Зовнішньополітичних відносинСторінка2/22
Дата конвертації11.02.2018
Розмір4,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3) соціалконструктивізм

4) неоґрамшизм

$RR10093,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Географічні уявлення” (1994):

1) Д.Ґреґорі

2) С.Гантінгтон

3) Р.Кокс

4) А.Ґрамші

$RR10094,1,1,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Назад у майбутнє” (1990) Дж.Міршаймера:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR10095,1,1,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Уніполярна мить” (1990/99) Ч.Краутгаммера:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR10096,1,1,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Шанс неоідеалізму в міжнародних дослідженнях?” (1993) Ч.Кіґлі:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR10097,1,1,2,0,2

Назвіть дискусію початку 1990-х років, щодо закінчення розвитку теорії в міжнародних відносинах:

1) дебата ендизму

2) режимна дискусія

3) інтерпарадигматична дебата

4) біхевіористська революція

$RR10098,1,1,2,0,2

Вкажіть загальну назву напряму, у рамках якого розвинулися сучасні, зокрема критичні течії, теорії міжнародних відносин:

1) постпозитивізм

2) позитивізм

3) модернізм

4) традиціоналізм

$RR10099,1,1,2,0,2

Назвіть основні школи глобалістики:

1) гіперглобалісти, глобалізаційні скептики, трансформалісти

2) трансформалісти, гіперглобалісти, неофункціоналісти

3) гіперглобалісти, феміністи, постмодерністи

4) неоліберали, гіперглобалісти, трансформалісти

$RR10100,1,1,2,0,2

Вкажіть, до якої із шкіл глобалістики належить Ф.Фукуяма:

1) гіперглобалісти

2) глобалізаційні скептики

3) трансформалісти

4) постмодерністи

$RR10101,1,1,2,0,2

Вкажіть загальну назву напряму, у рамках якого широко застосовується деконструкція та дискурсивний аналіз:

1) постпозитивізм

2) позитивізм

3) модернізм

4) традиціоналізм

$RR10102,1,1,2,0,2

Вкажіть, який характер мала наука про міжнародні відносини на початках становлення:

1) ідеалістський

2) реалістський

3) структуралістський

4) інституціоналістський

$RR10103,1,1,2,0,2

Вкажіть представників реалізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10104,1,1,2,0,2

Вкажіть принцип реалізму, якому відповідає твердження „обирай найменш несприятливе розв’язання проблеми, якого можеш досягти власними силами”:

1) minimax

2) maximin

3) minimin

4) maximax

$RR10105,1,1,2,0,2

Вкажіть теорю, яка набула особливої актуальності через поділ світу на два ворогуючі блоки:

1) систем

2) інтеграції

3) біфуркації

4) пенетрації

$RR10106,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці “Вплив морської сили на історію (1660-1783)” (1890):

1) Ф.Ратцель

2) Дж.Розенау

3) А.Мехен

4) Н.Анджел

$RR10107,1,1,2,0,2

Визначте базові для структуралізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR10108,1,1,2,0,2

Назвіть метод, що використовується для зіставлення спільного та відмінного окремих явищ та процесів у сфері міжнародних відносин:

1) абстрагування

2) порівняння

3) історичний

4) системний

$RR10109,1,1,2,0,2

Вкажіть автора теорії гегемонічної перенапруги:

1) Е.Кант

2) П.Кеннеді

3) Ф.Фукуяма

4) Г.Моргентау

$RR10110,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок між рухом за вільну торгівлю й ідеалізмом:

1) Так

2) Ні


$RR10111,1,1,2,0,2

Назвіть країну, у якій було започатковано біхевіористську революцію:

1) Франція

2) Німеччина

3) США

4) Україна$RR10112,1,1,2,0,2

Вкажіть представників Англійської школи в науці про міжнародні відносини:

1) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

2) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

3) Е.Карр, Г.Булл, Г.Баттерфілд

4) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

$RR10113,1,1,2,0,2

Якому з принципів реалізму відповідає твердження „обмежуй здатність супротивника до максимального використання власного потенціалу”:

1) minimax

2) maximin

3) minimin

4) maximax

$RR10114,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, який виділяв річковий, морський та океанічний етапи розвитку людства:

1) Л.Мєчніков

2) Дж.Розенау

3) К.Маркс

4) Г.Герц

$RR10115,1,1,2,0,2

Назвіть теорію у рамках біхевіоризму, розвиток якої актуалізував т.зв. супутниковий шок 1957 р.:

1) відлякування

2) інтеграції

3) балансу сил

4) демократичного миру

$RR10116,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці “Державець” (1592):

1) М.Вебер

2) Н.Макіавеллі

3) Р.Челлен

4) Т.Гоббс

$RR10117,1,1,2,0,2

Визначте базові для інституціоналізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR10118,1,1,2,0,2

Вкажіть основний напрям (mainstream) теорії міжнародних відносин у період між Першою та Другою світовими війнами:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10119,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, який виділив десять критеріїв морської могутності держави:

1) Ф.Ратцель

2) П.Кеннеді

3) Ф.Фукуяма

4) Н.Спайкмен

$RR10120,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок між меркантилізмом та політичним реалізмом:

1) Так

2) Ні


$RR10121,1,1,2,0,2

Вкажіть рік виникнення самостійного академічного напряму міжнародних відносин:

1) 1919

2) 1945


3) 1976

4) 1991


$RR10122,1,1,2,0,2

Вкажіть представників структуралізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10123,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям теорії міжнародних відносин, який поділяє політику на high politics та low politics:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10124,1,1,2,0,2

Вкажіть автора поняття „геополітика”:

1) М.Каплан

2) Р.Челлен

3) Р.Ешлі

4) С.Гантінгтон

$RR10125,1,1,2,0,2

Назвіть теорію, у якій враховуються ступінь поінформованості гравців при прийнятті рішень й критерії залежності результатів від випадковостей:

1) ігор

2) систем3) балансу сил

4) інтеграції

$RR10126,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці “Політична географія” (1897):

1) А.Рапопорт

2) Ф.Ратцель

3) Г.Кіссінджер

4) Е.Гаас

$RR10127,1,1,2,0,2

Визначте базові для ідеалізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR10128,1,1,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для наукових передбачень майбутніх ситуацій та процесів у міжнародних відносинах:

1) абстрагування

2) прогнозування

3) історичний

4) системний

$RR10129,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, який надавав вирішального значення торговельним відносинам у контексті зміцнення миру:

1) Н.Анджел

2) Г.Моргентау

3) С.Гантінгтон

4) Л.Мєчніков

$RR10130,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи інституціоналізм характеризується подвійною ідеалістично-реалістичною природою:

1) Так

2) Ні


$RR10131,1,1,2,0,2

Назвіть вчених, яких країн об’єднує поняття Англійської школи:

1) Британської співдружності

2) Європейського Союзу

3) СНД

4) США та Мексики$RR10132,1,1,2,0,2

Вкажіть представників ідеалізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, Й.Шумпетер

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10133,1,1,2,0,2

Назвіть напрям теорії міжнародних відносин, у якому існує принцип розрахунку на власні сили:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10134,1,1,2,0,2

Вкажіть вченого, який є представником теорії імперіалізму:

1) В.Ленін

2) Ф.Аквінський

3) М.Вебер

4) Е.Карр

$RR10135,1,1,2,0,2

Назвіть теорію біхевіоризму, яка розглядає спроможність до здійснення удару у відповідь як засіб запобігання ядерній війні:

1) інтеграції

2) біфуркації

3) відлякування

4) комунікації

$RR10136,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці “Географічна вісь історії” (1904):

1) Й.Шумпетер

2) Г.Маккіндер

3) М.Каплан

4) Г.Кіссінджер

$RR10137,1,1,2,0,2

Визначте базові для реалізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR10138,1,1,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для суб’єктивної фіксації реальності при дослідженні міжнародних явищ та процесів:

1) абстрагування

2) прогнозування

3) спостереження

4) системний

$RR10139,1,1,2,0,2

Визначте, представником якої теорії є М.Каплан:

1) демократичного миру

2) систем

3) імперіалізму

4) комунікації

$RR10140,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи структуралізм характеризується подвійною ідеалістично-реалістичною природою:

1) Так

2) Ні


$RR10141,1,1,2,0,2

Назвіть наукову школу у рамках якої розрізняють договірний та органічний типи виникнення міжнародного співтовариства:

1) Англійська школа

2) Французька школа

3) Німецька школа

4) Російська школа

$RR10142,1,1,2,0,2

Назвіть представників інституціоналізму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10143,1,1,2,0,2

Вкажіть науковий підхід теорії міжнародних відносин, у якому міжнародні організації розглядаються як такі, що повинні відповідати принципу form follows function:

1) функціоналістський

2) феміністський

3) расовий

4) цивілізаційний

$RR10144,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який використовував поняття Хартленду:

1) Х.Маккіндер

2) Ф.Ратцель

3) Дж.Моделскі

4) Г.Кіссінджер

$RR10145,1,1,2,0,2

Визначте теорію біхевіоризму, до якої можна зарахувати т.зв. дилему в’язнів:

1) відлякування

2) інтеграції

3) ігор

4) систем$RR10146,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Теорія міжнародної політики” (1979):

1) К.Волц

2) Н.Анджел

3) С.Гантінгтон

4) Ф.Фукуяма

$RR10147,1,1,2,0,2

Назвіть теорію, яка зосереджується на розгляді т.зв. кризових рішень:

1) пенетрації

2) зовнішньополітичних рішень

3) комунікації

4) ігор


$RR10148,1,1,2,0,2

Вкажіть основний напрям (mainstream) теорії міжнародних відносин у період після завершення Другої світової війни:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10149,1,1,2,0,2

Вкажіть дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася лише у рамках біхевіоризму:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

4) Четверта

$RR10150,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок функціоналізму з ідеалізмом та інституціоналізмом:

1) Так

2) Ні


$RR10151,1,1,2,0,2

Вкажіть кількість наукових дискусій в науці про міжнародні відносини:

1) Одна

2) Дві


3) Три

4) Чотири

$RR10152,1,1,2,0,2

Вкажіть представників геополітики в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Ф.Ратцель, Р.Челлен, К.Гаусгофер

$RR10153,1,1,2,0,2

Назвіть науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить Англійська школа:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10154,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, який описав дилему безпеки:

1) Г.Герц

2) Е.Кант

3) Н.Анджел

4) Г.Булл

$RR10155,1,1,2,0,2

Назвіть науковий напрям, до якого належить теорія гегемонічних циклів:

1) неореалізм

2) ідеалізм

3) постмодернізм

4) інституціоналізм

$RR10156,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці “Держава як життєва форма” (1916):

1) Г.Моргентау

2) К.Волц

3) Р.Челлен

4) Р.Ешлі

$RR10157,1,1,2,0,2

Вкажіть вченого, який виділяв географічне та аналітичне поля міжнародних відносин:

1) К.Райт

2) Ф.Фукуяма

3) А.Тойнбі

4) Р.Ексельрод

$RR10158,1,1,2,0,2

Вкажіть теорію, яка використовує поняття spill-over:

1) неофункціоналізм

2) комунікації

1) демократичного миру

4) балансу сил

$RR10159,1,1,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для визначення кількісних параметрів явищ та процесів у міжнародних відносинах:

1) абстрагування

2) порівняння

3) історичний

4) статистичний

$RR10160,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи принципи об’єктивності й можливості перевірки суджень належать до методологічних вимог біхевіоризму:

1) Так

2) Ні


$RR10161,1,1,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі традиціоналізму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1990-2000 рр.

4) 2001-2010 рр.

$RR10162,1,1,2,0,2

Вкажіть представників неореалізму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) К.Волц, С.Крезнер, Р.Джилпін

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10163,1,1,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить геополітика:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10164,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який висунув ідею демократичного миру:

1) Е.Кант

2) М.Вебер

3) Г.Моргентау

4) С.Крезнер

$RR10165,1,1,2,0,2

Назвіть теорію, яка набула актуальності у 1960 рр., з огляду на повільний розвиток процесів модернізації в країнах третього світу:

1) неоімперіалізм

2) реалізм

3) соціалконструктивізм

4) постмодернізм

$RR10166,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Ідеалістичний інтернаціоналізм і дилема безпеки” (1950):

1) Н.Макіавеллі

2) Г.Герц

3) Н.Анджел

4) Ф.Фукуяма

$RR10167,1,1,2,0,2

Назвіть теорію, яка базується на уявленні про самокеровані системи:

1) біфуркації

2) комунікації

3) пенетрації

4) демократичного миру

$RR10168,1,1,2,0,2

Вкажіть наукову дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася між представниками традиціоналізму та біхевіоризму:

1) Перша

2) Друга


3) Третя

4) Четверта

$RR10169,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який розглядав чинники залежності держав у міжнародній системі:

1) Дж.Кеннан

2) К.Холсті

3) К.Волц

4) С.Гантінгтон

$RR10170,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи теорія систем, теорія ігор і теорія зовнішньополітичних рішень належать до теорій біхевіоризму:

1) Так

2) Ні


$RR10171,1,1,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі біхевіоризму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1990-2000 рр.

4) 2001-2010 рр.

$RR10172,1,1,2,0,2

Вкажіть представників неолібералізму в теорії міжнародних відносин:

1) Р.Когейн, Дж.Най, Р.Ексельрод

2) Дж.Кеннан, Й.Моргентау, М.Каплан

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10173,1,1,2,0,2

Визначте, до якого з наукових напрямів теорії міжнародних відносин належить теорія демократичного миру:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10174,1,1,2,0,2

Вкажіть, який вчений є автором шести принципів реалізму, серед яких принцип ототожнення інтересу та сили:

1) Г.Моргентау

2) Г.Булл

3) С.Гантінгтон

4) Н.Анджел

$RR10175,1,1,2,0,2

Визначте напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія взаємозалежності:

1) неолібералізм

2) фемінізм

3) реалізм

4) критицизм

$RR10176,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Імперіалізм як найвища стадія капіталізму” (1916):

1) В.Ленін

2) А.Тойнбі

3) Р.Люксембург

4) Дж.Локк

$RR10177,1,1,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для дослідження об’єкта як сукупності елементів, поєднаних причинно-наслідковими зв’язками:

1) прогнозування

2) системний

3) історичний

4) порівняння

$RR10178,1,1,2,0,2

Назвіть основну передумову виникнення і розвитку неореалізму в науці про міжнародні відносини:

1) завершення Першої світової війни

2) Створення ООН

3) Науково-технічна революція

4) Відносний економічний занепад США

$RR10179,1,1,2,0,2

Вкажіть одного з основоположників теорії інформаційного суспільства:

1) Е.Тоффлер

2) Г.Кіссінджер

3) Р.Когейн

4) К.Волц

$RR10180,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи можна вважати методологічною другу (т.зв. біхевіористичну) дискусію у теорії міжнародних відносин:

1) Так

2) Ні


$RR10181,1,1,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі постпозитивізму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1975-1990 рр.

4) з 1990 р. до цього часу

$RR10182,1,1,2,0,2

Вкажіть представників біхевіоризму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) М.Каплан, Дж.Моделскі, К.Дойч

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Е.Карр, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR10183,1,1,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія балансу сил:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10184,1,1,2,0,2

Вкажіть вченого, який вважав, що система балансу сил і вільна біполярна система мали прямі аналоги у міжнародних відносинах:

1) М.Каплан

2) Ф.Ратцель

3) А.Тойнбі

4) Н.Макіавеллі

$RR10185,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям теорії міжнародних відносин, де використовується поняття структурного насилля:

1) неоструктуралізм

2) неолібералізм

3) реалізм

4) інституціоналізм

$RR10186,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „До вічного миру” (1795):

1) Н.Макіавеллі

2) Е.Кант

3) Дж.Кеннан

4) Г.Кіссінджер

$RR10187,1,1,2,0,2

Назвіть основну передумову виникнення і розвитку неолібералізму в науці про міжнародні відносини:

1) Завершення Другої світової війни

2) Створення ООН

3) Початок двоблокового протистояння

4) Зростання впливу транснаціональних акторів у міжнародних відносинах

$RR10188,1,1,2,0,2

Назвіть державу, яка, згідно з теорією гегемонічних циклів, зайняла гегемонічні позиції після Другої світової війни:

1) Франція

2) Великобританія

3) США

4) Німеччина$RR10189,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який започаткував режимну дискусію в теорії міжнародних відносин (1975):

1) Дж.Раґґі

2) С.Гантінгтон

3) Дж.Кеннан

4) Е.Гаас

$RR10190,1,1,2,0,2

Визначте період, який умовно відповідає тривалості третьої (режимної) дискусії в теорії міжнародних відносин:

1) кінець ХІХ – поч. ХХ ст.

2) 1919-1945 рр.

3) 1975-1990 рр.

4) 1990-2001 рр.

$RR10191,1,1,2,0,2

Вкажіть представників постмодернізму в теорії міжнародних відносин:

1) Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, Дж.Кеннан

2) К.Маркс, Дж.Гобсон, Р.Люксембург

3) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

4) Дж.Васкез, Р.Ешлі, М.Шепіро

$RR10192,1,1,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія імперіалізму:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR10193,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який виділяв аграрію та індустрію як системи міжнародних відносин:

1) Дж.Моделскі

2) А.Мехен

3) Г.Кіссінджер

4) С.Гантінгтон

$RR10194,1,1,2,0,2

Вкажіть науковий напрям, який розглядає гендерні аспекти міжнародних відносин:

1) постмодернізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) критицизм

$RR10195,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Політика між націями” (1947):

1) Г.Моргентау

2) Е.Кант

3) А.Тойнбі

4) С.Крезнер

$RR10196,1,1,2,0,2

Назвіть дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася між представниками ідеалізму та реалізму:

1) Перша

2) Друга


3) Третя

4) Четверта

$RR10197,1,1,2,0,2

Назвіть вченого, який є представником цивілізаційного підходу:

1) А.Мехен

2) С.Гантінгтон

3) Е.Карр

4) Е.Гаас

$RR10198,1,1,2,0,2

Визначте державу, яка, згідно з теорією гегемонічних циклів, пройшла два гегемонічні цикли поспіль:

1) Франція

2) Великобританія

3) Китай

4) Німеччина

$RR10199,1,1,2,0,2

Вкажіть, чи виникнення нових течій і напрямів наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр. було пов’язане з т.зв. кризою теорії міжнародних відносин:

1) Так

2) Ні


$RR10200,1,1,2,0,2

Вкажіть, яка з нижченаведених систем у концепції М.Каплана передбачала можливість системної трансформації:

1) універсальна система

2) система нестабільних блоків

3) вільна біполярна система

4) система балансу сил

$RR10201,1,1,2,0,2

Вкажіть, в якому з напрямів теорії міжнародних відносин взаємодії держав у міжнародному середовищі розглядаються за принципом більярдних куль – «акція–реакція»:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Зовнішньополітичних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародних
Визначення студентами специфіки суспільно-політичного, релігійного та культурно-громадського життя країн Близькосхідного регіону...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Зовнішньополітичних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
Зовнішньополітичних відносин icon«176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Зовнішньополітичних відносин iconЕтика та психологія ділових відносин

Зовнішньополітичних відносин iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

Зовнішньополітичних відносин iconОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин
Зовнішньополітичних відносин iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка