Зовнішньополітичних відносинСторінка1/22
Дата конвертації11.02.2018
Розмір4,27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

$RR10001,1,1,2,0,2

Автором поняття міжнародні відносини є: 1. Платон;

 2. Кант;

 3. Бентам;

 4. Морґентау

$RR10002,1,1,2,0,2

Міжнародні відносини включають в себе сфери (вкажіть одну відповідь):


 1. зовнішньополітичних відносин;

 2. міжнародних економічних відносин;

 3. міжнародних відносин у сфері культури;

 4. всі відповіді правильні;

$RR10003,1,1,2,0,2

Найважливішою особливістю міжнародних відносин є:


 1. поліцентризм;

 2. глобальність;

 3. системність;

 4. інформаційна залежність;

 5. культурний плюралізм.

$RR10004,1,1,2,0,2

Знайдіть неправильне твердження


 1. марксисти наполягають на економічній природі міжнародних відносин;

 2. реалісти стверджують, що політика і економіка в міжнародних відносинах розвиваються паралельно;

 3. марксисти і неомарксисти надають міжнародним відносинам другорядного характеру.

$RR10005,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження


 1. реалісти вважають, що міжнародні відносини є паралельними внутрішнім економічним відносинам в державі;

 2. неомарксисти заперечують економічний характер міжнародних відносин;

 3. марксисти вважають, що міжнародні відносини випливають із економічних інтересів владних еліт;

 4. реалісти доводять правову природу міжнародних відносин.

$RR10006,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин включає в себе:


 1. держави, недержавні суб’єкти, суб’єкти підприємництва;

 2. суб’єкт міжнародних відносин та суб’єкти міжнародного права;

 3. держави, міжнародні організації, недержавні суб’ єкти та особи.

$RR10007,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародного права включає в себе:


 1. держави, міжнародні організації, фізичні особи;

 2. держави, міждержавні організації, корпоративні особи;

 3. держави, міждержавні організації, державоподібні утворення, нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 4. фізичні особи, юридичні особи.

$RR10008,1,1,2,0,2

Поняття “актор” є:


 1. широким;

 2. вузьким.

$RR10009,1,1,2,0,2

Вкажіть правильне твердження: 1. Інтерес є артикуляцією потреби;

 2. Інтерес є основою формулювання цілі;

 3. Усі відповіді є правильними;

$RR10010,1,1,2,0,2

Поняття “сторона” означає:


 1. ознаки актора міжнародних відносин;

 2. відмінність між одиницями в міжнародних відносинах;

 3. ознаки суб’єкта міжнародних відносин.

$RR10011,1,1,2,0,2

Вкажіть представника структуралізму, який акцентував на соціологічній природі імперіалізму:


 1. Й.Шумпетер

 2. В.Ленін

 3. Р.Люксембург

 4. Р.Гілфердінг

$RR10012,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є:


 1. тотожними;

 2. нетотожними;

 3. паралельними.

$RR10013,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є тотожними;

 2. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є паралельними;

 3. Поняття суб’єкт міжнародних відносин є ширшим ніж суб’єкт міжнародного права.

$RR10014,1,1,2,0,2

Зовнішньо-політичні відносини включають в себе:


 1. боротьбу за владу і безпеку у міжнародному середовищі;

 2. економічне змагання за прибуток;

 3. відстоювання інтересів у сфері культури.

$RR10015,1,1,2,0,2

Назвіть правильну класифікацію зовнішньої політики держави у концепції Дж. Розенау.


 1. агресивна, мирна; космополітична;

 2. прогресивна; миролюбна; торгова;

 3. слабка, активна, консервативна, агресивна;

 4. слабка, середня, сильна.

$RR10016,1,1,2,0,2

Основними засобами зовнішньої політики держави є:


 1. економіка і фінанси;

 2. дипломатія і релігія;

 3. дипломатія і воєнна сила;

 4. воєнна сила і ідеологія.

$RR10017,1,1,2,0,2

Основною формою підтримання дипломатичних стосунків у двосторонніх відносинах є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10018,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у багатосторонніх стосунках є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10019,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у колективних стосунках є


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10020,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародних відносин є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міжнародні організації;

 3. суспільні групи

 4. особи;

 5. усі правильні варіанти

$RR10021,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародного права є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міждержавні організації;

 3. державоподібні утворення;

 4. нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 5. усі варіанти правильні;

$RR10022,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права тотожні поняття;

 2. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права несумісні поняття;

 3. поняття суб’єкт міжнародного права вужче ніж поняття суб’єкт міжнародних відносин.

$RR10023,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні економічні відносини включає в себе сфери (вибрати один варіант відповіді):


 1. торгівельних відносин;

 2. виробничих відносин;

 3. фінансових відносин;;

 4. всі відповіді правильні;

$RR10024,1,1,2,0,2

Виробничі відносини як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR10025,1,1,2,0,2

Торгівельні відносин як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав та міжнародних організацій;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR10026,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС;

 2. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: Міжнародний валютний фонд, Європейське Співтовариство Виробників вугілля і сталі, NAFTA.

 3. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: СНД, ООН, ОБСЄ.

$RR10027,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні економічні відносини є сферою міжнародних відносин;

 2. міжнародні економічні відносини є міжнародними відносинами;

 3. міжнародні економічні відносини визначають політичні відносини між державами.

$RR10028,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці «Соціологія імперіалізму» (1919):


 1. Й.Шумпетер

 2. Г.Шварценбергер

 3. А.Вендт

 4. Г.Кіссінджер

$RR10029,1,1,2,0,2

Дослідження міжнародних відносин з точки зору обміну інформації започаткував:


 1. Дж. Бентам;

 2. Н. Макіавеллі;

 3. Ґ. Морґентау;

 4. К. Дойч;

 5. Дж. Розенау.

$RR10030,1,1,2,0,2

Культурно-цивілізаційні аспекти у теорії міжнародних відносин досліджував:


 1. Дж. Розенау;

 2. С. Хантингтон;

 3. Ф. Фукуяма;

 4. Р. Арон;

 5. Г. Кісінджер.

$RR10031,1,1,2,0,2

Поняття “цивілізація” у своїх працях використовував:


 1. М. Каплан;

 2. Дж. Моделскі;

 3. С. Хантингтон;

 4. С. Розен;

 5. К. Холсті.

$RR10032,1,1,2,0,2

Основними цивілізаціями в концепції С Хантигтона є:


 1. ісламська та конфуціанська;

 2. конфуціанська, латиноамериканська та ісламська;

 3. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та конфуціанська;

 4. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та синтоіська.

$RR10033,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається не допустити впливу іноземної культури на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR10034,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається запровадити іноземну культуру без огляду на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR10035,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається поєднати іноземну культуру з національною в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. ліберальною.

$RR10036,1,1,2,0,2

Культурні відмінності між народами в концепції Хантигтона сприяють:

1) конфлікту між цивілізаціями;

2) розширенню співпраці між цивілізаціями;

3) прогресу у творенні людства.


$RR10037,1,1,2,0,2

Міжнародна співпраця відбувається у сферах (вибрати один варіант відповіді):

1) мирного освоєння космосу;

2) спільного використання морських ресурсів;

3) освоєння Антарктиди;

4) освоєння нових сільськогосподарських угідь;

5) правильні відповіді 1); 2); і 3);
$RR10038,1,1,2,0,2

Назвіть основні стани світової політики:

1) миру і війни;

2) розвитку і удосконалення;

3) ескалації протиріч;

4) розрядки напруженості.


$RR10039,1,1,2,0,2

Назвіть основні процеси у світовій політиці:

1) миру і війни;

2) розвитку і вдосконалення;

3) ескалації та розрядки;

4) занепокоєння.


$RR10040,1,1,2,0,2

Розрядка є процесом:

1) зниження напруженості в міжнародних відносинах;

2) підвищення напруженості в міжнародних відносинах;

3) консервації напруженості в міжнародних відносинах;

4) згасання збройних конфліктів.

$RR10041,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження

1) Колективні відносини пов’язані із діяльністю федерацій на міжнародні арені;

2) Колективні відносини пов’язані із діяльністю міжнародних організацій;

3) Колективні відносини пов’язані із діяльністю транснаціональних корпорацій.
$RR10042,1,1,2,0,2

Найстарішою формою дипломатії є

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR10043,1,1,2,0,2

Формою сталого забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR10044,1,1,2,0,2

Найважливішими формами дипломатичного забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc та міжнародні організації;

2) міжнародні конференції та міжнародні організації;

3) спеціальні місії ad hoc та постійні представництва.
$RR10045,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатичного забезпечення багатосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції та міжнародні організації.
$RR10046,1,1,2,0,2

Постійні представництва, як форма дипломатії виникли вперше:

1) в Італії в XV ст.

2) в Німеччині в 1648 році.

3) у Франції в XVIII ст.

4) в США в XX ст.

5) в Росії в 1917 р.

6) в давньому Єгипті.


$RR10047,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) світової енергетичної кризи;

2) війни за незалежність США;

3) Тридцятирічної війни;

4) Другої світової війни.


$RR10048,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок базувався на принципах:

1) мирного співіснування;

2) міжнародного права;

3) суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи держав;

4) суб’єктивізму та антропоморфізму.


$RR10049,1,1,2,0,2

Основними трактуваннями поліцентризму є:

1) гетерогенність та гомогенність;

2) анархізм та поліархізм;

3) гетерогенізм та аутогенізм.
$RR10050,1,1,2,0,2

Дискусія щодо суб’єктності в міжнародних відносинах призвела до поділу теорії на:

1) ідеалізм і реалізм;

2) модернізм і традиціоналізм;

3) державоцентризм та транснаціоналізм;

4) державо центризм та лібералізм.


$RR10051,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні відносини сформульовано в працях:

1) Е. Канта;

2) Дж. Бентама;

3) Г. Кісінджера;

4) Р. Арона;

5) Е. Тофлера.
$RR10052,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) війни за “іспанську спадщину”;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) Наполеонівських війн;

5) світової енергетичної кризи.
$RR10053,1,1,2,0,2

Основним принципом Віденського міжнародного порядку був принцип:

1) емпіризму;

2) поліцентризму;

3) легітимізму;

4) суверенної рівності держав.


$RR10054,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок визначав відносини між державами до початку:

1) ХХІ ст.

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) світової економічної кризи 30-х років ХХ ст.


$RR10055,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) промислової революції;

2) Другої світової війни;

3) франко-пруської війни;

4) Першої світової війни;


$RR10056,1,1,2,0,2

Основними принципами Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку були:

1) принцип емпіризму;

2) принцип поліцентризму;

3) принцип легітимізму;

4) принцип міждержавного врегулювання спорів.


$RR10057,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок існував до початку:

1) науково-технічної революції;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) англо-бурської війни.


$RR10058,1,1,2,0,2

Воєнні відносини між державами світу є різновидом:

1) зовнішньополітичних відносин;

2) міжнародних економічних відносин;

3) міжнародних відносин у сфері культури.
$RR10059,1,1,2,0,2

Ялтинсько-Потсдамський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) Першої світової війни;

2) Другої світової війни;

3) англо-бурської війни;

4) Кримської війни;

5) російсько-японської війни.
$RR10060,1,1,2,0,2

Основним принципом Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку став:

1) принцип колективної безпеки;

2) принцип біполярної рівноваги сил;

3) принцип поваги до суверенітету держав.
$RR10061,1,1,2,0,2

“Холодна війна” характеризувала стан відносин між державами світу під час функціонування:

1) Вестфальського міжнародного порядку;

2) Віденського міжнародного порядку;

3) Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку;

4) Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку.

$RR10062,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є концепція „радикальної взаємозалежності”:

1) постмодернізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) неоґрамшизм

$RR10063,1,1,2,0,2

Вкажіть представників постмодернізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10064,1,1,2,0,2

Вкажіть представників фемінізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, Дж.Ільштайн, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10065,1,1,2,0,2

Вкажіть представників соціалконструктивізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10066,1,1,2,0,2

Вкажіть представників критичної теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10067,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про трансформацію культур анархії:

1) А.Вендт

2) Е.Лінклейтер

3) С.Інло

4) Р.Кокс

$RR10068,1,1,2,0,2

Вкажіть автора теорії комунікативної дії:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10069,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про „історичний блок”:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) Р.Кокс

4) Д.Кемпбелл

$RR10070,1,2,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який заперечує об’єктивність існування категорії „жінка”:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR10071,1,1,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який абсолютизує жіночі якості:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR10072,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, складовою постмодерністських підходів якого є „національна деконструкція”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10073,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, у рамках якого розвинулася концепція „потрійної трансформації Вестфальської системи”:

1) комунікативна парадигма критичної теорії

2) продукціоністська парадигма критичної теорії (неоґрамшизм)

3) постмодернізм

4) фемінізм

$RR10074,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, основним підходом якого є деконструкція географічних образів:

1) критична геополітика

2) постреалізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR10075,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, складовою феміністського підходу якого є „чутлива кооперація”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10076,1,1,2,0,2

Назвіть умови трансформації культур анархії у концепції А.Вендта:

1) інтерналізація норм і збільшення кількості спільних ідей

2) визнання взаємних прав й посилення колективної відповідальності

3) відмова від застосування сили й взаємне визнання

4) підтримання балансу сил на основі міжнародно-правових норм

$RR10077,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про гегемонічний характер дискурсів:

1) постмодернізм

2) неофункціоналізм

3) постколоніалізм

4) неоґрамшизм

$RR10078,1,1,2,0,2

Назвіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про ідеальні комунікаційні спільноти:

1) критицизм

2) постмодернізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR10079,1,1,2,0,2

Вкажіть системи вилучення у концепції Е.Лінклейтера:

1) суверенітет і громадянство

2) релігійні переконання і національна свідомість

3) економічний статус і політичні вподобання

4) політичні партії і громадянство

$RR10080,1,1,2,0,2

Вкажіть шлях зміни систем вилучення у комунікативній парадигмі Е.Лінклейтера:

1) морально-практичне навчання

2) трансформація культур анархії

3) деконструкція гегемонічних дискурсів

4) глобалізація

$RR10081,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Трансформація політичної спільноти: етичні основи поствесфальської ери” (1998):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10082,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Пишучи безпеку. Зовнішня політика Сполучених Штатів та політика ідентичності” (1992):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10083,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, крізь призму якої зовнішня політика постійно визначається змінною державною ідентичністю:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10084,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Соціальна теорія міжнародної політики” (1999):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10085,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, у концепції якого розглядаються рольові уявлення міжнародних акторів:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10086,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Банани, пляжі й бази. Творячи феміністську суть міжнародної політики” (1989):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10087,1,1,2,0,2

Вкажіть поняття, яке використовується для позначення соціальної статі у феміністських дослідженнях:

1) гендер

2) інсайдер

3) аутсайдер

4) актор


$RR10088,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Феміністська теорія й міжнародні відносини у постмодерністську еру” (1994):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10089,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає співвідношення соціальних виробничих відносин, форм держав та світових порядків:

1) неоґрамшизм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR10090,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає структурну могутність крізь призму співвідношення чотирьох головних структур: безпеки, виробництва, фінансів та знань:

1) міжнародна політична економія

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR10091,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праць „Казино капіталізм” (1986) і „Держави та ринки” (1988):

1) С.Стрендж

2) Е.Лінклейтер

3) Д.Кемпбелл

4) А.Вендт

$RR10092,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який відкидає об’єктивний характер геополітичних уявлень:

1) критична геополітика

2) класична геополітика


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Зовнішньополітичних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародних
Визначення студентами специфіки суспільно-політичного, релігійного та культурно-громадського життя країн Близькосхідного регіону...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Зовнішньополітичних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
Зовнішньополітичних відносин icon«176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Зовнішньополітичних відносин iconЕтика та психологія ділових відносин

Зовнішньополітичних відносин iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

Зовнішньополітичних відносин iconОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин
Зовнішньополітичних відносин iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка