Знято фіксовану кількість годинДата конвертації04.06.2017
Розмір445 b.знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості;

 • знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості;

 • знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров’я», «Я у світі», «Природознавство»;

 • здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження;

 • уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.Знято теми «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою».

 • Знято теми «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою».

 • Додано у вимоги: робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів типу: сир, тато, калина.Доповнено вимоги:

 • Доповнено вимоги:

 • читає доступні тексти правильно, виразно (після попередньої підготовки), усвідомлює їх зміст;

 • дотримується темпу читання, наближеного до повільної зв’язної розповіді.

 • Було за програмою 2012 року:

 • читає доступні тексти правильно, виразно усвідомлюючи їх зміст;

 • дотримується швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді.Вилучено теми:

 • Вилучено теми:

 • Посадка учня під час письма.

 • Положення ручки (олівця) в руці під час письма.

 • Розташування зошита на парті під час письма.

 • Рух пальців під час зображення графічних фігур.

 • Рух кисті і передпліччя уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.

 • Зображення ліній і фігур, штрихування, розфарбовування.Уточнено зміст навчального матеріалу:

 • Уточнено зміст навчального матеріалу:

 • Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих (за складністю подібних до букварних) текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).

 • Було за програмою 2012 року:

 • Сприймання на слух, розуміння, запам’ятовування з 1-2 прослуховувань змісту невеликих (за складністю подібних до букварних) текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), обсягом 70-90 слів.

 • Було за програмою 2012 року:

 • слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), звучання якого триває до 1 хвилини (80–100 слів).Доповнено до вимог:

 • Доповнено до вимог:

 • визначає на слух кількість речень (2-4) у тексті кількість слів у реченні без прийменників, сполучників, займенників, типу: Іде осінній дощ. (до 4 слів).

 • Вилучено з вимог:

 • виокремлює в почутому слова із заданими ознаками (на початку року – після кількох прослуховувань, у кінці – після одного-двох).Уточнено у змісті:

 • Уточнено у змісті:

 • читає напам’ять 3-4 вірші (з Букваря або інших джерел).

 • Було за програмою 2012 року:

 • читає напам’ять до 5 віршів (із Букваря або інших джерел).Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • читає вголос доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання).

 • Було за програмою 2012 року:

 • читає вголос у темпі 20–30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання).Уточнено у змісті:

 • Уточнено у змісті:

 • спостереження за роздільним написанням слів у реченні; поділ речень на слова; розпізнавання на письмі прийменників, сполучників як окремих слів (без термінів).

 • Було за програмою 2012 року:

 • поділ речення на слова, розпізнавання в усному мовленні й на письмі прийменників, сполучників, часток як окремих слів (без термінів). Побудова графічних схем речень, які складаються з 1–5 слів.Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • визначає кількість слів у написаному реченні, яке складається з 1-4 слів (на слух - з допомогою вчителя)

 • складає прості речення (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови.

 • Було за програмою 2012 року:

 • визначає кількість слів у реченні, яке складається з 1–4 слів (на слух під час читання);

 • складає графічні схеми простих речень (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови;

 • складає речення, які відповідають заданим графічним схемам.Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-6 звуків типу: сир, дід, тато, калина.

 • Було за програмою 2012 року:

 • правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2–5 звуків (без явищ асиміляції).Уточнено у змісті:

 • Уточнено у змісті:

 • Ознайомлення з голосними і приголосними звуками твердими і м’якими приголосними.

 • Практичне ознайомлення з глухими і дзвінкими приголосними.

 • Було за програмою 2012 року:

 • Ознайомлення з голосними і приголосними звуками; дзвінкими і глухими; твердими і м’якими приголосними.Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • списує текст (близько 20 слів), дотримуючись правил каліграфії.

 • Було за програмою 2012 року:

 • списує текст (20-30 слів), дотримуючись правил каліграфії.

 • Із переліку словникових слів:

 • вилучено: влітку, ворота, гроно, ґумка, ґанок, ґрунт, кватирка, новий, посередині, фартух, якір;

 • додано: вірші, допитливий, комп’ютер, кукурудза, радісний, телефон, читання.1-варіант

 • 1-варіант

 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

 • 2-варіант

 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ

 • Мовленнєва змістова лінія

 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.Уточнено вимоги:

 • Уточнено вимоги:

 • усно переказує текст із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення).

 • Було за програмою 2012 року:

 • усно переказує текст обсягом 40–50 слів із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення).Доповнено зміст:

 • Доповнено зміст:

 • складання записок (1-3 речень), адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо.

 • Уточнено вимоги:

 • під кінець навчального року створює коротке (близько 20 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією (серією малюнків), використовує в ньому найпростіші виражальні засоби мови (Осінь пофарбувала листя. Земля вкрилась білосніжною ковдрою).

 • Було за програмою 2012 року:

 • наприкінці навчального року створює і записує коротке (близько 40 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією (серією малюнків), використовує в ньому виражальні засоби мови.Уточнено зміст та вимоги:

 • Уточнено зміст та вимоги:

 • Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 5-8 звуків.

 • Виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів та будує звукові моделі слів типу: ящірка, джміль, колосся та з апострофом ( 5-8 звуків).

 • Було за програмою 2012 року:

 • Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3–7 звуків.

 • Виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів із 4–5 звуків.

 • Вилучено і перенесено у 3 клас:

 • Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню (листи – лист, земля – землі). Відпрацювання правильної вимови слів із ненаголошеними голосними [е], [и].У вимоги додано:

 • У вимоги додано:

 • знає і пояснює термін іменник (прикметник, дієслово)на конкретному прикладі.

 • Вилучено і перенесено у 3 клас:

 • розділ “Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова”.У зміст та вимоги додано:

 • У зміст та вимоги додано:

 • побудова речень.

 • будує схему речення, використовуючи умовні позначки для слів, зокрема і зі службовими частинами мови(без терміну).

 • Вилучено:

 • Об’єднання двох простих речень в одне складне – за зразком, без уживання термінів. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а, і. (Дме вітер, іде дощ. Батько читає газету, а я готую уроки і т. ін.).

 • Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами.Змінено вимоги:

 • Змінено вимоги:

 • списує текст із друкованого шрифту, дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане, виправляє допущені помилки;

 • пише диктант, в якому написання слів здійснюється за фонетичним принципом та за вивченими правилами.

 • Було за програмою 2012 року:

 • списує текст (30–50 слів) із друкованого шрифту, дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане, виправляє допущені помилки;

 • пише диктант обсягом 30–50 слів, написання яких здійснюється за фонетичним принципом та за вивченими правилами.Із переліку словникових слів:

 • Із переліку словникових слів:

 • вилучено: диктант, жайворонок, учитель, читання, ранець;

 • додано: будь ласка, до побачення, на добраніч, ноутбук, рюкзак, співчуття, чернетка, помилки.

 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено такі теми:

 • Вільні розчерки.

 • Зображення форми умовного позначення під час виділення частин слова.

 • Письмо на дошці.1-варіант

 • 1-варіант

 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

 • 2-варіант

 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ

 • Мовленнєва змістова лінія

 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.Знято кількісні показники у вимогах:

 • Знято кількісні показники у вимогах:

 • письмово переказує текст розповідного змісту, відтворюючи використані автором виражальні засоби мови;

 • складає письмове висловлювання на основі вражень від прочитаного твору, ситуації з життя класу, сім’ї та ін.

 • Було за програмою 2012 року:

 • письмово переказує текст розповідного змісту (початковий обсяг 50-70 слів), відтворюючи використані автором виражальні засоби мови

 • складає письмове висловлювання (близько 60 слів) на основі вражень від прочитаного твору, переглянутого фільму, ситуації з життя класу, сім’ї та ін.Додано у зміст:

 • Додано у зміст:

 • Типи текстів: розповідь, опис, есе (розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему. Не претендує на завершеність); їх характерні ознаки.

 • Знято теми:

 • Побудова тексту-міркування.

 • Складання текстів-інструкцій.Знято у змісті:

 • Знято у змісті:

 • Побудова речень за схемами.

 • Поширення речень за схемами.

 • Залишено такі теми:

 • Побудова речень.

 • Поширення речень за питаннями.Знято і перенесено у розділ “Іменник”

 • Знято і перенесено у розділ “Іменник”

 • тему “форма слова”.

 • Розширено вимови до теми “Аналіз будови слова”:

 • розрізнює, добирає під керівництвом учителя і самостійно спільнокореневі слова, що належать до різних части мови;

 • аналізує в навчальній роботі під керівництвом учителя і самостійно слова за будовою.Знято у змісті і у вимогах:

 • Знято у змісті і у вимогах:

 • словосполучення «у сполученні з іменником» у фразі «змінювання прикметників за родами і числами».

 • Було за програмою 2012 року:

 • Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.

 • Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.Знято кількісні показники у вимогах:

 • Знято кількісні показники у вимогах:

 • списує текст із підручника, робочого зошита із дотриманням правил правопису і каліграфії;

 • записує під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами, вивченими в 1-3 класах і визначеними програмою для самостійного застосування.

 • Було за програмою 2012 року:

 • списує текст із підручника, робочого зошита обсягом 50-70 слів;

 • записує під диктування текст (50-70 слів).Із переліку словникових слів:

 • Із переліку словникових слів:

 • вилучено: автомобіль, агроном, банкір, бензин, бетон, бібліотека, верблюд, грім, комп’ютер, кукурудза, метал, радіо, спасибі;

 • додано: вдячний, внесок, гармонія, милосердний, приязний.

 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено:

 • Письмо на дошці.1-варіант

 • 1-варіант

 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

 • 2-варіант

 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ

 • Мовленнєва змістова лінія

 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.

 • Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.

 • Створюючи есе учень/учениця:

 • висловлює свою власну думку;

 • показує своє ставлення до того, про що говорить;

 • не потрібно дотримуватись якоїсь обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку);

 • не слід усебічно описувати предмет чи подію;

 • можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань;

 • можна висловлювати спірні міркування;

 • мова повинна бути виразною, можна використовувати образні слова, порівняння тощо;

 • есе – це текст, у якому має бути початок і кінець (завершення);За бажанням, на початку есе дитина може сказати, про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості подій. Можна на початку подати вислів, який виражає думку, або викликає різне ставлення в різних людей. Починатись есе може також прислів’ям, приказкою чи чиїмось мудрим висловом.

 • За бажанням, на початку есе дитина може сказати, про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості подій. Можна на початку подати вислів, який виражає думку, або викликає різне ставлення в різних людей. Починатись есе може також прислів’ям, приказкою чи чиїмось мудрим висловом.

 • Есе може бути схоже на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття й напрошується важливий висновок. Якщо есе створене у формі опису, то цей опис має бути дуже яскравим, захоплюючим і викликати важливі й цікаві думки.

 • Необхідно, щоб останній абзац есе завершив думку. Слова «я думаю», «я впевнений/упевнена», «я переконаний/переконана», «я знаю» допоможуть учню/учениці підкреслити, що це його власна думка.

 • Есе має налаштовувати людину на добрі вчинки. Речення можуть бути короткі й навіть незавершені. Можна використовувати запитання й окличні речення.Додано у зміст та вимоги:

 • Додано у зміст та вимоги:

 • для висловлення думки використовуються тексти – розповіді, описи, есе, міркування;

 • будує есе під керівництвом учителя в усній формі.

 • До мовної змістової лінії у тему “Текст” додано есе без додаткових державних вимог:

 • закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе).Поглиблено тему “Будова слова” вимогами:

 • Поглиблено тему “Будова слова” вимогами:

 • самостійно розбирає слова за будовою, окрім дієслова, тому що знята тема «Змінювання дієслів».

 • Повернуто до теми “Іменник” у зміст і у вимоги:

 • Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини», крім позиції Об’ю, верф’ю.

 • Знято у темі “Прикметник”:

 • Вимова і написання закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках» (і в темі «Правопис»).

 • Знято у темі “Дієслово”:

 • Змінювання дієслів у всіх часах (і в темі «Правопис»).Із переліку словникових слів:

 • Із переліку словникових слів:

 • вилучено: аеродрóм, будь лáска, гектáр, гвинті́вка, до побáчення, інженéр, п'ятдеся́т, револю́ція, респýбліка, телегрáма, телефóн, фанéра, фартýх, цемéнт, чернéтка, шістдеся́т, щодéнно;

 • додано: аеропорт, врівноваженість, життєрадісний, наполегливість, оптимізм, справедливість, спільнота.

 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено:

 • Письмо на дошці без графічної сітки.Перелік авторів, які визначені в колі читання оновленої програми з «Літературного читання», має рекомендований характер і може бути змінений учителем з урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника

 • Перелік авторів, які визначені в колі читання оновленої програми з «Літературного читання», має рекомендований характер і може бути змінений учителем з урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника

 • Ніни Найдич «Музичні казки»

 • Галини Малик «Пригода в зачарованому місті»

 • Сашка Дерманського «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська»

 • Марини Павленко «МИКОЛЧИНІ ІСТОРІЇ» (на грудень перед Миколая)

 • Марини та Сергія Дяченків «Летючий капелюх», «Жирафчик і Пандочка»

 • Лариси Ніцой «Дві бабуські в незвічайній школі або скарб у візку»

 • Лесі Ворониної «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру»

 • Поезія Оксани Лущевської «Про кита», «Пава з павенятами»

 • Поезія Ігоря Січовика «Про Україну»

 • Дмитра Кузьменка «Зубасті задачки» ( видавались Журнал «Професор Крейд», «Пізнайко»)

 • Поезія Оксани Кротюк збірка поезії «От би мені коника!»

 • Любові Відути У ЦАРСТВІ ЛЕВА/ IN THE LION`S KINGDOM (твір для інтеграції з англійською мовою)

 • «Неслухняники» Сергія Пантюка

 • Поезія Віктора Терена

 • Мар’яни Савки «Казка про старого Лева» (віршована казка)

 • Поезія Наталки Поклад

 • Григорія Фальковича «Хвацькі вірші» (весела поезія)

 • Тетяни Стус «Як не заблукати в Павутині» (про комп’ютер)

 • Катерини Міхаліциної "Хто росте у парку" (інтеграція з природою)

Змінено

 • Змінено

 • Основний матеріал для сприймання та виконання на

 • Орієнтовний матеріал для сприймання та виконанняВилучено дві практичні роботи:

 • Вилучено дві практичні роботи:

 • «Фізкультхвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)».

 • «Знайомство зі школою».

 • Додано наступні дві практичні роботи:

 • «Екскурсія шкільним подвір'ям».

 • Створення малюнку: «З дому до школи».Зроблена заміна практичної роботи

 • Зроблена заміна практичної роботи

 • «Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших»

 • на

 • «Обговорення поведінки казкових і літературних персонажів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших».Вилучено тему «Вплив алкоголю на здоров’я» з відповідними держаними вимогами.

 • Вилучено тему «Вплив алкоголю на здоров’я» з відповідними держаними вимогами.

 • Словосполучення «план евакуації» замінено на «шляхи виходу дитини зі школи».

 • Додано до розділу «Психічна і духовна складові здоров’я»:

 • тему «Життєрадісність і здоров’я»;

 • практичну роботу «Написання листа-подяки» (на вибір учня).Додано до змісту навчального матеріалу до державних вимогах:

 • Додано до змісту навчального матеріалу до державних вимогах:

 • учні пояснюють значення життєрадісності для збереження здоров’я;

 • взаємозв’язок прав і обов’язків людини;

 • чому необхідно виконувати свої обов’язки в сім'ї;

 • чому батьки є найкращими порадниками і захисниками дітей.Вилучено

 • Вилучено

 • практичну роботу «Вимірювання пульсу».

 • Тему «Профілактика вживання тютюну і алкоголю» переміщено до розділу «Соціальна складова здоров’я» для 4-го класу.

 • Додано до розділу «Психічна і духовна складові здоров’я»

 • тему «Доброзичливість і здоров’я людини».Змінено формулювання наступних тем:

 • Змінено формулювання наступних тем:

 • «Можливі небезпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді» на «Правила безпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді»;

 • «Небезпечні місця в своєму мікрорайоні; загальні правила безпечної поведінки дітей надворі» на «Загальні правила безпечної поведінки дітей надворі, в своєму мікрорайоні»;

 • практична робота «Обговорення літературних джерел про толерантність» на «Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям».Вилучено

 • Вилучено

 • практичні роботи «Як діяти в небезпечній ситуації» (розділ «Здоров’я людини») та «Моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозиції» (розділ «Соціальна складова здоров’я»).

 • З розділу «Фізична складова здоров’я» тему «Організація самонавчання і взаємонавчання».

 • З розділу «Соціальна складова здоров’я» вимогу проведення досліду про шкоду куріння.

 • Додано до цього розділу вимоги: учні пояснюють вплив самооцінки на поведінку людини, значення позитивного ставлення до життя.Замінено назву теми «Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин» на «Профілактика вживання тютюну і алкоголю».

 • Замінено назву теми «Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин» на «Профілактика вживання тютюну і алкоголю».

 • Замінено у вимогах «учні аналізують небезпеку перебування дитини у місцях великого скупчення людей» на «учні аналізують поведінку дитини у місцях великого скупчення людей».

 • Замінено у розділі «Психічна і духовна складові здоров’я» назву практичної роботи «Виконання проекту «Моя мета» на «Відомі параолімпійці».Змінено назви способів рухової діяльності:

 • Змінено назви способів рухової діяльності:

 • Основи знань з фізичної культури (було Теоретико-методичні знання).

 • Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики (було Школа культури рухів із елементами гімнастики).

 • Вправи для оволодіння навичками пересувань (було Школа пересувань).

 • Вправи для опанування навичками володіння м’ячем (було Школа м’яча).Змінено назви способів рухової діяльності:

 • Змінено назви способів рухової діяльності:

 • Стрибкові вправи (було Школа стрибків).

 • Ігри для активного відпочинку (було Школа активного відпочинку).

 • Вправи для розвитку фізичних якостей (було Школа сприяння розвитку фізичних здібностей).

 • Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості (було Школа постави).Додано:

 • Додано:

 • - ігри у бадмінтон, фрісбі;

 • - вправи з фітболом та степ – кроки.

 • Вилучено деякі ігри на зразок: " Клас, струнко!", "На свої місця".

 • Виокремлено у варіативний модуль

 • - лижну підготовку і ковзани (ігри та вправи в інших розділах, що пов'язані з цим видами рухової діяльності).

 • - плавання.

 • Осучаснено танцювальні кроки.

 • Знято нормативні показники.

 • Додатки вчитель використовує за своїм бажанням

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Знято фіксовану кількість годин iconБіографічні відомості про письменника
По «Нескінченною історії» знято однойменний фільм. За мотивами казки «Чарівний напій» (1989) знято мультиплікаційний серіал «Вуншпунш»...
Знято фіксовану кількість годин iconТема Кількість годин
Предмет, завдання та методи диференційної психології. Джерела індивідуальних відмінностей
Знято фіксовану кількість годин iconЗміст навчального матеріалу Кількість годин
Художній І науковий способи пізнання дійсності. Книга в духовній культурі суспільства
Знято фіксовану кількість годин iconНазва модуля: Історичний портрет Код модуля: іу 10 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 24
Знято фіксовану кількість годин iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності
Дисципліна Спічрайтинг” викладається на 3 курсі у VІ семестрі та складається з двох модулів, які розраховано на 72 години, з них...
Знято фіксовану кількість годин iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Знято фіксовану кількість годин iconКількість годин
Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громад»....
Знято фіксовану кількість годин iconРобоча навчальна програма
Дисципліна викладається на ІІ курсі у ііі-му семестрі в обсязі 108 годин, з них лекції 36 годин, лабораторні роботи – 18 годин, самостійна...
Знято фіксовану кількість годин iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
Лекцій – годин, семінарських занять – 30 годин, самостійної роботи – 30 годин. Вивчається на або курсі впродовж одного семестру
Знято фіксовану кількість годин iconУкладач: Давидченко Т. С. „Редакторський фах” („Психологія управління”) робоча навчальна програма
Дисципліна „Редакторський фах” („Психологія управління персоналом”) викладається на курсі семестру обсягом 90 годин, з них лекцій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка