прояви та шляхи подолання…………………………………………………………………….145Горюк Д., Пуюл О. Психологічна реабілітація після участі

в екстремальних ситуаціях………………………………………………………………………147Падучак Л. Особливості проявів та масштаби політичної

корупції в Україні………………………………………………………………….…………….148Русу Ю. Співвідношення егоїзму і альтруїзму…………………………………..………….150

Куцибала Д., Беженар М. Соціальна робота в місцевому співтоваристві

як соціологічний феномен……………………………………………………………………….151Гаврилюк В. Соціологічні маніпуляції в Україні під час виборів

до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року………………………………………………………154Курдидик Є. Типи особистості терориста в сучасному світі………………………………...157

Том’юк Ж. Сприйняття молоддю модернізаційних перетворень

у суспільстві: ціннісний аспект…………………………………………………………………159Репецька А. Адаптивні процеси у сучасній Україні та їх відображення

у суспільних науках……………………………………………..…………………………....161


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Андронік Н. Проблеми та перспективи розвитку господарства

Карпатського регіону……………………………………………………………………………162Кушнір Я. Економічні чинники розвитку західноукраїнських земель в першій

третині ХХ ст. ………………………………………………………..…………………………..163Аврам О. Договір купівлі-продажу у цивільно-правових відносинах

Російської імперії у ХVІІІ – на початку ХХ ст. за Зводом законів…………………….…….165Василинчук А. Вплив «тіньової» економіки на соціально-економічний

розвиток України……………………………………………………………………………..….167Ковальчук М. Економічна криза в Україні в контексті глобалізації……………………….169

Беженар М. Значення та роль соціальної допомоги у Західній Європі

на початку ХVI – середини ХVII ст. …………………………………………………………...171Бойчук Н.В. Дем’янець А.А., Конопа М.І. Сутність та особливості

зовнішньоекономічних підрядних операцій з давальницькою сировиною…………………174Будько І. Спроби обговорення «українського питання» під час парламентських

дебатів першої та другої Державних Дум (1906 – 1907 рр.)………………………………...176Горбунов Ю. Початок грошового обігу та карбування монет на українських

землях в період античності………………………………………………………………………178Рудько Д. Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського

економічного регіону…………………………………………………………………………….180Шахраюк-Онофрей Є. Ретроспективний аналіз запровадження

зобов’язального права…………………………………………………………………………...182


СТАНОВЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Кравець О. Діяльність органів місцевого самоврядування на

західноукріїнських землях в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. ……………………………186

Гага У. Адміністративний устрій Буковини в часи її приєднання до Австрії

(за книгою «Опис Буковини» генерала Г. Сплені)………………………………………….…188Левко Н. Залучення молоді до державної служби в Україні………………………………...190

Фроляк І. Місцеве самоврядування і політико-правова просвіта в Галичині

у 1920 – 1930-х рр.. ……………………………………………………………………………..192Гриник Ю. Юридичне закріплення правового статусу законодавчої

влади Карпатської України у 1938 – 1939 рр. ………………………………………………..194Бальон А. Судовий процес за «Руською Правдою»……………………………………........196

Бральчук О. «Слово про Закон і Благодать» Митрополита Іларіона,

як пам`ятка політичної думки Київської Русі………………………………………………….198Маковійчук А. Джерела права Галицько-Волинської держави

(1199 – 1349 рр.)…………………………………………………………………………………199Гага У. Діяльність законодавчого органу влади

Австро-Угорської імперії…………………………………………………………….…………200Дробот І. Розвиток політології в Україні………………………………………………………202

Колісник І. Зміни в Зводі законів Російської імперії як результат судової

реформи 1864 р. ………………………………………………………………………..………..203Масний О. Політико-правові погляди Томаса Джефферсона…………………………….…205

Масний О. Судоустрій на Буковині в 70 – 80-х роках XVIII століття ………………….….206

Філіппова Н., Гончар В. Місцеве самоврядування XIX – XX століття

на Галичині, Буковині та Закарпатті……………………………………………………………208ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Котляр А. Психологія інвестування на фінансовому ринку…………………………………211

Моторна Я. Теоретичні основи формування професійної компетентності

студентів економічних спеціальностей…………………………………………………………212Опаєць М. Психологічні аспекти інвестиційної діяльності на сучасному

етапі розвитку суспільства………………………………………………………………………214Рудь О. В., Понич О. Ю. Внесок Грушевського у розвиток освіти………………………..216

Панченко Ю., Ступарик Г. Формування професійної компетентності

майбутніх фахівців фінансового напряму у світлі сучасних

трансформаційних процесів………………………..……………………………………………218

Петрушка В. Особливості застосування соціально-психологічних

методів управління підприємством………………………………...........................................220Поляк М. Вдосконалення методики проведення лекції як форми залучення

студентів до наукової творчості………………………………………………….……………..222Постевка К. Причини виникнення міжособистісних конфліктів

та шляхи їх подолання………………………………………………….………………………..225Якубенко С. Дистанційне навчання в Україні: основні засади, проблеми

розвитку та шляхи їх подолання………………………………………………………………..227Катеринчук Є., Гісем Н. Оцінка впливу різних типів темпераменту

на навчання студентів………………………………………………………………..…………..230Пуюл О. Педагогіка у практичній діяльності соціального працівника ……………….…….232
КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА
Воробець Б. Functional differentiation of language for specific purpose……………………...234

Куска О. Мовні помилки в рекламних текстах……………………………….........................235

Булега Я. Невербальне спілкування – запорука успішних

ділових відносин……………………………………………………………………………….…236Стрельчук О. Особливості функціонування термінів цивільного права в текстах

Конституції Сполучених Штатів Америки та Конституції України………………………....238Костреба К., Мельничук О. Термінологічна синонімія як об’єкт

лінгвістичного дослідження……………………………………………………………………..239

Гунда Х. Фінансова реклама…………………………………………………..……….……….241

Ільчук А. Особливості економічної термінології сучасної

французької мови……………………………………………………..………………………….242Кучинська І. Національно-психологічні особливості та

традиції ділової комунікації……………………………………………………………………..244Ісар І. Концептуалізація поняття «гроші» у французькій

та українській мовах……………………………………………………………..………………245Бральчук О. Особливості мови хакерів та веб-майстрів…………………………………….247

Загородна О. Інтернет-реклама у типології рекламного дискурсу…………………………248

Семенюк О. Формування і розвиток української

фінансово-кредитної термінології………………………………………………………………250Шаваринський Р. Суржик як соціолінгвістичний феномен……………………….…….......251

Филипюк Р. «Institution» nominations in «Bankig» English…………………….……………252

Шарлай І. Валентність фінансових конверсивів…………………………….………………..254

Шкамбарна Т. Лексичні особливості тексту наукового стилю…………………….………..256

Грицай Д. Термінологічна база теорії комунікації…………………………………………...257

J. Sherokolysta Lexeme «citizen» in the economic discourse

scientific advisor………………………………………………………………………..…………260Пиж В. Особливості фразеології наукового стилю ………………………………..………….261

Понич О. Жаргон як один з різновидів студентського мовлення …………………..……….263

Дробот І. Національно-психологічні особливості та

традиції ділової комунікації…………………………………………………………………….264Фіцак М. Quantifiers in American and Canadian Economic Discourse……………………….266

Духніч О. Фразеологічні особливості тексту наукового стилю………………………………267

Свирид Х. Особливості сприйняття поняття «свобода» в американському

політичному дискурсі……………………………………………………………………………268Дзюбій Т. Значення концепту свобода у сучасному політичному дискурсі………………..270

Історія України та її складових, Північної Буковини і Бессарабії
Михайловський Сергій

Буковинський державний фінансово-

економічний університет,

фінансово-економічний факультетНауковий керівник: к.і.н. Чайка Г.В.
Окупаційний режим на території північної Буковини

в 1941 – 1944 роках

Статтю присвячено питанню окупаційного режиму на території Північної Буковини в період Другої світової війни, патріотичності українського народу

Ключові слова: Друга світова війна, Північна Буковина, окупаційний режим, губернаторство «Буковина»

Період Другої світової війни є одним із найбільш складних і трагічних в історичній долі Північної Буковини, як і всієї України. На цій території тільки в 1940 – 1944 рр. відбулася трикратна зміна влади. При чому у всіх випадках вона була чужою, окупаційною. Буковинці впродовж багатовікової історії прагнули встановити історичну справедливість, воз’єднатися зі своїми єдинокровними братами. Так, ще 3 листопада 1918 р. на вічі в Чернівцях, вони заявили про своє бажання стати складовою частиною незалежної української держави. Однак у краї було встановлено румунське панування, і лише 28 червня 1940 р., коли на територію Північної Буковини і Бессарабії вступила Червона армія яка встановила радянську владу відбулося об’єднання. Проте вже через рік територія Північної Буковини була окупована німецько-румунськими військами.

Окупаційний режим у зонах румунської окупації в тій чи іншій мірі досліджували і продовжують вивчати науковці, а комплексні дослідження історіографії щодо цієї теми на сьогодні практично відсутні. І тому це питання потребує ретельного дослідження. Серед науковців які займались вивченням даного питання слід відзначити О. Григоренко [1], Н. Сироту [2], І. Фостія [4].

З перших днів війни німецько-румунські війська розпочали окупацію західноукраїнських земель. Намагаючись здійснити план «блискавичної» війни, противником було використано значні сили для воєнних операцій на території Румунії, що примикала до Чернівецької області. Незважаючи на те, що нашим військам доводилось вести нерівний бій з переважаючими силами ворога, бійці і командири застав та частин корпусу героїчно захищали кожну п’ядь рідної землі [2, с.158]. Проте й після окупації Буковини німецько – румунськими загарбниками простий люд, трудящі області не схилили голови перед ворогом. Окупація краю тривала 33 місяці. Щоб залякати населення окупанти встановили в краї жорстокий окупаційний режим, організували масовий терор, фізичне винищення непокірних. Протягом перших місяців окупації було розстріляно й замучено 16 тис. чол. мирного населення, понад 28 тис. громадян опинилось у в’язницях [2, с.160].

Тортур і винищення зазнавало як міське, так і сільське населення. Так, 7-8 липня 1941 р. окупанти розстріляли 86 мирних жителів с. Бояни Новоселицького р-ну і 98 – в с. Стара та Нова Жучка. Внаслідок масових розстрілів, вивезення на каторжні роботи та інших каральних заходів німецько-румунських окупантів населення Чернівецької області зменшилось майже на 300 тис. чол. [4, 197].

Із загарбанням румунськими окупантами територій південно-західної України була створена така окупаційна зона, як губернаторство «Буковина» (з центром у місті Чернівці), яке потрапило до складу окупаційної зони «Трансністрія».

Окупаційна зона «Трансністрія» була створена 30 серпня 1941р. і знаходилась під управою румунської влади. Адміністрація «Трансністрії» була представлена вихідцями з Румунії. Спеціальні комісії «румунізації й колонізації» румунізували наддністрянські повіти, а офіційно вживаними мовами були румунська, російська й німецька. Таким чином Чернівецька область потрапила виключно у зону румунської окупації. Губернаторство «Буковина» увійшло до складу Румунського королівства. Верховна влада на окупованій території належала командуванню окупаційних військ. Губернаторство «Буковина», очолювали військові, які призначались диктатором І. Антонеску. Для утримання в покорі місцевого населення, боротьби з підпільниками і партизанами з метою реалізації своїх загарбницьких планів окупанти створили розгалужену мережу розвідувальних і каральних органів. Головним із них була сигуранца (охранка) – таємна політична поліція, яка діяла на території усіх трьох губернаторств. Каральні функції здійснювала жандармерія. Її інспекторат опирався під час виконання своїх функцій на жандармські підрозділи. При кожному жандармському батальйоні при легіоні існували відділи сигуранци, які займалися, в основному, питаннями розвідки та вербування агентури. До їх складу входила «Спеціальна служба інформації» (ССІ), діяльність якої була пов’язана з вирішенням питань контррозвідки і аналізом секретної інформації. А сигуранца використовувалася здебільшого для ведення боротьби з підпільниками, партизанами та іншими патріотами.

Слід зазначити, що румунська окупаційна влада поставила перед собою кілька завдань, а саме провести політичну та етнічну чистку шляхом фізичного винищення прорадянського та нерумунського елементу, в першу чергу, єврейського. За будь-які провини, а то й без провин, здійснювали ув’язнення єврейського населення в табори і гетто, депортації його на колишні території СРСР та до Німеччини, де морили голодом, доводили до смерті виснажливою працею, вдавались до різного роду тортур, знущань та фізичного винищення.

Румунська окупаційна влада проводила примусову румунізацію населення, заборонивши йому здобуття освіти на рідній мові, видання національних газет і журналів.

В період окупації румунські власті для зміцнення своєї обороноздатності максимально дешево, а то й зовсім задарма використовували людські ресурси окупованих територій. А саме у промисловості, на транспорті і у сільському господарстві. Через здійснення окупантами такої грабіжницької політики, м. Чернівці і область в цілому понесли величезні збитки, які були завдані народному господарству.

Однак населення, яке опинилося в умовах окупації чинило опір. На території Північної Буковини розгорнулась партизанська та підпільна боротьба, діяли антифашистські організації. На підприємствах, фабриках, залізницях здійснювалися акції саботажу, які набули масового характеру у 1943 – 1944 рр.

Отже, німецько-румунський окупаційний режим характеризувався надзвичайною жорстокістю до місцевого населення, не жаліли ні дітей, ні жінок, ні старих людей. Тих хто не підкорювався режиму розстрілювали або відсилали в концтабори. Проводилась примусова румунізація українського населення, з метою придушення національного духу. Та незважаючи на політику дискримінаційного характеру, щодо буковинців, населення знайшло в собі сили протистояти їй.Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconЗміст вступ Розділ Моделі інтерактивного навчання Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складових
Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складових
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconКонспект лекцій з курсу "іс І технології в економіці" зміст тема іс та їх роль в управлінні економічними об'єктами Тема Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
С. Характеристика складових частин. Поняття «автоматизована функція», «компонента», «задача обробки даних». Сучасні інформаційні...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconУкраїна в подіях Північної війни. Іван Мазепа
України. Розвивати життєві компетентності учнів,вміння визначати мотиви діяльності політичного діяча на основі аналізу історичних...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconДо 60-річчя від дня народження
Дроздовський, «Загублена арфа: Антологія німецькомовної поезії Буковини». Перу дослідника належать сотні наукових статей, розвідок,...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С icon1 початок другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. 23 серпня 1939 р
Німеччини та СРСР буде приблизно проходити по лінії річок Нарев, Вісла, Сян ”. В статті 3 зазначалось “стосовно південного-сходу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка